"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

OZNÁMENIE O ZALOŽENÍ VÝBORU PRE STÍHANIE ZLOČINOV SPÁCHANÝCH PO 17. NOVEMBRI  1989  
  Skrátene  výbor pre stíhanie ponovembrových zločinov (VPSPZ)

        

Oznamujeme, že v naväznosti   na návrh signatárov na založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by  pripravil verejnú žalobu na ponovembrových politikov za zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny z roku 2005 http://www.szcpv.org/05/tribunal.html a jeho rozšírenia z roku 2011 http://www.szcpv.org/11/tribunal.html  vznikol Výbor pre stíhanie zločinov spáchaných po 17. Novembri 1989.

Zakladajúci členovia - predsedníctvo VPSPZ:

 1. František Bednár -Slovenská republika
 2. Vladimír Pavlík - Slovenská republika
 3. Zuzana Kliská -Belgicko
 4. Ján Baran - USA
 5. Ing. Ján Vojtek - Rakúsko

Výbor na základe zhromaždených dôkazov, pripraví návrh na podanie žaloby proti Slovenskej republike, ktorý bude odoslaný OSN, EK, ďalším inštitúciám a zastupiteľským úradom, vrátane štátov, ktoré Západ obviňuje z porušovania základných ľudských práv. Konečným cieľom bude predloženie dôkazov potvrdzujúcich, že Slovenská je republika je štátom, ktorý schvaľovaním zločineckých zákonov proti vlastným občanom, umožnil rozkradnutie majetku štátneho majetku, podporuje organizovaný zločin a finančných oligarchov a preto má byť medzinárodne odsúdený a žalovaný na Medzinárodnom súdu v Haagu .

Návrh na podanie žaloby proti Slovenskej republike bude pozostávať z troch častí:

 1. ekonomické zločiny spáchané ponovembrovými vládami prepojenými s mafiou a organizovaným zločinom
 2. zločiny proti ľudskosti, genocída, ohrozenie života a zdravia viacerých skupín občanov SR
 3. justičné zločiny, prepojenie justície, prokuratúry a polície s organizovaným zločinom a celkové zlyhanie právneho systému v Slovenskej republike

Výbor vyslovuje touto cestou poďakovanie všetkým občanom, ktorí podpísali petíciu za podporu založenia Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny. Touto petíciou má výbor legitímne a morálne právo v záujme občanov Slovenskej republiky , zhromažďovať, zverejňovať a predkladať dôkazy o zločinnom charaktere Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku aj iniciovať návrh na podanie žaloby proti Slovenskej republike za zločiny spáchané po novembri 1989. Tak ako pred rokom 1989 Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných VONS upozorňoval svet na porušovanie základných ľudských práv a slobôd bývalým totalitným režimom riadeným Komunistickou stranou Československa, napriek tomu, že sa tento zaviazal dodržiavať Záverečný helsinský akt (KBSE) z 1. augusta 1975, ktorý podpísalo 35 štátov, rovnako dnes VPSPZ bude upozorňovať svet na ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané ponovembrovými vládami na Slovensku.

                        Výbor  pre stíhanie  zločinov spáchaných po 17. novembri  1989

V Poprade dňa 14. novembra 2013


Vyhlásenie signatárov Občianskeho tribunálu               

Signatári návrhu na založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by  pripravil verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny  reagujeme na nedávne Vyhlásenie slobodných občanov  a na internete poslankyňou Národnej rady SR Mgr. Helenou Mezenskou prezentované   video “Vezmite si všetko to čo ste nakradli a zmiznite” vychádzajúce  z  vyhlásenia uverejneného  v Slobodnom vysielači 

Uvedené vyhlásenie ako aj viaceré iné aktivity kriticky vystupujúce k súčasnej situácii na Slovensku, ku ktorým sa začínajú pripájať niektorí poslanci NR SR,  v podstate kopírujú a vychádzajú z niektorých téz a myšlienok  návrhu na založenie Občianskeho tribunálu z roku 2005, ktorý bol uverejnený na webovej stránke http://www.szcpv.org/05/tribunal.html a doplnený v roku 2011 http://www.szcpv.org/11/tribunal.html

Napriek tomu, že otváranie týchto tém na verejnú diskusiu  je žiaduce, je našou povinnosťou varovať  občanov, aby nepodľahli ilúzii  vzniku nového Novembra 1989 a masového vystúpenia občanov Slovenskej republiky. K týmto neúspešným pokusom už došlo v roku 2012 pri zneužití kauzy spisu SIS s názvom Gorila a výsledok bol kontraproduktívny - namiesto vyšetrenie korupčnej kauzy sa prípad zamietol pod koberec.  

 Dnešná realita je úplne odlišná ako pred 24 rokmi, kedy sa začal rozpadávať Sovietsky zväz a ekonomicky vyhnil  tzv. reálny socializmus na území jeho satelitov. Je historicky potvrdeným faktom, že na Slovensku zmena nikdy neprišla zvnútra. Jedinou výnimkou bol pokus o socializmus s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka, ktorý bol krvavo potlačený a kedy bol a aj zostal národ morálne zlomený. Neexistuje preto predpoklad prebudenia verejnosti, ktorá ja dlhodobo apatická, rezignovala a drvivej väčšine ide doslova o existenčne prežitie.

Ak príde k zmene situácie, bude to následok tlakov z vonka, to si musí uvedomiť každý, kto by sa nechal strhnúť k priamej konfrontácii s ponovembrovým systémom vládnej moci.  
Výstižne to uviedol Martin Perduk v diskusii na internete:
Dnes je viac ako jasne, že jediné čo musíme urobiť, je spojiť sa. Nemusíme nikam isť, nenechajme sa špinavou manipuláciou politikov vytiahnuť do ulíc, kde na nás nasadia provokatérov a tajné služby, polejú vodným delom pripadne postriekajú slzným plynom, tým odvážnejším sa ujde nejaký úder obuškom, pripadne ho odvezú do CPZ. To je to, čo potrebujú  aby zase padla Vlada a vymenili sa zlodeji. Viem že SMER vadí veľa ľuďom, ale ta druha strana je úplné rovnaká.
Viem, že je ťažké nechať si rúbať drevo na chrbte. Ale tak ako sme vydržali doteraz, vydržme ešte chvíľku. Paradoxne to, že neprotestujeme v uliciach, môže byť našou výhodou. Čo dosiahli milióny ľudí v Španielsku, Grécku, Francúzsku ... ? NIČ.
Jediné čo musíme urobiť, je zostať doma a pozerať sa ako sa zožerú medzi sebou.

Je síce formálnou  pravdou, že Ústava SR v článku 32 umožňuje postaviť sa na odpor proti každému kto  upiera základné ľudské práva.  

Tento štát však zatiaľ medzinárodne  organizácie obviňujú  len z porušovanie práv menšín a inak sexuálne orientovaných a vo všeobecnosti je považovaný za demokratický a dodržujúci základné ľudské práva a slobody.  O opaku by mohli svedčiť účastníci brutálneho zásahu polície na príkaz bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica pri  protestoch Gorila, ktoré boli jednoznačne zamerané len proti korupcii politických špičiek napojených na finančné skupiny a ekonomicky organizovaný zločin. Ich aktéri sa domáhali, aby boli riadne vyšetrené, čo sa však dodnes nestalo.  Rovnako by o stave dodržiavania základných ľudských práv mohol  svedčiť Bc. Marián Mišún, ktorý pre politický protest a vyjadrenie názoru na členstvo SR v EÚ musel odísť z Mestskej polície. Nikto sa ho na Slovensku nezastal a nepomohol mu. Paradoxne za porušovateľov základných ľudských práv a slobôd sú systémom a nimi ovládanými médiami označovaní a onálepkovaní ako extrémisti ti, ktorých práva boli zjavne porušené.

Vyhlásenie slobodných občanov ignoruje uvedenú realitu a jeho výzva “Vezmite si všetko to čo ste nakradli a zmiznite” je fatálnou chybou a omylom. Práve hrubá čiara v novembri 1989 umožnila vznik komunistického kapitalizmu v ktorom sa zrodili ŠtB a KGB zriadené finančné skupiny ovládajúce politické strany, ktoré sa stali ich eseročkami.  Túto časť výzvy možno prirovnať k zvrátenej naivite hlupáka, ktorý si nechá vykradnúť dom zlodejmi a namiesto toho, aby sa domáhal vrátenia ukradnutého majetku a aspoň sa pokúsil o uplatnenie zákona, prosí zlodejov, aby si zobrali všetko čo nakradli a zmizli. To, že tento okradnutý hlupák ostal s holým zadkom a môže začať odznova bez peňazí  snáď ani nie je potrebné rozoberať.

Práve naopak, tu je naša jediná zbraň proti ekonomicko-politickému zločinu, ktorý si schvaľuje zákony umožňujúce mu tieto zločiny páchať.  Podstatou navrhovaného Občianskeho tribunálu a občianskych komisií je  vyvinutie občianskeho tlaku na prijatie legislatívy, ktorá by umožnila vyšetrovanie týchto zločinov, vrátane prijatia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinnej novelizácie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, tak ako sa to podrobné uvádza v návrhu signatárov http://www.szcpv.org/11/tribunal.html a žiadosti SZČPV http://www.szcpv.org/12/ziadost.html

Pýtame sa prečo sa všetci politici bez rozdielu, či sú opoziční alebo koaliční, tak kŕčovite bránia prijatiu týchto zákonov? Odpoveď je jednoduchá, všetci na tomto systému parazitujú, sú jeho súčasťou a preto im   vyhovuje. Akékoľvek vyšetrovanie a retroaktivita vytunelovaných bývalých štátnych podnikov, či umelo založených spoločností, ktoré sa dostali do konkurzov, aby sa vyhli plateniu daňových nedoplatkov a odvodoch do poisťovní,  by odhalila že tí istí ľudia, ktorí sú za to zodpovední,  podnikajú a sú politicky poprepájaní aj naďalej.  Práve o tomto je unikátneSvedectvo bývalej mafiánovej svokry Ing. Danky Bobekovej a Vladimíra Pavlíka uverejnené vo vyše 50. častiach, ktoré by v každej štandardnej demokracii bolo komplexným podkladom pre orgány činné v trestnom konaní.

Uvedené svedectvo je cestou a kľúčom  pre dosiahnutie medzinárodného odsúdenia Slovenskej republiky ako porušovateľa základných ľudských práv a práva domáhať sa zákonom stanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a inom orgáne Slovenskej republiky garantované čl. 46 Ústavy SR. Skutočnosť, že všetky ekonomické kauzy sú odmietané a zahraté do stratena, potvrdzuje, že vysoká politika je na Slovensku najorganizovanejšou zločineckou profesiou a je dôvodom pre zaradenie Slovenska medzi  tzv. darebácke štáty, bez ohľadu na členstvo v NATO a EÚ, ktorým zločinci z vysokej politiky maskujú svoje zločiny.

Pokiaľ si toto neuvedomia občania SR a niektorí poslanci, ktorí by sa chceli hrať na ideových vodcov, žiadna reálna zmena v dohľadnom čase nie je možná.
Treba si uvedomiť, že sociálne nepokoje, alebo krvavé revolúcie s roxorovými tyčami  sú na Slovensku čírou fantazmagóriou a nahrávajú systému, aby z Vás mohol urobiť  extrémistov a vyhlásiť Vás za nesvojprávnych šialencov.

            Noví ideoví bojovníci, akí sa na Slovensku vyrojili, časom vyhoria ako žiarovky a každý súdny človek v tomto štáte si začne uvedomovať, že toto je beh na dlhé trate kde neexistujú rýchle riešenia.

 • Doteraz verejnosť fatálne zlyhala, Popradskú výzvu z roku 1992 na preukazovanie pôvodu peňazí pri divokých privatizáciách podpísalo 11 ľudí.
 • Rovnako sme ako národ zlyhali pri referende o preukazovaní pôvodu majetku v roku 1994.

 Dnes plačeme, že je štát rozkradnutý a vypredaný a my sme gastarbeitrami vo vlastnej krajine. Ak si neuvedomíme, že je naším právom a morálnou povinnosťou voči našim deťom podporiť iniciatívu akú predstavujú už niekoľko rokov signatári na vytvorenie Občianskeho tribunálu, nemáme právo nadávať, pretože budeme čoraz viac padať na hubu, pri z roka na rok sa zvyšujúcom štátnom dlhu  a to len a len našou vlastnou ľahostajnosťou.  Národ, ktorý považuje vykrádanie a tunelovanie spoločného majetku za samozrejmosť na ktorú si treba zvyknúť ako na jedenáste božie prikázanie,  dokonca niektorí argumentujú tým, že ani my by sme neboli na mieste politikov iní, si nezaslúži ani slobodu ani ekonomickú prosperitu. Sú Slováci skutočne národom zlodejov a nenažraných chamtivcov, ktorí považujú rozkrádanie na každej úrovni za súčasť života a národnú tradíciu?

Neverte preto nikomu, kto má strach verejne otvoriť v parlamente a médiách  kauzy ako Diamantová baňa v JAR, alebo Svedectvo bývalej mafiánovej svokry!

V prípade rodiny Ing. Danky Bobekovej, nejde len o dve ženy a chlapca, ktorých ekonomicky likviduje mafia v spojení s vládnou mocou. Existujú snahy, aby sa o tomto prípade nepísalo, argumentujúc tým, že na Slovenku sú tisíce iných chudákov, ktorých doháňajú k zúfalstvu a k sociálnej samovražde. Tu však nejde len o osud jednej rodiny, ale o odkrytie systému akým zločinci z vysokej politiky ekonomicky poškodili celý národ  a malo by byť preto našou povinnosťou zbabelo nemlčať ako Daniel Lipšic, Ján Figel, Igor Matovič, Richard Sulík, Ján Slota, Vladimír Mečiar, Mikuláš Dzurinda, Robert Fico a mnohí ďalší, ktorí nechcú nič počuť o kauze Diamantová baňa v JAR.

Pani poslankyňa Mezenská  na Okresnom súde v Poprade narobila veľký krik a demonštratívne odišla na protest proti súdnej fraške pri ktorej súd nerieši ako primátor vypredal majetok mesta,  ale žalobu na toho kto ho vyzval aby odstúpil. Bola preto požiadaná o zastupovanie žalovaného v tejto veci, kde by mala možnosť na súde navrhovať dôkazy  o bačovaní primátora v Poprade od roku 2002. (Pani poslankyňa na žiadosť doposiaľ neodpovedala).
Nedajme sa preto balamuť a miasť ezoterickými pseudorevolucionármi, ktorí si namýšľajú, že sú osudom predurčení viesť masy k svetlým zajtrajškom.

 Nedajme sa balamutiť hrubými čiarami, ale namiesto slovanskej neznášanlivosti a závisti berme si ponaučenie od Židovského národa a  odkazu pána Štefana Martoša zo Švédskeho exilu publikovaného na webovej stránke:
http://necenzurovane.sk/martos/12.nezabudnut.html
Nikdy nezabudnúť, nikdy sa nezmieriť a nikdy neodpustiť!!!
Zbedačenie obyvateľstva a následky na zdravotný stav, život a vek občanov môžeme prirovnať k arizácii a vyvraždeniu 80 000 Židov. Moc znížila 5 400 000 tisíc občanom životnú úroveň o 10%, niektorým až o 50%. To má za následok zhoršený zdravotný stav a znížený vek občanov. Keď moc ubrala každému občanovi iba jeden rok života, potom je to spolu 5 400 000 utratených rokov. Samovraždu spáchalo 15 000 ľudí v strednom veku. To je pri priemernom veku 75 rokov strata 555 000 rokov. Moc vzala občanom spolu 5 955 000 rokov života. Pri priemernom veku 75 rokov je to 79 400 životov. Je to porovnateľný počet, ako bolo zavraždených Židov. Dotýka sa to všetkých, mladých, ľudí  v produktívnom veku a dôchodcov. Sú to obrovské a nenahraditeľné morálne škody. Politici sa z týchto pohľadov na stav nepozerajú, túto matematiku nepoznajú a zodpovednosť za následky odmietajú. Popísaný stav je účtom politiky moci za posledných dvadsaťtri rokov. Na obranu politikov môžeme povedať iba to, že nie sú priami vrahovia, sú iba vinníci. Za tieto zločiny musia byť politici súdení ako vojnoví zločinci.

A práve preto namiesto hrubých čiar,  ak chceme dosiahnuť aspoň niečo v súčasnej mizérii  by malo byť našou povinnosťou podporiť každú iniciatívu, ktorá bude smerovať k tomu, že Slovensko sa dostane na zoznam darebáckych a zločincami riadených štátov.
Odkaz novembra 1989 bol jasný. Pretransformovaní prisluhovači Komunistickej strany a Štátnej bezpečnosti nám odkázali. Vitajte v kapitalizme!!!

            Ale nepovedali nám, že toto nebude kapitalizmus, aký je v USA, Kanade, Austrálii, či Západnej Európe, teda žiaľ,  nedokonalý systém s chybami, ale fungujúci, pretože nikto doteraz nič lepšie nevymyslel. Toto bude ich postkomunistický kapitalizmus v ktorom budú platiť ich pravidlá.

 • Zabudli ale na jedno v skutočnom Kapitalizme platia aj iné pravidlá, teda, že aj v USA za krach spoločnosti ako napríklad  Enron, alebo Wolrdcom  prepadá majetok vinníkov štátu a zákon platí aj pre miliardárov.
 • Zabudli na to, že aj v Taliansku ako aj iných štátoch, pri záťahu na mafiu sa odkrývajú politické prepojenia a štátu prepadávajú miliardy na účtoch v bankách , nehnuteľnosti , hotely či kasína. 
 • Toto je jediná cesta,  sťažnosťami bombardovať Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
 • Európsku komisiu so sťažnosťou prečo zaužívané postupy proti legalizácii príjmov z ekonomických zločinov neplatia na Slovensku, prečo nechce ani opozícia ani koalícia prijať zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizovať zákon súčasný bezzubý zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
 • Na Slovensku žiaľ ani jeden poslanec ba ani verejnosť nepodporila iniciatívu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z. odoslanú priamo Úradu vlády SR  a Kancelárii ministra vnútra SR, ako potvrdzuje webová stránka http://www.szcpv.org/12/ziadost.html
 • Konečným cieľom  po vyčerpaní všetkých dostupných oprávnených a zákonných prostriedkov je podanie hromadnej žaloby občanov Medzinárodnému súdu v Hágu proti Slovenskej republike.
 • Musíme si uvedomiť, že tento systém sa tak skoro nezmení a Slovensko nie je izolovaný ostrov, ktorý ignoruje bežne zaužívané štandardy aké platia v kapitalistických štátoch. Musíme sa preto prispôsobiť a spolupracovať s Interpolom, Europolom, FBI a spravodajskými službami na medzinárodnej úrovni pri stíhaní ekonomických zločinov a namiesto hrubých čiar, podľa vzoru Židovského dokumentačného centra Simona Wiesentahla, pracovať na zriadení Výboru a dokumentačného centra pre  ekonomicko-politické zločiny a následne stíhať ich páchateľov po celom svete.

Na Slovensku sa nenašla jediná parlamentná politická strana, ktorá by podporila naše návrhy. Mnohí na našu iniciatívu namiesto podpory reagujú tvrdeniami, že sme idealisti a utopisti, ktorí chcú bojovať s veternými mlynmi. My im však odpovedáme, že je lepšie byť tak ako  Ježiš Kristus idealistom a utopistom, ako zbabelcom a pokrytcom skrývajúcim sa za poslanecké mandáty a vládne funkcie, ktorý parazituje a zneužíva dôveru, ktorú mu dali vo voľbách občania tohto štátu, ktorých považuje za nesvojprávne stádo oviec.  Čas pracuje pre nás a je už za päť minút dvanásť.  Je najvyšší čas prebudiť sa, aby sme sa raz nemuseli hanbiť pred vlastnými deťmi za to, že sme im svojou ľahostajnosťou a zbabelosťou nechali ukradnúť detstvo a budúcnosť.  Vedzte, že desať ľudí, ktorí sa pridajú a podporia programové ciele Občianskeho tribunálu má väčšiu cenu ako tisíce krikľúňov alebo mlčiaca a ľahostajná väčšina.

za signatárov Občianskeho tribunálu
František Bednár


   PRINT RSS

Hlavná stránka