"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Opakovaná žiadosť o podanie informácií vo veci vykonštruovaného obvinenia, obžaloby a následného odsúdenia a námietka predpojatosti Okresnej prokuratúry v Kežmarku

Mr. Lukas Gemza
Trv.bytom
                                                                                                              5. januar 2018, Portadown
United Kingdom                                                                          

                                                                                                         VII/2 Gn 98/16/1000-4
Mgr. Michal Stanislav
Úrad Špeciálnej Prokuratúry
Generálnej Prokuratúry Slovenskej Republiky
Štúrova 2
Bratislava 1
812 85
Slovenska Republika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vec – žiadosť o podanie informácií vo veci vykonštruovaného obvinenia, obžaloby a následného odsúdenia a námietka predpojatosti Okresnej prokuratúry v Kežmarku

V podaní  z dňa 1.4.2016   som v súvislosti z Prešetrením  postupu   polície vo veci môjho únosu  požiadal Generálnu Prokuratúru SR aj o prešetrenie postupu vo veci vykonštruovaného obvinenia voči mne, ktoré s únosom represiou a nátlakom voči mojej osobe bezprostredne súviseli, čím zjavne došlo  k spáchaniu trestného činu  zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Odôvodenie:
                                                                         I.
Dňa 23. 8. 2010  uznesením ČVS: ORP- 2613/SA-KE-2010  OR PZ - Odbor poriadkovej polície Košice Šaca, som bol obvinený z vykonštruovaného trestného prečinu Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1.Trestného zákona  za to, že som na predvolebnom mítingu Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽS NS) mal oblečenú mikinu s nápisom Skrewdriver, ktorú som si legálne zakúpil v Prahe. 

Dňa 22. marca 2012 bol  uznesením sp. zn. 7To 1/2012-140 ICS: 7211010734 v celom rozsahu zrušený rozsudok Okresného súdu  Košice II., ktorým som bol podmienečne odsúdený k 16 mesiacom  a na návrh prokurátora ma Okresný súd Košice II dňa 20. 6. 2012 oslobodil.

Medializácia  tohto prípadu, na objednávku, ešte  pred doručením uznesenia o vznesení obvinenia a označenie mojej osoby ako neonacistu, ma trvalo poškodili, čím  bolo pre mňa nemožné sa zamestnať poprípade vykonávať podnikateľskú činnosť na území SR, čo bolo jedným z  dôvodov môjho neskoršieho odchodu zo Slovenska do zahraničia.

Je zarážajúce,  že  za nosenie čierno - červeného trička s nápisom Skrewdriver, v „právnom“ štáte  v zrýchlenom konaní  trestným rozkazom  okamžite udelia 16 mesačný trest obyčajnému občanovi, ale na druhej strane  prípad verejného činiteľa - Popradského primátora Švagerka sa ani po 5 mesiacoch nepohol. Pričom sa  dopustil trestného činu jazdou pod vplyvom návykových látok  ohrozujúc nie len sám seba ale aj účastníkov dopravnej premávky a  pri dychovej skúške mu bola podľa televízie JOJ bola nameraná hodnota  vyše jedno promile alkoholu.  Jeho právny zástupca JUDr. Beňo spochybňuje prvú dychovú skúšku a je zrejme, že opakovanými dychovými skúškami sa napomáhalo delikventovi, aby nebol trestne stíhaný za trestný čin ale  vec bola posudzovaná len ako  priestupok. Potvrdzuje to odber krvi po vyše troch hodinách a postup popradského prokurátora JUDr. Marcela Hudáka, ktorý vec dozoroval a nepovažoval za potrebné umiestniť delikventa do cely predbežného zaistenia ako stanovuje zákon. Je pri tom verejným tajomstvom, že manželka prokurátora pracuje na Mestskom úrade v Poprade ako vedúca právneho oddelenia.  Na spochybňovanie dôvery občanov v právny štát upozorňovala odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská, ktorá uviedla, že  postupu prokurátora rozumie, má naň právo, je však presvedčená, že v prípade Jozefa Švagerka podmienky na super rýchle konanie splnené boli. „Pri takom počte dychových skúšok, ktoré potvrdili, že vodič má v krvi nad jedno promile alkoholu, niet o čom pochybovať.“ https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Pripad-primatora-Popradu-ktory-soferoval-opity-sa-zamotava  Je zarážajúce, že v každej normálnej fungujúcej spoločnosti by takto verejne činná osoba okamžite odstúpila a zo strany organov trestných v činnom konaní by bola osoba okamžite v super-rýchlom konaní odsúdená minimálne na verejno - prospešné prace. Tiež je zarážajúce,  že vec „prebrala“  už ako tretia prokuratúra Kežmarok, kde  pôsobí ako prokurátor aj pán JUDr. Ondrej Švagerko. Je možne,   že ide možno len o menovca ale už to vzbudzuje pochybnosti. Pritom tá istá  prokuratúra „rieši“ už takmer osem rokov trestný čin zločinu a vydierania zo strany SIS, ktorého som sa stal obeťou. O objektivite a nezávislosti Kežmarskej prokuratúry existujú dôvodné pochybnosti aj preto, lebo je všeobecne známe, že v Kežmarku pokojne a nerušene  pôsobia viaceré osoby spájané s organizovaným zločinom a na tenisovom turnaji Ježkocup sa údajne zúčastňuje aj policajný viceprezident. Ježkocup 2013  https://www.youtube.com/watch?v=MbMilu9ZsvM  Na fotografii je jedným z účastníkov aj právny zástupca primátora Švagerka JUDr. Jozef Beňo.(Druhý zprava).

                                                                        II.
K vykonštruovanému  obvineniu na základe objednávky voči mojej osobe uvádzam, že   cele trestne stíhanie bolo začaté len na základe vyhotovenia posudku znalca, ktorý v skutočnosti nebol a nie je vedený v zozname znalcov Ministerstva Spravodlivosti  SR, ale bol  priberaný len ako tzv. znalec „ad hoc“, keďže v danej problematike donedávna žiaden znalec nebol. Tento znalec Mgr. Vojtech Karpaty ale nevystupuje len v mojom prípade ale v ďalších minimálne deviatich už uzavretých prípadoch kde figuroval v rôznych odvetviach. Teda existuje domnienka, že aj v daných prípadoch bol porušený zákon. Vyzerá to tak, že ak niekde praskne susedom voda môže byt tento znalec prijatý ku konaniu ako znalec histórie vodovodných potrubí... Mam dojem, že znalec si vďaka potrebám trestných konaní našiel zaujímavý finančný prijem pretože z priloženej fakturácie je zrejme, že za pozretie si štyroch obrázkov fakturoval spišskonovoveskej polícii takmer 150 euro, ktoré zaplatia daňový poplatníci. Rovnako som upozorňoval prokurátora okresnej prokuratúry JUDr. Svata, že daný znalec je pre mňa neprijateľný, pretože v minulosti podľa slov bývalých členov dnes už rozpustenej politickej strany Slovenska Pospolitosť Ľudová Strana, bol tento dnes riaditeľ gymnázia v Košiciach, príslušníkom súkromnej informačnej služby SIS a ako agent bol adaptovaný v strane na čo sa nakoniec prišlo. Fotografiu na ktorej je údajne znalec pre odbor extrémizmu v uniforme Slovenskej Pospolitosti pripájam v texte. Prokurátor JUDr. Miloš Svat ale moju sťažnosť zamietol ako účelovú čím sa stotožnil s porušením zákona a konal proti zákonom právnej spoločnosti. Do danej veci som nemal potuchy čo je hudobná skupina  Skrewdriver  a kto sú jej členovia. A tak som pátral a na rozdiel od znalca našiel faktografiu a informácie o tejto skupine. Hlavným zdrojom mi bol historik Joe Pearce, ktorý sa kapele venoval od jej začiatkov a je potrebné uviesť, že kapela spievala texty prevažne proti komunistickému režimu čo vyplýva napríklad aj z názvu jednej z ich piesni „Musíme páliť červené zástavy“ a inšpiráciu nachádzala kapela hlavne v hudbe Sex Pistols a iných. Znalcovi zjavne prekáža napadanie komunizmu  touto skupinou čím sa zrejme  stotožnil so zločineckým komunistickým režimom. Tiež uvádzam, že podľa jeho posudku písmeno „S“ z gotického švabachu, ktoré je aj známe ako staré anglické písmo ( old england letter’s ) ma napodobňovať dvojité S v znaku nacisticky jednotiek smrti SS čo je absolútnym nepodloženým nezmyslom s jediným  cieľom – diskreditovať osoby znaleckými účelovými posudkami. Ďalej uvádzam to, že líder kapely Donaldson neskôr „presedlal“ na neonacistickú scénu nemôže mat vplyv na ďalšie posudzovanie histórie lebo je to rovnaké ako súdiť niekoho za vlastníctvo obrazov maľovaných Adolfom Hitlerom pred tým ako sa stal vodcom NSDAP ( mimochodom program nacistickej NSDAP je takmer totožný so súčasnými stanovami vládnej sociálnej demokracie – SMER-SD ). Na to, že  ma pán znalec vysokoškolský titul mal  by si naštudovať hlavne fakty dané pravdou a nie tabuľkami, ktoré určujú kto je neonacista alebo extrémista, aby sa naplnila kvóta honu na čarodejnice. Rovnaké reštrikcie totiž boli známe v 50 tých rokov minulého storočia kedy komunisticky režim zneužíval svoju moc k tomu, aby naháňal strach a v monster procesoch súdil nevinne obete najkrvavejšieho režimu v histórii ľudstva.


Fotografia  – členovia rozpustenej politickej strany medzi nimi údajné aj znalec spomínaný vyššie.

Ďalej uvádzam k osobe prokurátora košickej prokuratúry Košice II Milošovi Svatovi nasledovne – po tom ako som bol políciou Košice - Šaca obvinený a následne obžalovaný prokuratúrou,  som upozornil Generálnu Prokuratúru na skutočnosť, že som bol obvinený za  nosenie trička, bežne predávaného  v Českej republike,   na predvolebnom mítingu riadne registrovanej politickej strany.
Odpoveď bola nasledovná
Obžaloba je skutočne o zneužívaní právomoci verejného činiteľa. Chýba v nej konkretizovanie, ako uvedený míting mal potláčať základné práva a slobody Cigánov. Ak by potláčal, potom by mali byť vznesené obvinenia na ich organizátorov a účastníkov. Ak neboli vznesené, potom prokurátor Svat nekonal svoju povinnosť, čím sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ak vznesené boli a dané podania boli zastavené, pretože neboli dôvodné, uvedené veci nemôže tvrdiť a ĽS NS môže podať na neho  trestné oznámenie za ohováranie. Keďže v Česku platí obdobný zákon ako na Slovensku, podľa logiky prokurátora by mali byť stíhaní predavači a majitelia príslušného obchodu v Prahe, čo sa nestalo. Navyše tvrdenia prokurátora sú bez príčinnej súvislosti- aj prípadná sympatia k skupine Skrewdriver neznačí schvaľovanie redaktorskej činnosti Donaldsona. Podľa uvedenej logiky prokurátora odsudzovanie politickej činnosti Hitlera by značilo aj odsúdenie jeho umeleckej činnosti ako maliara mestských tém a naopak, prípadné kladné hodnotenie Hitlerových umeleckých skíc namaľovaných v jeho mladosti pred jeho verejným vystúpením by malo značiť aj schvaľovanie nacistickej ideológie a činov.

Teda z textu prokurátora Generálnej Prokuratúry je jasne, že nie ja ale usporiadatelia mali byt trestne zodpovední, rovnako ako vietnamsky predajca a prokurátor nekonal podľa zákona a porušil zákon na ktorého dodržiavanie ma dozerať ako dozorný organ vyšetrovania. Tiež pri predchádzaní trestnej činnosti sa mal zamerať na obchody kde je dodnes bežne k dostaniu oblečenie s nápismi Skrewdriver. Ďalej uvádzam , že formou listov, odvolaní voči uzneseniam, obvineniam atď. som prokurátora Svata informoval o závažnej trestnej činnosti čo dokazuje spis celelo prípadu a spomínaný prokurátor aj napriek mojim oznámeniam nekonal čím sa dopustil ďalšieho porušenia zákona lebo ako organ činný v trestnom konaní mal okamžite a bez odkladu konať čím sa znovu stotožnil so zločineckým komunistickým režimom. Pritom spomínaný prokurátor Svat sa znovu stotožnil v medializovanom prípade s komunistickým režimom keď označil bilbord s Leninovou podobizňou za slobodu prejav. Pritom Strana práce bilbordovou kampaňou podporovala  a propagovala hnutia, ktoré násilím smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd, čo je podľa zákona trestný čin. Prokurátor si totiž neuvedomuje, že popieranie zločinov komunizmu je rovnako trestne ako popieranie zločinov nacistického režimu. Citujem jeho samotného - „Vzdor je plne legitímna politická strana, ktorá týmto spôsobom uplatňuje svoje zákonné právo na slobodu prejavu,“ napísal prokurátor Miloš Svat.

Týmto  ma zjavne diskriminoval pretože ja som sa len zúčastnil politického mítingu. Pán Svat by mal navštíviť rovnako ako ja mesto Amsterdam kde sa dá bežne kúpiť tričko s číslom 88 čo je symbolika mesta poprípade zápasy zámorských športových podujatí kde ani v jednom z tímov nechýba aspoň jeden hráč s týmto číslom. Podľa jeho logiky by som totiž mal byt trestne stíhaný už len pre dátum môjho narodenia 14. 7.  čo je podľa jeho rétoriky číslo podporujúce porušovanie základných práv a slobôd.

                                                                         III.
Na základe uvedených dôvodov nesúhlasím z názorom dozorujúcej prokuratúry Kežmarok, podľa ktorej moje obvinenie s vecou nesúvisí a  nie je potrebné prešetrovať môj únos v kontexte s vykonštruovaným obvinením mojej osoby. Názor prokuratúry Kežmarok považujem za účelový so zjavnou snahou mariť objektívne prešetrenie môjho únosu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že vec nevyšetrujú ako podozrenie z únosu ale len ako  obmedzovanie osobnej slobody.  Nemám preto dôveru k tejto prokuratúre a z tohto dôvodu podávam námietku predpojatosti a návrh na odňatie veci prokuratúre v Kežmarku a jej prikázanie  inej prokuratúre.

Lukas Gemza

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka