"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

HANBA A HNUS – ZLOČINECKÉ A SKORUMPOVANÉ SUDCOVSKÉ ZBERBY SI PLATOVO PRILEPŠIA AJ V ROKU 2017 – 1. časť

          Sudcovská profesia patrí medzi najzločineckejšie a najskorumpovanejšie profesie na Slovensku. Nemožno sa tomu čudovať, keď za posledných 25 rokov na Slovensku vládli zločinci, zlodeji, sadisti a psychopati, majúci na svedomí nielen desiatky a desiatky rozkradnutých miliárd eur za toto obdobie, ale aj niekoľko desiatok tisíc predčasne zomrelých nevinných ľudí cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva. Zatiaľ čo mnohí poctivo pracujúci ľudia tvoriaci skutočné hodnoty, nedostanú za svoju prácu zaplatené, také skorumpované zločinecké sudcovské zberby dostávajú každoročne prilepšené aj za to, že krivia zákony, že robia ľuďom zle, že patria medzi NAJNEdôverihodnejšie profesie, že majú na svedomí nevinné ľudské životy, že položili na kolená stovky a stovky firiem v službách konkurznej mafie. Špinavé zberby, ktoré hneď po novembri 1989 v rámci uzákoneného trestu smrti mali visieť na kandelábroch, či v Ilave a Leopoldove byť izolovaní do konca života, ale gauneri a hajzli z ponovembrových vlád a parlamentov im umožnili vytvoriť štát v štáte a zaručiť beztrestnosť. Tupohlavé a skorumpované hovädá a kravy im vytvorili také zákony, aby boli beztrestní aj voči tým najzvrhlejším zločinom, vrátane zločinom proti ľudskosti, ktoré tu páchajú.  

          Mám dostatok dôvodov tvrdiť, že do kategórie sudcovskej zberby patrí cca 70 % sudcov, pričom sudca Najvyššieho súdu SR, jeho bývalý predseda a bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin, čo sa týka korupcie, krivenia zákonov, uvádza ešte vyššie percento. Za hlavných vinníkov možno jednoznačne považovať aj riadiace články Ministerstva spravodlivosti SR a Súdnu radu. Sudcovská zločinnosť, skorumpovanosť a krivenie zákonov sa tu prejavili hneď po novembri 1989, keď tie najskorumpovanejšie zberby z tejto čeľade založili konkurznú sudcovskú mafiu, ktorá neskôr vygenerovala konkurznú mafiu okolo arcizločineckého sudcu Zoroslava Kollára, jednu z tých arcizločineckých organizácii, ktorá z úzadia ovláda aj tento štát. Je paradoxné, že z konkurznej sudcovskej mafie a z konkurznej mafie okolo Zoroslava Kollára sú pochcaní a posraní všetci doterajší prezidenti, premiéri, predsedovia parlamentov, ministri vnútra a spravodlivosti, generálni prokurátori.

          Keď sa pozriem do Ústavy Slovenskej republiky do Druhého oddielu – Súdy Slovenskej republiky a prečítam si Čl. 141, ods. (1) – V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy – a v ods. (2) – Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov. A keď to porovnám s ich sľubom: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne,“ – a keď toto porovnám s realitou za posledných 25 rokov, tak konštatujem, že ani hovno na toaletnom papieri tak nesmrdí, ako smrdia tie sudcovské zberby, patriace do tej, cca, 70 % -nej čeľade. Vrcholom cynizmu a opovrhnutia tejto profesie je aj to, že ani jeden sudca sa VEREJNE NEDIŠTANCOVAL OD KONKURZNEJ SUDCOVSKEJ MAFIE, VRÁTANE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI, AKO AJ ICH SAMOTNÝCH MINISTROV, VRÁTANE SÚDNEJ RADY. A TOTO MÁ PREDSTAVOVAŤ ZÁRUKY SPRAVODLIVOSTI A NESTRANNOSTI?

Arcizločinecký sudca Zoroslav Kollár, zakladateľ konkurznej mafie

          Bola to práve konkurzná sudcovská mafia, ktorá vygenerovala konkurznú sudcovskú mafiu okolo Zoroslava Kollára. Položme si otázku, ako je to možné, že tieto dva druhy konkurznej mafie tu mohli vzniknúť? Kde je tu konkrétna zodpovednosť vlády, parlamentu, ministrov vnútra, spravodlivosti, generálnych prokurátorov, ako aj riadiacich článkov týchto troch štátnych orgánov? Pýtam sa, či môžu takéto zločinecké zberby predstavovať zákon, vrátane vlád a parlamentov?

          V následnej časti si dovolím odcitovať niekoľko argumentov a faktov Petra Kremského, publicistu a výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska v Aktuality.sk, 2. 1. 2017, aj keď povedal len to, čo už niekoľko rokov pred ním odhalila Ing. Danka Bobeková, za čo sa jej dostalo také ocenenie, že proti nej SA SPOLOČNE SPOJILI arcizločinecké zberby z vlády, parlamentu, prokuratúry, justície, so zločineckými zberbami z konkurznej mafie Zoroslava Kollára na jej likvidáciu, hlavne ekonomickú.

