"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Otvorený list prezidentovi SR, predsedovi vlády SR a predsedovi NR SR

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

      

                                     Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                                         Orlové 10. 2. 2018

Vážený pán
Ing. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, Štefánikova 2, P. O. BOX, 810 00 Bratislava
Vážený pán
JUDr. Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Vážený pán
JUDr. Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

VEC: Otvorený list

          Všetci traja patríte medzi troch najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky. Pri nástupe do funkcie ste skladali ústavný sľub, ktorý podľa môjho názoru, je aj nad zákonom. Skladali ste ho ako svojprávne osoby, bez dohľadu opatrovníka, takže ste si museli a musíte byť vedomí, aký text ste čítali a podpísali, ako aj to, k čomu Vás to zaväzuje.

Občania Slovenska od Vás plným právom očakávajú, a od Vašich predchodcov očakávali, že tento text ústavného sľubu budete aj plniť. Teda, že súčasťou Vašich funkcií budú nielen nadštandardné výhody, ale aj povinnosti, ktoré Vám z tohto vyplývajú. To znamená, že za neplnenie týchto povinností by mali byť aj primerané sankcie. S ľútosťou musím konštatovať, že doposiaľ, Vy, traja najvyšší predstavitelia štátu, ste nič neurobili pre to, aby Slovensko v zastúpení členov vlád, parlamentov, MV SR, GP SR, MS SR, SIS, už nebolo štátom zločineckým, zlodejským, mafiánsko-gaunerským, psychopaticko-sadistickým, s fašistickými a nacistickými génmi, ako aj génmi masových vrahov z POHG, pri zavádzaní a realizovaní systému kolektívnej viny, kde následky za ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti zo strany politikov, za úmyselnej nečinnosti MV SR, GP SR, MS SR a SIS, sú systémom kolektívnej viny prenesené na plecia nevinných občanov, ktorí tieto ekonomické zločiny nezavinili, čo budem neskôr podrobnejšie rozoberať. Ale najskôr musím konštatovať, že samotný premiér Fico verejne povedal, že Slovensko nie je právny štát  a prístup k spravodlivosti majú len majetní. Prezident republiky Kiska taktiež verejne vyhlásil, že Slovensko je mafiánsky štát. Bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Harabin sa dokonca niekoľkokrát vyjadril, že považuje za fašizmus, ak Slovenská republika doháňa vlastných občanov k sociálnym samovraždám, ako aj to, že kvôli vykrádaniu zdravotníctva predčasne každoročne zomierajú tisíce nevinných ľudí.    
  

Netvrdím, že práve Vy traja ste zakladateľmi tohto zločineckého a zavrhnutiahodného systému, ale tvrdím, že ste nič neurobili preto, aby ste to potlačili, alebo zabránili tomu, aby sa to naďalej nerealizovalo. Bohužiaľ, preto som nútený konštatovať, že aj v dôsledku Vašej nečinnosti, je SR štátom bezprávnym, mafiánskym, s prvkami fašizmu. Treba taktiež otvorene povedať, že základy tohto zla, týchto zločinov, tu boli položené za vlády zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu a popredného protislovenského škodcu, Vladimíra Mečiara, ktorý je zodpovedný za vznik tzv. kapitálotvornej vrstvy, zloženej výlučne z ľudí prepojených na HZDS, bývalú komunistickú nomenklatúru a ŠtB a dal základy na vytvorenie organizovaného zločinu a štátneho terorizmu. A počas vlád Mikuláša Dzurindu a Roberta Fica, ako aj počas krátkodobých pôsobení vlád Čarnogurského, Moravčíka a Radičovej sa to postupne rozrastalo, no do najobludnejších rozmerov to išlo za vlády Mikuláša Dzurindu a terajšieho premiéra Roberta Fica. Systém kolektívnej viny v ponovembrovom Slovensku, kde následky ekonomických zločinov zo strany politikov, oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií, bielych golierov, ako aj im podobným, boli prenesené na nevinných občanov, ktorí tu nič neukradli, nevytunelovali, nebrali pôžičky z bánk, ktoré potom nesplácali, tak je samozrejmé, že tieto peniaze potom chýbali v štátnom rozpočte. Potom je tu ďalšia, mimoriadne dôležitá otázka – je nejaký rozdiel medzi rozkradnutými miliónmi a miliardami arcizločineckými a arcizlodejskými zberbami národnosti slovenskej a pôžičkami zo zahraničia, ktorými sa tieto rozkradnuté milióny a miliardy nahrádzajú v štátnom rozpočte, čím postupne strácame ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť?

Miesto toho, aby konkrétni vinníci za vlády Mečiara boli potrestaní, pravicovo-fašistická koalícia pod vedením Mikuláša Dzurindu vo forme tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem začala zdierať nevinných ľudí, čo nezanedbateľný počet z nich neuniesol, a cez tzv. sociálne samovraždy predčasne ukončievali svoje životy. Cynizmus aký vtedy prejavil premiér Dzurinda, citujem jeho výrok pre mesačník NR SR euroREPORT č. 12/2005 – „REFORMY BOLIA, ALE SÚ ÚČINNÉ“, aké arcizločinecké a psychopaticko-sadistické zberby s množstvom génov nielen nacistických vrahov, ale aj masových vrahov z POHG, riadili tento štát? Viem si predstaviť, že pokiaľ by takéto monštrá žili v období hitlerovského nacizmu, ako v čiernych uniformách ženú starých a nevládnych, teda už neschopných produkovať, do plynových komôr, cynicky hulákajúc, „v mene nevyhnutných ekonomických reforiem, dnes už ste nám  na obtiaž, keďže už nemôžete produkovať na náš osobný blahobyt“. A potom je tu aj ďalšia, mimoriadne dôležitá otázka, akým právom, alebo, v mene koho a čoho tieto reformy neboleli tých skutočných vinníkov, ale nevinných ľudí? Pričom, paradoxne, mečiarovski zlodeji, ako aj zlodeji ich dvoch koaličných partnerov zo SNS a ZRS si užívali nakradnuté, pričom viacerí z nich ešte dostali odškodné vo forme tzv. zlatých padákov.

          Ďalší neuveriteľný cynizmus zo strany Mikuláša Dzurindu bol jeho výrok pre Hospodárske noviny z 23. decembra 2005, citujem – „VZBUDZOVANIE ILÚZII, ŽE SA TU DÁ VYBUDOVAŤ KRAJINA – KDE STAČÍ IBA NATŔČAŤ RUKY – JE SÍCE LÁKAVÁ, ALE SOCIALIZMUS SA UŽ SKONČIL“. Tak si položme otázku, kto tu v skutočnosti natŕčal ruky? Odpoveď je vcelku jednoduchá – boli to arcizločinecké, arcizlodejské, parazitno-darmožráčske a protislovenské zberby z vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií, a im podobných pijavíc prisatých na štátnom rozpočte.

          Keď si položíme otázku, aký je rozdiel medzi kolektívnou vinou v období nemeckého nacizmu na Slovensku, a kolektívnou vinou v podaní ponovembrových vlád a parlamentov, s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, za nečinného prizerania MV SR, GP SR, MS SR, tak majú jedno spoločné, že sa jedná o zločiny proti ľudskosti, len metódy boli odlišné. Vo vojnovom období napríklad za zabitie nemeckého vojaka konkrétnou osobou či osobami, alebo za pomoc jedincov partizánom bojujúcim v SNP, boli postrieľaní nielen nevinní ľudia, ale aj vypaľované celé obce, kde trebárs 90 percent jej obyvateľov žiadnu pomoc partizánom neposkytovalo, no zaplatili za to svojimi životmi.  

          Všetci traja ste sa aktívne zapojili či samopasovali ako bojovníci proti fašizmu, neonacizmu, extrémizmu, popieraniu holokaustu, pričom za najväčšieho nositeľa týchto negatívnych javov verejne prezentujete Mariana Kotlebu. Problém je ale v tom, že to má niekoľko zádrhelov. Isto si spomeniete na svoj výrok, pán prezident Kiska, „Máme tu novodobých fašistov, musíme byť aktívni“, ako to napísal denník Pravda 29. 11. 2017, kde sa mimo iného píše aj toto: V krajských voľbách sme dali fašistom na frak. Na seminári o holokauste a extrémizme, ktorý organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, to povedal prezident Andrej Kiska, podľa ktorého sa netreba o krajinu báť, pretože sa ukázalo, že sa vieme zhodnúť, dať dokopy a v boji proti fašizmu sa dokážu na jednu stranu postaviť politici, médiá, mimovládne organizácie, aktivisti, študenti, obyčajní ľudia.

          „Dnes tu máme novodobých fašistov. Máme tu ľudí, ktorí nám tvrdia, že osud tých 70-tisíc Židov odvlečených zo Slovenska nie je náš problém, pretože my sme národ slovenský a oni sú národ židovský. Toto kotlebovci hovoria,“ povedal prezident Kiska a dodal, že keď bola ĽSNS zvolená do parlamentu, ani na chvíľu nepochyboval o tom, že Mariana Kotlebu v Prezidentskom paláci neprijme.   
  

Nuž, vážený pán prezident, keď sa to tak zoberie, Vy, ako aj premiér Fico a predseda parlamentu Danko, mali by ste nielen Kotlebu vybozkávať spredu, ako aj zozadu, postaviť mu bustu v nadživotnej veľkosti a verejne mu poďakovať, že prijal úlohu hromozvodu, na ktorej parazitujete a zakrývate zločiny proti ľudskosti nielen Vy, politici, ale aj rôzne mimovládky a ľudskoprávne organizácie. Pokiaľ mi je známe, tak fašizmus, podľa nášho trestného zákona, popiera najzákladnejšie práva a slobody občanov. Tak sa pýtam, koho Kotlebova ĽSNS dohnala k predčasnému ukončeniu života, alebo, koho podvodom pripravila o byt a urobila z neho bezdomovca, na rozdiel od ponovembrových vlád, parlamentov, finančných skupín, konkurzných mafií, oligarchov? Veď Kotleba je v skutočnosti, obrazne povedané, tým najväčším investorom pre rôzne tlupy parazitných darmožráčov, ktorí si z boja proti fašizmu, extrémizmu, neonacizmu, rasizmu urobili živnosť, kde tečú každoročne milióny eur, pričom vedome a úmyselne mlčia nielen o zločinoch proti ich ľudskosti, ako aj o tých, ktorí ich páchajú, teda, hlavne o Vás, politikoch. Pre Kotlebu nie je problém usvedčiť nielen prezidenta, premiéra, predsedu parlamentu, ale aj množstvo terajších a minulých politikov z realizovania zločinov proti ľudskosti, teda fašistických zločinov. Lenže on nie je žiadny národovec, ani kresťan, ani Slovák, on v skutočnosti tento národ nenávidí a pohŕda ním, preto aj to jeho mlčanie o zločinoch proti ľudskosti, ktoré sa páchajú na slovenskom národe. On je v skutočnosti hrdý, že dnešní realizátori fašistických zločinov z vysokej politiky ho verejne fašistom nazývajú. Pričom hajlovanie, používanie čísla 1488 a podobné výstrelky sú len podradnou kategóriou realizovaných fašistických zločinov, ktoré sa tu realizujú. 

          Keby Kotleba nebol Vašim poníženým sluhom a lokajom, tak by na každej schôdzi parlamentu sa pýtal, citujem, „či tých, cca 140 000 tisíc nevinných obetí, obetí zločinov proti ľudskosti, ktorých od roku 1993 dohnali predčasnému ukončeniu života cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva členovia ponovembrových vlád a parlamentov, či tieto obete si nezaslúžia pamätnú tabuľu v parlamente a poprosenie o odpustenie? Či toto nie je fašizmus, aj s konkrétnymi obeťami?“
A ja môžem len doplniť, akí sadisti, psychopati, spĺňajúci charakteristiku masových vrahov riadia tento štát. Odcitujem vyjadrenie Andreja Králika zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku – „V štatistikách úmrtí za rok 2013, ktorým sa dalo predísť, patrí Slovensku štvrté najhoršie umiestnenie spomedzi 28 krajín Európskej únie.“ Z ÚDAJOV EUROSTATU VYPLÝVA, ŽE UMRIEŤ NEMUSELO AŽ 11 078 SLOVÁKOV. Hlavný dôvod – BEZBREHÉ KAŽDOROČNÉ VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA. Keď to vyrátame počtom rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, tak takýchto obetí je už minimálne 140 000 – OBETÍ ÚMYSELNÝCH ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, PRIČOM VYKRÁDAČOM ZDRAVOTNÍCTVA JE ZNÁME, ŽE JE TO ICH ZAVINENÍM, NO NAPRIEK TOMU, KAŽDOROČNE ZDRAVOTNÍCTVO VYKRÁDAJÚ.

          Medzi najodpornejšie a najzvrhlejšie zločiny proti ľudskosti patrí, keď sa páchajú na tých najbezbrannejších, ťažko zdravotne postihnutých, či deťom. Otrasné svedectvo o tom podala Ľubica Kolesárová, ktorá pracuje v Dobrom anjelovi, uverejnené v Pluske 5. 1. 2015, pod nadpisom – Rozkrádanie stojí ľudí životy, citujem, ... upozornila na prípady, kedy zomreli pacienti, aj deti choré na onkologické ochorenia. NEBOLI BY ZOMRELI, AK BY BOLO DOSŤ PEŇAZÍ NA PRÍSTROJE, LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE. Peniaze sa rozkradnú a potom nie je na pomoc tým, ktorí sú v ohrození života. Systém rozkrádania v zdravotníctve stojí ľudské životy.   
 
Vladimír Pavlík

   

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka