"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Únos Lukáša Gemzu v pozadí popravy novinára Kuciaka a jeho priateľky


Život  potvrdzuje, že náhody sa nedejú a poprava novinára a jeho priateľky nebola náhoda, rovnako ako nebola náhoda smrť  novinára Marcela Samuhela v roku 1993, ktorý pátral po dodnes neobjasnenej, podľa oficiálnej verzie ŠtB, samovražde kňaza Přemysla Coufala v roku 1981.

Je tu však jeden zásadný rozdiel. Zatiaľ čo  o smrť  novinára Marcela Samuhela, ktorého telo sa dodnes nenašlo sa nikto nezaujíma, smrť Kuciaka spustila mediálnu lavínu novinárov, ktorí zrazu objavili Ameriku a zistili, že na Slovensku pôsobí mafia prepojená s najvyššími politikmi.  O tejto mafii však nikdy nechceli počiť hoci mali k tomu množstvo informácii uverejnených aj na tejto webovej stránke.  Spomeniem len svedectvo Ing. Danky Bobekovej a Vladimíra Pavlíka o konkurznej mafii bývalého sudcu, dnes milionára Zoroslava Kollára a jeho kumpána Petra Sýkoru, kde bola mimochodom v pozadí tiež podivná smrť bieleho koňa Koperu a mnohých ďalších. O tom však média a hrdinovia ako napríklad  Tom Nicholson zbabelo mlčali, podobne ako o  kauze  predaja Diamantovej bane v JAR, či účasti M. Kováča ml. na podvode na Taiwane.  

Rovnako ako média mlčia o smrti Marcela Samuhela, tak isto je pre nich nežiadúci prípad únosu  Lukáša Gemzu z roku 2010, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa s istote,  prepadnutým a naloženým do dodávky  príslušníkmi SIS. 
  Z vyhrážok ľudí, ktorí ho uniesli  bolo zrejme, že  niekomu prekáža jeho snaha domôcť sa spravodlivosti v kauze ukradnutého dedičstva po grófovi Zamoyskom o ktoré jeho rodinu  pripravil bývalý komunista a bankový podvodník, dnes už nebohý exprezident Michal Kováč. Napriek tomu, že Lukáš prípad  ukradnutého dedičstva podrobne spracoval, nikto z novinárov nemal odvahu spochybniť falošný mýtus   o  únose  prezidentovho syna taktiež v réžií SIS. Vyhrážanie a únos Gemzu priamo súviseli aj s aktivitami podvodníka Michala Kováča ml. amnestovaného spolu s jeho kumpánom Kočnerom priamo jeho otcom.

Ak by Lukáš neemigroval  do zahraničia, kde dnes pracuje a žije, s najväčšou pravdepodobnosťou  by ho politická mafia prepojená so SIS zlikvidovala alebo v lepšom prípade  dostala do väzenia.  Pokúsili sa o to súbežne v čase únosu vykonštruovaným obvinením za účasť na mítingu ĽS NS v Šaci pod zámienkou, že mal oblečenú mikinu  s nápisom britskej hudobnej skupiny Skrewwdriver, ktorú si kúpil na trhu v Prahe.  Pochybným znalcom- ad-hok v tomto prípade bol  SIS objednaný Mgr. Vojtech Karpaty.  Je poľutovaniahodné, že Kotleba a ĽS NS , ktorej poslanci dnes čelia podobným praktikám  sa na neho vykašľali a nemali  mu záujem pomôcť. Pokus SIS však nevyšiel pretože bol v plnom rozsahu oslobodený.

Lukáš Gemza požiadal v roku 2016 o obnovenie vyšetrovania jeho únosu Úrad špeciálnej prokuratúry o čom informoval aj isté zahraničné inštitúcie.  Odmietol však vypovedať na Slovensku a po začatí trestného stíhania vo veci bol na dožiadanie vypočutý v Severnom  Írsku.   Na podnet prokuratúry bol však trestný čin únosu a vydierania prekvalifikovaný na obmedzovanie osobnej slobody.   Je evidentné, že pre Slovenskú republiku nie je žiadúce, aby sa vyšetroval únos  hoci je málo pravdepodobne, že pre časový odstup sa ešte niečo vyšetrí a ešte menej pravdepodobné je, že polícia vôbec požiada SIS o vyjadrenie a začne vyšetrovanie proti jej  príslušníkom.

 Z tohto dôvodu bol podaný I. námestníkovi GP SR návrh na prekvalifikovanie trestného činu opäť na vydieračky únos, teda tak ako to vyhodnotila polícia v roku 2010.

