Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Žaloba radového občana podaná na ten Najvyšší súd


Opäť som sa rozhodol podať žalobu, ako už viackrát predtým, na zneužitie štátnej moci proti radovému občanovi. Lenže kam ju mám tentoraz adresovať? Na Ústavnom a Najvyššom súde SR som nepochodil, ani na General Court v Luxemburgu, ba dokonca ani na Euro- pean Court of Human Rights v Strasbourgu. Napadlo ma ju poslať aj na železničnú Lampáreň, čo bola za komunistov obľúbená ustano- vizeň pri porušovaní ľudských práv, lenže tie už všetky zrušili. Napísal som preto slečne Justínke do panteónu rímskych bohov, lebo som si myslel, že ako bohyňa spravodlivosti je maximálne zodpovedná za to, že sa tu páchajú nespravodlivosti. Neozvala sa! Možno preto, že som neuviedol správne jej adresu a ten list tá potvorka vôbec nečítala. Možno aj preto, že jej dali machri od spravodlivosti šatku cez oči, ktorá nebola pôvodne v jej výbave. Aby bola slepá a nevidela, čo sa to v tom jej rezorte deje.

Tak sa obraciam, všemohúci Bože, takto transcendentálne na Teba. Ja viem, je to trúfalosť obracať sa na toho najvyššieho, zvlášť, keď som tak trochu ateista. Nie úplný, len mám iný názor na kopu vecí spísaných grafomanmi počas storočí pred nami. Som trochu cinknutý orientálnymi učencami, ktorí tvrdili, že by sme si viac mali všímať prírodu, aká by mala byť spoločnosť a podobné praktic- ké rady. Budha nám napríklad radí, aby sme neverili ničomu a nikomu. Všetko si máme preveriť sami a všetko, čo prijímame, by malo prejsť cez lúčavku zdravého rozumu. Alebo Konfucius vo svojich Rozpravách nám odkázal, aby sme nerobili iným ľuďom to, čo nechceme, aby to robili oni nám. Praktická rada do života, len sa nejako málo praktizuje v našej pospolitosti, hoci ju prebral o pár storočí neskôr aj tvoj synak Ježiš z Nazaretu. Takže prostredníctvom jeho sa obraciam na Teba. Skúšal som to onehdy aj prostred- níctvom anjela strážneho, ktorý patrí do Tvojho personálu. Chcel som, aby sme si trochu potrkotali, keď som sa cítil osamotený. Lenže anjeli majú iné poslanie. Ochraňujú, dohliadajú, ale na debaty sú nepoužiteľní. Tak som sa v tomto smere obrátil na Baťa. Nebudem to tu rozvádzať, lebo som to rozviedol už v mojej knihe „Nežná kamufláž a Baťo“.

Lenže anjeli strážni ani fiktívni kámoši typu Baťo, nemajú kompetencie prijímať sťažnosti a žaloby. Na to si určený Ty, lebo si všemohúci Boh, ktorý skvele vyrieši všetky skrivodlivosti, čo ľudia napáchajú. Po tých neúspechoch u svetských inštitúcií som asi na správnej adrese. Lenže zas mi tu vyskočil ďalší problém. Neviem Tvoju adresu. Viem, že sídliš na Výsostiach či Nebesiach. Len aké majú tie bydliska PSĞ, aby som to mohol presne adresovať? Neviem ani, či používaš internet a máš mailovú adresu. Viem, že prijímaš korešpondenciu cez modlitby alebo meditácie. Ale ja som prízemný skeptik v tomto smere a potrebujem mať istotu, že sa naozaj k Tebe moja žaloba dostane. Zen-budhisti sú presvedčení, že sídliš v dušiach ľudí, dobrých i zlých, ľudomilov i všivákov. Tak to pošlem všetkým tým, ku ktorým kontaktom sa dostanem a mali by, alebo mohli by o prípade vedieť čosi viac.

Konečne sa dostávam k téme žaloby, ktorú Ti takto transcendentálne posielam. Si vševedúci a nemusel by som sa zaoberať pod- robnosťami, ale aby nevznikli pochybnosti, tak veľmi stručne a náznakovo. Žalujem Ministerstvá vnútra a spravodlivosti SR, že ich zamestnanci uhnietli na mňa komplot s trestnoprávnymi následkami. Odsúdili ma za skutok, ktorý som nespáchal a ani som ho ne- mohol dokázateľne spáchať. Dôkazy nehrali rolu, ale len moje pofiderné priznanie, aby som chránil niekoho iného, na ktorom mi záležalo s tým, že v slušnej spoločnosti sa príde pri vyšetrovaní zákonite k jadru pudla. Neprišlo, a to celkom zámerne výkonom polície a súdnictva, pretože nie sme slušná spoločnosť.

Celý ten komplot mal trvanie 13 rokov, čo sa formálne uzavrel rozsudkom a trval samozrejme ďalej výkonom väzby a neformálne som ho neuzavrel do dneška. Je to rozsiahla fraška s množstvom údajov o porušovaní práv občana, zneužívaní štátnej moci a ma­ fiánskej previazanosti týchto zložiek s politikmi. Keďže predpokladám, milý Bože, že si vševediaci, nemusím Ti preto celý prípad dopodrobna vysvetľovať. Som si vedomý, že Ti nemôžem klamať a obraciam sa na Teba len s pravdou a ničím iným. Pre tých, ktorí sa k tejto žalobe dostanú prostredníctvom ich duší, cez ktoré sa transferne obraciam na Teba, mám samozrejme dôkladne vypraco- vané zdôvodnenia žaloby. Uvádzam v prvom rade spomínaný List Justínke, ktorý je síce ladený v recesívnom tóne, ale je k nemu priložený celý rád dôležitých dokumentov adresované na európske súdy a iné inštitúcie, kde sú podrobne uvedené dôvody žaloby. Poslal som ten list aj s prílohami na mnohé adresy, ktoré by mali porušenia práv občanov riešiť, ale sa vôbec neozvali, tak si mi zo- stal jedine Ty, pretože na tie Lampárne sa nedá spoľahnúť.

Pre tých, ktorým by snáď nestačili údaje uvedené v prílohách Listu Justínke, môžem priložiť aj ďalší dokument. Útlu brožúrku pod pracovným názvom „Pravda víťazí, ale ho...“. Pokryteckí puritáni by ten zašifrovaný zvrat v názve mohli zobrať ako podstatné meno, je to však z hľadiska gramatiky len častica bežná v ľudovej reči, ktorá zvýrazňuje, že pravda nevíťazí v tomto štáte, a to najmä na súdoch, o čom nás brožúrka presvedčí. Je to vycúc dokumentov z označeného spisu uloženého na regáli v archíve Krajského súdu v Nitre, kde sa dajú hodnoverne uvedené údaje overiť. Len suché argumenty hovoriace ako prípad prebiehal zo strany súdu a vyšetrovateľov. Ğierne na bielom sú tam uvedené údaje tejto absurdnej frašky, čomu sa u nás hovorí výkon spravodlivosti. Fuj!

Uvedené dve brožúrky sú vhodné najmä na odborné posúdenie. Pre tých, ktorým sú paragrafy neatraktívne, by som doporučil ďalšie dve knihy. Sú trochu zbeletrizované, ale dôkladne opisujú celý prípad spolu s okolnosťami, v ktorých sa odohrával a ukazujú, čo za špinavosti sa u nás môžu odohrať zo strany mocenských orgánov. Ale sú napísané úprimne a pravdivo, prisahám, ale môže to ktokoľvek posúdiť, keď si tie knihy stiahne s uvedených linkov na príslušných miestach. Samozrejme, tá možnosť je tu aj pre pred- chádzajúce dve elektronické brožúrky. Pôvodne som chcel, milý Bože, Ťa žiadať o akúsi satisfakciu za krivdu, ktoré mi represívne orgány spôsobili, tak ako som sa neúspešne obracal už na spomínané svetské inštitúcie. Tam však vládnu dokonalé mafiánske pre- pojenia medzi nimi samotnými a jeden druhého nepodrazí, aby uznali, že urobili chybu, a tak som neuspel. Tvojou kompetenciou je však dohliadať na nespravodlivosti a hriechy, ktoré hriešnici činia a primerane v príhodnej chvíli ich potrestať. Preto Ti ich len pripomínam, i keď viem, že to máš všetko v merku a že hriešnikov trest neobíde. Jedine, žeby sa vyspovedali u pána farára. Ale neviem, ako to máš vlastne s tými trestami pri poslednom súde zorganizované, hoci som si čo­to prečítal v Novom zákone v kapito- le Zjavenie od evanjelistu Jána, ktorý nám opísal Posledný súd.

Už som uviedol dva subjekty, na ktoré dávam žalobu. Sú to však inštitúcie a tie sa nedajú potrestať. Na to sú vhodní len ľudia. V tom- to prípade sú to najmä sudcovia, prokurátori a policajti. Všetkých však cakomprask nejde potrestať, žiadnu kolektívnu vinu neuznávam, ale vo svojich knihách som niektoré osoby uviedol, i keď vo väčšine prípadov len náznakovo, cez prezývku alebo iniciály. Sú to však len tajtrlíci, ktorých ovládajú politici, podobne ako predajných mediátorov z hlavnej stoky (mainstream), ktorí nám tu klamú za možnosť mastnejšieho žuvanca od kohosi zo zámoria alebo vhodnej ambasády. Na tých by si sa mal, milý Bože, zamerať tiež.

Politici, tí sú asi hlavná pliaga, čo tu rozsievajú na zemeguli zlo už od doby, čo to remeslo vzniklo. Bolo to asi v gréckych polisoch už dávno pred našim letopočtom, teda pred narodením Tvojho synka Ježiša. Minimálne po smrti Alexandra Macedónskeho, keď politici jeho zjednotenú ríšu rozparcelovali, až ju napokon pohltili Rimania. Tí dopadli vinou politikov podobne. Po vzniku kresťan- stva, len čo sa dostalo pod kuratelu štátu, politika dostala nádych náboženských sporov, ako to začalo likvidovaním ariánov a neskôr valdéncov. Katarína od Medičejových dala vyvraždiť tisíce kresťanov za jedinú noc len preto, že nosili iný dres (hugenotov), hoci verili v Teba. V ďalšom storočí sa tridsať rokov medzi sebou mlátili Tvoji veriaci z dôvodu, že nosili iné klubové dresy, až vymlátili od života polku Európy. Nebudem tu spomínať všetky excesy politikov, čo vyvraždili milióny nevinných životov, ale fuzktáty ama- térsky mazač obrazov sa nedá obísť. Keď sa stal politikom, dal si za úlohu zlikvidovať židov. Mal mnohých nasledovníkov, ako na- príklad nášho pána farára, ktorý sa stal našim prezidentom, teda politikom. Odporúčal nám, aby sme sa zbavili svojich židov a vy- hlasoval heslo „Za boha a za národ“. Pán farár jaksi nepostrehol, že ten Boh, teda Ty, milý Bože, si pôvodný boh Židov a my sme Ťa len prebrali. Podobne ako muslimáci, len Ti dali iné meno, ale celé storočia sa zameriavali na vykynoženie Tvojich pôvodných i nepôvodných veriacich. Aj Tvoj synátor Ježiš bol Žid cakomprask i s jeho matkou Máriou, ktorá sa stala neskôr dekrétom pannou a bola nám pridelená pápežom Piom XI. v roku 1927 za patrónku. Tak sa nediv, že politikov nemusím...

Keď som sa už oboril do politikov v histórii a naznačil, jak škodili ľuďom celé storočia, nemôžem nespomenúť súčasných, lebo sú škodná až tak, že to možno neprežijeme. Do vládnych funkcií sa cez zlý volebný systém a tlakom všelijakých korporácií dostáva- jú nedorobkovia, ktorí si myslia, že keď získali úrady, získali aj rozum. Múdrosť sa však takto nezískava a chce to kopec roboty na sebe. Nedávno som videl v telke film „Kráľovná zo Saby“, ktorú hrala práve zosnulá fešanda môjho mládi Gina Lolobrigida. Pri spravodlivom rozsudku o vlastníctve dieťaťa dvoch matiek sa spýtala Šalamúna (ktorého hral ešte vlasatý Yul Brynner), prečo je tak povestne múdry. Šalamún jej odpovedal, že skutočná múdrosť spočíva v schopnosti rozhodnúť sa medzi pravdou a lžou. To je tá ce- loživotná robota na sebe získavať takúto schopnosť. Niežeby som sa chcel prirovnávať k povestnej múdrosti Šalamúna, ale mnohí z nás tú schopnosť rozhodovať sa medzi lžou a pravdou má a nemusíme byť odkázaní na nedorobených mudrlantov, čo majú úrady. Oni si myslia, že taký Šalamún je proti nim šuviks. Žiaľ, nie je to pravda, o čom nás skoro denne presviedčajú. Šarapatia vo vnútri štátu i na širokom okolí. Nechcem to zovšeobecňovať, ale výrazne vyčnievajú tí z ministerstva vojny i zahraničia, ale ani tí z iných rezortov sa veľmi nechcú podrobiť nám občanom, jak by to malo v demokracii byť. Nerešpektujú náš väčšinový názor, rozdávajú spoločný majetok a posielajú humanitárne zbrane endemickému druhu nacistov od susedov, čo kántria svojich spoluobčanov len preto, že chcú používať svoju materinskú reč a nechcú, aby ich šikanovali nacisti s hákovými krížmi. Nejako sa tu rozmohlo huma- nitárne bombardovanie za účelom vybojovať mier, a to i za cenu, žeby nemal zostať kameň na kameni.

Logické by to malo v demokracii byť tak, ako to mali zaužívané už v starovekých Aténach, že keď sa na úrad dostane chňavo, čo by tam vôbec nemal byť, robí galibu a rozdáva majetok do cudziny, občania ho z toho fleku vyšupnú. Starí Gréci mali na to črepino- vé súdy, kde občania odhlasovali chňavovi vyhnanstvo a bol od neho pokoj. U nás nemáme na to možnosť, lebo to máme v našej ústave tak, že chňavovia zostávajú na neúmerne dobre preplatených flekoch celé volebné obdobia. Pokúšali sme sa to zvrátiť ne- dávno v referende, lebo to tak majú zavedené v mnohých demokratických štátoch a vládu si vymenia, kedy to nutné je. Ale my máme takú obyčaj, že na črepinový súd (v našom prípade referendum), voliči neprídu, aby sme mohli z hocijakej vlády vyraziť bastarda, čo robí galibu. A tak, milý Bože, rozširujem svoju žalobu i na tých voličov, čo nechodia voliť a k referendám, ale aj tých čo volia volov len preto, že uveria ich sladkým rečičkám pred voľbami.

Pane Bože, teraz mi trklo v hlave, že jednu stranu z tej dnešnej vládnej zostavy som volil aj ja, lebo som naletel na sľúb, že budú riešiť právne kiksy, čo napáchali predchádzajúce vlády. Myslel som si, že sa mrknú i na ten môj prípad a nejak dôjde k náprave. Samozrejme, ani po niekoľkých pokusoch som neuspel. Nebudem to tu rozvádzať, lebo som to opísal v tých mojich knihách, v kto- rých je to podrobne opísané. Tak, milý Bože, ten trest si zasluhujem aj ja. Tak mi treba.

