"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Sudca JUDr. Peter Koman v mene oligarchov existenčne likviduje dôchodcov 2.časť

  V prvej časti tohto dokumentu sme sa zoznámili s podvodnými praktikami „ctihodných“ a nenažratých hyen, ktoré rôznymi machináciami sa snažia obrať o majetok konkrétnych dôchodcov z východného Slovenska. Šokovaný čitateľ mal možnosť vidieť nezvratné dôkazy o tom, keď takýto nenažranci nájdu pre svoje zámery aj ľudí v slovenskej justícii. V tejto zúfalej situácii sa obrátili o pomoc na vtedajšiu ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. No odpoveď z tejto inštitúcie ich musela šokovať. Našej „ctihodnej“ ministerke spravodlivosti to ale neprekáža a sťažujúcim sa dôchodcom dáva najavo, že nezávislé slovenské súdy sú v tom najlepšom poriadku a oni sa môžu dokonca aj odvolať, ak nebudú spokojní. Problém je ale v tom, že na zločinné praktiky slovenskej justície domáhať sa spravodlivosti, naši poškodení dôchodcovia si už z finančného hľadiska nemôžu dovoliť to, čo im odporúča Ministerstvo spravodlivosti SR. A možno aj na tomto je celý spor podvodníkov získať neoprávnene to čo im nepatrí, založený.

  Hlavný problém je totiž v tom, že Lucia Žitňanská sa nepostavíla na stranu poškodených dôchodcov. Dokonca „ctihodnej“ ministerke neprekážalo  ani to, že túto kauzu rieši sudca, o ktorom 3. 4. 2010 som na tejto stránke napísal článok na základe konkrétnych faktov a argumentov: Tak už dosť zbojníci z vysokej politiky a justície!!!
A že tento sudca má toho za ušami omnoho viac, vrátane jeho svokra, bývalého trestného sudcu zo Starej Ľubovne, svedčia aj ďalšie fakty uverejnené v tomto príspevku.

Samotná ministerka mu za to, že zatajil imunitu pri autonehode pod vplyvom alkoholu a radšej zaplatil pokutu, aby sa vyhol disciplinárnemu konaniu, dala symbolicky trest krátenia platu na tri mesiace. Bližšie podrobnosti „Sudca pod parou a na kolesách (o imunite jedného muža v talári)“ http://brada.blog.sme.sk/c/249759/Sudca-pod-parou-a-na-kolesach-o-imunite-jedneho-muza-v-talari.html

Paradoxné taktiež na tomto všetkom je, že súčasťou sťažnosti týchto dôchodcov je aj zaslanie CD, ktoré svedčí o tom, že napríklad do zápisnice súdneho konania sa vedome nezapisovali dôležité veci, no zrazu ministerka Žitňanská navrhuje, aby súdne pojednávania boli nahrané na CD.

Preto súčasťou tejto časti sú dve sťažnosti podvedených dôchodcov, kompletné znenie súdneho jednania prepísané z CD a odpoveď Ministerstva spravodlivosti SR.

Po pozornom prečítaní prepisu zvukového záznamu zo súdneho konania z 29. 3.  2011  musí byť každému podozrivé ako jednostranne  a odmietavo sa  tento sudca staval k návrhom na dokazovanie zo strany odporcov. Obzvlášť  mu nevyhovovalo keď žiadali,  aby vyžiadal zo súdu v Bratislave akým spôsobom bolo vysporiadené dedičstvo po smrti navrhovateľky a či prebehlo dedičské konanie. Dokonca odporcov presviedčal, že dedičstvo prejednané nebolo, pričom vychádzal len z nepravdivého tvrdenia JUDr. Sidora uvedeného v žalobe.

Z prepisu z konania zo dňa 2. 5. 2011, ktoré sa konalo už po doručení rozhodnutia z dedičského konania 13. mája 1969 zo súdneho archívu v Bratislave, čím sa potvrdilo, že dedičské konanie skutočne bolo, samosudca Koman, už začal odporcov presviedčať, že toto dedičské konanie  nič neodkazuje, pretože na ňom nebol prejednávaný pozemok, ktorý je predmetom sporu.

Ako potvrdzuje zápisnica a prepis z konania Samosudca  klamal keď tvrdil, že navrhovateľka Viera Belová bola účastníčkou tohto dedičského konania, doslova uviedol citujem: ..ona bola účastníčkou dedičského konania...  Viera Fišerová, 20. Apríl 1946, študentka z Bratislavy... ďalej samosudca nepravdivo tvrdil  citujem,   ..., je preukázané,  že táto, tak ako je označená v návrhu bola účastníkom aj toho predbežného dedičského konania.  Odporcovia dokázali, listinným dôkazom z registra evidencie obyvateľstva a inými nespochybniteľnými dôkazmi, že to nie je pravda, pretože navrhovateľka ilegálne emigrovala ešte v júli 1968 a v tom čase už bola študentkou v Izraeli preto nemohla byť účastníkom dedičského konania v roku 1969 a pokiaľ ju tam uviedol jej otec, tak ten notára účelovo oklamal.  Na to sudca uviedol, že je to jedno, pretože on nemôže preverovať rozhodnutie krajského súdu v Bratislave z roku 1969 a doslova povedal, aby odporcovia mali rozum.

Z tvrdení samosudcu Komana musí byť každému súdnemu človeku jasné, ako zjavne kryje Pavla Jurčíka keď nechcel ani pripustiť, žeby mal niečo spoločné s podaním tejto žaloby. Na konaní dokonca vyhlásil, aby mu odporcovia predložili jediný dôkaz, že tomu tak je.  (Keď mu ich neskôr predložili a pod ťarchou dôkazov to priznala aj samotná navrhovateľka a aj Jurčík,  dôkazy jednoducho ignoroval).

V ďalšej časti  bude uverejnený nález Ústavného súdu SR, ktorý uznal sťažnosť odporcov na predpojatosť samosudcu a porušenie ich práva na spravodlivé konanie. Napriek tomu Krajský súd v Prešove samosudcu Komana len upozornil na jeho správanie a vec mu neodňal, keďže tento sa opakovane vyjadril, že sa necíti byť k odporcom predpojatý. Tiež  uverejním ako polícia a prokuratúra z dôvodu prebiehajúceho súdneho odmietla  trestné oznámenie pre krivú  výpoveď Pavla Jurčíka a vyhovorila sa, že vyvodením trestnej zodpovednosti sa bude môcť zaoberať až po právoplatnom meritórnom  rozhodnutí súdu v tejto veci.

         Vladimír Pavlík    


Sťažnosť pre porušenie práva na spravodlivé súdne konanie- námietka predpojatosti samosudcu JUDr. Petra Komana
Dodatok k sťažnosťi pre porušenie práva na spravodlivé súdne konanie- námietka predpojatosti samosudcu JUDr. Petra Komana   
                                            
Prepis časti  pojednávania zo dňa 29.3.2011
(V zápisnici o pojednávaní sa podstatná časť uvedených  tvrdení nenachádza)

JUDr. Sidor:  Odkiaľ vedia žalovaní, že nekontaktujem svoju klientku?
Však som jej po pojednávaní 24.1.2011 poslal meil kde som jej podal správu o stave konania. Samozrejme s pánom doktorom Řehákom som sa tiež dohodol na tom, že aj jemu budem posielať nejakú správičku o tom ako prebehlo konanie, či bolo rozhodnuté ...atď...
Ja po každom pojednávaní podám pani Belovej na jej internetovú adresu  belviera zavináč čelo bodka sk správu o stave konania.
Hneď od podania prišli žalovaní s tým, že ja hájim záujmy Jurčíka...kde to je tam napísané....
...ja s Jurčíkom nemám nič spoločné, absolútne nič spoločné...“
.
..a som rozhodnutý  pán sudca, že  podám trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania na týchto pánov, ktorí sú prítomní v tejto miestnosti...   .

F. Bednár ml: Keby ten pozemok dostal Jurčik,  tak tento  súd dneska není. Nikdy v živote by pani Belová nevedela, že má nejaký nárok. To vám garantujem!

JUDr. Koman:  ...Ale... proste ja už  nebudem o tomto  špekulovať...

JUDr. Koman:  Tu píšete, že adresa nie je totožná,   ale aká je jej adresa momentálne ?

F. Bednár ml: Ona býva v Izraeli, čiže táto adresa nezodpovedá miestu jej  trvalého bydliska...

JUDr. Koman: .Ale napriek tomu ona tú adresu evidovanú...
.... podľa stavu aký je v katastri ...

F. Bednár ml: Môže mať, ale nezhoduje sa, na tej adrese ona neni, ona býva niekde úplne inde...

JUDr. Koman:  No dobre ona býva v Izraeli,  vieme...

F. Bednár ml: Nevieme či je to trvalý pobyt alebo prechodný pobyt....

JUDr. Koman:   A je  to podľa vás nejaká vada?

F. Bednár ml: No dobre pozrite sa, ja som sa ešte nestretol so súdnym konaním, žeby sme nevedeli kde je miesto trvalého pobytu navrhovateľa. Však to sú základné veci. Ja neviem či je to nejaké tajomstvo?

JUDr. Koman:   Koľko konaní ste absolvoval?

JUDr. Koman: Mám tu napísané občianstvo SR a nemám nikde doklad o tom, žeby nemala mať slovenské občianstvo. Povedzte mi jediný, jediné ustanovenie... paragrafu podľa ktorého by som ja mal žiadať predloženie...

F. Bednár ml: ...Lebo máme pochybnosti, že pani Belová nie je občanom Slovenskej republiky...doktor Sidor zavádzal...

JUDr. Koman:  ....Veď je to jedno preboha....
Mne je to jedno. Nech ma pre mňa za mňa, nech je to Laponec alebo z Grónska alebo z Islandu. Mne je to jedno...nech bude mať občianstvo aké chce...  

F. Bednár ml: Chceme vedieť adresu pani Belovej......žiadame o predloženie overenej kópie platného občianskeho preukazu vydaného v Slovenskej republike...
A to vám bude načo?

F. Bednár ml: ...pretože sa uvádza štátna príslušnosť Slovenská republika... náležitosti návrhu majú obsahovať adresu a štátnu príslušnosť, pokiaľ je nejaká iná, že napríklad Izraelská tak to tam má byť uvedené ...
...tak to nezodpovedá skutočnosti...ja si myslím, že také základné veci ako adresa, štátna príslušnosť majú byť aktuálne a nie niečo iné. 

JUDr. Koman:  No dobre a spôsobuje to nejaké vady v konaní pre ktoré nie je možné pokračovať v konaní?

F. Bednár ml: To je len jedná z vád v súvislosti s návrhom, ktorý sme podali na odstránenie nedostatkov...

JUDr. Koman:   No dobre a akým spôsobom to ovplyvňuje rozhodnutie vo veci samej?...

 F. Bednár ml: Tak ide o to, že neni to zákonným spôsobom...

JUDr. Koman:  Povedzte mi jediný dôvod pre ktorý teda tvrdíte, že toto sú problémy ktoré,  pre ktoré  nie je možné pokračovať! Aký máme dôvod pre odročovanie?

F. Bednár ml: Taký, že sa tu nedodržuje občiansky súdny poriadok, porušujú sa tú naše procesné práva, nemáme...

JUDr. Koman: Aké procesné práva?

 F. Bednár ml: Uviedli sme to v návrhu na odstránenie nedostatkov. Žiadali sme  preveriť akým spôsobom bolo vysporiadané dedičstvo v roku 1969 po smrti jej matky. Či dedičstvom, závetom, súdnym konaním... dohodou... nič.... Na to sme nedostali absolútne odpoveď...

JUDr. Koman:  No takže asi v tom sa...

F. Bednár ml: To bolo ešte vo vyjadrení z roku 2009.

JUDr. Koman:   Áno správne... prejednávala to Bratislava!...

F. Bednár ml: No však ale neni problém pán sudca sa obrátiť na súd v Bratislave a zistiť....

JUDr. Koman:   Nebolo prejednané...

 F. Bednár ml: No nebolo. Tak to tam trebalo uviesť...

JUDr. Sidor:  Však je to uvádzane, jak by ne, však tu to čítate  pán Bednár...

F. Bednár ml: Ale to neni pravda!

JUDr. Sidor:  (prerušuje, nezrozumiteľné)

F. Bednár ml: Vy chcete povedať, že pani Belová, teda Fišerová po smrti nezanechala nič?
Nič po nej neostalo?

JUDr. Sidor: Ostalo...

F. Bednár ml: Niečo zanechala po sebe....

JUDr. Sidor: .Ak by bolo prejednané tak...(ďalej nezrozumiteľné)

F. Bednár ml: Ja hovorím, že to nie je pravda, dedičstvo prejednané bolo, len nebola prejednaná tá parcela!!!

JUDr. Sidor: (prerušuje,  nezrozumiteľné)

F. Bednár ml: To je klamstvo... keď vy zomriete dedičstvo prejednané bude, nejakým spôsobom bude...Ja hovorím, že to nie je pravda, dedičstvo prejednané bolo, len nebola prejednaná tá parcela!!!
...Bolo prejednané dedičstvo. Vždycky každé dedičstvo je nejakým spôsobom prejednané

JUDr. Sidor:  Keď bolo tak...

F. Bednár ml: Keď zanechám psiu búdu tak tá psia búda niekomu bude patriť!


Prepis časti  pojednávania zo dňa 2.5.2011
(V zápisnici o pojednávaní sa podstatná časť uvedených  tvrdení nenachádza)

F. Bednár ml:  Ďalej chcem uviesť, že rovnako nie je pravdou, že o právne zastupovanie navrhovateľky požiadal pána doktora istý magister Řehák. Toho sme oslovili aj meilom aj doporučeným listom, telefonicky sa tam nedá spojiť...

 JUDr. Koman:  Pán magister Řehák je riadne zapísaným v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory, či už je kontaktný  alebo nie je...

F. Bednár ml:  To s tým nemá nič spoločné ale nie je pravdou, že ho o to požiadal. Požiadal ho o to pán Jurčík.

JUDr. Koman:  Zase Jurčík. tak mi dajte jediný dôkaz, že to bolo tak!

JUDr. Sidor:  To neni pravda, že pán doktor...pán doktor je funkčný advokát. Mal tamto ešte aj kolegu doktora Tisoňa, ktorý doktor Tisoň sa v podstate venuje pani Belovej. A je to kancelária Doktor Řehák end Tisoň, ja som to ani doteraz neriešil či Řehák alebo Tišoň. To je tá kancelária, ktorá ju zastupovala keď bola na území Slovenska a cez túto kanceláriu som bol oslovený či by som... samozrejme, možno pán Jurčík alebo pani Belová dala typ, že ja sa tejto kauze venujem v Poprade, tak ma oslovili, jednoducho... zastupovanie som prevzal...ja si myslím, že je to úplne zbytočné riešiť tieto záležitosti...

F. Bednár ml:  Odbočili sme zase od podstaty toho problému, ktorý som tu uviedol, že sú tu nepravdivé tvrdenia v žalobe.

 JUDr. Koman:  Podstata problému je určenie, že pozemok patrí do dedičstva ... už  som vám to povedal...
.... a o tom čí boli splnené podmienky pre vydanie osvedčenia, ktorým ste v podstate osvedčili vlastníctvo k pozemku...

