Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

MARTIN DAŇO, ÚZ ŽNO, KATOLÍCKA CIRKEV A KONKURZNÁ MAFIA ZOROSLAVA KOLLÁRA              

         Ako je to možné, že tento štát splodil také zločinecké monštrum, ako je konkurzná mafia Zoroslava Kollára? Ako je to možné, že gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov si mohli takéto niečo dovoliť či umožniť? Veď tento, jeden z najsmradľavejších odpadov slovenského národa, každý člen vlády a parlamentu, predsa podpisovali ústavný sľub, že budú pracovať pre blaho tejto republiky a jej občanov. Ako je to možné, keď od občanov žiadajú dodržiavanie zákonov, pričom oni samotní z titulu svojich vysokých funkcií tieto zákony nedodržujú? Ako je to možné, že cez zákony ekonomicky likvidujú slušných a produkujúcich občanov a zisky, ktoré oni vytvoria, si delia zločinci z vysokej politiky, konkurzných mafií, finančných skupín, oligarchov či pijavíc prisatým na štátnom rozpočte? Dokedy budú ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a GP SR zločineckými organizáciami v službách gaunerov z vysokej politiky a mafií na vrchole pyramídy? Dokedy budú ministri vnútra, spravodlivosti a generálni prokurátori v pozícii zločincov v službách gaunerov z vysokej politiky a mafií na vrchole pyramídy, ktorí ich do týchto funkcií práve za týmto účelom nominovali? Dokedy bude väčšina národa v pozícii ponížených hoviadok a zbabelých plebejských oviec?

Čo je to za národ, ktorému neprekáža, že zničil budúcnosť svojich detí a vnukov vo vlastnej krajine? Dokonca aj tým, ktorí ešte prídu na svet?  
         

 Certifikáty Martina Daňa už obleteli Slovensko. Jeho úzke prepojenie na konkurznú mafiu je nespochybniteľné. Konkurzná mafia má úzke prepojenie na katolícku cirkev v BONIS s.r.o. - Slovenská katolícka charita, po nej Zoroslav Kollár, Peter Kubík, Peter Sýkora, Viera Gallová, Miroslav Líška, teraz Atanaz Angelov. Rovnako blízky konkurznej mafii je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Predsedom je  Igor Rintel vo významných obchodných spoločnostiach chobotnice. Igor Rintel je zároveň členom výkonného výboru Európskeho židovského fondu. Reprezentoval Ústredný zväz židovských náboženských  obcí na novoročnom stretnutí u prezidenta SR Andreja Kisku a ten je rovnako v obchodných prepojeniach chobotnice. ÚZ ŽNO na Slovensku je právnickou osobou. V  Herbaria plus s.r.o. Trenčín, v rokoch 2003 a 2005 s názvom Trenčianska synagóga bol spoločníkom ÚZ ŽNO spolu s Martinom Petrom a Oľgou Hodálovou. Dnes je štatutárom Ing. Mária Demitrová, JUDr. Marek Doktor a Martin Hodál. Herbaria plus s.r.o. je spoločníkom v spoločnosti HOAN SADY - VINICE, s.r.o. - Martin Hodál a Ing. Patrik Anina blízky konkurznej mafii. V spoločnosti VIGOR a.s. s Ing. Petrom Szivosom z konkurznej mafie. V spoločnosti Mozitex & CO s.r.o. je so Zoroslavom Kollárom, Petrom Sýkorom, Jaromírom Koperom (biely kôň mafie pri čistení Donaru Petrom Sýkorom, ako nepohodlný svedok musel potom predčasne zomrieť) aj Tiborom Fuzekom z DONARU a.s.  Flašíka a Glváča. V MPTS s.r.o. Trenčín - zrušenej v roku 2015 Martin Hodál, Patrik Anina, spoločnosť Herbaria plus s.r.o. Hodálovci, aj spoločnosť VIGOR a.s. - Patrik Anina, Peter Szivos. Spoločnosť zrušená v roku 2015.

          Spoločnosti Welington s.r.o., zapísaná v roku 2001, sídlo Trenčín a 8.1.2016 zmena sídla do Bratislavy. Zakladajúcim spoločníkom bol aj HOLDEX LIMITED z Veľkej Británie, Peter Szivos, AMIS CONSULTING s.r.o. Trenčín - Ing. Patrik Anina, TRIVIUM s.r.o. zrušená v roku 2015,spoločník bol z Belize a štatutár Peter Szivok. 8.1.2016 sa stal štatutárnym orgánom Martin Daňo s pobytom v Humennom. a spoločníkom XEDEX Holding, spol. s.r.o. Bratislava - založená v roku 2003 v Prešove, od roku 2006 so sídlom v Bratislave. Štatutárnym orgánom je Martin Daňo s pobytom v Paríži, a spoločnosť SYSOON SARL so sídlom v Paríži. Predtým bola  spoločníkom spoločnosť RIMMOLUTION SARL Paríž, s rovnakým názvom bola aj spoločnosť v Prešove v reťazi s inými spoločnosťami Martina Daňa.

Ing. Danka Bobeková
Vladimír Pavlík   PRINT RSS

             
Hlavná stránka