"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Nenažranosť právnickej hyeny JUDr. Jaroslava Sidora nepozná hranice

Existenčná likvidácia slovenských dôchodcov, ktorých dôchodky sú na úrovni žobračenky  a pri ktorej by bledli závisťou aj nacistickí zločinci, by nebola možná bez zločincov, ktorí sa  honosia titulom JUDr.  Popri konkurznej mafii, ktorá už zlikvidovala väčšinu podnikov a firiem, keďže už nie je čo v konkurzoch vykradnúť a previesť na súkromné účty  novodobých zbohatlíkov, nastúpila exekučná mafia.  Počet exekúcii dôchodkov na Slovensku nemá vo svete obdoby a je zrkadlom morálneho bahna súčasného mafiánskeho právneho systému pod vedením sadistov, psychopatov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov.

Medzi  najbezohľadnejších  novodobých právnických gangstrov patrí bez akýchkoľvek pochybnosti popradský advokát JUDr. Jaroslav Sidor, pred novembrom 1989 bývalý vyšetrovateľ prokuratúry. To, že jablko nikdy nepadá ďaleko od stromu v jeho prípade má plné opodstatnenie, jeho otec bol tzv. komunistickým robotníckym prokurátorom, ktorý v mene strany posielal do uránu odporcov ľudovodemokratického zriadenia a neskôr prepadol alkoholu.

V prípade troch dôchodcov o ktorých je tento seriál JUDr. Jaroslav Sidor,  od začiatku súdneho sporu  za asistencie spriazneného sudcu okresného súdu v Poprade JUDr. Petra Komana,  cielene a cynicky smerujú k existenčnej likvidácii  týchto starých a chorých ľudí, ktorých už šiesty rok vláčia po súdoch, len preto, aby sa popradský oligarcha Pavol Jurčík, ktorý so svojimi kumpánmi zlikvidoval 200 ročný Popradský pivovar dostal  prostredníctvom ním nahovorenej Izraelskej občianky k pozemku, ktorý susedí s jeho domom. Paradoxne to začína pripomínať situáciu medzi dvoma svetovými vojnami kedy niektorí občania židovského pôvodu úžerou doháňali mnoho chudákov k exekúciám, alkoholizmu, kriminalite  a samovraždám.

Rozhodnutie súdu bolo už vopred dohodnuté ako som uviedol v predošlých častiach. Týmto bezohľadným a chladnokrvným  hyenám v ľudskej koži však nestačí, že chcú dôchodcov v pokročilom veku pripraviť o pozemok, ktorý spolu s rodičmi užívali vyše 50 rokov, navyše si za to chcú nechať ešte poriadne zaplatiť.

Dňa 30. 12. 2014 JUDr. Jaroslav Sidor doručil sudcovi Komanovi list v ktorom „špecifikuje“ a už vopred si uplatňuje trovy právneho zastúpenia vo výške 18 994.22 eur. Tento list pripájam v prílohe ako dôkaz nenažranosti a hyenizmu JUDr. Jaroslava Sidora.   Po porade s právnikom som doporučil dotyčným dôchodcom, aby podali trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu a pokusu o bezdôvodné obohatenie. 

 

 Zdôvodnenie výšky trov konania je totiž nezákonné.  V danom prípade súd len určil, že pozemok patrí do pozostalosti po matke navrhovateľky, a po právoplatnosti rozhodnutia musí nasledovať ďalšie konanie, pretože  pozemok stále ostáva vo vlastníctve dôchodcov. Z tohto dôvodu si JUDr. Jaroslav Sidor nemôže určovať svojvoľne trovy s ním samým určenej hodnoty pozemku 79 930.96 eur.  Navyše  podvodne  uvádza súd a odporcov v omyl, keď uvádza, že sa jedná o stavebný pozemok, ktorého minimálna cena je 33,19 eur za 1 m2.  Ako dokazuje  aktuálny List vlastníctva na ktorom sú vedení dôchodcovia, z právneho hľadiska sa stále  jedná o ornú pôdu, ktorá je pre svoju výmeru oslobodená od daňovej povinnosti.  Rovnako je zavádzajúce aj jeho tvrdenie, že podľa územného plánu  Mesta Poprad je pozemok určený na výstavbu rodinných domov, čo dokladuje pozvánkou zo dňa 4. 4. 2011.  JUDr. Sidor tak ako vždy bohorovne a arogantne klame, pretože už 17. 2. 2014 si uplatňoval trovy konania vychádzajúc z údajnej hodnoty pozemku, ktorú uvádza aj teraz. Tak ako v čase podania žaloby v roku 2009 a rovnako aj v súčasnosti sa stále jedná o ornú pôdu a odvolávanie sa na územný plán až  do právoplatného zápisu zmeny pozemku nemá v tomto prípade oporu v zákone. Časť predmetného pozemku ani nemôže byť určená na výstavbu, kvôli železničnej trati, ktorá prechádza cez pozemok a povinnému ochrannému pásmu, keďže užívateľom časti pozemku je od roku 1984 železnica.  

Je evidentné, že JUDr. Jaroslav Sidor sa  nielenže chce bezdôvodne a podvodne obohatiť ale bezohľadne zastrašuje starých a chorých ľudí za to, že sa bránia a podali odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Poprade. 

Paradoxne je tento spor úplne bezdôvodný, pretože dôchodcovia od začiatku súdneho konania tvrdili, že užívaním zachránili pozemok pred ukradnutím a jeho vydržaním Pavlom Jurčíkom a hoci si navrhovateľka v dedičskom konaní z dôvodu emigrácie neuplatnila nárok sú ochotní sa mimosúdne dohodnúť a pozemok jej vydať.  O takejto ponuke by mohol podnikateľ Baťa len snívať. Skutočnosť, že sudca Koman nikdy nevyzval účastníkov konania na mimosúdnu dohodu len potvrdzuje, že hrá špinavú hru spoločne s JUDr. Sidorom a Pavlom Jurčíkom. Toto sa môže stať len v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a boľševicko-fašistickom štáte pod názvom – TZV. zvrchované a svojbytné Slovensko.

O morálnom profile tohto právnického gangstra som už písal spolu s Dankou Bobekovou v 35 časti Svedectva bývalej mafiánovej svokry.  http://www.necenzurovane.net/mafia/mafia35.html, kde je uverejnený aj list zúfalej ženy siroty, ktorú JUDr. Sidor, tento odľud a netvor, ktorý omylom prírody dostal ľudskú podobu, pripravil o  jediný majetok po otcovi, ktorým bol byt, ktorý jej zanechal. Tak ako viacerí gauneri na Slovensku, ako Peter Sýkora a podobní, je chránený aj tento tzv. právnik.  Ak by bolo Slovensko právnym štátom, polícia by sa seriózne zaoberala s podaním  v zmysle zákona č. 101/2010 Z.z. o preukazovaní pôvodu majetku zo dňa 25. 2. 2011, ktoré bolo podané istým človekom žijúcim v zahraničí,  Spravodajskej jednotke finančnej polície úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru, obsahujúce závažné skutočnosti týkajúce sa osoby a majetkových pomerov bývalého prokurátora JUDr. Jaroslava Sidora z Popradu.  K viacerým nehnuteľnostiam ktoré vlastní, vrátane polyfunkčnému domu, boli uvedené aj skutočnosti o prepojení JUDr. Jaroslava Sidora na  bývalého člena dozornej rady stavebnej spoločnosti   Ing. Polovku http://foaf.sk/ludia/113059.Všeobecne bolo totiž  známe, aj keď to tento človek sotva potvrdí, že zadlženú spoločnosť dostali za asistencie JUDr. Sidora do tzv. účelovej likvidácie, začo ako protihodnotu JUDr. J.  Sidorovi táto firma za poskytnuté „právne“ služby mala údajne postaviť polyfunkčný dom na Zdravotníckej ulici v Poprade, kde má v súčasnosti sídlo jeho Advokátska kancelária, z ktorej si urobil obchodnú spoločnosť.  S najväčšou pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote sa jedná o Formbeton T. P. a.s. Kežmarok http://foaf.sk/firmy/14709  s daňovým nedoplatkom k 31. 12. 2003 vo výške 265 552 eur.

          Okrem Kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch sa JUDr. Jaroslav Sidor úspešne ako tzv. „likvidátor“ nabalil pri likvidácii Stavebného a bytového družstva Vysoké Tatry http://foaf.sk/firmy/69810  a vzniku Jamy Tatry, s.r.o. http://foaf.sk/firmy/107268, kde údajne do  predstavenstva dosadil svoju  manželku Katarínu Sidorovú. http://foaf.sk/?utf8=%E2%9C%93&q=Katar%C3%ADna+Sidorov%C3%A1&x=0&y=0. Je zistiteľné prepojenie JUDr. Sidora s  Ing. Vladimírom Košťálom. Ako potvrdzuje list vlastníctva č. 3703 k.ú.: Tatranská Lomnica Katarína Sidorová v roku 2012 nadobudla v Tatranskej Lomnici lukratívny pozemok.
           
          Po transformácii z prokurátora na likvidátora po úspešnom roku 2008 už JUDr. Sidor musel riešiť problém s „umiestením“ resp. s prepraním nadobudnutého kapitálu. Ako potvrdzujú listy vlastníctva č. 1902, 1903, 1905  a 3703 k.ú.: Poprad, Spišská Sobota, do rodinného podniku a obchodno-právnej spoločnosti okrem manželky zapojil aj svoje dcéry, bratislavské právne koncipientky, Jaroslavu a Martinu https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/konc, ktoré podľa uvedených LV vlastnia ornú pôdu v lukratívnej oblasti Popradu, s potencionálnym výhľadom premeny na stavebné pozemky, o nezanedbateľnej rozlohe. Dôvod nadobudnutia sa v LV uvádza darovanie. Sotva sa dá predpokladať, že sa tieto dámy žijúce v Bratislave zaujímajú o pestovanie poľnohospodárskych plodín.

V tomto podaní sa tiež uvádzalo, že JUDr. Sidor si  za vhodnú destináciu pre prepranie peňazí vyhliadol Chorvátsko, kde v regióne Zadar - Vodice vlastní apartmány a  kde trávi dovolenku s objednanou jachtou.

Som presvedčený, že až raz prestane EÚ fedrovať Slovensko eurofondami, ktoré ako priznávajú súčasní politickí gauneri, sú  po rozkradnutí Slovenska konkurznou a politickou mafiou už jediným existenčným zdrojom fungovania štátu a nebude už na dôchodky, slovenské stádo sa zo zúfalstva, chudoby a biedy vrhne do ulíc a začne lynčovať  gaunerov typu JUDr. Sidora, ktorý zrejme skončí veľmi hnusnou a pomalou smrťou. Robert Fico ako opozičný poslanec si robil politickú kampaň štúdiou  o potrebe obnovenia trestu  smrti  na Slovensku. Pokiaľ by to tomu tak bolo, a Slovensko by bolo naozaj právnym štátom, tak medzi živými by zrejme už neboli aj viacerí poprední predstavitelia jeho vlastnej partaje.

Slovensko nutne potrebuje Február 1948, no niekoľkonásobne drsnejší ako ten pôvodný. Slovensko nutne potrebuje Ľudové súdy, v čele ktorých by boli obete zločinov zo strany gaunerov typu JUDr. Sidora. Hyenám a monštrám v ľudskej podobe jeho typu, by sa 100 dní pred popravou každý deň pripomínalo, koľko ľudských životov a utrpenia majú na svedomí, ako aj to, že už nikdy nebudú ľudí týrať a republiku drancovať. Ich popravy by mali byť verejné ako v Číne.

Vladimír Pavlík 


    Facebook
Hlavná stránka