"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Výzva Slovákom z exilu!

Kocky sú už hodené. 9.novembra o 15 hodine začína v Bratislave revolučný protest. Jeden z organizátorov vyzýva: "Pretože sa nechceme nečinne pozerať, ako skorumpovaní politici ničia našu vlasť, 9.novembra pripravujeme v Bratislave veľký celonárodný protest proti zločincom vysokej politiky. Zámerom výzvy je priama akcia s cieľom aktívne sa postaviť moci na odpor. Po vzore bulharských demonštrantov sa pokúsime dlhodobo zablokovať budovu NR SR a okolie Bratislavského hradu. Politici musia konečne začať cítiť strach, preto neváhajte a využite svoje Ústavou SR garantované práva: slobodu pohybu, slobodu zhromažďovania a právo postaviť sa na odpor. Pripravte si zásoby jedla, hygienu, teplé oblečenie, obuv, spacie vaky, stany, dovezte poľnú kuchyňu.  Naším prvoradým cieľom je rozpustenie parlamentu a následná zmena volebného systému na švajčiarsky spôsob. Nedovoľme politikom a masmédiám, aby nás zbytočne trieštili na pravicu a lavicu. Vytvorme spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa s odvahou oligarchii postavia na odpor a oslobodia Slovensko od korupcie. Kto si myslí, že slobodu mu vybojujú iní, ten jej nie je hoden". Moc je treba zlomiť v prvý deň. Do Bratislavy by malo prísť minimálne 100 tisíc revolučne odhodlaných, zdatných a na týždňový boj pripravených ľudí. Slovensko nech nečaká na Bratislavu. Revolučné ohniská by sa mali rozhorieť po celom Slovensku. Výzva je adresovaná všetkým vlastencom a budúcim hrdinom. Kto potlačí strach, zloží masku anonymity a vystúpi na barikádu, stáva sa skutočným hrdinom.

Cieľom protestu nie je pasívny nárek. Cieľom protestu je aktívna likvidácia a odstránenie zločineckého režimu. Podľa článku č.32 Ústavy Slovenskej republiky "Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené". Splnenie predložených podmienok musí Ivan Gašparovič bez výhrad splniť. Ak bude zavádzať, bude to znamenať, že moc sa nechce vzdať. Potom je naším právom a povinnosťou tento zločinecký režim rozbúrať, zničiť a do základov odstrániť. Nesmieme dovoliť, aby zločinci ušli a vzali, čo nakradli. Roky cez schránkové firmy do zahraničia vyvážali hodnoty, ktoré im nepatrili. V Európe, Amerike a v ďalekej Ázii vlastnia luxusné hotelové komplexy, vily, jachty, firmy a bankové účty. Za dvadsaťtri rokov rozkradli hodnoty vo výške niekoľkých štátnych rozpočtov. Škody na neprodukujúcom a nefunkčnom priemysle sa už nedajú vrátiť. Zostali po nich státisíce nezamestnaných. To je účet ich politiky. Moc úroky a nesplatiteľný dlh 47 miliárd eur v tichosti cez dane prenáša na hlavy občanov. Naším cieľom a úlohou bude splácať dlhy aj zo skonfiškovaných majetkov a zablokovaných účtov týchto zločincov.

