Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 2. časť  

Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 1. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 2. časť
Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 3 časť

https://vk.com/vlado.pavlik
 

      
        Neuveriteľné svedectvo a analýza Doc. RNDr. Ing. ĽudomíraŠľahora, CSc, MBA, bývalého guvernéra Eximbanky, napísané v novembri 2003 – 2. časť
          Exkluzívne autentické svedectvo človeka, skôr výnimky, vzhľadom na jeho postavenie, nadpriemerné ekonomické vzdelanie, ako aj výnimočný politický a ekonomický rozhľad, je ojedinelý z viacerých hľadísk. Nie je to táranie piateho cez deviate, ale perfektné svedectvo a analýza, doplnené aj o konkrétne mená politických a ekonomických špičiek, ktoré v tom období stáli na vrchole politickej a ekonomickej pyramídy, ktorú tvorili a rozhodovali o jej realizácii.Je to zároveň krutá realita v podaní spodiny, smradľavého ľudského odpadu, psychopaticko-sadistických vyvrheľov, parazitných darmožráčov, z ponovembrových vlád a parlamentov, ako sa nemá robiť politika, hoci podpisovali ústavný sľub, že budú svoje funkcie vykonávať na prospech občanov a samotného Slovenska. Keďže od novembra 2003 uplynulo 18rokov, ako aj vzhľadom k realite, ktorá tu od tohto roku až po dnešnú dobu pokračuje, možno konštatovať, že vysokú politiku, ako aj jej predstaviteľov, nemožno deliť na dobrých a zlých, ale len do týchto kategórii. Zločinci, väčší zločinci, ešte väčší zločinci, najväčší zločinci, a elitní zločineckí vyvrheli.

Veď len takýto súhrn spodiny a smradľavého ľudského odpadu z vysokej politiky môže uzákoniť také niečo, ako, že, NEBOL PREUKÁZANÝ ÚMYSEL, DOKONCA ANI PRE TÝCH, KTORÍ TU OD ROKU 1992 DO DNEŠNEJ DOBY, UKRADLI ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PRE SVOJ OSOBNÝ BLAHOBYT A PROSPECH CCA 140 MILIÁRD EUR.

Vladimír Pavlík


                                                    

Skľučujúca slovenská realita

Ďalší revolučný experiment nazývaný reformou sa deje v slovenskom zdravotníctve pod gesciou M,E.S.A. 10, ktorého realizátorom je Rudolf Zajac, utečenec z Kaníkovej DS, dočasne tróniaci na funkcii ministra zdravotníctva. Experimenty, ktorých realizácia je na polceste, sú natoľko nereálne, že nemôžu zásadne zmeniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti V TRVALE PODVYŽIVENOM SYSTÉME S NARASTUJÚCIM DLHOM. Rozprávky hodné demagógov z východu republiky, ktorí hegemonisticky ovládli rozhodujúce posty riadenia štátu a NAJLEPŠIE si osvojili metodiku ROZKRÁDANIA majetku štátu a masírovania mozgov občanov, tak ako boľševici na Ukrajine, Bielorusku a Rusku. Popritom sa ako vírus rozširuje hľadanie vnútorného nepriateľa, socialistické kádrovanie pomocou akčných pätiek, politická, náboženská a národnostná segregácia riadená Ľubomírom Plaiom, predsedom Úradu pre štátnu službu pri obsadzovaní štátno-zamestnaneckých miest, švindľovanie v štátnej správe, nepoctivosť, nevraživosť a zlodejina pričasto voluntaristicky prezentované aj v masovokomunikačných prostriedkoch, a to všetko hneď negované a zakrývané straníckymi aparátmi a aparátčikmi. Z prostredia moci, ktorá je čoraz väčšmi IZOLOVANÁ OD REALITY, je amatérsky projektovaná skutočnosť a ružová budúcnosť.

Diktátom Mečiarovho vládnutia sa postupne vyagregovali korporácie, koncerny, holdingy, či trusty – PentaGroup, J&T, SlaviaCapital, Istrokapital, skupina mixu sústredeného v Sipoxe okolo Majského  a NAJROZSIAHLEJŠÍ MIX OKOLO M.E.S.A. 10 PRELÍNAJÚCI SA S PREDOŠLÝMI, KDE JADRO TVORIA PREDSTAVITELIA SDKÚ A DS – Mikloš, Dzurinda, Palacka, Kinčeš, Šolta, Kaník, Nižňanský, Kojda, Vaškovičovci.

Už vo funkcii ministra hospodárstva Ľudovít Černák koketoval so SlaviouCapital, prezentoval jalový exhibicionizmus pri vysporiadaníMečiarovej privatizácie v DMD Holding a Nafta Gbely v súčinnosti s vtedajším prezidentom FNM Ľudovítom Kaníkomvyústili v šachový pat, bez výsledku. Servilnosť Ľudovítovi Černákovi opätovala SlaviaCapital ústretovosťou pri poskytovaní smiešnych 150 miliónov Sk pre Sitno Holding, ktorého je konateľom, na odkúpenie PPS Detva a veľkodušne sa Spišský „Vajda“ zasadil o túto privatizáciu práve jemu, napriek tomu, že bol z pozície ministra POVINNÝ ZABRÁNIŤ úpadku a znehodnoteniu PPS Detva a zachovať civilnú výrobu rýpadiel, nakladačov a iných mechanizačných zariadení, ktoré v rámci RVHP pre nutnosť výroby vojenskej techniky nestačil vyrábať pre vtedajší trh. Z INICIATÍVY ĽUDOVÍTA ČERNÁKA DOŠLO K VYKRADNUTIU A LIKVIDÁCII AJ DANUBIAPRINTU A PNS V KOOPERÁCII SO SRNÍKOM.
         Podobne kooperoval vo funkcii ministra hospodárstva Ľubomír Harach s PentaGroup, čo zavŕšil zázračným odpredajom akcií VSŽ v posledných minútach obchodovania a tým si zabezpečil definitívu a perspektívu u jedného zo slovenských žralokov.

O akej dôveryhodnosti krajiny je možné hovoriť, keď predseda strany Aliancie nového občana Pavol Rusko príznačne prezývaný „Slintoš-Farizej“, rafinovaný, zákerný manipulátor ODVOLÁ z údajnej politickej neposlušnosti svojho ministra Róberta Nemcsicsa. Skutočným dôvodom bola rýdzo slovenská forma riadenia hospodárstva krajiny a samohodnotenie za sprostredkovanie prílevu investícii na Slovensko. Róbert Nemcsics bol posledným, no rozhodujúcim článkom pri rozhodovaní a presadení mesta Trnava a poskytnutia štátnych úľav pre francúzskeho investora PSA Pegueot na vybudovanie nového výrobného závodu, začo dostal zaslúženú províziu 6 miliónov EUR, no ODMIETOL poskytnúť z nej 50 % na stranícke účely ANO.

Minister Nemcsicspredvídavo v hrozbe svojho odvolania uzatvoril opciu na predkupné právo 2 % akcií Transpetrolu pre JUKOS, iba so súhlasom podpredsedu vlády Ivana Mikloša, no bez vedomia vlády a FNM. Týmto individuálnym aktom poškodil pozíciu štátu pri budúcom odpredaji pôvodných 51 % akcií. Jeho nástupca Rusko rozvinie privátne obchody ešte do vyšších dimenzií, čo už naznačil personálnym obsadením svojich ľudí ma ministerstve a okamžitou cestou do Soulu.

          Je mimoriadne pozoruhodné, že takmer všetci poprední funkcionári Demokratickej strany sú zainteresovaní na zmenách vlastníckych vzťahov na Slovensku, nezávisle od Mečiarovej privatizácie a rozkrádania bývalého transformovaného socialistického národného majetku na štátny. V článku – „Gauneri už vedia hovoriť, obliekať sa, žartovať“, uvedenom v SME dňa 2. 8. 2003 Ján Langoš na otázky –Ktoré organizácie sú napojené na tajné služby? Penta, napríklad? Odpovedá – „NIE, PENTA SÚ DRAVÍ MLADÍCI, KTORÍ SA VEDIA POHYBOVAŤ V DŽUNGLI V KTOREJ NEEXISTUJE(!!!) KONKURENCIA. Odkedy začal privatizáciu Mikloš až doteraz bola netransparentná s prevahou získania majetku vopred určenými záujemcami a mafiami po celom Slovensku, ignorovaním iných záujemcov, čím sa Ján Langoš DEMASKOVAL na úroveň Mečiara, Ľuptáka, Gavorníka, Gašparoviča, Mórica, Rezešovcov, Póorovcov, Diničovcov a im podobných, KTORÍ TU ROZKRADLI EKONOMICKÚ PODSTATU ŠTÁTU.

Pokračovanie v ďalšej časti


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka