"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

V mene bratislavskej politickej mafie z SDKÚ-DS, KDH a SMK – 5. časť

  

          Dňa 12. 12. 2009 o 10.00 hod. podal Ing. Pavol Kubovič na Generálnej prokuratúre SR, č.k. IV/1 Gn/3203/06 u prokurátora JUDr. Ladislava Hamrana na Ing. Jána Vojteka trestné oznámenie zo zneužitých a neprávom získaných informácií. (Autentický dokument je súčasťou článku) Tento prokurátor pracoval od 5. 3. 2003 dočasne preložený na výkon funkcie prokurátora na Úrade špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR! Od 1. 9. 2004 bol dočasne preložený na výkon funkcie prokurátora Generálnej prokuratúry SR, oddelenie majetkovej kriminality!! Možno si položiť otázku, čo má politická činnosť spoločné s majetkovou kriminalitou??

§ 40 zákona č. 153/2001 Z.z o prokuratúre

  1. Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry nadriadený ostatným orgánom prokuratúry.
  2. Generálna prokuratúra

a)-  zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora,
b)-  riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr,
c)-  dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými prokuratúrami,
d)-  vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním podľa osobitného zákona,
e)-  plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora.

Vladimír Pavlík

     Facebook
Hlavná stránka