"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Postupná likvidácia slovenského národa cez ekonomiku a zločiny proti ľudskosti v mene zločineckej zberby z ponovembrových vlád a parlamentov sa nerobí na náhodu

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

                 S nemým úžasom sledujem farizejské hry toho najšpinavšieho rangu na našej politickej scéne, do ktorých je snaha zapojiť čo najvyšší počet občanov, ohľadom akéhosi Slušného Slovenska. K tomu mala a má poslúžiť vražda novinára Kuciaka a jeho snúbenky Kušnírovej. Nejdem tu teraz politickú a občiansku scénu deliť na rôzne barikády, keď všetci, ako jedna zločinecká a protislovenská rodina si veľmi dobre rozumejú napr. v mlčaní o tých najodpornejších zločinoch proti ľudskosti, ktoré sa tu napáchali a naďalej páchajú od roku 1990, cez sociálne samovraždy a drastické vykrádanie zdravotníctva. A treba povedať, jasne, zreteľne a na rovinu, že všetko toto sa nerobí na náhodu. Hlavní vinníci sa volajú ponovembrové vlády a parlamenty, cez ktoré sa to nielen všetko začalo, ale postupne sa cez nich vygenerovali ďalšie skupiny zločineckých vyvrheľov, ktorí sa cez zločiny proti ľudskosti veľkou mierou tiež na tom spolupodieľajú – oligarchia, finančné skupiny, konkurzné mafie či už sudcovské či okolo Zoroslava Kollára, ako aj rôzne právnické mafie, bankárske mafie, ako aj im podobné pijavice prisaté na štátnom rozpočte. Sem možno zaradiť aj riadiace články MV SR, GP SR, MS SR a SIS, ktoré si neplnením povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, sa stávajú spoluvinníkmi.

          Vo štvrtok 22. marca 2018 pri vymenovaní novej vlády prezidentom Kiskom, ten mimo iného povedal, že vláda musí bojovať o dôveru ľudí, majúc na mysli nielen vyšetrenie vraždy novinára Kuciaka, ale aj jeho tvrdenia o prepojení mafie na najvyššiu politiku, podávajúc to takým spôsobom, ako keby desať rokov dozadu tu také niečo neexistovalo, pričom toto všetko sa malo stať za vlády premiéra Fica. Ani pol slova o tom, ako to vznikalo za Mečiara, rozrástlo sa to za Dzurindu, pričom vrchol bol dosiahnutý za premiéra Fica. Nemožno nepripomenúť ďalší zaujímavý paradox, že cca 96 % článkov, ktoré Kuciak písal, sa týkali len Smeru. Jednalo sa o úmysel, spravodajské hry, alebo plnil len príkazy niekoho? Prečo redakcia Aktuality.sk, pre ktorú Kuciak pracoval, sa napríklad ani slovkom nezmieňovali o uniknutých dokumentoch Eurostatu, ako aj konkrétneho svedectva Andreja Králika zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, že kvôli drastickému vykrádaniu zdravotníctva KAŽDOROČNE PREDČASNE ZOMRIE NA SLOVENSKU PRIBLIŽNE 10 TISÍC NEVINNÝCH OBČANOV SLOVENSKA? Ale kvôli objektivite musím napísať, že veľmi pozitívne som prijal rozhovor na Aktuality.sk zo 14. 9. 2017 s ekonómom Marcelom Klimekom, ktorí sedí v Dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne pod nadpisom – SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO BUDE LEN PRE BOHATÝCH. Zaujalo ma tu veľmi mnoho jeho myšlienok, napríklad, keď na otázku, „Čo  je zlé na ziskoch zdravotných poisťovní?“, povedal toto – Systém je zle nastavený. Poisťovne by mali dostávať presne stanovenú odplatu za svoju správu, teda, že za vás nakupujú zdravotné výkony. A LEN Z TEJTO ODMENY BY MOHLI TVORIŤ ZISK. Podobne ako je to pri dôchodkovom sporení. Dnes sa však môže TVORIŤ ZISK aj z balíka peňazí, ktorý JE URČENÝ PRE PACIENTOV. V praxi teda poisťovne NAKUPUJÚ ČO NAJLACNEJŠIE SLUŽBY a výsledkom je, že do nemocníc si musíme nosiť toaletný papier, na izbách tam prefukuje, prípadne sú plesnivé steny, kým AKCIONÁRI SI VYPLÁCAJÚ MNOHOMILIÓNOVÉ DIVIDENDY. To je choré.

          Hoci politici ako aj orgány činné v trestnom konaní o tomto vedeli a vedia, naďalej sa každoročne zdravotníctvo vykráda, za nečinného prizerania MV SR, GP SR a SIS, čím sú v pozícii spolupáchateľov. Aké arcizločinecké a psychopaticko-sadistické zberby riadia tento štát, keď tlupy vyvrheľov si cez vykrádanie zdravotníctva zvyšujú svoj osobný blahobyt, pričom dobre vedia, že za akú cenu? Všimnite si, to SPOLOČNÉ MLČANIE koalície a opozície z ponovembrových vlád a parlamentov, médií, mimovládok, tretieho sektoru, ľudsko-právnych organizácii, MV SR, GP SR, MS SR, SIS, ako aj samotných občanov Slovenska. To už nikomu neprekáža, že CHRÁNENÁ RASTLINA ČI CHRÁNENÉ ZVIERA tu má väčšiu hodnotu ako takýto nevinný občan Slovenska dohnaný k predčasnej smrti cez sociálne samovraždy a drastické vykrádanie zdravotníctva? Prečo mlčia ĽS NS, SHO, Spoločne za Slovensko, Matica slovenská a im podobní, ktorí sa z týchto protislovenských spolkov majú v sebe tú drzosť, že sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, pričom patria medzi najväčšie opory týchto sadistov, psychopatov a masových vrahov?

          Koľko takto za posledných 25 rokov bolo dohnaných k predčasnej smrti nevinných občanov Slovenska? Môj odhad – minimálne 140 000. Veď takéto niečo si nedovolil ani nemecký nacizmus voči vlastnému národu, no nesmieme zabudnúť, že to realizoval v krajinách, ktoré mal v tom období obsadené, takéto niečo neexistovalo ani za vlády prezidenta Tisa na Slovensku. Zločiny proti ľudskosti majú na Slovensku niekoľko podôb, vedúcim k postupnej likvidácii vlastného národa, napr. likvidácia ženskosti cez ekonomiku – úmyselné nevytváranie podmienok na rozvoj rodiny, aby väčšina žien si nemohla dovoliť mať dieťa, vediac, že z ekonomickej stránky by sa to nedalo utiahnuť. Ďalej je to vedomé a úmyselné vykrádanie štátneho rozpočtu, vrátane aj tých miliárd, určených na rozvoj rodiny a zvyšovanie demografie. Necelých 26 rokov stačilo psychopaticko-sadistickým a zločineckým vyvrheľom z ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj ich komplicom na to, že za cca 80 rokov, trebárs v roku 1998, Slováci budú nielen menšinou vo vlastnom štáte, kde budú mať prevahu iné kultúrne zvyky, ako tie, ktoré sa po stáročia dedili na Slovensku z pokolenia na pokolenie, už nebudú existovať. Kto si trebárs za 80 rokov spomenie na mená zločineckých vyvrheľov, zapredanecké a vlastizradné zberby národnosti slovenskej, riadiace Slovensko, ktoré k tomu v rokoch 1990-2020 položili základ? 

Vymieranie UŽ JE nezvratné a nezastaviteľné

          Tzv. slovenský národ, medzi ktorý patrí cca 80 % dospelej populácie, je nielen odpadom medzi štátmi Európskej únie, hlavne svojou zbabelosťou, úbohosťou, poníženosťou, sluhovstvom, zákernosťou, podlosťou, a hlavne prispôsobením sa zlu, to sú vlastnosti, cez ktoré dospelá populácia zničila nielen život vlastných detí a vnukov vo vlastnej krajine, pripravili ich o budúcnosť vo vlastnej krajine a naďalej ich vyháňajú z vlastnej krajiny. Preto sa ani nečudujme, že tieto tlupy zločineckých a protislovenských vyvrheľov, ktorí od roku 1990 riadili a riadia túto krajinu, tu začali realizovať také zločiny proti ľudskosti voči vlastnému národu, aké si nedovolil ani nemecký nacizmus voči vlastnému národu, ktoré boli taktiež nemysliteľné v ére prezidenta Tisa. Pokiaľ by niekto namietal židovským holokaustom, súhlasím s tým, že sa jednalo o zločiny proti ľudskosti, ktoré boli súčasťou vojnového obdobia. Lenže zločiny proti ľudskosti páchané v mierovej dobe na Slovensku od roku 1990 práve na vlastnom národe zo strany zločincov a vrahov národnosti slovenskej, sú niekoľkonásobne zavrhnutiahodnejšie. A jeden z dôvodov je aj ten, že práve zločinci a doháňači nevinných ľudí k predčasnej smrti si cez tieto zločiny proti ľudskosti zvyšovali svoj osobný blahobyt.

          Keď Konferencia biskupov Slovenska pod vedením skutočného Kristovho služobníka Rudolfa Baláža vydala výzvu na riešenie demografickej situácie na Slovensku, ktorá sa vo forme Pastierskeho listu čítala dňa 3. 7. 1996 v kostoloch na Slovensku, bolo to ignorované vládou, parlamentom, ako aj všetkými médiami, s výnimkou denníka Slovenská republika. Štrnásť podpísaných katolíckych biskupov v nej zdôrazňuje, že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz NEVÍDANÉMU POKLESU pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska ZREDUKOVAL o 20 až 25 percent a počas troch generácií o viac než polovicu.

          Položme si otázku, kto nám v tom období vládol a zistíme, že to bol najsmradľavejší protislovenský odpad pod vedením premiéra Vladimíra Mečiara. Tu bol položený základ k prvotnej a postupnej likvidácii slovenského národa cez ekonomiku, keď sa bezcitne a bezbreho začalo vykrádať aj to, čo bolo určené na rozvoj rodiny a demografie. Kvôli objektivite treba ale povedať, že po nástupe Dzurindovej vlády sa tieto zločiny nielen zosofistikovali, ale nabrali aj omnoho väčší rozmer, no a po nástupe premiéra Fica, tieto zločiny dosiahli priam abnormálne rozmery.

LIKVIDÁCIA ŽENSKOSTI=LIKVIDÁCIA RODINY=POSTUPNÁ LIKVIDÁCIA NÁRODA

          Dobre sa zamyslite nad obsahom tohto podnadpisu, od ktorého sa možno odraziť z obsahu výzvy Konferencie biskupov Slovenska z 3. 7. 1996 – a premietnime si to do súčasnej reality, následky ktorej tu priznávajú časť politikov, ekonómov, sociológov, analytikov, štatistického úradu, časti médií.... Odkaz či skutočná realita je krutá, neľútostná a bezcitná vizitka protislovenských vyvrheľov, netvorov a odľudov, ktorí tu vládli a riadili túto krajinu od roku 1990 až po dnešok, cez neľudské vykrádanie štátneho rozpočtu. Nielenže vymierame, dospeli sme do štádia, že sa postupne znižuje počet produkujúcich, ktorí pripadajú na dôchodcov, čo spojené s ďalšími negatívami, pričom, paradoxne, vyvrheli, sadisti a psychopati z vysokej politiky to veľmi dobre vedia, napriek tomu masívne pokračujú v každoročnom vykrádaní štátneho rozpočtu či priamo cez zákony ho umožňujú vykrádať.

          Zoberme si napríklad realitu po piatich rokoch od výzvy Konferencie biskupov Slovenska z júla 1996 a prečítajme si materiály uverejnené Slovenským štatistickým úradom. Napríklad vo februári 2001 konštatuje, citujem: - „Znižovanie pôrodnosti ide celkom jednoznačne na vrub zlej sociálnej situácie, najmä u mladších ľudí. Tieto javy veľmi úzko súvisia s pôrodnosťou a VYPLÝVAJÚ na ďalší demografický vývoj. Stále viac mladých ľudí odsúva svoje rodičovské povinnosti na neskorší vek.“