Augiášov chliev nemá vyčistiť kto. Vziať moci moc dokáže iba občianska revolúcia. Zmyslom revolúcie je prevziať moc, zaistiť zločincov, zastaviť zločiny, potrestať zločiny, zastaviť rozklad spoločnosti, zachrániť čo sa dá, začať znova a spravodlivé spravovanie štátu. Občan stojí buď pred nesplatiteľným dlhom a ťažkým životom, alebo štátnym bankrotom. Spravodlivosť nie je odpustiť a zabudnúť na zločiny. Čím budeme v trestoch dôslednejší, tým budeme spravodlivejší. Zločinci sa nevzdajú dobrovoľne. Majú vypracované plány na evakuáciu rodín a likvidáciu odporu. Polícia, prokuratúra a súdy majú byť našimi katmi. Prvou podmienkou je nedovoliť ujsť najvyšším činiteľom. Snahou moci je občanov zavádzať, rozdeľovať a ovládať. Na blogoch a diskusiách sa ich agenti venujú spochybňovaniu revolúcie a podsúvaniu nepodstatných tém. Nepreverení ľudia sú pre protesty rizikom. Na provokatérov a zradcov treba dať veľký pozor. So zradcami bývajú vždy krátke procesy a udeľujú sa im vždy najvyššie tresty. Pseudomarxista Adam Legner nedoporučuje zločincov trestať a nakradnuté im vziať. Podľa neho vinníkom je svetový kapitalizmus. Občan perspektívu už stratil a nemá už čo stratiť, iba sa zbaviť zotročovateľa. Máme do činenia so skutočnými zločincami. Ak sa vzdajú dobrovoľne, prídu o slobodu a majetok. Ak nie, pôjde im o život. Niet sa koho báť. Podstatná časť prívržencov moci sú dnes oklamaní, zotročení, zničení a trpiaci ľudia. Oni spoločnosti odovzdali všetko. Je našou povinnosťou týchto ľudí podržať.

Občianske protesty sú nezjednotené a rozdrobené. Už začiatok rozkladajú partikulárne záujmy. Veľa ľudského úsilia sa stráca v egu jednotlivcov, ktorí síce urobili veľa, ale nakoniec zostali osamotení a vyčerpaní. Ak by boli aktivisti zjednotení, bola by to sústredená a úderná sila. Osloviť občanov je možné iba zmysluplným programom spravodlivosti, ekonomiky, hospodárstva, zahraničnej politiky, vzťahov, čo ihneď, ako a čo ďalej. Kancelária, adresa, mail, telefón, sekretariát, prípravný výbor a zastupujúci predseda by mali byť na začiatku dobrovoľne nasadení ľudia. Hnutie musí mať podporovateľov a zástupcov na krajskej a okresnej úrovni. Hnutie môžu reprezentovať iba čistí a dôveryhodní ľudia. Zmysluplným programom si organizátori získajú dôveru a občiansku podporu. Ak máme vziať moc politickým stranám, musí im vziať podporu občanov. Deň 9.november sa môže do histórie Slovenska zapísať ako "Deň počatia víťaznej občianskej revolúcie". Revolúcia predkladá podmienky ultimatívne.

Keď 1.septembra 1939 nacisti napadli Poľsko, na Baltickom pobreží im v ceste stála vojenská pevnosť Wester Plate. Nacisti nepredpokladali tak urputnú obranu, pevnosť bránilo 180 poľských obrancov. Nacistické vojská boli hlboko v poľskom zázemí, no pevnosť sa držala. Dobývaním pevnosti boli poverení traja generáli. Bola dobývaná z pevniny, bombardovaná a odstreľovali ju z krížnika. So zásobami munície sa pevnosť držala cca 2 týždne. Pri dobývaní pevnosti zahynulo cca 800 nemeckých vojakov a padlo cca 150 obrancov. Po jej obsadení dal operácii veliaci nemecký generál rozkaz vyniesť, vyviesť a nastúpiť veliteľa pevnosti a obrancov, čo prežili. Bol to lazaret. Nemecký generál ako vojak vyjadril všetkým obrancom svoj veľký obdiv. Veliteľovi pevnosti bola daná ponuka zapojiť sa do výcviku nemeckej armády. Ako vlastenec túto ponuku odmietol. Všetci skončili v koncentračných táboroch a iba niektorí sa dožili konca vojny. Boli to hrdinovia. Hrdinovia sa nikdy nevzdávajú a s nepriateľom nikdy nezjednávajú ani za cenu života.

