Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Trest smrti pre pretransformované mafiánsko - bankárske zberby 2. časť

               Pán František Buvala začal podnikať v oblasti gastronómie a hotelierstva už v roku 1988. V tomto odbore sa vyučil v roku 1980 a nasledujúcich vyše sedem rokov pracoval v interhoteloch v Ružomberku. V roku 1988 sa spolu s manželkou stali vlastníkmi Koliby v Sklených Tepliciach a pôsobili tam do roku 1998. Popri tom v roku 1992 kompletne zrekonštruovali hotel Romantik v Ružomberku a v roku 2003 vo firme HOLE, s.r.o. vybudoval hotel FIM v Demänovskej Doline. Od roku 2002 je majiteľom Penziónu U Jonatána v Poprade, kde pôsobí dodnes.

         V roku 2001 spolu so svojimi spoločníkmi Ing. Ivanom Boledovičom a Martinom Sleziakom založili spoločnosť FIM, s.r.o., IČO: 35806699, kde sú všetci traja spoločníkmi a zároveň konateľmi. Názov spoločnosti FIM je odvodený od krstných mien dotyčných – a bola založená za účelom kúpy nehnuteľnosti bývalých potravín a jej následného prestavania na hotel FIM v Demänovskej doline za účelom jeho prevádzkovania. Celý tento projekt ako KNOW HOW vznikol v hlave kreatívneho, dobrosrdečného a úprimného človeka pána Františka Buvalu, preto bolo jeho meno v názve hotela FIM na prvom mieste. Jeho spoločníci potrebovali jeho kreativitu a schopnosti, nakoľko celú stavbu realizoval sám ako stavebný dozor pracujúci s 23-omi subdodávateľmi.

         Nakoľko sa táto nehnuteľnosť predávala spolu s firmou HOLE, s.r.o., ktorá ju vlastnila, tak museli kúpiť aj túto firmu, čoho výsledkom bolo, že spoločnosť FIM, s.r.o., sa stala jediným spoločníkom firmy HOLE, s.r.o., IČO: 36386073 – a oni traja (Buvala, Boledovič, Sleziak) sa stali aj konateľmi tejto firmy. Prvotná myšlienka na vybudovanie hotela FIM ho napadla z dôvodu, že v minulosti pracoval v niekoľkých interhoteloch a tento objekt patril do ich vlastníctva už predtým, vedomý si toho, že je to jedno z najlukratívnejších miest v Jasnej, pričom priamo nad hotelom je vstup do jaskyne Slobody.

Ako sa pripravoval a realizoval podvod na Františkovi Buvalovi

         V čase záverečných dokončovacích prác na stavbe hotela FIM mu bola jeho spoločníkmi ponúknutá kúpa hotelového zariadenia Penzión U Jonatána v Poprade. Spoločníci ho presviedčali o jedinečnosti a výhodnosti kúpy dotyčného zariadenia. Navyše jeden z jeho spoločníkov Ing. Ivan Boledovič, ako bankový finančník Slovenskej sporiteľne a.s., mu prisľúbil jednoduché vybavenie výhodného úveru na rekonštrukciu tohto zariadenia. Pán Buvala ako seriózny a čestný človek, naivne si mysliac, že jeho spoločníci sú taktiež čestní a féroví, teda, na jeho úrovni, s nadšením a vervou sa pustil do realizácie tohto projektu, nakoľko plne dôveroval svojim spoločníkom a nečakal od nich žiadne podrazy.

         Na kúpu penziónu mu poskytla pôžičku spoločnosť HOLE, s.r.o., v ktorej bol konateľom spolu s Boledovičom a Sleziakom. Druhú časť pôžičky poskytol Ing. Pavol Zaťko, ktorého mu odporučili jeho spoločníci ako nového spoločníka, ktorý prejavil záujem spolu s ním sa podieľať na rekonštrukcii a prevádzkovaní Penziónu U Jonatána v Poprade. Tento penzión sa kúpil takou formou, že pán Buvala spolu s Ing. Zaťkom kúpili v roku 2002 obchodné podiely firmy TEMIS, ktorá mala predkupné právo na kúpu zariadenia od Slovenskej poisťovne. Z dôvodu „garancie nízkej ceny a zabezpečenia kúpy“ tam figuruje pani Galušková – v tom čase nájomca Slovenskej poisťovne.

         Pán Buvala ako prvý zaplatil časť z kúpnej zmluvy a ako spoluručiteľa svojho dlhu zabezpečil ešte firmu TEMIS. Jeho spoločníci z firmy FIM, s.r.o., mu pred poskytnutím pôžičky prisľúbili vybavenie úveru a zároveň ho nahovorili, aby Penzión U Jonatána previedol z vlastníctva firmy TEMIS POPRAD, s.r.o., DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA, ČO JE VRAJ PODMIENKOU PRE VYBAVENIE HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU. Aby pri tomto prevode boli kryté peniaze nového spoločníka Ing. Pavla Zaťka, tak ho manipuláciou presvedčili podpísať zmluvu o pôžičke, AKOŽE SI AJ OD JEHO MANŽELKY POŽIČAL PENIAZE.

         Urobil všetko v dobrej viere ako mu radili a chceli jeho spoločníci, nakoľko ho ani vo sne nenapadlo, že všetko bolo pripravené na odpútanie jeho pozornosti, aby ho medzi tým v tichosti a utajení PRIPRAVIŤ O PODIEL na novopostavenom hoteli FIM v Demänovskej doline, ktorého hodnota sa pohybovala minimálne v cene 260 miliónov Sk. Pri tejto sume sa vychádzalo zo základného vzorca v stavebníctve, ktorý hovorí, že približná hodnota novopostavenej stavby je minimálne dvojnásobkom nákladov na jej postavenie. Dokladované náklady na výstavbu boli 130 miliónov Sk.

         Urobili to veľmi šikovne, dokonca v čase vianočných sviatkov. Ako prvé preložili sídlo spoločnosti do Bratislavy, následne ho bezdôvodne zbavili funkcie konateľa v spoločnosti HOLE, s.r.o., údajne bol podľa nich málo aktívny, čo sa im aj podarilo bez jeho účasti na Valnom zhromaždení, teda – bez jeho súhlasu. TU PREDALI ZA JEDNU KORUNU, BEZ JEHO ÚČASTI, CELÝ OBCHODNÝ PODIEL SPOLOČNOSTI HOLE, s.r.o., (spoločnosť vlastniaca 260 miliónový hotel FIM) BEZ JEHO SÚHLASU už vopred pripravenej anglickej spoločnosti ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, ktorá bola založená priateľmi jeho spoločníka Ing. Ivana Boledoviča zo Slovenskej sporiteľne /Palčo-Brokers/, ktorá sa tak za JEDNU korunu STALA v máji 2004 spoločníkom firmy HOLE, s.r.o. Následne v decembri 2004 previedol Ing. Ivan Boledovič zase CELÝ obchodný podiel firmy HOLE, s.r.o., z ABARAT CONSULTANCY UK LI MITED NA SVOJU VLASTNÚ FIRMU IBT, s.r.o., IČO: 35896591, so sídlom: Panenská 13, Bratislava, ktorej je majiteľom a konateľom. V súčasnosti je tento prašivý gauner jediným spoločníkom firmy HOLE, s.r.o., firmy, ktorá VLASTNÍ 260 miliónový hotel FIM prostredníctvom jeho firmy IBT, s.r.o. V ďalších častiach odkryjeme temné pozadie tohto ďalšieho podvodu, lebo pán Buvala bol už ôsmou obeťou stále nenažraného, bezočivého rozkrádača Ivana Kiňa, jedného z hlavných tunelárov Slovenskej sporiteľne. Miesto jeho izolovania od slušnej spoločnosti, ako toho najprašivejšieho psa, po nástupe vládnutia SDKÚ, SMK, KDH a ANO mu bola zaručená nielen beztrestnosť, ale dokonca dostal aj odškodné vo forme tzv. zlatého padáka. Jeho ponížený služobník Boledovič už vtedy bol jeho lokajom a poslušne plnil rozkazy svojho pána.

         Až po týchto podvodoch pán Buvala pochopil, že všetky sľuby týchto podvodnícko-zlodejských bankárskych psov o úverových prísľuboch boli len zavádzajúce, pretože už dopredu mali pripravený plán ako ho zadĺžiť a pripraviť o jeho nehnuteľnosti. Zároveň týmto vyzývam arcizlodejského bankárskeho gaunera Ing. Ivana Boledoviča, nech sa vyjadrí o svojom vzťahu k bývalému mafiánovi „Žaluďovi“ ohľadom vedenia jeho financií.

Bankárskym gaunerom sa ale málilo....

         Silná pozícia a vplyv Ing. Ivana Boledoviča v bankovom sektore zabezpečili, že pán Buvala nemohol získať úver, čím nemohol vrátiť ani peniaze nielen firme HOLE, ale ani spoločníkovi Ing. Zaťkovi – za čo ho obaja následne zažalovali. Upozornili ho, že ak z firmy nevycúva, príde o peniaze a vysvetlili mu celú procedúru podvodu. Zaťko to rýchlo pochopil, veď mal dosť osobných skúseností s rozkrádaním a privatizačnými machináciami lukratívnych firiem na Orave. Týmto sa stal spolupáchateľom podvodníkov. Nemal cti upozorniť pána Buvalu na chystaný podvod.  Namiesto pomoci mu nastrčili niekoľkých falošných záujemcov o kúpu, ktorí mali za úlohu natiahnuť čas, aby mu potom po dohode s exekútorom mohli urobiť záložné exekučné plomby na všetkých listoch vlastníctva – a to aj napriek tomu, že jeho majetok niekoľkonásobne prekračoval požičané sumy. Ani nepomysleli na to, že pri rozchode spoločníkov vo firme sa musia finančne vysporiadať! Tieto exekučné plomby mu totiž ZNEMOŽNILI čerpanie akéhokoľvek úveru a zároveň ODPLAŠILI potencionálnych zahraničných kupcov, keď viacerí odskočili po nahliadnutí do listu vlastníctva s toľkými exekučnými príkazmi...

         Jeho bývalý spoločník Ing. Ivan Boledovič z FIM, s.r.o. a nastrčený spoločník z TEMISU, s.r.o. Ing. Zaťko sa zrazu spojili a zahájili tvrdý útok pomocou exekútora z Liptovského Mikuláša – JUDr. Matejovie – ktorý siahol pánovi Buvalovi aj na rodinné prídavky určené pre jeho deti, a neustále sa mu snaží vydražiť hotel za smiešnu cenu. Úžernícky pripravené zmluvy o pôžičkách zase raketovou rýchlosťou dvíhajú dlžnú sumu, ktorá sa za štyri roky zdvojnásobila na výšku cca 30 miliónov Sk.

         Posledným klincom týchto podvodníckych arcizlodejských bankárskych gaunerov je snaha o vydraženie jeho Penziónu U Jonatána pomocou podvodného podhodnoteného znaleckého posudku za 17 miliónov. A to aj napriek tomu, že hodnota bola poctivým znalcom určená na 117 miliónov Sk, teda, ROZDIEL MEDZI DVOMA POSUDKAMI JE 100 MILIÓNOV Sk. Hlavným úmyslom týchto gaunerov je aj to, aby pán Buvala ešte aj po dražbe ostal v dlžobe cca 13 miliónov Sk, aby mu potom mohli vydražiť aj všetky pozemky čo má, aby ostal úplne bez majetku a prostriedkov. Chcú dosiahnuť, aby sa nemal za čo súdiť o svoj podiel v hoteli FIM v Demänovskej doline. Vedia, že je značne finančne vyčerpaný, nakoľko za posledných 6 rokov doposiaľ bezvýsledne presúdil už niekoľko miliónov, rozpadlo sa mu dlhoročné šťastné manželstvo a poškodilo zdravie neustálym tlakom na psychiku a stresom.

         Pri snahe o vydraženie Penziónu U Jonatána sa riadia rovnakým kľúčom ako pri prvom, podvodnom vydražení jeho nehnuteľnosti – Penzión Romantik v Ružomberku, ktorého hodnota bola viac ako 13 miliónov Sk (ocenené súdnym znalcom), no napriek tomu ju dal  arcizlodejský podvodnícky gauner Ing. Ivan Boledovič VYDRAŽIŤ za sumu 4 milióny Sk. Zaujímavé a paradoxné na tom je to, že keď pán Buvala touto nehnuteľnosťou RUČIL za požičanú sumu 7 miliónov Sk, ktorú mu POŽIČALA spoločná firma Hole, s.r.o., tak hodnota STAČILA na zábezpeku 7 miliónového úveru, no pri DRAŽBE ZRAZU NESTAČILA!!!

         Spor o neplatnosť dražby s dražobnou spoločnosťou 1. Dražobná s.r.o., ktorá v spolupráci s Ing. Ivanom Boledovičom ho pripravila o Penzión Romantik prehral – a to aj napriek jeho námietkam, že výška dražobnej istiny bola zlá, nakoľko už splatil 400 tisíc Sk, a taktiež bezúspešne žiadal Krajský súd v Bratislave o vypracovanie nezávislého znaleckého posudku. Ďalšie podrobnosti budú uverejnené v ďalších častiach.

Vladimír Pavlík          


      

Hlavná stránka