Ešte za komunistov som bol presvedčený o tom, že za všetko to zlo, čo sa napáchalo počas ich pôsobenia, bol nedostatok kontroly od nás občanov. Že nebola povolená sloboda slova a možnosť kritizovať papalášov. Urobilo sa vtedy mnoho dobrého, nemusím to tu vymenovať, mnohí na to s nostalgiou spomínajú, ale urobilo sa aj kopu neprávosti na občanoch, a to všetko preto, lebo boli papaláši nekontrolovateľní. Po tej nežnej kamufláži som si myslel, že sa to zmenilo, keď nás bláznili, že už máme tú demokraciu a že láska a pravda... Škoda slov!

Boli sme tak všetci trochu mimo, keď sme štrngali kľúčmi na námestiach a počúvali všelijaké návody, jak na to. Karla Kryla som si vždy veľmi vážil a uznával som to, čo vo svojich piesňach spieva. Na jednom mítingu pred publikom, keď sa tá eufória začala strácať a noví páni to tu karovali pokútnym smerom, vyhlásil z pódia: „To my sme dopustili, aby sa z nich stali páni. Pokiaľ si ale ne- začnete, alebo nezačneme týchto ľudí, ktorí sú tam hore, ktorých sme my tam dosadili, volať na zodpovednosť, tak sa nezmení nič. Oni nie sú páni, oni sú sluhovia, jeden za druhým. Počínajúc Václavom Havlom a končiac posledným poradcom poradca. Každý z nich je sluha, žiadny z nich neni pán. A je treba, aby sme to vyžadovali, aby boli sluhami a nie pánmi. To je všetko a je to len v tej duši a v tom srdci, kde ešte zostalo temno...“ Karel Kryl už vtedy videl, že to temno v hlavách ľudí zostáva, až mu nakoniec z toho puklo srdce a umrel ešte mladý. Mne srdce vtedy nepuklo, hoci sme vekovo rovesníci a mal som podobný názor. Na skladanie songov a spieva- nie však nemám danosti zhora. Vlastne od Teba, milý Bože, a tak som začal vydávať malý občasník, v ktorom som chcel to temno v hlavách a srdciach trochu vyblednúť. K tomu som danosti mal, pretože som mal k dispozícii malý rozmnožovací stroj, s ktorým sa síce nedali robiť farebné tlačoviny, ale jednofarebné malé noviny vo formáte A4 áno. Pomkol ma k tomu ešte iný spevák, slávny John Lennon, tiež vekový súčasník, ktorý povedal, že demokracia nie je to, čo chcete, je to, čo ste vy, čo robíte a čo zo seba dávate. Neviem, či ten citát je úplne autentický, ale pravdy je v ňom cakomprask a pokiaľ niekto naozaj fandí demokracii, nemal by čakať, že ju niekto za neho urobí. Tak som začal ten malý občasník vydávať, čoho dôsledok je ten poondiaty komplot na mne od picinov v represív- nych zložkách, čo sa chceli zašmajchlovať politikom a získať nejaké povýšenia, alebo čo. Nemusím Ti to, milý Bože, vysvetľovať, ale popísal som o tom v tých mojich knihách dostatok informácií.

Ty by si ich mal, pane Bože, potrestať za to, že robili zlo ľuďom, ničili ich existencie, len aby oni mali z toho profit a mastnejší žuvanec. Ale zas som si uvedomil, že som šmrncnutý tými východnými mystikmi, a tak skrsla vo mne pochybnosť. Zen-budhisti učia, že netrestáš Ty, ale trestáme sa sami. Svojimi skutkami si vytvárame karmu, ktorú si odkruhneme v ďalšom živote. Jak to však vypa- dá pri týchto politikoch, ďalší život tu nebude a potom nás to čaká už v tomto súčasnom. Nielen naši militantní picinovia v parlamen- toch, vo vláde a v prezidentských sídlach ovládaných ambasádami, čo ich my vinníci volíme a nechávame ich vo funkciách, ale aj tí čo sídlia v tom európskom a v zámorí. Najradšej by rozdupali zemeguľu a nám ten trest tu nachystajú. Posielajú zbrane frackovi, ktorý má záľubu ničiť vlastné obyvateľstvo a chce vyhnať ruských obyvateľov z krajiny, ktorá patrila veky im. Chce im zakázať reč, alebo ich len jednoducho s tými našimi zbraňami vykántriť. Myslí si asi, že je vo filmovej role a dostane Oskara za to v Hollyvoode, ale neuvedomuje si, že tá krv mladých ľudí je skutočná a nie je to len nejaký paradajkový pretlak, jak je to vo filme. Rusi zatiaľ rea- gujú tak, že im vypínajú elektriku a snažia sa nebombardovať budovy, za ktorými sa skrývajú banderovci s tými Zuzanami a Himar- smi, čo im dodávame. Chystáme sa ešte zvýšiť dodávky, až sa Rusáci naštvú úplne a pustia im to na hlavu naplno. Nielen im, ale aj nám všetkým blbým dodávateľom zbraní, politikom, majiteľom vojenských základní a opravovní, a to bude trest za tú karmu.

Keď som čítal prvýkrát evanjelium Zjavenie od Janka­báčiho v Novom zákone, pojímala ma hrôza, čo máš všetko na nás pri po- slednom súde nachystané. To však nie je nič proti tomu, čo nás čaká včul. Nebudú to len železné prúty, s ktorými by sme mali byť roztrieskaní jak hlinené hrnce. Ani kobylky a škorpióny, ktoré majú hriešnikov štípať päť mesiacov, až budú živí závidieť mŕtvym. Jany­báči mal záľubu písať v znameniach, metaforách, alegóriách a v podobenstvách, ale realisticky sa vyslovil v tom, že nastanú blesky, hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi. V jeho čase však nemohol nič tušiť, že čo všetko si vymyslíme na to, aby sme sa zničili, respektíve sami potrestali. Arzenál je nachystaný v odpaľovacích silách, v útrobách ponoriek a bombardérov, až sa niekto rozhodne stlačiť odpaľovací gombík len preto, že nám tu militantní politici kazia karmu tým, že eskalu- jú vraždenie nevinných ľudí politikmi, oligarchickými korupčníkmi, pracháčmi z lôž, korporácií, neoconmi hlbokého štátu, čo chcú znížiť populáciu, Straussovcami, čo miesto huslí obľúbujú guľomety a zapredanými mediátormi z našich i zahraničných médií.

Ğo s tým, Bože? Keď nás nebudeš súdiť, tak aspoň poraď. Som si vedomý, že o mňa a o môj prípad už nejde. Som len radový občan a v súčasnosti sa dejú závažnejšie svinstvá s masovým dosahom na celú spoločnosť. Je to všetko zložitejšie, ako som si pôvodne myslel a tá hra na demokraciu je len obskúrny teáter pre naivných občanov. Tvoju jurisdikciu prevzali politici a tí Ťa opísali na ich obraz. Z Tvojich desať prikázaní štyri venovali Tvojmu majestátu a že nikto nemôže zobrať Tvoje meno nadarmo, inak nás budeš trestať. Ty ale nie si pomstychtivý ješita, jak sú oni. Hoci je tam v tých prikázaniach spomenuté aj krivé svedectvo, ale lož ako hriech sa vôbec nespomína. Keď sa Rusáci odhodlali konečne rozpútať svoju vojenskú operáciu, americký prezident ihneď vyhlá- sil, že tu ide o nevyprovokovaný akt. Pritom každý, kto sleduje situáciu, videl, že je to lož jak mraky, že on a jeho skočdovriťkovia roky provokovali Rusákov a stalo ich to množstvo miliárd čerstvo natlačených doláčov. Miesto toho, aby úplatní politici tomu prezi- dentovi, čo klame, napľúvali do očí, nechajú si od neho potriasať ruky a slizský mainstream tú lož podporuje. A tak sa tu rozmohla zloba, zneužívanie moci, korupcia, hlúposť, porušovanie ľudských práv, ničenie osudov a životov ľudí cez politiku a výkon súdov. Žiadny dialóg, len hádky, lož, klamanie ľudí, chtíč po moci, peniazoch a územiach. A navyše to veliké zbrojenie (business).

