CITÁT"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

SVET BEZ PEŇAZÍ“ Jana Lachkovičová - 4.časť

Aj nezamestnaná robotníčka dokáže byť dobrou spisovateľkou

Je to všetko len o ľuďoch. O ich myslení, zmýšľaní, chamtivosti, srdečnosti, ľudskosti. My ľudia sme dobrí aj zlí. Veľa ľudí sa vo svete angažuje v rôznych nadáciách, čo je veľmi ušľachtilé. Robia sa rôzne akcie, zbierky a koncerty, kde známi umelci vystupujú bez nároku na honorár, ktorý potom venujú na charitatívne účely. To je všetko úplne  v poriadku a úžasné. Myslím si však a aj to cítim, že je takýchto aktivít málo, možno ani nie málo, ale viem, že to nestačí.

Myslím si, že nastal čas urobiť RADIKÁLNU ZMENU....... Čo si myslíte Vy???


Aký je podľa Vás dôvod - problém, že v Afrike nemajú vodu, potraviny, detské ihriská, kiná, divadlá, zdravotné strediská, nemocnice, prípadne to, čo ich kultúra vyžaduje???

 

                   14

Z akého dôvodu sú na celom svete bezdomovci???

                        Je to preto, že sa tak sami rozhodli? NEVERÍM !!!

Ktorý človek by dal prednosť životu na ulici pred teplou posteľou a dôstojným
bývaním??? Bezdomovcom sa môže stať veľmi ľahko každý z nás, kto príde o prácu, byt, lebo neplatí nájomné ale aj ten, komu zničí príbytok živelná udalosť.
Z akého dôvodu by nemala byť poskytnutá rovnaká zdravotná starostlivosť všetkým ľuďom??? Prečo zdravie človeka, to, ako rozhodne súd alebo či sa naše dieťa dostane na vysnívanú školu je otázkou peňazí???

Prečo, keď po záplavách sú zničené domy, strhnuté mosty a nariekajúci ľudia, ktorí prišli o všetko, by mal byť problém týmto ľuďom pomôcť???
.....ale naozaj pomôcť!!!!!!!!!!

    

Je smiešne, keď sa vláda krajiny tvári ako ide pomáhať postihnutým oblastiam a odškodňovať nešťastných ľudí smiešnymi sumami peňazí, ktoré ľuďom aj tak nič neriešia. Prečo by človek, ktorý zahynul pri záplavách, zemetrasení alebo je to bezdomovec, nemal byť dôstojne pochovaný???
.....o čo je "obyčajný - chudobný" alebo menej bohatý človek horší od milionára alebo miliardára???

15
Čím sa meria bohatstvo??? Peniazmi??? Myslím si, že NIE !!!!! Čo si myslíte Vy???
V srdciach väčšiny ľudí sa nachádza skutočné bohatstvo a to je : LÁSKA, DOBROSRDEČNOSŤ, OCHOTA pomôcť iným ľuďom, zvieratám, prírode.

                          

Pozemské bohatstvo  by malo slúžiť všetkým rovnako. Bez ohľadu na to, kde sa nachádza ropa, zemný plyn, voda, elektrina, obilie, mali by sme mať k tomuto bohatstvu prístup všetci ľudia. A tam, kde nie je, mali by sme tieto zdroje zabezpečiť. Nie pre peniaze a zisky, nie preto aby sa obohatili jednotlivci či menšie skupiny.

Zmeňme myslenie a myslime už konečne aj na iných, len tak pre dobrý pocit, že sme pomohli.

Predstavte si, že sa ocitnete vo veľmi zlej životnej situácii. Ako by ste sa cítili, keby od Vás všetci ľudia bočili? Keby sa tvárili, že Vás počujú, ale boli by najradšej, keby ste sa už toľko nesťažovali. Keby Vám dávali nádej, že Vám pomôžu, ale nikdy by sa o to ani nepokúsili. To je priam strašná predstava. Zažila som takú situáciu a už v úplnej beznádeji mi pomohol cudzí človek. Nie však zadarmo. Do takýchto situácií som sa dostala v živote niekoľkokrát. Môj život nebol šťastný. Je zaujímavé, že si z neho pamätám skôr to nepríjemné. Je dosť možné, že moje pocity sú opodstatnené, asi som toho dobrého a príjemného veľa nezažila. Je viac ako pravdepodobné aj to, že žijeme prirýchlo a ani si nestačíme uvedomovať pekné okamihy v našom živote.

Veľmi si želám, z celého srdca si prajem, aby sme si všetci ľudia, na celom svete pomáhali bez nároku "niečo za niečo" ale preto, že chceme. Chcem tomu človeku pomôcť, lebo je človek, lebo aj ja sa môžem dostať do takej situácie v akej je teraz on. Neriešme stále všetko cez peniaze. Každému sa môže v živote stať, že bude potrebovať pomoc.

                                                    16
Položme si otázku: Bolo by mi príjemné, keby sa mi otáčali ľudia chrbtom alebo by bolo lepšie a príjemnejšie, keby ku mne pristúpil človek a opýtal sa, ako mi môže pomôcť? Napadla ma myšlienka, aký by bol život bez peňazí? Už dlhší čas sa zaoberám touto myšlienkou. A práve preto, že sama som zažila rôzne životné situácie ale hlavne "pády", viem o čom je život bez práce, bez peňazí, aké to je, žiť s pocitom, že Vám zoberú byt, hádky s manželom kvôli peniazom.... a vidím kam tento svet speje, rozhodla som sa napísať tieto riadky.

Vo svete sú demonštrácie, ľudia sú nespokojní a myslím, že právom.
Niekto si v minulosti povedal, že bude kráľ, že ovládne slabšie národy, získa ich bohatstvo, moc, ak treba zavraždí. Dejiny sa však menia. Tak ako všetko na svete sa muselo vymyslieť alebo založiť, nevidím dôvod, prečo by sa nefungujúce veci a systémy nemali dať zrušiť a keď sa môže vo svete ubližovať, prečo by sme nemohli začať inak myslieť a konečne si začať pomáhať. NAOZAJ POMÁHAŤ !!!

Tak ako peniaze niekto vymyslel, tak sa musia dať aj zrušiť.  

Tak ako vznikli zákony, ktoré sú (z vlastnej skúsenosti viem) postavené tak, aby vyhovovali len niekomu a bežný človek sa pravdy nedovolá, aby sa zmenili a platili pre všetkých rovnako. Aby boli čo najpresnejšie definované a špecifikované podľa problému ktorého sa týkajú. Prečo by mal mať politik alebo milionár iné privilégiá? Z akého titulu? Ja uznávam iba jediný titul - človek!!!

 

                   !!!!!!!!!!!!! Všetko je to zasa o peniazoch !!!!!!!!!!!!

                                       
Boh nám dal rozum.  A rozum máme na to aby sme ho vedeli používať t.j. aby sme vedeli rozlíšiť čo je dobré a čo je zlé !!! Medzi tradície patrí aj to, že ich treba meniť pretože doba sa mení !!!   
                                                        
Keď mi ešte televízor fungoval, pozerala som správy a rôzne dokumentárne filmy z ktorých som sa dozvedela zaujímavé informácie. V jednej reportáži hovorili ako je celý svet zadĺžený. Jedna krajina si požičiava peniaze od druhej krajiny. Každý sa zachraňuje ako sa dá.

                                                   17
Je tu ale jeden faktor, ktorý nie je ľahké zmeniť a to je kúpyschopnosť obyvateľstva.
Stále sa hovorí ako musíme zlepšiť ekonomiku, ale ako keď stále nie sú peniaze a myslím si že ani nebudú. Všetkým je nám jasné, že časť peňazí, ktoré sú určené na rôzne stavebné či iné projekty alebo miliardy z EÚ končia na súkromných účtoch. Inak povedané sú ROZKRADNUTÉ !!!

Čoraz častejšie sa na našej planéte dejú aj hrozné prírodné katastrofy, na ktoré treba vynaložiť veľmi veľa finančných prostriedkov. Tým, že sú financie takto rozkradnuté nie je možné kvalitne urobiť projekty na ktoré boli určené a tiež z tohto dôvodu nie je možné zvyšovať platy a skvalitňovať život obyvateľom tejto planéty.
Všetko sa rieši len útržkovite, kde treba urobí sa len to najnutnejšie a povrchne. Podľa mňa to nie je efektívne. Je to iba akási náplasť na ranu.

