"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

V mene bratislavskej politickej mafie z SDKÚ-DS, KDH a SMK – 4. časť

       

          Dňa 4. 12. 2006 podal Ing. Ján Vojtek na Najvyšší súd SR návrh na zrušenie politickej strany SDKÚ-DS – autentické podanie je súčasťou tohto článku. Dňa 5. 12. 2006 sa Ing. Pavol Kubovič obrátil na prednostku Miestneho úradu Ružinov Ing. Lýdiu Adamovičovú – vtedajšia podriadená starostovi Ing. Pavlovi Kubovičovi (SDKÚ-DS) o vykonanie kontroly petičných hárkov Ing. Jána Vojteka – kandidáta na starostu m.č. Bratislava – Ružinov vo voľbách do samosprávy obcí referátom hlásenia a evidencie pobytu občanov podľa trvalého bydliska uvedeného v registri občanov m.č. Bratislava – Ružinov a zároveň žiada o vydanie písomného stanoviska. V zmysle ust. § 17 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je prednosta obecného úradu pracovníkom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi!!! Teda Ing. Lýdia Adamovičová NEBOLA OSOBA PRÍSLUŠNÁ KONAŤ VO VECI, čo zrejme vyšetrovateľke OR PZ Bratislava II, Úradu justičnej a kriminálnej polície, Osvetová 4, npor. JUDr. Helene Achbergerovej neprekážalo!!! Ale jej preukázateľne prekážalo to, že svojou kandidatúrou vyradil zo starostovskej stoličky práve podpredsedu SDKÚ-DS Ing. Pavla Kuboviča!!! - autentický dokument je súčasťou tohto článku.

          Toho istého dňa 5. 12. 2006 pod číslom MVK 48/2006 zasiela predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martin Kuruc na adresu Ing. Pavla Kuboviča, Súľovská 35, Bratislava, údajne v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám kandidátnu listinu nezávislého kandidáta Ing. Jána Vojteka ako jediného nezávislého kandidáta na starostu mestskej časti spolu s petičnými hárkami. Je preukázané, že Ing. Pavol Kubovič nepožadoval listom zo dňa 5. 12. 2006 informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám tak ako mu odpisuje Ing. Martin Kuruc predseda miestnej volebnej komisie, pretože jeho list neobsahoval zákonom predpísané náležitosti ust. § 14 ods. 2), citovaného zákona ale požadoval písomné stanovisko prednostky úradu Ing. Lýdie Adamovičovej, ktorá mu listom zo dňa 6. 12. 2006, pod č.k. 54455/06/JBI odpovedala!!!

           Teda poskytnúť informácie nemal predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martin Kuruc, keď ani toto neprekážalo vyšetrovateľke PZ npor. JUDr. Helene Acgbergerovej!!! Už tu sa preukázal prvý hyenizmus a podraz zo strany predstaviteľov SDKÚ-DS voči nezávislému kandidátovi a občanovi SR. Dňa 6. 12. 2006, deň po písomnej informácií adresovala Ing. Pavlovi Kubovičovi písomnú odpoveď prednostka Miestneho úradu Bratislava – Ružinov Ing. Lýdia Adamovičová, č.k. 54455/06/JBI – autentický dokument je súčasťou článku.

Vladimír Pavlík                Facebook
Hlavná stránka