 F. Bednár ml:  Chcem reagovať na to čo bolo povedané. Ja som nikdy netvrdil, že pán právny zástupca povedal, že tú nehnuteľnosť má v katastri.(Poznámka: Jedná sa o nehnuteľnosť v Bratislave na Kominárskej č. 6/211, kde mala podľa žaloby uvedené bydlisko navrhovateľka Viera Belová) To bolo povedané na súde vami v súvislosti s tým, aký to má vplyv na rozhodnutie súdu, že to je jedno. Ja hovorím, neni to jedno pretože pani Belová od 2. júla, ako sa uvádza z  registra obyvateľstva z Banskej Bystric,e  nebývala  na území Československa preto sa nemohla zúčastniť dedičského  konania. Od druhého júla 1968.

JUDr. Koman: 2. júla...

F. Bednár ml:  Od 2. júla 1968!  A pokiaľ vám prečítam vyjadrenie Mestskej časti Bratislava Nové Mesto...

JUDr. Koman: ...ehm..

F. Bednár ml: ... tak doslova , Pani Tothová, ohlasovňa pobytu, pani Viera Belová, rodená Fišerová, narodená 20. 4. 1946, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky od roku 1968. V prípade záujmu o posledný pobyt obráťte sa na register atď.
Číže tu máme z registra, Posledný pobyt,  Obchodná  Bratislava. Ukončený 2. 7. 1968.  Číže  v roku 1968 už pani bola v Izraeli a nemohla sa zúčastniť konania v Bratislave, dedičského.

JUDr. Koman: ... 13.mája 1969....

F. Bednár ml:  Bola prítomná?        

JUDr. Koman: ...ona bola účastníčkou dedičského konania...  Viera Fišerová, 20. Apríl 1946, študentka z Bratislavy...

F. Bednár ml: Čiže chcem povedať ešte jednu vec. Pán doktor je právne gramotný vedel akú ma pani navrhovateľka adresu v Izraeli, Rischon Le Zion, my ju vieme. Vedel veľmi dobre, že tam má trvalý pobyt, bydlisko. Podľa zákona o evidencii obyvateľstva, ktorý platí pre občanov SR,  pani Belova bola občiankou SR ako sa uvádza v žalobe, čiže ak  uvádza túto adresu podľa tohto zákona by ju  mala mať prihlásenú, ale ako prechodný pobyt,  keďže trvalý pobyt ma v Izraeli. On to vedel, neuviedol zámerne adresu v Izraeli ale naservíroval súdu, že býva v Bratislave, hoci tam nikdy nebývala, úradne tam nebola prihlásená, čiže proste toto je v rozpore s paragrafom 79 občianskeho súdneho poriadku a takáto žaloba by nemala byť prejednaná...
...čiže tu sú pochybnosti o celej tejto žalobe. Nevidím dôvod prečo by Pán doktor neuviedol skutočnú pravdu. Ak má teda nato nárok dedičský, tak tam má byť uvedená pravda ale nie zámerne klamstva...
...My trváme len na tom že pán doktor tu medzi tým množstvom lži neprávd a poloprávd, ktoré tu uviedol.

JUDr. Sidor:  Pán sudca chcel by som vás poprosiť...upozorniť...lebo osočuje ma tu celý  čas...

JUDr. Koman: Predmetom konania je určenie že parcela  patrí do dedičstva po nebohej Alici Fisher....
....Prestaňte s útokmi na právneho zástupcu.

F. Bednár ml: Ja nepovažujem za útok to, keď sa chceme brániť a domáhať svojej pravdy. Trváme na tom že táto žaloba není podaná na základe pravdivých skutočnosti rozhodujúcich pre rozhodnutie súdu ako po stránke formálnej tak po stránke obsahovej...v súlade s občianskym súdnym poriadkom, ktorý vyžaduje aby boli uvedené v žalobe pravdivé skutočnosti rozhodujúce pre rozhodnutie súdu...
...Stránku formálnu sme preukázali jednoznačne listinnými dôkazmi, ktoré sme dnes predložili o tom, že pani navrhovateľke emigrovala ešte pred okupáciou v roku 1968. Na Slovensko prišla prvý krát v roku 2004 na stretnutie spolužiakov a potom v roku 2008 kde sa zdržala istý čas...

JUDr. Sidor:  On identifikoval sa tak ako sa pani Belová  identifikovala, to sú jej osobné údaje, ktoré boli platné v tom čase kedy ich odovzdala... to, že sa odsťahovala, žije v Izraeli...
Ja som Vám oznámil pán sudca jedným listom, že aká je situácia, že má chorého manžela, že odcestovala do Izraela. Možno že to je dôvod prečo sa nezdržovala prechodne na tej ulici, ktorú mi označila keď mi dávala plnú moc...

F. Bednár ml: Pán právny zástupca sa tu preriekol, že typ kde pani navrhovateľka býva dostal od Jurčíka....
Chcem uviesť jedno, Pán doktor veľmi dobre vedel, že pani Belová žije v Izraeli čiže dávam mu jednu otázku...

JUDr. Koman:  K veci...Počkajte počkajte. Prestaňte z tými dohadmi...
...Prezentovaný je pozemok, ktorý ste si odsvedčili a ktorý ma patriť  do dedičstva po nebohej páni Alici Fišer...

F. Bednár ml:  K tomuto sme sa podrobne vyjadrili v tomto vyjadrení zo dňa 27.4.

JUDr. Koman: Pre mňa je podstatné to, či vôbec predmet konania je spôsobilý byť predmetom konania, to znamená  či to není možne. Či parcela existuje. Keďže je to pozemok ťažko môže nejakým spôsobom zmiznúť zo sveta...
...Máme preukázané, že pani ktorá bola pôvodnou vlastníčkou zomrela  a že v rámci dedičstva nebolo toto  dedičstvo prejednané  v rozsahu v ktorom by zahŕňalo pozemok. Toto je predmet konania...
...Predmetom konania disponuje navrhovateľ, tak je to v zákone uvedené. Pokiaľ vám niekto neporadil a nemáte to v tých papieroch napísané, tak vám to hovorím ja...
...Je jasne stanovené určenie, že pozemok patrí do dedičstva a s tým súvisiace preukazovanie skutočností,  že neboli pravdivé tvrdenia, ktoré odporcovia uviedli pred notárkou, a to z toho a toho dôvodu...
...Toto je predmet konania...  
Prestaňte tu robiť zo mňa detektíva alebo vy sami  prestaňte sa zaoberať s vecami ktoré s predmetom konania nesúvisia...Mám predloženú plnú moc, pokiaľ sa vám to nepáči riešte si to niekde inde...
Opakovane vám tvrdím, vráťme sa naspäť,  predmetom konania je určenie, že pozemok patrí do dedičstva po nebohej matke navrhovateľky..
...V tomto prípade jedná sa o jedného z dedičov bez ohľadu na to kde má trvalý pobyt. Nie sme v dobe minulej žeby mali cudzinci, osoby, ktoré tu nemanú trvalý pobyt  zákaz nadobúdať majetok.
V rámci dedičstva to bolo možne aj v dobe minulej aj devízový zákon to umožňoval ako jeden z mála spôsobov, ktorým mohli cudzinci nadobúdať nehnuteľnosť.
 Za prvé, za druhé, je preukázané,  že táto, tak ako je označená v návrhu bola účastníkom aj toho predbežného dedičského konania. 

F. Bednár ml: Nemohla byť. Bola v Izraeli v tom čase pán sudca...

JUDr. Koman: To že zmení trvalý pobyt neznamená že sa nebude zdržiavať mimo akéhokoľvek iného územia, preboha človeče. Vy mate trvalý pobyt v Poprade a teraz vycestujete do Kežmarku tak si zmeníte trvalý pobyt.

F. Bednár ml: Toto nesúvisí s touto vecou, ja tvrdím jedno. Pani Belová bola v roku 1969 v Izraeli kde študovala na vysokej škole v Hajfe,  nemohla byť na dedičskom konaní v roku 1969.

JUDr. Koman: To už je jedno. Ja nemôžem z roku 1969 preboha teraz preverovať  rozhodnutia krajského súdu, ktoré mi tu Krajský súd Bratislava predložil. Majte rozum...
Mňa zaujíma jedna vec...
...Pani zomrela, zanechala dedičku...
Dedičstvo nebolo v  rámci dedičstva prejednané,  tento pozemok a vlastne ani nič iné, lebo šatstvo bolo obnosené a zariadenie bytu prakticky bezcenné. To znamená že nič ďalšie tu prejednané nebolo. Z toho dôvodu pokiaľ bolo zistené, že jej matka ktorá zomrela v roku 1969, 11. marca, pokiaľ bola vlastníčkou pozemku v čase svojej smrti, tak mala jej dedička alebo dedičia právo na to aby ten majetok mal patriť do prejednávania dedičstva. Pokiaľ nebol, tak teraz  ja potrebujem zistiť, či treba aby mohlo byť určené či  ten majetok do dedičstva patrí alebo nie...

F. Bednár ml: Zdôvodním súdu ak môžem z akého dôvodu nebol.....

JUDr. Koman: (Prerušil zástupcu)
 Ja vám to ešte poviem. Vy sa tu dostávate do skutočnej konfrontácie bez ohľadu na to aby ste sa zaoberali predmetom konania...
...Doplníte skutkové tvrdenia vo vzťahu k vášmu vydržaniu. Prečo si určujete alebo prečo si osobujete právo, vlastnícke právo k parcele...To je jediné, čo v podstate vaše dokazovanie má zahŕňať...

F. Bednár ml: To všetko pán sudca sme predložili v tomto návrhu...

JUDr. Koman: Dobre,  bavte  sa s tým čo je predmetom návrhu a nie nejakými týmito tvrdeniami...  To že človek zmení trvalý pobyt to je úplné jedno, keby ho mala v Grónsku mne je to jedno. Pokiaľ mám preukázané, že žije a skutočne bola označená za dediča svojej matky  na ktorú to bolo pred tým napísané, tak nemám dôvod špekulovať o tom nech žije  tam alebo tam. Pozrite sa predložili ste mi tu doklad a tvrdíte že od roku 1968 ona  žije v Izraeli.

F. Bednár ml: Ja to netvrdím to uvádza register.

JUDr. Koman: Počkajte, dobre. Prečo ste uvádzali že v roku 2004 alebo 2008 prišla na stretnutie spolužiakov.

F. Bednár ml: Veď predsa my sme žiadali jej posledný trvalý pobyt a nie históriu kedy tu bola.

JUDr. Koman: Dobre, dobre, dobre a prečo by nemohla na Kominárskej 6/211 mať  preboha pobyt.

F. Bednár ml: Mate tam vyjadrenie z  mestskej časti Bratislava, tá pani mi povedala nikdy tam nebývala bývala tam Petra Müllerová, Ja mam v Bratislave ľudí, ktorí mi to zistili. Toto je tu klamstvo....

JUDr. Koman: K veci...Čo je predmetom konania, lebo sa tu zase budeme dohadovať k tomu o tom kto klame kto si tu vymýšľa.

F. Bednár ml: Tak mi určite nie sme tí, ktorí tu klamu.  


 

    Facebook
Hlavná stránka