"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

STRATEGIA IDEOLOGICKEHO PODVRACANIA LUDSKEJ MYSLE!


Presná definícia vymývania mysle a strata individualizmu národov, ktorá sa aj inak nazýva: “IDEOLOGICKA SUBVERZIA“!
Myslíte si, že ovládanie mysle a sociálnej klímy je len nejaká „Veľká konšpiračná teória“?!

Tieto skutočnosti, ktoré sa zakladajú na reálnych skutočnostiach som vytrhla s knihy pod názvom :“Neviditeľná Vláda “napísaným autorom DANIELOM ESTULINOM, narodený v roku 1966 v Sovietskom zväze, ex-agentom KGB, ktorý bol vo funkcii kontrašpionáže a venoval veľa svojho života novinárskej práci, a to najmä na výskum jeho hviezdnej témy bol tajný klub Bilderberg, vláda v tieni! Písal hlavne o bývalých agentoch KGB, a dnes vám ja tu predstavím výňatok z jeho knihy, jedného z jeho protagonistov tiež bývalého agenta KGB:“Jurija  Alexandroviča Bezmekova, nar. v roku 1939 v Moskve, ktorý bol synom vysoko postaveného funkcionára Sovietskej armády(v rokoch 1940-1945)Bol vzdelávaný v škole pre „elity“ sovietskeho zväzu a stal sa hlavne expertom na indické kultúry a jazyky. Mal výnimočnú a jedinečnú kariéru v Novasti, kde bola a stále pôsobí tlačová agentúra Sovietskeho Zväzu a KGB.

V roku 1970 ušiel na západ a následne zostal znechutený zo sovietskeho systému a je jedným zo svetových vynikajúcich expertov na všestrannú geopolitiku, globálnu propagandu a dezinformácie. Uvádzam niektoré údaje z autorovej knihy: “Neviditeľná vláda“!

Ideologické podvracanie, čo to vlastne znamená: “je to proces, ktorý je legitímny a otvorený, čiže zákonný! Ale zákonný v ľudských zákonov, teda 15%je venované špionážam ako-takých aj s financiami a ostatných  85% je pomalý proces, ktorému sa hovorí: “ideologické podvracanie“ alebo aj „aktívne opatrenia“, čo znamená: “psychologická vojna“(oficiálne nazývaná: studená vojna v časoch komunistického režimu) a to znamená presnejšia definícia: “zmeniť vnímanie reality“  každého človeka tak, že aj napriek množstvom informácií „NIKTO“ nie je schopný prísť na rozumný záver v záujmu obrany seba, svojej vlastnej rodiny, svojho okolia ako aj krajiny v ktorej žije!
Je to veľmi dobre inteligentne a sofistikovane prešpekulovaný  plán, proces vymývania mysle a myšlienok, čiže ľudskej individuality a charakteristickej osobnosti   každého človeka, ktorý je veľmi pomalý proces a je rozdelený na štyri základné fázové štádia:
-1.fázové štádium je: “DEMORALIZACIA“:
-trvá 15-25 rokov demoralizovať národ. A prečo vlastne toľko rokov?-pretože ide o minimálny počet rokov potrebných na výchovu jednej generácie študentov v zemi svojho nepriateľa vystavených “ideológiám“ nepriateľa!
(„keď chceš poraziť nepriateľa-vychovaj jeho deti“!)
Aj inými slovami: “ideológia marxizmu-leninizmu je pumpovaná do mäkkých hláv najmenej tri generácie študentov všetkých krajín, vrátane Ameriky, ani čo by bola spochybňovaná základnými hodnotami tej-ktorej krajiny vlastenectvom, kultúrou a inými charakteristickými aspektmi!
Demoralizačný proces  v tej-ktorej krajine ktorý je zavedený, je v podstate kompletný 25 rokov! (napr.40rokov komunizmu, úplné vymytie ľudskej mysle, ktorý dostatočne stačil na to, aby sa ľudia našli v chaose, beznádeji, zúfalstve a nedokázali dôjsť k riešeniam beznádejnej situácie v sociálnych, ekonomických a iných sférach života!)
A dnes je dokonca viac ako splnená úloha „demoralizácie“ celých národov!
Demoralizácia “dnes dosahuje také oblasti, kde o tom predtým „experti“ ani nesnívali, žeby to mohlo mať až taký veľký úspech“! Najväčšia časť z toho, z týchto plánov na demoralizáciu ľudstva je vytvorená v tej-ktorej krajine vďaka nedostatku morálnych základných ľudských hodnôt!(o to sa postarala vláda cestou školskej výučby!)
A teraz nasleduje perfektná definícia celej podstaty, kde vystavenie pravdivých úsudkov, informácií už nie je vôbec podstatné, pretože: “osoba, ktorá bola demoralizovaná ,už nie je schopná rozlíšiť pravdivé informácie aj na základe vystavenia faktov, dôkazov, kde už vlastne fakty mu nič nehovoria, ani dôkazy, aj keby takého človeka “osprchovali “skutočnými a reálnymi informáciami s autentickými dôkazmi, dokumentami, fotkami, aj keby sme ho vzali „cez les“ do sovietskeho zväzu pozrieť sa do koncentračného tábora ako aj keby videl na vlastné oči ako ma napr. bijú..atď. , proste a jednoducho neverí...a snáď by pochopil, keby dostal nejakú ranu v podobe vojenských topánok, až potom by snáď uveril a možno pochopil“!
„TO JE TRAGEDIA SITUACIE  DEMORALIZACIE“!

-2.fázové štádium je: “DESTABILIZACIA“:
-Tentoraz nepodvracia tvoje, naše myšlienky a vzory tvojej, našej spotreby, nekvalitných potravín a iné ľudské aspekty, pretože tie už po prvej fáze nehrajú rolu, sú už bezvýznamné!
Teraz trvá „destabilizovať“ národ iba 2-5rokov po prvej fáze, čo hrá úlohu základných princípov:“
-EKONIMIKA (po roku 1989 privatizácia v plnom prúde)
-ZAHRANIČNÉ VZTAHY
-OBRANNE SYSTEMY (preto bola zrušená po roku 1989 povinná vojenská služba) 
A to môžete vidieť celkom úplne a jasne v niektorých oblastiach ako sú napr. v takej citlivej oblasti ako je obrana a ekonomika, vplyv marxisticko-leninská ideológia!

-3.daľšie fázové štádium je: “KRIZA“:
-zaberie zhruba 6-8 týždňov dostať národ do krízy, ako to vidíme dnes už po celom svete v každej krajine, kde vlády nechajú ľudí utápať sa vo vlastnej ekonomickej beznádeji, v exekúciách, kde sa ľudom berú majetky a v niektorých prípadoch posledné čo majú, siahajú im na životné úspory, dôchodky a mzdy ktoré horko-ťažko zarobia a kde ľudia umierajú hladom a sú nútení brať si pôžičky od kriminálnych finančníkov na prežitie a obživu svojich detí!
A po týchto všetkých útrapách, ktoré vyvodili vlády dobre naplánovaným zámerom na ľudí ako aj z násilnou zmenou moci v niektorých krajinách (všetko majú zmapované a dobre psychologicky špecifikovane vykonštruované), štruktúrou ekonomiky a globálnej ekonomiky kde je takzvané: “obdobie normalizácie, kde je proces už v 4.fázovej definície zavŕšený!

-4.fázové štádium je: “NORMALIZACIA“:
-Je to inak cynický výraz prevzatý zo sovietskej propagandy, kde sovietske tanky vstúpili do „Československa „v roku 1968, kde Brežnev vtedy prehlásil: “teraz sa situácia v bratskom československú znormalizovala“!
A tomuto sa hovorí, keď sľúbite ľudom všetky druhy dobrých vecí, proste: “RAJ NA ZEMI“!
Destabilizovať ekonomiku, hospodársku súťaž a iné strategické aspekty životne dôležitých funkcií!
-Umiestnite vládu „Veľkého Brata “na čele s benevolentnými diktátormi (napr. BUSH, FRANCO...atď..),ktorí sľubujú mnoho vecí a pritom je jedno, či sa tie sľuby splnia alebo nie! Všetci politici, profesori, vedci ktorí spolupracujú a slúžia vládam, ako aj všetci tí krásny hlásatelia „ochrancovia ľudských práv “sú iba nástrojmi na podvracanie výsadne a výhradne k „destabilizácií národov“!
Keď ich práca bude dokončená (čo určuje tieňová neviditeľná vláda prostredníctvom týchto poskokov a užitočných idiotov, ktorí vlastne páchajú vedomky aj nevedomky kriminálnu nespravodlivosť na ľuďoch a národoch) už nebudú viac potrebný,  pretože vedia veľmi veľa a boli zasvätení do „niektorých“ tajných plánov tieňovej neviditeľnej vlády Bilderbergu, tak tým pádom budú odstránení a t.j. postavení k múru a zastrelení!
Niektorí z nich, pokiaľ zostanú sklamaní že sa marxisti-leninisti dostanú k moci (vieme ktorí sú to!) budú samozrejme urazení, lebo si mysleli, že „oni“ sa dostanú k moci, ale to sa samozrejme nikdy nestane, pretože budú postavení k múru a odstrelení!
To sú „TI“-z nich sa stanú najväčší nepriatelia marxizmu-leninizmu!

(V roku 1847 bol spísaný Komunistický manifest Karolom Marxom (Mordechaj Marx Levy), z neho čerpali myšlienky marxisti, národní socialisti a bol spísaný ťažkopádnym hegelovským jazykom a kapitalistickým spôsobom výroby, ktorýí je vlastníctvom všetkým moderným „napravovateľom“ sveta:“
-Hegelov princíp, zvaný aj filozoficky:“Hegelovská dialektika“:
-téza a antitéza sa stretávajú a z týchto konfliktov vychádza :“SYNTEZA“-ako jediné riešenie!)
Všade v krajinách sveta je rovnaký vzor týchto téz, ktoré sú rozdelené na štyri fázové štádia:“
-DEMORALIZACIA
-DESTABILIZACIA
-KRIZA
-NORMALIZACIA
A z tohto všetkého vychádza-antitéza a vznikne syntéza, čiže normalizácia!
Inak ešte nazvané aj: “ROZDELUJ A PANUJ“!
A potom všetci, ktorí sa zúčastnili týchto demoralizačných, destabilizačných praktík (politici, profesori na školách, vedci, atď...spoluvinníci na štátnych prevratoch a vlastizrade, genocíde) budú postavení k múru a postrieľaní!
-Pokiaľ ste si ešte nevšimli v ktorom fázovom štádiu sa momentálne všetci nachádzame, tak je to:“KRIZA“(3.štádium)!

Záver:
-Ak existuje nejaká možnosť preukázať ovplyvniteľnosť ľudskej mysle, ak existuje nejaký dôkaz, tak sú to práve ľudské „myšlienky“ ktoré sa dajú jednoducho podmieňovať, tvarovať  a navádzať na základe ich prirodzenosti ľudského charakteru a osobnosti, čiže ľudskej individuality!

Dnešná doba je presne prispôsobená podľa vzoru marxisticko-leninských ideológií a je založená na jej princípoch! Komunistom  sa podarilo v dobe ich vládnutia odstrániť skutočné kresťanské hodnoty založené na Biblii z verejného života a nahradili to svojimi ľudskými filozofickými  úvahami v podobe pedagogických štruktúrovaných dogiem a agend! A marginalizovať ich vplyv na verejnú mienku! V bývalom československú sa podarilo za 40rokov tohto režimu zmyť z ľudskej mysle a ich charakteru úplne „kresťanské hodnoty“ a nahradené marxisticko-leninskými ideológiami! čo vidíme v dnešnom schaotizovanom národe bez svedomia, vedomia a ich vlastnej identity a nedokážu sa zaradiť do žiadneho spoločenského aspektu, ktorý by bol vyrovnaný z pravou ľudskou hodnosťou a jej charakteristík, ako aj strata schopnosti niesť za svoje činy vlastnú „zodpovednosť“!
Ďalej ešte na záver chcem podotknúť, že napr. Veľká Revolúcia“ v roku 1917  iba v RUSKU, ktorú zorganizovali „jezuiti“ a títo jezuiti sa schovávali za „marxistami“, pretože jezuiti boli tí, ktorí vytvárali komunistický prototyp v Južnej Amerike snáď 200 rokov pred Marxom! Marx spracoval „komunistický manifest“ na žiadosť jezuitov, ktorí samozrejme spolupracoval s nimi, pretože Karel Marx bol v skutočnosti špiceľ, ktorý bol v službách vtedajšej tajnej polície (čoho dôkazom je  dopis Marxa, kde spísal ako donášal na ďalších revolucionárov v tom období, ten dopis bol historický originál  venovaný rakúskym kancelárom Raabe v roku 1960 generálnemu tajomníkovi UV KSSS Nikitovi Chruščovovi!) a vzišiel z pruského mladohegelovského prostredia, ktoré bolo primárne fundamentálne kresťanské a je nepochybné, že ídeje komunizmu vzišli práve z kresťanstva ako výsmech Bohu, pretože Marx nenávidel Boha aj ľudstvo ako-také!
Komunizmus je v podstate zmocneným satanizmom, pretože kresťania sa stali jedným z hlavných cieľov prenasledovania ako aj vraždenia skutočných komunistov, aby boli nútení k rúhaniu. Cieľom komunizmu bol vlastne výsmech Bohu a tým pádom uctievania Božieho protivníka-Lucifera. V tej dobe komunistické noviny priznali verejne: “Bojujeme proti Bohu, aby sme mu vytrhli Jeho veriacich “!V nemeckej ideológií Marx označoval Boha hegeliánskym výrazom „absolútna duša“! Ďalej Marx sa na inom mieste vyjadril aj takto:“
„zaoberáme sa na výsosť zaujímavou otázkou: “rozkladom absolútnej duše ako aj rozkladom ľudskej duše“!
Komunisti, rovnako ako satanisti popisujú svoju vzburu proti Bohu a mravnému imperatívu ako pokrok a slobodu!
Keď Marx vydal v roku 1848 „komunistický manifest “spisoval štruktúru o „nadchádzajúcej svetovej vojny “ktorá zničí chamraď ako sú Rusi, Česi a Chorváti: budúca svetová vojna ktorá príde v najbližších rokoch spôsobí zánik aristokratov, kniežat a grófskych rodov a celú spiatočnú štruktúru týchto aristokratických rodov a to bude pokrok...revolúcia...!!A ich názvy budú odstránené a nezostanú zachované!
Dochádza skutočne k naplňovaniu satanského Marxizmu vo svete, kde jedným zo štruktúr Marxových ideológií v manifeste hovorí aj o tom:! všetko sa smie, nič nie je skutočné “!Náboženstvá padnú ako aj morálka bude odstránená z ideológií postupným spôsobom a všetko bude dovolené“!-dnešné rysy sveta ktoré sa dejú!
Tlak na rozpad rodiny (vytvoriť predstavu, že pre ženy je lepšie budovať kariéru než vychovávať deti)-umiestniť deti od najútlejšieho veku v ústavoch, kde sú veľmi ľahko ideologicky indoktrinované a deformované!
Tlak na rozpad manželstva (spochybňovať jeho význam, pohlavný komunizmus, zrovnoprávnenie manželstva čiže aj tzv. boj za emancipovanie a zrovnoprávnenie žien, ktorý prebiehala od roku 1921, a partnerstva homosexuálov!)
Vedecký svetový názor-nové náboženstvo (neo)darwinizmus, ľudom je vštepované presvedčenie, že nad nimi nie je žiadna autorita!(BOH neexistuje-ateizmus)
Zvyšovanie až absolutizácia úlohy štátu, úplná regulácia celého človeka od narodenia až do smrti!
Vyhladenie občianskej slobody, nezávislých inštitúcií, siliacu moc vládnucich elít, fyzická likvidácia ich odporcov!
Toto všetko sa deje pod heslami pokroku, nevyhnutného vývoja ľudstva, dosiahnutie rovnováhy medzi človekom a prírodou, súhrne pod heslom:“udržateľného rozvoja“!
Komunizmus, nazvaný aj socializmus je odrodou: nacizmu, fašizmu, kapitalizmu a to sú rodní bratia „komunizmu“!
Ale podstata týchto systémových názvov vznikla od slova:“Fašia“!
A „Fašia“ je frigítska čiapka, ktorú mimochodom nosili Jakobíni počas francúzskej revolúcie a pôvodom tejto čiapky je v Boha „MITRA“ a mitraizmus je jadrom Rímskeho katolicizmu.
Rímsky katolicizmus je :“MITRAIZMUS“-je to perzský kult „SLNKA“ čo neznamená kresťanstvo ale okultizmus, čiže satanizmus!
Čiže z tohto slova vznikol fašizmus a od toho sa odvíjali všetky bratské systémy, ktoré sa navzájom prelínali postupným vytváraním tej ktorej ideológie a dogiem v tom-ktorom systéme!
A úplne na záver pripomeniem, že z tohto kultu Slnka, čiže mitraizmu-Fašia, vznikla „Deklarácia ľudských práv“ v roku 1798 po Veľkej Francúzskej Revolúcií, ktorí samozrejme tiež zorganizovali jezuiti!


spravedlňovať, ponižovať pred niekým a nebudeme ustupovať v strachu, beznádeji!!!
Pôjdeme ďalej ako kedykoľvek predtým a už neustúpime z našich požiadaviek pre náš lepší život!!!

   PRINT RSS

Hlavná stránka