Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 4. časť  

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 1. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 2. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 3. časť

https://vk.com/vlado.pavlik
 
          Exkluzívne autentické svedectvo človeka, skôr výnimky, vzhľadom na jeho postavenie, nadpriemerné ekonomické vzdelanie, ako aj výnimočný politický a ekonomický rozhľad, je ojedinelý z viacerých hľadísk. Nie je to táranie piateho cez deviate, ale perfektné svedectvo a analýza, doplnené aj o konkrétne mená politických a ekonomických špičiek, ktoré v tom období stáli na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy, ktorú tvorili a rozhodovali o jej realizácii.Je to zároveň krutá realita v podaní spodiny, smradľavého ľudského odpadu, psychopaticko-sadistických vyvrheľov, parazitných darmožráčov, z ponovembrových vlád a parlamentov, ako sa nemá robiť politika, hoci podpisovali ústavný sľub, že budú svoje funkcie vykonávať na prospech občanov a samotného Slovenska. Keďže od novembra 2003 uplynulo 18rokov, ako aj vzhľadom k realite, ktorá tu od tohto roku až po dnešnú dobu pokračuje, možno konštatovať, že vysokú politiku, ako aj jej predstaviteľov, nemožno deliť na dobrých a zlých, ale len do týchto kategórii. Zločinci, väčší zločinci, ešte väčší zločinci, najväčší zločinci, a elitní zločineckí vyvrheli.
Veď len takýto súhrn spodiny a smradľavého ľudského odpadu z vysokej politiky môže uzákoniť také niečo, ako, že, NEBOL PREUKÁZANÝ ÚMYSEL, DOKONCA ANI PRE TÝCH, KTORÍ TU OD ROKU 1992 DO DNEŠNEJ DOBY, UKRADLI ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PRE SVOJ OSOBNÝ BLAHOBYT A PROSPECH CCA 140 MILIÁRD EUR.

Vladimír Pavlík

                                                    

Skľučujúca slovenská realita

          Sľubovaná náprava v Rezešovskom rozkrádaní ŽSR nenastala, naopak v riadení MDPaT SR bola Mikulášom Dzurindom ukotvená kontinuita vo výrobe ďalších miliardových škôd, pokračovala Palackovým zmarením medzinárodného tendra na tretieho mobilného operátora.Macejkom, V. Móricom, Miroslavom Dzurindom a bývalým colným podvodníkom Bakšayom zatiaľ neuskutočnený štátny tunel na vláčiky, na akých som denne dochádzal do zamestnania, kým som pôsobil vo Švajčiarsku. Pokračovanie vykrádania štátu Devín bankou pod gesciou guvernéra NBS, predsedu parlamentu J. Migaša a ministra financií Mikloša. Defacto spolupráca s nebankovými subjektmi BMG Invest, Horizont, BDV Drukos, PSIPS všetko už pod gesciou vodcov grupy SDKÚ – Dzurindu, Mikloša, Vavríka....

Po parlamentných voľbách v roku 2002 sa kontinuita Dzurindu a Mikloša preniesla opäť do Eximbanky. M. Petríček odborník na genetiku ošípaných sa osvedčil vstupom do SDKÚ a zostal vo funkcii viceguvernéra Eximbanky. O ostatných diletantoch sa mi hnusí ďalej písať! V roku 2001 vykonal NKÚ v Eximbanke kontrolu hospodárenia s majetkom a zdrojmi financovania, žiaľ pre zastrašovanie zo strany SDKÚ a SOP boli výsledky kontroly pozmenené tak aby vyzneli priaznivo v prospech viceguvernéra M. Petríčka. Keď som vystúpil proti vykonaným úpravám, bolo mi naznačené od predsedu parlamentu J. Migaša, aby som nekládol odpor.

          Druhý viceguvernér Eximbanky Balko vo vidine toho, že Fico vyhrá voľby a zaujme post guvernéra namiesto mňa, urobil všetko preto, aby sa so Svetlanou Ficovou PODPÍSALA zmluva o právnych službách. Balko sa servilne vnútil do každej strany, z ktorej zásadne vždy profitoval a keby bol jeho kabát farebne rozlíšený podľa množstva strán v ktorých sa etabloval, vyzeral by vyfarbený ako Muňkove papagáje. Arogancia Slintoša-Farizeja nepozná hraníc, keď namiesto odvolaného Balka dosadí Jána Bajánka evidovaného až 5x ako agenta a tajného spolupracovníka ŠtB, ako imitáciu zabezpečovania zahraničných investícií.

          Pre Slovensko je už tradičné, že poskytuje nadštandardné výhody zahraničným investorom, pričom prevahou investícií na zelenej lúke sú práce vo mzde pre slovenského okradnutého občana, prevažne manufaktúrnej povahy pri použití modernejších technológií ako vo feudalizme, no žmýkania tzv. kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá JE SO SÚHLASOM VLÁDY OCEŇOVANÁ NA ÚROVNI FAREBNÝCH Z TRETIEHO SVETA. Inak by sem žiadny investor neprišiel. S vedomím vlády JE UKÁŽKOVO ZNEUŽÍVANÁ PRACOVNÁ SILA NAŠICH OBČANOV aj v sieti hypermarketov na Slovensku, ktorí sú NÚTENÍ POBERAŤ zmluvne 50-60 % oficiálnej mzdy, z ktorej ich zamestnávatelia odvádzajú dane a zákonné odvody a zostatok ústne dohodnutej mzdy poberajú „cash“, čím sú ZNEVÝHODNENÍ aj v dôchodkovom zabezpečení, ALE VIAZANÍ MLČANLIVOSŤOU.

Úkazom totálnej demoralizácie na Slovensku je prípad Migaš, ktorý z pozície predsedu parlamentu sprostredkovane s Košovanom, Kanisovcami, Miklošom a Juskom spolu vykrádali SE a Devín banku a ešte sa stihol zapliesť so sopľandou, vykašlať sa na rodinu a najnovšie rozvíja spoluprácu v Prahe s Čalfom a Bakšayom na presadenie hegemónie východniarov na Slovensku po jeho vstupe do EÚ.

Záverečný dodatok

Touto štvrtou časťou ukončujem, podľa môjho názoru, tie najzaujímavejšie pasáže z dotyčnej analýzy ktoré som vybral. Na tieto štyri časti by mali nadväzovať tie najzaujímavejšie myšlienky bývalého námestníka GR SZRB Ing. Františka Szikharta, ktoré v otvorenom liste 14. 2. 2005 adresoval Robertovi Ficovi, v tom čase poslancovi NR SR a predsedovi strany Smer. 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka