"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

BIELE KONE POLITIKOV
Konkurzná mafia -neoddeliteľná súčasť politickej mafie 3. časť

Najorganizovanejší zločinci a zlodeji z vysokej politiky nás neustále presviedčajú, že niet peňazí na zvyšovanie platov učiteľov, zdravotných sestier, či ďalších profesií, ktoré tvoria hodnoty – na rozdiel od parazitných darmožráčov z vysokej politiky, ktorí suchotami netrpia. Neustále chýbajú peniaze v sociálnej a zdravotníckej sfére, či v ďalších odvetviach. Napriek tejto mizérii, ale existujú profesie, ktoré nedostatok financií nepociťujúParadoxne, práve tým profesiam, ktoré čím viac škody urobia, nielen tejto republike ale aj ich občanom, sa platové ohodnotenie ešte zvyšuje. Hoci odmenou za ich vykonanú prácu by mala byť cela v Leopoldove a v Ilave. Jedná sa o politikov z ponovembrových vlád a parlamentov a nimi dosadených lokajov z MV SR, GP SR, NS SR, ÚS SR, či slovenskej justície. Takže pozrimesa ako v realite najorganizovanejší zločinci a zlodeji z vysokej politiky plnia svoje ústavné sľuby, ktoré stvrdili vlastným podpisom, že budú pracovať pre blaho národa – hoci v skutočnosti pracujú proti vlastnému národu.


Biele kone politikov

        Keby sme mali slušných politikov, mafián X. Y. by tiež slušne pracoval. Ale my slušných politikov nemáme, a ich biele kone rovnako nie sú slušné.
Tak ako mal biele kone X. Y., rovnako vykonával túto funkciu pre najvyšších.  Nikto zadarmo nepohol prstom, a s jedlom rástla chuť. A zohnať pre všetkých nebolo ľahké. Preto sa mal čo obracať.               

Dňa 18.12.2007 o 12.33 prijal sms X. Y. z t.č. xxxxxxxx od M. K.
„ HPK plus s.r.o. kod 12110100111 a N-stav, s.r.o. kod 12110100122. Tieto projekty sú na ministerstve výstavby u M. výzva JPD 2/2007/1.1/08. Skús s tým niečo urobiť. M.

No čo asi? KORUMPOVAŤ !!!

HPK plus s.r.o. je obchodná spoločnosť podľa OR založená v roku 1996 so sídlom na Pluhovej 49 v Bratislava. Od roku 1999 do roku 2010 so sídlom na Tomášikovej v Malinove. Posledná zmena spoločníka bola 23. 6. 2010, so sídlom naposledy Vyšehradská 12, Bratislava.
Daňové nedoplatky k 31. 12. 2010 predstavujú € 56 221!
 
Posledným spoločníkom je Marián Klobušický, bytom Dukelská 18, 900 01 Modra
Marián Klobušický je zároveň spoločníkom v obchodnej spoločnosti Malex spol. s.r.o  poslednými spoločníkmi Zoltán Szikhart a Mariana Szikhartová, Malá Mača s daňovými nedoplatkami k 31.12.2009 € 5 699.

Spoločníčkou v spoločnosti Malex spol. s.r.o. je aj RNDr. Adriana Áčová, ktorá je zároveň spoločníčkou spoločnosti OSAN Bratislava a.s. – spoločníci JUDr. Martin Glvač, Ján Glvač, JUDr. Milan Valašík, Ľubomír Múčka a Tibor Mihálik.
Tibor Mihálik a Ľubomír Múčka sú zároveň spoločníkmi v  Donar Slovakia a.s.
JUDr. Milan Valašík, JUDr. Martin Glvač, Lívia Krnčoková, Fedor Flašík, Peter Bubeník, boli zároveň spoločníkmi Basketbalovom klube Pezinok, neskôr Bekape a.s.

Dopátrať sa, kde skončil a ako skončila spoločnosť N-stav s.r.o. nebolo jednoduché. Na Okružnej v Modre 3239 je chaos, a epidémia rozmnoženia bielych koní.
                                               
N-stav s.r.o. – je obchodná spoločnosť zapísaná do OR v roku 2004 so sídlom na Cabajskej. Od roku 2006 do roku 2011 na Cabajskej v Senci! Od 30.6.2011 na Okružnej 3239 Modra.  Nedoplatky do sociálnej poisťovne v r.2009 € 42 919.

Spoločnosť N-stav s.r.o. sa zlúčila so spoločnosťami: Aluet s.r.o. Okružná 3239 Modra, Carbiz s.r.o., Okružná 3239 Modra, consultants s.r.o. Červeňákova ul. Bratislava, EKOSTAV SPIŠ s.r.o. Okružná 3239 Modra, Odyssey boats s.r.o. Okružná 3239 Modra, PRETORIAN s.r.o. Červeňáková 8 Bratislava, regol tech, BaS s.r.o. Okružná 3239 Modra, SLOVVINEX spol. s.r.o. Okružná 3239 Modra, VITEX ŠEFČÍK s.r.o. Okružná 3239 Modra.
Právnym nástupcom spoločnosti N-stav s.r.o. sa stala spoločnosť Plusmont s.r.o. Okružná 3239 Modra  29.10.2011.
29.10.2011 sa spoločnosť Plusmont s.r.o. zlúčila so spoločnosťami: Emal s.r.o., Komunálne služby s.r.o., N-stav s.r.o., SIMEA s.r.o., SLOVEXPOOL s.r.o. - všetky so sídlom na Okružnej 3239 Modra. 29.11.2011 sa stápa právnym nástupcom spoločnosť MVS trans, spol. s.r.o. Okružná 3239 Modra.
MVS trans. Spol. s.r.o. so sídlom Okružná 3239 Modra zanikla zlúčením so spoločnosťami: EWEX s.r.o., FASHIONNIGHT s.r.o., LAMECO s.r.o., PLUSMONT s.r.o.- spoločnosti so sídlom Okružná 3239 Modra, a spoločnosťou Media Publishing s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava. Právnym nástupcom spoločnosti MVS trans. s.r.o. sa stala spoločnosť DrevMix Group s.r.o. Okružná 3239 Modra 9.12.2011.
Spoločnosť DrevMix Group s.r.o. zanikla zlúčením, splynutím, alebo rozdelením 9. 12. 2011 so spoločnosťami: AC Profin spol. s.r.o. Sabinovská 10 Bratislava, DOMO TRADE s.r.o. Klincova 37 Bratislava, FINISPORT Okružná 3239 Modra, M.T. KONZULT, s.r.o. Okružná 3239 Modra, MVS trans, spol s.r.o. Okružná 3239 Modra, OPTIMA Bratislava s.r.o., Sabinovská 10 Bratislava.
20.1.2012 sa právnym nástupcom tejto spoločnosti stala spoločnosť Jukastav s.r.o. Okružná 3239 Modra v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami: AFID s.r.o., Okružná 3239 Modra, ALUGROUP spl, s.r.o. Matúškova 26 Bratislava, D-investing s.r.o. Okružná 3239 Modra, D.A.G Servis s.r.o. Trnavské Mýto Bratislava, DrevMix Group s.r.o. Okružná 3239 Modra, Lipan s.r.o. Miletičova Bratislava
21.2.2012 sa nástupníckou spoločnosťou stala spoločnosť Architrav s.r.o. Okružná 3239 Modra.
Spoločnosť Architrav s.r.o. zanikla zlúčením, alebo splynutím dňa 21.2.2012 so spoločnosťami: BLOM 1 LV spol. s.r.o., Ekosystém Slovakia s.r.o., Jukastav s.r.o., M.P.S. Martan s.r.o., Texmoda spol. s.r.o., To.o. Karin s.r.o. –  sídlom všetkých obchodných spoločností je Okružná 3239 Modra. Právnym nástupcom spoločnosti Architrav s.r.o. sa dňa 6.3.2012 stala spoločnosť Investcapital s.r.o. so sídlom Hviezdna 38 Bratislava.
Od 7.2.2012 sú spoločníkmi J.B. Záhradnícka 63 Bratislava a O. Z. Haydnova 4725 Bratislava. Daňový úrad by mohol zakročiť. Aj kontrolovať. Aj zistiť, či predsa ten N-stav s.r.o. tú dotáciu získal. A čo s ňou urobil. Pokiaľ ešte spoločnosť nie je v likvidácii. Ale vlastne veď účtovníctvo žiadne v nej už nie je. Tie zmeny sú na pomery v SR prirýchle.
V mnohých spoločnostiach z menovaných sa stal posledným spoločníkom J. P. Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava. Spolu s J. P. pôsobil v obchodných spoločnostiach L. B. Komenského 1214/3 Dunajská Streda. Výsledky ich „ podnikateľskej „ činnosti boli nasledovné:

Jozef B je, alebo bol spoločníkom podľa OR v 126 obchodných spoločnostiach. Daňové nedoplatky, nedoplatky voči SP sú u nasledovných obchodných spoločností:

                                                             Rok          Daňové nedoplatky / €             v SP / €

Hatri s.r.o.                                           2010                  10 285
Betex s.r.o                                           2009                  36 017
Dream media s.r.o.                              2009                    5 846
Baltek s.r.o.                                         2008                355 012
Pelax spol s.r.o.                                   2010                  16 662
N- stav s.r.o.                                                                                                      42 919
Alugroup, spol. s.r.o.                          2010                   21 777

                                                                                    €  445 599                    € 42 919

Celkom : dlh voči štátu € 488 518, prepočet na SK kurzom 30,1260 =14 717 094

Jozef P. je, alebo bol spoločníkom podľa OR v 110 obchodných spoločnostiach.
Daňové nedoplatky sú u nasledovných obchodných spoločností:

                                                          Rok              Daňové nedoplatky / €       ZP/€      SP/€

Prvá mediálna spoločnosť s.r.o.        2007                        531 103
Agropa s.r.o.                                     2010                           35 637
Saer Slovakia s.r.o.                           2010                             7 563
Elta Slovakia spol. s.r.o.                   2007                         331 939
Syenit a.s.                                          2006                         431 521
-„-                                                      2008                                                         5 265
Hotel and Travel Agency s.r.o.         2010                          60 020
Wi-gor spol. s.r.o.                             2010                           10 261
Paga s.r.o.                                          2006                         232 357
Galaxy Slovakia s.r.o.                       2010                                                                       17 231

                                                                                           1 640 779                 5 265     17 231

Celkom: dlh voči štátu     € 1 663 275 prepočet na Sk kurzom 30,1260 = 50 107 823 Sk

Ladislav B. je podľa OR spoločníkom v 42 obchodných spoločnostiach s nasledovnými daňovými nedoplatkami a nedoplatkami v poisťovniach:

Par Trade spol s.r.o.                           2004                          730 266
Real estate Investment s.r.o.              2007                          298 745                              
Flora, spol s.r.o.                                 2007                          464 715
Agropa s.r.o.                                      2010                                                           35 637
Lesy Whitte Mill, spol s.r.o.              2007                          199 164
-„-                                                     2010                                                           20 648
B+F Business, s.r.o.                           2008                          169 339   
Bizra spol s.r.o.                                  2010                                                              7 367
EKO Poprad s.r.o.                              2009                                                            12 087

                                                                                            1 862 229                    75 739

Celkom dlh voči štátu  € 1 937 968 prepočet na Sk kurzom 30,1260 ´= 58 383 224 Sk

Krok za krokom z Okružnej naprieč Slovenskom nám vykradli miliardy. A likvidáciou týchto obchodných spoločností sa zaoberajú špecializované firmy. Na Slovensku popredná Bankrot s.r.o, v ČR Bankrot s.r.o. mafiána X. Y. Najvyšší čas, aby títo odborníci konečne dostali po prstoch. Biznis o akom sa smrteľníkom nesníva.

Toto je povolanie bielych koní, za chrbty ktorých sa skrývajú ich chlebodarcovia, teda tí, čo rozkrádajú náš majetok. Červené čísla u bielych koní sú prírastky na osobných kontách oligarchov. A robia to beztrestne. Čo na to kompetentní, platení z daní občanov? Pán minister financií pritvrdzuje a chce peniaze za hazard. Pritom má problém rozlíšiť gamblera od „dámy“ pri Slovnafte. Asi nemáme inú možnosť, ako zobrať do rúk veci verejné prísnejšou kontrolou, každý podľa svojich možností. Lebo časy, keď budeme vypínať plyn, elektrinu a vodu sú na dosah. A finanční oligarchovia sú čím ďalej, tým krvilačnejší. Je to čierne na bielom!

(Spracované na podklade na internete uverejnených informácii).
Keďže niekoľko rokov na internete uverejnené svedectvo vykazovalo znaky závažnej ekonomickej trestnej činnosti, zatajovanie týchto skutočností by mohlo byť v budúcnosti kvalifikované ako neoznámenie trestného čínu. Za súčasnej situácie, kvôli bezpečnosti dotknutých osôb, nemohli byť zverejnené niektoré údaje z tohto svedectva, tieto aj s originálom svedectva budú odovzdané orgánom činným v trestnom konaní až po zmene politickej situácie na Slovensku, resp. budú odovzdané príslušným inštitúciám EÚ.


Analytické oddelenie strany NAJ

Pokračovanie v ďalšej časti.

   PRINT RSS
Hlavná stránka