"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Politici sa musia zodpovedať občanom 

        

Beztrestnosti a arogancie zo strany politikov odzvonilo! Súdiť ich budú občania, keďže doteraz zlyhali všetky štátne orgány, ktorým to vyplýva zo zákona..Zakladajúci členovia František Bednár a Vladimír Pavlík vyzývajú všetkých občanov, ktorí sa stali obeťami ekonomických zločinov či zločinov proti ľudskosti ponovembrových vlád, parlamentov, štátnych orgánov aby sa pripojili k Občianskemu tribunálu, ktorá sa bude zaoberať týmito protizákonnými a neľudskými metódami spáchanými na občanoch Slovenskej republiky.  

   Ako je nám známe, arogancia a výsmech občanom zo strany ponovembrových politikov prekračuje všetky hranice a je potrebne konať. Nakoľko je slovenská justícia skorumpovaná a požíva značnú nedôveru občanov, je založenie Občianskeho tribunálu jediným možným východiskom. Nemôžme sa spoliehať na skorumpovaných sudcov, ktorých predseda ma styk s drogovým barónom Sadikim a má značnú podporu zločineckých ponovembrových strán. Taktiež sa nemôžme spoliehať ani na vyšetrovacie postupy Policajného zboru, ktorý je manipulovaný politickou oligarchiou. Je čas, aby aktéri týchto zločinov boli potrestaní. Jedinečnú šancu potrestať ponovembrových politikov mal v roku 1998 Mikuláš Dzurinda, ktorý miesto potrestania konkrétnych vinníkov, ich konanie zákonnými zmenami zlegalizoval. Ťarchu týchto zločinov sofistikovane previedla Dzurindova vláda na občanov, ktorých zaťažila nezmyselnými reformami a uťahovaním si opaskov. Na slovenskej politickej scéne sa ešte neobjavil žiaden politik, ktorý by vyvinul reálnu snahu potrestať ponovembrové zločiny. Či už to boli strany koaličné, alebo opozičné, ľavicové alebo pravicové, každá z nich sa určitým spôsobom so štátnym terorizmom stotožnila a odobrila ho svojou nečinnosťou. Preto nevidím dôvod deliť politické strany na ľavicové, alebo pravicové. Všetky tieto strany môžme označiť ako vlastizradné, protinárodné a antisociálne. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí rýchlokvasení multimilionári z finančných skupín pracovali v rozviedkach ŠtB a privatizácia bola vopred dohodnutá tak, aby z nej práve oni vyťažili maximum. Ako dodávajú zakladajúci členovia Občianskeho tribunálu:

“Je poľutovaniahodné, že k tomuto stavu došlo za spoluúčasti Západu, ktorý akceptoval bývalých komunistov a prijal ich bez výhrad ako obchodných a politických partnerov.
Medzinárodné inštitúcie ako MMF a SB sa týmto prístupom spolupodieľali na uplatňovaní kolektívnej viny na slovenských občanoch, ktorí sa takto stali jedinými vinníkmi, pykajúcimi za ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré tu slovenskí politici bez rozdielu, ku ktorej politickej strane patrili, či patria, napáchali a naďalej beztrestne páchajú. "

Signatári taktiež navrhujú, aby bol zriadený Výbor a dokumentačné centrum pre ekonomicko-politické zločiny, ktoré by následne stíhali ponovembrových zločincov po celom svete. Nesmieme však zabudnúť, že táto cesta bude dlhá, preto sa ani signatári nevyhýbajú spolupráci s medzinárodnými spravodajskými službami. Pokiaľ sa však všetky zákonné možnosti bezvýsledne vyčerpajú, bude možné sa obrátiť na Medzinárodný súd v Haagu, kde občania podajú hromadnú žalobu proti Slovenskej republike.
 

S Občianskym tribunálom sa stotožňuje aj skupina Alternatívna cesta, ktorá dna 9.11.2013 organizuje v spolupráci s rôznymi skupinami aktivistov protest s názvom Blokáda NR SR, kde účastníci využijú právo postaviť sa na odpor, ktoré im garantuje Ústava SR. Na proteste vystúpi aj jeden zo zakladajúcich členov Občianskeho tribunálu.

Lukáš Kopáč


   PRINT RSS

Hlavná stránka