"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vznik, príčiny a dôvody prvej a druhej svetovej vojny a následné vytvorenie komunizmu a kto ich v skutočnosti v zákulisí ovládal a financoval! Dnes sa chcem zaoberať veľmi vážnou témou, nakoľko mnoho ľudí nechápe a nerozumie prečo vznikla prvá a druhá svetová vojna, jej následky ako aj následné vytvorenie komunizmu! 

      V poslednom článku som uviedla a načrtla vznik dejín pred prvou svetovou vojnou, a kto ju financoval, ako aj kto ich organizoval! Pripomeniem, že to boli ľudia z radov iluminátskej dynastie a to: Rothschildovci, Warburgovci, DuPontovci, Astorovci, Schiffovci, Morganovci a iný, (rodina Morganovcov funguje ako spoľahlivý správca Rothschildovcov, manželstvá svojich mužských členov so židovskými rodinami Schiffovcami, bola úplne integrovaná do "systému"! Títo tvorcovia satanskej dynastie a tvorcovia zloby, nenávisti, ustavičných vzniknutých vojen medzi národmi, vraždy, odstraňovanie nepohodlných agentov a následne aj z radov vedcov, lekárov, vynálezcov  a iných strategických dôležitých ľudí, ktorí mohli ešte pre ľudstvo niečo spraviť a vytvoriť, sústavne ovplyvňujú svetovú scénu a ich dianie a to len za jediným cieľom a účelom a to "zriadenie svetovej diktatúry"!!!

Fakty hovoria za všetko a to nielenže zavraždili arcivojvodu Františka Ferdinanda v Sarajeve(ako impulz k vzniku 1.svetovej vojny)a následné zosnovanie množstvo vojen a revolúcií a taktiež majú zodpovednosť za vznik 2.svetovéj vojny, rozdelenie povojnového sveta do dvoch blokov ako aj za nedávny pád komunizmu v Európe!

Existuje množstvo dôkazov o plánovanom pripravovaní a riadení prvej svetovej vojny, čiže je to nad slnko jasné, že šlo čisto o iluminátsku záležitosť! Vtedy v tej dobe si málokto predstavil, žeby zavraždenie následníka rakúskeho trónu 28.júna 1914 v Sarajeve mohlo viesť k vytvoreniu vojny!(Ferdinandov priateľ knieža Cernín povedal: "arcivojvoda veľmi dobre vedel, že slobodomurári sa ho snažia zavraždiť, rok predtým ako začala vojna bol informovaný, že slobodomurári rozhodli o jeho smrti!"
Netrvalo však dlho a všetky európske štáty boli vtiahnuté do veľkej a krvavej vojny!(za osudným atentátom na arcivojvodu stál vysokostupňový slobodomurár Lev(Lejba)Davidovič Bronštejn alias Trockij!)

Keď v auguste roku 1914 nemecké jednotky obsadili Belgicko, americký prezident Wilson k tomu povedal:" Je samozrejmé, aby Spojené štáty ostali neutrálne!" Neskôr to ešte potvrdil v posolstvu na kongrese z decembra 1914:"žijeme s celým svetom v mieri, sme úprimní priatelia všetkých národov, sme priekopníkmi svornosti a pokoja!"

Medzitým ale už iluminátsky kráľ Morgan a ministerstvo financií posielali do Európy mesačne 500 miliónov dolárov na 3%úrok!Morganova "US Steel Corporation" dodala Spojencom pre ich zbrojné a muničné fabriky šesť miliónov ton ocele. Spojenecké vojnové dlhy sa navýšili v roku 1916 až na dve miliardy dolárov. Berlín sa v Bielom dome sťažoval a Spojeným štátom vytkol, že predávajú Angličanom muníciu.
Oficiálne dokumenty o histórii Nemecka tvrdia, že začalo politiku potápania lodí všetkých národov, po zničení americkej lode "Lusitania" americký senát 6.apríla 1917 schválil 373 hlasov proti 50 vyhlásenie vojny Nemecku! Zákon o povinných odvodoch do armády schválil kongres 15.júna 1917.

Niet pochýb o tom, že skaza lode "Lusitanie" bola zinscenovaná iluminátmi! Nákladom lodi bol vojenský materiál pre Veľkú Britániu a preto nešlo čisto o civilné plavidlo, ako tvrdili Američania. Je samozrejmé, že prezident príslušnej lode "Bill of Lading"(príkaz o nákladu)Lusitanie uložil v archíve amerického ministerstva financií!! Rovnako z tohto dokumentu jednoznačne vyplýva ,že "Lusitania" prevážala vojenský materiál a čo naviac, bola na lodi obvyklá doprovodná ochrana a následne bola nemilosrdne poslaná skaze do oblasti kde operovali nemecké ponorky! Potopenie "Lusitanie" bolo iba zámienkou pre Wilsona, aby mohol  konečne zasiahnuť do európskej vojny!!!(prezident Roosevelt iba využil rovnaký spôsob na vyprovokovanie japonského útoku na Pearl Harbour!)
Ďalej si ešte ukážeme  na úplne spoľahlivých dôkazoch, že "iluminátska kapitalistická dynastia" stála rovnako za "komunistickou" revolúciou v RUSKU v roku 1917"! V drobných štúdiách "Existuje plán"? E. Smita na str.11 čítame:" veľkobankár Jakob Schiff spolu s Mandellem Housem a jeho priateľom Levom Trockým postarali o vyškolenie niekoľkých stoviek amerických revolucionárov pôvodom z Ruska!! Bola to táto úderná skupina, ktorá spustila "ruskú revolúciu"! -uprostred zúriacej (1.sv.)vojny zariadil Schiff prepravu revolucionárov späť do Ruska!!!(vysokostupňový slobodomurár(B"nai B"rith) Lev Trockij bol jeden z kľúčových postáv revolúcie v RUSKU!)

Lady Queensborough (Edith Star Millerova) vo svojej knihe "Okultné teokracie" preukazuje, že Lev Trockij v roku 1917 s pomocou Schiffovho agenta z banky Kuhn, Loeb&Co  a so šekom od Warburga prešiel anglickú blokádu. Krátko na to vypukla v Rusku revolúcia, ktorá je známa ako skončila a to víťazstvom revolucionárov!

Podľa prehlásenia vysokostupňového slobodomurára Christiana C.Rakovského z roku 1938 v stalinskom väzení financovali "Októbrovú revolúciu "tie isté osoby, ktoré podporovali Japonsko proti cisárovi za rusko-japonské vojny v rokoch 1904-1905.(cieľom vojny Japonska s Ruskom bolo zvrhnutie cárskeho režimu a financoval ju bankový zväz Kuhn, Loeb&Co.-Srv. John Toland, Adolf Hitler,Amsterdam 1977,str.830 -Rakovskij bol bulharský lekár židovského pôvodu a stúpenec Leninových teórii a kvôli problémom s úradmi odišiel do Ruska! Zohral dôležitú rolu v boľševickej revolúcií na Ukrajine, kde sa v roku 1919 stal prezidentom regionálnej vlády, neskôr bol sovietskym veľvyslancom v Paríži!)
Rakovskij do protokolu uviedol, že spolu s Trockým bol ako predstaviteľ "revolucionárov" v Stockholme osobne prítomný predávaním peňazí na boľševickú revolúciu! Spisovateľ Des Griffin vo svojej knihe "Kto vládne svetu"!? cituje Johna Schiffa, vnuka významného bankára Jacoba Schiffa:" môj dedko podporil ruskú revolúciu asi dvadsiatimi miliónmi dolárov"!!! Na stranách 71 a 72 významného diela Gary Allena "None Dare to Call it Conspiracy" čítame, že lord Millner ako prostredník Rothschildovcov predal revolucionárom v Rusku 21milionov rubľov!! V správe severoamerickej tajnej služby generálnemu štábu francúzskej armády sa rovnako potvrdzuje, že veľkobankári Jakob Schiff,Warburg a Kuhn, Loeb&Co., financovali ruskú revolúciu (archívne dokumenty s por. číslom 7-618-6 np 912 SR2).

Ďalej existujú dôkazy, že prezident Wilson cez Mandellu House a prostredníctvom advokáta Elihu Roota z banky Kuhn, Loeb&Co.,  nechal z vojnového fondu USA poukázať 20milionov dolárov ruským revolucionárom"! (prevod 20milionov dolárov boľševikom bol odhalený pri rokovaní amerického kongresu o možnostiach kompromisov s RUSKOM.(registr.č.:HJ 8714.U5)
Ale dobre, takto aspoň mimochodom si povieme, že vojenské jednotky USA sa dokonca priamo zúčastnili revolúcie v Rusku!!! Okrem iného chránili transsibirskú magistrálu a bránili Japoncom postupovať do vnútra Sibíre proti boľševikom!

Pätnásť iluminátskych bankárov použilo v roku 1917 staníc "červeného kríža" k podpore boľševikov, keď mali vystriedať "Dočasnú vládu"! Podľa "New Age Magazíne"(september 1959,str.516)previedol J. P. Morgan do RUSKA mnoho miliónov dolárov v prospech novej revolučnej vlády!

Iluminátskym bankárom sa ich "investície“ mnohonásobne vrátili taktiež dobre prešpekulovaným podvodom a následným zlodejstvom ruského zlata"! To isté urobili aj po druhej svetovej vojne aj v Nemecku, zlato patrí k ich najsilnejším ekonomickým zbraniam!!!
Eustace Mullins vo svojej knihe "Svetový poriadok" uvádza, že si Rothschildovci privlastnili obrovské bohatstvo ruských cárov!

Nielenže dostali späť "investované" peniaze ,ale ďalších 35milionov dolárov si pripísala k dobru ich banka v Londýne a 80 miliónov v Paríži! Podľa francúzskeho časopisu "Presént" z 10. decembra 1988 bol už vtedy vplyv Rothschildovcov, Warburgovcov a Schiffovcov na Sovietov taký veľký, že im nemohli nič odoprieť!!! Aschbergovci ako predstavitelia Rothschildovcov v severnej Európe kontrolovali banku sovietskeho štátu od tzv. ruskej revolúcie až po súčasnosť!!! Rovnako Rockefellerovci si v tzv. východnom bloku zriadili impozantný monopol!

V roku 1922 vznikla americko-sovietská obchodná komora. V čele inštitúcie stál ako jej prezident René Schley, bývalý viceprezident  Chase Bank v držbe Rockefellerovcov!
V tom istom roku bola podpísaná kooperačná dohoda o ťažbe ropy medzi magnátom Armandom Hammerom, Rockefellerovcovou "Standard Oil of New Jersey"a sovietskym štátom. "Standard Oil" potvrdila v sovietskej vláde 50% z rozsiahlych ropných koncesií, patriacich na Kaukazu Alfredovi Nobelovi, ešte z doby cárskeho režimu, ktoré teoreticky prešli na sovietsky štát. "Equitable Trust Co." v rukách Rothschildovcov spolupracoval s Chase Bank pri financovaní americko-sovietského obchodu. V roku 1925 financovala tá istá banka americký export vlny, strojov a kovového tovaru do ZSSR a v roku 1927 následne "Standard Oil" postavila v Sovietskom zväze obrovskú rafinériu. V roku 1928 sa iluminátska banka Warburg, Kuhn,Loeb&Co. podieľala na financovaní prvého päťročného plánu(päťročnica) a už predtým slúžila ako depozitná banka pre sovietsku vládu, ktorá na ňu v rokoch 1918-1922 previedla viac než 600 miliónov zlatých rubľov!!!(už od roku 1973 sídli na námestí Karla Marxa v Moskve oficiálna pobočka Chase Manhattan Bank)
Ilumináti si od doby "Októbrovej revolúcie" vytvorili vo východnom bloku doslova neobmedzenú mocenskú pozíciu: sovieti boli vždy na nich úplne závislí!!!

Komunistický štát, ktorý cársky absolutistický režim nahradil štátnym fašizmom, mal rovnaké hospodárske a politické nedostatky ako kapitalizmus. Komunistický systém bol v podstate kapitalizmus s väčšou štátnou kontrolou nad hospodárstvom krajiny! Spravidla sa má za to, že sa kapitalistické a komunistické záujmy vzájomne krížili! Pri pozornom sledovaní svetovej politiky sa nám však rýchlo ukáže, že Rothschildovci a spol. po všetky roky udržiavali veľmi blízke priateľské styky s hlavami rôznych komunistických krajín! Mali napr. kontakty s Maovou Čínou aj s Castrovou Kubou a všetkým týmto krajinám pomáhali nespočetnými miliónmi dolárov, národy východu a západu však stavali navzájom proti sebe!!! Preto totiž nebolo možné dôverovať iluminátmi kontrolovanej elite Západu, že ju uchráni pred "komunizmom" pretože tieto osoby sami "komunizmus" kontrolovali, protikresťanský systém komunizmu je vynálezom iluminátov!!! Pretože komunisti verejne vyhlasujú (to trvá dodnes), že sú nepriatelia boháčov a kapitalistov, v skutočnosti sledujú rovnaký cieľ! Slovom: "bohatá elita Západu" a komunistickí vodcovia spolupracovali na zriadení "svetovej vlády "iluminátov!!!

Týmto chcem ukončiť prvú časť vzniku a príčiny druhej svetovej vojny a vytvorenie komunistickej strany v postkomunistických krajinách a ich následky!
Ďakujem zatiaľ za pozornosť v dôležitých historických odhaľovaniach tajných spoločností, ktoré chystajú na nás, na národe spáchať ako dobre naplánovanú vraždu kriminálnych elít!!!

Simona Schubert-Sebova


   PRINT RSS

Hlavná stránka