O žalobu už nestojím, lebo s tými mocenskými monštrami nehnem ani o chlp. Mám s tým vlastné skúsenosti, keď sa mi nepoda- rilo hnúť s tou byrokratickou justíciou a pochybujem, milý Bože, že by si to tu mohol zmeniť. Títo majú moc, prachy a haldu prašiv- cov, čo sa ochotne priživujú na nich vo funkciách, vláde, v parlamente, v prezidentských kanceláriách a v médiách. Kalkulujú asi, že sa zmestia do zlatej miliardy, ako to mali neoconi vytesané na tých roztrieskaných kameňoch v Amerike. Len či sa tam naozaj dostanú aj tí, ktorí s tým kalkulujú? Sotva! Keď tu vypukne ten Armagedon naplno, tak pôjde o planétu, cakomprask.

O mňa a moju generáciu už nejde. Ja som len občan druhej kategórie určený k likvidácii. Som už stará vykopávka s ôsmimi krí- žikmi za sebou, primeraného stavu tela a s haprujúcimi kĺbmi. Pán Alzheimer ešte nezaklopal na dvere, inak by som sa nemohol takto rozčuľovať, ale puknúť srdce mi nad tým všetkým môže kedykoľvek. Ale čo s tými harantmi, čo idú za nami? Keď si onehda tvoril Adama a Evu, napadlo Ťa, milý Bože, že budeme mať vyše 70 pohlaví, ako sa to dnes podáva cez všelijakých aktivistov, prog- resivistov a podobnú úplatnú chasu, čo bláznia mladým hlavu tými nezmyslami? Nám starým, čo sme prešli všelijakými peripetiami a máme kopu skúseností so šírením ideologických nezmyslov, je z toho smutno. Brodíme sa v hlavných stokách a televíznych kaná- loch. Mnohí sa fest namočia a veria tým nezmyslom. Demokraciu si pletú s domakaračiou. My však vieme, čo tá staroslovanská domakaračija je ­ v súčasnom znení domakočirujija (je to v priložených knihách), ale mnohí to nechcú vnímať a zostávajú popletení naďalej. Vo svete vládne hlúposť a chamtivosť cez vychytralých politikov a lživé médiá, čo si uzurpujú moc na všetkých úrovniach a keby som nebol šmrncnutý tými starovekými mystikmi, tak by som Ťa požiadal: Bože pomôž. Lenže tí starovekí učenci už vtedy vedeli, že proti ľudskej hlúposti sú aj bohovia bezmocní. Tak teda, čert to všetko ber, nemá to tu cveka. Som už na to príliš starý a unavený. Nech to zoberú do interesu mladší, čo ešte neosprosteli z tej mainstreamskej propagandy cakomprask!

Radový Občan


PS: V texte je informácia, že sa možno dostať k odkazom na spomínané knihy. Tentoraz je to jednoduché, dajú sa zadarmo stiahnuť kliknutím na linky, potvrdiť vstup do portálu a riadiť sa ďalšími pokynmi. Kto chce, má tak možnosť sa presvedčiť o hodnovernosti vyššie uvedeného podania. Jedna z knih je aj v českom jazyku (posledná v poradí). Tak ráčte...
http://www.1000knih.sk/obchod/milujem-slovensko-a-ine-blogy-2 http://www.1000knih.sk/obchod/nezna-kamuflaz-a-bato1 http://www.1000knih.sk/obchod/list-justinke http://www.1000knih.sk/obchod/pravda-vitazi http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/nezna-kamuflaz-a-bato11


Naskytol sa tu pľác, tak ho využívam na zobrazenie ilustrácie z jednej tých kníh. Je to kaligrafia s textom z Nového zákona

          

 

   PRINT RSS

Hlavná stránka