"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

KEĎ MAĎAR VILÁGI DOBYL SLOVNAFT

         
Peter Vach, ktorý pracoval v Slovnafte a tam prišiel o prácu, lebo poukazoval na spôsoby riadenia spoločnosti skupinou Oskara Világiho, má dlhodobo problémy zamestnať sa. Niekoľkokrát vystúpil aj v Slobodnom vysielači, aby sa verejnosť o podobných praktikách dozvedela, aby občianskou spoločnosťou nelomcoval sústavne strach a aby začala o problémoch hovoriť otvorene. STRACH ale občiansku spoločnosť neopúšťa, lebo uživiť rodinu je prvoradé.

Peter Vach prišiel už o niekoľké zamestnanie a naposledy za svoju prácu mu nebola vyplatená zmluvne dohodnutá odmena – v prílohe. Konateľka spoločnosti sa ale neuspokojila len s týmto faktom a kontaktovala obchodného partnera Petra Vacha s upozornením na obsah jeho statusov na sociálnej sieti prostredníctvom jeho facebookového účtu. 
Ing. Zuzana Múdra je spoločníčkou v predmetnej obchodnej spoločnosti:  
Strojmont spol.s.r.o. Košice, ktorú prevzala po príbuznom? Ing. Ondrejovi Schwarzbacherovi a Ing. Petrovi Kišidajovi. 
Strojmont, štátny podnik Košice, založený v roku 1988 Ministerstvom hospodárstva SR so ZI 40 617 000 Sk, riaditeľ Ing. Igor Zánický prešiel v súlade so schváleným privatizačným projektom v roku 1994 na MONTÁŽE a.s. so sídlom v Košiciach:
Montáže a.s. Košice so ZI 110 047 000 Sk vstúpili do konkurzu už v roku 1999, v roku 2013 bola zmena správcu konkurznej podstaty a konkurz dodnes nie je ukončený.

Štatutármi v čase založenia spoločnosti boli Ing. Igor Zánický, Ing. Ondrej Schvarzbacher a iní. MONTÁŽE a.s. boli spoločníkom v MONTÁŽE spol. s.r.o. Košice - založená spoločnosť v roku 1993 a zrušená v roku 2005, spoločníkmi boli tiež Ing. Ondrej Schwarzbacher a Ing. Igor Zánický. V spoločnosti bolo navýšené ZI na 18 310 000 Sk, ale v roku 2002 údajne vstúpila spoločnosť do likvidácie, hoc v roku 2004 KS v Košiciach rozhodol o zamietnutí návrhu na konkurz pre nedostatok majetku. Konkurzné hara-kiri si vyžadovalo zosúladiť zápisy so skutočným stavom.

MONTÁŽE a.s. Košice-spoločník Montáže spols.r.o. Košice – aj Ing. Ondrej Schwarzbacher-Ing. Juraj Matyi. VSŽ DOLOMIT aj KERAMIKA, UPRAKO Ing. Alexander Rezeš-Ing. Ján Seňo – VSŽ U.S.STEEL, Investičná a rozvojová banka, City Bulding s.r.o. – Ing. Ján Seňo, Ing. Ján Šatník-BGS Trade spol.s.r.o. Poltár- Ing. Ľubomír Kukučka Duslo Šaľa a Babiš, KOVO-KONŠTRUKT Veľké Leváre z Košíc – Ing. Ján Šatník –a biely kôň od Vladimíra Strýčka Milan Baláž!

Ing. Michal Obšitník –Hutné stavby Košice – Ing. Ladislav Krajňák, Ing. Juraj Kamarás, Ing. Alena Masková IMUNA PHARM, a.s. a VO eur – 1 275 965 ! Tržby za rok 2014 eur 20 489 132 a zisk eur 5 032! SK Invest a.s. Košice rovnako Ing. Ladislav Krajniak, Miriam Roláková už v konkurze a so stratou. Tam Ing. Miroslav Zachar a SkyLife spol. s.r.o. a J&T.,SAM Myjava a iné podniky už zlikvidované... Akoby nestačilo, že nám tie štátne podniky zobrali vyvolení, ešte svojim hospodárením neprodukujú zisky a občan je nútený živoriť na panskom za almužnu.

Ponovembrový proces tunelovania verejných zdrojov pokračuje naďalej, využívaním inštitútu bieleho koňa, fiktívnymi firmami a vzájomným prepojením spriaznených osôb a obchodných spoločností. Vôľu tento problém riešiť nemá absolútne nikto Pretože sa jedná o know how tunelovania verejných zdrojov, keď Mafia Slovenska je pod ochranou štátnej moci a správy.

Mafia ako vyšší level organizovaného zločinu, ktorého korene siahajú pred November 1989 ovláda politikov, políciu, prokuratúru, súdnictvo, finančnú správu a štátnu správu ako takú.


Atila Kiraly


> Od: "Peter Vach" <petervach@atlas.sk>
> Komu: <jaroslav.niskac@ip.gov.sk>, <oskufs@financnasprava.sk>
> Dátum: 13.11.2015 09:23
> Predmet: Podnet na prešetrenie 
>
Vážený p.Jaroslav Niskáč.

Na základe nevyplatenia mojej faktúry sumou 1841 eur zo strany Strojmontu spol. s.r.o., Krompašská 928 /6 ,  Košice-Pereš 0401 a to jej majiteľky Zuzany Múdrej Vás žiadam o prešetrenie môjho podnetu .

Zo strany p. Zuzany Múdrej mi boli odovzdané 2 preukazy :

Preukaz viazača bremien. (príloha )
Doklad o odbornej spôsobilosti na obsluhu zdvíhacích zariadení. (príloha)

Tieto preukazy mi boli vydané bez zaškolenia, bez lekárskej prehliadky, bez praktického zacvičenia, bez teoretickej prípravy a skúšky, bez znalostí zariadenia, ..... čo sa udáva v týchto dvoch dokladoch -preukazoch (príloha )
Tieto preukazy vydal Revízny technik Vladimír Rusnačko z H-technik,  s.r.o. Cyklistická 11,  040 01 Košice .
Tohto pána Vladimíra Rusnačka vôbec nepoznám a v Košiciach a ani inde som na žiadnom zaškolení v tejto veci nebol a ani som nič nepodpisoval !!! (Grafológ)

V Strojmonte spol. s.r.o. je zaužívaná aj obálková výplata pre kmeňových zamestnancov. Časť výplaty sa dáva na účet a zvyšok sa dopláca v obálke. Zo základnej mzdy 2.80 - 3.00 eura, zvýšila Zuzana Múdra platy na 3.60 a niektorým o dáky ten cent navyše.  A to čo zvýšila, dáva do obálky. Ešte sa aj verejne vyjadrila na vianočnom posedení v decembri 2014, že Vám zamestnancom to navýšenie nepomôže a že to navýšenie bude dávať v obálke do rúk. Takto p. Zuzana Múdra zneužíva daňový systém a obohacuje sa na úkor zamestnancov Strojmontu spol. s.r.o. a okráda zamestnancov Strojmontu o výšku budúceho dôchodku !!! Teda zamestnanci nezískajú nič , ale Zuzana Múdra získa peniaze, čo neodviedla zamestnancom a štátu!!! 

Mám obavy, že  Zuzana Múdra všetko na Inšpektoráte práce v Košiciach zahladí, lebo v jednom a poslednom našom spoločnom telefonáte  som jej povedal , že ak mi nevyplatí moju požadovanú sumu 1841 eur, že tieto preukazy dám Inšpektorátu práce Košice.  Zuzana Múdra mi v telefóne povedala, že z toho nemá žiadne obavy a strach a že si to vybaví! Mám obavy a informácie, že má tú možnosť a známosti túto vec pozametať cez svoje a hodiť pod koberec! Preto som tento podnet dal po našom osobnom telefonáte pán Jaroslav Niskáč na Národný Inšpektorát práce do Bratislavy. Snáď je v tejto Slovenskej republike spravodlivosť a potvrdia sa mi moje podnety! 

Včera na obed som po našom telefonáte a na základe mailu od  Zuzany Múdrej prišiel ešte aj o prácu, lebo poukázala na moju internetovú stránku a upozornila na Preukazy, ktoré dávam na Inšpektorát práce ako dôkaz!!!  Za túto stránku sa nehanbím a pevne si za ňou stojím! Poukazujem verejne na tieto svinstvá a zločiny, takýchto akože podnikateľov , čo vykrádajú a okrádajú túto spoločnosť  - radového občana rôznymi cestičkami a spôsobmi. Dnešná doba je pre radového občana  zo strany podnikateľov krutá a zákerná! Zamestnanci žijú sústavne v neistote a je im vyhrážané, sú zastrašovaný a sú nútený žiť v strachu o prácu ! Nebudeme si klamať , že tieto svinstvá sa zo strany arogantných podnikateľov ,zlodejov - zbohatlíkov a mecenášov a ich posluhovačov nedejú ! Dejú sa na radovom občanovi a sú na každodennom poriadku a pretrase !!! Zuzana Múdra je toho príkladom! Užil som si svoje v Slovnafte a nemienim ďalej znášať takéto arogantné, svinské móresy a vyhrážky nadriadených a to aj od Zuzany Múdrej, ktorý sa takýmto spôsobom prezentujú ! Opakujem, že Zuzana Múdra je toho príkladom !!!

Som pripravený to dať aj médiám, lebo mám aj kontakt ,ktorej som tento podnet a námet dal!!! Počkám si na výsledok a potom budem konať!!! 
Prikladám tu zároveň prílohu - Výzvu na dobrovoľné uhradenie dlžnej sumy mojej osobe zo strany Strojmontu spol. s.r.o. a to sumou 1841 eur !

Tieto preukazy mám u seba , ako dôkaz! Odovzdám ich po výsledkoch vyšetrovania len na žiadosť Inšpektorátu práce . Inak ich ponúknem médiám ako dôkaz! Nikde som ich nepoužil a ani nepoužijem!!!

Vážený pán Jaroslav Niskáč verím , že sa táto vec nezametie pod koberec!

Tento mail preposielam zároveň na Finančnú správu p. Mikuleckému s ktorým som bol dnes v telefonickom kontakte !!!

Prajem Vám pekný deň a ďakujem . 

S pozdravom Peter Vach


http://www.necenzurovane.net/12/hungorila.html

Gorila – po maďarsky

Oskar Világyi a poslanec Béla Bugár – uvádzaní v MAĎARSKEJ GORILE !

GAZDA SLOVAKIA s.r.o. Gabčíkovo,- JUDr. OSKAR VILÁGYI, JUDr. ERIKA CSEKES,
ING: JÚLIUS KOVÁTS !!! Mafia, o akej sa občanovi ani nesníva. Béla Bugár sa pýtal Peťa Vacha, keď mu zavesil Oskara Világyiho na časovú os, čo je on za človeka. Jje to človek ktorý sa postavil MAFII. Ak Béla Bugár nepochopil tak mu to treba ozrejmiť.
I
GAZDA GABČÍKOVO s.r.o. – Ing. Július Kováts, Ing. Belo Hupka, Ing. Olívia Dovalová, Ing. Alexander Csicsay, Ing. Vojtech Tĺčik – LEVCARITOS VAGUSAGRICOLUS & CO s.r.o. Trenčín-PAVOL CHMELINA a spol. – GALAFRUIT & CO s.r.o. pred Mikulášom VAREHOM, FRUKONA KOŠICE a.s.- Mgr. MICHAL HRBÁČEK- CHIRANA T Trade pôvodne Stará Turá, ale už premenovaná a v Novej Dedineke-FAAN a.s. v likvidácii Milan Jagnešák priateľ konkurznej Mafie,CHELYS a.s. – Ing. Miloslav Seruga Stredoerópsky maklérsky dom – Braňo Prieložný, Peter Gabalec, Ing. Štefan Kuracina – Vodohospodárske stavby a.s. a VO eur 51 884 276! -Jaroslav Wieger-Mário Hoffmann-Zoroslav Kollár, BMI SECURITIES o.c.p. –Zoroslav Kollár Miloslav Seruga Veronika Kimijánová – BURASSO – Veronika Kimijánová, JUDr. Peter Kubík –Mgr. Zuzana Puškárová KORUNA Reality a.s. aj JUDr. Peter Kubík a Jana Velická– POMA Brokers o.c.p. – Jaromír Kopera, Tibor Fuzek, Marián Arpányi – biele kone z DONARU a Henrich Dušek z konkurznej mafia Zoroslava - Štrkopiesky Gabčíkovo Petra Sýkoru a spol. mafiánskej bandy.
To je len také malé kolečko z Gabčíkova do Gabčíková páni milionári a miliardári, bahniaci sa na jachtách.
Darebáci z Penty vraj bližšie k SDKÚ a J&T vraj bližšie k SMERU, a ešte sa veľmi nepobili. A kde je Zoroslav? Navrchu

Zdroj: Internet

Komentáre

 

Sprostá Slovač ktorej neprekáža, ako ICH OKRÁDAJÚ DVAJA NESLOVÁCI.

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka