"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

List poslanom NR SR

            
             
Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
Orlové 3. 2. 2004
           
           
Národná rada SR
Námestie A. Dubčeka l
BRATISLAVA l
81280
           
           
           
Nevážených 84 poslancov NR SR, ktorí zvolili násilníka a vydierača Dobroslava Trnku
za generálneho prokurátora SR,
od novembra 1989 patria poslanci SNR a neskôr NR SR medzi najodpornejšiu luzu a
odpad slovenského národa. Nemožno sa tomu čudovať. Keďže veľká väčšina z nich sa
vyliahla z pretransformovanej zločineckej komunistickej ideológie, tomu zodpovedajú aj ich
výčiny voči vlastným spoluobčanom. Hoci Slovensko bolo hlavne ich vinou okradnuté
minimálne o 900 miliárd Sk, ekonomickú ťarchu za tieto svoje zločiny preniesli na radových
občanov. Hlavne na dôchodcov, telesne a zdravotne ťažko postihnutých, či dlhodobo
nezamestnaných, z ktorých väčšina by chcela pracovať. Je paradoxné, že musia trpieť
nevinní ľudia, ktorí toto nezavinili - a to dokonca systémom kolektívnej viny.
Ako by im ani toto ešte nestačilo. V októbri 1995 sa ich všetkých 150 stotožnilo s marením
vyšetrovania štátneho terorizmu zo strany zakladateľa a krstného otca ponovembrového
štátneho terorizmu Vladimíra Mečiara. Z NR SRt tak urobili zločineckú a štátno-teroristickú
organizáciu. Mnohí z nich sú doteraz vo vláde a parlamente.
Jedným z nich je aj Ivan Šimko. Napriek tomu, že Menovaný vie nielen písať, ale aj čítať,
napriek tomu, že bol oboznámený s obsahom článku v týždenníku Plus 7 dní č. 31/2003, kde
boli jednoznačné dôkazy o tom, ako vtedajší hlavný vojenský prokurátor Trnka a jeho
zástupca Gardecký tým najodpornejším spôsobom zneužili svoje funkcie a právomoci, mlčal
nielen on, ale aj ostatní poslanci, hoci vedia taktiež nielen písať, ale aj čítať.
A tohto násilníka a vydierača Ivan Šimko navrhol za generálneho prokurátora aj napriek
tomu, že Úrad špeciálneho prokurátora začal už v októbri trestné stíhanie oboch vojenských
prokurátorov. S pravdepodobnosťou ktorá hraničí s istotou možno konštatovať, že o tomto
vedeli všetci poslanci NR SR, a napriek tomu mlčali. Dôvod je úplne jasný. Mnohým
politickým zločincom a štátnym teroristom takýto generálny prokurátor vyhovuje.
Budem dokumentovať. Neexistuje v demokratickom svete taký štát, ktorý by riadilo toľko
politických zločincov a štátnych teroristov ako na Slovensku. Neexistuje v demokratickom
svete taký štát, kde zakladateľ a krstný otec ponovembrového štátneho terorizmu by
kandidoval na funkciu prezidenta - Vladimír Mečiar. Neexistuje v demokratickom svete taký
štát, kde terajší predseda vlády ako poslanec NR SR sa v októbri 1995 stotožnil s marením
vyšetrovania štátneho terorizmu - Mikuláš Dzurinda. Neexistuje v demokratickom svete taký
štát, kde terajší predseda NR SR ako poslanec NR SR sa v októbri 1995 stotožnil s marením
vyšetrovania štátneho terorizmu - Pavol Hrušovský. A pokračujem ďalšími menami - Kukan,
Csáky, Bugár, Mikloško, Palko, Pittner a mnohí ďalší, nevynímajúc viacerých poslancov z
pretransformovanej zločineckej a štátnoteroristickej organizáciu HZDS.
Tento list ohľadom tejto kauzy je z mojej strany len úvodom. Ďalšie kroky už budú
omnoho razantnejšie.
      

S listom zasielam aj nasledujúce prílohy:
1). Moje oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa
na Dobroslava Trnku a Mikuláša Gardeckého.
2). Vyrozumenie Policajného zboru v Pezinku.
3). Oznámenie p odovzdaní spisového materiálu z Vojenskej polície v Bratislave.
4). Uznesenie Úradu špeciálneho prokurátora v Bratislave o začatí trestného stíhania.


Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka