"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Reagujeme na výzvu právnych zástupcov Penty na odstránenie prepisu Gorila z webových stránok a uverejňujeme tento spis aj na Necenzurovaných stránkach

          prepis-Gorila.doc prepis-Gorila.pdf


Vývoj

Po nástupe Jozefa Magalu do funkcie riaditeľa SIS došlo k odvolaniu väčšiny funkcionárov sekcie vnútorného spravodajstva, personálnej sekcie, analytickej sekcie. V priebehu 1. roka došlo k personálnym výmenám aj vo vedení technickej sekcie a inšpekcie riaditeľa SIS. Hneď po nástupe Jozefa Magalu do funkcie začal personálne pohovory s príslušníkmi služby vykonávať Peter Košč, napriek tomu, že v tej dobe nebol príslušníkom SIS, vystupoval ako poradca riaditeľa SIS Jozefa Magalu. Zatiaľ čo riadiace funkcie sekcie vnútorného spravodajstva boli obsadené väčšinou príslušníkmi služby (okrem riaditeľa sekcie, kde nastúpil Ľubomír Hronský (Gažák), dovtedy pôsobiaci v riadiacich funkciách DMD Holding resp. iných firiem zaoberajúcich sa špeciálnou technikou - zbrane a zbraňové systémy). Riaditeľom personálnej sekcie sa stal Pavol Košík (Košč), dovtedy pôsobiaci v skupine firiem DAST Holding a.s. (firmy pôsobiace v oblasti súkromnej bezpečnosti a obchodu s pozemkami pod priemyselnými parkami). Za riaditeľa sekcie inšpekčnej služby bol vymenovaný Jozef Magát (Magál), ktorý dovtedy slúžil na UBOK PP PZ SR. Je to osobný priateľ Petra Košča. Za riaditeľa technickej sekcie bol vymenovaný príslušník krycím menom Runa (nezistené), tiež osobný priateľ Magáta a Petra Košča. Na technickej sekcii bol zriadený odbor spravodajskej ochrany - za riaditeľa bol vymenovaný Ivan Haviar (Határ), brat Františka Határa je riaditeľ kancelárie predsedu vlády.

V 2. polovici roka 2008 došlo k viacerým personálnym zmenám na sekcii vnútorného spravodajstva, konkrétne na odbore ochrany ekonomických záujmov a boja proti organizovanej kriminalite (5. odbor). V priebehu 3 mesiacov bolo vymenené celé vedenie odboru, pričom došlo k výmene riadiacich kádrov na úrovni odboru, spravodajských oddelení aj analytického oddelenia zhruba 2 roky potom, ako boli do vedenia týchto útvarov po voľbách menovaní ľudia z prostredia služby. V auguste 2008 bol za asistencie príslušníkov sekcie inšpekcie riaditeľa SIS pod vedením Jozefa Magáta predvedený a následne zaradený do záloh vedúci analytického oddelenia 5. odboru Peter Mravec (Holúbek). Dôvodom malo byť údajné stretnutie Mravca s novinárom Thomasom Nicholsonom z denníka SME ako aj to, že v jeho služobnom motorovom vozidle boli nájdené magnetofónové kazety s nahratou hudbou, ktoré boli označené ako nosič dát - nariadenie riaditeľa služby zakazuje vynášať a vnášať do objektov akékoľvek nosiče dát, ktoré nie sú v službe riadne evidované - aj keď v informačnej službe neexistuje prístroj, ktorý by využíval ako nosič informácií magnetofónovú pásku. Neskôr bol Peter Mravec prepustený zo služobného pomeru za hrubé porušenie služobnej disciplíny. V pozadí prepustenia Petra Mravca bol s najväčšou pravdepodobnosťou dokument, ktorým Peter Mravec informuje Jozefa Magalu o priebehu akcie „Gorila" . odposluch v konšpiračnom byte PENTY.

10.8. 2008 boli z funkcie bez udania dôvodu odvolaní riaditeľ 5. odboru Tibor Slávik (Kovalčík) a jeho zástupca Miloš Herman (nezistené), obidvaja boli neskôr prepustení zo služobného pomeru pre hrubé porušenie služobnej disciplíny. Dôvodom na ich odvolanie z funkcie a následné prepustenie zo služobného pomeru mala byť ich činnosť pri tzv. spravodajskej ochrane podniku Samsung v Galante, kde mali údajne prevziať ako odmenu od pracovníkov Samsungu LCD televízory a túto vec neoznámili v SIS. Dôvodom ich prepustenia boli pravdepodobne zistenia o činnosti SBS DAST Security v Samsungu Galanta, podľa ktorých DAST Security získal zákazku na stráženie objektu Samsungu korupčným spôsobom.

V septembri 2008 bol do funkcie riaditeľa 5. odboru menovaný Michal Bohúň (Buraľ) - osobný priateľ Petra Košča, predtým pracoval v NPJ a UBOK. V novembri 2008 bol z funkcie odvolaný vedúci bratislavského oddelenia 5. odboru Juraj Králik (Servický). Bolo mu ponúknuté miesto na ochrane objektov, ktoré však neprijal a požiadal o ukončenie služobného pomeru. Začiatkom decembra 2008 boli z funkcie odvolaní vedúci banskobystrického a košického oddelenia 5. odboru. Vedúci banskobystrického oddelenia Ľubomír Valčík (Galčík) požiadal o ukončenie služobného pomeru, pretože ho riaditeľ odboru Michal Bohúň k tomu vyzval s tým, že ak tak neurobí, bude prepustený za hrubé porušenie služobnej disciplíny. Vedúci košického oddelenia Miroslav Jánošík (Orečný) bol riaditeľom inšpekcie vyzvaný k ukončeniu služobného pomeru, pretože je v službe nežiaduci, na základe čoho ukončil služobný pomer.
Valčík aj Jánošík boli svojimi bývalými kolegami informovaní (Herman, Slávik, Mravec, Králik) o skutočných dôvodoch ich prepustenia, t. j., že disponovali informáciami o činnosti Petra Košča (medzičasom v službe medzi spravodajskými dôstojníkmi označovaný ako pán X) a tieto informácie oznámili Michalovi Bohúňovi a Ľubomírovi Hronskému.
V januári 2009 bol do služobného pomeru prijatý Ľubomír Šebák (krycie meno nezistené) do funkcie zástupcu riaditeľa 5. odboru - bratranec Michala Bohúňa.
Do konca apríla 2009 odišli zo všetkých oddelení 5. odboru ďalší príslušníci (Peter Adamčík, Kamil Hossa, Martin Danko...) - Bohúň im povedal, že buď si dajú žiadosť sami, alebo ich prepustia bez náležitostí.
Od jesene roku 2008 zavládla v službe atmosféra strachu. Začalo dochádzať k systematickým zmenám personálneho obsadenia 5. odboru. 5. odbor sekcie vnútorného spravodajstva má vo svojom zameraní ochranu ekonomických záujmov SR, monitoring organizovaného zločinu, obchod so zbraňami a proliferáciu. V rámci ochrany ekonomických záujmov monitoruje najmä obchod s energiami, strategickými surovinami, ďalej monitoruje veľké štátne zákazky, zdravotné poisťovne, veľké finančné skupiny. Vzhľadom na to, že príslušníci 5. odboru, ktorí boli vymenovaní do funkcií po voľbách v roku 2006 pochádzali z prostredia SIS a mali 10- až 15- ročnú prax v rámci služby, si boli vedomí zákonných možností. Pretože títo príslušníci neboli ochotní rozpracovávať podnikateľské subjekty z tzv. komerčných dôvodov, boli pripravené nástroje k ich postupnému odvolaniu z funkcií a prepusteniu zo služobného pomeru. Na ich miesta boli prijatí bývalí príslušníci PZ bez akýchkoľvek spravodajských skúseností, ktorí však sú ochotní podieľať sa na rozpracovaní podnikateľských subjektov z ekonomických dôvodov. Aby bolo možné naplniť tento scenár, bolo v prvom rade potrebné obsadiť personálnu sekciu - Pavol Košík (Košč) pod zámienkou vykonávania previerok pri nástupe do služobného pomeru vyžiadal informácie zo spravodajských spisov, nachádzajúcich sa na sekcii vnútorného spravodajstva, pričom žiadal nielen informácie o objektoch spravodajského záujmu, ale aj o tom, ktorí príslušníci, za pomoci akých prostriedkov, tieto objekty rozpracovávali. Z týchto informácií bol možné zistiť stupeň poznania na jednotlivých spravodajských útvaroch. Takýto postup je podľa interných noriem prísne zakázaný, ak k tomu dochádzalo, muselo to byť na základe výslovného súhlasu riaditeľa SIS. Na základe týchto informácií boli sekciou inšpekcie pod vedením Jozefa Magáta (medzičasom ukončil služobný pomer po mediálnej afére „Dodi4321") rozpracovávané nielen títo príslušníci, ale aj objekty spravodajského záujmu sekcie vnútorného spravodajstva. Oficiálnym dôvodom takéhoto rozpracovania, za použitia ITP a IOP, bolo podozrenie z úniku utajovaných skutočností. Častokrát takto rozpracované osoby k utajovaným skutočnostiam už nemajú, alebo nikdy nemali prístup. Aby príslušníci sekcie vnútorného spravodajstva nemali poznatky o tejto činnosti, bol na technickej sekcii zriadený odbor spravodajskej ochrany pod vedením Ivana Határa. Tým, že je tento útvar dislokovaný na technickej sekcii, má prístup k odpočúvacej techniky, zároveň bola v rámci tohto odboru zriadená sledovacia jednotka - zložená z bývalých policajtov (oficiálny sledovací útvar pôsobí v rámci sekcie vnútorného spravodajstva). Ivan Határ sa netají tým, že je riadený priamo riaditeľom služby a že plní úlohy, ktoré mu zadáva jeho brat. Potom ako bol medializovaný škandál okolo Jozefa Magáta bola rozpustená sekcia inšpekcie a jej príslušníci boli začlenení priamo pod vedenie Ivana Határa na odbor spravodajskej ochrany SIS.

Od druhej polovice roku 2008 bol súčasnými aj bývalými spravodajskými dôstojníkmi SIS zaznamenaný zvýšený záujem osôb blízkych vrcholnému vedeniu SIS o obchod s vojenským materiálom (Bohúň - Buraľ je švagor Jany Buraľovej - konateľka spoločnosti I.V.A. Stakčín - spoločnosť fakticky patrí JUDr. Emilovi Kolcúnovi a zaoberá sa obchodom so zbraňami, v minulosti bola rozpracovaná viacerými službami v rámci Európy pre podozrenie vývozu zbraní do sankcionovaných krajín), o nelegálny obchod s pašovanými cigaretami cez ukrajinsko-slovenskú hranicu (boli zachytené informácie o stretnutí vysokých funkcionárov kontrarozviedky - 5. odboru s
príslušníkmi SBU ohľadom možnosti prepúšťania pašovaných cigariet prostredníctvom nákladnej železničnej dopravy na územie Slovenskej republiky), o činnosť finančných skupín (PENTA, J&T najmä čo sa týka zdravotníckeho biznisu)

Chronológia ITP „GORILA“ a „GORILA 1“

Žiadosť o použitie ITP bola spracovaná dňa 21.11.2005 pod č.p. 63/950-D-241-34/2005-S. Predmetom ITP „Gorila“ bolo získanie informácií k činnosti záujmovej osoby Zoltán VARGA, podozrenie z páchania rôznej trestnej činnosti ekonomického charakteru, prepojenie s predstaviteľmi finančnej skupiny Istrokapitál a jej vstup do liehovarníckych firiem.
Cieľom ITP „Gorila“ bolo získať taktiež aj informácie o kontaktoch záujmovej osoby na predstaviteľov rôznych ministerstiev pri výberových konaniach v prospech spoločností, s ktorými záujmová osoba spolupracuje. Cieľom bolo tiež potvrdenie informácií o pôsobení záujmovej osoby ako vedúcej osobnosti organizovanej skupiny, ktorá korupčným spôsobom preniká do orgánov polície, finančných inštitúcii, štátnej správy a takto si upevňuje svoj vplyv a získava výhody.
Sudca KS Bratislava dňa 23.11.2005 na základe vyššie uvedenej žiadosti vydal rozhodnutie pod č.p. Ntt-3-D-2879/2005 na dobu od 23.11.2005 do 23.5.2006.
Dňa 26.1.2006 pod č.p. 63/950-D-284-8/2006-S bol požiadaný Krajský súd o udelenie súhlasu na ITP - sledovanie a vyhotovovanie s tým súvisiacich obrazových záznamov na záujmovú osobu Zoltán VARGA, ktorú sudca KS schválil rozhodnutím č.p. Ntt-2-D-100/2006 dňa 26.1.2006 na dobu do 26.7.2006.
Na základe rozhodnutia sudcu Ntt-3-D-2879/2005 informovať ho jedenkrát za 3 mesiace o stave využívania ITP „Gorila“ písomnosťou č.p. 63/950-D-284-26/2006-S zo dňa 3.3.2006 bola na KS Bratislava zaslaná informácia o priebehu používania ITP „Gorila“, v ktorej boli uvedené skutočnosti o tom, že v priebehu používania ITP „Gorila“ sa potvrdzujú informácie uvedené v žiadosti o udelenie súhlasu na použitie daného ITP „Gorila“.
Pred ukončením doby platnosti rozhodnutia sudcu bola spracovaná nová žiadosť o použití ITP „Gorila 1“ pod č.p. 63/950-D-284-37/2006-S zo dňa 16.5.2006 na záujmové osoby Zoltán VARGA a Jaroslav HAŠČÁK.

Dôvod na použitie ITP „Gorila 1“ bol oproti ITP „Gorila“ rozšírený o aktivity predstaviteľov finančnej skupiny PENTA, ich využívanie príslušníkov Policajného zboru vo svoj prospech pri ovplyvňovaní vyšetrovania v niektorých prípadoch týkajúcich sa najmä závažnej hospodárskej trestnej činnosti. Tieto poznatky následne PENTA využíva vo svoj prospech pri privatizácii a pri získavaní významných štátnych zákaziek.
Sudca KS Bratislava dňa 18.5.2006 vydal rozhodnutie Ntt-3-D-482/2006 a udelil súhlas na použitie daného ITP „Gorila 1“ na dobu do 18.11.2006.

Dňa 24.5.2006 bolo spracované oznámenie o ukončení používania ITP „Gorila“ č.p. 63/950-D-284-39/2006-S (k Ntt-3-D-2879/2005), v ktorom bolo ITP „Gorila“ vyhodnotené ako opodstatnené.
Dňa 16.6.2006 pod č.p. 63/950-D-284-43/2006-S bola spracovaná informácia o priebehu používania ITP (Ntt-2-D-100/2006 - sledka). (nečitateľné) riaditeľa sekcie D p. Petráša bola dňa 31.7.2006 pod č.p. 63/950-D-204-40/2000-3 spracovaná žiadosť na sekciu K o odstúpenie záznamov na DVD získané. Žiadosť nebola realizovaná.
Dňa 3.8.2006 pod č.p. 63/950-D-284-54/2006-S bola sekcia K požiadaná o predčasné ukončenie ITP „Gorila 1“. ITP bolo predčasne ukončené dňom 4.8.2000, demontáž technického zariadenia bola vykonaná

Dňa 18.8.2006 bola na Krajský súd Bratislava pod č.p. 63/950-D-284-57/2006-S zaslaná informácia o predčasnom ukončení používania ITP „Gorila 1“.
Spravodajské informácie z ITP „Gorila" spracované na 5 odbore:
•          Č.p. 63/956-V-584-2006-S z 13.1.2006 o pozadí privatizácie letiska. Sl bola odstúpená sekcii P bez obmedzenia šírenia. Sekcia P ju neodstúpila mimo •SIS a zaradila ju do svojho poznatkového fondu.
•          Č.p. 63/950-V-688-15/2006-S z 17.1.2006 o aktivitách finančnej skupiny PENTA v zdravotníctve. SI bola na návrh 6. odboru ponechaná na sekcii D.
•          Č.p. 63/956-V-688-17/2006-S z 17.1.2006 - Súhrn poznatkov ku GovCo, a.s.. SI bola na návrh 6. oboru ponechaná na sekcii D.
•          Č.p. 63/950-V-143-82/2006-S z 17.1.2006 — Doplnenie súhrnnej informácie k JUDr Oszkár VILÁGI. SI bola odstúpená na sekciu P, ktorá ju neodstúpila mimo SIS a zaradila ju do svojho poznatkového fondu.
• Č.p. 63/956-V-689-5/2006-S z 24.1.2006 o úniku utajovaných skutočností z prostredia PPZ (Rejda) smerom k finančnej skupine PENTA - SI bola z taktického hľadiska ponechaná na 5. odbore. SI ale bola uvedená v liste pre Generálnu a Špeciálnu prokuratúru, pravdepodobne aj na MV SR (ÚIS), ktorý bol na zaslaný na prelome máj - jún 2006 (Tkáčikom). Odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) si následne spolu s ďalšími podkladmi vyžiadal fotokópiu uvedenej informácie. Fotokópiu na účely spracovania odpovede pre OBKOK UIS PZ zaslal 5. odbor na 9. odbor (Tkáčik) pod č.p. 63/950-D-251-41/2006-S dňa 17.7.2006.
• Č.p. 63/956-V-688-35/2006-S z 8.2.2006 o pripravovanej privatizácii rozvodných závodov. SI bola spolu s inými informáciami dňa 15.2.2006 odstúpená cez sekciu P pod č.p. 54-D-150-37/2006-S predsedovi vlády a ministrovi vnútra.
• Č.p. 63/956-V-688-41/2006-S z 9.2.2006 o spojitosti finančnej skupiny PENTA so Slovenskými elektrárňami a elektroenergetikou. SI bola spolu s inými informáciami dňa 15.2.2006 odstúpená cez sekciu P pod č.p. 54-D-150-37/2006-S predsedovi vlády a ministrovi vnútra.
• Č.p. 63/956-V-689-11/2006-S z 9.2.2006 o korupčnom konaní predstaviteľa finančnej skupiny PENTA voči jednotlivým poslancom NR SR. SI bola sekciou D navrhnutá na odstúpenie predsedovi vlády a ministrovi vnútra. Sekcia P informáciu predsedovi vlády a ministrovi vnútra neodstúpila so zdôvodnením, že informácia je slabo podložená faktami. Sekcia P svojvoľne znížila stupeň dôveryhodnosti informácie napriek tomu, že nemá k zdrojom informácie žiadne vedomosti.
Č.p. 63/950-V-259-23/2006-S zo 7.3.2006 o aktivitách osôb pracujúcich pre finančnú skupinu PENTA (Varga, Mozolík, Rejda) Sl bola odstúpená sekcii P informovať MV SR a ÚIS MV SR. Sekcia P ÚSMV SR GR neodstúpila.

5.4. 2006 o úniku utajovaných skutočností z prostredia PPZ (Rejda smerom k finančnej skupine PENTA riaditeľa sekcie D. p Forgáč vrátil Sl skutočnosti a vydal pokyn (nečitateľné) (mimo sekciu P). 2006-S zo 7.4.2006 o úniku utajovaných skutočností PPZ (Rejda) smerom k finančnej skupine PENTA podľa pokynu ZRD k predchádzajúcej Si       . 1. ...o skutočnosti uvedené ZRD; a odstúpená osobným listom riaditeľa SIS sekciu P.
•          Č.p. 63/950-V-275-29/2006-S z 5.5.2006 — Súhrnná informácia K funkcionárom Fondu národného majetku s návrhom odstúpenia mimo SIS. Sekcia P ju neodstúpila a zaradila ju do poznatkového fondu.
• Č.p. 63/950-V-275-34/2006-S z 15.5.200S o snahách predstaviteľov SMK o urýchlenú privatizáciu teplární. Sl bola ako URGENT navrhnutá na odstúpenie predsedovi vlády, prezidentovi, predsedovi parlamentu a prezidentovi FNM. Sekcia P informáciu neodstúpila.
•          Č.p. 63/950-V-275-35/2006-S z 16.5.2006 o skrytej privatizácii vodárenských spoločností s návrhom zvážiť odstúpenie mimo SIS. Sekcia P ju neodstúpila a zaradila ju do poznatkového fondu.
Celkovo bolo z ITP „Gorila“ spracovaných na 5. odbore 14 spravodajských informácií, z ktorých bolo 9 odstúpených na sekciu P. Sekcia P z nich spracovala jedinú informáciu pre externých príjemcov (predseda vlády, minister vnútra) pod č.p. 54-D-150-37/2006-S, v ktorej spojila 2 z vyššie uvedených spravodajských informácií 5. odboru. Väčšina získaných poznatkov z ITP „Gorila“ tak nebola odstúpená mimo SIS.
Chronológia ohľadne požiadavky Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“:
-          v 22. týždni 2006 (prelom máj - jún) boli z pokynu vedenia sekcie D na 5. odbore spracované podklady na vypracovanie listu pre Generálnu a Špeciálnu prokuratúru, pravdepodobne aj na MV SR (ÚIS) v súvislosti s mediálnymi aktivitami voči vtedajšiemu vedeniu sekcie D. Išlo o súvislosti s aktivitami SBS Dynasty a predstaviteľov finančnej skupiny PENTA v spolupráci s funkcionármi polície. Podklady boli elektronicky zaslané p. Tkáčikovi, ktorý spracoval vyššie uvedené listy pre Generálnu prokuratúru a Špeciálnu prokuratúru (pripadne MV SR).
- Začiatkom júla 2006 5. odbor obdržal žiadosť Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91 -3/2006-KOK, ktorý žiadal o zapožičanie audiozáznamov SIS z použitia ITP na osobu Zoltán Varga, ktoré bolo schválené sudcom KS BA 23.11.2005 (krycie meno nasadeného ITP je GORILA), o fotokópiu spravodajskej informácie č.p. 54-D-150-37/2006-S 7 15.2.2006 (spracovateľ sekcia P), fotokópiu spravodajskej informácie č.p. 63/956-V-6S9-5/2006-S, fotokópiu žiadosti o použitie ITP (č.p. 63/950-D-284-2/2005-S) a fotokópiu rozhodnutia sudcu Krajského súdu v Bratislave, (uvedené audiozáznamy, spravodajské informácie a konkrétne čísla písomností boli uvádzané v predmetných listoch na Generálnu a Špeciálnu prokuratúru, z uvedeného dôvodu sa domnievame, že bol spracovaný aj list na MV SR, ktorý bol pridelený na riešenie ÚIS, ktoré nás o uvedené materiály požiadalo).

