"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

 

RETRO: Pomalá samovražda Európy - výzva
(zo septembra.2015)
!!! stále aktuálne !!!

na rutube:
http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/

na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=4i8O7N27bE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AetpJvOFbvA
https://www.youtube.com/watch?v=4jQk0XceW0A

*******
Reakcia na pápeža zo dňa 23.4.2017:
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/464459/papez-frantisek-sokoval-uprchlicke-tabory-jsou-jako-koncentraky.html
*******

 

Pomalá samovražda Európy

Európa krváca,
Európa plače,
v Európe sa rúcajú pravidlá dobrého spolunažívania,
Európa speje k svojmu zániku.

https://www.youtube.com/watch?v=T2ij_qtGy6Y

Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle.

Pojem „ILEGÁLNY“ znamená podľa slovníka cudzích slov „NEZÁKONNÝ“, „PROTIZÁKONNÝ“, čiže „ilegálne prekročenie hraníc“ znamená „protizákonné prekročenie hraníc“. Ak tí, ktorí prekročili naše európske hranice nelegálne, čiže protizákonne, pretože sa to inak ani nazvať nedá, tak logicky sú oprávnene nazývaní ilegálnymi imigrantmi.
Na rozdiel od ilegálnych imigrantov z bývalého Československa na západ, čo sa nám teraz z EU centrály často pripomína, prichádzali na západ od nás ľudia s podobnou kultúrou a civilizačnými zvykmi, Európania utekali pred totalitou do Európy. Prichádzali s tým, že v prípade ich prijatia ako azylantov neprišli do cudzej zeme ako prejav vďaky importovať svoje vlastné, hlavne iné rodinné, iné kultúrne a predovšetkým iné náboženské zvyky.
Je tomu aj teraz tak? Tí, čo prichádzajú, budú sa chcieť stať Európanmi podľa našich tradícií, alebo ich postupne zamenia za svoje tradície a životné normy či pravidlá? Už zaznel napr. v Holandsku z úst jedného vysokého muslimského duchovného odkaz domácemu európskemu obyvateľstvu, že ak sa im nepáči, môžu kľudne odísť preč. A kam by sme my, Európania, mali vlastne odísť?
Azda tí, ktorí z úzadia teraz organizujú ten exodus do Európy, majú pripravené miesto aj pre nás, Európanov, keby sme to potrebovali?
V Európe sme zrejme až tak zdegenerovali v tomto EU-matrixe, že urýchlene LEGALIZUJEME ILEGÁLNOSŤ tých prichádzajúcich (či organizovane poslaných?) uchádzačov o azyl, o ktorých skutočných úmysloch a dôvodoch na ilegálny vstup na európsku pôdu skoro nič nevieme. Sú to všetci vojnoví utečenci? Aj tí, ktorí už na ceste k nám preputovali niekoľkými bezpečnými krajinami bez vojny? Ak sú to vojnoví utečenci, prečo im nestačí azyl v prvej bezpečnej krajine, resp. na okraji EU? Prečo zrovna Nemecko, Británia, Švédsko? Majú snáď už pokrk to južanské teplo? Alebo je za tým čosi iné?
Vo väčšine krajín sveta a tiež v arabských krajinách je za ilegálne prekročenie štátnych hraníc minimálne väzenie, ak nie čosi horšie. Prečo majú práve USA, náš veľký vzor, niekoľkotisíc kilometrový plot s najnovšími sledovacími aparatúrami na hraniciach s Mexikom? A aký postih je pri ilegálnom prekročení hraníc USA? Prečo aj Izrael má ostnatý a strážený plot na svojich hraniciach? A aký je tu postih za ilegálne prekročenie štátnych hraníc?
Tak prečo práve my v Európe sme takí neopatrní a hlavne nezodpovední voči majoritnému obyvateľstvu bez ich súhlasu?

V celom vesmíre platí jedna zákonitosť: Pokiaľ chceme vyriešiť nejaký problém, nestačí riešiť iba jeho dôsledky, ale treba zároveň rýchlo nájsť aj príčinu problému a keď tá bude odstránená, už ten problém bude ľahšie zvládnuteľný a predovšetkým jeho neblahé dôsledky budú čoraz slabšie, až úplne vymiznú.
Európu obchádza strašiak ilegálnej migrácie státisícov a pravdepodobne aj miliónov neeurópanov.
Prečo sa tak deje? Kde to celé vlastne začalo?

