Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 3. časť  

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 1. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 2. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 3. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 4. časť

https://vk.com/vlado.pavlik
 

      
                  Exkluzívne autentické svedectvo človeka, skôr výnimky, vzhľadom na jeho postavenie, nadpriemerné ekonomické vzdelanie, ako aj výnimočný politický a ekonomický rozhľad, je ojedinelý z viacerých hľadísk. Nie je to táranie piateho cez deviate, ale perfektné svedectvo a analýza, doplnené aj o konkrétne mená politických a ekonomických špičiek, ktoré v tom období stáli na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy, ktorú tvorili a rozhodovali o jej realizácii.Je to zároveň krutá realita v podaní spodiny, smradľavého ľudského odpadu, psychopaticko-sadistických vyvrheľov, parazitných darmožráčov, z ponovembrových vlád a parlamentov, ako sa nemá robiť politika, hoci podpisovali ústavný sľub, že budú svoje funkcie vykonávať na prospech občanov a samotného Slovenska. Keďže od novembra 2003 uplynulo 18rokov, ako aj vzhľadom k realite, ktorá tu od tohto roku až po dnešnú dobu pokračuje, možno konštatovať, že vysokú politiku, ako aj jej predstaviteľov, nemožno deliť na dobrých a zlých, ale len do týchto kategórii. Zločinci, väčší zločinci, ešte väčší zločinci, najväčší zločinci, a elitní zločineckí vyvrheli.

Veď len takýto súhrn spodiny a smradľavého ľudského odpadu z vysokej politiky môže uzákoniť také niečo, ako, že, NEBOL PREUKÁZANÝ ÚMYSEL, DOKONCA ANI PRE TÝCH, KTORÍ TU OD ROKU 1992 DO DNEŠNEJ DOBY, UKRADLI ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PRE SVOJ OSOBNÝ BLAHOBYT A PROSPECH CCA 140 MILIÁRD EUR.

Vladimír Pavlík


                                                 

Skľučujúca slovenská realita

          Napriek riadeniu Eximbanky a jej zastupovaniu navonok v zmysle zákona č. 80/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov mi nebolo umožnené uplatniť zavedenie vysoko sofistikovaných finančných derivátov aj preto, že najvýznamnejšiu divíziu Eximbanky riadil viceguvernér Ing. Martin Petríček, CSc., dosadený prezidentovou SOP, predtým pôsobiaci ako námestník riaditeľa vo VYTUNELOVANEJ AG BANKE, z Jančošekovej skupiny. Tento bývalý výskumný pracovník z VÚŽV v Nitre, KTORÝ SA ZAOBERAL GENETIKOU OŠÍPANÝCH, zaujímal na základe koaličnej dohody najvýznamnejší post v Eximbanke, čo permanentne zneužíval NA POSKYTOVANIE ZNAČNE ZVÝHODNENÝCH ÚVEROV najmä klientom zo skupiny privatizérov a tunelárov ODKIAĽ BOL DO FUNKCIE DOSADENÝ a poľnohospodárskym podnikom z okolia Nitry odkiaľ pochádza, čím deformoval trhové prostredie, čo je v príkrom rozpore s predpismi EÚ. Ponosy z AZZZ, partnerských bánk, zo SOPK, Ministerstva zahraničných vecí a mnohých klientov na jeho neodbornosť, nedostatky v správaní, presadzovaní klientelizmu a značné znehodnocovanie funkcie Eximbanky mali stály, narastajúci trend, ALE BOLI V SÚLADE S KONCEPCIOU M.E.S.A. 10.
Preto som nemal inú možnosť, inicioval som u zriaďovateľa – MF SR personálne zmeny členov v Rade banky a dňa 18. 7. 2001 číslo materiálu ÚV – 3377/2001, číslo rokovania 168/2001,39. Bod rokovania bol predložený návrh Uznesenia vlády SR č. ÚV – 3377 na odvolanie M. Petríčka z funkcie viceguvernéra. Na nátlak svojich spolurodákovJančošeka, Kamarása, Krajňáka minister financií Ivan Mikloš ODLOŽIL NÁVRH UZNESENIA VLÁDY SR, pôvodne predložený ministerkou financií z rokovania vlády SR.Aj druhý viceguvernér M. Borguľa, niekdajší spolupracovník bývalého predsedu KNV z Košíc R. Schustera, dosadený súdruhom Migašom, predsedom parlamentu za SDĽ, v podstate iba kooperoval s M. Petríčkom.

PRESUN (takmer 105 mld. Sk) NEVYMÁHATEĽNÝCH ÚVEROV ZO ŠTÁTNYCH BÁNK VYTVORENÝCH HZDS, SNS A ZRS NA SLOVENSKÚ KONSOLIDAČNÚ, A.S. a tzv. ozdravenie bánk pred ich predajom zahraničným investorom vytvorili zdanie, že garnitúra SDK sa začne správať trhovo a nekompromisne K ZLODEJOM A TUNELÁROM A VYSPORIADA SA AJ SO SKORUMPOVANÝMI VEDÚCIMI PRACOVNÍKMI BÁNK, čo pre ich dlhoročnú vzájomnú previazanosť nebolo možné uskutočniť.

Signifikantné pre SDK a potom pre SDKÚ je agregovanie svojich ľudí zo všetkých možných straníckych a finančných skupín štátnej správy, verejnej správy a privátnej sféry. Je iba samozrejmé, že sa samozvane prezentovali ako najpravicovejší subjekt vytvorený zo stálic postsocialistickej politiky R. Kováč, R. Vavrík, M. Kňažko všetci z HZDS, Kukan, Mitro vyškolení v Moskve, odídenci očisťujúci KDH, so zámerom jeho likvidácie Palacka, Dzurinda, Pittner a Gaľa. Macejko, Prokopovič, Saxa, Kužma zabezpečujúci kontinuitu ZADĹŽENIA ŽSR TAKMER DO ÚROVNE 50 % DLHU VYTVORENÉHO MEČIARIZMOM V BANKÁCH s odvolávaním sa na Lazara a Egyeda (SDĽ), že to oni vyrobili podstatnú časť zadĺženia.

Prioritným cieľom Dzurindu, Mikloša a Prokopoviča bolo dosiahnuť po predošlých rošádach oddĺženie ŽSR a ako súčasť mala byť odpredaná rozostavaná „Jama na Šantovej ulici“ za 400 miliónov Sk. Nakoľko v objekte boli už rozplánované prídely nadštandardných bytov pre ich krajanov z východu, odkúpila objekt dcérska organizácia ŽSR a verejný tender sa preto neuskutočnil. Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2004, ZNÍŽIL génius Mikloš rozpočtovú kapitolu školstva o 300 mil. Sk na platy učiteľov na celom Slovensku, na čo mali práve poslúžiť prostriedky získané odpredajom „Jamy na Šantovej“, ktorou budú VÝHRADNE UKOJENÍ IBA NIEKOĽKÍ VYBRANÍ ZLODEJI Z VÝCHODU REPUBLIKY, z ktorých niektorí už sú a politickým rozhodnutím SDKÚ ďalší budú prijatí do funkcií v štátnej správe rezortu MDPaT SR a v orgánoch jeho spoločností s účasťou štátu.


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka