"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ako ma v januári 2014 Občiansky tribunál verejne obvinil v priamom prenose na Slobodnom vysielači, že ma financuje mafia. Ako vo februári 2019 zberby z OT sfalšovaním verejnej listiny vyrobili zo mňa kmeňového zamestnanca ŠtB – 1. časť

       

Mnoho ľudí považuje Občiansky tribunál za pošahaných bláznov či polobláznov, ktorých netreba brať vážne. Omyl, veľký omyl, pokiaľ týchto pošahancov niekto riadi. Budem tu predkladať množstvo dôkazov, ktoré boli cielene namierené a realizované voči mojej osobe nielen v rokoch 2013-2014, ale aj v ďalších rokoch. Vyvrcholenie prišlo vo februári 2019, keď v zoznamoch Ústavu pamäti národa, kde je menoslov príslušníkov ŠtB, pričom dvaja príslušníci ŠtB tam majú meno Vladimír Pavlík, jeden narodený v roku 1947 a druhý v roku 1951. JA SOM PRITOM NARODENÝ V ROKU 1948, tak sfalšovali verejnú listinu jedného z nich, VYMAZALI JEHO MENO A VLOŽILI TAM MOJE MENO, vymazali dátum jeho narodenia, VLOŽILI TAM MOJE DÁTA NARODENIA, vymazali jeho pôvodné evidenčné číslo, ktoré nahradili vymysleným evidenčným číslom, dokonca ako krycie meno dali obec, kde žijem, pod názvom „orlove“, pričom dôstojníci ŠtB na svojich evidenčných kartách, KRYCIE MENÁ NEMALI. Takže podľa tohto falzifikátu zverejneného na VK, SOM K ŠtB NASTÚPIL 28. 2. 1981 v Bratislave, zamestnaný v II. odbore, 4. oddelenie, ako referent. VŠETKO TU BUDE AUTENTICKY DOLOŽENÉ.

Pozmenený záznam ÚPN

Pravý záznam ÚPN https://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/priebeh-sluzby.php?osoba=4234&pismeno=P
Ako to všetko začalo

Začiatkom roka 2013 mi bolo oznámené, že vznikol petičný výbor, ktorý mal v pláne vyzbierať 15 000 podpisov na moju kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2014. Ľuďom z tohto výboru som zároveň oznámil, že ako dôchodca si nemôžem nielen túto kampaň financovať, ale zároveň som odmietol aj založenie bankového konta, kde by sa posielali príspevky na túto moju kampaň. Taktiež som sa vyjadril, že pokiaľ chce niekto zbierať pre mňa podpisy, tak si musí za svoje stiahnuť petičný hárok.

Keďže môj volebný program obsahoval veci, ktoré si doteraz nedovolil vo svojom programe žiadny kandidát, ako aj to, že v tom období som nielen otvorene, ale aj drsne písal o konkurznej mafii, niekoľkokrát som mal návštevy, kde prichádzajúci, tvrdiac, že sú moji podporovatelia a zbierajú pre mňa podpisy, ma žiadali, aby som prestal písať o mafii, o jej prepojení s najvyššou politikou, lebo majú strach a obavy, aby som nebol fyzicky zlikvidovaný. Neskôr sa ale ukázalo, že títo ľudia hrali falošnú hru, a keďže som odmietol ich návrhy, robili všetko pre to, aby som podpisy nevyzbieral. Dokonca zašli až tak ďaleko, že naoko, vydávajúc sa za mojich aktivistov, že zbierajú pre mňa podpisy, ktoré im ľudia dávali a  posielali, už vtedy mali jasný cieľ – že tie petičné hárky mi nepošlú. V skutočnosti som to pochopil až vtedy, keď na jednom mítingu v Bratislave, po jeho skončení, prišiel ku mne neznámy človek, povedal mi len toľko, že je z Ministerstva vnútra SR, že štátna moc si nemôže dovoliť, aby som vyzbieral dostatočný počet podpisov, a tým pádom som mal možnosť sa prezentovať v televízii, rozhlase a ostatných médiách. Ďalej mi pripomenul, že ja som typ neriadenej strely, a pokiaľ by som tam hovoril to, čo prezentujem na verejných mítingoch, nerobilo by to dobrotu a nebolo to by to vhodné. Pri odchode mi povedal nasledovnú vetu – „viete, pán Pavlík, Vy ste typ človeka, kvôli ktorému nájdu spoločnú reč aj najväčší politickí nepriatelia.“ Pochopil som, veď nakoniec povedal len to, čo bolo nielen dovtedy pravdou, ale sa to aj realizovalo.
A tak som sa postupne dozvedal, ako títo samozvaní bojovníci šíria o mne rôzne bludy, keďže som nemienil pristúpiť na ich návrhy, aby som nepísal o mafii, pričom zaujímavé svedectvo mi poskytol človek robiaci v zahraničí, ako ho títo samozvaní bojovníci pozvali na stretnutie do Trenčína, ktoré prezentovali ako veľmi dôležité. Keď tam po 700-kilometrovej jazde prišiel, tak mi to prezentoval týmito slovami – „že za najdôležitejšiu tému považovali okydávanie Vašej osoby, pán Pavlík.“