Žiadosť OBKOK UIS PZ č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK bola následne z rozhodnutia vedenia sekcie D odstúpená na 9. odbor sekcie D (p. Tkáčik) na vybavenie.
5. odbor medzitým požiadal dotknuté súčasti SIS (sekcia P, sekcia K) o zapožičanie audiozáznamov (žiadosť č.p. 63/950-D-251-42/2006-S) a vyhotovenie fotokópie č.p. 54-D-150-37/2006-S (žiadosť č.p. 63/950-D-251-40/2006-S). 5. odbor tiež vyhotovil fotokópiu spravodajskej informácie č.p. 63/956-V-689-5/2006-S a fotokópiu žiadosti o použitie ITP (č.p. 63/950-D-284-2/2005-S). Fotokópia rozhodnutia sudcu Krajského súdu v Bratislave nebolo vyhotovená, nakoľko podľa zákona o OUS SIS nie je oprávnená vyhotovovať fotokópie cudzích utajovaných písomností.
Listom č.p. 63/950-D-251-41/2006-S zo dňa 17.7.2006 a 63/950-D-251-48/2006 zo dňa 2.8.2006 boli z 5. odboru na 9. odbor (p. Tkáčik) odstúpené všetky v predchádzajúcom bode vyžiadané audiozáznamy a fotokópie písomností na vypracovanie odpovede a odstúpenie materiálu žiadateľovi (OBKOK UIS PZ).

Ku všetkým uvedeným skutočnostiam je potrebné uviesť, že skutočnosti získané prostredníctvom ITP „Gorila“ neboli použité v procesnom konaní, niekoľkonásobný únik utajovaných skutočností nebol novým vedením SIS prešetrovaný, napriek tomu, že všetky podklady boli novému vedeniu SIS poskytnuté.
Je potrebné tiež uviesť, že k úniku utajovaných skutočností z ITP „Gorila“ bola operatívnym pracovníkom Iveta Šimová získaná 19.3.2007 spravodajská informácia 63/956-V-804-10/2007-S, ktorá priamo hovorí o tom, že bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána
Vargu a prostredníctvom neho odovzdal predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 - 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD nosiči. Požiadavkou predstaviteľov PENTY bolo, aby boli uvedené prostriedky presunuté z účtu na účet.

Ďalším operatívnym prešetrovaním na 56. oddelení 5. odboru sekcie D (cez žiadosti na komerčné banky o výpisy z bankových účtov Arpášovej spoločnosti Identita, s.r.o.) bolo zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby od spoločnosti Barkont, s.r.o., IČO: 35850493, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Demovič, r.č. 720906/6425, bytom L. Novomestského 4, Pezinok, resp. Kríková 10, Bratislava. Uvedený Peter Demovič je v záznamoch ITP „Gorila“ spomínaný ako „Demo“, ktorý spoločne so Zoltán Varga pracuje pre finančnú skupinu PENTA. Nový riaditeľ sekcie D napriek týmto skutočnostiam

odmietol akékoľvek ďalšie kroky smerom k riešeniu úniku utajovaných skutočností ITP „Gorila“ ako aj k využitiu samotného obsahu ITP.

13.12.2005 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák)
19.12 hod.
prichádzajú Jaroslav Haščák a Anna Bubeníková - členka Výkonného výboru FNM SR za SDKÚ a zároveň riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM. Majú milenecký vzťah. Rozprávajú o zverejnení (v Pravde) prepojení nového člena dozornej rady Bratislavskej teplárenskej, a.s. prof. Rudolfa Siváka na finančnú skupinu Penta. Sivák bol po zverejnení prepojenia na Pentu u Bubeníkovej a hovoril jej, že všetci z fakulty sa ho na článok pýtajú.
Závidia mu odmeny 20 tis. Sk mesačne. Sivák sa z toho zosypal. Bubeníkova mu povedala, že aby sa neopovážil zložiť funkciu, Prof. Sivák povedal, že už je neskoro, že on už sa vzdal. Bubeníková je nahnevaná, že funkciu vzdal. Na zverejnenia prepojení prof. Siváka bol nahnevaný aj minister hospodárstva Jirko Malchárek. Malchárek pred 10 minútami volal Bubeníkovej, že kto mu ho podsunul. Bubeníková je tiež nahnevaná na Malchárka. Hovorí Haščákovi, že s Malchárkom bola v piatok a povedala mu svoje výhrady k BNO obchodu za 1 mld. Sk cez osobu „Lipták“ v BNO podniku, kde sú akcionári aj Nemci (pravdepodobne ZSE, alebo SPP). Bubeníková povedala Malchárkovi, že uvedený obchod za miliardu nemusia mediálne ustáť (ide pravdepodobne o tunelovanie BNO podniku, kde má štát akcionársky podiel). Bubeníková hovorí, že uvedený obchod sa nepáči ani Nemcom a Bubeníková im navrhla aby v akcionárskej zmluve preskúmali možnosť odmietnuť Malchárkovho človeka („Lipták“). Haščák jej vysvetľuje, že Malchárek je síce infantilný (veľké decko) a ťažko sa s ním komunikuje ale na funkciu ministra je z možností on alebo Rusko lepší. Bubeníková sa pýta Haščáka, či materiál o Slovalco, ktorý na rokovanie vlády SR predložil Malchárek vypracovala Penta. Haščák nevie, ale zistí jej to u svojho partnera Joža z Penty (Špirko alebo Oravkin). Bubeníková sa sťažuje na komunikáciu s Jožom, že mu treba všetko hovoriť po lopate. Haščák jej vysvetľuje, že Jožo je z nich najinteligentnejší (IQ testy, matematika, jazyky), len nemá zmysel pre situáciu. Bubeníkova sa rozhorčuje, že s Jožom volala a ten jej do telefónu rozprával všetky mená (Meinl Bank atď.). Bubeníková oznamuje Haščákovi, že Slovalco je vyriešené len na roky 2005 a 2006. Bude potrebné ešte rokovať o období 2007 - 2013 (ide o nevýhodné zmluvy medzi SE a Slovalco, ktoré sú dôvodom meškaní vstupu talianskeho Enelu do SE). Bubeníková rozpráva o záujme viacerých subjektov o kúpu zdravotníckych zariadení. Dnes bol u nej Sklenár, ktorý sa zaujímal o kúpu polikliniky Tehelná. Haščák sa jej pýta, či sa pýtal na Pentu. Bubeníková odpovedá, že nie, že sa pýtal len koľko je záujemcov. Haščák sa pýta koľko chce Sklenár zaplatiť. Bubeníková hovorila, že si prešiel budovu, povedal, že tam treba veľké investície a je ochotný zaplatiť 40 mil. Sk. Bubeníková hovorí, že ešte väčší záujem bude o polikliniku Ružinov.

Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská energetika — VSE. SSE a ZSE

Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. Na rozdelenie je 2 mil. EUR. Iniciátorkou a realizátorkou doprivatizácie zvyšných balíkov akcií rozvodných podnikov bola Bubeníková. Haščák chcel preto 2 mil. EUR rozdeliť medzi Annu Bubeníkovu, Jozefa Juricu (riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM) a ministra hospodárstva Jirka Malchárka. Oslovil ho ale Igor Kucej (pokladník SDKÚ) a budú musieť niečo dať aj im. Haščák má po 20. decembri dohodnuté stretnutie s Gabrielom Palackom (pri financovaní SDKÚ je najvyšší - nad Kucejom). Presný spôsob delenia bude závisieť od tohto stretnutia. Haščák sa pýta Bubeníkovej na jej názor či majú do toho zahrnúť aj Palacku. Bubeníková povedala, že aj keď to vymysleli a zrealizovali oni (Bubeníková, Jurica, Haščák), nevedia to sami presadiť a budú sa musieť podeliť. Haščák sa pýta Bubeníkovej, či môže Palackovi povedať, že do delenia budú zahrnutí aj funkcionári FNM (Bubeníkova, Jurica), či nemá s tým po straníckej línii problémy. Bubeníkovej je to v podstate jedno, lebo je otázne či Haščákovi Palacka uverí. Haščák hovorí Bubeníkovej, že sa ohľadne doprivatizácie SSE dnes stretol so zástupcom Electricité de France (EdF) Patrick Luccioni a s jeho lobistom Jacques Sicotte. Patrick Luccioni je aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSE. Haščák sa s ním dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. EUR čo je podľa Haščáka málo (len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je štátna firma a nemôže ponúknuť viac. Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil Bubeníkovej, Juricovi, Malchárkovi a Palackovi. Obáva sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda SR. Ako príklad uvádza, že Palackova predstava bude 100 mil. Sk pre neho, 19,8 mil. Sk pre Malchárka a funkcionárom FNM po 10 tis. EUR.

Privatizácia teplární (Bratislava. Trnava. Žilina. Martin, Zvolen. Košice)

Haščák rozpráva, že sa ohľadne privatizácie teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, Martin, Zvolen, Košice) stretol cez weekend s členmi prezídia FNM Igorom Grošaftom (SDKÚ) a Stanislavom Janotom (KDH). Grošaft stojí v otázke privatizácie teplární za Bubeníkovou. Spomínajú spoločný rozhovor ohľadne privatizácie teplární medzi Palacka, Bubeníková, Grošaft (všetci SDKÚ), kde Bubeníková plakala-pravdepodobne ide o odvolanie Bubeníkovej z privatizačnej komisie (viď rozhovor Haščák - Malchárek z 15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). Haščák hovorí o zmenách v orgánoch Bratislavskej teplárne, a.s., (BAT), ktoré má pripravené. Predsedom predstavenstva sa má stať Ladislav Eštok (v súčasnosti člen predstavenstva). Súčasného predsedu predstavenstva Ivo Foltín nechá Haščák v predstavenstve. Z predstavenstva odvolajú aj Róbert Prikryl, ktorý má ísť preč z FNM. Bubeníková rozpráva o rozhovore s Palackom v súvislosti s privatizáciou teplární (pri jej odvolaní z komisie). Bubeníková nemá rada Palacku (volá ho škulavec). Palacka jej hovoril, že v súvislosti s privatizáciou teplární je v SDKÚ vnímaná skôr ako osoba konajúca v prospech Malchárka (Penta) a nie v prospech domovskej SDKÚ. Palacka jej hovoril, že Kojda jej mal povedať, že Penta nemôže dostať všetky teplárne a že v privatizácii teplární boli delenia ešte v čase, keď Malchárek nebol ministrom -TEKO (Košická tepláreň) má ísť SMK (Világi), Bratislavská tepláreň má ísť pre Penta Group, KDH má dostať niektorú z menších teplární (Martin) a pod..
Bubeníková odovzdáva Haščákovi nejaké materiály ohľadne BAT. Bubeníkova prisľúbila Haščákovi dať na USB kľúč nejaké ďalšie nafotené materiály.
Fond národného majetku SR
Haščák predstavuje Bubeníkovej novú koncepciu fungovania FNM. Prezidenta FNM Jozefa Kojdu odstavia od rozhodovania (vo funkcii zostane). S odstavením Kojdu súhlasil aj Palacka, ktorý konečne pochopil, že Kojda hrá na vlastné triko. Haščák dohodí Kojdovi nejaké obchody v BAT, a.s. za asi 10 -15 mil. Sk aby Kojda nerobil problémy (viď rozhovor Haščák - Malchárek z 15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). Neoficiálne má prezídium namiesto Kojdu viesť Igor Grošaft, Bubeníková bude neoficiálne viesť Výkonný výbor FNM. V prezídiu FNM budú mať rozhodujúcich 5 hlasov cez Igor Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, teraz pracuje pre Haščáka), ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia FNM (Végh, Duray, Kojda, Plechlo). Haščák síce na rokovaní so Stanislavom Janotom ešte presne nedohodol spoluprácu KDH (Janota, Krajniak), ale KDH je tomuto riešeniu fungovania FNM naklonené. Haščák hovorí Bubeníkovej aby išla za Igorom Grošaftom a porozprávala sa s ním o tom. S vyššie popísaným systémom fungovania FNM súhlasia aj Igor Kucej a Gabriel Palacka z SDKÚ.
Haščák sa pýta Bubeníkovej či bola dnes u Ivana Mikloša. Bubeníková odpovedá, že stretnutie bolo zrušené.

Privatizácia Polikliník
Haščák hovorí, že zistil, že do privatizácie polikliník nemôže Ministerstvo zdravotníctva nič hovoriť. Rozhodujúcou osobou pri privatizácii polikliník je minister hospodárstva. Haščák by mohol presadiť, aby záujemcovia o polikliniku museli mať zdravotnícku licenciu. Po dnešnej koaličnej rade, keď SMK útočilo na ministra Zajaca, že celé zdravotníctvo je Penta to nechce preháňať. Ak má mať Penta celé zdravotníctvo, SMK by požadovalo celý SEPS a SE. Pri privatizácii polikliník bude potrebné zaangažovať aj VÚC, ktoré musia zdôvodniť, že polikliniky nechcú. Mal by to urobiť do ukončenia svojho mandátu Ľubo Roman. Ak to nebude chcieť urobiť, má byť zaangažovaný Vladimír Bajan. Haščák rozpráva o hodnote polikliniky Tehelná. Má pripravené dve ceny. Ak bude poliklinika Tehelná naďalej zdravotníckym zariadením má Haščák pripravenú ponuku na 94 mil. Sk s tým, že minimálne 50% zo 62 ambulancií (okrem 3 sú všetky súkromné) bude musieť vypovedať nájom a dať si tam vlastných lekárov, ktorý budú v zamestnaneckom pomere. V prípade, že pôjde o realitné využitie polikliniky má cenu 60 mil. Sk. Z rozhovoru vyplýva, že Haščák je len poradca bližšie nezistenej skupiny osôb, ktorá chce do polikliniky investovať a ktorej členkou je aj Bubeníková. Rozprávajú aj o privatizácii ďalších zdravotníckych zariadení.

19.30   hod prichádza Jirko Malchárek (odomke, vypne alarm, zapne TV). Telefonuje s neznámym o odvolaní 2 BNO ľudí a dosadení svojich ľudí.
19.47 hod. prichádza Jaroslav Haščák.
Malchárek začína rozprávať o stretnutí s Igorom Junasom (Kerametal). Junas vydiera štát. Štát mu dlžil za nejaké zbrane a on si to zobral z SPP. Chce od Malchárka aby mu ešte schválil vyrovnanie 180 mil. Sk, za ktoré stiahne žaloby voči štátu (podľa Malchárka a Haščáka fiktívne). Malchárkovi sa to nepáči a chce o tom hovoriť s generálnym prokurátorom a s Ivanom Miklošom. Malchárek sa pýta Haščáka ako sa mu pozdáva nedávno zverejnené prepúšťanie na MH SR. Haščákovi sa to páči a nabáda Malchárka aby smerom na verejnosť komunikoval takéto veci. Haščák sa pýta Malchárka na Roba Beňa (Malchárkov hovorca). Malchárek sa sťažuje, že sa síce snaží ale nie je schopný. Beňovi dáva za vinu aj negatívne články o ňom v SME (Monika Žemlová). Potrebujú asi niekoho iného. Rozprávajú celkovo o mediálnej komunikácii MH SR. Malchárek spomína rozhovory pre Hospodárske noviny, ktoré zorganizoval jeho brat. Začínajú prechádzať pripravenú agendu:

Slovenské elektrárne, a.s. (SE)

Haščák rozpráva, že si sadol s novým predsedom dozornej rady SE Ľubošom Ševčíkom (Malchárkov poradca pre privatizáciu). Ľuboš Ševčík spolu s ľuďmi s PENTY (Peter Benedikt, Ľuboš Sekerka - riaditeľ a predseda predstavenstva PPC, a.s.) bude manažovať celé SE. Haščák vysvetlil Ševčíkovi ako budú spolupracovať (pravidelné stretnutia) a úkoluje ho. Haščák rozpráva, že chce v SE prelomiť 100 miliónové obchody k jadru (likvidácia V1 a vyhoreného palivo), ktoré sú podľa neho zbytočné a ktoré slúžia len na odčerpávanie peňazí zo SE. Podľa Haščáka vo svete nedochádza k likvidácii jadrových elektrární (iba sa konzervujú na predpokladané ďalšie použitie v budúcnosti). Haščák vysvetľuje Malchárkovi problematiku cien elektrickej energie. Haščák vysvetľuje Malchárkovi súčasný stav v SE: každý v predstavenstve si robí svoje obchody, Pavol Ponca podvádza vlastných ľudí, Igor Grošaft (Haščák sa s ním stretáva, dobre vychádzajú) urobil veľký obchod s elektrinou s dcérskou spoločnosť ruskej RAO UES, OstElektra (Malchárek má dostať 500 tis. EUR z tohto obchodu). Miloš Šujanský tiež podvádza (podviedol aj Haščáka). Najväčšie podvody robí podpredseda predstavenstva Miroslav Wollner (SMK, Világi). Haščák dal Ševčíkovi príkaz stopnúť Wollnerovi všetky veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tiež odstaviť Rapšíka a chce sa stať gen. riaditeľom a predsedom predstavenstva SE, a.s. Haščák sa rozhorčuje, že Wollner sa správa ako keby bol ministrom hospodárstva Világi a nie Malchárek. Haščák má pre Malchárka pripravený zoznam 11-15 vecí v SE nad 100 mil. Sk, ktoré sa budú realizovať. Spolu ide o vyše 1 miliardu Sk. Všetky veci nad 20 mil. Sk schvaľuje dozorná rada SE. Majú v nej 5 ľudí z 12 (Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konštiak, pridá sa aj Grošaft). Haščák má s Világim bližšie neurčenú vzájomnú dohodu v energetike, ktorá ale nefunguje a ktorú chce porušiť. Očakávajú protireakciu maďarov (Világi) za stopnuté Wollnerove veci, ale v DR ich prehlasujú. Haščák rozpráva, že zatiaľ dal Ľubošovi Ševčíkovi pokyn na jeden obchod - súťaž na informačný systém do SE. Budú 3 záujemcovia o dodávku (SAP, Logica a ešte jedna firma). Súťaž musí vyhrať SAP za 390 mil. Sk. Spravodlivá cena je okolo 350 mil. Sk Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. Haščák hovorí Malchárkovi, aby odvolal z predstavenstva SE Rapšíka a Šujanského. Malchárek hovorí, že to dnes povedal Ivanovi Miklošovi, Júliusovi Brockovi a maďarom. Haščák hovorí Malchárkovi, aby za predsedu predstavenstva vymenoval Miroslava Pikusa (nie je v žiadnej firme prepojený na Pentu). Dali ho nedávno aj za predsedu dozornej rady SPP (ak to bude konflikt záujmov má odstúpiť z dozornej rady SPP). Namiesto Šujanského dajú Vojtecha (Štefana) Haringa. Haščák káže Malchárkovi aby zmeny vhodne komunikoval v médiách. Ako dôvod má uviesť problémy s prevzatím SE talianskym Enelom. Malchárek hovorí, že o zmenách v predstavenstve SE hovoril s Fulviom Contim (prezident talianskeho ENELu), ktorý ich veľmi víta. K privatizácii SE talianskym Enelom Haščák hovorí, že sa stretol s Testim (pravdepodobne z Enelu), s ktorým sa stále nemôže dohodnúť. Problémom zabraňujúcim dokončeniu privatizácie sú najmä nevýhodné zmluvy SE so Slovalco a vyčlenenie elektrární A1 a V1 a závodu na vyraďovanie jadrovooenergetických zariadení do štátnej GovCo, a.s. (celkovo priestor na vyjednávanie SR s Enelom je 10 mld. Sk). Malchárek chce vyjsť v ústrety Enelu v neprospech SR, za čo požaduje motiváciu 1 mld. Sk. Odovzdanie provízie má prebehnúť cez navýšenie ceny, za ktorú má Penta predať Enelu Paroplynový cyklus o 1 mld. Sk. Haščák sa obáva možnej medializácie vydierania zo strany Enelu, ktorá by Malchárka stála miesto ministra. Ešte sa nevie rozhodnúť (šance sú 50:50). Musí sa rozhodnúť dnes, resp. zajtra. V prípade realizácie by Haščák z 1 mld, Sk navyše za PPC dal väčšinu Malchárkovi, niečo SDKÚ. Nejakých 50 mil. Sk by Haščák dal aj KDH. Malchárek by mohol zarobiť životné peniaze. Malchárek nevidí rokovací priestor na 10 mld. Sk v prospech Enelu (vidí len na cca 3 mld. Sk) a moc sa mu do toho nechce ísť. Haščák s Testim ešte urobí posledný pokus: Má sa s ním stretnúť hneď po tomto stretnutí s Malchárkom.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – SEPS

Haščák hovorí, že je tam nastavená taká istá komunikácia ako v SE, a.s. Penta má v predstavenstve 3 ľudí (2 vlastných, 1 z SDKÚ s nimi spolupracuje). Za Pentu sa SEPSu budú venovať takisto Peter Benedikt a Ľuboš Sekerka. Je tam vytipovaných 10 obchodov z investičného plánu SEPS, ktorým sa budú venovať. Ku koncu stretnutia (cca 21.30 hod.) odovzdal Haščák Malchárkovi zoznam týchto projektov. Haščák delí províziu z obstarávania informačného systému v SEPS za cca 165 mil. Sk, ktorý je už schválený v dozornej rade SEPS - 10 miliónov Malchárkovi, 10 miliónov Oszkárovi Világimu. Világi sa zatiaľ neprihlásil. Ak sa neprihlási celých 20 miliónov pôjde Malchárkovi. Generálny riaditeľ SEPS Ladislav Szemet je Világiho človek.
Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská energetika - VSE. SSE a ZSE

Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. Z celkových 4,7 mil. EUR za poradcu pôjde 2,7 mil. EUR pre poradcu a 2 mil. EUR je na rozdelenie. Haščák chcel pôvodne 2 mil. EUR rozdeliť rovným dielom medzi Malchárka a členov výkonného výboru FNM Annu Bubeníkovú a Jozefa Juricu. Začali sa ale do toho montovať SDKÚ a KDH. Haščák tak bude musieť niečo dať aj Igorovi Grošaftovi (5-7 mil. Sk) a Stanislavovi Janotovi (3-5 mil. Sk). Väčšina ale pôjde Malchárkovi, Bubeníkovej a Juricovi. SDKÚ (Igor Kucej, Gabriel Palacka) chce ošetriť tak, že im ponúkne spoluúčasť na delení provízie z priameho predaja zvyšného minoritného balíka SSE a VSE. Haščák už rokoval s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SSE Patrick Luccioni, s ktorým sa dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. EUR čo je podľa Haščáka málo (len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je štátna firma a nemôže ponúknuť viac. Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil na tretiny pre Malchárka, SDKÚ a 4 funkcionárov FNM (výkonný výbor FNM - Bubeníková, Jurica, prezídium FNM - Grošaft, Janota). Obáva sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda SR (Palacka vypláca aj Mikloša). Haščák by to riešil tak, že by Palackovi povedal, že EdF dala menej. Problém je ale v tom, že EdF ako štátna firma nebude môcť províziu zaplatiť priamo Haščákovi, ale cez poradcu EPIC. Palacka si tak v EPICU bude môcť overiť celkovú výšku provízie od EdF. Haščák hovorí, že funkcionárom z FNM v každom prípade musí dať 40 - 50 mil. Sk, keď chce aby fungovali, pretože oni nesú najväčšiu zodpovednosť a majú s tým najviac roboty (aj keď bežne dostávajú len 2 -3 mil. Sk každý, len Jurica raz dostal 7 mil. Sk).
Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podľa dohôd SMK (Világi).
U ZSE sa očakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR čo predstavuje pre SMK províziu od nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR. Provízia za zvyšný balík akcií VSE sa zatiaľ nebude deliť, pretože súčasný 49% nemecký akcionár RWE Energy zatiaľ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka. Haščák skúsi ešte osloviť predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VSE Giestinga.

Transpetrol. a.s.

Haščák sa pýta Malchárka čo je s Transpetrolom. Malchárek hovorí, že zajtra by do SR mal na súkromnom lietadle prísť „Tybi“ a v pondelok alebo utorok na svojom prúdovom lietadle BNO Rus zo spoločnosti Rusneft Spoločne rozoberajú prípad uväznenia BNO angličana, ktorý bol prepustený a odstavený z operácii v Litve a SR (rafinéria Mazeiku a Transpetrol vo vlastníctve Yukos Finance). Haščák hovorí, že by sa pred ukončením transakcie s Transpetrolom ešte pokúsil zvýšiť províziu od ruskej strany. Zatiaľ je z cca 100 mil. USD hodnoty transakcie dohodnutá provízia vo výške 3,5 mil. USD, čo je celkom dobrá výška (omnoho viac ako napríklad zo SSE). Operácia s Transpetrolom je predbežne odsúhlasená aj vo vláde SR. Haščák chcel aby celá provízia išla Malchárkovi. Hybnou silou v transakcii je ale SMK, ktorá bude rozdeľovať províziu (Czucz) a provízia pôjde napoly medzi Malchárka a SMK. SMK chce transakciu s Transpetrolom stihnúť do volieb. Motiváciou nie je iba provízia ale najmä vzťah Transpetrolu k Slovnaft (MOL). Osobami z SMK za transakciou sú predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Transpetrolu Štefan Czucz, predseda SMK Béla Bugár a pravdepodobne aj Világi.

Fond národného majetku SR

Haščák predstavil Malchárkovi novú koncepciu fungovania FNM SR. Pôvodne chceli odvolať prezidenta FNM SR Jozefa Kojdu, ale neskôr sa rozhodli, že ho len odstavia od rozhodovania. O všetkom v prezídiu FNM bude rozhodovať pätica Igor Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, hmotne ho zainteresúva člen výkonného výboru Jozef Jurica), ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia FNM (Világiho otroci Végh a Duray za SMK, Kojda, Plechlo). Uvedená pätica bude činnosť koordinovať s členmi výkonného výboru Anna Bubeníková (SDKÚ) - riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM, Jozef Jurica (pôvodne ANO) - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM, Ján Ďurana (SDKÚ) - riaditeľ sekcie reštitúcií a bezodplatných prevodov FNM a štvrtým členom, ktorého namiesto Mariána Karkuša (ANO) nedávno dosadil Haščák, ale nepamätá si jeho meno (pravdepodobne Roman Guderna). Ad hoc, v závislosti od konkrétneho privatizačného prípadu budú ešte priberať podpredsedu výkonného výboru Petra Huňora (SDKÚ) alebo dvoch členov výkonného výboru za KDH (Jozef Mihalik, Anton Brath) - tak aby mali potrebných 6 hlasov na prehlasovanie v 11 člennom výkonnom výbore FNM. Haščák má takýto systém fungovania dohodnutý už s financmajstrom SDKÚ Igorom Kucejom a s KDH. Ešte to musí schváliť Palacka. Haščák napriek tomu, že odstavil prezidenta FNM Kojdu si to s ním nechce úplne pohnevať, pretože im môže robiť problémy a obštrukcie pri niektorých technických veciach (zvolávanie prezídia FNM SR a pod.). Pred 2 týždňami sa Haščák

stretol s Kojdom ohľadne Kojdových požiadaviek na Haščáka Kojda priniesol zoznam návrhov 9 obchodov za cca 600 mil. Sk, cez ktoré by Kojda tuneloval Bratislavskú teplárenskú, a.s. - BAT (Kojda je predsedom dozornej rady Bratislavskej teplárenskej, a.s.) a požadoval od Haščáka ich schválenie. Kojda požadoval na svoju firmu zmluvu s BAT na prenájom pozemkov na výstavbu novej turbíny a na dlhodobý odber tepla, požadoval tiež predaj 4 ha pozemkov BATky v hodnote cca 500 mil. Sk na jeho firmu, požadoval správu voľných zdrojov BATky 130 mil. Sk pre svoju firmu, chcel tiež z predstavenstva BAT odvolať Ladislava Eštoka a nahradiť ho svojím človekom, chcel zmluvu priamo s Pentou atď. Haščák sa rozčuľoval nad naivitou a nereálnosťou jeho návrhov a schválil mu len jeden malý obchod z uvedených obchodov (čerpadlá za cca 3,5 mil. Sk). Haščák potrebuje Kojdu aj na odvolanie Nikolaja Ponevského (volajú ho Rus) z predstavenstva BAT. Odvolanie Rusa má navrhnúť Anna Bubeníková. Haščák informuje Malchárka (má si to nechať pre seba), že ho oslovil predseda predstavenstva BAT Ivo Foltín, ktorý sa s ním chce stretnúť. Foltín zľavil zo svojich pôvodných požiadaviek a chce pracovať pre Pentu. Haščák ešte nevie či je to skutočný záujem alebo ide o provokáciu. Uvidí po stretnutí s Foltínom. Hlavným dôvodom odstavenia Kojdu je skutočnosť, že je nenažraný a má nereálne požiadavky. Haščákovi sa omnoho lepšie komunikuje s Igorom Grošaftom, ktorý má Kojdu na FNM neoficiálne nahradiť, a ktorý akceptuje Haščákom stanovené provízie. Grošaft je nekonfliktný a dobre komunikuje s Annou Bubeníkovou z Výkonného výboru FNM. Aby Kojda nerobil problémy (privatizácie rozvodných podnikov atď.), bude mu musieť Haščák ešte niečo podhodiť: cca 5-7 mil. Sk,  maximálne 15 mil. Sk. Nejakých 2 mil. Sk mu Haščák možno dá aj z provízie za poradcu pri privatizácii zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov (viď vyššie). Haščák úkoluje Malchárka aby sa s Kojdom v pondelok stretol a pomohol tak veci. Malchárek má Kojdovi povedať, že Jozef Jurica je jeho človek (Malchárkov), že ho na FNM chce mať a nech ho Kojda akceptuje.
Haščák opisuje Malchárkovi konflikt na FNM medzi prezidentom FNM Jozefom Kojdom a členkou Výkonného výboru FNM Annou Bubeníkovou (reprezentuje záujmy Penta Group). Kojda odvolal Bubeníkovú z privatizačnej komisie (pravdepodobne na privatizáciu teplární – viď. rozhovor Haščák - Bubeníková z 13.12.2005 k privatizácii teplární), pretože prekročila kompetencie a riadi aj jeho. Kojda si hneď obehol Gabriela Palacku, Ivana Mikloša, Jána Rusnáka a vysvetľoval im, že ho Bubeníková úkoluje a že keď to tak chcú, nech ich navzájom vo funkciách vymenia. Prebehli viaceré vzájomné stretnutia medzi Bubeníkovou, Ivanom Miklošom, Gabrielom Palackom, Igorom Kucejom a Jozefom Kojdom. Bubeníková bola z uvedenej privatizačnej komisie odvolaná. Vzápätí bola na intervenciu Haščáka opäť do komisie prijatá. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že Bubeníková urobila pre SDKÚ veľa napr. provízia 100  mil. Sk za privatizáciu Paroplynového cyklu, provízia za ZSNP Žiar nad Hronom a z mnohých ďalších vecí a nemôžu ju len tak odvolať z komisie. Malchárek sa pýta Haščáka na Kojdove kontakty. Haščák vysvetľuje, že Kojda je naviazaný na Jána Rusnáka (SDKÚ) - predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a je trochu kamarát aj s Miroslavom Pikusom (Haščák ho vyššie navrhol na generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SE). Malchárek sa pýta Haščáka, či môže na stretnutí s Kojdom povedať, že chce v SE vymeniť Rapšíka za Pikusa. Haščák mu hovorí, aby to nerobil, lebo Kojda by hneď bežal za Rusnákom a hovoril by mu, že Haščák nakázal Malchárkovi dosadiť za predsedu predstavenstva SE Pikusa. Haščák objasňuje Malchárkovi Kojdovo správanie na príklade výberu poradcu na privatizáciu teplární v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach, ktorým sa stala CAIB. Výber poradcu vrátane provízii kompletne zmenežoval Haščák. Kojda vzápätí kontaktoval Haščáka s tým, že výber poradcu zbehol v jeho réžii a ponúkol výber poradcu ako svoj vklad do privatizácie teplárni. Haščák ho odmietol a prirovnal Kojdove správanie k obchodníkovi s vodou.

Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.

Haščák vysvetľuje Malchárkovi celé pozadie privatizácie bratislavského letiska. Výber a činnosť poradcu na privatizáciu letiska Meinl Bank je kompletne v réžii Haščáka, resp. PENTA Group. Haščák má o privatizácii bratislavského letiska dohodu aj s Gabrielom Palackom a Haščákove záujmy v privatizácii reprezentujú najmä Jozef Jurica - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM a Anna Bubeníková - riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM, ktorí sú zároveň členmi privatizačnej komisie na predaj bratislavského letiska. Haščák sa sťažuje na amatérsky postup predsedu privatizačnej komisie na privatizáciu letísk Branislava Kvasnicu (dosadil ho minister dopravy Prokopovič), ktorý navštívil poradcu Meinl Bank a subporadcu s tým, že ho posiela premiér Dzurinda a vicepremiér Mikloš s tým, ako má privatizácia prebehnúť (pravdepodobne v prospech J&T). Haščák má s predstaviteľmi Meinl Bank dlhodobé vzťahy, vzájomne sa navštevujú, spolupracovali pri privatizácii Banky Slovakia (teraz Privat banka), kde Meinl Bank zastupoval záujmy Penta Group, z čoho keby sa na to bolo prišlo mohol mať Meinl Bank veľké problémy (strata bankovej licencie). Medzi Meinl Bank a Penta Group je maximálna dôvera. Haščák cez Meinl Bank perie peniaze z off-shorov. Došlo ale k neočakávanej situácii, keď subporadca Meinl Bank, ktorým je SH&E iniciatívne poslal privatizačnej komisii posudok bez vedomia Meinl Bank, v ktorom ponuku konzorcia Two One, ktorého členom je Penta Group vyhodnotil ako najhoršiu aj keď ponúklo najvyššiu cenu (viď otvorené zdroje). SH&E konal v prospech J&T, ktoré je členom konkurenčného konzorcia.
Haščák má k privatizácii letiska pripravený akčný plán, ktorý pozostáva z 4 bodov:
•          snaží sa prinútiť Meinl Bank, aby doručili komisii vlastné hodnotenie v prospech Two One, pretože SH&E nie je v priamom vzťahu k vláde SR ako poradca, ale len vo vzťahu k Meinl Bank.
•          Haščák hovorí, že dnes sa v Bruseli stretne premiér Dzurinda s rakúskym kancelárom Wolfgangom Schusselom, ktorý je nastavený aby tvrdo loboval za Two One (dovolávať sa spravodlivosti, pretože cena mala byť hlavný faktor pri privatizácii).
•          Malchárek poslal Prokopovičovi BNO list
•          Haščák sa snaží priamo finančne zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča s ktorým sa má stretnúť cez weekend (Prokopovič poslal Haščákovi sms, že sa s ním chce stretnúť).
Haščák popisuje Malchárkovi spôsob akým sa snaží v privatizácii bratislavského letiska zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča (volajú ho zmrzlinár). Prokopovič cez spoločnosť Novapharm, s.r.o. získal koncom roku 2004 na 5 rokov do prenájmu Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave (Penta Group skončila v súťaži druhá). Prokopovič je cez osoby Jana Steblová a Zbyhnev Stebel majoritným vlastníkom (66%) tejto spoločnosti. Minoritný podiel dal Prokopovič Doc. MUDr. Michalovi Ondrejčákovi, CSc., ktorý ošetroval Prokopovičovho chorého otca na rakovinu a Zbyhnevovi Stebelovi. Problémom spoločnosti je, že majú veľmi zle spravenú nájomnú zmluvu, nevedia to robiť, nemajú na výplaty, zdravotné poisťovne im vypovedajú zmluvy, železnice im zrušili dotácie a tak uvedený prenájom vlastne nemá hodnotu. Haščák ponúkol predstaviteľom Novapharm, s.r.o. 50 mil. Sk za uvedený prenájom (bez hodnoty). J&T už predtým ponúklo 20 mil. Sk. Haščák po čase zvýšil ponuku na 80 mil. Sk za zmluvu bez hodnoty, čo by malo vlastne predstavovať úplatok pre Prokopoviča. Haščák si ešte nie je istý, či Prokopovičovi vôbec niečo dá, pretože im Prokopovič robí problémy (nielen pri privatizácii letiska). Uvažuje o možnosti použiť na neho donucovacie prostriedky (kladivo) cez Dzurindu a Palacku. Malchárek odbočí od témy s tým, že J&T ho nemá rado, pretože nechce s nimi obchodovať. Peter Korbačka (J&T) ho sprostredkovane kontaktoval, či nemôžu urobiť aspoň obchod s budovou Ministerstva hospodárstva (MH by sa presťahovalo do priestorov J&T - pravdepodobne Presscentrum a odpredalo J&T uvolnenú budovu). Malchárek obchod odmieta a odmieta sa s predstaviteľmi J&T stretávať po hoteloch, keď sa nemôže na verejnosti stretávať ani s Haščákom.

Železnice /pravdepodobne privatizácia ŽS Cargo Slovakia. a.s./

Malchárek sa pýta Haščáka, či už železnice bežia. Haščák hovorí, že k železniciam si ešte niekedy v budúcnosti sadnú.

Nová politická strana


Haščák oznamuje Malchárkovi, že s partnermi z Penty prejednal vznik novej politickej strany a ako najvhodnejší predseda novej strany im vyšiel generálny riaditeľ STV Richard Rybníček. Pôvodne uvažovali aj nad Danielom Krajcerom z Markízy. Rybníček je z mediálneho hľadiska najvhodnejší (manažér roka), aj keď Peter Kuba mal s ním nejakú negatívnu skúsenosť. Teraz zháňajú o Rybníčkovi informácie. Rybníček pravdepodobne o svojej novej funkcii ešte nevie, zatiaľ ho ešte nekontaktovali. Rybníček má kontakty aj na KDH. Generálnym tajomníkom alebo generálnym manažérom novej strany bude bývalý riaditeľ SRo Jaroslav Rezník. Angažovanie Penta Group v novej strane bude navonok prezentované maximálne cez osoby Peter Kuba, minister kultúry Tóth a Malchárek, ktorí budú súčasťou užšieho vedenia novej strany. Nik sa nesmie dozvedieť, že Penta vlastní celú stranu. Politické veci má v Penta Group na starosti Jozef Špirko (Haščák je cez ekonomické), ktorý to bude celé koordinovať. Špirko sa s novým predsedom a manažérom strany bude stretávať maximálne raz mesačne aby sa neprevalilo prepojenie na Pentu. Otázne je pôsobenie Ľubomíra Lintnera v novej strane. Lintner uvažuje aj nad odchodom z politiky. Haščák si s Malchárkom dohaduje ďalšie stretnutie k novej politickej strane za účasti aj svojho spoločníka Jozefa Špirka, ktorý to preberie a za účasti Lintnera a ministra kultúry Tótha.
Potom sa ešte bavia všeobecne o politickej situácii. Malchárek rozpráva Haščákovi o ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý sa správa hystericky, na koaličnej rade šuškal Malchárkovi, že zmenu BNO stanov robí pre Sláva Haščáka. Zajac na rokovaní vlády predložil BNO materiál, ktorý vzápätí stiahol a následne opäť predložil. Správa sa ako zlodej, ktorý chce ukradnúť ale potom má výčitky svedomia a neukradne. Zajac sa bojí, že ho chce Dzurinda odvolať. Malchárek si to nemyslí. Malchárek ešte spomína, že ho navštívil nezávislý poslanec Herman Arvay, ktorý chcel od neho vianočnú odmenu. Bavili sa o výhražnom liste Arvayovi (medializované). Malchárek rozpráva o trestnom stíhaní, ktoré podal na Plus 7 dní za článok, že používa vládne vozidlo na súkromné účely. Haščák mu vysvetľuje mediálnu situáciu - napr. Nový Čas má 500 žalôb ročne, z ktorých musí zaplatiť 20 s čím počíta (cca niekoľko mil. Sk pri zisku 120 mil. Sk ročne). Kým niekto nevyhrá v spore nad médiami 100 - 200 mil. Sk, čím ich pošle do bankrotu stále budú písať také veci. Haščák navrhuje Malchárkovi aby zažaloval Plus 7 dní o 5 mil. Sk. Malchárek rozpráva aj o fondoch pod správou ministerstva hospodárstva. Situácia je taká, že všetky peniaze v Slovenskej agentúre na podporu cestovného ruchu na rok 2005 a 2006 sú už vyčerpané na uchádzačov, ktorý v minulosti vyhrali súťaže ale neboli na nich peniaze a Malchárek nemá z toho nič. Novú riaditeľku SACR Silviu Kollárikovú zaúkoloval, aby zmenila podmienky posudzovania žiadostí. Malchárek vysvetľuje Haščákovi svoju dennú agendu: zaoberá sa veľa s jadrom a personálnymi vecami. Oznamuje Haščákovi, že do Mochoviec dosadil Ľubomíra Suchého a vo Vojanoch je Maxim (má ho pod kontrolou Zolo - asi Varga).

GovCo. a.s.

Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že GovCo, a.s. (správa jadrovoenengetických zariadení, ktoré sa vyčleňujú zo SE) bude v budúcnosti po Slovenských elektrárňach najväčší biznis. Ide o štátom vlastnenú akciovú spoločnosť. Haščák sa pýta ako je to s emisiou akcií GovCo, a.s. Malchárek hovorí, že všetko čo mal podpísať podpísal a že to má na starosti jeho poradca Ľuboš Ševčík (ako všetky veci okolo elektrární). Na podrobnosti nech sa Haščák spýta Ševčíka. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že v GovCo, a.s. je v súčasnosti 3-členné predstavenstvo. Úkoluje Malchárka aby ho rozšíril na 5 členov. Zo súčasného predstavenstva má ponechať toho Miklošovho človeka a človeka z KDH. Okrem nich tam má dosadiť Vladimíra Rigásza (predtým SEPS) a dvoch ďalších ľudí aby mal väčšinu. Haščák sa už dohodol s Rigászom a dúfa, že bude fungovať v prospech jeho záujmov aj keď v minulosti spolupracoval s Blaškom. Malchárek navrhuje do predstavenstva GovCo, a.s. svojho účtovníka Braňo Gučík. Haščák nenamieta, pýta sa ho či to bude vedieť robiť. Smeje sa, že ho budú zase spájať s Martin Gučík, ktorý je partner Penty. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že okolo GovCo, a.s. sa strhne najväčšia lobistická mela za posledné roky a je tam potrebné dostať čo najviac ich ľudí (nielen do predstavenstva a dozornej rady ale aj do stredného a nižšieho manažmentu). Následne diskutujú akým spôsobom v parlamente pretlačia v ich prospech zákon o jadrovom účte. Malchárek hovorí, že niektorých poslancov bude vhodne motivovať.

Teplárne

Malchárek sa Schválenie privatizácie teplární nepôjde cez vládu, len cez FNM. Haščák sa následne pýta Malchárka na situáciu na ministerstve hospodárstva a medzi jeho poradcami. Malchárek hovorí, že dynamickí sú Ľubomír Ševčík (poradca pre privatizáciu dosadený Haščákom) a Dano Mihók. Ostatní 3 poradcovia sú nevýrazní. Ševčík ich všetkých úkoluje. Haščák poúča Malchárka ako má menežovať ľudí. Malchárek im má venovať viac času. Má ich chváliť. Malchárek má pocit, že celkovo sa situácia zlepšila. Haščák hovorí, že aj Ľubomír Ševčík mu hovoril, že má taký pocit. Malchárek rozpráva komu na ministerstve pridal na plate a komu dal odmeny a koľko. Sám hovorí, že sa ich snaží kúpiť. Nakoniec to nie sú jeho peniaze, ale štátne.
Cca 22.10 Malchárek odchádza. Pýta sa Haščáka či tu má auto. Haščák hovorí, že auto má na firme a odtiaľ pre neho prídu. Haščák hovorí, že zajtra doobeda Malchárkovi zavolá ako dopadol s Testim (ENEL).
Haščák zapína TV a pozerá reláciu SITO (minister zdravotníctva Rudolf Zajac vs tieňový minister zdravotníctva a podpredseda Smeru Pavol Paška). O cca 22.42 si Haščák telefonicky po anglicky dohaduje stretnutie pravdepodobne s Testim v hoteli Danube. Testi pravdepodobne navrhuje BNO objekt pri McDonalds (pravdepodobne na Hviezdoslavovom námestí) o 23.15. O cca 23.08 hod. Haščák odchádza.

Niekedy medzi 23. a 26.12.2005 (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák)
Na začiatku komunikujú Jirko Malchárek a Zoltán Varga. Neskôr prichádza Jaroslav Haščák. Spoločne rozprávajú o rokovaní v SEPS, kde majú problémy s predstavenstvom, ktoré nechce plniť ich príkazy (spomínajú starého pána asi za KDH). Ide o obchod za 6 mld. Sk, kde sa majú prostriedky presunúť do ENELu (privatizátor SE, a.s.). Predstavenstvo SEPS sa bojí a nechce ísť do obchodu. Podľa Malchárka jedinou možnosťou keď nemusia poslúchať rozhodnutia jeho, vlády SR a FNM je, keď ide o trestný čin. Varga odovzdáva Malchárkovi víno, ktoré mu z Košíc posiela Maxim za Vojany (pravdepodobne za dosadenie do riadiacej pozície v SE, a.s., o.z. elektráreň Vojany). Malchárek sa pýta Vargu, či je Maxim s ním nejaká rodina. Varga hovorí, že nie, že Maxim je švagrom jeho známeho. Malchárek sa pýta, či jeho rodinného známeho. Smejú sa, že Varga má veľkú rodinu. Varga hovorí, že pôjde za Maximom do Košíc opäť v januári. Predtým ale musí ešte s Haščákom dohodnúť aké obchody sa dajú robiť vo Vojanoch. Varga mení Haščákovi valuty. Všetci spoločne rozprávajú o Milošovi Stopkoví (Varga ho volá Ušatý), ktorý vypaľuje Tomáša Malatinského (Elektrovod, SEPS). Haščák hovorí, že ho cez BNO tajomníka kontaktoval predseda SMERu Róbert Fico s prosbou, aby Haščák cez Malchárka presadil pre Stopku zákazky v energetike, pretože Stopka sponzoruje politickú stranu SMER. Haščák to odmieta. Rozprávajú, že v prospech Stopku sa už angažovali aj poslanci Miroslav Ábelovský a Tibor Mikuš. Rozprávajú, že Stopka podpláca každého. V minulosti bolo cez Stopku financované HZDS. Cez Stopku išli nákupy v BNO štátom vlastnenom podniku, na ktoré si Stopka prihodil 15%. Zoltán Varga sa lúči a odchádza. Haščák a Malchárek začínajú prechádzať pripravenú agendu:

Slovenské elektrárne, a.s. (SE)

Malchárek sa pýta Haščáka či budú personálne zmeny v SE robiť v januári. Haščák prisviedča. Vysvetľuje Malchárkovi, že z technického hľadiska môže ENEL v SE meniť predstavenstvo najskôr až niekedy v auguste 2006 (keď ENEL preberie SE v apríli, tak sú tam ešte zákonné lehoty na protimonopolné konanie a zvolanie valného zhromaždenia). Haščákom dosadené osoby tak budú mať 8 mesiacov na činnosť v prospech ich záujmov. Haščák opäť potvrdzuje, že za gen. riaditeľa a predsedu predstavenstva je potrebné namiesto Rapšíka dať Miroslava Pikusa. Haščák sa v poslednom čase niekoľkokrát stretol s Gabrielom Palackom a dohodol sa s ním, že okrem Rapšíka a Šujanského (ekonomický riaditeľ SE) bude potrebné z predstavenstva SE, a.s. odvolať aj Pavol Ponca (obchodný riaditeľ SE). Náhradníka za Pavla Poncu má nájsť Igor Grošaft. Malchárek hovorí, že namiesto ekonomického riaditeľa SE Šujanského by dal BNO „Liptáka“. Haščák súhlasí. Haring, s ktorým Haščák pôvodne uvažoval namiesto Šujanského nie je prepojený na Pentu, robí im len konzultanta za 30 tis. Sk na mesiac a môže Liptákovi pomáhať (Haring je zamestnanec SE). Haščák hovorí, že by bolo dobré keby našli niekoho na miesto obchodného riaditeľa SE Pavla Poncu. Igor Grošaft by si ho osvojil a oni by mali 3 ľudí v 5-člennom predstavenstve. Malchárek navrhuje osobu zo SEPS, ktorú mu dohodil Pavol Konštiak. Nevie si ale spomenúť na jeho meno. Haščák hovorí nech mu meno pošle sms-kou. Haščák hovorí, že obchod na obstaranie informačného systému pre SE za 390 mil. Sk (pôvodne to malo byť 750 mil. Sk) je potvrdený (viď stretnutie Malchárek, Haščák z 15.12.2005). SE oslovia rokovacím konaním bez zverejnenia tri firmy, z ktorých vyberú firmu SAP. Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. BN spôsobom je v obchode zaangažovaný aj Michal Lazar. Malchárek sa pýta Haščáka akú úlohu hrajú v obchode maďari. Haščák potvrdzuje, že sú zaangažovaní a že z obchodu majú provízie aj Miroslav Wollner a Oszkár Világi. Haščák hovorí, že dal Ľubošovi Ševčíkovi (predseda DR SE) príkaz stopnúť všetky Wollnerove obchody v SE. Miroslav Wollner a Oszkár Világi robia v SE najväčšie podvody. Malchárek hovorí, že maďari boli v stredu u neho (Világi, Wollner, Szemet) a že im hovoril, že kým nebudú urobené dohody nebudú môcť pokračovať v svojej činnosti. Világi a Wollner sa údajne usmiali.

GovCo, a.s.

Haščák má ku GovCo pripravenú celú stratégiu a podrobný plán. Ku GovCu si sadnú nabudúce.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava. a.s. - SEPS
Haščák hovorí, že dohodnuté veci sa dejú. Obstarávanie informačného systému za cca 165 mil. Sk, z ktorého dostane Malchárek províziu bolo schválené (viď stretnutie Malchárek, Haščák z 15.12.2005). Ďalšie veci z investičného plánu SEPS rieši pracovná skupina zostavená Haščákom. Haščák ako príklad spomenul prebiehajúce obstarávanie od Siemensu za 170 mil. Sk.
Rozvodné závody — Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská energetika - VSE. SSE a ZSE
Haščák delí províziu za výber poradcu vlády SR na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a
priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií SSE a VSE, ktorým sa stala HSBC (viď stretnutie Malchárek, Haščák z 15.12.2005). Presná výška provízie ešte nie je stanovená, pretože závisí od ceny, za ktorú sa podarí predať 10% akcií rozvodných závodov na burze. Provízia sa bude pohybovať od 1 do 2,2 mil. EUR. Haščák mal k deleniu uvedenej provízie stretnutie s Gabrielom Palackom, ktorý súhlasil s rozdelením na tretiny - SDKÚ, Malchárek, funkcionári FNM (Bubeníková, Jurica, Grošaft). Privatizácia zvyšného balíka akcií ZSE bola v minulosti rozrobená maďarmi (SMK) a ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom. Provízia za priamy predaj zvyšného 41% balíka akcií ZSE (350 mil. EUR) od nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií ZSE) sa bude pohybovať okolo 1%, t.j. 3,5 mil. EUR. Haščák hovorí Malchárkovi, že SDKÚ (pravdepodobne Palacka) si myslí, že zo ZSE má províziu aj Malchárek, pretože vychádza Maďarom v ústrety. Za SMK má túto transakciu na starosti minister výstavby László Gyurovszky. Ohľadne privatizácie zvyšného balíka akcií SSE už Haščák niekoľkokrát rokoval s s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SSE Patrick Luccioni, s ktorým sa dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. Haščák rokoval aj s Luccioniho francúzskym šéfom Alemanom. Podľa ich vyjadrení má Electricité de France na svojom ústredí limit na provízie vo výške 1% z obstarávacej ceny akvizícii, t.j. 2 mil. EUR z predpokladanej ceny 200 mil. EUR za zvyšný balík akcií SSE. Haščákovi sa najprv podarilo s predstaviteľmi EdF dohodnúť navýšenie provízie na 2,5 mil. EUR z čoho 100 tis. EUR pôjde uvedeným predstaviteľom EdF. Neskôr dohodol navýšenie provízie na 3,1 mil. EUR s tým, že 2,5 mil. EUR bude vyplatených cez poradcu EdF pri uvedenej akvizícii a zvyšok (600 tis. EUR) bude vytiahnutých priamo zo SSE cez zmluvu na odber el. energie pre ZSNP Žiar nad Hronom, z ktorej Haščák vyberie peniaze cez obchod s akciami. Provízia za zvyšný balík akcií VSE vychádza približne v rovnakej výške ako pri SSE, t.j. 2-3 mil. EUR. Celkovo provízia za predaj zvyšných balíkov akcií SSE a VSE vychádza na 5 - 6 mil. EUR. Haščák mal pred pár dňami stretnutie s Gabrielom Palackom, s ktorým dohodol delenie provízie za predaj zvyšných balíkov akcií SSE a VSE: 40% pre Palacku (SDKÚ), 40% pre Malchárka a 20% pre funkcionárov FNM (Jurica, Bubeníková, Grošaft). Jurica a Bubeníková boli s uvedeným delením nespokojní, pretože celú robotu okolo predajov budú robiť oni. Palacka ich chápe ako svojich zamestnancov (Bubeníková, Grošaft) a podľa Palacku je otázne či by mali vôbec niečo dostať. Haščák navrhol Bubeníkovej a Grošaftovi možnosť, že im dá viac na úkor Palacku, ale musia si to vybaviť vnútri SDKÚ. Obidvaja odmietli a súhlasili s 20%. Haščák rozpráva o stretnutí s Gabrielom Palackom. Palacka bol rád, že Haščák pripravil ohľadne provízie dohodu na kľúč a on nemusí nič robiť. Palacka len poslal z Londýna Haščákovi číslo účtu, na ktorý má Haščák poslať peniaze. Palacka dokonca ani nechcel zvyšovať províziu od EdF vo výške 2,5 mil. EUR za SSE (Haščák neskôr vyrokovai 3,1 mil. EUR). Haščák hovorí, že toto je jeho 11-ty obchod s províziami za privatizáciu, ktorý robí s Palackom. Haščák navrhuje Malchárkovi, aby ako prejav dobrej vôle dal zo svojho podielu z provízie za SSE pre funkcionárov FNM ešte 2 -3 %. Malchárek súhlasí. Haščák zatiaľ nemal čas ohľadne provízie osloviť predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VSE Giestinga (zástupca nemeckého akcionára RWE Energy). Musí to robiť opatrne, pretože Giestinga nepozná tak dobre ako Luccioniho v SSE. Haščák žiada Malchárka aby mu na rokovania s Giestingom dal čas ešte do 10.-15.           januára 2006. Ak sa na zdržanie predloženia materiálu k privatizácii VSE bude vypytovať Ivan Mikloš, má mu Malchárek priamo povedať, že o tom rokoval Haščák s Palackom. Malchárek súhlasí, hovorí, že teda SSE dá do vlády prerokovať 11.januára a VSE pozdrží. Haščák navrhuje Malchárkovi možnosť robiť SMK problémy pri privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. Túto možnosť mu navrhli Bubeníková a Jurica z FNM. Hovorí všeobecne o priebojnosti Maďarov, o tom ako mediálne nie sú napádaní ako napr. SDKÚ, Penta alebo Malchárek, aj keď sa o ich podvodoch všeobecne vie. Haščák spomína správy zo SIS o činnosti Oszkára Világiho, ktoré má v počítači a ktoré kolujú po celom trhu a majú ich k dispozícii aj novinári. Haščák hovorí, že sa síce nevie o detailoch, napr. obstarávanie kondenzačných rúr cez Wollnera v SE, ale vie sa o          mnohých veciach, napr. o pozícii Štefana Czucza v Transpetrole. Verejná mienka sa ale len pomaly mení v neprospech SMK. Malchárkovi sa nechce robiť SMK v ZSE problémy. Hovorí o svojej zdedenej pozícii po Ruskovi a o záujme Ivana Mikloša, ktorý tiež presadzoval ZSE pre SMK v rámci vyriešenia koaličnej krízy. Haščák radí Malchárkovi, aby sa nenechal Maďarmi manipulovať. Haščák spomína príklad zmeny stanov, ktoré chcel presadiť v SE. S Világim sa dohodol, že nepotrebuje, aby Wollner súhlasil s touto zmenou, ale nemá ju napádať. Keďže Világi nedostal od Haščáka žiadne peniaze, Wollner uvedenú zmluvu napádal. Haščák hovorí všeobecne, že SMK keď nedostane žiadne peniaze ide proti všetkému. Haščák s Malchárkom sumarizujú a spoločne prechádzajú zoznam obchodov, z ktorých má Malchárek províziu. Nečítajú konkrétne obchody, hovoria len o províziách. Haščák spomína obchod zo SAP v SE, z ktorého má Malchárek 25 mil. Sk, ďalší BN obchod, z ktorého bola provízia 21 mil. Sk rozdelená na tretiny medzi Malchárka, Oszkára Viiágiho a KDH (Világiho a KDH ale ešte možno vynechajú), provízia Transpetrol, provízia 500 tis. EUR od Igora Grošafta (asi za obchod s OstElektra), provízia za poradcu pri rozvodoch, provízia za SSE a ďalšie obchody. Spolu ide o provízie pre Malchárka v hodnote cca 200 - 300 mil. Sk.

Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.

Malchárek sa pýta či dostane niečo za privatizáciu letiska. Haščák odpovedá, že sa spýta Joža (asi Oravkin, možno Špirko), ktorý riešil letisko. Malchárek sa pýta, či Jožo vyplácal za letisko Jozefa Juricu z Výkonného výboru FNM, ktorý bol člen privatizačnej komisie na letisko. Haščák hovorí, že na 99% Jožo vyplatil Juricu (Jožo mal v Pente na to špeciálny rozpočet). Malchárkovi sa to nepáči, pretože Jurica je jeho človek a nemal by byť vyplácaný mimo neho. To isté sa týka aj ďalších členov privatizačnej komisie za MH SR - Boris Balog a Peter Vlasatý (Malchárkov poradca), ktorí boli asi tiež vyplatení bez vedomia Malchárka. Haščák hovorí Malchárkovi, že sa na to spýta Joža a musí si to ešte premyslieť. Malchárek rozpráva ako pri privatizácii letiska zafungovala jeho spolupráca s Dzurindom. Hovorí tiež ako nahnali ministrovi dopravy Pavlovi Prokopovičovi strach cez začatie BN vyšetrovania v súvislosti s poradcom na privatizáciu letiska. Uvedeným vyšetrovaním vydierali Prokopoviča. Vyšetrovanie voči Prokopovičovi teraz zastavia cez BN osoby z protikorupčného úradu PPZ SR, ktoré pracujú pre Zoltána Vargu. Malchárek rozpráva o komunikácii s ministrom dopravy Pavlom Prokopovičom. Podľa neho je Prokopovič zmierený s výsledkom privatizácie letiska. Haščák je nahnevaný, že Prokopovičovi ľudia v privatizačnej komisii (Branislav Kvasnica, Vladimír Drozda) do poslednej chvíle bojovali za J&T. Malchárek si myslí, že s hlasovaním svojich ľudí mal problém aj Prokopovič. Jeho ľudia boli podplatení J&T a museli za nich hlasovať. Prokopovič je ale pripravený rešpektovať výhru konzorcia Two One (Penta). Haščák hovorí Malchárkovi ako Prokopoviča riešili v otázke privatizácie letiska Dzurinda a Mikloš. Haščák sa pýta Malchárka aký má z Prokopoviča pocit a či si zaslúži 20 mil. Sk, ktoré mu chcú dať pri ukončení privatizácie letiska. Malchárek hovorí, že Prokopovič sa potešil a neočakáva z jeho strany žiadne problémy. Malchárek chce vedieť ako sú riešení jeho poradcovia. Haščák hovorí Malchárkovi koľko dal Malchárkovým poradcom za to, že vôbec išli k nemu robiť poradcov (za 30 - 50 tis. Sk plat by nerobili). Ľubošovi Ševčíkovi dal 3 mil. Sk, Petrovi Vlasatému a BNO Jakub po 2 mil. Sk. 1 mil. Sk dostali na začiatku, zvyšok dostanú na konci činnosti na MH SR v septembri 2006 (odrátajú sa im z toho tamtiémy). Malchárek chce vedieť či dostávajú od Penty niečo aj za hlasovanie v privatizačných komisiách. Haščák hovorí, že Jurica dostal a Vlasatého musí ešte preveriť. V zásade si ale Haščák myslí, že aj Malchárek by za hlasovanie jeho ľudí (z MH SR, Jurica) v privatizačných komisiách mal niečo dostať.

Poslanci NR SR

Haščák sa pýta Malchárka, aký má dojem z vývoja jeho poslaneckého klubu a či sa ho niekto nebude snažiť odvolať. Haščák vidí zväčšené riziko erózie Malchárkovho poslaneckého klubu z dôvodov vzniku novej strany, deštruktívneho pôsobenia ministra Rudolfa Zajaca v strane a blížiacich sa parlamentných volieb. Podľa Haščáka začnú poslanci z týchto dôvodov na Malchárka vyvíjať tlak. Haščák káže Malchárkovi, aby s nimi začal komunikovať, aby všetkým poslancom dal ešte nejaké peniaze a aby im hlavne veľa nasľuboval („uvaril ich na sľuboch“). Začínajú prechádzať jednotlivých poslancov: Stanislav Kropilák - Malchárek hovorí, že Pavol Rusko Kropilákovi sľúbil
2 + 2 mil. Sk za každý rok pôsobenia v parlamente. Od Ruska Kropilák nakoniec nedostal nič, dostal zatiaľ 2 mil. Sk od nich. Pred Vianocami bol Kropilák za Malchárkom a pýtal peniaze. Malchárek mu povedal, že zatiaľ nič nevyrobil, ale dá mu teraz 0,5 mil. Sk zo svojich. Kropilák to odmietol. Dohodli sa, že Malchárek do konca januára niečo vyrobí a potom mu dá. Kropilák okrem toho na svoj basketbalový klub dostáva rádovo stotisícové sponzorské príspevky od podnikov v rezorte hospodárstva (Transpetrol, Slovenské elektrárne). Malchárek hovorí, že do konca volebného obdobia dá Kropilákovi ešte 2 mil. Sk. Zo strany Kropiláka nevidí Malchárek žiadne nebezpečenstvo. Jozef Heriban - Malchárek má pre neho 1 mil. Sk v aute, ktoré mu odovzdá hneď po tomto stretnutí. Heriban nie je problematický. Peter Bíroš - pre Malchárka je problematický, tiež sa hlásil pred Vianocami u Malchárka o peniaze. Malchárek ho nevie odhadnúť. Bíroš podľa Malchárka inklinuje k SDKÚ. Haščák hovorí, že tam nemá šancu. Haščák hovorí, že Bíroša ukočírujú cez Michala Lazara a SAP (pravdepodobne obstarávanie informačného systému v SE). Jozef Elsner - pre Malchárka je problematický. Podľa Malchárka je to čistý „žolďák“, t.j. ide tam, kde mu dajú viacej. Ján Drgonec - podľa Malchárka je to duševne chorý človek. Malchárek vybavil na MH SR lukratívne miesto pre jeho manželku. Drgonec ďakoval Malchárkovi aj Dzurindovi. Drgonec dostane koncom januára od Malchárka ešte súhlas na peniaze na BN pozemky. Malchárek ale nevie vylúčiť, že s ním o pár mesiacov nebudú opäť problémy. Rudolf Chmel - je stále neuspokojený. Snažil sa už cez Malchárka umiestniť 3 ľudí do štatutárnych orgánov štátnych podnikov. V jednom prípade mu Malchárek vyhovel, keď dal jeho človeka do dozornej rady Transpetrolu. Ďalšie 2 osoby sú v súdnom spore s energetickými podnikmi, do ktorých ich chcel Chmel presadiť a sú na ne podané trestné oznámenia. Malchárek sa smeje, že Chmel vyberá tých ľudí asi z basy. Podľa Malchárka má Chmel nereálnu predstavu, že cez týchto ľudí zarobí na stomiliónových obchodoch cca 50 mil. Sk. Podľa Malchárka na to nemá. Miroslav Ábelovský - pre Malchárka je problematický a nevyspytateľný. Nemajú ho pod kontrolou. Ábelovský tlačí personálne nominácie od Miloša Stopku do Slovenských elektrární a SEPS. Malchárek odmieta tieto nominácie. Ábelovský bude na výplatnej listine za tie pozemky (pravdepodobne KIA). Ábelovský urobil Malchárkovi BN problémy u premiéra SR. Malchárek nemá rád Ábelovského. Herman Arvay - tiež bol pred Vianocami u Malchárka pýtať peniaze. Malchárek hovorí, že Arvay nie je problematický. Smeje sa, že keď mu dá v januári 0,5 mil. Sk tak mu bude slúžiť do konca života. Karol Džupa - dostal od Haščáka 4 mil. Sk. Inklinuje k R. Zajacovi. Bude poslúchať. Haščák mu platí ešte 30 tis. Sk mesačne ako konzultantovi Penty. BN poslanec (pravdepodobne Karol Kolesár) - dostal od Haščáka 6 mil. Sk. Bude absolútne poslušný. Ladislav Polka - nie je problematický. Róbert Nemcsics - zaplatil ho tiež Haščák. Haščák sa pýta či má Nemcsics na Malchárka požiadavky. Malchárek hovorí o Nemcsicsových návrhoch na problematické a nereálne obchody s pozemkami cez MH SR a dodávky ropy pre SŠHR, ktoré Malchárek odmieta. Malchárek si ale nemyslí, že by ho Nemcsics chcel odvolávať. Iveta Henzélyová - nie je problematická Bohumil Hanzel (SMER) - je problematický. Malchárek mu sľúbil, že mu predá veľké pozemky SPP v Trenčíne za 40 Sk/m2. Malchárek tvrdí, že len keď to hneď predá, tak zarobí 100 mil. Sk. Hanzel chce okrem toho subdodávky na ASSET pre SAP v SE v hodnote 50% zákazky v hodnote 390 mil. Sk o čom sa už údajne bavil aj s Haščákom. Haščák hovorí, že to nie je pravda, že sa síce s Hanzelom stretol, ale bavili sa o subdodávkach pre ILS čo je BN systém v zdravotníctve, ktorý sa presadí cez ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Haščák na konci uzatvára debatu o poslancoch s tým, že Malchárek sa má s poslancami viacej stretávať a spoluprácu má založiť viac na sľuboch ako na vyplácaní hotovosti. Spoluprácu cez sľuby má viesť spôsobom cez nápady a pridanú hodnotu zo strany poslancov. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že ak bude sľuby stavať na vlastnej aktivite poslancov, tak 99% sľubov nebude musieť splniť, pretože poslanci sú neschopní a sami nebudú vedieť obchody dotiahnuť do konca. Rozprávajú o deštruktívnom pôsobení ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca v ich poslaneckom klube. Haščák hovorí, že s tým už nič neurobia, že to musia rešpektovať. Haščák sa venuje psychoanalýze Zajaca už dlhodobo. Je to veľký intrigán, ktorý keď má pocit, že mu niečo uniká (vznik novej strany), tak je veľmi nervózny. Najdominantnejšími osobami v strane sú Rudolf Zajac a Jirko Malchárek. Malchárek sa pýta Haščáka ako to vyzerá s tou Malchárkovou zahraničnou firmou. Malchárek chce založiť už aj slovenskú firmu. Haščák hovorí, že zahraničná už je založená, že sa začnú venovať aj slovenskej. Ide pravdepodobne o systém prepierania Malchárkových provízií. Do leta to má byť hotové. Malchárek hovorí Haščákovi, že majú ešte jedno voľné miesto v predstavenstve SPP. Haščák mu niekoho zoženie. Haščák sa pýta na spoľahlivosť „Liptáka“ v predstavenstve SE. Malchárek sľubuje, že s „Liptákom“ nebudú problémy. Malchárek hovorí o svojich súkromných problémoch. Priateľka Mária mu našla v mobile sms-ky od jeho mileniek a majú tichú domácnosť. Haščák sa pýta Malchárka či s ňou chce mať deti. Malchárek odpovedá, že nie. Haščák mu radí že ak nechce mať s ňou dieťa, nemá si ju brať a má ju nechať. Malchárkova priateľka má na Malchárka vlastnícke nároky a žiarli. Stanovila mu termín svadby na 26. februára. Bavia sa o tom 20 min. Haščák radí Malchárkovi, že citlivých ľudí (v biznise i súkromí) nikdy nemá mať v mobile pod pravými menami. Rozprávajú o neschopnosti štátnej tajomníčky MH SR Evy Šimkovej. Haščák sa pýta Malchárka aký má pocit z Dzurindu. Malchárek hovorí, že Dzurinda s ním takmer vôbec nekomunikuje. Dzurinda už žije voľbami a nechce mať problémy. Malchárek si na rozdiel od Zajaca a Tótha nemyslí, že Dzurinda po nich ide. Malchárek si myslí, že Dzurinda bude po parlamentných voľbách skladať vládu. Haščák súhlasí. Malchárek by dal milión korún keby mu aspoň raz Dzurinda povedal, že je rád, že došlo k výmene na poste ministra hospodárstva. Haščák sa pýta, či vie Malchárek niečo o Ruskovi. Malchárek tohto veľa nevie. Od člena prezídia FNM Plechla, ktorý stále patrí k Ruskovi vie, že Rusko sa správa čudne. Hovoria o ponechaní Repčíka a Ruskovej manželky v TV Markíze. Malchárek sa stretol s prezidentom FNM SR Jozefom Kojdom. Malchárek mu povedal, že on nemá záujmy v Bratislavskej teplárenskej, a.s. (BAT). Pre neho je len dôležité aby z BAT odvolali Plechla a Ponevského a aby nešikanovali Malchárkovho brata (pravdepodobne zamestnanec BAT). Ostatné veci okolo obchodov v BAT si má Kojda dohodnúť s budúcim vlastníkom BAT, t.j. s Haščákom. Dohodli sa, že si nebudú robiť problémy.

Haščák odchádza 26.12.2005 na lyžovačku do Francúzska. Vrátil sa 2.1.2006 o 21.30 hod. Malchárek tiež ide cez sviatky s rodinou na lyžovačku do Rakúska. Lúčia sa a odchádzajú.

5.1.2006 (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák)
17.22 hod.-19.10 hod
Na začiatku rozprávajú cca 5 minút o lyžovačkách (Haščák - Francúzsko, Malchárek -          Rakúsko). Malchárek sa pýta Haščáka či bol lietadlom. Haščák mu podráždene odpovedá: „Čo ťa do toho.“ Začínajú rozprávať o materiáloch, ktoré predloží Malchárek na zasadnutí vlády SR v 3. týždni v súvislosti s privatizáciou letísk v Bratislave a v Košiciach. Minister privatizácie Prokopovič usporiada v pondelok 9.1.2006 k privatizácii letiska tlačovú konferenciu. Malchárek sa pýta Haščáka, či je v súvislosti s mediálnymi atakmi voči privatizácii letiska Bratislava predseda SMERu Róbert Fico financovaný konkurenciou alebo sa zošalel. Haščák odpovedá, že sa zošalel. Haščák dáva Ficove vyjadrenia o zrušení privatizácie letiska do súvislosti s odmietnutím zákaziek v energetike pre Miloša Stopku - Euro-building (viď stretnutie Malchárek, Haščák medzi 23.12.2005 a 26.12.2005). Haščák to chápe ako otvorený útok Fica proti Penta Group. Haščák už nad Ficom zlomil palicu. Haščák sa s Ficom stretol v súvislosti s odstúpením Maroša Kondróta (SMER) z privatizačnej komisie na letisko. Fico mu sľúbil, že Pentu nebude napádať a že bude len proti privatizácii letiska všeobecne, čo vzápätí nedodržal. Haščák aj Malchárek sú presvedčení, že Ficove vyjadrenia o zrušení privatizácie letiska vyzneli pre Fica kontraproduktívne (znárodnenie). Haščák si myslí, že jeho vzťah s Róbertom Ficom skončí otvoreným konfliktom (čaša už pretiekla). Haščák si myslí, že keby sa po parlamentných voľbách dostal ku moci Fico, tak ich (PENTU) bude trestne stíhať. Haščák chce zničiť SMER. Chce založiť BN združenie, do ktorého pred parlamentnými voľbami dajú 20 — 30 mil. Sk na reklamnú kampaň proti Ficovi. Haščák dá 10 mil. Sk zo svojich vlastných peňazí. Haščák si uvedomuje, že uvedenou kampaňou môže Smeru reálne zobrať maximálne 2% hlasov, ale stojí mu to za to, pretože 2% môžu byť pri zostavovaní budúcej vlády kľúčové. Haščák rozpráva Malchárkovi o naivite SDKÚ vo vzťahu k SMERu. SDKÚ (Palacka) si myslí, že piati pravicoví akcionári SMERu nedovolia SMERu v prípade zostavovania vlády po parlamentných voľbách zmeniť pravicové reformy zrealizované SDKÚ. Haščák hovorí, že uvedená predstava je naivná, že pravicoví akcionári SMERu potrebujú kradnúť, reformy sú im ľahostajné a napríklad Poór určite rád vymení post ministra dopravy za napr. aj 80% daň z príjmu. Ďalšou Palackovou nereálnou predstavou je, že po parlamentných voľbách kúpia niektorých poslancov SMERu. Haščák uvádza, že piati akcionári SMERu to majú dobre ošetrené (piati akcionári majú priamo po päť poslancov, venujú sa aj ostatným). Budú sa možno dať kúpiť 1-2 poslanci ale určite nie 10 ako si možno myslí Palacka. Haščák hovorí, že o SMERe má určite lepšiu predstavu ako vedenie SDKÚ. Haščák sa stretáva s Flašíkom, s Poórom, Glváčom a aj s Ficom a vie ako rozmýšľajú. Haščák odovzdáva Malchárkovi 600 tis. Sk pre BN chalanov. Projekt NPS (skratka pre Nová politická strana) Haščák chce vedieť Malchárkov názor na projekt NPS. Diskutujú o politickej budúcnosti Jirka Malchárka. Dochádzajú k záveru, že Malchárek má v podstate 3 možnosti:
- pridať sa k SDKÚ, pozícia ministra v prípade zostavovania budúcej vlády za účasti SDKÚ je nereálna, problematické pre Haščáka bude už len presadiť v SDKÚ Malchárka na miesto poslanca NR SR po čom ani Malchárek netúži. Malchárek hovorí, že s Dzurindom nerobí obchody a v podstate mu nemá čo ponúknuť. Malchárek sa sťažuje, že od Dzurindu sa nedočkal žiadnej vďaky za to, že parlament funguje, aj keď celú robotu pri odvrátení krízy urobili oni (Haščák, Malchárek). Dzurinda sa od Malchárka dištancuje a pritom od Palacku vie čo v prospech zachovania vládnej koalície urobil Malchárek. Obchody s Dzurindom robí nepriamo (cez Palacku) Haščák.   Malchárek hovorí, že jeho pozícia v SDKÚ by mohla byť lepšia keby robil obchody priamo s Palackom, s ktorým by sa mohol zblížiť. Haščák mu hovorí, že konkrétne s Palackom by sa tak ľahko nezblížil. Haščák hovorí o Palackovi ako o "studenom čumáku", s ktorým spolupracuje 6 rokov, urobil s ním 7-8 veľkých obchodov a napriek tomu k ich zblíženiu došlo až na posledných 2 stretnutiach. - založiť NPS, najlepšia by bola možnosť, aby nová parlamentná strana získala vo voľbách nad 5% hlasov a dostala sa do parlamentu, čo ale nevidia reálne. V prípade prieskumov pred voľbami na úrovni 0,5 - 3% hlasov by mohli ponúknuť pred voľbami fúziu z SDKÚ výmenou za pozíciu v exekutíve. Obidvaja sa ale obávajú aby projekt NPS nevyšiel úplne na smiech (Haščák prirovnáva k 0% hlasov Jaroslava Wolfa v minulých voľbách). Haščák navrhuje aby sa Malchárek na projekte NPS aj finančne podieľal. Malchárek hovorí, že to závisí od toho, koľko zarobí na províziách vo funkcii ministra. Ak by zarobil 500 mil. Sk, tak na NPS dá 50 mil. Sk. Ak zarobí len 200 mil. Sk tak by finančne do projektu NPS nešiel. Haščák hovorí, že si vie predstaviť alternatívu, že celý NPS bude financovať on (Haščák). Obidvaja sa zhodujú v tom, že ak nezoženú nové tváre, tak NPS bude neúspešná. Haščák hovorí, že za 10 mil. Sk ponúkol funkciu v novej strane veľvyslancovi SR pri EÚ Marošovi Ševčovičovi, s ktorým sa dobre pozná. Ševčovič ponuku odmietol. Rozpráva aj o prof. Sivákovi (vzdal sa nedávno funkcie v BAT po zverejnení jeho prepojení na Pentu), ktorého sa do politiky okrem neho snažili získať aj Dzurinda a Fico. Haščák hovorí, že PENTA má v zásade 2 motivácie na novú politickú stranu: chce ukradnúť hlasy najmä SMERu a chce od novej strany pozíciu ministra zdravotníctva. Haščák už má pripravených 6 ľudí, z ktorých vyberie ministra zdravotníctva. Haščák si myslí, že v novej vláde bude veľmi ťažké kúpiť si funkciu ministra zdravotníctva, a preto potrebuje vlastnú stranu. Rozoberajú smerovanie NPS, ktorá by mala byť strana stredu, pragmatická a nemala by sa profilovať ako pravicová, resp. liberálna strana ako chce minister kultúry Tóth (tiež s ním v novej strane rátajú). Táto strana by mala uberať percentá najmä SMERu. Hovoria tiež o možnej mediálnej komunikácii. Rozoberajú, akým spôsobom dosiahla Martináková a Slobodné Fórum (SF) taký mediálny priestor. Haščák Malchárkovi vysvetľuje ako sa dá za malé prostriedky urobiť relevantná politická strana. SF je jednoosobová strana z hľadiska predstaviteľov (Martináková) a aj z hľadiska financovanie (Peter Lukeš). Podľa Haščáka dal majiteľ Slobodného Fóra Peter Lukeš na chod SF zatiaľ len cca 10 mil. Sk. Lukeš je obrovský žid a všetkých v SF drží nakrátko. Mediálny priestor v televízii JOJ a TA3 pre Martinákovú získal Lukeš pravdepodobne zadarmo po dohode s Kmotríkom, s ktorým má dobré vzťahy. Mediálny priestor v ostatných médiách pre Martinákovú je pre Haščáka záhadou. Vysvetľuje si to tým, že Martináková je výrazná a konfliktná žena, čo priťahuje médiá. Debatu o NPS uzatvára Haščák s tým, že projekt je veľmi rizikový, on môže prísť o vložené peniaze, Malchárek o svoju tvár (prirovnáva k Ivanovi Šimkovi). Haščák verí projektu NPS na 40%, Malchárek na 30%. Zhodli sa, že v krátkom čase bude potrebné urobiť konečné rozhodnutie či do projektu NPS ísť alebo nie. Hovoria o nereálnej a dlhotrvajúcej možnosti zmeny mediálneho imidžu Malchárka, pričom Malchárek by musel Pente škodiť. Haščák odbočí a hovorí o jeho nápade rozšíriť informáciu, že Haščák je s Ficom v konflikte len naoko a po voľbách chcú spolu robiť. Prihlásením sa Haščáka k Ficovi by mu Haščák mohol najlepšie škodiť. Prispievajú k tomu aj faktory ako všeobecne známa skutočnosť, že Penta dala v minulosti SMERu nejaké peniaze (oficiálne 1 mil. Sk). - Malchárek navrhol možnosť, že by pri vyjednávaní z BN Rusom, zastupujúcim Rusneft, ktorý ide kúpiť Transpetrol dohodli, aby bol Malchárek po parlamentných voľbách predseda predstavenstva, resp. prezident Transpetrolu (podobne ako bývalý nemecký kancelár Schroder v spoločnom podniku s Rusmi). Haščák to vidí ako reálne, Rusovi to bude jedno kto tam bude, ale nedalo by sa to zmluvne po právnej stránke zaručiť (jedine cez vlastnú zmenku). Malchárek by sa okrem funkcie v Transpetrole venoval svojim investíciám, ktoré bude rozvíjať z peňazí za provízie vo funkcii ministra. Haščák má už pre neho pripravený jeden zaujímavý investičný projekt. Malchárek hovorí Haščákovi, že sa náhodne v hoteli
stretol s Martinom Romanom (generálny riaditeľ ČEZ). Roman mu povedal, že ešte nezložili zbrane a chcú zvrátiť privatizáciu Slovenských elektrární v ich prospech. Malchárek mu povedal, že privatizácia v prospech ENEL sa nedá zvaliť len na Ruska, že by to musel zvaliť na celú vládu, ktorej je súčasťou, a preto Malchárek nevidí priestor na revíziu rozhodnutia vlády o privatizácii SE. Malchárek hovorí o namyslenosti Romana na rozdiel napr. od Haščáka, ktorý sa drží pri zemi. Haščák hovorí, že je to dané kultúrou akú si vo firme zavedú. V Pente majú kultúru správania sa k zamestnancom ako k partnerom. Malchárek sa pýta ako má rozdeliť províziu 2,5 mil. Sk od Ballymore Properties za tú cestu (výstavba na nábreží v zóne Pribinova pri novostavbe Národného divadla). Haščák mu radí dať Zoltánovi Vargovi 200 tis. Sk a zvyšok rozdeliť na polovicu medzi Malchárka a ministra kultúry Františka Tótha.

Východoslovenská energetika - VSE
Haščák dohodol stretnutie s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom VSE Hansom Giestingom (zástupca nemeckého akcionára RWE Energy) ohľadne provízie za doprivatizáciu zvyšných akcií VSE na štvrtok 12.1.2006. Haščák sa dohodol s Jožom Juricom, že materiál o privatizácii VSE na rokovanie vlády 11.1.2006 zaradia (aj keď pôvodne uvažovali o jeho pozdržaní - viď stretnutie Malchárek, Haščák medzi 23.12.2005 a 26.12.2005). Giestingovi na stretnutiach naznačia, že síce materiál cez vládu prešiel, ale to nič neznamená a že kým nezaplatí províziu, tak predaj bude blokovaný na FNM, ktoré nebude vo veci konať. Vo štvrtok 12.1.2006 má Giesting o 11.00 hod. najprv stretnutie na FNM (Jozef Jurica - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM), potom o 16.00 stretnutie s Haščákom a nakoniec o 17.00 stretnutie s Malchárkom. Všetci traja mu nepriamo diplomatickým jazykom budú komunikovať vyššie spomenutú požiadavku na províziu minimálne vo výške 1 % z objemu obchodu (200 mil. EUR). Aby to nevyzeralo ako vypaľovanie, Haščák má na stretnutie s Giestingom pripravené ďalšie dve zástupné témy ako kamufláž - možné partnerstvo VSE a Penta Group pri privatizácii Košickej teplárne - TEKO (aj keď ich už raz VSE odmietli a Penta a aj VSE chcú ísť do privatizácie TEKO sami, resp. VSE možno s SPP) a projekt nového Paroplynového cyklu (PPC) v Košiciach (pôvodne chcela Penta zrealizovať projekt s U.S. Steel, ktorý ale do toho s Pentou nechce ísť, chce si to postaviť sám). Malchárek sa pýta Haščáka či podľa jeho názoru budú Nemci (RWE Energy) ochotní zaplatiť províziu. Haščák je presvedčený, že áno, že pri prvotnej kúpe 49% akcií VSE s nimi neboli problémy a províziu zaplatili (dohodu o provízii s nimi vtedy robil vtedajší štátny tajomník MH SR Ján Sabol). Haščák hovorí, že jediným prípadom, keď mal problémy so zaplatením provízie za celú jeho biznis kariéru bol taliansky ENEL pri privatizácii Slovenských elektrární. Haščák hovorí všeobecne o svojej privatizačnej taktike oslovenia celej konkurencie s ponukou na spoluprácu s cieľom vytiahnuť z konkurencie čo najviac informácii. Túto taktiku už niekoľkokrát úspešne použil. Poradca na predaj zvyšných balíkov všetkých troch rozvodných závodov a Stredoslovenská energetika – SSE Provízia za Poradcu na predaj zvyšných balíkov všetkých troch rozvodných závodov a za SSE je v poriadku. Nie sú žiadne problémy a procesy bežia tak ako bolo dohodnuté na predchádzajúcich stretnutiach (viď stretnutia Malchárek, Haščák 15.12.2005 a medzi 23.12.2005 a 26.12.2005).

Slovenské elektrárne, a.s. (SE)

Haščák hovorí o včerajšom stretnutí s Testim (ENEL) ohľadne privatizácie SE a problematických zmlúv so Slovalco a GovCo. (viď stretnutia Malchárek, Haščák 15.12.2005). Vo veci možnej provízie za ústup Malchárka zastupujúceho štát voči ENELu pri rokovaniach zatiaľ výrazne nepokročili. Záujem Penty je výhodne predať PPC Slovenským elektrárňam (ENELu). Haščák vysvetľuje Malchárkovi teóriu čistej súčasnej hodnoty (Net Present Value) PPC. V Penta Group pri výpočte čistej súčasnej hodnoty investičných projektov používajú diskontnú sadzbu 30% p.a., čo je minimálna hranica ziskovosti investičných projektov Penty. Haščák to dokumentuje na príklade PPC, keď pre neho predaj PPC za 3,7 mld. Sk od hocijakého iného záujemcu v súčasnosti má vyššiu cenu ako 5 mld. Sk za predaj na konci roku 2006 pre SE (ENEL). Malchárek nechápe princíp čistej súčasnej hodnoty. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že chce súčasné problémy so zmluvami SE so Slovalco a GovCo využiť na navýšenie ceny za PPC. Bez ohľadu na to či sa podarí navýšiť cenu za PPC z titulu ústupkov Malchárka pri zmluvách SE s Slovalco a GovCo, Malchárek dostane nejakú províziu, pretože na projekte PPC dlhodobo participoval. Otázna je len výška Malchárkovej provízie. Ak sa im s ENELom podarí dohodnúť navýšenie ceny za PPC z titulu ústupkov Malchárka pri zmluvách SE s Slovalco a GovCo, väčšina z tohto navýšenia pôjde Malchárkovi. Pre Malchárka je tak mimoriadne zaujímavé navýšenie ceny PPC už len napr. o 100 mil. Sk na 5,1 mld. Sk. Malchárek sa s Haščákom dohodol, že sa niekedy cez weekend stretnú s Contim (prezident ENEL) v nejakom hoteli vo Viedni. Obávajú sa aby to nevypadalo ako požadovanie výpalného a majú obavy z povahy Talianov, ktorí odmietajú provízie. Chcú aby to vyznelo ako láskavosť za láskavosť a nie ako obchod za obchod. Hovoria aj o možnosti pomôcť ENELu pri schvaľovaní potrebnej energetickej legislatívy v NR SR. Malchárek na záver položartom navrhuje možnosť zrušiť privatizáciu SE v prospech ENELu a predať SE ČEZu. Haščák

hovorí, že keby teraz ponúkli ČEZu PPC za 6,5 mld. Sk s tým, že zrušia privatizáciu SE v prospech ENELu, tak by to ČEZ hneď kúpil, ale je otázne či by Malchárek s Haščákom dokázali reálne presadiť zrušenie privatizácie SE v prospech ENELu a privatizáciu SE v prospech ČEZ by už do konca volebného obdobia nestihli. Lúčia sa a odchádzajú.
6.1.2006 (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák) 15.57 hod.-18.42 hod.
Na začiatku rozprávajú o zdravotných problémoch (Malchárka seklo v krížoch), udržiavaní hmotnosti a o plese v opere. Haščák rozpráva všeobecne o nemožnosti odhadnúť ceny energie do budúcnosti. Ako príklad uvádza, že oni uvažovali na tento rok s cenou el. energie okolo 30 EUR za 1 MWh a v skutočnosti bola okolo 40 EUR. Uvedený rozdiel urobí v hodnote BAT 400 mil. Sk, čo môže byť rozhodujúce pri stanovovaní výšky ponúk na privatizáciu teplární. PENTA si na analýzu vývoja cien energií najala BN externú firmu, ktorej teraz zaplatil Haščák 8 mil. Sk. Minulý rok PENTA z titulu nesprávnych odhadov cien el. energie, tepla, ropy a kurzov stratila 150 mil. Sk. Začínajú prechádzať pripravenú agendu: Projekt NPS (skratka pre Nová politická strana)
Haščák hovorí, že keby mali na NPS 3-4 roky tak projekt NPS podľa jeho názoru vyjde. Hlavným problémom je, že im zostáva len 8 mesiacov do volieb. Malchárek hovorí, že by v novej strane chcel mať právo veta. Malchárek sa obáva problémov v komunikácii s ministrom kultúry Františkom Tóthom (tiež má byť v novej strane). Haščák navrhuje aby bol Malchárek v NPS šedá eminencia. Malchárek si pochvaľuje komunikáciu ohľadne NPS s Jozefom Špirkom z Penty. Haščák vysvetľuje Malchárkovi systém fungovania spolupráce v Pente: aj keď on vlastní 32,2% akcií Penty a Jozef Špirko 1,08% akcií tak ho berie ako seberovného a v investičnej komisii aj v dozornej rade Penty majú každý jeden hlas. Malchárek vysvetľuje, že by na užšie vedenie NPS mali mať páky aby ich vedeli ukočírovať a aby im nerobili problémy. Hovorí, že sú v úplne inej pozícii ako oní. Malchárek a Haščák môžu projektom NPS stratiť peniaze (Penta) a tvár (Malchárek), kým minister kultúry František Tóth nemá čo stratiť a Jaroslav Rezník a Peter Kuba budú za NPS platení a v prípade neúspechu NPS môžu robiť čokoľvek iné. Predsedu NPS ešte stále nemajú (zdá sa, že od Rybníčka ako predsedu NPS upustili). Dohodli sa, že si k tomu ešte v nedeľu o štvrtej sadnú s Jožom Špirkom.

Slovenské elektrárne. a.s. (SE)

Aj v predstavenstve a aj v dozornej rade SE je už schválený projekt informačného systému pre GovCo, a s. za 170 mil. Sk, ktorý dodá americko-izraelská firma NESS Technologies. Obchod riadil za Pentu Peter Benedikt. Provízia z obchodu na rozdelenie je 21,5 mil. Sk. Haščák to pôvodne plánoval rozdeliť na tretiny (Világi, Malchárek, Grošaft) ale nestihol to oznámiť Világimu a Grošaftovi. Haščák sa pýta Malchárka či má dať všetko Malchárkovi, alebo ako prejav dobrej vôle dajú niečo aj Világimu a Grošaftovi. Malchárek sa pýta či to nie je lacné gesto. Haščák reaguje, že teda všetko pôjde Malchárkovi. Haščák uznáva, že Világi by takéto gesto neocenil (myslel by si, že Malchárek má z toho 50 mil. Sk). V predstavenstve SE prešlo už obstarávanie informačného systému za 390 mil. Sk, v ktorom má vyhrať SAP (viď stretnutia Malchárek, Haščák z 15.12.2005 a medzi 23.12 a 26.12.2005). Malchárek má dostať z obchodu províziu 25 mil. Sk. Haščák nevie aký je celkový rozpočet na provízie v tomto obchode, ale participujú aj Maďari. 25 mil. Sk pre Malchárka je ale podľa Haščáka primerané. Haščák mal s obchodom nejaké problémy. Musel sa 5 — 6 krát stretnúť s Michalom Lazárom, ktorý k nemu v stredu alebo štvrtok pred Vianocami priviedol aj generálneho riaditeľa SE Rapšíka. Rapšík chcel od Haščáka počuť, že s obchodom nebudú v dozornej rade SE problémy. Haščák mu potvrdil, že pokiaľ to bude do 400 mil. Sk a budú oslovení traja dodávatelia, tak problémy nebudú. Haščák hovorí Malchárkovi, že na rozdiel od vyššie spomenutého obstarávania informačného systému pre GovCo, a.s., ktorý prebehol bez problémov, môžu byť v obstarávaní cez SAP ešte nejaké problémy a obchod sa nemusí podariť. Haščák vystríha Malchárka aby cez svoje právomoci netlačil na realizáciu obchodu, pretože sa to môže obrátiť proti nemu. Obchod zatiaľ nechajú žiť svojím životom a uvidia čo sa z toho vyvinie. Haščák vytvoril 4 - člennú pracovnú skupinu (Sekerka, Lorincz, ktorého chcú dať do GovCo, a.s., BN človek z VÚJE ktorý ale pracuje pre Haščáka, BN právnik). Uvedená skupina dostáva od predsedu DR SE Ľuboša Ševčíka (Malchárkov poradca pre privatizáciu, ktorého dosadil Haščák) všetky materiály, ktoré majú prejsť predstavenstvom a dozornou radou SE a vyhodnocuje ich. Všetky dokumenty posiela uvedená skupina na vedomie aj Haščákovi. Haščák dal pokyn zastaviť všetky obchody v SE nad 30 mil. Sk. Za posledný mesiac tam boli pripravené obchody za cca 2 mld. Sk. Väčšinou išlo o obchody podpredsedu predstavenstva Miroslava Wollnera (SMK, Világi). Haščák hovorí, že sa mu hneď prihlásil Világi a dohodli si stretnutie na štvrtok 12.1.2006. Haščák vysvetľuje Malchárkovi celkovú situáciu v SE. V  SE je mafia niekoľkých desiatok ľudí, ktorí dlhodobo navzájom spolupracujú (predstavenstvo SE (najmä Wollner), Úrad jadrového dozoru, dodávatelia-VÚJE, Škoda Praha, Siemens atď.). Vymýšľajú veľké investície, z ktorých potom cez dodávateľov berú provízie. V SE bude veľmi ťažké vkliniť sa medzi nich a nemôžu vystupovať príliš aktívne, pretože sa to môže obrátiť proti nim. Nemôžu si napríklad dovoliť natvrdo požadovať
provízie za obchody, pretože by mohli byť obvinený z vypaľovania, resp. by na nich mohol byť nasadený agent-provokatér, čo by im mohlo zlomiť krk. Haščák navrhuje taktiku zastaviť relevantné obchody a čakať na ponuky. Haščák potvrdzuje výmenu predstavenstva SE (Rapšík, Šujanský, Ponca) za osoby v zmysle predchádzajúcich dohovorov (viď stretnutia Malchárek, Haščák z 15.12.2005 a medzi 23.12 a 26.12.2005). Obsadenie orgánov SE má pre Haščáka hodnotu najmä z hľadiska predaja Paroplynového cyklu Slovenským elektrárňam. Po rozšírení predstavenstva na 7 členov a dosadení 5 členov predstavenstva SE ENELom v júli - auguste 2006 tam zostanú za štát ešte 2 členovia. Po parlamentných voľbách je v októbri, resp. novembri 2006 pravdepodobná výmena uvedených 2 členov predstavenstva za štát Haščák potrebuje, aby od júla – augusta 2006 do októbra 2006 zostali v predstavenstve SE 2 členovia za štát, ktorým môže dôverovať a ktorý zahlasujú za kúpu PPC Slovenskými elektrárňami. Haščák musí zrealizovať predaj PPC tesne po parlamentných voľbách, pretože predtým by to bolo zneužité v predvolebnej kampani (súčasná vláda nechala Pente na privatizácii PPC -zarobiť 4 mld. Sk) a neskôr by mohli byť problémy s novými členmi predstavenstva SE, ktorí budú dosadení novým ministrom hospodárstva. Haščák sa tiež obáva možných problémov po parlamentných voľbách ak by bol vo vláde Fico. Haščák hovorí, že predaj PPC Slovenským elektrárňam musí zrealizovať presne posledný septembrový týždeň alebo prvé dva októbrové týždne. O tom ktorých dvoch z troch osôb,
ktoré navrhujú do predstavenstva SE nechajú v predstavenstve aj na obdobie júl - október 2006 sa ešte dohodnú. Musia byť ale maximálne lojálni. Malchárek potvrdzuje, že za „Liptáka“ ručí. Pýta sa Haščáka akým spôsobom má zabezpečeného navrhovaného generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SE Miroslava Pikusa. Haščák hovorí, že Pikus je chudobný človek, že mu dá zarobiť cca 5 mil. Sk a Pikus bude spokojný. Mohol by ho síce prinútiť podpísať vlastnú zmenku, ale Haščák si nemyslí, že je to potrebné. Zatiaľ nemal žiadnu negatívnu skúsenosť v zmysle, že by ho niekto prestal poslúchať. Haščák hovorí, že pri hlasovaní o kúpe PPC Slovenskými elektrárňami v októbri 2006 by boli za všetci 7 členovia predstavenstva (5 za ENEL, 2 za nich) a minimálne 10 z 15 členov dozornej rady (8 z ENELu a 2 za nich - Bubeníková, Jurica, zvyšných 5 členov je za zamestnancov). Haščák hovorí, že ich ľudia pri hlasovaní (2 členovia predstavenstva a Bubeníková a Jurica v DR) zahlasujú za akúkoľvek cenu, ktorú dohodnú s ENELom (spomína napr. aj 7 mld. Sk), resp. môžu sa z mediálnych dôvodov aj zdržať, pretože všetci Taliani budú hlasovať za. Rozhodujúce je aby do toho nevŕtali. Haščák by im potom dal po cca 10 mil. Sk. Spoločne sumarizujú voľný priestor na vyjednávanie s ENELom, resp. čo môžu Talianom ponúknuť. Otvorené sú náklady na zmluvy so Slovalcom na roky 2007 -2013 (priestor na vyjednávanie ešte dohodne Haščák s Oravkinom), otvorený je bod č. 7 BN zmluvy o poplatkoch „Special Item“ na 3 roky (priestor na vyjednávanie u tohto bodu je podľa Malchárka vyšší ako 1 mld. Sk, Haščák hovorí, že 700 mil. Sk), otvorené je prijatie nového BN energetického zákona v NR SR a otvorené je aj schválenie investičného plánu SE na FNM SR. Spoločne prejednávajú taktiku na pripravované stretnutie s prezidentom ENELu Fluviom Contim budúci týždeň vo Viedni - viď stretnutie Malchárek, Haščák z 5.1.2006. Chcú aby to vyznelo ako priateľské stretnutie a nie ako vydieranie. Haščák sa pýta, či BN energetický zákon v prospech ENELu bude v NR SR prijatý aj bez toho, aby podplatili poslancov. Malchárek si myslí že áno. Malchárek by na stretnutí s Contim skôr navodil atmosféru, že ČEZ sa snaží o zmenu privatizačného rozhodnutia na SE, že ČEZ podpláca poslancov NR SR a lobuje kde sa dá. Malchárek a Haščák by sa na stretnutí chceli dostať do pozície obrancu záujmov ENELu. Malchárek chce stretnutie postaviť na osobnej rovine - t.j. priamo povedať Contimu, že Malchárek je na funkcii ministra len do parlamentných volieb, potom sa môže dostať do funkcie človek s ktorým budú mať Taliani problémy a je v záujme obidvoch strán spolupracovať. Podľa Haščáka má PPC objektívnu trhovú cenu 5-6 mld. Sk (závisí to od ceny el. energie a tepla, ktoré stanoví ÚRSO). Haščák chce aby sa s ENELom dohodol na cene už do konca februára 2006 s tým, že predaj sa z politických dôvodov (viď vyššie) zrealizuje až v októbri 2006. Najväčším problémom ale je ako spojiť predaj PPC s ústupkami pri vyjednávaní s Enelom o zmluvách SE (Slovalco, GovCo). Malchárek nemôže Contimu priamo povedať, že urobí ENELu pri
zmluvách ústupky za 1 mld. Sk a ENEL má za to kúpiť PPC o 400 mil. Sk viac. Organizačne sa dohodli, že Haščák zavolá Testimu s požiadavkou, že Malchárek sa chce stretnúť s prezidentom ENELu Contim na neformálnej večeri len v trojici Conti, Malchárek, Haščák. Miesto a čas stretnutia dohodne ešte Haščák. Obidvom (aj Haščákovi, aj Malchárkovi) na uvedenom stretnutí veľmi záleží. O príprave a scenári pripravovaného stretnutia rozprávajú cca 30 min. Na záver tématiky SE hovorí Malchárek, že bude ťažké mediálne odkomunikovať, že zmeny v predstavenstve SE chce urobiť z dôvodu problémov pri preberaní SE ENELom. Malchárek hovorí, že predstavenstvo SE sa bojí, všetky dokumenty v súvislosti s privatizáciou SE podpisuje a práveže spolupracuje. To skôr majú problémy so spoluprácou predstavenstva SEPS. Haščák sa smeje, že teda Malchárek má do médií povedať, že predstavenstvo SE odvolal, pretože kradne a nechce sa s nimi deliť. Malchárek uvažuje, že by do médií ako dôvod odvolania predstavenstva SE uviedol zbytočnú a drahú reklamnú kampaň na prelome rokov 2005/2006. Haščák mu radí, že keď chce nech ako dôvod uvedie posledné materiály, ktoré zastavili, a ktoré boli pripravené na schválenie v predstavenstve a dozornej rade SE na schválenie. Išlo súhrnne o cca 2 mld. (kondenzačné trubky za 600 mil.Sk, 100 mil. Sk na preškolenie zamestnancov, 300 mil. Sk kompresory, veľa menších obchodov od 50 do 100 mil. Sk). Uvedené obchody boli nepripravené, nezdôvodnené, nevýhodne navrhnuté a na poslednú chvíľu. Malchárek môže skrátený zoznam týchto obchodov použiť na mediálne zdôvodnenie zmien v predstavenstve.

Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská energetika - VSE, SSE a ZSE

Provízia za poradcu sa bude deliť ako bolo dohodnuté, t.j. na tretiny medzi Malchárka, Palacku (SDKÚ) a FNM (Jurica, Bubeníková) - viď stretnutia Malchárek, Haščák z 15.12.2005 a medzi 23.12 a 26.12.2005. Haščák chce dať 5 mil. Sk aj Igorovi Grošaftovi, pretože potrebujú spojenca aj v prezídiu FNM. Malchárek súhlasí. O SSE a VSE rozprávajú v zmysle predchádzajúcich stretnutí.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - SEPS
V SEPS je za obstarávanie informačného systému na rozdelenie provízia 20 mil. Sk. Haščák pôvodne plánoval rozdeliť províziu tým istým spôsobom ako rozdelenie provízie za informačný systém pre GovCo, a.s. v SE (Malchárek, Világi, Grošaft) -viď vyššie prvý odsek časti Slovenské elektrárne. Dohodli sa, že aj v tomto prípade pôjde celá provízia Malchárkovi. Jozef Jurica - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM Haščák chce s Malchárkom vyriešiť riaditeľa sekcie prípravy a realizácie predajov FNM Jozefa Juricu. Malchárek ho vníma ako svojho človeka, ktorého zachránil pred odvolaním z Výkonného výboru FNM a ktorému spoločne s Haščákom doporučili funkciu riaditeľa sekcie prípravy a realizácie predajov a nie napríklad funkciu riaditeľa právnej sekcie, kde by nezarobil nič. Malchárek si myslí, že Jurica by nemal byť vyplácaný mimo neho. Spomínajú prípady Juricových provízií za rozvodné závody a za jeho hlasovanie v privatizačnej komisii na privatizáciu letiska. Haščák chce od Malchárka vedieť či chce aby Juricu vyplácali cez Malchárka (podobne ako bol v minulosti vyplácaný Malchárek cez Ruska), alebo koľko by mal Jurica vôbec dostávať. Haščák vysvetľuje Malchárkovi v akej výške dostávajú funkcionári FNM provízie. Haščák hovorí že za históriu svojich obchodov s FNM, ktorých urobil veľké množstvo dal už províziu asi všetkým funkcionárom Prezídia a Výkonného výboru FNM. Zvyčajne dostávajú od 2 do 5 mil. Sk za každé hlasovanie v privatizačných komisiách. Výnimkou bol prezident FNM Jozef Kojda, ktorý dostával okolo 10 mil. Sk (Haščák si spomína, že napr. pri privatizácii SPaP dostal Kojda 8 mil. Sk a pri privatizácii PPC dostal 12 mil. Sk). Haščák hovorí, že zvykom je vyplácať za privatizácie politické strany osobitne a funkcionárov FNM osobitne, pretože v minulosti keď vyplácali len politické strany tak sa niekedy stávalo, že politická strana ,,zabudla“ vyplatiť svojho funkcionára FNM, ktorý potom nefungoval. Jedinou výnimkou bolo SMK, kde všetky peniaze dával Haščák vždy Világimu, ktorý mal dať niečo aj svojim funkcionárom na FNM (Haščák pripúšťa aj možnosť, že im nič nedal, ale vždy fungovali). Keby mali uvedený princíp použiť na Juricu, tak by cez Malchárka namiesto 7 mil. Sk za poradcu na privatizáciu rozvodných závodov dostal províziu len 3 mil. Sk a namiesto 10 mil. Sk za privatizáciu zvyšného balíka akcií SSE by dostal len 5 mil. Sk. Haščák ale už vníma Juricu viac ako svojho kamaráta a chce mu dať viac. Pýta sa Malchárka na jeho názor. Malchárkovi sa nepáči, že ho Jurica obchádza. Malchárek ho vníma viac ako svojho zamestnanca. Jurica povedal Malchárkovi, že za hlasovanie v privatizačnej komisii na letisko od Penty nič nedostal čo nebola úplná pravda. Jurica dostal od Oravkina návrh provízie, ktorý ešte nie je odsúhlasený. Malchárka mrzí, že mu Jurica klame. Malchárek hovorí, že Jurica nie je spoľahlivý, odmieta komunikovať zo zamestnancami MH SR a aj s Malchárkovými poradcami. Jurica má v súčasnosti už bližšie k Haščákovi ako k Malchárkovi. Na záver sa zhodnú, že Juricove provízie za poradcu na privatizáciu zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov a SSE už nechajú v pôvodnej výške, ale Malchárek mu nedá 2 - 3% zo svojej časti navyše ako prejav dobrej vôle - viď stretnutie Malchárek, Haščák medzi 23.12 a 26.12.2005. Dohodli sa, že sa spoločne stretnú v trojici a vysvetlia si to.

Transpetrol, a.s.

Haščák chce, aby províziu pre Malchárka za predaj Transpetrolu dostali od Štefana Czucza dopredu, pretože neverí ruskej strane (aj keď je neobvyklé pýtať províziu pred realizáciou obchodu). Haščák žil 6 rokov v Rusku a podľa neho sú Rusi len o 20% menší podvodníci ako Číňania, ktorí sú najväčší podvodníci na svete.
Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že za privatizáciu letiska nedostane Malchárek nič. Haščák berie letisko ako priateľskú službu od Malchárka. PENTA pri letisku vyplatila len 5 členov privatizačnej komisie, ktorí hlasovali za konzorcium Two One (Penta). Peniaze dostali Ján Rusnák, Anna Bubeníková, Vladimír Drozda, Jozef Jurica dostal ponuku na 5 mil. Sk a Peter Vlasatý dostal ponuku na 1 mil. Sk. PENTA ešte dá ministrovi dopravy Prokopovičovi 20 mil. Sk. Haščák hovorí, že za letisko nedali nič ani SDKÚ (SDKÚ urobila politickú dohodu s rakúskym kancelárom Wolfgangom Schusselom).

Privatizácia Teplární (Bratislava. Trnava. Žilina. Martin. Zvolen. Košice)

Za výber privatizačného poradcu na privatizáciu teplární je na rozdelenie provízia 10 mil. Sk (20% z odmeny vyplatenej poradcovi). K privatizácií teplární mal Haščák už niekoľko stretnutí s SDKÚ a KDH. Rozhodujúcim kritériom pri privatizácii bude ponúknutá cena a PENTA pravdepodobne nebude dávať za teplárne žiadne provízie. Priestor na provízie pre Malchárka sa tam zatiaľ nerysuje,
ale Haščák to chce ešte nechať otvorené a je možné, že v privatizácii teplární bude môcť zohrať úlohu aj Malchárek.
Rekapitulácia
Haščák hovorí, že jeho pôvodná predstava na rozdelenie nákladov na puč v ANO bola na tretiny: on, Malchárek a minister zdravotníctva Zajac. Haščákovi sa ale nedarí presvedčiť Zajaca, s ktorým sa ťažko komunikuje. Haščák sa musí veľmi ovládať aby nešiel so Zajacom do konfliktu. Zajac má pocit, že celú robotu pri puči urobil on. Podľa predbežných výpočtov Haščáka zarobil Malchárek zatiaľ na províziách vo funkcii ministra hospodárstva 329 mil. Sk. Podľa Haščáka je to viac ako zarobil za 2 roky vo funkcii ministra Pavol Rusko (Rusko dostal od Penty najviac 60 mil. Sk za PPG) á Malchárek môže byť spokojný. Haščák pučom získal to, že zostala zachovaná vláda, že možno sprivatizujú letisko, možno sprivatizujú teplárne a predajú PPC. Haščák navrhuje aby si teda náklady rozdelili na polovicu (Haščák, Malchárek). Haščák navrhuje, že ak by Malchárkove obchody nevyšli alebo ak by ho odvolali z funkcie ministra tak by všetky náklady puču platil Haščák (Haščák nechce aby to Malchárek platil z peňazí, ktoré si zarobil predtým). Malchárek súhlasí. Náklady puču v ANO vyčísľuje Haščák na okolo 50 mil. Sk. Haščák hovorí o odmeňovaní Malchárkových poradcov - 3 mil. Sk Ľuboš Ševčík a po 2 mil. Sk Peter Vlasatý a BN Jakub (Vlasatému a Jakubovi už dal po 1 mil. Sk zálohu). Od toho sa im v októbri 2006 odpočítajú mzdy a odmeny v dozorných radách. Vlasatý okrem toho dostal osobitne 1 mil. Sk za hlasovanie v privatizačnej komisii na privatizáciu letiska. Náklady na Malchárkových poradcov budú po odpočítaní miezd a odmien cca 5 mil. Sk Haščák navrhuje rozdeliť náklady na poradcov na polovicu medzi neho a Malchárka. Malchárek súhlasí.
8.1.2006 (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák) 17.00 hod.-18.30 hod.
Haščák sa pýta Malchárka na ples v opere. Malchárek hovorí, že ples sa vydaril a že tam bol do tretej. Haščák sa pýta kto tam bol, Malchárek hovorí, že z politikov Gašparovič, Dzurinda, Mikloš, Hrušovský, Tóth, Kaník a on. Z podnikateľskej sféry tam bol celý hrubý domáci produkt okrem PENTY. Haščák sa smeje, že oni pracujú a nemajú čas chodiť po plesoch. Hostiteľmi plesu boli Ladislav Rehák a Pavol Lančarič z Orangeu. Malchárek sa pýta Haščáka, že na tom predaji Globtelu Rehák musel dobre zarobiť. Haščák súhlasí a hovorí, že podľa jeho názoru dal Jána Duckého zavraždiť práve Ladislav Rehák. Rehák mal na vraždu v súvislosti s obchodmi okolo Globtelu najväčší motív. Roman Zubík, ktorému sa objednanie vraždy Duckého pripisuje nemal podľa Haščáka motív. Haščák hovorí, že Rehák sa už v tom čase priatelil s "Piťom" (Juraj Ondrejčák), ktorého sponzoruje. Malchárek sa pýta či sú Rehák a Struhár takí "hajzli". Haščák hovorí, že Rehák je „celkom dobrý hajzel", Struhára Haščák nepozná. Malchárek sa Haščáka pýta na dôvod ticha v podsvetí. Haščák hovorí, že Ondrejčák v Bratislave nemá veľkú konkurenciu a Bratislava je viacmenej jeho. Na stredné a východné Slovensko sa moc netlačí, tak je v podsvetí pokoj. Haščák hovorí, že Rehákov syn chodí s Ondrejčákom v partii. Smeje sa, že chodia v skupinách cca 10 ľudí po meste v maskáčoch. Rehákov syn je právnik a robí v advokátskej kancelárii Ernesta Valka. Ernest Valko je tiež veľký kamarát s Ondrejčákom. Malchárek hovorí, že sa s Ondrejčákom raz stretol pri otváraní AU Café. Smeje sa, že Ondrejčák tam mal nepriestrelnú vestu. Haščák vysvetľuje, že Rehák so Struhárom sa stali miliardármi práve cez Duckého. Haščák hovorí, že celý projekt Globtel pripravoval Emil Hubinák. Ducký ho ale podviedol a zrealizoval to cez Reháka a Struhára. Haščák sa pýta Malchárka, či vie kto je to Emil Hubinák. Malchárek hovorí, že ho pozná, že Hubinák bol riaditeľom telekomunikácii za SOP, kde spoločne pôsobili. Haščák pokračuje, že Hubinák si miesto riaditeľa telekomunikácii kúpil práve kvôli Globtelu, pretože chcel dostať späť aspoň časť peňazí, o ktoré ho podviedol Ducký. Haščák to vie priamo od Hubináka (sú bývalí spolužiaci - asi z Ruska). Hubinák nakoniec dostal od Reháka a Struhára za Globtel nejaké peniaze. Malchárek hovorí, že má jednu lepšiu kamarátku, ktorej je Hubinák strýkom. Hubinák je podľa neho povýšenecký a arogantný človek. Haščák hovorí, že Hubinák je žid, je chytrý hlavou ale divne sa správa. Haščák ho prirovnáva k Duckému. Hubinák investuje peniaze do nehnuteľností (napr. v Piešťanoch kúpil jednu celú ulicu). Malchárek rozpráva ako pred 7 rokmi chodil Hubinák na SOP v oblekoch za 100 tis. Sk a so zlatými hodinkami. Haščák sa Malchárka pýta, či sa na plese v opere bavil s Dzurindom a Miklošom. Malchárek hovorí, že s nimi moc nehovoril. Malchárek opisuje ples. Dzurinda sa venoval manželke a komunikoval najmä s Miklošom. Gašparovič sedel so svojimi poskokmi a s Beňovou a Flašíkom. Malchárek popisuje niekoľko prípadov arogantného správania Moniky Beňovej, ktorú nemá rád (volá ju „piča“, „fúria“, „hlupaňa“, „beštia“). Haščák hovorí, že ju mal vždy za „kundu“. Haščák vie, že spávala s českým podvodníkom „Deržinským“, jedným chlapom z IRB, ktorého zavreli (Haščák si nevie spomenúť na meno) a chcela spávať aj s Marekom Dospivom, ale ten ju odmietol. Rozprávajú sa aj o Gašparovičovi (Malchárek ho volá „idiot“). Podľa Malchárka je Gašparovič hlupák (má IQ húpacieho koňa) a nevie povedať 2 súvislé vety. Haščák súhlasí a smeje sa, že napriek tomu je populárny. Malchárek sa smeje na Jozefovi Heribanovi, ktorý sa celý večer nastrkal tam, kde boli kamery alebo niekto dôležitý (Dzurinda). Podľa Malchárka je Heriban nešťastne zakomplexovaný človek. Rozprávajú o reštauráciách. Podľa Malchárka je najlepšia reštaurácia Savoyka, kde za posledný rok prepil milión. Malchárek popisuje Savoyku. Haščák chodí najmä do reštaurácií Al Dente (v Tatracentre blízko Penty) a Caribic. Občas chodí do reštaurácií Medúza a Traja Mušketieri. Rozprávajú o predstaviteľoch SMERu. Obidvaja majú názor, že je to zberba, sú neschopní a že keď sa dostanú do vlády bude zle. Haščák hovorí, že jediný inteligentný predstaviteľ SMERu je Martin Glváč. Malchárek sa pýta Haščáka, či Flašík zarábal v HZDS len na reklame. Haščák mu potvrdzuje, že cez Donar zarábal v HZDS len na reklame pre štátne podniky a mohol zarobiť 300 - 500 mil. Sk. Haščák rozpráva o prípade, keď mu Fedor Flašík a Vladimír Poór pred pol rokom volali, že potrebujú požičať 5 mil. Sk na rádio Twist, ktorému hrozila exekúcia. Haščák im požičal (Flašík a Poór ručia zmenkami, ktoré budú splatné v marci). Haščák by sa tak ako oni nikdy neponižoval. Haščák sa rozhorčuje, že na osobnú spotrebu majú a nemajú na investície. Haščák vysvetľuje Malchárkovi motívy, prečo sa PENTA angažuje v politike. Najväčším motívom je SMER, ktorý vypaľuje už v opozícii (čo bude keď sa dostane do vlády?). Haščák spomína príklad, ako Fico a Flašík požadovali od Haščáka za zrušenie tlačovej konferencie o privatizácii Paroplynového cyklu províziu. Haščák vymenúva 5 akcionárov SMERu: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Okrem Glváča a Brhela (Haščák ho ako jediného osobne nepozná) sú to všetko neschopní ľudia. Malchárek sa pýta, či Ivan Kiňo vo funkcii riaditeľa Slovenskej sporiteľne zarobil miliardu. Haščák hovorí, že menej. Malchárek sa pýta na miliardárov z čias bývalého HZDS (pred rokom 1998). Haščák vymenúva: Slavomír Hatina, Alexander Režeš, Rosina, Kollár z Dusla Šaľa, Ivan Lexa, Vladimír Mečiar, Milan Fiľo, Ladislav Krajňák, Ondrej Gattnar, Vladimír Soták, Ján Ducký (resp. zdedili to Rehák, Struhár) a ešte zopár. Spolu určite vyše 20. Malchárek sa pýta Haščáka koľko je na Slovensku miliardárov v súčasnosti. Haščák hovorí, že to je ťažké povedať, že od 50 do 100. Haščák hovorí, že ak bude SMER zostavovať vládu, tak nastanú v SMERe vnútorné rozpory. Rozprávajú o tlačovej konferencii Vladimíra Mečiara. Rozprávajú o projekte novej politickej strany, ktorú chcú nazvať NÁDEJ a o mediálnej komunikácií. Podľa Haščáka bude mať koalícia SDKÚ - SMK - KDH v budúcich voľbách viac hlasov ako SMER. Celé sa to bude lámať na HZDS. Situáciu by vyriešila nová strana. Haščák hovorí, že demokracia je „nahovno“ systém. „Volič o ničom nič nevie, volič je hovno. Volič vníma iba absolútny povrch.“ Malchárek hovorí o možnosti zaangažovať do kampane proti Ficovi veľké súkromné spoločnosti. Haščák hovorí, že sa o to snažia, ale všetci sú pasívni, že napríklad Ján Sabol niečo dá, ale Penta musí ťahať väčšinu. Malchárek sa pýta Haščáka, či vlastnia nejakú distribučnú spoločnosť na lieky. Haščák odpovedá, že zatiaľ majú len lekárne a že o kúpe distribučnej spoločnosti rokujú. Malchárek sa na to pýta v súvislosti s nákupom liekov v objeme 500 mil. Sk pre Správu štátnych hmotných rezerv. Haščák hovorí, že uvedený obchod na vakcíny proti vtáčej chrípke už riešia s ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. Malchárek hovorí, že je to ale v jeho rezorte. Haščák si nie je istý či hovoria o tom istom obchode. Haščák to zistí a dá Malchárkovi vedieť. Malchárek hovorí, že mu SDKÚ za BN obchod s pozemkami dlží už rok 13 mil. Sk. Haščák sa to pokúsi vybaviť. Malchárek by chcel aby sa na nákladoch záchrany parlamentu vo výške 50 mil. Sk (úplatky pre nezávislých poslancov) podieľali aj SDKÚ, KDH a SMK, pretože zo záchrany vlády profitujú aj oni. Haščák to nevidí ako reálne. Malchárek chce aby sa na nákladoch záchrany parlamentu podieľal aspoň minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Haščák hovorí, že to so Zajacom otvorí. Rozprávajú o možnostiach obchodov v Transpetrole, a.s. Haščák hovorí, že povie Jozefovi Juricovi aby priniesol z Transpetrolu investičný plán a potom uvidia čo sa dá v Transpetrole urobiť. Malchárek sa pýta Haščáka na zahraničnú a domácu spoločnosť (systém prepierania Malchárkových provízií). Malchárek sa pýta či má so Zoltánom Vargom rozbehnúť tú domácu firmu. Haščák hovorí, že nech to Malchárek nechá na neho, že to urobí on do 2 mesiacov. V zahraničnej firme má Malchárek zatiaľ v hotovosti 102 mil. Sk. Pýta sa Haščáka či je lepšie to previesť na domácu firmu alebo nechať tak. Haščák hovorí, že to je jedno. Malchárek chce vedieť ako sa bude vyvíjať kurz eura (peniaze v zahraničnej firme má pravdepodobne v EUR). Hovoria o zložení štatutárnych orgánov domácej firmy (akciová spoločnosť). Haščák hovorí, že podľa zákona v predstavenstve môže byť aj jeden človek. Dajú tam asi Zoltána Vargu. Osoby do dozornej rady ešte vyberú. Nesmú to byť osoby, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dali spojiť s Malchárkom (nemohli byť v minulosti v rovnakých firmách). GovCo. a.s. Haščák dal Jozefovi Sekerkovi vypracovať celý koncept GovCo, a.s. - základný koncept, návrh zmeny stanov, štatút predstavenstva, štatút dozornej rady, organizačná štruktúra, východiská obchodného plánu a finančného rozpočtu. Bolo by dobré niekoho poveriť realizáciou celého projektu GovCo (asi Ľuboša Ševčíka). Haščák vysvetľuje, že do budúcnosti zostanú v štátnom vlastníctve už iba 3 zaujímavé čisto štátne podniky - osobná doprava ŽSR, SEPS a GovCo. Z nich bude GovCo jednoznačne najlukratívnejšie. GovCo bude mať investičné plány rádovo v miliardách, v niektorých rokoch to bude vychádzať aj na viac ako 10 mld. Sk. Je tam priestor pre veľké provízie. Po očakávanej výmene ministra hospodárstva po parlamentných voľbách dôjde aj k výmene predstavenstva a dozornej rady GovCo, a.s. Mali by obsadiť ľudí aj v strednom manažmente, pretože je možné, že ak budúci minister hospodárstva neprenikne v GovCo dostatočne hlboko, tak sa s ľuďmi dosadenými do stredného manažmentu budú dať robiť obchody aj po parlamentných voľbách. Haščák chce rozšíriť predstavenstvo GovCo, a.s. z 3 na 5 členov. Nechajú tam Martina Slezáka a BNO „Reguli“. Predsedom predstavenstva bude Vladimír Rigász. Haščák má na zvyšné 2 miesta pripravené 4 osoby (BNO „Hutta", „Velický“, „Pajtina“, „Lorincz“), z ktorých si ešte vyberie. V dozornej rade nechajú Štefana Haringa (Haščák s ním pôvodne uvažoval na miesto ekonomického riaditeľa SE - viď stretnutie Malchárek, Haščák, 15.12.2005). Haščák má pripravené ďalšie 4 mená do dozornej rady GovCo, a.s. Malchárek hovorí, že predsedom predstavenstva GovCo, a.s. má byť podľa dohody s Ivanom Miklošom pred tým ako nastúpil na post ministra hospodárstva BNO „Reguli“. Haščák hovorí Malchárkovi, že to je jeho rezort a „Reguliho“ má odmietnuť. Malchárek hovorí, že s tým asi bude mať problém, pretože Miklošovi na tom veľmi záleží. Haščák teda navrhuje, že „Reguli“ bude predseda predstavenstva a Rigász bude generálny riaditeľ. Dozorná rada podľa stanov bude mať tiež malé právomoci. Haščák navrhuje 7 člennú dozornú radu (1 KDH, 1 SMK, 1 SDKÚ, 2 Malchárek, 2 za zamestnancov). Malchárek nechápe, že za zástupcov zamestnancov nemôže dať svojich ľudí. Malchárek neovláda základnú legislatívu o akciovej spoločností (tretina členov dozornej rady musí byť za zamestnancov). Haščák chce oddeliť predstavenstvo GovCo, a.s. od výkonného manažmentu a tak navrhol aj stanovy. Predstavenstvo by podľa nových stanov nemalo veľké právomoci a posilnili by sa právomoci výkonného manažmentu. Celý výkonný manažment by dosadil Haščák s Malchárkom. Malchárek sa pýta koľko bude mať GovCo, a.s. zamestnancov. Haščák presne nevie, ale odhaduje na 1000 — 2000 zamestnancov.

Bratislavská teplárenská, a .s. (BAT)

Haščák sa stále nevie dohodnúť s prezidentom FNM Jozefom Kojdom na obchodoch v BAT - viď stretnutie Malchárek, Haščák, 15.12.2005. Haščák by ho odvolal z funkcie predsedu dozornej rady BAT. Nechcú s ním ale ísť do konfliktu. Nechajú to tak. Malchárek hovorí, že sa uvoľnilo miesto v dozornej rade BAT. Haščák hovorí Malchárkovi nech tam dá koho chce. Haščák chce od Malchárka vedieť za koho je do dozornej rady VSE navrhnutá osoba Zicho. Malchárek hovorí, že ho navrhol on. Zichova manželka Renáta Zichová je prednostka ObÚ v Starej Ľubovni. Do funkcie ju presadil Malchárek za ANO. Zichová je priateľka Malchárkovej priateľky Márie. Malchárek dal okrem toho do dozornej rady VSE 35 ročného bratranca jeho priateľky Márie (z Bardejova), Jozefa Kľúčika zo Starej Ľubovne a Jaroslava Suchého. Zdá sa, že zloženie dozornej rady VSE zostavovala Malchárková priateľka Mária. Haščák hovorí, že by od nich možno niečo v súvislosti s privatizáciou zvyšného balíka akcií VSE potreboval. Haščák má v stredu 11.1.2006 dohodnuté stretnutie s Róbertom Ficom. Haščák sa na záver pýta ešte na nejaké pikošky z plesu v opere. Malchárek hovorí, že k nemu prišiel minister dopravy Prokopovič a hovoril, že má za to letisko výčitky svedomia. Malchárek si myslí, že kvôli J&T, od ktorej pravdepodobne zobral províziu. Malchárek si všimol, že Prokopovič sa celý večer nerozprával s Dzurindom. Boli tam aj Konštiak, Mika, Šujanský, Lazar, francúzsky šéf SPP atď. Malchárek navrhuje Haščákovi aby bola PENTA na budúci rok sponzorom plesu v opere. Haščák súhlasí. Malchárek sa obáva realizácie zmien v predstavenstve Slovenských elektrárni (SE). Pýta sa Haščáka či na nich nemajú nejaké kompromitujúce veci. Haščák mu hovorí, aby sa tým netrápil. Malchárek sa pýta, či pripravované zmeny v predstavenstve SE ešte nepraskli. Haščák to zatiaľ nezaznamenal. O uvedených zmenách vedia len oni (Haščák, Malchárek) a Palacka s Miklošom.
10.1.2006 (Anna Bubeníková. Jaroslav Haščák) 18.30 hod.-20.20 hod.
Bubeníková sa pýta Haščáka či už vyriešil províziu za doprivatizáciu zvyšného balíka akcií VSE. Haščák hovorí, že má dohovorené stretnutie so zástupcom RWE Energy Giestingom na štvrtok (12.1.2006). Haščák sa pýta Bubeníkovej na ples v opere. Bubeníková si ples pochvaľuje. Problémom boli len všadeprítomní novinári a skutočnosť, že sa jej muž Roman opil. Bubeníková popisuje ich manželské nezhody. Jej manžel žiarli a je frustrovaný. Na plese sedeli za stolom spoločne s BN „Marekom“ a Prof. Sivákom. Bubeníková sa potom rozprávala pri stole s „Ivanom“ (pravdepodobne Mikloš). Chcel s ňou tancovať minister hospodárstva Jirko Malchárek, ale ho odmietla. Jej muž Roman jej povedal, že by nemuseli všetci pri rozhovoroch s ňou tak slintať. Potom sa stratil a opil sa tak, že nevedel kde je a chytal sa steny. Haščák sa pýta, či sa Prof. Rudolf Sivák už vystrábil z mediálnej kampane (členstvo v DR Bratislavskej teplárenskej a prepojenie na Pentu). Bubeníková odpovedá, že to stále nestrávil. Že s ním tancovala a odfotili ich novinári keď fotili vedľa tancujúcu Emíliu Vašáryovú. Bubeníková sa smiala, že keď to bude v novinách, tak budú mať Kojda a Kováčik konečne nejakú stopu. Prof. Sivák sa naľakal a celý večer rozprával len o mediálnej kampani proti jeho osobe. Rozprávajú o nevhodných reakciách Siváka a Malchárka na otázky novinárov v kauze Prof. Siváka.

