"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Slovensko na kolenách – 2. časť

          Po Novembri 1989 sa začali voči Slovensku nielen experimenty ekonomické, ale aj politické a historické. Domáci politici sa začali ponížene prispôsobovať cudzine pod dohľadom žido-lichvárskych a žido-úžernických „odborníkov“ na ekonomiku a financie zo Svetovej banky a MMF a vôbec im neprekážalo, že idú proti vlastným občanom – proti vlastnému národu. Hlavne, aby zvyšok svojho života prežili v hojnosti a blahobyte – a vôbec ich netrápi, že je to aj na úkor utrpenia vlastných spoluobčanov.

Pravda, ktorá židovskej nomenklatúre nepasuje

          Mám pred sebou knihu napísanú v češtine „Moje dlouhé mlčení“. Napísala ju Židovka, ktorá dnes žije v Brne – Erika Bezdíčková. Kniha bola vydaná v roku 2010 v Brne a vyšla s podporou Židovského múzea v Prahe a Židovských obcí v Brne. Vydal ju Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství, Kartouzská 6, 612 00 Brno v náklade 2 000 kusov. Knihu venovala svojim rodičom. Budem z nej citovať a prekladať to do slovenčiny. Str. 32 - 35: „Na konci roku 1944 sme v noci často počuli hukot lietadiel, zvuky vzdialeného bombardovania. Verili sme, že tiež na Osvienčim padne nejaká bomba. Vôbec by nám nevadilo, že sme tu aj my. Priali sme si, aby to peklo prestalo existovať, a ak máme zomrieť, tak spoločne s Nemcami.... Až neskôr som pochopila, aké muky prežívali staršie ženy, ktoré prišli o svoje deti. Stali sa ľahostajnými, mnohé z nich ukončili svoje trápenie u plotov z ostnatého drôtu, ktoré boli trvale pod vysokým napätím... Dodnes nemôžem prepáčiť Spojencom, ktorí BOLI INFORMOVANÍ, čo sa v Osvienčime deje a transportom v roku 1944 MOHLI ZABRÁNIŤ, že nereagovali na varovanie židovských organizácií, ktoré ich upozorňovali že Nemci nemajú možnosť VOZIŤ Židov z Maďarska a zo Slovenska do poľského vyhladzovacieho tábora autobusmi A ICH JEDINOU ALTERNATÍVOU SÚ KOĽAJE. NALIEHALI, NECH BOMBARDUJÚ ŽELEZNIČNÉ TRATE, INFORMOVALI, ŽE OSVIENČIM, KAM TRANSPORTY MIERIA, JE LIKVIDAČNÝ TÁBOR, KDE SA ĽUDIA, AKO NA BEŽIACOM PÁSE ZABÍJAJÚ V PLYNOVÝCH KOMORÁCH. SPOJENCI TO NIKDY NEUROBILI. TRAŤ BOLA FUNKČNÁ AŽ DO KONCA VOJNY. PREČO? NA TO DOPOSIAĽ NIKTO NEODPOVEDAL.“

          Na týchto smutných, veľmi smutných a bolestivých riadkoch plných utrpenia mi nedá nespomenúť obsah židovského Nového Roku a Dňa Zmierenia, kde je napísané, citujem: „Nový rok slávený 1 a 2 tišri /september – október je podľa tradície výročným dňom stvorenia sveta. Tento sviatok sa tiež nazýva Deň trúbenia, Deň spomínania alebo Deň súdu. Posledné označenie hovorí, že v tento deň je celý svet súdený. BOH URČUJE, KTO BUDE ZAPÍSANÝ DO KNIHY MŔTVYCH A KTO DO KNIHY ŽIVÝCH, KOMU JE SÚDENÉ BOHATSTVO A KOMU BIEDA.“ (Takže si kladiem otázku či tí, ktorí sa v tom období nachádzali v koncentračných táboroch boli zapísaní Bohom ako neprispôsobiví na daný rok do knihy mŕtvych a preto sa nemohlo nič podniknúť na ich záchranu? Tí, ktorí odišli do USA boli Bohom požehnaní a bolo im pridelené veľké bohatstvo hlavne finančné? – poznámka autora V. P.)

          Očakávam, že po tomto autentickom svedectve židovská nomenklatúra v ČR a SR postaví pred veľvyslanectvami USA, Anglicka a Francúzska špeciálne múry nárekov, ktoré tam budú dovtedy, kým si ich predstavitelia verejne nepriznajú chybu a verejne sa ospravedlnia za tieto zločiny proti ľudskosti ktoré svojou nečinnosťou nemeckému fašizmu a nacizmu umožnili. A ešte jeden dodatok: v ruských tajných archívoch, ale aj amerických, by mali byť dokumenty, ktoré jednoznačne svedčia o tom, že už pred Mníchovskou zradou existoval plán na spoločnú porážku hitlerovského fašizmu a nacizmu zo strany Západu a Československa. Viacerí západní politici židovskej národnosti boli ale proti tomu, takže Mníchovskou zradou Hitler získal neobyčajne silný československý zbrojný potencionál aj na neskorší útok proti Sovietskemu zväzu.

Postupný ekonomický kolaps Slovenska zo strany Svetovej banky a MMF za pomoci vlastizradných a zapredaných slovenských politikov

          Keď porovnám skutky židovských lichvárov a úžerníkov zo Svetovej banky a MMF ktoré napáchali so slovenskými politikmi po Novembri 1989 na slovenskom národe, tak musím konštatovať, že sa musí jednať o tých najzločineckejších, najzlodejskejších a najzvrhlejších židovských potomkov, keď samotný Boh, ktorý ich vyviedol z otroctva z Egypta a viedol po púšti do zasľúbenej zeme, bol na tento národ tak nahnevaný, že niekoľkokrát chcel celý národ zničiť priamo na púšti do zasľúbenej zeme. Príklad: „A Hospodin hovoril Mojžišovi: Idi, sídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z Egyptskej zeme. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal. Spravili si teľa zliatinu a klaňajú sa mu a obetujú mu a vravia: Toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z Egyptskej zeme.“ – 2. Mojžišova 32 : 7 – 10. Keď si dnes porovnáme toto biblické svedectvo, tak názorne vidíme, že aj dnes je jediným krédom židovských lichvárov a úžerníkov zo Svetovej banky a MMF idol mamonu a zlatého teľaťa.

          Treba si uvedomiť, že žiadna zmena politického systému sa nerobí na náhodu. A to sa vzťahuje aj na Slovensko. Takže si to trochu priblížme. Hneď po Novembri 1989 sa tu začalo bezbrehé rozkrádanie nielen konkrétnymi Slovákmi, ale aj cudzinou, ktorá postupne prichádzala k majetkom, patriacim tomuto národu. Keďže takto rozkradnuté milióny a miliardy chýbali potom v štátnom rozpočte, bolo potrebné dostať do obehu úspory, často krát aj úspory celoživotné, hlavne od ľudí v dôchodkovom veku, ktorí si poctivo roky a roky odkladali korunku po korunke. Taktiež je nevyhnutné si položiť aj otázku, čo má napríklad spoločné hitlerovský fašizmus a nacizmus so židovskými lichvármi a úžerníkmi zo Svetovej banky a MMF? Odpoveď je jednoduchá: pohŕdanie so starobou, lebo jej nositelia už neprinášajú či neprodukujú zisk. V koncentračných táboroch počas éry hitlerovského fašizmu a nacizmu to riešili jednoducho – šup s takými ľuďmi do plynu. Židovskí lichvári a úžerníci zo Svetovej banky a MMF musia ale kráčať s dobou – a fašistické a nacistické zločiny voči starým, bezbranným a už neprodukujúcim zisky, sa predsa dajú „poľudštiť.“ Veru tak, to poľudštenie sa volá nevyhnutné ekonomické reformy. V prvej fáze sa najskôr rozkradne čo sa rozkradnúť dá. Vyvolenými Slovákmi a cudzinou. Keďže takto rozkradnuté peniaze chýbajú v štátnom rozpočte, treba ich vybrať od ľudí, ktorí tu nič nerozkradli. Ako na to? Celkom jednoducho. Neľudským zdražovaním, ktoré sa začalo realizovať hneď v prvých rokoch po Novembri 1989. A kto na to najviac doplatil? No predsa dôchodcovia, starí a bezbranní, odkázaní len na svoj úbohý dôchodok. Už sú nepotrební. Ponovembrové garnitúry fašistov, extrémistov, sadistov a psychopatov už nepotrebujú plynové komory. Stačí im na to ekonomika a tzv. nevyhnutné ekonomické reformy. No nielen dôchodcovia. Sú tu aj ďalší bezbranní: ťažko zdravotne postihnuté deti potrebujúce celodennú opateru a s nimi trpiaci vlastní rodičia. Ale sú tu aj ťažko zdravotne postihnutí v dospelom či pokročilom veku a ich celodenní opatrovatelia. Všetci dohromady sú odsúdení na pomalé umieranie, neustále žijúci v stresoch a vystavení neľudským pokusom a experimentom. Slovenskí ponovembroví fašisti, extrémisti, sadisti a psychopati pod dohľadom žido-lichvárskych a žido-úžernických zmodernizovaných fašistov zo Svetovej banky a MMF majú ale iné kritéria: ČÍM DLHŠIE ŽIJEŠ, TÝM VIAC PREKÁŽAŠ. STAROBA SA POVAŽUJE ZA EKONOMICKÚ ZÁŤAŽ SPOLOČNOSTI. OD STARÝCH ĽUDÍ SA UŽ NIČ NEOČAKÁVA. UŽ ŠTYRIDSAŤ-ROČNÝ ČLOVEK SA MUSÍ CÍTIŤ NA TRHU PRÁCE STRATENÝ. PODNIKÁ SA TU S OSUDMI ĽUDÍ, ČO JE V CIVILIZOVANEJ KRAJINE NEPRÍPUSTNÉ. UČIA MLADÝCH, ABY NENÁVIDELI STARÝCH, ABY ICH POVAŽOVALI ZA PRÍČINY ICH PROBLÉMOV.  

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Vladimír Pavlík


    Facebook
Hlavná stránka