          Odcitujme si napríklad zo správy bývalého ministra školstva Fronca – „Mládež ostro zasiahli sociálne zmeny v spoločnosti. Až 30 % detí do 15 rokov je vystavených chudobe. Podľa psychológa Mirona Zelinu z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského hrozí, ŽE DEPRESIA NA SLOVENSKU SA STANE PANDÉMIOU NÁRODA A MOŽNO HOVORIŤ O NEUROTIZÁCII POPULÁCIE A RODÍN ZVLÁŠT. Šéf výskumného ústavu detskej psychológie Tomáš Kováč potvrdzuje, že depresia u čoraz väčšieho počtu dospelých aj detí SÚVISÍ S EKONOMICKOU SITUÁCIOU. Je veľký rozdiel medzi tým, čo hovorí oficiálna politika a skutočnou ekonomickou situáciou rodín.

Ďalšie otrasné čísla zo Slovenského štatistického úradu – „Na 62 dôchodcov bude v roku 2060 pracovať LEN 38 ľudí.“ Alebo – „V roku 2035 počet ľudí nad 80 rokov sa na Slovensku zdvojnásobí. Dnes ich je cca 160 tisíc, v roku 2035 sa ich počet odhaduje na cca 350 tisíc. Naproti tomu detí do 14 rokov bude o cca 20 % menej a počet ľudí vo veku 15 až 44 rokov sa zníži oproti súčasnému stavu takmer o štvrtinu.“

          Že každoročné rozkrádanie štátneho rozpočtu minimálne o 2-3 miliardy eur vyvrheľmi, odľudmi, sadistami a psychopatmi z vysokej politiky aj z toho, čo je určené na sociálne účely, demografiu a zdravotníctvo dospelo až tak ďaleko, keďže tieto miliardy chýbajú, organizované tlupy vyvrheľov, sadistov a psychopatov z vysokej politiky už nás pripravujú na to, že budúce vlády BUDÚ MUSIEŤ PREDLŽOVAŤ vek odchodu do penzie a znižovať valorizáciu dôchodkov. Podľa www.Aktuality.sk zo 16. 8. 2016, „Dnes ešte platí rovnica, že na dôchodky troch penzistov robí desať pracujúcich. V roku 2055 však už bude na jedného penzistu pracovať iba JEDEN aktívny človek. Európska komisia predpokladá, že slovenský prvý dôchodkový pilier bude o 40 rokov v obrovskom deficite. Sociálnej poisťovni budú chýbať takmer štyri percentá hrubého domáceho produktu. V dnešnom vyjadrení to predstavuje zhruba TRI MILIARDY EUR. (ako autor tohto článku poznamenávam, že sa jedná o sumu, ktorá sa minimálne rozkradne každoročne zo štátneho rozpočtu. – pozn. Vladimíra Pavlíka) A ďalšie zaujímavé konštatovanie – „Najväčší vplyv na verejné financie v budúcnosti BUDE MAŤ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ten ovplyvní náklady na dlhodobú starostlivosť a zdravotníctvo,“ uviedol šéf Rady pre finančnú zodpovednosť Ivan Šramko. (či aj tu nechýbajú tie miliardy, ktoré sa zo zdravotníctva každoročne vykrádajú? – poznámka autora V. P.)

          Najstrašnejšie ale na tom je, keď na vykrádanie zdravotníctva organizovanými tlupami vyvrheľov, netvorov, odľudov, sadistov a psychopatov z vysokej politiky, doplácajú predčasným ukončením života aj tie bezbranné detičky. Názorný príklad z Plusky z 5. 1. 2015 pod nadpisom – Rozkrádanie stojí ľudí životy – „Ľudmila Kolesárová, ktorá robí v Dobrom anjelovi, upozornila na prípady, kedy zomreli pacienti, aj DETI CHORÉ NA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA. Neboli by zomreli, ak by BOLO DOSŤ PEŇAZÍ na prístroje, lieky a zdravotnícke vybavenie. PENIAZE SA ROZKRADNÚ A POTOM NIE JE NA POMOC TÝM, KTORÍ SÚ V OHROZENÍ ŽIVOTA. Systém rozkrádania v zdravotníctve stojí ľudské životy.“

Vladimír Pavlík          

   

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka