"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

"Rozdeľuj a panuj"! -strategická rekonštrukcia vyvolanie vojen! 

     

Dnešné vojny sú vyvolané a principiálne vytvorené na dobre sofistikovaných moderných metódach a dobre premyslených zmanipulovaných spôsobov, aby bežný človek nemohol preniknúť do ich štruktúry a tak následne vytvoriť nejaké strategické riešenia na ich elimináciu! čiže, na čom presne sú vytvorené dnešné vojny a ako fungujú?

Tak za prvé:

Agresor vyhľadáva strategické miesta s konfliktnými problémami vopred už určenej a vyhliadnutej tej-ktorej krajiny!
Potom vyhliadnutú krajinu zdestabilizuje konfliktnou rovnováhou natoľko, že môže aj dôjsť k civilnej vojne!

"Ako sa to vlastne robí"?!:

Najprv sa spojí so všetkými nespokojnými ľuďmi ,ktorí sú ochotní použiť násilie s rebelmi, s profesionálnymi teroristami, vrahmi v jeho cieľovej zemi! Nezaujíma "ho", či títo rebeli ,ktorí sú ochotní použiť násilie patria k futbalovým fanušikom, náboženským fanatikom ,či sú pravičiari, či ľavičiari v tej-ktorej politickej strane a či vlády, prípadne iní radikáli! Títo ľudia musia mať sklony k násiliu, byť chladnokrvní, bezcitní a verní k vodcovi! Každej skupine sľúbi "AGRESOR" lepšiu budúcnosť, slobodu slova a mnoho ďalších iných výhod! Takto motivovaní, až už akýmkoľvek spôsobom, budú totiž všetci bojovať za presadenie "jeho" záujmov a osobných cieľov! Každá takto sformovaná teroristická skupina bude dočasne ochotná  tolerovať aj členov iných skupín, pretože spočiatku každá skupina vidí "výhody" v spoločnej útočnej schopnosti! Ich mottom je: "Spolupráca nado Všetko"! zaútočme spoločne ,ale ideme každý svojou cestou!!! Týmto spôsobom vytvára "agresor" rôznorodé zmiešaniny teroristických skupín! Ker jedna extrémistická skupina nie je ochotná s ostatnými, ktorí nemajú rovnaké názory spolupracovať, to nie je pre "agresora" žiaden problém! Použije ich na zvláštne účely, ako napríklad: "čo tak samovražedné ľudské bomby a podobné"!

Vybavenie a financovanie:

Agresor používa jak svojich vlastných žoldákov tak aj žoldnierov z iných krajín! K preškoleniu nových získaných rebelujúcich skupín na skupiny "teroristické"!!! Pokiaľ je to možné, je to prevádzané mimo vybranú krajinu, čiže krajinu vybuduje tajné výcvikové tábory, prednostne v tesnej blízkosti cieľovej krajiny! Tam dopraví všetkých svojich ľudí, keď je to potrebné aj letecky! Vybaví ich toľkými zbraňami a muníciou, koľko len je treba a taktiež ich "platia" za bojové akcie!

"Utok": cudzí "agresor" začne nacvičovať bojový plán s ohľadom na vybranú stratégiu ,napáda prednostne civilné obyvateľstvo, strategické inštitúcie a infraštruktúru krajiny! Jeho cieľom je zaistiť si čo najviac medzinárodnej zúčastnenosti a vyprovokovať volanie: "po pomoci z cudziny"! Zainteresované verejné zdeľovacie prostriedky-média samozrejme neodhalia "agresora" samotného! Musí ostať pred očami národa v utajení!!!
Ale buď musí byť zvrhnutá špatná vláda, alebo keď je potrebné: rebeli či teroristi odstránení!
Konečné ciele skutočných "agresorov" sú zakaždým iné:
Príklad: chcú oslabiť napadnutú krajinu čo najviac zvnútra infraštruktúry, riadené cieľavedome, zamerané zásadne  na vraždenie ľudí k vyvolaniu k čo najväčšiemu zmätku a chaosu bezmocnosti medzi obyvateľstvom! Skúšajú vyvolať čo najviac sympatií pre vojenskú zúčastnenosť zvonku.
Zvrhnutie a odstránenie súčasnej vlády, menovanie novej vlády, ktorá sa skladá so "zaslúžilých rebelov"!!!
Stiahnutie všetkých vojenských jednotiek tak, že napadnutá krajina zostane bez vlastných síl! Čo ľahko podľahne totálnemu zmätku a znova: radikálny zásah k odstráneniu všetkých skorších "hrdinov" teraz označených za teroristov !Prevzatie tej-ktorej krajiny, alebo prevzatie ich prírodných a iných zdrojov a bohatstva" platba preparácií"!!!

OSLAVA "AGRESOROV"ČOBY VEĽKÝCH ZÁCHRANCOV!

Rovnaký postup, ale vo väčšom množstve a miere: "čo agresor získal pomocou rôznorodých teroristických skupín v jednotlivých krajinách ,robí teraz vo veľkom, celá krajina sa stane jeho teroristickými jednotkami! S ich" pomocou  obkľúčia svojho úhlavného nepriateľa, ktorého by sám nikdy nepremohol, podporuje provokácie, z ktorého obviňuje svojho protivníka! Postupne spôsobí, že krajina obsadená jeho rebelmi sa obráti proti jeho vlastnému nepriateľovi a k tomu použijú k tomuto účelu svoje vlastné zbrane a vojsko! Až keď všetky krajiny naokolo spotrebujú celkový vojenský materiál, až stratia v boji všetkých svojich najlepších ľudí a dokonale sa zničia, tak až potom sa skutočný "agresor" -vojnový zločinec a nepriateľ ľudstva otočí proti nim a všetkých ich porazí! Ktorí z nich ale stratí najviac?!
Všetci tí, ktorí dovolili tomuto skutočnému vojnovému štváčovi a krvavému zločincovi ľudstva aby ich podviedol a zneužil!! Zneužil tak nielen svojich ľudí, nepriateľa, ale aj mnoho ľudí prišlo o vlastné životy, straty o vlastné majetky, rodinu a čo najhoršie, z postihnutých krajín vzniknutých vojen zničená infraštruktúra zvnútra aj zvonka!!!

SIMONA SCHUBERT-SEBOVA


   PRINT RSS

Hlavná stránka