"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Slovensko na kolenách – 1. časť

Tak ako po II. svetovej vojne sa delil svet – rozdeľovanie mocenských pozícií, tak aj po Novembri 1989 sa rozhodovalo o ďalšom osude Slovenska. No nie v tom pozitívnom. Ako neskôr vyplynulo z analýzy z roku 1994 ktorú som si mal možnosť preštudovať v roku 1996 a jej samotný názov: Postupná likvidácia slovenského národa cez ekonomiku a rómsky problém – s konečným výsledkom, aby za cca 80 rokov boli Slováci menšinou vo vlastnom štáte, som v tom období považoval na 80 – 90 % za fantasmagóriu. Nakoniec aj najnovšie vyhlásenia Roberta Fica k rómskemu problému svedčia o jednom, že si je plne vedomý, čo nám z tejto strany hrozí. Treba si taktiež uvedomiť, že nielen nomenklatúra z Európskej únie a Ameriky ale aj jej satelity na Slovensku, (AI, Tretí sektor, mimovládky, kadejaké ľudskoprávne spolky,) sú len nástrojom na to, aby cez rómsky problém sa Slovensko dostalo do ekonomického, morálneho a politického rozvratu a marazmu.

Východný blok nepotreboval EÚ, ale EÚ potrebovala východný blok

          Vynára sa mi istá spomienka na prvú polovicu 80. rokov minulého storočia, keď som pracoval v Metrostave Praha, kde som bol zoznámený s človekom, ktorý pred vojnou a počas vojny pracoval pre československú spravodajskú službu, bol v širšom tíme ktorý realizoval deportáciu Jozefa Tisu – a prvý krát som mal možnosť vidieť autentické dokumenty, ktoré vyvracali teóriu komunistov o SNP a mnoho ďalších písomností ohľadom tohto obdobia. A ten mi povedal v tom období tú pamätnú vetu, napíšem to v slovenčine, „pokiaľ Amerika či západná Európa dá peniaze pre východnú Európu na boj proti komunizmu či reprezentantom disentu, treba vedieť aj to, že očakáva, aj keď neskôr, mohonásobný zisk z investovaného, lebo skôr neskôr oni budú rozhodovať o ekonomike týchto štátov.“

          Treba si uvedomiť, že už v tom období hrozili západnej Európe sociálne otrasy a ich ekonómovia dobre vedeli, že na dočasnú záchranu nutne potrebujú nielen lacnú pracovnú silu, ale aj nové odbytištia, častokrát pre svoje nekvalitné produkty, ktoré by si doma nemohli dovoliť predávať – no to hlavné: aby tieto nové krajiny východnej Európy boli na nich nielen ekonomicky ale aj potravinovo závislé. Preto napríklad, pokiaľ beriem ako vzor Česko a Slovensko – tá vedomá likvidácia najúrodnejšej pôdy, postupná likvidácia rastlinnej a živočíšnej výroby a s tým súvisiaca ekonomická závislosť, keď v Česku a na Slovensku už prakticky všetko vlastní cudzina.

Ponovembrový židovský prienik na Slovensko

          Od roku 1991 do roku 2001 sa na Slovensku trvale usadilo cca 1400 Židov, ktorí nie sú potomkovia po vyvraždených predkoch počas Slovenského štátu, ale iba sa primkli k majetkom, ktoré tu nadobudli a získali reštitúciami a aj majetky, na ktoré nemali už právny nárok. Ďalej privatizáciou národného majetku a skúpením za babku ďalších majetkov zbankrotovaných podnikov po Mečiarových privatizéroch, vrátane majetkov nadobudnutých prostredníctvom konkurzných mafií nadobudli takú masu majetkov bývalého národného hospodárstva Slovenska, že jeho objem je 30-násobne väčší, než aký vlastnili a nadobudli Židia úžerou a lichvárčinou v časoch prvého Slovenského štátu, podobnými metódami na dnešné pomery ku krádežiam prostredníctvom BMG Invest, Horizont a BDV Drukos.

          Už pri prvej Dzurindovej vláde bol napriek účasti SDĽ a prezidentovania katolíka -komunistu zavedený na Slovensku najmä zo strany KDH termín Židokresťanstvo, ako určitá pomyslená symbióza a súzvuk židovských a kresťanských hodnôt. Názov Židokresťanstvo neuznal za oficiálny v tom období ani Vatikán a bol proti tomu, aby sa ako skomolenina vsugerovávala všetkým kresťanom so zvýraznením Židovskej nadradenosti a vyvolenosti. Pod vyhlasovanou Židokresťanskou láskou bol vytvorený enormný ťah, ktorý prekonal poňatie Marxleninského dialektického materializmu v navrátení majetkov. V tomto snažení bol ústretový aj Mečiar a HZDS z úplne racionálneho dôvodu pudu sebazáchovy, lebo nám bolo povedané, že sme súčasťou svetovej globalizácie a tým aj medzinárodnej ochrany vlastníckych vzťahov, bez ohľadu na to, AKO MAJETKY ICH NOVÍ VLASTNÍCI NADOBUDLI. Toto je pomsta Židov za Slovenský štát, aby bola väčšina občanov Slovenska POSTIHNUTÁ KOLEKTÍVNOU VINOU, za konanie, ktorého sa dopustili ich predstavitelia.  

          Zo Slovenska si Svetové židovstvo za hojnej účasti domácich kolaborantov a médií vytvorilo obraz akéhosi škaredého káčaťa ktoré nesie a bude musieť niesť nielen vinu za utrpenie Židov počas Slovenského štátu, súčasťou ktorého je aj neustále ospravedlňovanie, rôzne pokánia aby sa už nikdy nič podobného voči Židom neopakovalo, pričom na také Maďarsko sa úmyselne a vedome zabúda, lebo ich silná židovská loby si to môže dovoliť. S hrôzou očakávam, kedy prídu k názoru, že vlastne Jozef Tiso vytvoril Hitlera, ba dokonca ho aj riadil a nútil aby voči Židom páchal všetky tie zverstvá. Táto propaganda sa priamoúmerne stupňuje s každými novými ekonomickými experimentmi na slovenskom národe pod dohľadom židovských lichvárov a úžerníkov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Ja tomu hovorím židolichvársky a židoúžernícky fašizmus realizovaný na slovenskom národe. Dokonca to zašlo až do takej nenávisti a pohŕdania k tomuto národu, že aj sociálne samovraždy považujú za súčasť nevyhnutných ekonomických reforiem – pričom stále hľadajú nové a nové ekonomické experimenty. Čím viac Slovensko rozkrádajú a vyciciavajú, tým rýchlejšie reformujú a experimentujú. Samozrejme s takým výsledkom – aby súbežne s ich bohatstvom a blahobytom sa stupňovalo ožobračovanie slovenského národa.

Holokaust o ktorom sa nehovorí

          Skutočný holokaust chcel Boh realizovať na Židoch, keď ich vyviedol z otroctva z Egypta. ...“A Boh riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud a hľa, je to ľud tvrdej šije. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich a aby som ich vyhladil a učiním teba veľkým národom.“ (Druhá kniha Mojžišova 32 kapitola, 9 a 10 verš. Niekoľkokrát mali Židia na mále aby neboli do posledného vyhladení. A to by bol býval skutočný Boží holokaust za zločiny ktoré prevádzali. Že sa tak nestalo, môžu ďakovať Mojžišovi, ktorý na kolenách prosil Boha o odpustenie za ich prestúpenia.)

          Časť židovskej populácie je skutočne zvrhlá. Sú to tí, ktorí sa spojovali s fašizmom či komunizmom, aby mali z toho zisk. Intrigami sa im podarilo ovládnuť svet i vlády. Na všetkých významných postoch majú svojich ľudí. Majú v rukách finančníctvo, majú moc nad všetkým čo je hmotné, ale nikdy nezískajú moc nad tým, čo je duchovné. V Biblii je napísané dôležité proroctvo, ktoré takmer všetci Židia prehliadajú. V prorokovi Obadiášovi v 15 verši je napísané: „Ako si urobil ty, tak sa urobí tebe. Tvoja odplata sa navráti nazad na tvoju hlavu.“

          Uvediem jeden príklad: Patriarcha židovského národa Jakub mal 11 synov. Týchto 11 bratov žiarlilo na otcovho obľúbenca Jozefa a rozhodli sa ho zabiť. Tak ako Kain zo žiarlivosti zabil Abela, tak 10 bratov Židov sa rozhodlo zabiť jedenásteho len preto, lebo otec Jakub ho mal radšej, ako tých desať. Nakoniec ho nezabili, ale hodili do hlbokej studne, kde mal sám zomrieť od hladu a bez vody. Lenže v tej dobe prechádzali okolo otrokári, ktorí kupovali a predávali otrokov. A tak ho tých jeho desať bratov vytiahlo zo studne a výhodne ho predali do otroctva do Egypta. O peniaze sa podelili. Zobliekli z neho šaty, zarezali ovcu a namočili jeho šaty do ovčej krvi a dali otcovi Jakubovi so slovami, že Jozefa roztrhala divá zver. Pritom vo vreckách ich hriali peniaze, ktoré získali za jeho predaj. Ich otec Jakub bol z toho zúfalý a nešťastný, ale jeho desiatim synom to bolo úplne jedno. Kašlali na otcovu bolesť a zúfalstvo, hlavne, že mali peniaze za predaného brata do otroctva. A z týchto desať bratov povstal postupne celý židovský národ.  

          Jozef sa teda dostal do otroctva v Egypte. Bol výhodne predaný ako otrok do domu egyptského veľmoža. Intrigami sa však dostal do väzenia a skrze svoje výnimočné schopnosti predpovedať budúcnosť sa z väzenia dostal ku faraónovi. Vyložil faraónovi sen, ktorý sa uskutočnil. Preto ho faraón ustanovil za správcu Egypta. Potiaľ by bolo všetko v poriadku. Lenže u Jozefa sa prejavila typická židovská povaha. Za sedem rokov staval sýpky a zhromažďoval nadbytok obilia. Po siedmich rokoch nastal hlad a on vydával z týchto sýpiek obilie Egypťanom. Ale nie zadarmo. Každý rok od Egypťanov niečo požadoval. Keď už siedmeho roku nemali mu čo za obilie dať a nechceli zomrieť, Egypťania predali sami seba. Jozef kúpil všetkých Egypťanov ako otrokov pre faraóna. Tak sa zo slobodného egyptského národa stali otroci.

          Lenže prorok Obadiáš píše: „Ako si urobil ty, tak sa urobí tebe. Tvoja odplata sa navráti na Tvoju hlavu.“ Po 400 rokoch sa situácia v Egypte zmenila tak, že zo slobodných Židov sa stali otroci. Egypťania s nimi nakladali ako s otrokmi. Židia plakali a nariekali. Volali k Bohu a prosili o vyslobodenie z otroctva. Dokonca ako židovským otrokom, im Egypťania zabíjali deti ich mužského pohlavia, ktoré sa Židom narodili. (1. Mojžišova 37 kapitola a 47 : 13 – 26).

          Nedá mi tu ešte pripomenúť tzv. židovský holokaust cez ekonomiku v celosvetovom meradle, trebárs za posledných 200 rokov, kde obete ich nenažranosti a chamtivosti idú do stoviek miliónov nevinných obetí. Takéto niečo si nedovolili ani židovskí rabíni v Kristovej dobe. Keď im Judáš doniesol nazad peniaze za zradu Ježiša a hodil ich pred rabínov v chráme, títo židovskí rabíni povedali, citujem: „NEPATRÍ SA NÁM VZIAŤ TIETO PENIAZE ZA ZRADU NAZAD A DAŤ ICH ZNOVU DO POKLADNE: SÚ TO PENIAZE KRVE.“

Pokračovanie v ďalšom čísle

Vladimír Pavlík


    Facebook
Hlavná stránka