"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vytvorená "konzumná spoločnosť" na principiálnom základe smrtiacej plánovanej ekonomiky! 

     

Dnes sa chcem zaoberať veľmi závažnej problematike to, ako bola vytvorená konzumná spoločnosť na základe principiálnej plánovanej ekonomiky, pretože za skrytým názvom: "ekonomika" sa skrýva z jedných dobre sofistikovaných spôsobov vývinu ľudskej chamtivosti, ktorá slúži dnes zásadne len určitej hŕstke svetovej dynastie, kde ľudstvo ako celok slúži týmto manipulátorom celého svetového systému ako "dobrovoľný otroci konzumu"!! Ďalším faktorom tejto tvorby smrtiacej ekonomiky, ktorá dnes prerástla v dobre kontrolovanú spoločnosť je nič viac a nič menej len plánovaný likvidačný systém cez ekonomických vrahov politickej vrchnosti pre národy! Je to jeden z ďalších  spôsobov na eliminovanie národov! Chcem to zhrnúť do pár textov v článku, aby každý si vytvoril vlastný názor na túto závažnú a veľmi dôležitú problematiku dnešnej súčasnej ekonomickej takzvanej "krízy", ktorá je len fiktívna, len naivný môže uveriť iluzionistickým bájkam, že dnes, čo sa deje všade naokolo je "kríza", či už ekonomická, alebo utečenecká(nebudeme sa dnes zaoberať utečencami ale!)
Tento systém bol principiálne založený na "plánovanom konzume spoločnosti" a to takým spôsobom, že prvý nápad na plánovanom konzume spoločnosti vznikol myšlienkou, keď bola vyvinutá prvá žiarovka (Thomasom Alvom Edisonom,1847-1931:"Prvé pokusy o zostrojenie žiarovky spadajú do roku 1854, kedy prvý odporový zdroj svetla vytvoril nemecký hodinár Henrich Göbel. Elektrickú žiarovku (v dnešnom ponímaní) vynašli nezávisle od seba Joseph Swan z Newcastle vo Veľkej Británii v roku 1878 a Thomas Edison

  
USA v roku 1879.)a následne mala dlhú životnosť, čo nevyhovovalo vtedajšej dobe ekonomickému trhu, pretože bola stratová na výrobných produktoch!


Následne bol vytvorený v roku 1924 "Svetový ekonomický kartel "PHOEBUS" ,ktoré bolo ako jedno z prvých združení zamerané na presadzovanie "plánovaného zastarávania" vo výrobných linkách žiaroviek, čo sa neskôr presadilo do ďalších výrobných produktov a materiálov vo svete! Pretože na základe "žiarovkového problému "vznikla a bola vytvorená myšlienka Bernardom Londonom (burzový maklér) "plánované zastarávanie produktov" ,kde sa začala "výroba životnosti produktov "presadzovať postupne do všetkých výrobných fabrík, ktoré sa museli prispôsobovať novým pravidlám, ktoré určoval už v tej dobe vytvorený kartel "PHOEBUS"! Výroba produktov sa začala postupne kontrolovať vo všetkých výrobných linkách vo fabrike a prísne určovala "normy" výroby pre kratšiu životnosť výroby! Výroba produktov so zníženou životnosťou je súčasťou paralelného procesu, ktorý začal priemyselnou revolúciou v roku 1921"!

Rozpisovať tu nebudem, aké dôsledky v rokoch 1920-1933 to mal na vtedajší konzumný ekonomický trh, kedy aj v roku 1929 sa zrútila najväčšia burza na WALL STREET V USA a kedy bola štvrtina amerických robotníkov bez práce! Vtedy si ľudia nežiadali "tovar" ale "prácu"-chlieb! Tým pádom v tej dobe myšlienka "plánovaného zastarávania "bola ukončená 1.svetovou vojnou a následne 2.svetovou vojnou! (realizácia a vytváranie v skrytosti iluminátmi Spoločnosť Spojených Národov a iných inštitúcií !)

O dvadsať rokov neskôr v 50.rokoch sa myšlienka "plánovaného zastarávania "znovuzrodila, ale so zásadnými zmenami a to tak, že "spotrebiteľovi" nemalo byť vnútený produkt ako to presadzovali v rokoch 1920-1929, ale sa mal nechať produktom "dobrovoľne zviesť"! A tým pádom" plánované zastarávanie" malo fungovať na charakterových a emocionálnych túžbach ľudských emocií, ktoré boli zvedené práve už v tých dobách mediálnou kampaňou, televíziou:" v duchu doby vyjadrovania návrhári  moderného dizajnu! Paralelne v tej dobe sa začal vytvárať a formovať " smrtiaci ekonomický trh konzumu"! Dizajnéri, priemyselníci pracovali na plné obrátky vo vytváraní najnovších moderných produktov vo výrobných linkách! Začala sa formovať myšlienka so spotrebiteľa na dobrovoľného chronického konzumenta v duchu motta: "každý výrobok sa musí spotrebiteľovi zunovať"! Túto úlohu "plánovaného ekonomického zastarávania" mal na starosti Brooks Stevens(1911-1995,bol automobilovým dizajnérom, študoval architektúru na Cornell University

  
od roku 1929 do roku 1933 , a založil Milwaukee vlastné dizajnérske štúdio v roku 1934 , sa Jeho syn, Kipp Stevens, štúdiu viedol Brooks Stevens navrhne kolegami až do roku 2008 , kedy odišiel do dôchodku na súkromný život. Brooks Stevens zomrel v Milwaukee 4. januára 1995.),ktorý cestoval po celých Spojených štátoch amerických a v každom meste ,provincií kde mávala prejavy, konferencie propagoval a navrhoval zaviesť "plánované zastarávanie"! V tých dobách 60.rokoch sa začali ženy ale aj muži viac zaujímať o svoj vzhľad ako aj o materiálne veci ako vyzerajú! Celá propagácia "chtíču" po stále nových a stále modernejších materiálnych veciach bola vysielaná na TV obrazovkách cez mediálne reklamy, plagátmi vo všetkých obchodných centrách, nad ktorými sa všetci nadchýnali :"dizajn produktu a celý obchodný marketing v spotrebného konzumenta "vyvolával vždy novú a novú túžbu po najnovších modeloch!!! V tejto myšlienke "plánovaného zastarávania" bola celá zodpovednosť nakupovania nepotrebných vecí zásadne na "spotrebiteľovi", pretože nikto ho už nenúti ísť do obchodu a produkt si kúpiť!!! Urobil to z vlastnej dobrovoľnej vôle a voľby!! Taktiež bola vnútená myšlienka: "sloboda a šťastie "vďaka neobmedzenej spotrebe!!! Vtedajší americký konzumný spôsob sa postupne presúval do všetkých končín zeme, kde pretrváva až dodnes ako ho poznáme v dnešnej podobe  konzumnej spoločnosti!!!


Dobré je ale spomenúť, že keby v 20.rokoch min. storočia nevznikla myšlienka "plánovaného zastarávania výrobných materiálov "nikdy by sme tu nemali vytvorene pracovné miesta ,ako sú: dizajnéri, priemysel ako taký, architektúru, predavači na všetkých úrovniach, bezpečnostné hliadky, ako aj upratovačky a čo je najpodstatnejšie konzumnej spoločnosti sú: Hypermarkety, Supermarkety, Veľké obchodné reťazce!!!

Plánované zastarávanie je dnes integrovanou a inštitucionalizovanou súčasťou škôl dizajnu, inžinierstva a celkového výrobného cyklu! V školách dizajnu sa učia hlavne ako navrhovať produkty pre svet biznisu, ktorý je ovládaný za jediným účelom: "častým opakovaním nakupovaním" !!Návrhári musia rozumieť spoločnosti pre ktorú pracujú!! Predmetný produkt návrhu musí presne zodpovedať spôsobom obchodnej stratégie ktoré si želá klient!!
Plánované ekonomické zastarávanie je základom obrovského ekonomického rastu, ktorý západný svet prežíval už od päťdesiatich rokoch minulého storočia a od tých čias sa stal: "ekonomický rast": svätým gralom našej spoločnosti, ktorá sa pretvorila  na konzumnú spoločnosť!

Žijeme v spoločnosti ovládanej "ekonomikou rastu"! Lenže zmyslom tohoto rastu nie je uspokojenie potrieb, ale ešte väčšieho rastu a stále dookola-nekonečný ekonomický rast!!
Musíme si ešte zdôrazniť, čo sú mechanizmy ekonomického rastu a dáme si ich do troch veľmi dôležitých konceptových nástrojov manipulácie ľudského faktoru:

1.)REKLAMA(všetky mediálne inštitúcie, tv, noviny, bilboardy)
2.)PLáNOVANé ZASTARÁVANIE (výrobné prostriedky materiálov, životnosť toho-ktorého výrobku v každej oblasti obchodnej stratégie)
3.)UVERY(poistky,bankové úvery, hypotéky, všetky strategické metódy bankového sektoru)
V poslednej (dnešnej) generácií sa zmyslom života stalo "požičiavanie peňazí "na nákup nepotrebných vecí!!

Ten kto si myslí, že nekonečný ekonomický rast sa dá zosúladiť s nekonečnou planétou, je buď blázon, alebo "ekonóm"! Najhoršie v tejto hekticko-konzumnej  dobe je to, že dnes sme všetci ekonómovia!!! Každé tri minúty sa vo svete vyrobí nový(nepotrebný) produkt a otázka na telo znie: "je to naozaj potrebné!?????

Celé plánované zastarávanie je vlastne likvidačný systém ľudí ,pretože je nielen zaťažený ľudský charakter v jeho vývoji osobnosti, pretože jeho osobnosť je uväznená a tým pádom zotročená v pocite neustáleho nedostatku, ale aj prírodné zdroje ktoré nie sú nevyčerpateľné ako aj záťaž na celú štruktúru ekológie!

Zmena tohto konzumného systému je nevyhnutná:
Uvedomenie si existencie a porozumenie globálnej principiálnej  ekonomickej stratégie, ako funguje, že vlastne celá štruktúra ekonomiky je založená na konkurencii a na voľnom trhu ktorá je len fikciou a ilúziou v zhmotnenom mamonu ničoty vlastnej záhuby!!

Podstata "boja" proti "plánovanej smrtiacej ekonomike" je mať dostatok informácií! Ďalším faktorom zmeny celej štruktúry ekonomického systému a vôbec celej konzumnej spoločnosti je zmena prístupu výroby všetkých výrobných produktov vo fabrikách, keď to bude potrebné, aj zrušiť nepotrebné produkty, celú stratégiu obchodnej politiky! Ako aj zmena kultúrnych návykov ľudí, pretože najväčšou záťažou pre celú globálnu ekonomiku je ľudský faktor, či sa dá povedať z tej či onej stránky(charakterové vlastnosti, svedomie, pocity a emocionálne vlastnosti človeka),dôkladnej zmeny myslenia ekonomického rastu založenej na "konzume" nepotrebných produktov a jej výrobe!

Podstata odmietnutia ekonomického rastu tkvie v jednom slovese: "ZNIŽOVAŤ"!!!
Znižovať vplyv na prírodu! Znižovať plytvanie nad produkciou nadmernej spotreby!
Týmto znižovaním celkovej zmeny ekonomického rastu a produkcie sa vytvára nová štruktúra pre ľudstvo a to vytvorením viac voľného času, vďaka ktorému sa dajú rozvíjať iné formy bohatstva a vlastnej osobnosti človeka iný zásadný zmysel životných hodnôt!!!

Záver:

Týmto si vytvorme lepšiu budúcnosť, lepšie životné prostredie ako aj budúcnosť našich detí, ktorá nebude už vytváraná na hmotnom materiáli, ale založme spoločnosť na iných principiálnych životných hodnotách, ktoré už nebudú vytvorené na ľudskom nešťastí, chamtivosti, zlobe, nenávisti, závisti, ktoré túžobne chcú vlastniť niečo, čo je len ilúzia v zhmotnenom svete bezcennosti a beznádeje, kde každý trpí v žiali a nešťastí druhých!! Kde každý si bude môcť povedať "Som šťastný" mám rád život na zemi"!!!!
 
SIMONA SCHUBERT-SEBOVA


   PRINT RSS

Hlavná stránka