Keď správne zatlačíme na zapálený vred, vystrekne hnis. Každý vie, že hnis je iba dôsledok.
Keď začneme šťuchať do osieho hniezda, treba sa prichystať na protiútok ako dôsledok za náš útok.
Keď sa začneme otvorene pýtať nekompetentných ľudí na vedúcich pozíciách, vo vysokých štátnych a nadnárodných či medzinárodných postoch o príčinách a návrhoch riešení tejto utečeneckej krízy, buď nás ignorujú, alebo zavádzajú, alebo nakoniec nás označkujú rôznymi prívlastkami, aby sme im už dali pokoj. Však sme si ich zvolili a oni najlepšie vedia, čo nám urobí dobre. Samozrejme aj tu, česť výnimkám.
Migračná vlna rútiaca sa na Európu jasne odhaľuje pravú tvár volených aj nevolených politikov od Bruselu až po Ukrajinu, od polárneho kruhu v Nórsku až po Egejské more alebo Maltu, či Gibraltar. V plnej nahote sa ukazuje, čo najviac dnes stmeľuje európske národy a štáty – novodobý bruselský DIKTÁT.
Diktát povinných kvót.

Skúsme v otázkach súčasnej utečeneckej krízy nájsť nejaké súvislosti v minulosti.
Mnohé štáty západnej Európy prostredníctvom svojich firiem a armád stáročia kolonizovali, utláčali a drancovali rozvojové krajiny po celom svete, čiže aj na Blízkom východe alebo v Afrike. Hospodárske drancovanie, zadlžovanie a neokolonizácia sa deje aj dnes, ibaže veľmi rafinovaným spôsobom. Novodobé otroctvo prekvitá.
Štáty s „nevyhovujúcim“ režimom boli najprv „humanitárne“ zbombardované bez akejkoľvek inej, hlavne lepšej, politickej a hospodárskej reálnej alternatívy, čo spôsobilo všeobecný chaos, koniec akéhokoľvek spoločenského poriadku, rozvrat pôvodnej armády a polície, takže na týchto nikým nekontrolovaných územiach mohlo vzniknúť a rýchlo vyrásť mnoho radikálnych ozbrojených hnutí a organizácií, ktoré si doslova terorom vynucujú poslušnosť obyvateľstva, aby následne tí, ktorí toto všetko spôsobili, sa do zdevastovaných oblastí natlačili so svojimi firmami „pomáhať“ ďaleko od svojich domovov – budovať demokraciu západného štýlu.
A čo je dôsledkom šírenia západných hodnôt napr. na Blízkom východe a v Afrike? Ľudia z postihnutých oblastí utekajú preč a hľadajú bezpečie a nový domov – v Európe.
Do čela tohto zavádzania nového svetového poriadku (New World Order - NWO) sa otvorene postavili USA. Aby to malo aspoň trošku navonok medzinárodný charakter, berú si na tieto ich zločinecké avantúry po celej zemi najmä svojich spojencov z NATO.
A ako je to v Európe?
Štáty strednej a východnej Európy sa stali pre západ iba odpadiskom pre nekvalitné výrobky a tovar za vyššiu cenu, pričom v západnej Európe sú veľakrát tie isté značky a tovar lepšej kvality s nižšou predajnou cenou než u nás. Ako je to možné? Však už aj náš minister Jahnátek na to verejne poukazoval, takže o tom všetci v Európe vedia. Čo sme my vlastne pre západ a USA?!
My sme nebombardovali Afganistan, Irak, Sýriu, Lýbiu, my sme prostredníctvom našich firiem nerozvracali poľnohospodárstvo a hospodárstvo v týchto a iných krajinách vo svete.
Tak prečo máme byť teraz my solidárni s rozsievačmi zla?
Iba preto, že nás vzali medzi seba, aby sme boli dobrí a vďační za ich odpad, aby nám v porovnaní s nimi pri tej istej produktivite a kvalite práce ponechali troj a viac násobne nižšie mzdy a dôchodky, ale keď podľa večných vesmírnych zákonov sa vracia aj im ako každému to, čo predtým spôsobil inému, tak my, čo sme nesiali, máme teraz žať a brať na seba ťarchu odpykávania hriechov za iných?
Takto predsa príroda a vesmír nefunguje, súdruhovia z Bruselu a Washingtonu!

Pokiaľ dobre viem, bigamia mnohoženstvo je v EU zakázané. Ako je to potom právne s tými prichádzajúcimi moslimami, ktorí majú viac žien? A koľko detí a následných potomkov má tak jeden muž v porovnaní s pôvodným jedným Európanom? Ako to bude pri tomto trende vyzerať o 20-30 rokov?
Netreba ísť ďaleko, stačí zájsť do Paríža, Londýna, do Dánska, Švédska a niektorých iných západných krajín, kde rastie počet tzv. NO-GO zón, skoro výlučne prisťahovaleckých zón, kam už ani hasiči či sanitky niekedy bez policajnej ochrany s rizikom nemôžu vojsť.
Aj cirkev ústami svojho zvoleného šéfa, pápeža, vyzýva, aby každá diecéza prijala jednu utečeneckú rodinu, akoby zabudla, že EU je postavená na tradícii našich predkov a najvyššou tradíciou našich otcov, dedov boli kresťanské (nie cirkevné!) hodnoty. Súhlasia kresťanskí veriaci, aby v ich diecézach boli ubytovaní cudzokrajní utečenci? Pýtal sa niekto na názor našich veriacich?
Najväčšia, katolícka, cirkev a niektoré kresťanské strany akoby si neuvedomovali, že o dve tri generácie pri prírastku moslimských a nemoslimských obyvateľov EU bude na mnohých miestach prevaha moslimov (už aj teraz sú také mestá a obce v Európe), avšak oni až takí tolerantní ku nám podľa ich vlastných vyjadrení voči nám, „neveriacim“, určite nebudú, ako sme teraz my ku nim.
Aj Inkovia pri vylodení Španielov si mysleli, že prichádzajú „bieli bratia“ a vítali ich. A ako to dopadlo? Neboli dosť ostražití a zaplatili za to veľkú daň. Aj tu v Európe niektorí občania držia transparenty „Vitajte utečenci“. Akú daň asi zaplatíme my, Európania, ak nebudeme v dnešnej dobe primerane ostražití?

A čo zdravotné riziko? Odkiaľ prišiel príkaz mlčať na všetkých frontoch vo všetkých informačných médiách snáď o najväčšom súčasnom riziku tejto nekontrolovanej invázie? Však k nám prichádzajú neskontrolovaní neznámi ľudia z dvoch kontinentov, pričom už sa vyskytli prípady nakazených ľudí s TBC, svrabom, leprou apod.
Celé roky nás odborné lekárske a farmaceutické kruhy presviedčajú, že voči nákazlivým chorobám je najlepšou prevenciou očkovanie. Vo viacerých krajinách je očkovanie povinné, aj u nás na Slovensku.
Prečo my, občania SR, sme doslova buzerovaní zo strany štátnych orgánov pod hrozbami pokút, nevzatia detí do škôl v prírode, pod hrozbami exekúcií, ak nezaplatíme pokutu kvôli odporu proti povinnému očkovaniu, ale tí, ktorí prechádzajú ilegálne naším územím, ako aj ich zaplatení zločineckí prevádzači, nie sú po zadržaní okamžite zavretí do karantény, dokiaľ sa na 100% nevylúči možnosť všeobecného zdravotného ohrozenia obyvateľstva SR?!
Prečo teraz nekričia na poplach prezident SR, predseda vlády SR, predseda NRSR, minister zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR, keď nám, domácim obyvateľom, môže táto migrantská tsunami spôsobiť na našom území pandémiu neznámych infekčných alebo parazitálnych chorôb?!
Prečo nie sú hermeticky uzavreté hranice Slovenska, keď susedíme s dvomi štátmi, kde sa nachádza zrejme vyše 200 tisíc neznámych utečencov. Toto nepredstavuje žiadnu potenciálnu zdravotnú hrozbu? Ako chránia naši politici zdravie svojich voličov a občanov SR?!

