"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Pápež vyzýva k revolučným zmenám

"Pápež František vyzval na reformu globálneho finančného systému. Odsúdil diktatúru ekonomiky. Peniaze majú slúžiť, nie vládnuť. Vyzval štáty sveta, aby prevzali väčšiu kontrolu nad svojimi ekonomikami. Je potrebná finančná reforma v etickej oblasti, ktorá by následne vyvolala hospodársku reformu v prospech všetkých. Vytvorili sme nové modly. Uctievanie zlatého teľaťa si našlo nový a bezcitný obraz v kulte peňazí a diktatúre ekonomiky. Je beztvárna a chýba jej akýkoľvek humánny cieľ. Pápež František vyjadril svoje osobné názory, ktoré nadobudol počas života medzi chudobnými. Zatiaľ čo príjmy bohatej menšiny ľudí narastajú geometrický, príjem chudobnej väčšiny sa drobí".

"Táto nerovnováha je výsledkom ideológií podporujúcich absolútnu autonómiu trhov a finančných špekulácií. Odopiera sa právo štátu na kontrolu, ktoré má zabezpečovať spoločné dobro. V súvislosti s finančnými trhmi vznikla nová, neviditeľná a niekedy virtuálna tyrania, ktorá si vynútila jednostranné a vlastné zákony a pravidlá. Hodnota ľudí je posudzovaná podľa ich spotreby. Pápež reagoval na rastúce obavy z globálnej krízy, ktorá pripravila milióny ľudí o prácu, strechu nad hlavou a prinútila ich byť závislými na neistých, krátkodobých pracovných príležitostiach. František vyzval finančných lídrov a tých, ktorí sú pri moci, aby naozaj slúžili spoločnému dobru svojich občanov a aby nezabúdali na etiku a solidárnosť." Nemecký minister financií Schäuble v minulých dňoch varoval, že "nezamestnanosť môže roztrhať Európu a ak by sa k tomu pridalo zhoršovanie sociálneho systému, mohlo by viesť k revolúcii".

Výzvu Pápeža Františka treba vedieť čítať. Je to výzva k revolučným zmenám. Výzva môže mať mimoriadný dopad na fungovanie sveta. V kontexte výzvy je boj proti nespravodlivosti a extrémnym sociálnym rozdielom. Nespravodlivosť a bieda upiera právo na plnohodnotný život. Od politikov zmeny nečakajme. Revolučné zmeny nebudú robiť tí, ktorí nespravodlivosť spôsobili. Na barikádu musia vystúpiť tí, ktorých nespravodlivosť ubíja. Biedu nespôsobuje honba za bohatstvom jednotlivca v medziach zákona. Biedu spôsobujú politici nespravodlivosťou, korupciou, rozkrádaním a zlým príkladom. Volanie po spravodlivosti kulminuje v celom svete. Na Zemeguli je nás viac ako 7 miliárd. Nie je možné, aby si pár jednotlivcov uzurpovalo moc a exkluzivitu na bohatstvo a vnucovali túto hru ostatným ľuďom. V každom štáte si musia občania zjednať sami nápravu. Pápež František je v tomto spojenec všetkých občanov.

Výzva pápeža Františka a varovanie ministra financií Schäubla platia zvlášť pre Slovensko. Medzi štátmi a občanmi jednotlivých štátov vznikli extrémne sociálne rozdiely. Príčiny slovenskej biedy nehľadajme vonku a neváľajme na iných, sú všetky doma. Pri rozkrádaní a zadlžovaní štátu politici na budúcnosť občanov nemysleli. 700 tisíc občanov žije na hranici chudoby, 400 tisíc občanov pracuje v zahraničí odlúčených od rodín, 400 tisíc občanov je nezamestnaných, na Západ emigrovalo, natrvalo zostáva a žije obrovské množstvo remeselníkov, technikov, inžinierov, inteligencie, zdravotníckého personálu a lekárov. O strechy nad hlavou prišlo a bolo exekuovaných niekoľko desiatok tisíc rodín v prevažnej miere obetí hospodárského rozvratu a nestability štátu. Justícia nie je pilier moci, justícia je semeniskom nespravodlivosti, justícia slúži servílne moci a spoločnosť rozkladá.

Moc rozkradla a zničila priemysel v hodnote 50 až 100 miliárd eur. Štátny dlh je vo výške 37 miliárd eur. Úroky dlhu splácame novým dlhom. Dlh narastá ročne o cca 3 miliardy eur. Každá mladá štvorčlenná rodina vrátane budúcich batoliat je okradnutá, zadĺžená a jej budúci život je zaťažený sumou vo výške cca 60 až 70 tisíc eur. Premrhali sa banky, plyn, atómky a vodné elektrárne. Štátna správa je prezamestnaná o 30 až 40%. Štátne zákazky sú predražené o 20 až 30%. Korupcia stojí občanov ročne 2 až 4 miliardy eur. Rozkradlo sa státisíce hektárov pôdy a lesov spravovaných SPF. Po zrušení nebankových subjektov zmyzlo v útrobách polície, justície, exekútorov a likvidátorov cca 25 miliárd korún. Zamestnanosť na Slovensku je závislá od úspechu okolitých štátov. Slovensko sa stalo dielňou a poľom a občania gigolom, vazalom, lacnou pracovnou silou a odbytiskom ostatných štátov. Najnižšie mzdy a dôchodky v EÚ poberajú občania Slovenska.

V predvojnových rokoch minulého storočia si na masových zhromaždeniach získal Adolf Hitler srdcia nemeckých voličov. Voliči mu podpisovali bianco šek na všetko. Hitler sústredil vojenskú, politickú a hospodársku moc. Vtedy nikto nepredpokladal, že vyvolá svetovú vojnu, bude napádať, terorizovať a vykrádať Európu, vyhladzovať iné národy a o život vo vojne príde do 50 miliónov obyvateľov planéty. Nikto nepredpokladal, že o 10-15 rokov sa Nemecko zmení v ruiny a o život vo vojne príde do 20 miliónov Nemcov. Nemecko zaznamenalo v priebehu tých rokov nebývalú konjunktúru a nakoniec nebývalý pád. Niektorí Slováci dodnes spomínajú, ako nám vtedy dobre bolo. Ak by nemeckí občania predvídali smutný koniec už v tych rokoch, Hitler by sa k moci nikdy nedostal.

Aj Vladimír Mečiar si na masových zhromaždeniach získaval srdcia voličov. Československo sa rozdelilo. Slovensko prešlo privatizáciou. Jej zmyslom bola zmena vlastníckych vzťahov za trhovú cenu a konkurencieschopnosť priemyslu. Privatizácia sa zmenila v bohapusté rozkrádanie, ktoré straumatizovalo spoločnosť natrvalo. Predseda parlamentu a podpredseda HZDS Ivan Gašparovič vtedy povedal: "Ja neviem, ale pokiaľ sa to tu všetko nerozkradne, na Slovensku pokoja nebude". Manažérmi a vlastníkmi fabrík sa za symbolickú korunu stavali ľudia, ktorí dovdedy fabriky neriadili. Ich prvými investíciami boli osobný luxus a rodinné domy. Fabriky ako prišli, tak aj odišli. Po privatizéroch zostali prázdne fabriky, nezamestnanosť, nesplatené úvery, vybrakované a nakoniec predané banky. Príčiny dnešnej nespravodlivosti, nezamestnanosti a biedy zapúšťali korene v tých rokoch. Ak by občania vtedy tušili dnešný stav, mítingy HZDS by zívali prázdnotou.

Slovensko stojí na prahu rozpadu a bankrotu. Slovensko ovládli originál zločinci. Biele goliere prerástli k moci zakladaním a financovaním politických strán. Zločin v podaní štátu konjunktúru zažíva. Parlament, vláda a justícia sú krovím pre občanov. Politika je v réžii bielych golierov a oligarchov. Škándál sa prekrýva škandálom, rozkrádanie sa prekrýva rozkrádaním. Komando špeciálnych policajtov lúpilo a vraždilo. Policajt, člen bytovej mafie odovzdával peniaze zo zločinu vysokým policajným činiteľom. Agenti kontrarozviedky a rozviedky štát rozkrádajú. Vrcholoví predstavitelia prokuratúry sú zločinci. Jeden prokurátor získal doktorát práva podvodom, druhý prokurátor dal pokyn na prevedenie bytovky Glancee Hous v Senci na schránkovú firmu, tretieho prokurátora manželka súdi štát v kauze Tipos o miliardu korún. Politici a štátni úradníci majú oproti občanom desaťnásobné platy. Radovému občanovi zostáva boj o holú existenciu.

Šarlatáni, ktorí v živote štipku chosňa nevytvorili, spoločnosti podsúvajú svoje ekonomické teórie. Konsolidovať a šetriť, alebo verejný dlh zvyšovať a splácanie dlhov odkladať na potom. Dlhy v ľahších ekonomických podmienkach doteraz vznikali. Úver je viazaný účelom, termínom, návratnosťou a je založený majetkom. Dotovanie pracovných miest je nezmysel. Z krízy nás chcú vyviesť tí, ktorí nás do krízy dostali. Hodnoty tvoriaci človek je odsúvaný do polohy prekážajúceho diváka. Politici tvorbu hodnôt od občanov neočakávajú, im stačí ich spotreba. Štát národohospodársku politiku už nevykonáva, štát sa zmenil na drába. Peniaze na prevádzku štátu občania odovzdajú cez zvyšované ceny života a DPH. Úloha politikov je takto jednoduchšia, nemusia vôbec rozmýšľať, iba komu čo vziať. Úspechom Slovenska je predaj manuálnej práce. Nemecko tvorí a vyváža sofistikované technológie a výrobky. Konjunktúra jednotlivca, rodiny, firmy, regiónu a celej spoločnosti je postavená na práci každého občana. V tom sa líši hospodárska politika Slovenska a Nemecka.

Občanom sa podsúvajú pahodnoty. Vzorom má byť ten, kto vyděláva peníze. Kto má iné predstavy, je podivín a neúspešný človek. Peníze sa zásadne nevydělávají vo výrobnej fabrike. Vydělávaní peněz je zpravidla firma o pár zamestnancoch. Jej programom je špekulácia, v najlepšom prípade kšeft na hrane zákona. Pre spoločnosť sú dôležitejší ľudia, ktorí síce nevydělávají peníze, ale s primeraným ziskom zamestnávajú desiatky a stovky ľudí. Sú tu ľudia, ktorí nevydělávají peníze a nezamestnávajú, ale tak isto prinášajú spoločnosti velké nepriame hodnoty. Vydělané peníze, zisk a skutočné hodnoty sú z tohoto pohľadu tri neporovnateľné. Podnikateľ s malým ziskom a množstvom ľudí, vytvára spoločnosti nepriame hodnoty väčšieho rozsahu, ako ten, kto vyděláva spústu peněz kšeftem, ktoré preperie a užíva ich na jachte s rodinou.

Destabilizáciu a krízu spôsobujú tí, čo sú zahľadení do seba. Zamestnávatelia stoja v prvej línii, sú to hrdinovia tejto doby, oni a ich rodiny dostávajú vždy prvé údery. Po privatizačných zločinoch, ich nepotrestaní a následne znevážení podnikateľského stavu, slovenská spoločnosť všetkých podnikateľov an blok kriminalizuje a nedoceňuje. Víťazom sú v daňových rajoch registrované a pre slovenskú spoločnosť nič nehovoriace anonymné firmy, ktoré vydělávají spústu peněz. Úspech Nemecka, nemeckého priemyslu a zamestnanosti je konsenzom a dielom celej nemeckej spoločnosti práve spoločenským docenením týchto ľudí. Pre osobnostne nedorastených politikov sú tieto témy španielská dedina.

Tomáš Baťa sa o hospodárskej kríze vyjadril: „To, čomu sme zvyklí hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. Nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nevytvárať dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy; pracovať a šetriť a uskutočniť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiadúcejšími a čestnejšími než leňošenie a mrhanie. Je potrebné prekonať krízu dôvery. Technickými, finančnými a úverovými zásahmi ju však prekonať nie je možné. Dôvera je vec osobná. Dôveru možno obnoviť len mravným hľadiskom a osobným príkladom". Ktorá osoba je na Slovensku Baťovým príkladom?

Žiť tvorivou prácou nie je ľahký špás. Väčšina živnostníkov založila živnosť v dobrej viere zodpovedne pracovať. Živnostenský list sa stal už pre tisíce rodín cestovným lístkom do skutočných pekiel. Tí vybavenejší sú podnikateľmi, výrobcami a všetkým, čo s tým súvisí. Najschopnejší z nich navrhujú spôsoby života. Úspech nie je o odvahe a šťastí, šťastie si občas iba sadne aj na odvážneho. Podnikanie je duchovný, psychický a fyzický výkon. Je to znalosť stavu a predpoklad vývoja. Podnikanie je myšlienka, cieľ, súťaž a tvrdý boj. Myšlienky potrebujú podmienky, nie prekážky. Firma, úspech a prirodzene aj majetok podnikateľa sú ako bitevné medaile. Politici udeľujú tieto bitevné medaile podľa vlastnej nomenklatúry. Firmy dnes bojujú o holý život. Pre politikov, právnikov, sudcov, exekútorov a rôznych predátorov sa už stal majetok firiem a strecha nad hlavou podnikateľa cieľom a šťavnatým sústom.

Zdecimovaný stav podnikateľov nie je ich neschopnosť, ale následok politiky. Podnikateľa držia pri činnosti záväzky, česť a zodpovednosť za tvrdou prácou vydobitý priestor. Keď sa politikom sníva o výhodách a kšeftoch, sudcom o úplatkoch a exekútorom o majetkoch podnikateľov, podnikateľ precestuje za ľuďmi, prácou a partnermi tisíce kilometrou nocou. Kríza, druhotná platobná neschopnosť, reťaz neplatenia, úvery, úroky, inflácia, stroje, údržba, opravy, prenájom, investície, doprava, dovoz, vývoz, mýto, nafta, benzín, ľudia, mzdy, odvody, strava, dovolenky, choroby, materiál, elektrika, teplo, náklady a škody od výmyslu sveta, z podnikania, zamestnávania, platenia daní a odbremeňovania štátu sa stal boj o holý život. Znevažovať podnikateľa za neschopnosť platiť záväzky načas, ak to nie je úmysel, je to isté, ako znevažovať robotníka za oneskorenú mzdu a nesplatenú elektriku.

Morálnej biedy akoby nebolo konca kraja. Spoločnosť je ako oklamaná, znásilnená a okradnutá deva. Stav je ako počas normalizácie. Okupanti boli vnucovaní ako bratia. Dnes si zločincov vydržiavame sami a máme ich mať radi. K moci sa dostal už kde kto. Pravica očakáva stratu pamäti jej tradičných voličov a ráta s protificovským hnevom. Politické tábory majú na seba dostatok vydierateľných argumentov, preto sú ticho. Úhlavnými nepriateľmi občanov sú politici. Občania musia byť v tomto jednotní. Bude snaha rozkladať hlasy občianského tábora. Róbert Fico pod občianskou zástavou háji záujmy bielych golierov a oligarchov. Jeho úlohou je nedotknuteľnosť epochy uplynulých dvadsaťtri rokov. Prebieha vojna desinformácií. Spoločnosti sa podsúva, vraj za sociálnu nespravodlivosť a biedu môžu banky a svetová kríza. Ideálny je nepriateľ z inej planéty. Ak by bolo Slovensko desaťnásobne väčšia krajina, svetovú krízu a tretiu svetovú vojnu by sme dávno vyvolali my. 

Budú prezidentské voľby. Poznávame mená a motívy občianských kandidátov. Tu som, tu ma máte, aj ja chcem byť prezident. Úlohou prezidenta nie je reprezentovať, ale vnútiť spoločnosti iný charakter. To môže politický nezávislý, čistý, priamy a pevný človek, ktorý sa zločinu moci už postavil na odpor. Keď pomenuje veci pravým menom a bude ich riešiť, bude mať podporu občanov. Generálnou úlohou prezidenta bude zastaviť zločin moci, potrestať zločin moci a disciplínu moci. Je to jeden zo spôsobov, ako zefektívniť a odstrániť prezamestnanosť štátnej správy. Väčšina kandidátov nestojí za slovo. Kardiochirurg Fišer bol tvárou zločinného HZDS. Jeden oligarcha, který taky vydělal spústu peněz kšeftem, sa chce dostať do prezidentského paláca. Seba a svoje bohatstvo považuje za splnený americký sen. V čase kedy zbohatol, si ani nevšimol, že spoločnosť sa rozkráda a rozkladá a nijak proti tomu neprotestoval. Dnes chce bojovať proti sociálnej nespravodlivosti a práve oligarchom.

Ako vyzýva Pápež František, jednou z najdôležitejších úloh prezidenta bude boj proti nespravodlivosti, odstránenie krívd a nápravy. Ako nespravodlivosť bolí, by prezident mal vedieť. Ak nechceme figúrky iba vymeniť a život naozaj zmeniť, podmienkou a súčasťou prezidentských volieb musí byť voľba osoby Generálneho prokurátora a Predsedu najvyššieho súdu!!! Súčasťou volieb musí byť referendum o zrušení definitívy a imunity justície!!! Verejný činiteľ s trojnásobným platom a definitívou musí byť v prípade zločinu schopný prijať trojnásobný trest a doživotné uprum!!!  Zákony musia platiť rovnako pre všetkých!!! Súčasťou volieb musí byť referendum o zmene Ústavy na švajčiarský spôsob!!! Švajčiarsko nefinancuje politikov a politické strany a politické strany štát neorganizujú!!! 

Na Slovensku sú stovky ľudí, ktorí spoločnosti odovzdali všetko. Prezidentského kandidáta hľadajme medzi nimi!!! 

Vyzývam všetkých občanov postaviť sa zločineckému režimu na tvrdý odpor!!!

Keď súhlasíte s týmto názorom, rozmnožujte a rozširujte ho!!!

Štefan Martoš


http://www.lifenews.sk/

1. Fenomén František
Po jeho zvolení nastali v liberálnych kruhoch ovácie. Liberáli očakávali, že František bude revolucionár z Južnej Ameriky. Skrytý teológ oslobodenia, marxista, či progresivista schvaľujúci vysväcovanie žien. Dokonca aj média sa dali na jeho stranu, aby toto zdanie živili. Účelovo ho vykreslovali ako revolucionárovi na Petrovom stolci, čo prišiel zrúcať "zastaralú" Cirkev.. Dávali ho do absurdného protikladu k "spiatočníkovi" Benediktovi, ktorého média neznášali za jeho katolícke postoje. Čas však ukázal, ako boli mimo.
http://www.lifenews.sk/special/Francis.jpg
Zdá sa, že František vybabral nie len s liberálmi, ale aj s médiami vďaka jeho neformálnemu južanskému štýlu. Čo sa týka viery, je ostrý ako Benedikt. Hovorí o témach, o ktorých je zriedkavo počuť dokonca aj v kostole. Pravidelne hovorí o reálnej existencii diabla a jeho prítomnosti vo svete. Otvorene kritizuje vlažnosť mnohých katolíkov a dokonca aj konformných biskupov, ktorí nekritizujú svet a hrajú na istotu. Hovorí, že mimo katolíckej Cirkvi niet spásy a že Cirkev musí byť hierarchická. Napomína liberálne mníšky za to, že sa správajú ako staré dievky a nie ako duchovné matky. Hovorí, že katolík musí chrániť počatý život za každú cenu aj cenu mučeníctva a že homosexuálne manželstvá su "machináciami otca klamstiev". Používa síce moderný populárny slovník a prjav, avšak reže do živého. Média zrejme zatiaľ nie sú schopné túto skutočnosť o Františkovi spracovať. Ostali zaskočené. Zrejme nečakali, že pápež z Južnej Ameriky bude katolík.

+++
.

     Facebook


Hlavná stránka