Myslím si, že sa nachádzame v štádiu a období, kedy by sme sa mali naozaj zamyslieť a urobiť radikálne zmeny tam, kde treba ako aj robiť všetko poriadne, tak ako sa má, nie len tak koľko je práve peňazí, aby sme zasa nemuseli to isté o nejaký čas búrať a opravovať znova. Myslím si, že takýmto tzv. plátaním vyhadzujeme veľa peňazí do vzduchu oveľa viac, ako keby sa urobila jedna vec poriadne naraz. Každý, či je to jednotlivec, firma alebo štát bojuje o prežitie, obchodníci ponúkajú svoj tovar, robia prezentácie, akcie, z vlastnej skúsenosti však viem aké je to ťažké a náročné ponúkať tovar ľuďom, ktorý nemajú peniaze ani na živobytie.

Zrušme peniaze, dajme ľuďom prácu a možnosť nájsť zmysel života.

Treba dať priestor neskazenému, zdravému rozumu, čistému charakteru bez úmyslu obohacovať sa a s odhodlaním pomáhať všetkým bez nároku na odmenu.
Obrovským šťastím by pre mňa bolo, keby táto moja idea bola občanmi prijatá ako čistý zámer o zlepšenie života na Zemi pre všetkých bez rozdielu rasy, národnosti či náboženského zmýšľania a následne zrealizovaná za podpory širokej verejnosti.

Všetci ľudia na svete majú stres. Chudobní a stredné vrstvy majú stres z toho, že si nemôžu dopriať základné životné potreby a finančne bohatí majú stres z toho lebo sa boja o svoj majetok. Ak by materiálne veci patrili všetkým, neskutočne by sa všetkým uľavilo.Skúste si to aspoň predstaviť. Zastavte sa na chvíľu. Každý si bohatstvo a svoje potreby na život predstavuje inak. Niekto potrebuje mať pocit, že vlastní polovicu sveta, ak sa však tohto pocitu vzdá, bude mu "patriť" svet celý. Môže ísť kam chce a zobrať si čo chce ale len toľko, koľko potrebuje.

 

                                                     18

Napadla ma takáto myšlienka:
Čo si myslíte, ak by sa k tejto mojej myšlienke pridali aj iní obyčajní ľudia, čím by sa cítili finančne bohatí ohrození, keď by všetko patrilo všetkým? Ako môže finančne bohatý človek kľudne spávať ak vie, že na svete alebo možno vedľa jeho prepychového domu je človek – žobrák, ktorý nemá čo jesť??? Skúsme sa do tejto situácie hladného človeka vžiť. Asi to nie je dobrý pocit predstaviť si byť na jeho mieste.

Toto bol použitý už extrém a čo tie milióny rodín, ktoré sa doslova trápia a živoria od výplaty do výplaty, chorí a zdravotne postihnutí, ktorí nemajú peniaze na lieky a drahé prístroje, o zaradení sa do pracovného procesu ani nehovorím a ďalej to už radšej ani nerozoberám. Možno si poviete, veď ja som už pomohol, dal som na
charitu financie alebo materiálny príspevok. Musí byť úžasné dočítať sa o sebe že ste „CELEBRITA“. Nie je to aj tak málo, myslím charitatívna činnosť? Aj keby sme dali milióny na záchranu ľudí, kultúrnych pamiatok a prírody, je to stále málo, nehovoriac o tom, že všetci veľmi dobre vieme kde končia niektoré finančné zbierky.

Prečo sa limitujeme nezmyselnými peniazmi??? Prečo si všetko komplikujeme???
Prečo jednoducho neurobíme čo treba, nepomôžeme kde a komu treba.
BEZ PEŇAZÍ !!! Sú bohatstvá na Zemi, ktoré sú dané, vznikli samé, stvorila ich príroda. Niektoré bohatstvá a krásne veci vymyslel človek. Prečo sa ale všetko točí okolo peňazí??? Nemajú právo a nárok vidieť všetko krásne všetci ľudia???

Veď táto Zem tiež nebola stvorená len pre jeden druh, ale pre všetkých.

 

                         

                                                    19

Prečo by si drahú operáciu mohol dovoliť iba bohatý človek alebo tzv. celebrita???

Mali by sme zachraňovať životy všetkým ľuďom bez rozdielu, lebo aj na nich niekto čaká a ak na nich nikto nečaká, mali by sme sa postarať o to aby sa to zmenilo, aby neboli sami, aby nikto na svete nebol sám, opustený. Ten, kto ten pocit zažil, vie o čom hovorím. Prečo si zbytočne vyrábame problémy??? Prečo si zbytočne vyrábame zdravotné problémy??? Nie je dosť katastrof, záplav, povodní, hladujúcich, chorých ľudí bez domova, bez vody, elektriny...??? Myslím, že ich je viac než dosť. Nebolo by rozumnejšie dať do poriadku tieto veci a urobiť si tak RAJ NA ZEMI ???

Politici sa tvária aké dôležité záležitosti riešia a všetci dobre vieme, že zákony sú nedokonalé a robené tak aby vyhovovali iba niekomu, sú v nich obrovské medzery a sudcovia rozhodujú ako sa im chce. Tvária sa, že im ide o ľudí a tak zvýšia dane, znížia platy alebo materskú, zvýšia poplatky a ľudia sú bezmocní. O živnostníkoch ani nehovorím, tí sú zrážaní k zemi od momentu ako dostanú do ruky živnosť a zamestnať ľudí je pre nich hotová katastrofa. O dovolenke živnostník môže iba snívať. Po zaplatení všetkých poplatkov, odvodov, príp. alimentov, lebo aj to zatiaľ patrí k životu, mu veľa toho neostane. Zabudli sme na to že aj ten živnostník je len človek, že ho doma niekto čaká a že keď nebude oddychovať tak doplatí na to svojim zdravím.

Aha zabudla som, žijeme v krajine kde nikoho takéto veci nezaujímajú, veď ide len o človeka živnostníka, ktorý sa snaží uživiť, je šikovný, čo dokázal už tým, že mal odvahu a založil si živnosť a roky odoláva tomu strašnému politickému zriadeniu a je silný lebo len tak ho nepoloží niečo k zemi. Je to až smiešne a zároveň do plaču, keď si vláda krajiny myslí alebo jedná s ľuďmi ako keby boli nesvojprávny.

                                                     20
Pýtam sa!!!!!!!

Kto dal kedy komu právo aby sa človek povyšoval nad človeka, aby človek (ak sa ten dotyčný človekom nazvať dá) povyšoval peniaze a materiálne veci nad človeka???

A čas beží, život nám uteká pomedzi prsty a na konci života bilancujeme svoj život, teda ak nezomrieme na infarkt v 45-ťke, alebo nespáchame samovraždu pretože už nevieme zniesť svoje trápenie a beznádej na tomto svete. V meste, v ktorom žijem chodím po uliciach a všímam si ľudí, budovy, reštaurácie, obchody, všetko je poloprázdne až opustené. Ľudia sa kdesi ponáhľajú, sú akýsi zamračení ako počasie v tomto období. Žiadny úsmev na tvári iba stres a vrásky.

V reštauráciách je prázdno, v kaviarňach polo prázdno, čašníci bez úsmevu, len koľko musia. Obchody zívajú prázdnotou, znudená predavačka je rada, že má prácu a rozmýšľa čo robiť skôr keď príde domov. Čo navariť ako rozdeliť financie aby bolo na celý mesiac. Predajne vznikajú a o pol roka ich už darmo hľadáme na pôvodnom mieste. Nájdeme akurát nápis zrušené, na prenájom alebo na predaj.

Živnostníkom sa nie veľmi darí. Hospodárska kríza, zlá kúpyschopnosť obyvateľstva, vysoké odvody, dane, poplatky, nájomné zrážajú ľudí k zemi. Nikto nepomôže. Pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže, hovorí jedno príslovie. Dokedy tento tlak ľudia vydržia? Čakáme na skrat niekoho, kto to psychicky nevydrží a spácha niečo hrozné? A zasa sa budú riešiť iba dôsledky a bude sa rozprávať o tom ako ten slaboch zlyhal. A čo spoločnosť? Nezlyhala tá už dávno?

Žijem v krajine, kde jedna z ľudových rozprávok hovorí a hovorí to sám kráľ, ktorý prišiel medzi svoj ľud usmiaty, každého pozdravil, poprial každému aby sa mu darilo v práci a povedal: Kto pracuje musí sa mať dobre !!! Nie všade vo svete to tak je. A ak je, tak za akú cenu. Ľudia sú od rána do večera v práci, naháňajú sa za povinnosťami, peniazmi, deti im vychovávajú au-pairky a často aj ulica.

Zmeňme svet, zmeňme naše myslenie, spomaľme!!!

Jana Lachkovičová

    Facebook


Hlavná stránka