"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

V mene bratislavskej politickej mafie z SDKÚ-DS, KDH a SMK – 9. časť

                

                Dňa 19. 7. 2007 Ing. Ján Vojtek podpísal plnú moc Mgr. Jane Pohančeníkovej na jeho právne zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní ČVS: ORP-52/1-OVK-B2-2007, kde v písomnosti adresovanej Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ BA 2 žiada, aby jej ako advokátke boli zasielané všetky písomnosti a predvolania k výsluchu. Vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II, Úradu justičnej a kriminálnej polície, Osvetová 4, 827 49 Bratislava JUDr. Helena Achbergerová nerešpektovala jeho výpoveď zo zápisnice zo dňa 14. 3. 2007, že chce vypovedať v prítomnosti obhajcu, aj napriek tomu, že bol riadne prihlásený na trvalý pobyt v evidencii obyvateľstva, na adresu trvalého bydliska mu nikdy nič neposlala a od advokátky nikdy nežiadala, aby zabezpečila jeho účasť na výsluchu, ALE RADŠEJ PÍSOMNOSŤ POSLALA NA ADRESU, KDE NEBÝVAL A VYHLÁSILA PO ŇOM DŇA 9. 12. 2008 CELOŠTÁTNE PÁTRANIE!!!

          Policajné zverstvo a nenávisť voči jeho osobe ako nezávislému kandidátovi na post starostu pokračovalo dňa 9. 12. 2008, keď vyšetrovateľka Úradu justičnej a kriminálnej polície, Osvetová 4, Bratislava JUDr. Helena Achbergerová vyhlásila po ňom celoštátne pátranie aj napriek tomu, že mal ustanovenú advokátku odo dňa 18. 7. 2007!!! Dňa 29. júla 2009 o 11. 00 hodine pri preštudovaní spisu nevidel materiály písomnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, ABY PÍSOMNOSŤ ADVOKÁTKE BOLA DORUČOVANÁ, fotokópie zo spisu sú nečitateľné a nie je možné prečítať číslo listu a podobne. Aj napriek tomu, že vtedajšia advokátka mala telefonický kontakt na vyšetrovateľku a ona na ňu je evidentné, že vyšetrovateľka JUDr. Helena Achbergerová ju neupovedomila o tom, že ho chce k niečomu vypočuť, čo je opäť zreteľnou policajným kolaboráciou a diletantstvom s jediným cieľom aktu pomsty za to, že uplatňuje voči nej morálnu ujmu, preto vydala dňa 9. 12. 2008 po jeho osobe celoštátne pátranie. Pri stretnutí s advokátkou na Okresnom úrade vyšetrovania dňa 19. 12. 2008 mu povedala, že vyšetrovateľka JUDr. Helena Achbergerová sa jej ohľadne na jeho osobu nič nepýtala, ani na doručovanie písomností, ani od nej nič nepožadovala!!! Toto je preukázateľný a úmyselný signál plniť politickú objednávku predstaviteľa SDKÚ-DS, KDH, SMK a jasným naplnením skutkovej podstaty úmyselného trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v zmysle ustanovenia § 326 ods. 1, 4, zákona č. 300/2005 Z.z Trestného zákona. Pre jej osobný záujem bol dňa 19. 12. 2008 podľa úradného záznamu zadržaný policajnou hliadkou v Košiciach pri Steel aréne asi o 02.10 hodine. Po pol hodine jeho zadržania  na OO PZ Košice – Staré Mesto bola o celej veci vyrozumená jedným z operačných stredísk košickej polície JUDr. Helena Achbergerová, ktorá odmietla uviesť v akej veci ho chce vypočuť, odmietla ho vypočuť aj po príchode eskorty do Bratislavy so slovami „aby policajti z Košíc ho eskortovali do Bratislavy až na 16.00 hodinu, že ona teraz v dopoludňajších hodinách nemá čas, nech si to vytrpí.“ Do 11.30 hodiny sedel na chladnej chodbe kde bola teplota cca plus sedem stupňov bez toho, aby mu bol niekto povedal čo sa stalo, do 16.30 hodiny mu nebola poskytnutá ani kvapka vody, nedovolili sa mu telefonicky spojiť s advokátkou. Na chodbe kde sedel pracovali murári, kde po celý čas musel dýchať do pľúc cementový prach pri miešaní a rezaní keramických dlaždíc, čím mu vznikalo riziko poškodenia zdravia.

          O 16.30 hodine ho eskorta odovzdala vyšetrovateľke JUDr. Helene Achbergerovej, ktorá mu položila dve otázky ohľadom petičnej listiny. Pričom jeho advokátka mala od neho plnú moc od 18. 7. 2007!!! Takže je tu niekoľko možností: buď vyšetrovateľka jeho advokátku neinformovala o krokoch, o ktorých mal byť Ing. Vojtek informovaný, alebo advokátka vyslovene išla proti nemu, keď dokonca nemala ani námietky voči jeho trestnému stíhaniu!!! Aj z týchto dôvodov zrušil dotyčnej advokátke Mgr. Jane Pohančenikovej plnú moc. (Súčasťou tohto textu sú aj autentické dokumenty s tým súvisiace.)

Vladimír Pavlík  


    Facebook
Hlavná stránka