Na záver treba povedať, že mafia stála pri samotnom zrode tohto štátu a je s nim pokrvne spojená.  Verejnosť je k tomu úplne ľahostajná a považuje to už za samozrejmosť. Zrazu sa tu niekto zobúdza a zisťuje čo sa tu deje od roku 1989. Je smutné, že je k  tomu  nutné, aby museli zomrieť dvaja nevinní mladí ľudia. Pýtam sa preto, ak by bol zavraždený Lukáš Gemza, Ing. Danka  Bobeková alebo Vladimír Pavlík, vedelo by sa vôbec o tom a pohlo by to týmto národom? Taktiež sa pýtam, načo nám je prokuratúra a polícia, ktorá namiesto vyšetrovania zločinov, vyšetrovanie marí a znemožňuje a je v hlbokom predklone pred politickou mafiou.

A ďalšia  otázka znie, existuje na Slovensku vôbec politická strana, ktorá nie je pod kontrolou mafie a oligarchie?

Čo je to za Spravodajská služba, ktorá namiesto toho, aby mala prehľad o hrozbách úkladne pripravovaných vrážd, ktoré majú za cieľ politické ciele, zamestnáva idiotov ako  ukradnutá identita -Igor Horvath, ktorý  sa z telefónneho čísla  prezentujúceho sa ako SIS , chváli, že je poverený  zvláštnym odborom a už vopred avizuje občianskemu aktivistovi Vladimírovi Pavlíkovi, že bude zablokovaný na sociálnej sieti FB, čo sa aj stane, hoci tam ten už ani nič nenapísal.   Pritom podľa zákona má mať SIS na rozdiel od ŠtB  len informačnú povinnosť bez kompetencii.  Takúto spravodajskú službu občania vôbec nepotrebujú pretože sa stáva hrozbou a nástrojom zneužívania politikmi   rovnako ako kedysi ŠtB.                                                
                                                                                    Alex Bondarčuk


List Lukasa Gemzu

MR,.LUKAS GEMZA
1/march of 2018

Mafiou riadený štát a zneužívané bezpečnostné zložky –

Tento list adresujem svetovým médiám, vyšetrovacím organom, organizáciám pre podporu ľudských práv a politickým lídrom. Po vražde slovenského novinára a jeho priateľky je to moja povinnosť. Dlhodobo upozorňujem na napojenie vrcholných predstaviteľov statnej moci Slovenskej Republiky na organizovaný zločin vďaka čomu som bol pred takmer ôsmimi rokmi obetou brutálneho trestného činu únosu ktorý zorganizovala a vykonala slovenská tajná služba na priamy pokyn vládnych špičiek. Je dlhodobo známe že tajná služba SIS je zneužívaná na súkromné účely. Upozorňujem o mojom prípade ale nik vo svete o ňom nechce počuť pretože každý sa obava rozsiahlych následkov. Zo svojej rodnej krajiny som musel utiecť pretože by som pravdepodobne dopadol ako zavraždený novinár ktorý upozorňoval na kauzy na ktoré som upozornil aj ja. Cela vec je účelovo vyšetrovaná do stratena.

Preto Vás všetkých ktorí čítate tieto riadky vyzývam aby ste prelomili mlčanie a zo svojho postavenia využili možnosť  ostro odsúdiť mafiánske praktiky na Slovensku a poukázali priamo na vládnych predstaviteľov statnej moci na Slovensku zodpovedných za mafiánske praktiky. Nie je možné aby v tomto slobodnom svete unášali ľudí hovoriacich pravdu a ukazujúcich na konkrétne brutálne činy a napojenia na organizovaný zločin!

Ako prílohu pripájam 5 príloh tykajúcich sa „vyšetrovania“ únosu ktorého som sám obetou

Na vedomie –
FBI Headquarter, Washington D.C. USA
Department of Justice, Washington D.C. USA
United Nation, New York, USA,
New York Times, New York, USA
Antonio Tajani, President of the European Parliament, Brussel, Belgium
Jean Claude Junckier, President of the EU Commission, Brussel, Belgium
Washington Post, Washington D.C., USA
Associated Press, London, United Kingdom
Neue Zürcher Zeitung, Zurich, Switzerland
Suddedeutsche Zeitung, Munchen, Deutschland
Der Spiegel, Hamburg , Deutschland
Aktuality.sk, Bratislava, Slovakia
JUDr. Stefan Harabin,  Judge of the highest Slovak court
Mlada Fronta Dnes, Prague, Czech Republic
Bezpečnostný Vybor NR SR, Bratislava, Slovakia
Staatsanwaltschaft Munchen I, Munchen , Deutschland
Europol, Den Haag, Netherland
Interpol, Lyon, France,
National Crime Agency, London, United Kingdom
Robert Fico, Leader of Slovakia Mafia, Bratislava, Slovakia

Mafia-led state and abused security forces

I address this letter to the world's media, investigative authorities, human rights organizations, and political leaders.
It is my duty after the murder of a Slovak journalist and his girlfriend. In the long term I draw attention to the connection of top officials of the state power of the Slovak Republic to organized crime thanks to which I was the victim of a brutal crime of abduction organized and executed by the Slovak Secret Service on the direct instruction of the government's top leaders almost eight years ago. It is known in the long run that the secret service of the SIS is abused for private purposes. I'm cautioning everybody about my case but no one in the world wants to hear about it because everyone is afraid of the big consequences. I had to flee from my native country because I would probably have fall a victim as a murdered journalist who pointed out the cases I also pointed out. The whole thing is purposefully  not investigated. Therefore is why all of you who read these letter I urge you to break the silence and take advantage of the opportunity to strongly condemn Mafia practices in Slovakia and show point out directly to government officials in Slovakia responsible for Mafia practices . It is impossible in this free world to abduct people speaking the truth and show pointing to concrete brutal acts and links to organized crime!
As an appendix, I attach 5 annexes to the "investigation" of abduction I am the victim of.

Addressed to –
FBI Headquarter, Washington D.C. USA
Department of Justice, Washington D.C. USA
United Nation, New York, USA,
New York Times, New York, USA
Antonio Tajani, President of the European Parliament, Brussel, Belgium
Jean Claude Junckier, President of the EU Commission, Brussel, Belgium
Washington Post, Washington D.C., USA
Associated Press, London, United Kingdom
Neue Zürcher Zeitung, Zurich, Switzerland
Suddedeutsche Zeitung, Munchen, Deutschland
Der Spiegel, Hamburg , Deutschland
Aktuality.sk, Bratislava, Slovakia
JUDr. Stefan Harabin,  Judge of the highest Slovak court
Mlada Fronta Dnes, Prague, Czech Republic
Bezpečnostný Vybor NR SR, Bratislava, Slovakia
Staatsanwaltschaft Munchen I, Munchen , Deutschland
Europol, Den Haag, Netherland
Interpol, Lyon, France,
National Crime Agency, London, United Kingdom
Robert Fico, Leader of Slovakia Mafia, Bratislava, Slovakia

Von der Mafia geführter Staat und die Übernutzung der Versicherungskräfte,

Diesen Brief adressiere ich den Weltmedien, den Ermittlungsorganen, den Organisationen für die Unterstützung der Menschenrechten und den politischen Leadern. Nach dem Mord des slowakischen Journalist und seines Freudin, ist das meine Pflicht. Eine lange Zeit mache ich aufmerksam auf die Verbindung der Hochvorsteller der Staatmacht der slowakischen Republik zum organiesierten Verbrechen. Über das war ich vor acht Jahren das Opfer der brutalen Straftat – das Opfer der Entführung. Diese Tat organiesierte und machte Slowakische Informationsdienst (Slovenská informačný služba, weiter nur SIS), zum Befehl der Regierungsspitzen. Es ist lang bekannt, dass die SIS für die Privatzwecke misshandelt ist. Ich spreche über meinen Fall, aber niemmand in der Welt will das hören. Alle fürchten sich die breiten Nachwirkungen. Aus meiner Heimat musste ich flüchten, denn ich wahrscheinlich wie der ermordete Journalist geendet hätte. Er machte aufmerksam auf die Kausen, auf die auch ich aufmerksam mache. Diese ganze Sache ist nur sehr schwach zweckuntersucht.

Darum rufe ich Sie auf, alle die diese Wörter lesen, brechen Sie bitte das Schweigen und benutzen Sie die Möglichkeit, um die Mafiapraktiken in der Slowakei streng zu urteilen. Damit zeigen Sie direkt auf die Regierungsvorsteller der Staatmacht, die voll verantwortlich für die Mafiapraktiken sind. Es ist doch unmöglich, dass die Leute, die die Wahrheit sprechen und die auf die Verbrechen aufmerksam machen, entführt und ermördet werden!

Ich gebe Ihnen fünf Beilagen, über „Ermittlung“ meiner Entführung.
Zum Bewusst –
FBI Headquarter, Washington D.C. USA
Department of Justice, Washington D.C. USA
United Nation, New York, USA,
New York Times, New York, USA
Antonio Tajani, President of the European Parliament, Brussel, Belgium
Jean Claude Junckier, President of the EU Commission, Brussel, Belgium
Washington Post, Washington D.C., USA
Associated Press, London, United Kingdom
Neue Zürcher Zeitung, Zurich, Switzerland
Suddedeutsche Zeitung, Munchen, Deutschland
Der Spiegel, Hamburg , Deutschland
Aktuality.sk, Bratislava, Slovakia
JUDr. Stefan Harabin,  Judge of the highest Slovak court
Mlada Fronta Dnes, Prague, Czech Republic
Bezpečnostný Vybor NR SR, Bratislava, Slovakia
Staatsanwaltschaft Munchen I, Munchen , Deutschland
Europol, Den Haag, Netherland
Interpol, Lyon, France,
National Crime Agency, London, United Kingdom
Robert Fico, Leader of Slovakia Mafia, Bratislava, Slovakia

MR. Lukas Gemza, victim of crime

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka