"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Neexistujú žiadne "SLOBODNÉ" média ani objektívne média, ani investigatívny novinári, nič slobodné neexistuje! JE TO ILUZIA A FIKCIA SLOBODY!


TLAČOVÉ KONFERENCIE,MEDIA,TELEVIZIA-najvplyvnejšie médium na ľudskú myseľ a ľudské zmýšľanie, ktoré formuje-deformuje celé ľudské bytie, je v rukách súčasných vplyvných masmediálnych veľmocí sveta! Ich úloha je poukazovať na zdanlivé oprávnené sťažnosti ľudí, rozdúchavať nespokojnosť a nenápadne tlmočiť ľudské intencie! Média, tlač sú zosobnením takzvanej slobody!
Žiaľ vlády "nežidovských" štátov vo svete nedokázali využiť veľkú moc médií na  ovládanie ľudského myslenia, ktorej sa  uchopili židovské dynastie a ktoré ju majä plne v rukách .

Z protokolov Sionských mudrcov; donútime vlády jednať v zámeroch našich široko rozvinutých plánoch, ktoré sa blížia k svojmu cieľu pomaly a iste a dobre sofistikovaných deštrukčných metód riadenia!

Bude nás v tom podporovať verejná mienka, pod vplyvom médií, ktoré veľmi dobre ovládame a ktoré sú závislé na našich financiách!
Žiadna správa sa nesmie dostať na verejnosť, ktorá by neprešla našou kontrolou(cenzúra), tohoto úspechu sme dosiahli už skôr tým, že sme všetky správy sveta, ktoré sú dodávané prostredníctvom niekoľkých mediálnych a tlačových  agentúr, ktoré medzi sebou spolupracujú!

Nuž, ale najväčšie zlo je to, že "novinári" ako takí žiaľ ani netušia, že duchovné sú úplne závislí na svojich neznámych predstavených a neznámych šéfov! Zaoberajú sa žiaľ nepodstatnými témami a záležitosťami, ktoré ilumináti pre verejnosť uvoľnia! V masmédiách sa nikdy nehovorí o tom, čo by skutočne zaujímalo ľudí, a čo je prvoradé pre život ako taký, o dianí svetovej scény!
Žiaľ, žiadne média, noviny, televízia a iné verejné prostriedky nie sú  "SLOBODNE"!

DNES,UŽ SLOBODNÉ MÉDIA "NEEXISTUJU"! Sami novinári a vydavateľ novín "New York Times",John Swainton, priznal,"nie sme nič iné, len figúrky finančnej moci v zákulisí a intelektuálni prostitúti" !

Cieľom iluminátov-svetovej elity, ktorá manipuluje a ovláda všetko na zemi je zabávať, rozptyľovať široké masy národov, odvracať ich od dôležitých tém, zneisťovať všetkých a vnášať chaos do nášho myslenia!

Takže, vážení, ;PREBUĎTE SA, VZCHOPTE SA A ZAČNITE PREMÝŠĽAŤ NAD STAVOM SVETOVÉHO DIANIA, KTORÉ DRŽÍ V RUKÁCH IBA PÁR ĽUDSKÝCH RODÍN, KTORÉ SÚ POD VPLYVOM "SATANA",  KTORÝ ICH OVLADA "!

https://www.youtube.com/watch?v=jO3FKHD06PI

Kenneth O’ Keefe bez obalu


https://www.facebook.com/136869726439573/videos/786166221509917/

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka