"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Tatjana Šidlová-obeť pozemkovej mafie a zneužívania psychiatrie

Zneužívanie psychiatrie slovenskou justíciou prepojenou s pozemkovou mafiou opäť pokračuje • SLOVENSKÁ ŽUMPA...svinstvá mocných...
 • Zosmradnutá demokracia

 • Po súdnej fraške nariadenej Okresnou prokuratúrou v Liptovskom Mikuláši, kedy má súd na základe na objednávku vypracovaných znaleckých posudkov rozhodnúť o ambulantnom psychiatrickom liečení pani Tatjany Šidlovej, zneužívanie psychiatrie slovenskou justíciou prepojenou s pozemkovou mafiou opäť pokračuje. Ako potvrdzuje uznesenie Okresného súdu v Žiline sp. zn. 4C 158/2005-933  zo dňa 19. mája 2014 vo veci návrhu Tatjany Šidlovej proti odporcovi INA Kysuce, a.s.  o vyslovenie neplatnosti kúpnej zmluvy a dohody o urovnaní sporných nárokov a o určenie vlastníckeho práva, Okresný súd s odvolávaním sa na posudky tzv. znalcov vo veci vedenej na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši, nariadil kontrolne znalecké dokazovanie znalcom  psychiatrom doc. MUDr. Ivanom Dócim , PhD v Košiciach.
  Je vidieť, že pozemková mafia nezaháľa a má prepojenie na prokuratúru a súdy. Tie namiesto toho, aby sa zaoberali  miliardami rozkradnutého majetku zločincami z vysokej politiky, prenasledujú, psychicky týrajú  a kriminalizujú každého kto sa domáha svojich práv alebo nájde odvahu upozorniť na ich zločiny.  Úlohou znalca je určiť či bola Tatjana Šidlová vôbec spôsobilá na podanie návrhu na začatie konania vo veci jej majetkových práv o ktoré ju pripravila pozemková mafia.
  Uznesenie Okresného súdu v Žiline

  Na ukážku kam sa dopracovala po takmer 25-tich rokoch prokuratúra a justícia pripájam zápisnicu z pojednávania na súde v Liptovskom Mikuláši.  Zdá sa, že sa Slovensko vracia späť do čias hlbokého socializmu, kedy bol každý kto mal iný názor označený ako psychopaticky nevyrovnaná osobnosť a egocentrik zahľadený do seba.
  V tejto zápisnici tzv. znalec zdôvodňuje nutnosť psychiatrickej liečby a údajnú spoločenskú nebezpečnosť, tvrdeniami, že u nej môže dôjsť k recidíve. (Poznámka: pod recidívou sa rozumie, že by mohla opäť vyjsť na verejnosť s plagátom upozorňujúcim na nezákonnosť a svojvôľu). Tvrdenia Tatjany Šidlovej označuje ako bludy, kverulantstvo, paranoju a trvalý pocit, že sa jej krivdí.
  Zápisnica o pojednávaní OS v Liptovskom Mikuláši

  O tom či je Tatjana Šidlová psychicky spôsobilá nech si urobí každý uzáver z jej vyjadrenia  k priebehu a obsahu pojednávania na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši.  Duševne chorý človek by nebol nikdy schopný takto naformulovať list a zdá sa že odbornú pomoc by potrebovali samotní znalci MUDr. Juraj Kosorinský a MUDr. Anton Stankovič.
  Vyjadrenie T. Šidlovej

  Takže občania pozor, každý kto by sa príliš domáhal svojich práv dnes môže skončiť na psychiatrii ako bludár a chronický sťažovateľ. Povinnosťou občana  podľa týchto ponovembrových zločincov má byť len držať hubu a krok a pracovať ako otrok za mzdu na úrovni hranice chudoby, teda samostatné myslenie a vlastný názor sa už považuje za odchýlku a duševnú chorobu.
  Dnes je to Tatjana Šidlová, Hedviga Malinová, prepustená a trestne stíhaná moderátorka RTVS, podpálenie vlajky EÚ, či protiústavná väzba občanov ktorí namaľovali nápis 1% na budovu NR SR, zajtra to už môže byť každý z nás. Tento fašisticko-korporatávny  režim skúša kam až môže zájsť. Ak sa nespamätáme, uvaria nás pomaly ako žabu v hrnci so studenou vodou v ktorom postupne zvyšujú teplotu.

      Facebook
  Hlavná stránka