Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Trest smrti pre pretransformované mafiánsko - bankárske zberby 3. časť

              Na ústach med a v srdci jed


         Asi takto by sa dal charakterizovať zákerný podliak Martin Sleziak, jeden zo spoločníkov pána Buvalu, jeho bývalý sused z detstva v Ružomberku. Dlhé obdobie hrával na husliach v Lúčnici a Diabolských husliach. Tri roky sa špinavo pretvaroval, pokiaľ sa realizovala stavba hotela. Pritom dopredu vedel o zámere ako podviesť a okradnúť pána Buvalu a dokonca bol za to aj „judášsky“ odmenený. Hoci na husliach je dobrým hráčom, vo svojom živote je ale veľkým podliakom a klamárom. Príliš neskoro, až keď bol hotel FIM jeho zásluhou dostavaný, zistil, že v skutočnosti bol len figúrkou na šachovnici, kde jeho špinaví a gaunerskí spoločníci Ivan Boledovič a Martin Sleziak už dopredu vedeli, že ich plán bude úspešný.


       Pán Buvala od roku 1988 – 2001 nepoznal, čo je to exekúcia. Keď mu ju po prvý krát pripravili mafiánskym spôsobom jeho špinaví a podlí spoločníci, s odstupom času sa tomu ani nečudoval. Veď Boledovič sa pri vedení účtov dnes už nebohého mafiána Petra Steinhübela (Žaluďa)

http://www.mafian.sk/podsvetie-mafia/peter-steinhubel/

 

 

 

 

 mal možnosť kadečomu priučiť, keď mu bol v Tatravagónke Poprad nielen účtovníkom ale aj spoločníkom. Celý scenár bol tak pripravený, aby pán Buvala bol čo najviac postihnutý aj po finančnej aj po psychickej ako aj po zdravotnej stránke. V roku 2007 počas vianočných sviatkov bol na mesiac hospitalizovaný v nemocnici Kvetnica. Vyšetrením mu bol zistený obojstranný zápal pľúc, voda v pľúcach, pri zákroku prvej pomoci mal kyslík v krvi 71 %, tlak 40/60. Vďaka odbornej a ľudskej obetavosti lekárov z dotyčnej nemocnice mu na poslednú chvíľu zachránili život. No následné psychické stresy mu spôsobili ďalšie ochorenia: cukrovku, metabolický syndróm a neustále problémy so srdcom. Do dnešného dňa čelí aj útokom na zničenie jeho existencie, ktoré z pozadia riadia právnik JUDr. František Farkaš a bývalý, za vlády Mečiara a Slotu, arcizlodejský bankársky gauner Ing. Ivan Kiňo.
http://www.pluska.sk/slovensko/politika/kino-byva-vedla-bondru.html

 

         V druhej časti tejto kauzy som písal o založení firmy ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED týmito zbojníckymi a podvodníckymi gaunermi. Tu si treba položiť mimoriadne závažné otázky: ODKIAĽ TÁTO FIRMA ZÍSKALA ZRAZU 57 MILIÓNOV LIBIER? SÚ TO PENIAZE SLOVENSKÝCH OBČANOV ZO SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, KTORÁ SA TUNELOVALA POD VEDENÍM ARCIZLODEJSKÉHO GAUNERA NA FUNKCII PREZIDENTA TEJTO BANKY ING. IVANA KIŇA? Ako je to možné, že si naďalej užíva takto nakradnuté peniaze? Ako je to možné, že za zbojníctvo tohto  bankárskeho tunelára museli zacvakať daňoví poplatníci? Ako je to možné, že tento tunelársky arcizlodej a jemu podobní sú doteraz nepotrestaní? Či nie je nanajvýš nutné uzákonenie trestu smrti, aby tieto tunelársko – bankárske zberby už viseli na kandelábroch?

         Ako je to možné, že Generálna prokuratúra SR sa o tieto arcizlodejské bankárske zberby nezaujímala? Či ju netrápi, že v roku 2002 bola účelovo založená paralelne s firmou Hole s.r.o. a FIM s.r.o. v Londýne aj anglická firma Abarat Consultancy Limited (offshore)? V roku 2009 táto firma zanikla. Počas trvania slúžila len na prepranie peňazí a vytunelovanie spoločnosti FIM s.r.o. a Hole s.r.o. a prevedenie ich podielu na IBT s.r.o., ktorej je jediným spoločníkom a majiteľom Ing. Ivan Boledovič.

Dokedy budú slovenské súdy slúžiť arcizlodejským bankárskym gaunerom?   

