"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Hlboká sonda do „svedomia“ exprezidenta Michala Kováča – dodatok

              V tejto časti si čitatelia prečítajú ako dopadol príbuzný politického väzňa Emila Labusa a vnuk Márie Svitanovej Lukáš Gemza za to, že sa domáhal navrátenia dedičstva ukradnutého exprezidentom Michalovom Kováčom.   


     
         „Bombastické“ úspechy polície, prokuratúry a súdov pri odhalení, usvedčení a odsúdení medzinárodne hľadaného nebezpečného „extrémistu“ a „neonacistu“ Lukáša Gemzu

          Nie je to tak dávno, ako jednému zberateľovi, vojakovi z povolania, štátna moc dala pocítiť kam až zájde, ak niekoho začne považovať za fašistu a extrémistu. Do jeho domu vtrhlo cca 20 kukláčov ktorí poškodením dverí a sklenej výplne sa správali, ako keby išlo o nejakého vysoko kvalifikovaného a nebezpečného teroristu. Keby som si chcel z ministra Lipšica a Policajného prezidenta Spišiaka urobiť srandu vo forme zábavného fejtónu, tak by som napísal asi toto:

        „Hoci Lipšic so Spišiakom osobne zásahovú jednotku pochválili, Svetové židovstvo z Ameriky a Izraela nešetrilo kritikou. Ministrovi vyčítali, že zbieranie odznakov a rôznych ďalších vecí z vojnového obdobia je nielen popieraním holokaustu, ale aj jeho hanobením a znevažovaním, hoci  menovaný zberateľ toto verejne nešíril. Protestujúci predstavitelia Svetového židovstva zastávajú názor, že spoločenská a svetová nebezpečnosť tohto zberateľa bola tak mimoriadne vysoká, že zákroku proti nemu sa malo zúčastniť minimálne 40 kukláčov ktorých mali zaisťovať dva tanky, samohybné delo a helikoptéra. Taktiež mal byť použitý špeciálny buldozér, aký používa izraelská armáda, keď zrovnáva so zemou príbytky palestínskych teroristov. Preto sa Svetové židovstvo rozhodlo poslať na Slovensko špeciálne 30-členné komando z Izraela aj so špeciálnym buldozérom a zároveň požiadali Lipšica so Spišiakom ako aj Židovskú náboženskú obec na Slovensku, Ľudí proti rasizmu, Alojza Hlinu, Grigorija Mesežnikova, Petra Gettinga, Tretí sektor a mimovládne organizácie, aby okamžite vypracovali zoznam takýchto nebezpečných osôb. Zároveň ich všetkých vyzvali, aby začali inzerovať ohľadom zberateľských predmetov z vojnového obdobia, nadväzovať styky s takýmito zberateľmi, zisťovať ich adresy, aby sa vžili do úlohy agentov - provokatérov a mená takýchto zberateľov osobne hlásiť izraelskému a slovenskému protiteroristickému komandu.“    

Kauza Lukáša Gemzu

          Dostali sa mi do rúk autentické dokumenty z Okresnej prokuratúry Košice II, Trestný rozkaz vydaný Okresným súdom Košice II a podaný odpor proti tomuto podaný Lukášom Gemzom. Nakoniec všetko si budú môcť čitatelia prečítať v uverejnených dokumentoch a urobiť si z toho úsudok, prečo som napísal taký nadpis tohto článku. Tí ktorí poznajú moju stránku poznajú aj moje nezvratné dôkazy na zločiny proti ľudskosti – proti vlastným občanom, ktoré od novembra 1989 realizujú fašisti, extrémisti a psychopati z vysokej politiky. Stačí napríklad, keď si pozrú moje vystúpenie na 1. mája 2011 v Prešove ktoré je umiestnené na mojej stránke a mali by pochopiť, že slovenská polícia, prokuratúry a súdy nielen za posledných 20 rokov nedokázali usvedčiť a potrestať ani jedného fašistu, extrémistu a psychopata z vysokej politiky, ale v skutočnosti tieto organizované zločinecké a protislovenské skupiny vlastne o týchto štátnych orgánoch cez vysokú politiku rozhodujú.

Takže pokračujem v humornom texte

          Ctihodná pani prokurátorka JUDr. Eva Bernátová a ctihodná samosudkyňa JUDr. Daniela Blažovská  museli byť z tejto fašistickej, extrémistickej a neonacistickej propagácie, realizácie a činnosti menovaného tak pobúrené, že majú nielen problémy so spánkom, hoci ja osobne s hrôzou očakávam, či sa postupne nenaruší ich menštruačný cyklus ku ktorému sa môže ešte pridať napríklad zmena farby ich vlasov do zeleného či pomarančového odtieňu. Čo potom, ak od pána Gemzu budú požadovať odškodné za túto ujmu. Veď niečo podobného sa malo údajne stať aj Petrovi Gettingovi, redaktorovi Plus 7 dní, keď sa začal zaujímať o činnosť Slovenskej pospolitosti a Ľudovej strany – Naše Slovensko a teraz by mal používať špeciálne prelivy. Takto postihnutí by údajne mali byť aj niektorí redaktori denníka SME, TV Markíza, Grigorij Mesežnikov a niekoľkí ďalší. Preto si myslím že vedenie Slovenskej pospolitosti a Ľudovej strany – Naše Slovensko by si mali uvedomiť, že takto nemôžu postupovať voči svojím ideologickým protivníkom a v rámci demokracie a tolerancie by si mali osvojiť ich myslenie a ich pohľad na svet. Lukášovi Gemzovi navrhujem, aby začal obiehať všetky obchody v Európskej únii kde nielen predávajú takéto mikiny za ktorú on bol odsúdený, ale nech požiada aj konkrétnych slovenských vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov aby začali trestne stíhať politické špičky všetkých dotyčných štátov kde takéto niečo sa predáva. 

Vladimír Pavlík  


O čo viac sa naši pseudodemokrati a ich prisluhovači  z polície, prokuratúry a súdov snažia vyrobiť neonacistov a extrémistov z každého kto má iný názor o to viac sú slepí a hluchí k skutočným extrémistom, ktorí verejne propagujú režim, ktorý vyvraždil  prinajmenšom 100  miliónov ľudí počnúc  gulagmi, maoistami v Číne a končiac  Kambodžou. (A proti tomu boli  nemeckí nacisti  len  obyčajní  amatéri.) Názornou ukážkou sú trička s obrazom Stalina, Marxa či nápismi NKVD a KGB, aké sa na Slovensku dajú bez problémov kúpiť a nosiť na verejnosti bez toho, aby sa našiel iniciatívny vyšetrovateľ, ktorý by dotyčného obvinil .    Webová stránka Revolučnej komunistickej strany  http://revkoms.blogspot.com/ sa stala paradoxne predmetom údajného monitorovania políciou až po masakre v Nórsku a iniciatíve našich novinárskych hyen, ktorí v honbe za pikoškami zrazu zázračne objavili videoklip z navádzaním na fyzickú likvidáciu buržujov typu Dzurinda, Mikloš, Radičová, Dospiva, Haščák, Slota a spol. Tento klip sa podľa nich mal na internete objaviť niekoľko dní pred nórskou masakrou. V skutočnosti však lietal na webe už od januára tohto  roku a nikoho to nezaujímalo.

    Facebook

Lukáš Gemza, C/O Jozef Petrov  36,  rue de Srassen 8094 Bertrange , Luxemburg

Odoslané doporučene!

Okresný súd   Košice II,
Štúrova č. 29
042 11 Košice              
                                                                                           Spišská Belá 20. 7. 2011

Vec.        Odpor proti trestnému rozkazu č. k. 5T 64/2011

Lukáš Gemza, narodený 14.7.1984, podávam v zákonnej lehote odpor proti trestnému rozkazu č. k. 5T 64/2011zo dňa 29.6.2011, ktorým som bol  uznaný vinným z prečinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd podľa §422 ods. 1 Tr. Zák. a v neprítomnosti odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov podmienečne so skúšobnou lehotou 16 mesiacov.

Uvedeným trestným rozkazom bol porušený zákon tým, že mi bolo odopreté právo na spravodlivé súdne pred nezávislým a nestranným súdom v rozpore s ústavou SR, listinou základných ľudských práv a slobôd  ako aj s medzinárodným dohovorom. 

Ako dokazuje samotný súdny spis,  dňa 14.3.2011 som vyšetrovateľovi doporučeným listom oznámil, že z pracovných dôvodov sa nachádzam v zahraničí a riadne som mu oznámil adresu pre doručovanie úradných poštových zásielok. V prílohe predkladám Okresnému  súdu kópiu tohto listu, ktorá je uverejnená aj na webovej stránke http://www.diamantovabana.sk/doc/15b.html  
Napriek tomuto oznámeniu som na uvedenú adresu nikdy nedostal úradnú zásielku vyšetrovateľa,  obžalobu  ani samotný trestný rozkaz.

Z uvedeného dôvodu som sa nezúčastnil uzatvárania spisu  ani konania pred súdom a nemal som možnosť využiť svoje zákonné právo brániť sa pred súdom.

Všetku úradnú poštu  chybným postupom zo strany vyšetrovateľa, prokuratúry, súdu ako aj pošty v Spišskej Belej  preberala moja stará mama Mária Svitanová z adresy Lukáš Gemza, P.O. Box 10, 059 01 Spišská Belá.  Je preto neprípustné aby v trestnej veci preberala  úradné  zásielky určené do vlastných rúk osoba, ktorá bola splnomocnená len na preberanie bežných poštových zásielok.

V uvedenej veci mi bolo odoprené právo na obhajobu, teda zvoliť si právneho zástupcu v zmysle ust. § 34 a § 36 Tr. Por. Právo na obhajobu zaručuje čl. 50 ods. 3 Ústavy SR a čl. 6 ods. 3 Listiny základných ľudských práv a slobôd aj keď sa nejedná v danom prípade o povinnú obhajobu v zmysle ust. § 37  Tr. Por. V trestnom konaní má byť zaručená úplná ochrana zákonných práv a záujmov osôb proti ktorým sa vedie trestné konanie.

Právo na obhajobu a právo na spravodlivé súdne konanie v  najzákladnejšej podobe znamenajú nevyhnutnosť zabezpečiť práva obvineného tak, aby v konaní boli objasnené aj všetky skutočnosti svedčiace v prospech obvineného (čo vyplýva aj zo zásady náležitého zistenia skutkového stavu) Právo na obhajobu spolu s právom na spravodlivé konanie pred nestranným súdom má viesť k tomu aby na jednej strane  nebola odsúdená nevinná osoba a na strane druhej aby páchateľ bol odsúdený za to čo skutočne spáchal.

Právom na obhajobu sa rozumie súhrn práv daných osobe proti ktorej sa vedie trestné stíhanie. Toto právo sa vzťahuje na celé trestné konanie a zahrňuje odhliadnuc napr. od práva žiadať od všetkých orgánov  činných v trestnom konaní a súdu aby boli objasnené aj okolnosti svedčiace v prospech obvineného (§2 ods. 10).

  • právo obvineného vedieť z čoho je obvinený
  • právo osobnej obhajoby (§34), ktoré môže obvinený realizovať buď aktívnym spôsobom (najmä výpoveďou, účasťou na úkonoch, navrhovaním dôkazov a pod.), alebo pasívnym spôsobom vo forme použitia práva odoprieť výpoveď.

K skutku z ktorého som mal bol uznaný vinným uvádzam, len to čo som vždy uvádzal a tvrdím, že sa jedná o zjavne účelové obvinenie bez preukázania úmyslu čo dokazuje samotné odôvodnenie trestného rozkazu v ktorom absentuje preukázanie úmyslu.

Oblečenie Mikinu som zakúpil riadne vo verejne prístupnom obchode v Prahe, nosil som ju vo viacerých štátoch EÚ a nápis na nej Skrewdriver - čo znamená aj skrutkovať  mi nič nehovoril a nemal som vedomosť, že môže byť  v rozpore so zákonom.  V priebehu konania som zistil, že uvedená anglická skupina má verejne prístupnú webovú stránku http://www.last.fm/music/Skrewdriver priamo v členskom štáte Európskej únie, ktorej členom je aj Slovenská republika a nerozumiem prečo mám byť perzekvovaný a prenasledovaný políciou, prokuratúrou a súdom.

Samotný trestný rozkaz pripomína praktiky z 50. rokov kedy akčné päťky súdili koho chceli a za čo chceli a takto vyrábali nepriateľov štátu. Dodávam, že som príbuzným  bývalého politického väzňa Emila Labusa o ktorom informuje webová stránka http://necenzurovane.cwahi.net/kovac/labus2.html a webová stránka http://www.szcpv.org/10/gemza.html  a už len z tohto dôvodu je trestný rozkaz  názornou ukážkou praktík bývalého totalitného režimu.

Z uvedených dôvodov porušenia zákona a práva na spravodlivé konanie pred nezávislým a nestranným súdom žiadam o zrušenie trestného rozkazu.

Príloha : List zo dňa 14.3.2011  

                                                                                              Lukáš Gemza    Facebook
             
Hlavná stránka