Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

To sú ale protirečenia!   

  

   Dnes je už celkom bežné, že socialisticky ladená politika sa opisuje ako „ľavicová“, a tá na opačnej strane „barikády“ – tzv. kapitalistická – je zas „pravicová“.

   Socialistická politika sa „preslávila“ svojou prehnanou „starostlivosťou“ o všetko a všetkých. A keď sa tento „záujem“ o spoločné dobro zavedie do krajnosti – teda rôzni predstavitelia začnú habať vaše majetky a dirigovať, čo si máte myslieť, o akých príživníkov sa máte starať, až to vyústi do jediného možného konca – zistíte, že ľavicová politika skutočne znamená anarchiu. A to aj bez jej príznačne neochvejnej podpory voľnomyšlienkárstva, drôg a kadejakých sexuálnych úchyliek.
   Na druhej strane, pravicová politika sa vyznačuje obhajobou majetkových práv, sklonmi ku kresťanským hodnotám, presadzovaním osobnej zodpovednosti za svoje činy i životné náklady, no predovšetkým vytváraním prostredia, kde každý môže konať vo svoj prospech – bez babravých zásahov štátu, byrokracie, politikov, ... Hoci tieto prvky už nikde nie sú uplatňované na 100%, takémuto usporiadaniu spoločnosti sa bežne hovorí „kapitalizmus“ a dnes môžete vidieť už len jeho náznaky, a aj to len v USA.

   Doteraz sa po svete potuľujú tí najpevnejší zástanci kapitalizmu (som jeden z nich), ktorých právom môžme nazvať „krajná pravica“.

   Je však "zaujímavé", že práve v Strednej a Východnej Európe majú ľudia tak neuveriteľne skreslenú (priam na hlavu postavenú !) predstavu o tom, čo ten kapitalizmus vlastne je. Možno je to aj tým, že ich na túto tému už aspoň 85 rokov oblbujú rôzní vandrujúci socialisti.

   A čuduj sa svete, súčasťou toho oblbovania je obviňovanie krajnej pravice – zástancov kapitalizmu – z náklonosti k nacizmu! No práve v tom je to protirečenie! Toto skutočne môže vymyslieť iba chorý bolševický „mozog“ pretože, tak ako bolševizmus, aj nacizmus bol ľavičiarsky výmysel! Teda, nacisti boli socialisti!

   A keď nie sú po ruke kapitalisti, za „krajnú pravicu“ sa označia hociktorí krajne socialistickí ľavičiari (ktorých je stále akosi priveľa) – najmä ak verejne obdivujú nacizmus. A ak ho aj neobdivujú, je „nenápadne naznačené“, že je to tak.

   Ono to však jasne zapadá do scenára neustáleho obviňovania svojho ideologického protivníka.

Fred Nicholson.
Bratislava

 

    PRINT RSS
             
Hlavná stránka