"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

V mene bratislavskej politickej mafie z SDKÚ-DS, KDH a SMK – 2. časť


              Prvú časť sme ukončili autentickým dokumentom o vznesení obvinenia pod ČVS: ORP-52/1-OVK-B2-2007, ktoré voči Ing. Vojtekovi vypracovala vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II, Úradu justičnej a kriminálnej polície Bratislava npor. JUDr. Helena Achbergerová za úmyselný prečin, a obžalobu na Okresný súd Bratislava II podal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II, JUDr. Svetozár Chabada dňa 29. 12. 2009, č.k. 1 Pv 64-07-81 podľa § 234 ods. 1 Trestného zákona, pretože, citujem: „od presne nezisteného času až do 6. 10. 2006 v Bratislave na Mierovej ulici č. 21 kedy predložil kandidátsku listinu spolu s petičnými hárkami s podpismi 540 voličov na podporu svojej kandidatúry na voľby starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, predstieral splnenie podmienok kandidatúry, ktorá bola pre daný volebný obvod limitovaná minimálnym počtom kandidatúry, ktorá bola pre daný volebný obvod limitovaná minimálnym počtom 400 podpisov potenciálnych voličov, zapísal do petičných hárkov najmenej 78 osôb bez ich vedomia a najmenej 202 osôb, ktorých generálie nezodpovedali zoznamom osôb oprávnených zúčastniť sa na voľbách starostu mestskej časti v roku 2006, teda v súvislosti s výkonom ústavných práv, inak hrubým spôsobom maril výkon týchto ústavných práv a čin spáchal závažnejším spôsobom konania – ľsťou, čím spáchal prečin marenia príprav a priebehu volieb a referenda podľa § 351 ods. 2 písm.b) ods. 3písm.a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. f) Trestného zákona“.

Policajná špinavosť, prokurátorská špinavosť a mafia z SDKÚ-DS

          Napriek tomu, že Okresný súd Bratislava II, č.k. 8C 407/06-34 zo dňa 13. 11. 2006 rozhodol právoplatným rozhodnutím Ing. Vojteka zaregistrovať ako kandidáta pre voľby starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, vyšetrovateľka a prokurátor toto svojím hyenizmom absolútne nerešpektovali.

          Dňa 18. 10. 2006 predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martin Kuruc (SDKÚ-DS), zať prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. (KDH), dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy vydal rozhodnutie č. MVK 5/2006 o nezaregistrovaní kandidáta z dôvodu nedostatočného počtu podpisov voličov na petícii. Dňa 16. 11. 2006 vydáva nové rozhodnutie č. MVK 7/2006 o zaregistrovaní kandidáta Ing. Vojteka na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II, 8C 407/06-34 zo dňa 13. 11. 2006. (Súčasťou článku sú priložené autentické dokumenty).

Vladimír Pavlík

                        Facebook
Hlavná stránka