Ďalšie schyzofrenické kroky Bruselu:
EU presadzuje rodovú rovnosť do všetkých štátov EU, kde sú zákonom povolené manželstvá rovnakého pohlavia. Ale zároveň tá istá EU „elita“ legalizuje inváziu ilegálnych imigrantov, medzi ktorými je vyše 90% moslimov. Pritom nie je žiadnym tajomstvom, že v moslimských krajinách je homosexualita „odmenená“ trestom smrti. Tak koho tu vlastne chce mať vedenie EU? Alebo niekto má záujem na konfliktoch?
Alebo sú dnešní vedúci predstavitelia EU tak naivní, že moslimovia sa prispôsobia novej Gender doktríne EU a pristúpia niekedy nato, že aj medzi nimi budú možné homosexuálne alebo lesbické legálne vzťahy? Ja si myslím naopak, že prichádzajúci moslimovia nám idú ukázať výhody islamskeho spolunažívania v praxi.
Uvedomujú si títo eurobyrokrati, že vytvárajú priamo na európskej pôde dve rastúce veľké nezmieriteľné skupiny ľudí, ktorí skôr či neskôr sa stretnú na uliciach a začne otvorená vojna medzi nimi? Kto to bude potom hasiť? Vy politici v Bruseli? A koľko budú stáť náklady na urovnanie takých nepokojov? Vy, vy volení zástupcovia v EU alebo národných parlamentoch? Alebo tak ako vždy doteraz my daňoví poplatníci?
Načo je to dobré takéto prilievanie oleja do ohňa? Ledaže by niekto z úzadia riadil aj túto operáciu <EU-kotol> podľa už známeho „Rozdeľuj a panuj!“

V spojení s touto ilegálnou migračnou vlnou sa spomínajú aj bezpečnostné riziká, nakoľko medzi utečencami môžu byť aj vyslaní bojovníci Islamského štátu, ktorých úlohou je rozvrat dnešnej Európy a jej postupná islamizácia. Je toho plný internet.
Keďže Európa nemá jednotnú armádu, obranu štátnych hraníc majú na starosti jednotlivé štáty EU. Ale potom načo je nám vlastne obranná aliancia NATO, keď práve v najväčšej bezpečnostnej kríze od 2.svetovej vojny nám nevie pomôcť ochrániť vonkajšie európske hranice? Koho teda chráni a pred kým, keď nie štáty, ktoré sú členmi tohto spolku? Aliancia NATO podľa oficiálnych vyjadrení nebude zasahovať v tejto utečeneckej kríze. Vyfarbili sa.
Takže tí, ktorí rozbombardovali štáty Afriky a Blízkeho východu, dávajú od dôsledkov svojich skutkov ruky preč! A takéhoto spolku sme aj my členmi.
Nie náhodou sa hovorí <spolky čertove volky>.

Príklady riešenia imigračnej tsunami z druhého konca zemegule:
Austrália, ako aj Japonsko, čiže spriatelené krajiny s USA, s Európu a so západným svetom, nemali problém vysporiadať sa s nelegálnymi imigrantami. Jednoducho ich na svoje územie nepustili, ilegálny vstup je trestný, vybavili to mimo svojho územia a je pokoj. Kde boli vtedy všetky tie svetové médiá, humanitárne agentúry a nadácie, prečo neprotestovali proti „antihumánnemu“ konaniu hlavne u Austrálie, ktorej čelní predstavitelia jasne deklarovali, že ilegálne v Austrálii nikto nedostane azyl? Prečo napr. vtedy pápež a iní svetoví lídri nenavrhovali tie isté riešenia ako teraz u nás v Európe? Prečo v prípade Európy je tu iný meter?

Brusel a najvyššie štruktúry EU by mali prestať hovoriť o povinných kvótach na prerozdelenie utečencov, ale naopak, mali by zaviesť povinné kvóty na uhradenie nákladov na obnovu zničených krajín, odkiaľ obyvateľstvo uteká – presne podľa miery zavinenia jednotlivých krajín, ktoré bombardovali a vyhnali tak ľudí z domovov a spôsobili tento migrantský útok na Európu. Takto by sa spravodlivo zamedzilo tomu, aby trpeli za vojnové zločiny bohatších európskych krajín práve tie chudobnejšie v strednej a východnej Európe, kde by mohlo dôjsť oveľa rýchlejšie k sociálnemu a tým aj k ekonomickému kolapsu. Doteraz nikomu v Bruseli nedošlo, že keď skolabuje celá stredná a východná Európa, že západ čaká rýchly kolaps tiež? Alebo je to západu jedno?
Solidarita je predsa o niečom úplne inom, EU súdruhovia!
Predovšetkým mnohé západné európske krajiny by si mali verejne priznať, že celé roky, desaťročia, stáročia siali po celom svete to, čo teraz žne celá Európa a práve solidarita západu by mala spočívať vo vyrovnaní životnej úrovne všetkých krajín EU. To by potom bola jednotná EU a potom pri rovnakých finančných možnostiach štátu by sme sa mohli aj baviť o prerozdeľovaní utečencov, pretože to nie je zadarmo. Alebo nebodaj je EU o niečom inom?
Je treba sa vážne zamyslieť každému Európanovi, k čomu vlastne slúži EU?

Okrem uvedeného sa tu natíska otázka: KOMU VYHOVUJE TENTO EXODUS DO EURÓPY? KTO CHCE ZNIČIŤ EURÓPU? Kto z toho bude profitovať?
Skúsme reálne spomenúť iba niektoré dôsledky, aby niekoho nenapadlo, že sa tu šíria poplašné správy:

 • zvýšenie zdravotného rizika celej európskej populácie, z toho vyplývajúce zvýšené náklady na lekársku a farmaceutickú pomoc, a tým ZVÝŠENÝ OBRAT FARMA PRIEMYSLU;
 • zavádzanie úsporných opatrení v celej Európe, aby sa zaistili aspoň najnutnejšie potreby na život státisícom a miliónom prichádzajúcich ilegálnych migrantov a s tým spojená trvalo klesajúca životná úroveň pôvodných Európanov;
 • nespokojnosť domáceho obyvateľstva so zhoršenou životnou úrovňou a takisto aj nespokojnosť prisťahovalcov, pretože im bolo nasľubované čosi viac a úplne niečo iné;
 • nespokojnosť prerastá do nepokojov, najprv lokálnych potom celospoločenských;
 • zvýšenie štátnych dotácií do ozbrojených zložiek pri zabezpečovaní poriadku v štátoch, samozrejme na úkor zdravia, školstva, apod. a napokon aj na úkor sociálnych dávok určených pre obyvateľstvo, a tým ZVÝŠENÝ OBRAT ZBROJÁRENSKÉHO PRIEMYSLU;
 • oslabená Európa poštvaná proti Rusku bude nútená prijať „pomoc“ Veľkého Brata spoza oceánu, STRÝČKO SAM nám určite príde pomôcť, aby si tým aspoň na určitú dobu ZAHOJIL UPADAJúCI DOLÁR A KRACHUJÚCU EKONOMIKU;
 • vznik radikálnych strán a hnutí, ktorých programom bude odstránenie tých, ktorí tento stav zavinili, ako aj tých, ktorí sem nepozvane ale organizovane prišli (ako vystrihnuté z katalógu cestovných kancelárií);
 • celoštátne nepokoje, výnimočný stav a z toho vyplývajúci koniec všetkých ľudských práv a koniec súkromia, koniec súkromného vlastníctva, koniec akejkoľvek demokracie, naopak, uzákonené sledovanie a plošná kontrola obyvateľstva, prenasledovanie nepohodlných, prípadné povinné očipovanie mikročipmi RFID – úplná totalita;
 • definitívny koniec stredného podnikateľského stavu, celý obchod, zásobovanie a chod štátu ovláda už iba niekoľko nadnárodných korporácií;
 • plný bezhotovostný režim v celej EU;
 • konečné riešenie: NWO – Nový svetový poriadok v Európe.

Skúsme to celé obrátiť a nájsť ešte zavčasu riešenie, aby sa horeuvedený scenár (konšpiratívny, sci-fi?) nenaplnil:

 • priznať si vlastné chyby a vyvodiť personálne zmeny, skôr než to urobia ľudia;
 • povinnosť Bruselu: ukľudniť Európanov ako aj utečencov informovaním o realite, aká vládne v Európe;
 • zastavenie ilegálnej migrácie, ochrana vonkajšej hranice Európy, dočasne na obranu EU použiť vojská obrannej aliancie NATO;
 • prestať sľubovať utečencom nesplniteľné a informovať ich masívnou kampaňou už v tých krajinách, kde sa teraz nachádzajú o dobrej vôli Európy a USA pri obnove ich infraštruktúry a bývania, aby nemuseli utekať zo svojich domovov, samozrejme, z nákladov tých krajín, ktoré ich domovy zničili;
 • iba zlomok z tých peňazí, ktoré by musela Európa na ilegálnych imigrantov vynakladať v budúcnosti, aby sme sa aspoň pokúsili ich začleniť do úplne nového prostredia, by sa muselo vynaložiť na obnovu ich zničených krajín, a tým by sme úplne odstránili dôvody vedúce k opusteniu svojich domovov;

Vyriešenie problémov je tak ako vždy iba na ľuďoch samotných. Kto sa bude iba nečinne prizerať a bedákať, nič nevyrieši. Treba zvýšiť tlak na politikov, pretože tento stav v Európe zavinili politici či už terajší alebo minulí – u nich je kľúč k vyriešeniu aj tejto krízy!
Politici na vládnutie potrebujú vo voľbách ľudí. Bez voličov to nejde, ibaže by sa po vzore Ukrajiny dostali k moci dosadení, fašizmus podporujúci, samozvanci, čo tiež nie je trvalé riešenie.
My ľudia potrebujeme iba takých politikov, ktorí budú pracovať nie proti nám ale za nás všetkých. Politici, ktorí nerešpektujú vôľu občanov, patria na smetisko dejín. Ľudia majú vždy (ešte stále) páky na to, aby si zvolili aj iných, lepších.
Ešte stále je v EU možnosť prísť v budúcich voľbách k volebným urnám a rozhodnúť sa, komu dám svoju dôveru na ďalšie volebné obdobie. Iba blbec alebo zaplatený presstitút či komparzista z nejakej cudzokrajnej agentúry bude doporučovať voliť tých, ktorí svojimi rozhodnutiami pracujú cielene proti svojmu vlastnému národu, čím sa napĺňa trestný čin vlastizrady.

Ľudia, dovolili ste, aby vás uvarili v konzumnom spôsobe života, aby vás odklonili v materialistickom matrixe od duchovných hodnôt, aby vás nakoniec strhávali do duchovnej tmy a smrti. Ešte nie je všetko stratené, ešte je tu šanca napraviť chyby.
Syn Boží hovoril aj o služobníkoch temna: „ONI VEDIA, ŽE DO KRÁĽOVSTVA NEBESKÉHO NEVSTÚPIA, A TAK NECHCÚ, ABY TAM VOŠLI INÍ.“
Spamätajte sa, ľudkovia, strhnite si pásky z očí, pozrite sa, <Kráľ je nahý>, prebuďte sa duchovne, vstaňte a pozrite sa na dnešnú situáciu vo svete z nadhľadu, potom pochopíte nielen dnešok, ale uvidíte v diaľke NÁDEJ – vrchol Očisty Zeme je tesne predo dvermi.
ZLO VYHRALO NEJEDNU BITKU, ALE KONEČNÉ VÍŤAZSTVO PATRÍ DOBRU. PRAVDA je jedinou cestou do VEČNOSTI!

A na ktorej strane budeš TY?
Urob všetko preto, aby si bol na strane víťazov!
Chystaj sa na cestu, DOMOV volá...

 

Svoju verejnú výzvu končím známymi slovami:
<ČLOVEČE, NIKDY NEROB DRUHÉMU TO,
ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ!>

                                   
   PRINT RSS

Hlavná stránka