Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 1. časť  

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 2. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 3. časť

https://vk.com/vlado.pavlik
 

      
          Exkluzívne autentické svedectvo človeka, skôr výnimky, vzhľadom na jeho postavenie, nadpriemerné ekonomické vzdelanie, ako aj výnimočný politický a ekonomický rozhľad, je ojedinelý z viacerých hľadísk. Nie je to táranie piateho cez deviate, ale perfektné svedectvo a analýza, doplnené aj o konkrétne mená politických a ekonomických špičiek, ktoré v tom období stáli na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy, ktorú tvorili a rozhodovali o jej realizácii.Je to zároveň krutá realita v podaní spodiny, smradľavého ľudského odpadu, psychopaticko-sadistických vyvrheľov, parazitných darmožráčov, z ponovembrových vlád a parlamentov, ako sa nemá robiť politika, hoci podpisovali ústavný sľub, že budú svoje funkcie vykonávať na prospech občanov a samotného Slovenska. Keďže od novembra 2003 uplynulo 18rokov, ako aj vzhľadom k realite, ktorá tu od tohto roku až po dnešnú dobu pokračuje, možno konštatovať, že vysokú politiku, ako aj jej predstaviteľov, nemožno deliť na dobrých a zlých, ale len do týchto kategórii. Zločinci, väčší zločinci, ešte väčší zločinci, najväčší zločinci, a elitní zločineckí vyvrheli.

Vladimír Pavlík


                                                  

Skľučujúca slovenská realita

          Po parlamentných voľbách v roku 1998 a nástupe vlády Mikuláša Dzurindu boli v Eximbanke v Bratislave vykonané personálne zmeny na postoch guvernéra, viceguvernérov, členov Rady banky a členov Dozornej rady zástupcami strán vládnej koalície SDK, SDĽ, SOP a SMK. Výmenou garnitúry HZDS a SNS nebola dosiahnutá vyváženosť určujúca zásadný obrat v podpore výrobcov a najmä vývozcov slovenskej produkcie, pretože zástupcami strán vládnej koalície boli kreované do orgánov Eximbanky osoby, ktoré počas celého obdobia až do kreovania nových orgánov po parlamentných voľbách v roku 2002 ďalej zabezpečovali kontinuitu zvýhodňovania klientov mečiarovskej privatizácie a najmä osoby prezidenta Schustera, ktoré pojal do Strany občianskeho porozumenia. Pôvodnú skupinu tvorili výhradne členovia HZDS a SNS nominovaní do orgánov FNM, AGB, SKB, Banky Slovakia, VÚB – Jančošek, Hodorovský, Šolta, Kamarás, Krajňák, Medveď, Longauerová, Petríček, Fiľo, ktorí k voľbám 1998 ZMENILI stranícke tričká a FINANCOVALI stranu jedného použitia SOP a s SDĽ a Ruskovou Markízou vytvorili ďalšieho socialistického prezidenta. Až po odvolanie z orgánov bánk, štátnych podnikov a akciových spoločností s účasťou štátu táto skupina úzko spolupracovala s Poórom, Kiňom a Gabrielom. Symbiózu tunelovania v oklieštenej miere zabezpečovali po roku 1998 v Eximbanke viceguvernéri Petríček (SOP) a Borguľa (SDĽ), vo VÚB si zachoval post (po výmene Gabriela za Vaškoviča)Šolta z Jančošekovej skupiny, ktorý sa cielene infiltroval do zakladajúcej skupiny M.E.S.A. 10 k Miklošovi, Dzurindovi, Palackovi, Kinčešovi, Hoffmannovi a spol- Krajňák ako nominant SOP zaujal druhý najvyšší post v SPP a v čase Valkovho zastupovania FNM a SPP pri vymáhaní zmenkových súm UniBankou, bol držiteľom niekoľkých Duckého zmeniek (nezávisle od tých, ktorých vysporiadanieproforma vymáhali Valko s Kinčešom) a ich speňaženie presadzoval tzv. mimosúdnym vyrovnaním.

Žiaľ, slovenská politická kultúra je poznačená minulosťou, ktorá nedovoľuje vybočiť zo stereotypu zlodejských, klientelistických, rodinkárskych tradícií, maximálneho zneužívania moci, ku ktorej dospeli vždy doposiaľ všetky vládnuce koalície oklamaním a dobehnutím občana. Prehlbuje sa rozpor medzi umelo vytvorenou skupinou vlastníkov výrobných prostriedkov a statkov, korporatívne prepojenou s držiteľmi vládnej moci a na druhej strane ostatnými občanmi, ktorí sú v čoraz väčšej miere v postavení námedznej pracovnej sily, odkázaní na milosť, alebo nemilosť štátnomonopolistickej mafie, čo sa vymyká z rámca trhových krajín združených v OECD.

Experimenty nazvané reformy ako virtuálne predstavy sú iba zavŕšením chaosu a nekoncepčnostiVYÚSŤUJÚCE V GENOCÍDU OBYVATEĽSTVA A VYKRÍVANIE MILIARDOVÝCH STRÁT spôsobených doterajšími politickými garnitúrami pri privatizácii a realizácii väčších investícii (diaľnice, tunel Branisko, ŽSR...). TEDA REFORMY VEĽMI VZDIALENÉ OD REALITY s nepretržitou fetišizáciou naprogramovaných čísel o dosiahnutom HDP a modulovaním jeho zmenených výpočtov, ako podmienky vstupu medzi vyspelé demokracie.

Pokračovanie v ďalšej časti


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka