"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Špinavé dezinformácie ohľadom dôchodkov zo strany terajšej a minulej arcizločineckej a arcizlodejskej zberby na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

  Špinavé dezinformácie ohľadom dôchodkov zo strany terajšej a minulej arcizločineckej a arcizlodejskej zberby na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy

Po príchode každého nového transportu do koncentračného tábora v ére hitlerovského nacizmu boli medzi prvými likvidovaní starí či ťažko chorí ľudia, alebo ľudia, ktorí by už nezvládli otrockú prácu, ktorá ich tam čakala. Po novembri 1989 úlohu nemeckého nacizmu na Slovensku prebrali najzvrhlejšie arcizločinecké, arcizlodejské a psychopaticko sadistické zberby z najvyšších politických a ekonomických kruhov. Samozrejme že aj tu ako prví boli na rade starí a nevládni, teda tí najbezbrannejší, ako aj nevinné a bezbranné detičky. Tlupy týchto kreatúr a najsmradľavejšieho odpadu slovenského národa s génmi po svojich rodičoch či starých rodičoch, ktorí omylom prírody dostali ľudskú podobu, na rozdiel od nemeckého nacizmu či masových vrahov z POHG nepotrebujú ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ani rany do tyla, s následným spadnutím do horiacej vápenky. Stačí im k tomu ekonomika, vo forme tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem a vykrádanie zdravotníctva. Takže si vymenujme profesie týchto ponovembrových kreatúr. Boli a sú to členovia vlád a parlamentov, Národnej banky Slovenska, finančných skupín, oligarchov, mafií na vrchole pyramídy, pričom všetko toto zakrývajú vedenia MV SR, GP SR, MS SR a SIS, pričom týmto štyrom štátnym orgánom priamo zo zákona vyplýva, aké sú ich povinnosti, ktoré si ale neplnia.

Zločiny proti ľudskosti páchané cez dôchodkový systém  

Pred niekoľkými rokmi to boli len také nesmelé pokusy vypustiť bublinu, že dnešný dôchodkový systém je neudržateľný, že predstavuje príliš veľkú záťaž na štátny rozpočet, teda, deficitný štátny rozpočet, že štát môže dať len toľko, koľko toho reálne má. Potom sa vyslovovali rôzne prognózy, ukazuje sa, že to boli reálne prognózy, že na jedného dôchodcu bude robiť stále menej a menej produktívnych ľudí, že prvý dôchodkový pilier je vraj štedrý, hoci patrí medzi najnižšie v Európskej únii, že treba zvyšovať vek odchodu do dôchodku, že bude treba znižovať dôchodky, že náš dôchodkový systém je mimoriadne zadlžený voči štátu, ktorý si na to musí neustále požičiavať a zadlžovať sa.....

Rôznych výhovoriek som sa za posledné dva roky napočúval toľko, že by sa nimi dali naplniť dva vagóny, lenže problém je v tom, že sa vedome a cieľavedome nehovorí o tom, že hlavnou príčinou týchto neduhov je vykrádanie, presnejšie povedané, každoročné vedomé vykrádanie časti financií idúcich do dôchodkového systému. A nielen do toho, vykráda sa aj s ďalších pilierov. Keď to zrátame za posledných 25 rokov, tak dostaneme peknú sumičku v desiatkach a desiatkach miliárd eur. Stojí za to si položiť otázku, kde tie miliardy skončili, prečo sme ich museli nahradiť pôžičkami zo zahraničia? Odpoveď je jednoduchá, lebo chýbali v štátnom rozpočte, pričom hodnota tých rozkradnutých miliárd sa rovnala hodnote tých miliárd zo zahraničia vo forme pôžičiek. V skutočnosti takto sme postupne stratili ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť. Takže tí, čo tieto miliardy rozkradli, pričom nič pozitívneho nevyprodukovali, ukradli to, čo bolo vytvorené či vyprodukované ako ekonomické hodnoty skutočnými ich nositeľmi , pričom, paradoxne, aj za takúto cenu si zvyšujú svoj, už aj tak nadštandardný blahobyt.
Treba si otvorene povedať, že tzv. reformy dôchodkového systému patria do kategórie zločinov proti ľudskosti na konkrétnej skupine občanov. Z toho čo som tu vyššie napísal, to jednoznačne vyplýva. Čo tomu predchádzalo, keď už napríklad Štatistický úrad v minulosti musel konštatovať, že na 62 dôchodcov bude v roku 2060 pracovať LEN 38 ľudí. Alebo keď Rádiožurnál SRo v nedeľu 23. 9. 2007 priniesol informáciu, že v roku 2025 bude podľa odborníkov zo Štatistického úradu na Slovensku viac dôchodcov ako detí, ako aj to, že v ďalších generáciách môže ubudnúť až 40 % matiek. Po prečítaní tejto vety je mimoriadne aktuálna otázka, prečo je to tak, prečo sme tomu nedokázali zabrániť? Odrazím sa od textu výzvy Konferencie biskupov Slovenska, ktorá sa čítala vo všetkých kostoloch 3. 7. 1996, ohľadom riešenia demografickej situácie na Slovensku. Citujem: - V posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval 0 20 až 25 percent a počas troch generácii o viac než o polovicu. (Tu treba pripomenúť, že toto sa robilo počas mečiarovsko-slotovskej koalície, kde tieto protislovenské zberby sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, pričom, v skutočnosti nevytváraním primeraných ekonomických podmienok pre rodinu bránili slovenským ženám cez ekonomiku rodiť deti, čo doteraz pokračuje. – pozn. autora V.P.)

Ďalšou časovanou bombou je, že v roku 2035 sa počet ľudí nad 80 rokov na Slovensku zdvojnásobí. Dnes ich je cca 160 000 a v roku 2035 sa ich počet odhaduje na cca 350 000. Naproti tomu detí do 14 rokov bude o cca 20 % menej a počet ľudí vo veku 15-44 rokov sa zníži oproti súčasnému stavu takmer o štvrtinu. Takže tu názorne vidíme ako všetko to do seba zapadá, ako aj to, čo všetko spôsobuje vykrádanie štátneho rozpočtu. JE TO JEDNA POSTUPNÁ REŤAZOVÁ REAKCIA. Ale vráťme sa napríklad do nedávnej minulosti, do roku 2001, kde si názorne ukážeme a preukážeme, ako organizované arcizločinecké, arcizlodejské a psychopaticko-sadistické tlupy vyvrheľov z vysokej politiky v realite reagovali na výzvu Konferencie biskupov Slovenska z 3. 7. 1996.

Takže si odcitujme zo správy Štatistického úradu, ako to zaznamenal denník Národná obroda z 21. 5. 2001: - Na Slovensku sa rodí čoraz menej detí, krajina starne. Prírastok obyvateľov sa približuje k nule. Podiel ľudí v predproduktívnom veku, teda od 0 do 14 rokov, sa postupne znížil na 19,2 %. Ku koncu roka 2 000 žilo u nás 1 036 000 osôb do 15 rokov. Ich počet sa za posledných päť rokov ZNÍŽIL o 160-tisíc. Aj preto viacerí odborníci už v tom období bili na poplach, lebo podľa štatistík Slovensko pomaly vymiera. Bránenie psychopaticko-sadistickej a zločineckej zberby riadiacej štát, ktorá vedome už v tom období bráni slovenským ženám cez nevyhovujúce ekonomické podmienky rodiť deti, núti stále viac mladých ľudí odsúvať svoje rodičovské povinnosti na neskorší vek. Uzatvára sa menej manželstiev a rodí sa menej detí.

Vo februári 2001 skonštatoval riaditeľ agentúry MVK Pavel Haulík, že znižovanie pôrodnosti celkom jednoznačne ide na vrub zlej sociálnej situácie, najmä u mladších ľudí. Týka sa to najmä zamestnanosti a bývania. Tieto javy veľmi úzko súvisia s pôrodnosťou a vplývajú na ďalší demografický vývoj.

Takže poďme rekapitulovať

Všetky neduhy, vrátane ekonomických zločinov, ako aj zločinov proti ľudskosti, sa začínajú rozkrádaním štátneho majetku a štátneho rozpočtu v mene gaunerov a najsmradľavejšieho odpadu z vysokej politiky, teda, vlády a parlamentu, na ktoré sa nabaľujú ďalšie organizované zločinecké a zlodejské skupiny, keď v drvivej väčšine sa všetko robí v súlade so zákonmi, ktoré si zberby z vlády a parlamentu za tým účelom pripravia. Keďže aj funkcie ministra vnútra a spravodlivosti, ako aj generálneho prokurátora a riaditeľa SIS sú politickou záležitosťou, tak tieto štyri štátne orgány neplnením si svojich povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, sa stávajú poníženými prostitútkami a slúžkami tejto politickej zberby, teda sú s nimi, ako jedna dobre organizovaná zločinecká rodina. A na ich ospravedlnenie nemožno použiť ani to, že o nich rozhodujú predstavitelia z vysokej politiky, lebo podľa môjho názoru ich profesijná česť by mala mať tú najväčšiu prioritu.  Veď si len prečítajme text ústavného sľubu, ktorí všetci spoločne podpisujú – a porovnajme to s realitou. Lebo nikto iný, len oni sú príčinou všetkého zla, len oni, najsmradľavejší odpad tohto národa si z ekonomických zločinov a zločinov proti ľudskosti páchanými na vlastnom národe, si z toho ešte urobili svoj nadštandardný blahobyt.

Vladimír Pavlík

Poznámka:   Prebudia sa otroci na Slovensku a uvedomia si, že pokiaľ sa neprijme retroaktívny a účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku od roku 1990  nebudú nikdy peniaze na upadajúci dôchodkový systém? 
Robert Fico v súčasnosti hrá komédiu keď ide hasiť požiar, ktorý sám založil keď jeho vláda prijala zákon o postupnom zvyšovaní veku odchodu do dôchodku bez stropu, čím mladých odsúdil k doživotnému otroctvu. Kde boli národniari keď sa prijímal tento zločinecký zákon? 

http://www.necenzurovane.net/mk/mk14.html
Trestné oznámenie pre trestný čin genocídy skupín obyvateľstva Slovenskej republiky podľa § 418, ods. (1), písm. d.  

         

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka