Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Amerika vyhlásila a ocenila svojich najväčších udavačov z celosvetového hľadiska – fejtónový sen

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik


Táto slávnosť predstihla dokonca aj udeľovanie filmových Oskarov, aj keď sa konala presne tam, kde sa oceňovala filmová tvorba. Bolo vidieť, že Američanom nielen na tomto záležalo, ale aj propagácia v médiách, neuveriteľné finančné dotácie dávali tušiť, ako si Američania vážia udavačov v dotyčných krajinách, ktorí cez anonymné udávanie bojujú proti vlastnej krajine, vlastným občanom a dobrovoľne slúžia cudzej štátnej moci. Pri určovaní víťaza sa hodnotilo mnoho aspektov, pričom medzi najdôležitejšie patrilo to, či anonymní udavači dokázali preukázať, že udávali nielen ich rodičia, starí rodičia, ale aj prastarí rodičia. Keď tieto dôvody spomínal vo svojom slávnostnom prejave moderátor, väčšina prítomného nielen amerického publika, ale aj prítomných zahraničných hostí začali tušiť, že prvé miesto bude patriť anonymným slovenským udavačom.

Keď potom moderátor začal podrobne hovoriť nielen o záslužnej činnosti slovenských anonymných udavačov, ktorým americkí majitelia facebooku na Slovensku umožnili, aby udávali, nahlasovali a blokovali neanonymných užívateľov na facebooku, moderátor povedal aj toto – „Mnohí z týchto anonymných udavačov mali veľmi pohnutý život, trpia komplexmi menejcennosti, mnohí majú menšie IQ ako špeciálne vycvičení psy, či dostihové kone, mnohí boli v detstve sexuálne zneužívaní buď úchylnými rodičmi, alebo príbuznými, boli týraní a šikanovaní nielen vlastnými rodinami, ale aj svojim okolím, boli nevzdelaní, nemali ani tie najzákladnejšie vedomosti, pričom všetko, čo sa nezhodovalo s ich primitívnym myslením, považovali za útok na svoju osobu. Preto aj svojim nahlasovaním, udávaním a blokovaním na facebooku mali pocit, že aj oni môžu mať veľkú moc.“

Potom moderátor poďakoval väčšine politikov, že boli týmto anonymným udavačom nápomocní, čo vyplývalo aj z toho, že mnoho ich starých rodičov a prastarých rodičov vo vojnovom období slúžilo a udávalo nacistom a gestapu, starí a prastarí rodičia niektorých z nich boli nielen arizátormi, ale aj masovými vrahmi ako členovia POHG, keď vraždili ranou do tyla nevinné ženy, mužov, ako aj detí, vrátane nemluvniat. No nielen to, ale spoločne s nemeckými nacistami zaživa upaľovali nevinných ľudí. Ďalej ocenil slovenských politikov, že cez vykrádanie zdravotníctva každoročne doženú k predčasnej smrti niekoľko tisíc nevinných občanov, pričom k tomu nepotrebujú ani plynové komory, ani koncentračné tábory, ani rany do tyla, s následným spálením v horiacej vápenke, ako aj to, že pokračujú v tom, čo začal nemecký nacizmus pri likvidácii Slovanov, ako aj to, že teraz už Slováci likvidujú Slovákov. Svoj prejav ukončil zvolaním – „Nech samotný Antikrist ochraňuje týchto politikov a anonymných udavačov v amerických službách.“

Za anonymných slovenských udavačov sa poďakoval jeden z ich členov, majúcich na tvári špeciálnu masku a hovoril do prístroja, ktorý menil jeho hlas. Mimo iného povedal aj toto – „Vždy som bol len terčom posmechov nielen v škole, ale aj vo svojom okolí. Nenávidel som múdrych a šťastných ľudí, často krát som si predstavoval, ako im ubližujem, ako oni trpia, a ja som sa cítil nesmierne šťastný. Vypisoval som rôzne anonymy a krivo som obviňoval nevinných ľudí. Jedine na čo som bol hrdý, bola udavačská minulosť mojich rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov. Nakoniec sa aj na mňa usmialo šťastie. V Slovenskej informačnej službe sa vytvoril nový odbor úchylných, zakomplexovaných a retardovaných jedincov, kde som sa šťastnou náhodou dostal. Naučili ma, ako pod rúškom anonymity a falošných profilov tým najvulgárnejším spôsobom osočovať rodičov tých osôb, na ktoré sa SIS zamerala. Moja snaha mi nakoniec priniesla nielen úspech, ale aj pocit toho, ako môžem ako anonym ubližovať ľuďom, keď už som slúžil americkým majiteľom slovenského facebooku. Moje šťastie a hrdosť sa pravidelne stupňovali, keď som si recitoval básničku – Som slovenský anonymný udavač od rodu, slovenská anonymná udavačka ma mala, nad mojou kolískou slovenská udavačská zástava viala. A ďalší pocit radosti vždy mám, keď naši politici cez vykrádanie zdravotníctva doženú k predčasnej smrti čo najviac nevinných občanov, lebo ten krásny pocit, že aj ja, svojím anonymným udávaním, mám na tom veľkú zásluhu a som súčasťou toho, čo tu začal nemecký nacizmus a masoví vrahovia z POHG. Napriek tomuto všetkému si myslím, že tých obetí by malo byť mnohonásobne viac, vrátane anonymných udávaní, pod ochranou amerických majiteľov slovenského facebooku.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS
Hlavná stránka