"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

HANBA A HNUS – ZLOČINECKÉ A SKORUMPOVANÉ SUDCOVSKÉ ZBERBY SI PLATOVO PRILEPŠIA AJ V ROKU 2017 – 2. časť

         

                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

Vážení
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Vážení
Kancelária Súdnej rady SR
Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava

          Vážené vedenie Ministerstva spravodlivosti SR a Súdnej rady SR,

          nesiete hlavnú zodpovednosť nad stavom slovenskej justície, vrátane toho, že profesia sudcu patrí medzi najzločineckejšie a najskorumpovanejšie profesie v ponovembrovom zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom Slovensku. Aj preto túto druhú časť, ktorá bude odoslaná na uverejnenie na www.necenzurovane.net a nadväzuje na 1. časť, ako aj na článok pod nadpisom: Ospravedlnenie pre Daniela Lipšica, Vladimíra Palka, ako aj vtedajšie ministerstvo vnútra a spravodlivosti, Vám posielam osobne v takej istej podobe, ako to posielam správcovi a administrátorovi dotyčného internetového webu.    

          Ako som už naznačil v závere 1. časti, v tejto druhej časti sa budem venovať konkrétnej zberbe z Okresného súdu v Považskej Bystrici, podpredsedovi Róbertovi Jankovskému a sudcovi Ladislavovi Vašútovi, ktorí sa rozhodli, že ma cez najbrutálnejšie experimenty a krivenie zákonov predčasne pripravia o život, o čom budem predkladať aj konkrétne dôkazy, teda, časť dôkazov. Lebo keby som mal prezentovať všetko, čo tieto dve špinavé sudcovské zberby použili, tak by mi nestačilo ani desať strán. Táto časť dôkazov bude preposlaná Ministerstvu spravodlivosti SR a Súdnej rade SR, kde si pri ich komentovaní nebudem dávať servítku pred ústa.

          Ako už bolo niekoľkokrát uverejnené na dotyčnom webe a facebooku, napísal som článok o závažnej kriminálnej činnosti, na ktorej sa podieľal aj Ľubomír Osrman z Považskej Bystrice a ktorý mi diktoval človek, ktorý tieto pomery nielen poznal, ale na menovaného má aj nezvratné dôkazy. Kriminálnik Osrman podal trestné oznámenie za ohováranie, ktoré bolo odstúpené Obvodnému oddeleniu PZ v Považskej Bystrici. Po predvolaní mi bolo oznámené, že to odstupujú na Okresný úrad v Považskej Bystrici, ako priestupok. Ja som ich presvedčil, aby to odstúpili kriminálnemu odboru PZ na Okresnom riaditeľstve v Považskej Bystrici. Po predvolaní sa ma vyšetrovateľ opýtal, aké mám dôkazy, kde som uviedol, nech sa urobí konfrontácia medzi mojim svedkom a kriminálnikom Osrmanom, čo tento odmietol, takže mu nemohlo byť vyhovené ani na polícii, ani na prokuratúre. Paradoxne, pred vyšetrovateľom polície ani jedným slovom nespochybňoval môjho svedka, asi dobre vedel prečo.

          Následne sa obrátil so žalobou na ochranu osobnosti na Okresný súd v Považskej Bystrici, o ktorom už 55 rokov kolujú priam neuveriteľné historky, aké špinavé zberby sa za toto obdobie na tomto súde vystriedali. Hoci aj upratovačku na dotyčnom súde by bolo napadlo, prečo a za akým účelom kriminálnik Osrman túto účelovú žalobu podal – a prečo ju podal, Okresný súd v Považskej Bystrici sa s tým nevysporiadal. Túto žalobu doteraz riešili podpredseda súdu Jankovský a sudca Vašut. Treba ale povedať nasledovné – podpredseda súdu Jankovský, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, keď ako sudca, spolu so svojou švagrinou Monikou Jankovskou, v tom čase sudkyňou v Trenčíne, pomáhali mafiánskemu bosovi Čongrádymu hrubým ekonomickým násilím likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, ktorého tento gang sa neskôr chystal ako nepohodlného svedka zlikvidovať. Život mu zachránilo práve to, že ho nejaká dobrá duša, či dobré duše, ako škodnú ho zastrelili, keďže bol stále nenažraný, stále mal málo.

          Paradoxne, Moniku Jankovskú, so zločineckou a kriminálnou minulosťou, gauneri zo zločineckej smeráckej mafie cez premiéra Fica urobili štátnou tajomníčkou mafiánskeho ministra Boreca, napojeného na konkurznú mafiu arcizločinca Zoroslava Kollára, aby spoločne zasmraďovali slovenskú justíciu, krivili zákony a držali ochrannú ruku nad považsko-bystrickou sudcovskou zberbou Jankovský a Vašut. Podľa mojich informácii, práve táto závadová osoba, v skutočnosti riadi ministerstvo spravodlivosti.

          Dňa 20. apríla 2015 podpredseda súdu Jankovský vydáva predbežné opatrenie, kde ma nielen krivo obviňuje že internetová stránka je moja, ale mi aj nariaďuje niečo, čo nemôžem vykonať či realizovať, aj keď mali výpis, že nie som ani majiteľ, ani administrátor dotyčnej stránky. Hoci Krajský súd v Trenčíne predbežné opatrenie Jankovského v prvej polovici augusta 2015 zamietol, kriminálnik Osrman 7. mája 2015 dal návrh na vykonanie exekúcie pre nesplnenie povinností uložených v nesplniteľnom a nevykonateľnom predbežnom opatrení Jankovského, čo realizovala v zločinnom spolčení s Osrmanom a Jankovským súdna exekútorka Hlavňová. Dali mi jasne najavo, že uznesenie Krajského súdu v Trenčíne ich nezaujíma a vôbec ho nemusia ani rešpektovať. Ako mi bolo naznačené od dvoch osôb zo sudcovskej profesie, či zo strany advokátov, takéto niečo si Jankovský mohol dovoliť len preto, že musel mať priamu podporu vtedajšieho mafiánskeho ministra Boreca – a svojej švagrinej Jankovskej, v tom čase jeho štátnej tajomníčky.

          Pre Jankovského a Hlavňovú dokonca nič nehovorí ani § 37 ods. 2, pod nadpisom – Neplatnosť exekúcie – Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný. Ďalej mi bolo istým človekom naznačené, že v považsko-bystrickej zločineckej mafiánskej zberbe zloženej zo štátnych úradníkov bolo povedané, že za napísanie dotyčného článku zaplatím vlastným životom, ale ešte pred tým ma pripravia o majetok a urobia zo mňa bezdomovca. Že sa nejednalo o výmysel, svedčí aj dokument zo 7. mája 2015, ktorý som dostal na OS Považská Bystrica so sedemmesačným oneskorením, kde kriminálnik Osrman – a to aj napriek tomu, že ešte nebol vytýčený dátum prvého pojednávania, súdnej exekútorke Hlavňovej píše – „Oprávnený prehlasuje, že v predmetnej veci neprebieha iné exekučné konanie u iného exekútora. Oprávnený NAVRHUJE zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti vo VLASTNÍCTVE povinného. Oprávnený súhlasí s PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ VO VLASTNÍCTVE povinného, označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľností.“ Jasný dôkaz, akú úlohu tu hrala považsko-bystrická sudcovská zberba. Takéto niečo sa môže stať len v štáte, kde ministerstvo spravodlivosti a Súdna rada sú zločineckými a skorumpovanými štátnymi orgánmi, a nad takýmito sudcovskými a exekútorskými zberbami držia ochrannú ruku.

          No a vrcholom cynizmu je rozsudok prednovembrového neoboľševického sudcu Vašuta, splodeného ortodoxným neoboľševikom, ktorý to v časoch najtvrdšej normalizácie  dotiahol na okresného nomenklatúrnika v Považskej Bystrici. Napriek tomu, že som splnil a dostatočne sa ospravedlnil, prečo sa na súdnom konaní nemôžem zúčastniť, tento sudca ma napriek tomu v dotyčnom rozsudku vedome a úmyselne krivo obvinil, dávajúc mi na vedomie, že gény sa prenášajú. Zaujímavé, že ani jeden zo sudcov sa nechcel vysporiadať s tým, prečo kriminálnik Osrman odmietol pred vyšetrovateľom polície konfrontáciu s mojím svedkom. Aj to niečo hovorí o „nestrannosti, objektivite a nezávislosti“ Jankovského a Vašuta.  Aké zberby riadia tento štát, keď kriminálnik, ktorý odmietne pred vyšetrovateľom polície konfrontáciu so svedkom, lebo sa bojí usvedčenia, sa obráti na sudcovské zberby, ktoré ho idú očisťovať? 

          PÝTAM SA, TO AKÍ, TZV. ODBORNÍCI PRIŠLI K ZÁVERU, ŽE POKIAĽ NIEČO TREBÁRS DVA ROKY IDE PODĽA STARÝCH PREDPISOV – A POTOM TO MÁ NABEHNÚŤ NA NOVÉ PREDPISY? Akú to má logiku? Či to pre sudcu Vašuta a jemu podobných neplatí?

Súčasťou tohto článku pre Ministerstvo spravodlivosti SR a Súdnu radu SR je aj 5 príloh.

Vladimír Pavlík

                                                           

   PRINT RSS

Hlavná stránka