Štábny kapitán, Josef Mašín bol v roku 1939 veliteľ pluku Československej armády. Po Mníchovskej zrade sa odmietol podriadiť rozkazu a vzdať sa nacistom. Bol obvinený zo vzbury a z armády prepustený. Zorganizoval proti nacistický odboj a sabotáže. Bol gestapom zadržaný, väznený a mučený. Nevzdal sa a s väzniteľmi sa aj vo väzení bil. Po atentáte na Heydricha ho nacisti popravili. V päťdesiatych rokoch zorganizovali jeho mladí synovia skupinu šiestich ľudí na útek do západného Berlína. Boli prenasledovaní tisíckami príslušníkov bezpečnosti a armády na území Čiech a východného Nemecka. Po mesiaci sa do Berlína prestrieľali. Štyria z nich boli ranení, umučení a popravení. V nerovnom boji zahynuli aj príslušníci  československej a východonemeckej bezpečnosti a armády. Nakoniec dožili v USA. Mašínovci sa moci postavili na odpor a ani obrovskej prevahe sa nevzdali. Mladí Česi majú byť na koho hrdí.

Česko sa stalo po roku 1939 protektorátom. Nastúpil protektor Heydrich. Boli zavreté vysoké školy. Boli potlačované akékoľvek známky odporu. Česko sa stalo výrobňou vojnového materiálu. Odboj v exile zorganizoval atentát na protektora Heydricha. Bola vysadená skupina šiestich ľudí, ktorá mala atentát uskutočniť. Vykonávatelia šli na istú smrť. Atentát previedli Slovák Jozef Gabčík a Čech Ján Kubiš. V Prahe na križovatke hodili bombu na auto protektora. Ten na následky zranenia podľahol. Gabčík, Kubiš a ostatní sa ukryli v Prahe v krypte pravoslávneho kostola. Gestapo rozbehlo vyšetrovanie, perzekúcie a teror, pri ktorom zahynulo niekoľko tisíc ľudí. Boli vypálené a vyvraždené Lidice a Ležáky. Úkryt bol po zrade odhalený. Nacisti obrancov v krypte odstreľovali a vytápali. Po niekoľkých dňoch, keď obrancom došli zásoby a posledné náboje si nechali pre seba, bola krypta dobytá. Boli to hrdinovia.

Ján Žižka z Trocnowa prehlásil: "Nepřítel se nelekejte a na množství nehleďte". Prečo tieto príbehy? Všetci ich účastníci sa postavili obrovskej prevahe na aktívny odpor. Boli to hrdinovia, hoci mali veľké obete, oni boli víťazi. Víťazstvo je na strane toho, kto bojuje za spravodlivosť a má zapálené srdce. Aj Slovensko čaká na svojich hrdinov.

Za dvadsaťtri rokov sa rozkradlo a zničilo, čo predošlé generácie tvorili, bránili, za čo bojovali a životy obetovali. Zničil sa priemysel, zamestnanosť, práca, možnosť tvorby hodnôt, banky, budovy, obchody, dopravné tepny, plochy, pôda, potravinová prvovýroba, druhovýroba a sebestačnosť, hory, lesy, rieky, vodné diela, energetické zdroje, nerastné zdroje, pitná voda, historické budovy a zámky. Zničili sme šancu byť priemyselne vyspelým a demokratickým štátom. Občanovi zostal vzduch, nesplatiteľný dlh a práca, ktorá nedáva konečný zmysel. Na dedovizni sme sa zamestnali a bohatstvo budujeme iným. Štátu zostali mladí, starí, nezamestnaní, chorí a výtlky. Slovensko z popísaných dôvodov v priebehu necelej generácie zanikne. Vážnosť káuz by v USA stačili na 150 ročné a v Číne na hrdelné tresty. Ak uvažujeme, prečo je vo Švajčiarsku, Rakúsku a v Nemecku nízka nezamestnanosť a vysoká životná a sociálna úroveň, je na to krátka odpoveď. Im nemal kto rozkradnúť a zničiť štát. Dokázali sme to sami.  

Napáchané škody na fabrikách a hodnoty tvoriacom majetku v zločineckej privatizácii môžeme rozdeliť na škody priame, nepriame a následky. Priame škody sú to, čo sa rozkradlo. Priame škody sú vo výške minimálne 100 miliárd eur. Fabrika je výrobný prostriedok, má ekonomické dimenzie, je to nosnica. Nepriame škody sú hodnoty, ktoré sa vo fabrikách mali vytvoriť a nevytvorili. Výrobná fabrika tvorí hodnoty, zamestnanosť, dopyt po remeslách, doprave, vzdelaní, riadení, kúpnu silu obyvateľstva, platí dane, financuje rodiny, vyvoláva infraštruktúru a stabilizuje spoločnosť. To, čo sa v rozkradnutých, lacno predaných, zatvorených, prenajatých a špatne organizovaných fabrikách nevytvorilo, sú škody niekoľkonásobne vyššie ako sú škody priame. Tieto škody sú za dvadsať rokov pri skromnom odhade vo výške minimálne 300 miliárd eur. Priame a nepriame škody tak dosahujú odhadom výšku spolu minimálne až 400 miliárd eur. To je to, čo sa rozkradlo, malo vytvoriť a nevytvorilo. Ešte nie sme u konca. Treťou kategóriou škôd sú následky. Ako následky môžeme rátať vzniknutý dlh dnes vo výške 47 miliárd eur, úroky dlhu, deficit a ďalšie zadlžovanie. Druhou stranou mince následkov je štyristo tisíc nezamestnaných, štyristo tisíc ľudí žijúcich na hranici chudoby a štyristo tisíc ľudí, ktorí pracujú a hodnoty tvoria v zahraničí. Každý občan Slovenskej republiky je okradnutý, poškodený a zadlžený priamymi a nepriamymi škodami a následkami vo výške minimálne 85 tisíc eur. O tieto peniaze mal každý občan nižšiu, mohol mať vyššiu a v budúcnosti nebude mať vyššiu životnú úroveň. Škody sú nezvrátiteľné, definitívne a presahujú ekonomické dimenzie výkonu niekoľkých budúcich generácií. Oslabenie a rozvrat budú vyvolávať dopyt po prekreslení mapy stredoeurópskeho priestoru. Je našou povinnosťou tieto skutočnosti budúcim generáciám nezamlčovať a do histórie Slovenska ich velikými písmenami zapísať.

Zmyslom privatizácie bola konkurencieschopnosť a predaj štátneho majetku za primeranú cenu. Privatizácia mala dobrý zámer, spôsob v réžií HZDS bol zločin. Zničila sa priemyselná základňa štátu. Bohatstvo neznamená vždy zločin. Zločin je, keď zločinom nadobudnuté bohatstvo chránime premlčateľnosťou a nedotknuteľnosťou súkromného majetku. Keď oligarchizáciu spoločnosti neodmietneme, zostane tu natrvalo. Politici občanom podsúvajú integráciu Slovenska v Európsku federáciu. Pravým zmyslom tejto myšlienky je zbaviť zodpovednosti za stav a občana poslať do ústavu. Znamenalo by to nedotknuteľnosť zločinom nadobudnutého majetku. V Európskej federácii už nikto nebude skúmať pôvod ich majetku. Bez ohľadu na výhody, či nevýhody Európskej federácie, najprv si urobme poriadok s nimi. Nesmieme pripustiť, aby o Európskej federácii tárali ľudia, ktorí beznádejnú situáciu spôsobili. Ak sme sa tešili, že Mečiar bol z politiky vypudený, bol to omyl. Mečiarizmus zapustil v justícii korene ako burina a poznačil ju natrvalo.

Pre voličov je rozhodnutie voliť vyjadrením životných skúseností, postavenia a osobnej filozofie. Toto stanovisko môže mať hlbšie korene a formuje sa dlhodobo. Keď sa niekomu darí, je to kapitalista, keď sa mu dariť prestane, je z večera do rána socialista. Nižšie sociálne vrstvy volia strany so sociálnym programom. Sympatie k sociálnym témam nemusia byť dané iba sociálnym pôvodom. Keď politici podsúvajú, že idú bohatým brať, je to oslovujúca téma. Na to reagujú aj tí, čo už slabšie počujú. Títo voliči sú spoľahliví. Chudobnými sa oháňajú práve tí, ktorí svojím konaním chudobu spôsobili. Nie každý sa dokáže v dnešnej situácií orientovať. Príčiny biedy nehľadajme vonku a neváľajme na krízu. V Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku pre občana kríza neexistuje.  

Politici voľbami prichádzajú a odchádzajú. Sudcovia a prokurátori sú bohovia, oni zostávajú natrvalo. Spoločnosť justícii podpísala bianko šek na všetko. Justícia má definitívu, imunitu a na chyby a zločiny justície neplatí retroaktivita. Keď si na občana zasadne justičná mafia, jeho únikom je len smrť, alebo iná planéta. Pohnútkou k stíhaniu sudcu nie je zákon, ale vyrovnávanie si účtov medzi nimi. Prieťahy a úplatky nie sú najvážnejšie zločiny justície. Dodnes nebol odsúdený jeden sudca, či prokurátor, ktorý obral o majetok štát, súkromnú osobu, vyvolal nespravodlivosť, nešťastie, chorobu, smrť a spôsobil dlhodobé väzenie nevinnému. Spoločnosť má právo stredoveké inkvizičné privilégia justícii odňať, zločincov na zodpovednosť brať a nemilosrdne potrestať. Justícia sa sama nevie a nechce očistiť. Musí to spraviť verejnosť. Na priestranstvách, budovách súdov a po múroch budov celého Slovenska treba maľovať menovité zoznamy zločincov z ich radov. O veci sa treba verejne baviť. Pre tento účel musia byť občianskymi aktivistami už dnes zriaďované v každom okrese Občianske komisie a Občianske súdy. Nespravodlivosť musia súdiť tí, ktorí justičnou nespravodlivosťou doteraz trpeli.

Kým v Česku sa Štátne zastupiteľstvo rozhýbalo, na Slovensku Generálna prokuratúra zločiny naďalej zatĺka. Po vymenovaní GP bola obava, že politické tábory si budú vybavovať účty. Táto obava bola zbytočná. Oba politické tábory sú vzájomne vydierateľné. Medzi oligarchami a skutočnými správcami tohto štátu je dohoda o neútočení ostrými zbraňami. Veď ide o peniaze iba občanov. Tak sa dajú vysvetliť desiatky miliardových káuz odložených ad acta. Tento stav môžeme prirovnať k sedemdesiatym až deväťdesiatym rokom minulého storočia. Vtedy počnúc radovými pracovníkmi družstiev a fabrík cez predsedov, riaditeľov a funkcionárov ONV, OV KSS až po ÚV KSS všetci kradli. To bola príčina pádu režimu. Slovensko nie je Čína a kto do politiky šiel, sa stihol kompromitovať. Zmeny od moci preto nečakajme.

Sú povolania, ktoré sú poslaním. Mienkotvorná žurnalistika je jedným z nich. Poslaním mienkotvorných médií je byť svedomím spoločnosti. Byť trúbou moci je prostitúcia. Keď moc ovládne médiá, je to koniec demokracie. Keď oligarchia ovládne moc, je to rozklad štátu. Keď oligarchia vlastní, ovláda a financuje politické strany a média, znamená to zánik spoločnosti. Piáno je napohľad úžerník v osade. Je to buď obmedzený, alebo zámerný čin. Článok a myšlienka nie je tovar, je to dar. Sú myšlienky, ktoré hýbu svetom. Pre žurnalistu je záujem o jeho myšlienky a čítanosť jeho docenením. Parazitiť na myšlienkach iných je pasáctvo. Piánom strácajú myšlienky čítanosť tých, pre ktorých sa píšu a ktorí tie myšlienky potrebujú. Práve Piánom blokované články sú najmenej čítané a diskutované. V niektorých médiách sú do vrcholových pozícií presadzovaní prázdni ľudia a paraziti. 

Vladimír Pavlík, zakladateľ a prevádzkovateľ Necenzurovaných novín a kandidát na prezidenta žiada verejnosť o svoju podporu. Poslancovi NR SR stačí ku kandidatúre podpora 15 poslaneckých hlasov. Ak sa tak rozhodne radový občan, musí zozbierať podporu verejnosti 15 tisíc hlasov. Ak občan zváži, môže podporiť podpisom aj iného kandidáta. Na stránke www.necenzurovanenoviny.sk Vladimír Pavlík roky verejnosť informuje o zločinoch moci. Sú to najkritickejšie slovenské noviny. Vladimír Pavlík umožňuje zverejňovať rôzne názory. Necenzurované noviny kritizujú politikov bez rozdielu zľava doprava. Vladimír Pavlík vidí, píše a hovorí, čo je v spoločnosti zlé a čo chce zmeniť. Vladimír Pavlík je odvážny človek. Mal niekto z kandidátov odvahu pre zmenu a odstránenie zločineckého režimu urobiť za posledných dvadsaťtri rokov niečo podobné? Zo všetkých kandidátov si Vladimír Pavlík zaslúži podporu kandidatúry najväčšiu. Touto cestou vyzývam občanov o jeho podporu.

Fakty, ktoré sú v necenzurovaných novinách uverejnené v 55. dielnom "Svedectve mafiánovej svokry" by stačili na povalenie vlád štátov Európskej únie. V ňom sa občan dočíta, prečo je Slovensko tam, kde dnes je. Vo veci mali už dávno verejne vystúpiť minister vnútra, spravodlivosti, premiér aj prezident. Tento materiál by mal byť spracovaný ako kniha a darovaný pod stromček každej slovenskej rodine. Potom príde zmena sama z večera do rána. Inžinierka Bobeková uvedené informácie poskytla. Tejto odvážnej žene patrí veľká vďaka. Ak by zverejnené fakty boli nepravdivé, pani Bobeková a pán Pavlík by dávno sedeli vo väzení. Kritizovať bežné rozhodnutia politikov nie je tak nebezpečné ako je nebezpečné kritizovať ich prepojenia a miliardové hospodárske zločiny. Ak by kauza nebola verejnosti už dostatočne známa, zločinci by zariadili ich fyzické odstránenie. Preto ich musíme chrániť vlastnými telami.

Keď skončila druhá svetová vojna, fašistickí zločinci boli v Norimberskom procese odsúdení hrdelnými trestami. Koncom vojny veľa zločincov zmenilo identitu, rozutekalo sa do sveta a ukrylo v anonymite v mimoeurópskych štátoch. Štáty zničenej Európy nemali inštitúcie, peniaze a v niektorých prípadoch záujem dohľadávať zločincov. Izrael sa s tým vysporiadal tak, že ich vo svete hľadal, podľa možnosti živých do Izraela zvážal a tam trestal. Izrael nech je Slovensku príkladom ako sa vysporiadať so zločinom.

Vyzývam všetkých občanov postaviť sa zločinu moci na mimoriadne tvrdý odpor!!! 

Keď súhlasíte s týmto názorom, rozmnožujte a rozširujte ho do každej dediny a do každej rodiny!!!

Štefan Martoš v exile.

    Facebook
Hlavná stránka