Ako špiny z Občianskeho tribunálu zneužili Slobodný vysielač

Miesto siahodlhého vypisovania tu predkladám kópiu trestného oznámenia podaného na špinavého klamára Martina Guliša. Zbytočne sa tento niktoš bude oháňať, že polícia moje trestné oznámenie zamietla, pričom ja som len žiadal, aby som mohol byť konfrontovaný s tým človekom, ktorý by mal mať dôkazy o tomto Gulišovom tvrdení. No tento niktoš sa na polícii obhajoval tým, že nemôže prezradiť meno tohto človeka, lebo sa bojí o jeho bezpečnosť a život, lebo Pavlík je vraj pomstlivý človek. Takže, Martin Guliš, ty klamár a dezinformátor, patriaci v tom období do špinavej čeľade samozvancov, doposiaľ nezaregistrovaného Občianskeho tribunálu, okolo Laurinca a Klányiho, v mnohom pripomínajúci Pezinskú psychiatriu, kedy mi predstavíš toho svojho svedka, alebo je to výmysel tvojej konfidentskej paranoje?

DOKONČENIE V ĎALŠEJ ČASTIVladimír Pavlík

Trestné oznámenie za verejné ohováranie
           
                          Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                             Orlové 1. 2. 2014
 Vážení:
Okresné riaditeľstvo PZ Považská Bystrica
Kukučínova 186
017 01 Považská Bystrica
 VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu ohovárania podľa § 373 ods. (1)
           Podávam trestné oznámenie o podozrení z trestného ohovárania podľa § 373 ods. (1) na Martina Guliša, ktorého adresa by mala byť Pod hájom ....., 018 41 Dubnica nad Váhom, email: mgulis@...., mobil: 0910/783.... Pokiaľ by tieto údaje nesedeli, tak tieto by mali poznať ľudia v Slobodnom vysielači – www.slobodnyvysielac.sk

Odôvodnenie: V Slobodnom vysielači dňa 16. 1. 2014 v relácii Informačná vojna menovaný na moju adresu povedal aj toto:
           ...“postupom času sme zistili rôzne informácie, ako napr. pán Pavlík sa všade hrdí tým, že on chce byť občiansky kandidát a ide do kandidatúry bez jediného centa. My máme veľmi dôverné a pravdivé informácie a nech sa ľudia popýtajú pána Pavlíka, s ktorým človekom komunikoval, aby dostal príspevok na prípadnú kampaň 40 000 euro. Ja len poviem že to bol človek, ktorý pochádza z prostredia, práve ktoré toto prostredie pán Pavlík často kritizuje...“

           Martin Guliš tým myslel prostredie mafie, s ktorou ma chce účelovo spojiť a zdiskreditovať moju osobu. Na rozdiel od menovaného, ktorý sa otvorene hlási do skupiny, ktorá vypovedala zmluvu so štátom, je s ním vo vojnovom stave, kde táto skupina sa samopasovala za ochrancov slovenského národa, operujúca len všeobecnými frázami a žiadnym konkrétnym argumentom na konkrétne osoby, nikdy nemala odvahu otvorene vystupovať proti mafii, ktorá spoločne s politikmi vykráda tento štát.
          Preto je neuveriteľným cynizmom a chrapúnstvom Martina Guliša šíriť práve o mne takéto dezinformácie a klamstvá. Aj z toho dôvodu mám dôvodné podozrenie, že práve cez neho ma chcela mafia takto zdiskreditovať. Dôrazne požadujem a trvám na konfrontácii s tým človekom od mafie, od ktorého som mal dostať 40 000 euro na prípadnú kampaň a s ktorým som mal o tom komunikovať. Na internete mám okolo 700 článkov, zväčša faktografických, čelil som viacerým trestným oznámeniam, ktorým som sa nikdy nevyhýbal, kde som musel preukázať konkrétne argumenty, ktoré svedčili o tom, že som nemal nikoho v úmysle ohovárať. Doposiaľ som všetky trestné oznámenia ustál.

           Že Martin Guliš cielene dezinformoval, (berte to len ako informáciu, ktorá nie je súčasťou trestného oznámenia), svedčí aj tá časť nahrávky, kde o mne tvrdí, že zhliadol video z 9. 11. 2013, kde som rozprával že sú zaplatení aktivisti, pričom video je umiestnené na mojej stránke a každý kto si to prehrá, tak tam takéto tvrdenia nenájde. Pričom už v ďalšej pasáži menovaný tvrdí ďalšie bludy, ktorými popiera tie prvotne povedané klamstvá.   

          Martin Guliš je prvý radový občan, voči ktorému sa musím brániť takouto cestou, lebo doteraz som dával trestné oznámenia len na politikov – ústavných činiteľov. A to práve preto, lebo ešte nikto na Slovensku si nedovolil o mafii napísať také veci, aké sme spoločne s Ing. Dankou Bobekovou opublikovali my dvaja. A dávať moju osobu do súvislosti s mafiou je už príliš silná káva.

           Audio nahrávka s vyjadreniami menovaného je na http://www.necenzurovane.net/14/partizani.html v článku z 21. januára 2014 pod nadpisom: Aktivisti Heleny Mezenskej klesli na úroveň praktík komunistickej ŠtB alebo kam sa podela strana 99 % - občiansky hlas.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka