"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry

SLOVENSKÁ POLÍCIA  ZAČALA  "SKÚMAŤ"  SVEDECTVO BÝVALEJ MAFIÁNOVEJ SVOKRY!

Ak by sa našiel nejaký naivný slovenský občan, ktorý by sa nazdával, že slovenská polícia  pod vedením Róberta Kaliňáka  začala prešetrovať množstvo údajov týkajúcich sa rozkradnutia Slovenska konkurznou mafiou, ktoré uviedli v Svedectve bývalej mafiánovej svokry Ing. Dana Bobeková  a Vladimír Pavlík, treba ho veľmi rýchle vyviesť z omylu.

Odbor kriminálnej polície Policajného zboru  Senica síce začal vykonávať preskúmavanie  Svedectva bývalej mafiánovej svokry, ktoré bolo už dávnejšie na žiadosť pani Bobekovej zo stránky necenzurovane.net odstránené, ale preskúmavanie začalo z dôvodu podania trestného oznámenia konkurzného mafiána pod ochranou politikov, polície a prokuratúry Zoroslava Kollára pre  prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c./ Trestného zákona, pričom    políciu nezaujíma konkurzná mafia, výška spôsobenej škody,  či počet zavraždených bielych koní  ale len to,  kto, kedy  a za akým účelom na webovej stránke www. necenzurovane.net/mafia/kollar.html    zverejnil  dnes už neexistujúci článok s  titulkom: „Zoroslav Kollár je ochotný zaplatiť 100 000 euro za krk Ing. Danky Bobekovej a jej dcéry Hedvigy“.

Toto konštatovanie nepotrebuje už žiadny ďalší komentár, pretože len potvrdzuje, že Slovenská republika je zločineckým štátom v ktorom je polícia, prokuratúra a justícia v hlbokom predklone pred politickou mafiou.

Predstieraná hra na boj proti mafii a organizovanému zločinu  vyzerá na Slovensku vždy tak, že namiesto toho, aby sme hasili požiar a stíhali toho kto ho založil, stíhame toho kto vyhlásil požiarny poplach.


admin


ODSTRÁNENIE SVEDECTVA BÝVALEJ MAFIÁNOVEJ SVOKRY

Na základe žiadosti pani Dany Bobekovej  boli odstránené všetky časti  Svedectva bývalej mafiánovej svokry, vrátane článkov Vladimíra Pavlíka zo stránky www.necenzurovane.net . Všetkých 59 časti  svedectva aj s prepojeniami  a reťazením  chobotnice zločineckých štruktúr  ostávajú v archíve a budú sprístupnené už  len na požiadanie ľuďom, ktorí budú mať seriózny záujem o využitie týchto informácii. Doposiaľ takýto záujem nepreukázala žiadna politická strana na Slovensku a žiadny poslanec NR SR.

 

Žiadosť Ing. Dany Bobekovej z 5. mája 2016

Žiadam týmto o odstránenie všetkých častí uverejnených na necenzúrovaných stránkach pod názvom Svedectvo bývalej mafiánovej svokry s ohľadom na ten fakt, že v spoločnosti ešte nenastala klíma a spoločenský status k riešeniu podobných problémov, ale celkom iná klíma prevládla. Na základe tohoto môjho Svedecta si ktokoľvek anonymne osobuje právo s ním nakladať aj s mojou osobou bez akýchkoľvek konzultácií a doteraz mi prinieslo toto zverejnenie len problémy, osočovanie a útoky na moju osobu. Ďalšie zotrvanie na necenzurovanom je naďalej nežiaduce pre bezpečnosť a ochranu mojej rodiny. Môj názor na uverejnenie článku s mojim menom som vyjadrila verejne na mojom statuse a tam som rovnako žiadala o odstránenie mojich príspevkov. Teraz o to žiadam touto cestou.
Za porozumenie a akceptovanie mojej žiadosti ďakujem a prajem všetko dobré Vašej stránke.
Danka Bobeková

   PRINT RSS
Hlavná stránka