          O období Mečiarovej vlády autor napísal: „Spravodlivosť nefungovala, prokurátori nevideli, polícia mala zviazané ruky a sudcovia súdili podľa objednávky. Nikto neplatil nikomu a ak áno, iba preto, že musel alebo mal pevné zásady. Ale potom zasa neplatili jemu, takže nemohol platiť ďalej. Dôsledkom bol obrovský kolotoč druhotnej platobnej neschopnosti..... Aj takúto ťažkú situáciu však dokázal niekto využiť. Niekto, kto mal peniaze vždy. KONKURZNÁ MAFIA. Právnici ktorí odkúpili malé nezaplatené pohľadávky VOČI HODNOTNÝM FIRMÁM a navrhli ich poslať do konkurzu. Keďže mali aj spriaznených sudcov, ku ktorým sa prípad „náhodou“ dostal, konkurz sa rýchlo vyhlásil, zvyčajne ešte predtým, ako sa o ňom postihnutá firma dozvedela. Kým sa manažéri stihli spamätať, mali vo firme konkurzného správcu.

          Ten rýchlo rozpredal hodnotný majetok, lepšie povedané PRESUNUL HO DO SPRIAZNENÝCH FIRIEM MAFIÁNOV. Aj keď manažéri pohľadávku rýchlo zaplatili a tým dôvod konkurzu pominul, SUDCOVI TRVALO DLHÉ MESIACE, KÝM HO ZRUŠIL. ZVYČAJNE AŽ VTEDY, KEĎ UŽ VO FIRME NIČ CENNÉ NEOSTALO. Bol to jeden z najväčších presunov majetku v histórii krajiny. Koncom 90. rokov 20. storočia sa v prvých rokoch 21. storočia sa takto hodnoty  za miliardy vtedajších korún presunuli zo štátnych a súkromných firiem do RÚK KONKURZNÝCH ŠPEKULANTOV. NIKTO ICH NIKDY ZA PODVODY NEPOTRESTAL. (Práve preto Slovensko nutne potrebuje nielen nový Február 1948, uzákonenie trestu smrti, verejné popravy, odoberanie nakradnutých majetkov aj retroaktívnym spôsobom, aj keď už je vo vlastníctve detí týchto gaunerov, ako aj tých členov vlád a parlamentov, ktorí toto umožnili. – pozn. autora V. P.)

          Mnohí sú z nich sú dnes známi veľkopodnikatelia, finančné skupiny, oligarchovia. ŤAHAJÚ NITKY V SLOVENSKEJ POLITIKE, MÉDIÁCH, BIZNISE. NIKDY NIČ NEVYMESLELI A NEVYTVORILI, CELÝ ICH PODNIKATEĽSKÝ MODEL SPOČÍVA V OZBÍJANÍ TÝCH, ČO NIEČO VEDIA A MAJÚ. Druhá platobná neschopnosť sa prudko vzmáha aj teraz. Vymôcť peniaze od odberateľa za faktúru, ktorú nezaplatil, trvá roky. Niektorí si z NEZAPLATENIA UROBILI VÝNOSNÝ BIZNIS. Kým súd vynesie rozsudok a prinúti ich platiť, firma už NEEXISTUJE a bývalý majiteľ sa veriteľom smeje do čí. Iní používajú zázračné riešenie, zvané reštrukturalizácia. Keď už PREPODNIKAJÚ peniaze svojich dodávateľov, dajú si súdom ODKLEPNÚŤ očistu. Veriteľom splatia pár percent a veselo podnikajú ďalej. ŽIARIVÉ VZORY – STAVBÁRSKE KOLOSY, ZARÁBAJÚCE NA ŠTÁTNYCH ZÁKAZKÁCH.

          Mnohé malé firmy stratené peniaze za dodaný tovar alebo práce položili, iné balansujú na hrane krachu. Odkladajú platby svojim dodávateľom, dlhujú poisťovniam. STAČÍ KÚPIŤ PÁR MALÝCH POHĽADÁVOK, NAVRHNÚŤ KONKURZ A VYBAVIŤ SI TOHO SPRÁVNEHO SPRÁVCU. Majetok sa môže presúvať. Hrozia nám opäť 90. roky? Zatúžili konkurzní dravci opäť po čerstvej koristi? Kto im v tom bráni, KEĎ SPAVODLIVOSŤ NEFUNGUJE? Kto sa nepoučí z minulosti, je odsúdený zopakovať si ju.“

POTREBUJE SLOVENSKO JEDEN VEĽKÝ KONCENTRAČNÝ TÁBOR?

          Áno, potrebuje. Veľmi potrebuje. Aby tu boli izolované všetky tie zberby, všetok ten smradľavý protislovenský odpad z vysokej politiky, justície či iných štátnych orgánov, čo Slovensko dostali do tohto stavu. Samozrejme, spoločne aj so všetkými mafiami, oligarchami, finančnými skupinami a pijavicami prisatými na štátnom rozpočte. V ďalšej časti budem písať o smradľavej zberbe z Okresného súdu v Považskej Bystrici Jankovský a Vašut, ktorí cez krivenie zákonov a viaceré experimenty ma majú predčasne pripraviť o život, ako aj o ich komplicoch. Túto druhú časť pošlem aj Ministerstvu spravodlivosti SR a Súdnej rade, ktoré svojou nečinnosťou považsko-bystrickej sudcovskej zberbe toto krivenie zákonov umožňujú.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

Hlavná stránka