"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

PRINCIPIALNE METÓDY A SPÔSOBY SVETOVEJ MANIPULÁCIE!


Ak by sme mali zhrnúť globálne svetovú manipuláciu, mohli by sme ju dať do šiestich základných principiálnych Metod a spôsobov a to nasledovne môžeme opísať v krátkosti takto.

Globálna manipulácia národov môže byť zhrnutá do "globálnej" manipulácie v 20.storočí ako prirodzený pojem ľudskej rasy. Taktiež môžeme "GLOBALIZÁCIU NÁRODOV" definovať ako nejaký proces koncentrácie moci nad celým ľudstvom do rúk "jednej" osoby/zhrnuté do pár svetových elít, ktoré vládnu a ovládajú celu svetovú monenklatúru a  systémovú a strategickú štruktúru celého globálneho sveta! Tento proces, ak to teda môžeme nazvať, že je to proces, prípadne vývin zlej cesty národov sa vyvíja po dobu ľudskej historke a dnes v týchto dobách sa približuje k svojmu vrcholovému dosahu! Áno, môžeme sa  Kladne spýtať odvážne, k akému vrcholovému cieľu speje cela spoločnosť a celé toto svetové dianie?

Nuž, už starovekí egyptskí vedci si pred mnohými stáročiami uvedomili, že "globalizáciou" je možné prevádzať riadenie, vypracovali v tých dobých všeobecné zasadí riadenia a vzorce riadenia ako kontrolovať spoločnosť na dosiahnutie svojich zámerov! A dnešná takzvaná svetová elita /aj keď sa to nedá povedať, že to začalo v týchto dobách, pretože všetko začalo zhruba od roku 1776, kedy bol založený 1.mája roku pána 1776 tajný spolok iluminátov Adamom Weishauptom, profesorom cirkevného pravá na Univerzite v Ingolstadte/ si vypracovala podľa vzorca egyptských vedcov nasledovný riadený proces takzvanej "globalizácie národov".

Čo môže byt hroznejšie pre národy, ktoré nedokážu sa vzoprieť nepriateľovi a následné byť zotročené a zmanipulované ?!Predsa; VOJNA! Áno, vojna je jednou zmanipulovanou a dobre ovládateľnou metódou ako ovládať a následné zotročiť národy! A je to aj jeden z najstarších a najrýchlejších spôsobov ako kontrolovať ľudí! Predmetom každej vojny je dobíjanie a podmanenie územia, strategických zdrojov a prírodného bohatstva akéhokoľvek druhu, ktoré má tá-ktorá krajina! A samozrejme aj na úplné odstránenie nepriateľa! Svetová história zažila veľké množstvo brutálnych a hrôzostrašných vojen a aj napriek tomu celosvetový vývoj vytvára stále viac komplikovanejšie a lepšie sofistikovanejšie a dobre premyslene strategické zbrane na zničenie a zotročenie národov!

V súčasnej dobe sa ľudstvo ocitlo v pasci, pretože je potrebne vynakladať stále väčšie množstvo prostriedkov na zbrojenie, ktoré žiaľ nikdy nekončí!! A samozrejme následné bola vytvorená "zbraň",  ktorý je spolu s nepriatelím schopná zničiť aj celu civilizáciu!

Ďalšou z následných manipulatívnych zbraní a metód na vyvražďovanie určitých skupín sú drogy, alkohol, genetické inžinierstvo, chemické prísady do potravín /GMO/ a to nie je len súčasné zabíjanie ľudstva ale aj ďalších generácii!


Je možné postupne zničiť alebo si podrobiť cely národ prostrednictvom zbrani genocídou ako sú; drogy, alkohol, tabak rôzne typy očkovacích látok a geneticky upravené potraviny!

Ľudí je potrebné udržať (pokiaľ sa dá)v neznalosti pokiaľ  ide o ničivý charakter týchto zbrani!! Preto sú zamaskovane ako neškodný spôsob relaxácie, zabav, uvolnenia od stresu alebo získania odolnosti proti chorobe!

Táto myšlienka je Ľudom do mysle vštepovaná prostredníctvom tej-ktorej kultúry a masmediálnych prostriedkov! V skutočnosti sú tieto látky nebezpečné jedy, ktoré podkopávajú genetiku ľudského druhu a likvidujú nastavajúcu generáciu a generáciu budúcu!
"JE TO VEDOMÁ A SLOBODNÁ VOĽBA "KAŽDÉHO ČLOVEKA ? NIE,NIE JE!

Táto umelá a falošná možnosť je do nás vložená prostredníctvom kultúry! To znamená, že už od kolísky si človek môže vybrať!
Ďalšou strategickou a dobre sofistikovanou metodickou manipuláciou ľudí je; EKONOMIKA"!!;
Rozumie sa hlavne tým ekonomicky boj, kde vládne zlodejská menová sústava so zlodejskými úrokmi!

"DAJTE MI KONTROLU NAD MENOU NÁRODA A NEBUDEM SA MUSIEŤ STARAŤ O TO, KTO TVORÍ JEHO ZÁKONY"!; MAYER AMSCHEL RODCHILLD"

Globalizátori nevidia zmysel v kompletnom zničení celých  národov!! Sú preto zanechané určíte časti populácie otrokov nažive, podriadených ekonomike, aby v rámci ich úzkych, klanových záujmov vytvárali naplánované veci určené touto takzvanou svetovou elitou!! A to takým spôsobom, že narodí nemajú ani poňatia čo sa vlastne deje a akým spôsobom je tento systém vytvorený a nastavený!!
Svet je rozdelený do troch kategórii; jedni pracujú na tom, aby sa "PREDPOVEDANÉ" udalosti naozaj a skutočné stali, ďalšia kategória ľudí riadi a dohliada na cely vývoj systému a inscenuje ho a tretia posledná kategória ľudí je väčšina, ktorá nechápe, nerozumie čo sa skutočne deje vo svete a ako funguje cely tento aparát riadenia a kto a prečo ho riadi, a na akých principiálnych parametroch je založený!!
Číže, ostatní ľudia, ktorí nechápu tento cely dobre sofistikovaný a otrokársky systém trávia väčšinou celý život splácaním dlhov a v podstate sú to otroci systému!!

Realizácia tohto mechanizmu si vyžaduje viac času, pretože je v prvom rade dôležité a najdôležitejšie vštepiť spoločnosti/národom/nesúdržnú ekonomickú vedu! A odmenou za to je skutočne obrovská pre určitú svetovú elitu v podobe zotročenia národov a ľudí!! Či už si ľudia berú úvery alebo náberu si ich, a či už týmto nástrojom zotročenia a manipulácie rozumejú, alebo nerozumejú, celá spoločnosť postupne upadá do ekonomickej závislosti tohto systému!!

Nuž a ako ďalším skutočným faktorom manipulácie sú totálne skutočné fakty, ktoré hovoria za všetko;
NÁBOŽENSTVA, SÚSTAVA MYŠLIENOK A NÁZOROV, TECHNOLÓGIE A VZDELÁVACIE PROSTRIEDKY, PREVÁDZAJÚ SPRACOVÁVANIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA!; nie sú žiadne fakty - sú len rôzne výklady!

Celý národ alebo samostatné spoločenské vrstvy môžu byť riadené omnoho účelnejšie potom, až keď bol Ľudom vymytý mozog a zmazaná myseľ a myslenie rôznymi ideológiami, dogmami systému, náboženstvami, spoločenskými teóriami a vzdelávacími prostriedkami!
Pokiaľ je to v nejakom bode, sú ladia aktivovaní prirodzenými rozpormi to za pomoci takých techník, ako sú napríklad; PROVOKÁCIE, ATENTÁTY, TERORISTICKÉ ÚTOKY, ŠKANDÁLNE NOVINOVÉ ČLÁNKY A KRESBY, ALEBO ZÁMERNE CHYBY, KTORÉ PRI POHĽADE ZVONKU, PÔSOBIA AKO NEHODY!

A TERAZ SME SVEDKAMI POKUSU POSTAVIT PROTI SEBE "ISLAM"A "KRESŤANSTVO"/ rozumej náboženstva a cirkvi, kresťanstvo nemá s tým nič spoločné!/
Jedným z najmocnejších prostriedkov na vymývanie mozgu je; TELEVÍZIA"! oproti bežným predstavám vzdelávacích prostriedkov vlastne programujú realitu a tak následné vytvárajú rôzne postoje rôznych lodi, k určitým udalostiam ako by bola skutočná realita!
Ďalšou principiálnou metódou manipulácie je časová poslušnosť, ktorej chronológia všetkých odborov vedenia umožňuje vidieť orientáciu všetkých procesov.

Je všeobecné známe, že ten kto zabudol na históriu svojej vlasti, je ako strom bez koreňa!
Prepísaná história národov vedie k nevyhnutnej zmene jej budúcnosti! Z toho dôvodu sa príchodom nového režimu vždy vyznačoval prepísaním histórie ako takej a to, že strany vládcov, ktorí si ani neuvedomujú, že sú sami slepo manipulovaní!!
Principiálny pohľad na svet je posledná fáza ľudí, ktorí si neuvedomujú kde žijú a kto riadi tento riadený systém manipulácie a ovládateľných dogmatických náuk v celej štruktúre globálneho riadenia stratégie, kde pohľad na svet je len v náukách o metódach riadenia svetovou elitou, jej filozofie a kde obecný beh veci odlišujú procesy a javy!

Dobitie národov sa stane najspoľahlivejšou a najefektívnejšou metódou riadenia tohto systému a je takmer nezvratné keď sa nejakým spôsobom podarí celoštátne zmeniť pohľad na svet! Takže národy príjmu dobrovoľne záujmy votrelcov, ako súčasť svojho bežného života!!
Dá sa tu rozpisať mnoho príkladov ako môže ovplyvňovať dobre riadená manipulácia pohľadov na svet na život bežných ľudí a v dnešnej dobe existujú dva pohľady na svet, ktoré prevládajú a dominujú v spoločnosti;

KALEIDOSKOPICKY A MOZAIKOVY!

Kaleidoskopicky pohľad na svet je typický pre ľudí, ktorí nie sú schopní v živote nájsť svoje miesto v nekonečnom toku udalostí, každá nová udalosť vytvára len väčší chaos v ich vnímaní sveta! Rovnako ako ďalší črep vložený do kaleidoskopu a mení cely obraz!
Ľudia s mozaikovým pokladom na svet vnímajú tak, ako celok a nerozdelený, kde všetko má svoju príčinu a náhody neexistujú!! Takže akákoľvek nová skutočnosť alebo udalosť prispieva k tomuto pokladu!! A robí ho jasnejším rovnako ako novy fragment pridaný do mozaiky!! Bohužiaľ v modernej kultúre prevláda kaleidoskopicky pohľad na svet!!

Až doposiaľ boli tieto "kontrolne mechanizmy" skryte v utajení pred ľuďmi a známe len pár zasvätencom, ale žiaľ aj ker je to odhalené, len malo ľudí týmto charakterovým štruktúram mechanického systému ovládania ľudí rozumie a chápe!! Dnes sa však vzhľadom k priamemu vplyvu zákonov času všetky tieto tajomstvá "stavajú známymi a odhalenými a každý si sám môže zistiť pravdu, pokiaľ si to len bude priať!
TENTO SKUTOČNÝ SPOLOČENSKÝ JAV BOL POMENOVANÝ AKO "KONCEPČNÁ MOC"!

ZAVER;
Mechanizmy vojny a kontroly spoločnosti boli odhalené ako všeobecné nástroje a princípy masovej manipulácie národov za použitia "koncepčnej" a principiálnej moci!
Uvedomenie si týchto mechanizmov, umožňuje človeku postaviť sa proti extrémnemu vplyvu tu uvedených princípov!
Teraz mame možnosť si vedome vybrať, či chceme byť naďalej otrokmi systému, alebo sa oslobodiť z okov manipulačných metód a stať sa ľudskými bytosťami s citom, svedomím, vedomím a čo je najdôležitejšie, uvedomiť si, že najväčší so zákonov vesmíru je; LÁSKA MEDZI ĽUĎMI"!!

ĎAKUJEM ZA ČÍTANIE A POROZUMENIE!

SIMONA SCHUBERT-SEBOVA

OTVORTE OČI VÁŽENÍ!  ZAČÍNAJÚ NÁS UDUPÁVAŤ VŠETKÝMI MOŽNÝMI SPÔSOBMI!

Nad Európou sa vzťahujú "temné sily"! Európsky ľud bol zradený svojimi vládnymi elitami!
Rozsah tohto sprisahania je v ľudskej histórii nevídaný!

Naše vládne elity sa ukázali ako púte skorumpované prisluhovačské globálne kapitalistické prostitútky!
Vážení, títo vysoko postavení paraziti nás vyciciavajú denno-denne! Ukradli nám živobytie, našu pôdu, budúcnosť, ako aj budúcnosť našich detí, zneužili nás a čo je najhoršie a najdesivejšie, ukradli a zneužili našu "HRDOSŤ"!!!

Títo prostitúti korporátneho sveta, vystavili celú Európu nekonečnému povyku brutálnych žobrákov!
A následne Európanom odopreli akúkoľvek možnosť brániť sa!!!

Stali sme sa vážení bezmocnými, stratili sme kontrolu nad svojimi životmi!!! Sú nám na tomto mieste odopierané záležitosti, ktoré kedysi boli naše (žiaľ, len v ilúziách) nám bolo zobraté a predané chamtivým a skorumpovaným "votrelcom" našich životných potrieb a životnej úrovne!
A náš duch začal upadať!!!

To čo sme kedysi zachovávali ako "posvätné", teraz je zosmiešňované, špinené arogantnými votrelcami!!!
To čo nám bolo blízke, je zdegenerované ako niečo podivné a hrozné!!!
Po desaťročia boli národy a Európania učení k sebe nenávisti a k sebe pohŕdaniu!!!

Generácie Európanov boli vychovávané v domnienke, že bez "nich" by sa svet stal lepším miestom!!! Boli vychovávané tak, aby cítili zdrvujúcu tiaž nekonečnej viny bieleho človeka! Európskym národom je neustále pripomínané, že hriechy svojej vlastnej civilizácie môžu splatiť jedine sebazničením! Smrť Európy je dnes v móde!!!

Zánik nášho pokroku, rozvrat tradičnej Európy, ako cesta vpred! Ich lúpežná invázia proti Európe - je iba najnovší trend!!!
Sebe-nenávisť": jasný dôkaz a znak intelektuálneho zmýšľania !Sme vyzývaní k oslavám fyzického intelektuálneho, kultúrneho a duchovného kolapsu našej civilizácie!!!

Máme už tak vymyté mysle a ľudské vedomie zničené a zdegenerované, že si ja osobne myslím, že kolaps ľudskej rasy je až nevyhnutný a  že je prirodzené, že sebazničením vymrieme! (ale to je našťastie len fikcia, ktorá je pri dnešnej situácií možná)
Pretože barbari stoja pred našimi bránami a je možné, že nad niektorými ladmi zvíťazia!

Pod rúškom liberalizmu, humanizmu a demokracie boli európske národy presvedčené ku spáchaniu etnickej samovraždy!!!
"RASA", ktorá dosiahla toľko vecí, a toľko toho prežila, bola oklamaná, podvedená, okradnutá, aby vítala svoj vlastný pád!!!
A aby urobila dôležité opatrenia k tomu ,aby sa stala cudzincom vo vlastnej krajine a na vlastnej (už predanej!) pôde!!!
Sme svedkami toho najbrutálnejšieho, najzákernejšieho a najsurovejšieho sprisahania v histórii ľudstva!!!
Sprisahanie, ktoré má nahradiť európsky ľud!!!

Systematické kampane pre eliminovanie národov z ich vlastnej existencie!!!

Najprv sociálne zdegenerujú ľudí, a potom následne sa vďaka mentálnej a fyzickej retardácií paralyzuje schopnosť ľudí vzdorovať!!! Otrávenie samotného biologického základu, kde kedysi vznikali veľké činy minulosti!!! Takže na konci bude "stádo oviec "ľahšie vítať svoju vlastnú postupnú a pomalú smrť metastázovej rakoviny!!! Na rozdiel od kedysi hrdej rasy bojovníkov, remeselníkov, vynálezcov a bádateľov!!!

Záver:
Ale ako sa situácia v krajinách zhoršuje ako aj sa zhoršuje naša životná úroveň a všetko začína upadať závratnou rýchlosťou na samé dno, tvrdosť reality životov všetkých ľudí prinútia "otvoriť oči"!!!
Nech celý svet vie a vidí, že my spravodliví ľudia odmietame zomrieť!!!
Nech je každému na tejto planéte jasné, že my národ večný a nemenný v Európe sa už nebudeme ospravedlňovať, ponižovať pred niekým a nebudeme ustupovať v strachu, beznádeji!!!
Pôjdeme ďalej ako kedykoľvek predtým a už neustúpime z našich požiadaviek pre náš lepší život!!!

   PRINT RSS

Hlavná stránka