         Dňa 26. 7. 2004 podal pán Buvala na Krajský súd v Bratislave žalobu proti žalovanému v 1. rade FIM s.r.o., Michalská 3, Bratislava, IČO: 35 806 699, žalovanému v 2. rade ARABAT CONSULTANCY UK LIMITED, Simpson Wreford+Partners, Suffolk House, George Street, Croydon, Surrey, CRO 0YN, Anglicko, reg. č. 4161266 zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, žalovanému v 3. rade IBT s.r.o., Panenská 13, Bratislava, IČO: 35 896 591, č.k. 9 Cbs 105/4, zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, o určenie neplatnosti prevodu obchodného podielu, č.k. 9 Cbs 105/4.

         Dňa 30. 4. 2005 podal pán Buvala písomnú sťažnosť na prieťahy v konaní. Predsedkyňa Krajského súdu v Bratislave JUDr. Darina Kuchtová vyhodnotila jeho sťažnosť ako nedôvodnú, avšak analýzou a dôkazmi priebehu konania 9 Cbs 105/04 je dôvodné podozrenie, že zo strany Krajského súdu v Bratislave ide o neopodstatnené prieťahy v predmetnom konaní. Hoci odvtedy uplynulo ďalších 5 rokov, prieťahy naďalej pokračujú, vychádzajúc zo zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení neskorších predpisov.

Genéza

         Hoci od podania žaloby uplynulo takmer 6 rokov, súd vo veci samotnej ešte stále nerozhodol. Aký bol sled udalostí:

26. 7. 2004: Podanie žaloby
16. 8. 2005: Uznesenie Krajského súdu Bratislava č.k. 9 Cbs 105/04-63 o uložení povinnosti  žalovaného vyjadriť sa k žalobe v lehote do 30 dní od doručenia predmetného uznesenia a poučenie účastníkov.
11. 10. 2005: Prvé pojednávanie – v súdnom spise ako list č. 65 - 72.
17. 01. 2006: Pojednávanie – v súdnom spise ako list 77 – 78.
04. 04. 2006: Pojednávanie + uznesenie Krajského súdu Bratislava. Uznesením 9 Cbs 105/04 – 139 až 156 súd tiež pripustil pristúpenie ďalších dvoch účastníkov konania na strane žalovaného a zmenu návrhu žaloby.

29. 05. 2008: Vytýčenie pojednávania predvolaním zo 4. 3. 2008, ale 11. 4. 2008 písomné upovedomenie Krajského súdu v Bratislave o odročení pojednávania z 29. 5. 2008 na 4. 9. 2008 a to BEZ UDANIA dôvodu odročenia.

04. 09. 2008: Pojednávanie – v súdnom spise ako list 250 – 251 uznesením ODROČENÉ na 22. 01. 2009.

22. 01. 2009: Vytýčené pojednávanie písomným predvolaním z 8. 9. 2008, ale písomným upovedomením z 18. 12. 2008 ODROČENÉ na 4. 6. 2009 z dôvodu školenia.

04. 06. 2009: Pojednávanie – v súdnom spise ako list č. 267 uznesením ODROČENÉ na 22. 10. 2009.

22. 10. 2009: Vytýčené pojednávanie písomným predvolaním z 8. 6. 2009 na pojednávanie 22. 10. 2009, ale písomným upovedomením súdu z 30. 6. 2009 ODROČENÉ na 26. 11. 2009 bez UDANIA dôvodu odročenia.

26. 11. 2009: Vytýčené pojednávanie, ale písomným upovedomením zo 4. 11. 2009 ODROČENÉ na 25. 2. 2010 bez UDANIA dôvodu ODROČENIA.

25. 02. 2010: Odročenie na neurčito – spis bude postúpený Najvyššiemu súdu SR kvôli odvolaniu žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu Bratislava o zamietnutí návrhu na vydanie predbežného opatrenia.

Sudcovské zberby a bankárske zberby ako jedna rodina?

         Čo si možno myslieť o tzv. sudcovskej nezávislosti predsedníčky senátu na Krajskom súde v Bratislave JUDr. Glončákovej, hovoria aj nasledujúce fakty:

         Dňa 4. 6. 2009, teda, v deň vytýčeného pojednávania bolo Krajskému súdu Bratislava doručené písomné ospravedlnenie JUDr. Bartalskej, ktoré bolo napísané deň vopred, teda, 3. 6. 2009 s tým, že sa nedostaví na pojednávanie pre jej náhlu PN (v súdnom spise číslo listu 264). V súdnom spise 9 Cbs 105/04 sa ale NENACHÁDZA sľúbené dodatočné zdokladovanie PN pani JUDr. Bartalskej.

         Dňa 25. 2. 2010, teda, v deň vytýčeného pojednávania bolo Krajskému súdu Bratislava DORUČENÉ písomné ospravedlnenie JUDr. Bartalskej – v súdnom spise číslo listu 297 – rovnakého formuláru ako predchádzajúce ospravedlnenie z júna 2009, kde len doplnila, resp. mierne pozmenila text ako v liste číslo 264, čo aj zvláštne vyznieva, citujem: „...pre neúčasť na pojednávaní mojej náhlej hospitalizácie s mojím maloletým synom Jankom Valkom...“. Paradoxné je, že hospitalizovaný bol len jej syn v detskej nemocnici, ale nie pani JUDr. Bartalská. Predmetné ospravedlnenie bolo napísané takisto DEŇ PRED POJEDNÁVANÍM, v tomto prípade 24. 2. 2010, takže sa mohla na druhý deň, teda, v deň pojednávania 25. 2. 2010 RIADNE ZÚČASTNIŤ POJEDNÁVANIA, ktoré nemohlo trvať dlhšie ako cca 2 hodiny. A opäť JUDr. Bartalská NEDOLOŽILA k ospravedlneniu doklad o hospitalizácii syna pred pojednávaním, len prisľúbila dodatočné doloženie súdu – v súdnom spise číslo listu 296. Navyše JUDr. Bartalská VYSTAVILA písomné substitučné splnomocnenie dňa 25. 8. 2006 pre Mgr. El. Šebokovú – v súdnom spise číslo listu 218 – a 5. 9. 2006 pre Evu Ferancovú – v súdnom spise číslo listu 211 – obidvom v rozsahu splnomocnenia JUDr. Bartalskej v konaní 9 Cbs 105/04, takže JU MOHLI ZASTUPOVAŤ ĎALŠIE UVEDENÉ SPLNOMOCNENÉ OSOBY. Súd riadne nepreskúmal, nezvážil opodstatnenie a len mechanicky a automaticky v obidvoch prípadoch ODROČIL pojednávanie na neskorší termín.

         Predsedníčka senátu na Krajskom súde Bratislava JUDr. Glončáková bola povinná rešpektovať a postupovať v zmysle O.s.p. Aký to paradox v porovnaní so žalobcom pánom Buvalom, ktorý, keď sa raz nezúčastnil pojednávania dňa 17. 1. 2006, k písomnému ospravedlneniu vopred predložil doklad o PN a je doposiaľ uložený v súdnom spise pod číslom listu 82.

         Podľa § 119 O.s.p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré sa musia oznámiť. Podľa tohto sa v konaní 9 Cbs 105/04 predsedníčka senátu JUDr. Glončáková neriadi. Zaujímavé je aj to, že pánovi Buvalovi nebol oznámený dôvod zmeny zákonnej sudkyne a to predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej, ktorá viedla predmetné pojednávanie od roku 2005 do roku 2008, na JUDr. Jarmilu Glončákovú. Voči tomuto tiež podal sťažnosť ako bez upovedomenia účastníkov konania došlo k zmene sudkyne.

         Pán Buvala úplne oprávnene pociťuje krivdu zo strany Krajského súdu Bratislava v tom, že svojou nečinnosťou a prieťahmi v konaní 9 Cbs 105/04 ZAVINIL, ŽE DOŠLO K ZÁNIKOM DVOCH ŽALOVANÝCH V 1. A 2. RADE A ICH VYMAZANIU Z PRÍSLUŠNÝCH REGISTROV. SÚD TAKTO VEC NIELENŽE SKOMPLIKOVAL, NIE JE OBJEKTÍVNY, NESTRANNÝ A SPRAVODLIVÝ, ALE PRIAMO PRISPIEVA K TOMU, ŽE NÁDEJ ŽALOBCU – PÁNA BUVALU NA OPRÁVNENÉ ZÍSKANIE JEHO OBCHODNÉHO PODIELU SA ČÍM ĎALEJ TÝM VIAC STRÁCA.

         A ja, ako autor tohto článku sa pýtam: zbojnícki bankárski gauneri Ivan Kiňo, Ivan Boledovič a spol.: Koľko ste zaplatili skorumpovaným sudcovským gaunerom na Krajskom súde v Bratislave, aby vám opätovne aj toto veľkozlodejstvo vyšlo? Nebolo by pre túto spoločnosť najlepším riešením, keby v rámci obnovenia trestu smrti ste spoločne viseli na kandelábroch – bez nároku na pochovanie?

Vladimír Pavlík                

Hlavná stránka