"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Zneužívanie psychiatrie proti Tatjane Šidlovej tento raz v réžii JUDr. Milana Chovanca zo Žiliny, resp. KNM pokračuje

Svedkyňu dodnes neobjasnenej vraždy kňaza Přemysla Coufala dnes opäť zastrašujú a psychicky týrajú trestným stíhaním za to, že nedokázala mlčať. Zdá sa, že sa po novembri 1989 toho až tak veľa nezmenilo a tí istí ľudia používajú stále rovnaké boľševické metódy.


 • SLOVENSKÁ ŽUMPA...svinstvá mocných...
 • Zosmradnutá demokracia
 •  Podrobnosti o smrti P. Coufala      
  Tatiana Šidlová-svedkyňa dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala žije stále v ohrození

  Pod sp. zn. OS Žilina 8C/367/2012-375 zo 6. 5. 2015 – JUDr. Gabriela Panáková bolo 14. 5. 2015 Šidlovej doručené uznesenie, že súd nariaďuje znalecké dokazovanie  znalcovi z odboru zdravotníctva a farmácie, odvetvie psychiatria.

  uznesenie OS Žilina
  zápisnica OS Liptovský Mikuláš

  Znalec má vypracovať na menovanú posudok, v ktorom má posúdiť jej duševný stav v rokoch 2010 a 2011, či bola spôsobilá posúdiť následky svojho konania, svoje konanie ovládať a posúdiť má aj jej spôsobilosť na právne úkony.
  Pri pohľade späť – jedno uznesenie po druhom s cieľom Šidlovú totálne likvidovať, aby sa súdy zbavili tejto nepohodlnej osoby, ktorá sa domáha niekoľko rokov svojich práv.

  Podstatou, ktorá je skrytá, vo všetkých prípadoch ide o jej majetok, o aktivity pozemkovej mafie v pozadí a o skorumpované orgány SR.

  Uznesenia po obsahovej stránke sú „akoby ich jedna mater mala“.  Otázky zadávané znalcom jednoznačne poukazujú na to, aby Šidlovú vyhlásili za duševne chorú a nespôsobilú konať pred súdmi.
  V tomto konkrétnom prípade s malým rozdielom – cez  žalobu na ochranu osobnosti JUDr. Milana  Chovanca, na ktorého aktivity okolo nadobúdania pôdy verejne poukázala, vychádzajúc pritom z listín úradného charakteru.

  Pomstychtivosť Chovanca nepozná hraníc. Bezohľadne „valcuje“ každého, kto sa mu postaví do cesty a k víťazstvám v sporoch mu pomáhajú aj jednotlivci v talároch.

  Je zaujímavé, že keď Šidlová v nedávnej minulosti podávala návrhy na prerušenie konania až do ukončenia vyšetrení u psychiatrov k veci OS Žilina – 4C 158/2005 a skončenia prejednávania návrhu prokurátora Vagača na jej ambulantné psychiatrické liečenie na OS Liptovský Mikuláš, ktoré má slúžiť na ochranu Poloncovej, pričom argumentovala tým, že v rovnakom období , ktoré sa týka aj údajného ohovárania Chovanca, bola vyhlásená k prípadu s Poloncovou za nepríčetnú, ako môže byť teda v prípade žaloby Chovanca súdom akceptovaná ako plné spôsobilá a súdená, súd jej návrhy odmietol.

  Je zaujímavé, že odrazu – a až teraz! – súd dospel k názoru a rozhodnutiu, že sa musí podrobiť vyšetreniu u znalca, ktorého určil v Žiline.
  Pravdepodobne k tomuto názoru dospel preto, že v odpovedi na opakovanú výzvu, aby označila návrhy súdu na dokazovanie, Šidlová žiadala okrem iného, aby súd zabezpečil notársku zápisnicu   z mája 2011, ktorou Chovanec nadobudol vydržaním pozemky v KNM , keď sa mu nepodarilo získať ich cez SPF, žiadala tiež z príslušného trestného spisu vo veci Ing. I. zabezpečiť rozsudok a niektoré písomnosti – ako dôkaz, že Chovanec nedôvodne obvinil Ing. I. a svedkovia, ktorí vystupovali proti Ing. I. sú aj proti Šidlovej svedkami z Chovancovej strany, pričom o niektorých totožných skutočnostiach vypovedajú inak v prípade Ing. I. a inak v prípade Šidlovej.

  Súčasne navrhla, na základe ňou doložených listinných dôkazov, aby súd návrh Chovanca zamietol a zaviazal ho zaplatiť jej súdne trovy.
  Poukázala na to, že Chovanec  v prípade Ing. I. tohto obvinil len z pomstychtivosti, a rovnako z pomsty zažaloval ju. Dôvody, ktoré ho viedli k takému konaniu, okrem iných, boli najmä tie, že obaja upozorňovali na neadekvátne nakladanie s majetkom urbariátu, v ktorom Chovanec figuroval ako právny poradca bývalého vedenia za odplatu.

  Ešte začiatkom roka 2011 sa Chovanec snažil o vyvolanie trestného stíhania Šidlovej, ktoré mu ale nevyšlo, a jeho trestné oznámenie skončilo na priestupkovom oddelení Obv. úradu v LM.
  Rozhodnutie skorumpovaného orgánu, ktorý Šidlovú označil za vinnú z priestupku ohovárania Chovanca, napokon zrušilo MV SR.
  To však Šidlová netušila, že sa Chovanec poistil a mal už podanú žalobu o ochranu osobnosti pre údajné ohováranie. Petit tejto žaloby neskôr so súhlasom zmenil tak, že poškodzovaním jeho cti atď. bolo používanie jeho mena v daných súvislostiach so skutočnosťami podloženými listinami úradnej povahy na blogu „slovenská žumpa“.

  Za pozornosť stojí, že o týždeň po podaní žaloby proti Šidlovej, podával Chovanec v mene svojich klientov – vysoko postavených činiteľov v súčasnosti - rovnaký druh žaloby proti JUDr. Spišiakovi!

  O JUDr. Chovancovi kolujú – verejne! -  rôzne reči: ako nadobudol a nadobúda pozemky, ako vyhráva spory na súdoch, do akej kategórie občanov ho treba zaradiť, kto má byť jeho milenkou, kde bol kedysi priviazaný a pod. Bez vetra sa ani list nepohne! V nejednom prípade nieto priamych, či dostačujúcich dôkazov!
  Chovanec totiž napriek všetkému, čo sa o ňom dá dozvedieť od mnohých poškodených, stále akosi nestojí za pozornosť orgánom činným v trestnom konaní.
  On si totiž dokáže všade všetko zariadiť vo svoj prospech na každej úrovni. Na rozdiel od poškodených, ktorí proti nemu nezískajú advokáta – odmietne ich buď pre nedostatok peňazí, alebo neochotu si s podobným kolegom špiniť ruky.
  Chovanec sľúbil Šidlovej na chodbe Obv. úradu v LM, že ju „tak dojedrbe, až sa poserie“. Ako vidieť, tento sľub do bodky plní. Aj pod ochrannými krídlami svojich  vysokopostavených ochrancov, pretože sa mu naozaj darí.
  Ak sa zamyslíme nad skutočnosťou, že znalcovská činnosť prináša vyvoleným znalcom vysoké finančné prilepšenie, netreba sa čudovať, že na objednávku na obete organizovaného zločinu popíšu klamstvá od „výmyslu sveta“. Žiaľ, obete ich špinavostí a skorumpovanosti už nikto nezbaví toho nánosu výkalov, ktoré im nakydali na hlavu.
  Za posudky sú znalcom vyplácané stovky eur. Ďalšie získavajú za účasť na výsluchu pred súdom. Súdy im obratom vyplácajú sumy, ktoré si vykážu, aj keď neraz neurobili  vykazované úkony , vyúčtovávajú si cestovné vlastnými vozidlami, aj keď nezdvihli zadok zo stoličky.
  (Kam asi bude cestovať znalec so sídlom v Žiline, keď mu sudkyňa v tomto prípade udeľuje súhlas na použitie motorového vozidla? Zaplatí mu štát cestovné za presun z bydliska do zamestnania v rámci Žiliny?)

  A koľko si znalci, ktorí robia posudky na objednávku organizovaného zločinu,   znalci, ktorí participujú na šikanovaní obetí gaunerov, zarobia na úplatkoch, to vie iba Boh.
  Namietať proti výške sumy, ktorú si znalec vyúčtuje, nemá obeť  „skúmania duševného stavu“ šancu.  Len všemohúci prokurátor v trestnom konaní má toto právo, a zrejme v občianskoprávnom konaní o tom rozhoduje príslušný sudca, ktorému ani nenapadne, aby svojho verného prisluhovača ukracoval o „poctivo zarobené peniaze“.

  Obeť psychiatrického šikanovanie nemá šancu sa vôbec brániť. Rozhodnutie o nariadení psychiatrického vyšetrenia neumožňuje odvolať sa.
  A nech sa skúsi brániť proti zvratkom, ktoré „odborníci“ z tejto branže nazývajú znalecký posudok a odborné vyjadrenia pred súdom!
  Akákoľvek snaha poukázať na dezinterpretácie, nezmysly a lži je nimi okamžite označená za prejavy paranoie a kverulantstva.
  A pritakávajúci súd má hneď ďalší dôvod vydať nové uznesenie o povinnosti podrobiť sa kontrolnému znaleckému posudku – samozrejme, u ďalšieho „vybratého“ „odborníka“. Väčšinou zberby, pretože súdy znalcovské doložky vydávajú prevažne zberbe. Lebo len tá bude pracovať v „intenciách strany“.
  Česť slušným a nekorumpovateľným psychiatrom – tých sa vyššie uvedené netýka.

  Napriek tomu, že sa zneužívanie psychiatrie súdmi  na želanie organizovaného zločinu rozmohlo do nebývalých rozmerov, nikoho z kompetentných tento fakt nezaujíma, aj keď čoraz častejšie je občanmi na toto poukazované na internete, kde sú zverejňované konkrétne prípady.
  Ministerstvo spravodlivosti bez zaváhania platí stovky eur lumpom, ktorí produkujú pod hlavičkou znalcovského posudku svoje zvratky bez toho, aby sa vôbec zaujímalo, či je adekvátne platiť za to, čo sa nedá exaktne dokázať a záleží len na fantázii toho-ktorého  lumpa s diplomom psychiatra.
  A domáhať sa svojich práv na Ústavnom súde SR? Poukazovať na zneužívanie psychiatrie na Slovensku? Nerobte si ilúzie. Ťažko nájdete niekoho, kto vám spracuje a podá ústavnú sťažnosť. Najmä ak sa v pozadí prípadu rysuje prepojenie na organizovaný zločin, ktorému by mohlo rozhodnutie vo váš prospech skrížiť plány k ziskom akéhokoľvek druhu.

  O tom, ako bojuje štát s korupciou, ako ochraňuje oznamovateľov možných korupčných činov, podozrenia z korupcie,  netreba nikomu, kto má prehľad o stave „zákonnosti“ v tomto štáte, podrobne hovoriť. Každý vie, že prijímatelia úplatkov v tisíckach eur sa vyhnú väzeniu pomerne ľahko, na rozdiel od tých, ktorí nepoznajú ani svoje základné práva, nie to ešte zákony a preto sú za úplatky vo výške niekoľkých eur bez milosti súdení.
  A tvrdenia o ochrane oznamovateľov trestných činov, či rovno korupcie je len prázdnym táraním našich všemohúcich.
  Samotná Šidlová viac razy zistila, že na základe obsahu jej  telefonátov, ktoré niekto protizákonne odpočúva, boli v jej sporoch urobené  zo strany súdov v Žiline (a nielen tam!) kroky, ktoré majú  sťažiť, či rovno zmariť  dosiahnutie spravodlivosti. Aj keď to niekto nazve paranoidnou konšpiráciou, je zrejmé, že naposledy sa tak udialo práve v súvislosti s vydaním uznesenia o určení povinnosti podrobiť sa vyšetreniu u psychiatrov.

  4. 5. 2015 telefonoval s menovanou vyšetrovateľ, že ju potrebuje  k jednej veci vypočuť. Po vzájomnej dohode, že príde 7. 5. 2015, si overoval 6. 5. 2015, či sa na vypočutie dostaví podľa pôvodného dohovoru.
  Uznesenie o nariadení psychiatrického vyšetrenia je súdom datované 6. 5. 2015.  Bolo vydané preukázateľne preto, aby sa zabránilo tomu, že súd bude musieť obstarať ako dôkazy listiny, ktoré sú tu spomenuté.
  Odpočúvajú nezákonne Šidlovú priamo  zločinci zapojení do tohto prípadu, ktorí sú vždy o stovky kilometrov vďaka výkonnej technike, a nielen nej,  pred orgánmi štátu?

  Alebo informácie sa  z prokuratúry a polície dostávajú prostredníctvom zločincov z ich vlastných radov k tým, ktorí majú  moc a prostriedky na „usmerňovanie“ sudcov, ktorým nariaďujú, ako majú v danej veci postupovať?      Facebook
  Hlavná stránka