"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Tatjana Šidlová-obeť pozemkovej mafie a zneužívania psychiatrie • SLOVENSKÁ ŽUMPA...svinstvá mocných...
 • Zosmradnutá demokracia
 • Slovensko v komunistickej a fašistickej realite, ale už demokratickej a sofistikovanej

            Veľmi dobre si pamätám na bludy istého amorálneho zvrhlíka Václava Havla v Novembri 1989 o akomsi víťazstve pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou, či bludy akýchsi polointelektuálnych kaviarenskych povaľačov z VPN, riadených zločincami z KSČ a ŠtB, citujem, „nie sme ako oni“. Až teraz sa ukazuje, aký to bol veľký omyl, že táto tzv. revolúcia nimi vyprodukovaná, aby sa zmocnili všetkého, čo patrilo slovenskému národu, nebola mnohonásobne drsnejšia, že nomenklatúrni funkcionári KSČ a ŠtB na všetkých úrovniach riadenia neboli postavení mimo zákon, neboli zbavení všetkých ľudských a občianskych práv, s jediným právom – byť občanom štvrtej kategórie až po ich skapanie. To by sa ale nebolo vzťahovalo na radových komunistov, ktorí v skutočnosti s ostatnými občanmi túto republiku budovali, pričom boli takisto podvedení ako nekomunisti práve tými, ktorí sa samopasovali ako predvoj robotníckej triedy. Ľudia vtedy nemohli vedieť, že vlastne títo zločinci cez svoje nastrčené osoby z tzv. disentu idú nielen okradnúť tento národ, ale že sa idú podeliť aj s cudzinou.

            Dnes už máme možnosť vidieť, ako sa zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku dajú do kolóniek akýchsi nevyhnutných ekonomických reforiem, vrátane aj sociálnych samovrážd, že takú genocídu ohľadom bránenia cez ekonomiku rodiť slovenským ženám deti si nedovolil ani Adolf Hitler voči nemeckým ženám počas éry fašizmu a nacizmu, ba skôr túto demografiu podporoval. Bolo by niečo nemysliteľné aby počas éry fašizmu a nacizmu mohli nejaké mafie likvidovať cez ekonomiku vlastný národ, ako je to v ponovembrovom Slovensku. Práve naopak, počas éry fašizmu a nacizmu, viď aj obdobie prezidenta Tisa, by takýto príživníci a zbojníci okrádajúci vlastný národ už neboli medzi živými. V protiklade s tým, v ponovembrovom Slovensku majú politickú a ekonomickú moc.

  Keď psychiatria slúži ako ochrana pre pozemkovú mafiu a likviduje sťažovateľa

            Budem citovať z konkrétneho uznesenia Okresného súdu v Žiline z 31. mája 2013 vypracované sudkyňou JUDr. Ivetou Sýkorovou voči pani Šidlovej, ktorá sa postavila na odpor proti pozemkovej mafii. Pod písmenom „C“ je takýto text:

            V doplnení konkrétneho znaleckého posudku zo dňa 12.09.2012 vzhľadom na závery kontrolného znaleckého posudku zo dňa 12.09.2012 zodpovedať otázku súdu, či navrhovateľka Tatjana Šidlová, nar. xxxxx bola spôsobilá na podanie návrhu na začatie konania vo veci vedenej pod vyššie uvedenou sp. zn. (4C 158/2005) zo dňa 29.12.2005 a teda i návrhov vo veciach s týmto konaní spojených sp. zn. 7C 111/2006 (22.05.2006) a sp. zn. 13C 167/2006 (02.06.2006).

            Keďže pani Šidlová už je zatiaľ JEDINÁ, ktorá doposiaľ odoláva pozemkovej mafii už vyše desať rokov nechať sa okradnúť o to čo jej patrí, pristúpilo sa k nasledovnému – ZBAVIŤ JU SVOJPRÁVNOSTI, súdnou cestou jej určiť opatrovníka, ktorý v jej mene sa už nebude ako nesvojprávna osoba domáhať svojich práv voči pozemkovej mafii.

  Vladimír Pavlík          

           

      Facebook


  Hlavná stránka