"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Sú vykrádači zdravotníctva z vysokej politiky a im podobní masoví vrahovia? Sú riadiaci pracovníci polície, prokuratúry a SIS spolupáchateľmi týchto masových vrahov?

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

         Sú vykrádači zdravotníctva z vysokej politiky a im podobní masoví vrahovia? Sú riadiaci pracovníci polície, prokuratúry a SIS spolupáchateľmi týchto masových vrahov?

Úprimne sa priznávam, že nielen v Novembri 1989, ale aj 5-6 rokov po ňom, by ma ani v tom najhoršom sne nenapadlo, že v zločinoch proti ľudskosti, hlavne cez vykrádanie zdravotníctva, dosiahnu naši politici taký drastický stav, ktorý si nedovolil ani nemecký nacizmus voči vlastnému národu, také niečo neexistovalo ani za prezidenta Jozefa Tisa.

Ako je to možné?

Pýtam sa, ako je to možné? Patria takýto arcizločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, teda ponovembroví politici, do kategórie ľudských bytostí? Pýtam sa, sú Slováci hrdým a svojbytným národom, keď im takéto zločiny proti ľudskosti páchané na nich samotných, neprekážajú? Alebo sú to len zbabelé kravské lajná, ktorí sa riadia tým, že práve oni či nikto z ich rodinných príslušníkov nebol takýmto zločinom proti ľudskosti postihnutý, tak ich to nezaujíma? Keď aj bude postihnutý, tak potom čo? Nenapadne ho, že k tomu prispel aj on osobne, svojou doterajšou zbabelosťou? 

Prvotným základom pre tieto odporné a zavrhnutiahodné zločiny proti ľudskosti cez sociálne samovraždy a zdravotníctvo, bolo a je drastické vykrádanie, pričom vykrádači veľmi dobre vedia, že výsledkom sú predčasné ukončené ľudské životy, ale napriek tomu to už vyše 24 rokov robia. VEDOME A CIEĽAVEDOME. Poďme najskôr k sociálnym samovraždám, ktoré naplno rozvinula pravicovo-fašistická dzurindovsko-miklošovská chunta, pričom nesmieme zabúdať ani na dvoch vyvrheľov, netvorov a odľudov, ktorí omylom prírody dostali ľudskú podobu, Ľudovíta Kaníka, v tom období ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Miroslava Beblavého, v tom období štátneho tajomníka dotyčného ministerstva, vyškoleného židofašistickou lichvou zo Svetovej banky na páchanie ekonomických experimentov na slovenskom národe.

Pripomeňme si obdobie, keď táto pravicovo-fašistická chunta vymenila vládu zločinca, zlodeja, zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu, paranoidného protislovenského škodcu Vladimíra Mečiara, ktorý doteraz zasmraďuje Slovensko, pričom stačí ešte obyvateľov Dolnej Poruby, kde má svoj nakradnutý majetok, drasticky, cynicky a protiprávne okrádať o pozemky. Začínam mať podozrenie, že Antikrist ho bude držať pri živote aspoň do stovky, vedomý si toho, že tento zlý duch by mu po smrti za krátku dobu rozvrátil aj jeho pekelnú ríšu.

Nemusím tu podrobne rozpisovať, ako počas tejto koalície mečiarovsko-slotovské protislovenské zberby vydrancovali Slovensko. Po nástupe pravicovej koalície, miesto toho, aby sa veci dali do poriadku, tak ekonomické zločiny nielen pokračovali do obludných rozmerov, ale sa aj patrične zosofistikovali. Ako sa ukázalo, gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, ktoré v sebe mali tieto pravicovo-fašistické zberby, dokonca vo svojom cynizme, ohľadom zločinov proti ľudskosti, nielen zaviedli systém kolektívnej viny, ktorý prebrali od nemeckého nacizmu, keď následky ekonomických zločinov z Mečiarovej éry preniesli na plecia nevinných ľudí. Vrchol cynizmu tu predviedol Mikuláš Dzurinda, toto zbabelé prednovembrové hovno, ktorý tu naplno prejavil svoju prednovembrovú zbabelosť, teraz, v snahe, zviditeľniť sa na vysokej funkcii, zosmiešnil a zbagatelizoval zločiny proti ľudskosti, keď pre mesačník NR SR euroREPORT č. 12/2005 povedal – REFORMY BOLIA, ALE SÚ ÚČINNÉ. Teda, podľa neho, obete zločinov proti ľudskosti cez sociálne samovraždy dokázal prezentovať ako nevyhnutné ekonomické reformy, ktoré podľa neho bolia, no nie špinavých hajzľov z vysokej politiky, ktorý to zavinili, ale nevinných ľudí, ktorí nemohli uniesť následky ekonomických vrahov. 

A čo sa týka zločinov proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, keď zločinci to robia aj pre svoj majetkový prospech, tak sa pýtam, v ktorej kravskej riti ste zalezení Vy, ktorí riadite políciu, prokuratúru a SIS, keď Vám táto trestná činnosť spojená so zločinmi proti ľudskosti neprekáža? Tak ako z biblického hľadiska za najväčší úspech Antikrist považuje, keď má na sebe rúcho vysokého cirkevného hodnostára, pričom dokáže ovplyvniť čo najväčší počet ľudí, tak možno povedať aj to, že najväčší úspech týchto masových vrahov je, keď na ich zločiny proti ľudskosti sa nečinne prizerajú a zbabelo mlčia samozvanci, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov zo SNS, Kotleba-ĽSNS, SHO, Spoločne za Slovensko, Matica slovenská a ďalšie im podobné zoskupenia, pričom farizejsky vyhlasujú, ako milujú Slovensko a tento národ. Taktiež netreba zabudnúť ani na ostatné politické strany a samotných občanov.

Vladimír Pavlík       

   

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka