"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vymožiteľnosť práva na Slovensku – 2. časť

                Po porade s advokátkou JUDr. Prachařovou sme v januári 2008 podali žalobu o zrušenie okamžitej výpovede a náhradu mzdy s príslušenstvom. Ing. Závodský bol spolu s JUDr. Sabovou na prvom pojednávaní, kde sa snažili prekrútiť obsah spomínaného príkazu, vraj šlo iba o pozvanie na pohovor do Bratislavy, kde mi malo byť ponúknuté pracovné miesto, nakoľko v stredisku Trenčín nie je dostatočná kapacita pracovných miest. Ďalším argumentom bolo, že odporca poukazoval na „sústavné porušovanie pracovnej disciplíny“ z mojej strany a vraj mi boli upozornenia na tieto nedostatky zasielané buď faxom alebo poštou, čo ale odporca nedokladoval, pretože v skutočnosti nemal čím. Ing. Závodský zvolil taktiku zdržovania a naťahovania súdneho sporu, za čo mu boli síce udeľované sudkyňou JUDr. Sandtnerovou pokuty, ale zrejme mu to za to stálo. Ing. Závodský vynechal 6 pojednávaní, takže sa muselo často odročovať a z mojej strany upravovať výška náhrady mzdy. Chýbajúce „sťažnosti zákazníkov na moju prácu“ a údajné písomné „pokarhania za porušovanie pracovnej disciplíny“ neváhal dodatočne sfalšovať, dokonca som na nich objavil sťažnosť od firmy, ktorá v stredisku Trenčín nikdy nenakupovala ani nebola registrovaná v zozname odberateľov. Žalovaný nepredložil potvrdenia o ich doručení na  moju adresu, čím nesplnil nutné podmienky na okamžité rozviazanie pracovného pomeru.

          Ako som postupne zistil, Ing, Závodský nebol schopný ani presvedčivo sfalšovať potrebné dokumenty, čo preukázal neskôr pri vyrobení postupníckych zmlúv priradených k niektorým pohľadávkam v nasledujúcej reštruktualizácii firmy, ako  bude popísané neskôr.

          Konečne po odvolaní odporcu Krajský súd v Bratislave vyniesol rozsudok 6Co 360/10-180 v môj prospech, v ktorom zrušil platnosť okamžitej výpovede. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 14.1.2011.  Rozsudkom Okresného súdu v Bratislave 12C 8/2008-285 z 29.9.2011 mi bola prisúdená náhrada mzdy vo výške 15 887,66 € brutto. Keďže spoločnosť Rosnička mi v stanovenej lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku nezaplatila určenú mzdu, vec sme postúpili exekútorovi JUDr. Pavlovi Holíkovi, ktorý síce 12.4.2012 začal proti dlžníkovi exekučné konanie (Ex 37/12), ale ani ten nezískal od Ing. Závodského ani cent. Prečo, to som sa dodnes nedozvedel.

Prílohy:
Rozsudok Okresného súdu
Odvolanie odporcu
Rozsudok Krajského súdu
Rozsudok Okresného súdu 2
Zápisnica

 

Ing. Pavol Škara

    Facebook


Hlavná stránka