Rozvodné závody — Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská energetika - VSE, SSE a ZSE

Haščák sa pýta na stav schvaľovania poradcu na privatizáciu rozvodných závodov (ZSE, VSE, SSE). Bubeníková hovorí, že materiál nie je schválený, pretože nie je ešte pripravený. Má to na starosti Jozef Jurica. Dohodli sa, že poradcom nebude HSBC ako pôvodne plánovali, ale rozdelia to na právneho a ekonomického poradcu (hovoria aj názvy, ale nerozumieť). Haščák to už dohodol aj s Igorom Grošaftom (člen prezídia FNM). Bubeníková má pomôcť Jozefovi Juricovi s materiálmi. Provízia za dopredaj zvyšného balíka akcií SSE beží tak ako je dohodnuté. Haščákovi volá každý tretí deň zástupca EdF Patrick Luccioni a prejavuje veľkú ochotu. 2,5 mil. EUR zaplatí EdF cez svojho poradcu a 0,5 mil. EUR vyberú priamo zo SSE cez Jozefa Antošíka (Tento, a.s., Žilina). Provízia za dopredaj zvyšného balíka akcií VSE je na dobrej ceste. Haščák telefonoval s generálnym riaditeľom VSE Giestingom (RWE Energy) a má z tohto dobrý pocit. Giesting sa má vo štvrtok stretnúť s Haščákom, s Malchárkom a s Juricom - viď stretnutie Malchárek, Haščák, 5.1.2006. Haščák vidí problém v privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. Haščák hovorí, že Malchárek mu včera (v priestore č.2 kde boli od 20.00 do 23.00) ukazoval správu zo SIS o privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. SIS používa tie isté argumenty ako PENTA pri odôvodňovaní spôsobu privatizácie ZSE (v tendri, aby sa dosiahla čo najvyššia cena). SIS v správe urobila „zúfalú“ analýzu, že keď štát potrebuje privatizovať zvyšný balík akcií ZSE, pretože potrebuje peniaze, tak je lepšie požičať si ich a neprivatizovať zvyšný balík akcií ZSE. SIS odhaduje predajnú cenu zvyšného balíka akcií ZSE na 10 -14 mld. Sk čo približne korešponduje s Haščákovým odhadom 300 - 350 mil. EUR. SIS v správe uviedla, že ak by si uvedené prostriedky (10-14 mld. Sk) štát požičal a nesprivatizoval zvyšok ZSE, tak ročne získa minimálne 0,5 mld. Sk (minimálne 1 mld. Sk ročne podiel na zisku ZSE pre štát mínus 0,5 mld. Sk ročné úrokové náklady na pôžičku). Haščák sa smeje, že SIS zabudla pripočítať splátky istiny z pôžičky. Haščák tvrdí, že celá správa SIS je úplný blud. Hovorí, že keď v organizácii s ročným rozpočtom cca 900 mil. Sk zabudnú pri výpočtoch započítať splátku istiny, tak je to hanba a svedčí to o tom, že v SIS sú úplní debili1. Haščák odbočí a oznamuje Bubeníkovej, že o nej sú na SIS-ke samé chvály, že ju na SIS považujú za principiálnu osobu, ktorá odmieta korupciu. SIS má na FNM jedného človeka z Pezinka, alebo Ivanky pri Dunaji, ktorý robí na projektoch s Bubeníkovou. Bubeníková nevie kto by to mohol byť. Haščák jej hovorí, že to ešte zistí a dá jej vedieť. Haščák sa vracia k problémom s privatizáciou zvyšného balíka akcií ZSE. Ivan Mikloš nechce predávať zvyšný balík akcií ZSE. Malchárek sa ho spýtal, že či to je preto, že dostal tú správu zo SIS. Mikloš odpovedal, že áno, že aj preto. Haščák si nemyslí, že by dôvodom Miklošovho postoja bola správa SIS. Haščák si mysli, že Palacka nepovedal Dzurindovi a Miklošovi, že už má s Haščákom dohodu o privatizácii zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov. Možné je aj to, že Mikloš chcel ZSE doprivatizovať sám (cez svojich ľudí na FNM - Peter Huňor a možno Jozef Kojda). Haščák musí zistiť čo je v skutočnosti vo veci. Malchárkovi prikázal, aby povedal Miklošovi o dohode medzi Haščákom a Palackom ohľadne doprivatizácie rozvodných závodov. Malchárek vzápätí poprosil Bubeníkovú aby to povedala Miklošovi ona. Bubeníková sa rozčuľuje, že jej to povedal pred Ľubošom Ševčíkom. Haščák hovorí, že Ľuboš Ševčík je spoľahlivý, ale Malchárek opäť urobil chybu a keby to povedal pred hocikým iným ako Ševčík, tak by to mohol byť prúser. Haščák hovorí Bubeníkovej aby sa stretla s Miklošovými ľuďmi (Peter Huňor, Rastislav Daníšek) a spýtala sa na Miklošove dôvody odmietania doprivatizácie ZSE. Bubeníková hovorí Haščákovi, že bola s Róbertom Prikrytom (vo FNM za SDKÚ), ktorý jej tvrdil, že províziu za privatizáciu zvyšného balíka akcií VSE má rozrobenú on a komunikuje v tejto veci s generálnym riaditeľom VSE Giestingom. Bubeníková chce aby o tom Haščák pred rokovaním s Giestingom vedel. Haščák hovorí, že aj pri VSE je dohoda s Palackom a že to vybaví. Spoločne rozprávajú o ich človeku - riaditeľovi sekcie prípravy a
realizácie predajov FNM Jozefovi Juricovi, ktorý je nespoľahlivý. Bubeníková hovorí, že by ho nechala párkrát „natĺcť rypák“, aby sa naučil. Haščák tvrdí, že na to nemajú čas, že majú len 4 mesiace na dotiahnutie vecí a musia pracovať s tým čo majú.
Pozn. spracovateľa: Ide o neutajovanú správu SIS .
Nevýhody doprivatizácie Západoslovenskej energetiky, a.s.“, ktorú vypracovala sekcia P pod č.p. 54-143-51/2005-S a 16.12.2005 odstúpila premiérovi, ministrovi financií a ministrovi hospodárstva. Uvedená správa nadväzuje na č.p. 54-111/2005, ktorú sekcia P odstúpila uvedeným príjemcom vo februári 2005.

Privatizácia polikliník

Haščák má dnes stretnutie s Jozefom Juricom ohľadne privatizácie polikliník. Hovoria o privatizácii polikliník a Haščák sa pýta Bubeníkovej, že čo si myslí, čo treba urobiť s veľkým množstvom ponúk na privatizáciu BN polikliniky. Bubeníková hovorí, že je potrebné sa do nich pozrieť. Bubeníková rozpráva o dnešnom otváraní obálok na FNM s ponukami na kúpu pohľadávok FNM v nominálnej hodnote 15 mld. Sk voči 260 dlžníkom (5 ponúk). Hovorí o tom ako sa pri otváraní ponúk tváril podpredseda Výkonného výboru FNM SR Peter Huňor. Pri otváraní prvých 3 ponúk bol spokojný, pretože v nich boli nízke ponuky. Ako štvrtú otvárali ponuku jeho záujmovej skupiny, ktorá bola vyššia ako predchádzajúce ponuky (2,7% z nominálnej hodnoty pohľadávok, tj. cca 400 mil .Sk). Huňor vtipkoval, že ak v piatej ponuke bude vyššia cena, tak ich budú musieť vylúčiť (Huňor bol z neznámeho dôvodu presvedčený, že jeho skupina ponúkla najvyššiu cenu). V piatej (poslednej) ponuke od Penty bola naozaj vyššia cena (vyše 3% z hodnoty pohľadávok, t.j. cca 450 mil. Sk). Huňor zmrzol. Huňor sa chce teraz ešte pokúsiť niečo vyriešiť cez revíziu zmlúv. Haščák hovorí, že tam už Huňor nebude môcť nič urobiť, pretože ako jediné kritérium pri hodnotení ponúk bola stanovená ponúknutá cena. Bubeníková hovorí, že našli formálnu chybu na ponuke Penty, ktorá nemala na obálke uvedenú adresu spoločnosti. Bubeníková nevie či to bude Huňorovi stačiť na vylúčenie ponuky Penty. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej, že on uvedený balík pohľadávok ani nechcel kúpiť, že to urobil jeho partner Jozef Špirko. Medzi partnermi v Pente majú teraz dohodu, že nepôjdu do obchodu, z ktorého by bol zisk menší ako 400 mil. Sk. Jozef Špirko túto dohodu obišiel tým, že spojil uvedené pohľadávky s bližšie neustanovenými starými pohľadávkami zo Slovenskej konsolidačnej. Bubeníková hovorí, že by sa vo štvrtok na otváraní ponúk na polikliniku (pravdepodobne Poliklinika Tehelná- viď stretnutie Bubeníková, Haščák, 13.12.2005)           nechcela ocitnúť v takej situácii ako sa vo vyššie spomínanom prípade predaja pohľadávok FNM ocitol Huňor. Bubeníková nechce, aby sa pri otváraní obálok zistilo, že jej ponuka je nižšia ako ostatných. Haščák hovorí, že on s tým nemá problém, a že je pripravená možnosť machinácii s ponukami. Haščák predpokladá, že Slovnaft a J&T mohli dať lepšiu ponuku ako skupina, do ktorej patrí aj Bubeníková. Haščák uvažuje nad možnosťou (pravdepodobne cez

Jozefa Juricu) otvoriť obálky, porovnať ponuky a dať lepšiu ako Slovnaft a J&T. Závisí to najmä od typu obálky a spôsobu zalepenia. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej spôsob získania informácií zo zalepenej a zapečatenej obálky mikrokamerou („nafúkneš obálku a prechádzaš jednotlivé riadky“). Haščák chce ešte zvážiť riziko. Pravdepodobnosť, že by sa na to prišlo je nízka, ale ak by sa náhodou na to prišlo, tak dôsledky sú fatálne (raz sa to už na FNM stalo). Haščák sa musí rozhodnúť dnes, pretože ak by to chceli urobiť, tak by to museli urobiť zajtra (streda, 11.1.2006), pretože vo štvrtok sa obálky otvárajú. Haščák má o tom ešte dnes stretnutie s Jozefom Juricom. Haščák hovorí aj o možnosti, že Slovnaft a J&T mohli dať cenu nad 100 mil. Sk a to je už cena, za ktorú by skupine okolo Bubeníkovej nedoporučoval polikliniku kúpiť - viď cenové odporúčania Haščáka na stretnutí Bubeníková, Haščák, 13.12.2005. Bubeníková hovorí, že v tom prípade by do toho nešla.

Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT)

Haščák hovorí, že idú odvolať z predstavenstva BAT Ponevského. Bubeníková hovorí, že situácia sa zmenila a dnes jej Malchárek povedal, že ho tam nechajú, že Ponevský bude hlasovať s nimi. Haščák hovorí, že chce aby sa BAT vrátila do pôvodného režimu a podpisovať budú predseda predstavenstva Foltín a člen predstavenstva dosadený Pentou Ľubomír Gajda. Haščák oznamuje Bubeníkovej, že v záujme vyriešenia požiadaviek prezidenta FNM Jozefa Kojdu (viď stretnutie Malchárek, Haščák, 15.12.2005) mu Haščák dovolí zrealizovať zmluvu na správu voľných prostriedkov BAT (vyše 100 mil. Sk). Haščák sa pýta Bubeníkovej na postup pri privatizácii BAT zo strany FNM. Bubeníková vysvetľuje, že víťaza súťaže bude navrhovať komisia na FNM a schvaľovať to bude Výkonný výbor FNM. Prezídium FNM to nebude schvaľovať. Haščák hovorí o dnešnej tlačovej konferencii Pavla Ruska, na ktorej Pavol Rusko obvinil Pentu, že je štvrtým členom vládnej koalície a dal do obálky meno víťaza budúcej privatizácie, ktorú odmietol prezradiť. Obálku pred novinármi zapečatil a dal notárovi - viď otvorené zdroje. Haščák hovorí, že mu to ešte včera prišiel „prásknuť“ člen prezídia FNM Juraj Plechlo (patrí k Ruskovi), ktorý mu povedal, že v obálke je privatizácia Bratislavskej teplárenskej, a.s. finančnou skupinou PENTA. Haščákovi sa nepáči mediálny vývoj situácie okolo privatizácie BAT. Celé je to podľa neho „presolené“. Haščák sa obáva, že aj keď to bude úplne čisté a dajú najvyššiu ponuku, tak potom zrušia tender. Bubeníková to nevidí tak dramaticky, že keď dostanú provízie, tak to schvália. Bubeníková hovorí, že Ivan Mikloš nevie čo stvárajú jeho ľudia Jozef Kojda a Peter Huňor. Bubeníková nebude tá, ktorá o tom bude Miklošovi hovoriť.

Rádiokomunikácie

Rozprávajú o privatizácii Rádiokomunikácií (odštepný závod Slovak Telecomu), ktorú má vyhrať J&T. Na privatizácii v prospech J&T sa už dohodli BN funkcionári FNM, minister dopravy Pavol Prokopovič a súhlasia s tým aj Deutsche Telecom (majoritný akcionár Slovak Telecom). Jediným problémom je tam Bubeníková, ktorá blokuje spustenie hlasovania v komisii. Haščák sa v súvislosti s privatizáciou bratislavského letiska stretol s Tkáčom a Jakabovičom z J&T a povedal im, že ak neprestanú s atakmi voči Pente, tak J&T nič viac nesprivatizuje. Haščák hovorí, že J&T prekročilo pri privatizácii bratislavského letiska všetky hranice. Haščák im chce robiť takisto zle pri privatizácii Rádiokomunikácií (podanie predbežného opatrenia, zverejnenie informácie, že riaditeľ Rádiokomunikácií je brat partnera J&T Korbačku a pod.). Ohľadne privatizácie Rádiokomunikácií, ktorú má vyhrať J&T sa s Bubeníkovou chce stretnúť Vladimír Drozda.

Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.

Bubeníková rozpráva, že Stanislav Janota (člen prezídia FNM za KDH) chce od Bubeníkovej a Juricu všetky podklady k privatizácii letiska. Bubeníková si myslí, že Janota chce od nej materiály len ako krytie jeho vedomostí o privatizácii letiska, aby sa v KDH neprevalilo, že spolupracuje s Pentou, od ktorej mal k letisku informácie. Haščák hovorí, že problémom KDH je, že František Mikloško si myslí, že by bratislavské letisko nemala dostať Viedeň. Podľa Haščáka sa tomu Mikloško rozumie ako on opernému spevu. Bubeníková hovorí, že Janota sa s ňou chce stretnúť. Janota pôvodne chcel, aby s ním Bubeníková ohľadne privatizácie letiska išla na stranícke orgány KDH, čo Bubeníková odmietla. Haščák hovorí Bubeníkovej aby sa s Janotom stretla, že ho síce informačne nikde neposunie, ale Janotovi to stretnutie urobí dobre a Janotu potrebujú na ďalšie obchody. Posledných cca 30 min. rozprávajú o profesionálnej budúcnosti Bubeníkovej, jej súkromných problémoch, Haščákových spoločníkoch v Pente a o Jirkovi Malchárkovi (zrozumiteľnosť záznamu je veľmi nízka a väčšinu rozhovoru nie je počuť).

22.3.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. Róbert FICO)

14.32   hod.-15.33 hod
Haščák prichádza 14.00. Fico prichádza 14.32.
Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe. Pýta sa Haščáka: „No čo, jak sa Vám darí?“. Haščák odpovedá: „Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl". Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu. Fico sa pýta Haščáka: „Čo hovoríte na čistiace procesy v SMERe, ktoré som spustil?“. Haščák s nimi súhlasí, ale „otázka je čo sa stalo s Fedorom (Flašíkom)“. Fico odpovedá, že Fedor vyberal peniaze v mene strany. Haščák hovorí, že: “tak sa cítil, takú mal pozíciu“. Fico hovorí, že na to všetkých upozorňoval v predstihu. Haščák hovorí, že sa to môže otočiť proti Ficovi a Flašík teraz môže Ficovi škodiť. Fico hovorí : „Vy máte dostatok informácii podľa mňa. Čo je na mňa mi povedzte? Čo môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“ Haščák súhlasí, že to môže Ficovi skôr pomôcť ako uškodiť. Fico hovorí: .Aký biznis som ja robil kedy? Kde som bol?“ Haščák hovorí, že skôr by mohol použiť veci zvnútra, z kuchyne SMERu. Fico oponuje, že nemá čo rozprávať. Haščák súhlasí. Haščák sa pýta ako reagovali Flašíkoví parťáci. Fico hovorí, že „tí parťáci budú tiež dotknutí. Za chvíľočku. Tak isto. Nie všetko, ale sú tam ľudia, ktorí tiež pôjdu zo strany preč.“ Haščák sa pýta ako to funguje s ostatnými. Fico prisviedča, že bez problémov. Haščák hovorí, že Flašikovci to vnímajú tak, že pomohli Ficovi. Fico oponuje, že strana mala 13% keď ešte ani neexistovala a po voľbách mala 13,5%, čiže Flašikovci jej „bláznivou kampaňou“ vôbec nepomohli. Skôr mu narobili problémy. Fico jasne povedal podpredsedom SMERu: „Chlapci, vy sa musíte rozhodnúť čo chcete. Buď chcete tú politiku robiť tu, alebo po telefóne.“ Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. Haščák sa pýta ako to vypadá, s Jurajom Širokým a Vladimírom Poórom. Fico odpovedá, že zo Širokým sa dá, ale s Poórom je to horšie. Haščák rozpráva Ficovi, že oni (Široký, Poór, Kiňo) nie sú zvyknutí na konkurenciu a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu („žijú len z lobingu“). Fico sa pýta Haščáka na Širokého. Haščák vysvetľuje, že s ním mali konflikt v Chemolaku Smolenice a Široký sa odvtedy od PENTY stráni. Fico sa pýta Haščáka, či má Široký Váhostav. Haščák prisviedča. Haščák hovorí, že väčšina Širokého podnikov ide od 10 k 5 (Chemolak, Plastika), široký nemá zvládnuté moderné metódy riadenia „Corporate governance“, všetko má postavené na starých kamarátoch. Haščák objasňuje svoj názor na ďalších sponzorov SMERu. Vladimír Poór má zdravý sedliacky rozum, ale všetky veci poníma vzťahovo a ťažko sa s nim obchoduje. Ivan Kiňo je neschopný. Brhela Haščák nepozná. Podľa Haščáka môžu byť v budúcnosti v SMERe ešte problémy s Vladimírom Poórom (Haščák sa s ním pravidelne stretáva, nie sú partneri v obchodoch, ale vymieňajú si informácie). Fico hovorí, že odstavenie Flašíkovcov v SMERe vníma ako veľmi dôležité a správne a SMER môže na tom len získať. Haščák hovorí, že z pohľadu PR Flašík SMERu škodil. Haščák hovorí, že Flašikovci uvedený konflikt vnímajú inak. Fico rozpráva Všeobecne o SMERe, o medzinárodnej akceptácii strany (ČR, MR, Rakúsko...). Haščák sa pýta na američanov. Fico hovorí, že sa pravidelne stretáva s americkým veľvyslancom. Američania síce považujú Dzurindu za priateľa (kvôli Iraku) ale prípadná zmena vlády pre nich nepredstavuje ohrozenie záujmov USA. Tajomníci ambasády chodia na konferencie a semináre SMERu a živo sa zaujímajú o stanoviská SMERu. Americká ambasáda chystá SMERu návštevu USA na 19. apríla 2006. Fico rozpráva o neúspešných cestách Hrušovského a Dzurindu do USA odkiaľ nepriniesli nič, ani len prísľub zmeny vízovej politiky. Vracajú sa späť k vnútornému očistnému procesu v SMERe, ktorý Fico vníma veľmi pozitívne. Haščák oponuje, že sa to vnútornými procesmi v strane (štiepenie) môže obrátiť proti Ficovi. Fico argumentuje: „Ukážte mi človeka v SMERe, okrem Kaliňáka a Pašku o ktorých sa postarám, ktorý by efektívne v SMERe založil platformu“. Haščák hovorí: „Beňová“. Fico odpovedá: „Beňová je mŕtva.“ Nakoniec sa zhodnú, že Beňová im môže zobrať tak maximálne 2 - 3% hlasov. Fico hovorí, že Beňová najprv vystrájala, ale potom akceptovala Ficove rozhodnutie. Fico je presvedčený, že do volieb bude SMER stabilný. Otázna je situácia po voľbách. Haščák hovorí Ficovi. že vychádza to tak, že SMER bude po voľbách tvoriť vládu s SMK a KDH. Iná varianta podľa Haščáka nie je. Fico sa smeje, že prečo si Haščák myslí, že nemôže urobiť vládu s Dzuriridom (SDKÚ). Haščák ukazuje Ficovi analýzy možných koaličných zoskupení. PENTA robí teraz neverejný prieskum verejnej mienky na 3000 respondentoch. Závery budú do 2 týždňov. Haščák ich pošle aj Ficovi. Haščák má iné materiály, z ktorých vychádza SMER 24% hlasov, HZDS 13%, SDKÚ 15% (Haščák si myslí, že len 14% ale dal im 15%), SMK 10%, KDH 8%, SF 4,5%, SNS 7%, ostatní sa nedostali. Haščák vychádzal pri svojich výpočtoch z 2 premís, všetky koalície budú musieť mať nad 80 poslancov a osobné anymozity medzi stranami. Pri variante koalície SMER a SDKÚ to vychádza len na 75 poslaneckých kresiel, čo je veľmi nestabilné. Haščák ukazuje v materiáloch ďalšie varianty. Fico hovorí: „Skúste SMER, HZDS, SDKÚ“. Haščák hovorí, že to je 93 poslaneckých miest. Fico vysvetľuje, že SMER nemôže ísť do koalície s SMK a KDH. S KDH sa nedá komunikovať (KDH volajú Taliban) a keby išli do koalície s SMK, tak by to SMERu výrazne znížilo preferencie, pretože SMER robí aj národnú politiku. Fico hovorí, že keby SMER nerobil národnú politiku tak SNS má vo voľbách 15% hlasov. SMER tiež berie veľa hlasov KSS. Podľa Fica by bolo najlepšie keby sa do parlamentu dostali aj SNS, aj KSS a jedinou možnou koalíciou by bola SMER, SDKÚ, HZDS. Haščák sa ho pýta na problémy s Mečiarom, vysvetľuje, že neverí, že medzi nimi nebudú problémy (všetci sú tzv. Alfa samci, z ktorých vyžaruje ego). Fico pripúšťa aj možnosť, že sa s Mečiarom a Dzurindom dohodnú na osobe predsedu vlády, ktorou nebude nikto z nich. Fico hovorí, že SDKÚ aj HZDS si dali obrovský pozor na výber kandidátov do parlamentných volieb, Fico teraz čisti svojich kandidátov. Podľa Fica by to bola najstabilnejšia možná koalícia. Fico je pripravený urobiť ústupky a akceptovať 19% daň z príjmov právnických osôb a 19% daň z príjmov fyzických osôb do určitej výšky. Nad túto výšku by bola nejaká vyššia daň. Fico sa tiež chce dohodnúť na DPH. Cestovný ruch, stavebníctvo, zdravotníctvo budú mať nižšie DPH ako 19%. V zdravotníctve bude potrebné urobiť zmeny. Na penzijný systém majú s SDKÚ a HZDS rovnaký názor. Druhý pilier zostane. Môžu sa pohrať s garanciami. Fico celkovo nevidí koalíciu s SDKÚ a HZDS ako zásadný problém. Haščák hovorí ako SMER nasiera Dzurindu s VUCkami. Fico hovorí, že v prípade koalície SMER, SDKÚ a HZDS vie u Slotu zabezpečiť aj skrytú podporu SNS (Slotovi by dali podpredsedu parlamentu). Fico hovorí o problematickej komunikácii s KDH. Hovorí o problémoch v komunikácii s Lipšicom v BN televíznej relácii. Fico sa vie dohodnúť s Petrom Mišíkom s chlapcami z SDKÚ, ale nevie sa dohodnúť s Lipšicom, Minárikom alebo Palkom. Haščák hovorí, že sa s Minárikom občas stretáva a ťažko sa s nimi diskutuje. SMK Ficovi nevadí. Z SMK sa dá komunikovať. Koalíciou z SMK by ale SMER prišiel o dosť veľké množstvo, ktoré by prešlo do SNS. Fico nemá dôvod odovzdávať Slotovi za jednu koalíciu z SMK také veľké množstvo hlasov. Fico si chce národne orientovaného voliča ponechať aj do ďalších volieb a koalícia z SMK mu za jeho stratu nestojí. Fico sa pýta Haščáka, čo má znamenať nominácia Viiágiho do Slovnaftu. Haščák nevie. Haščák sa stretáva s Világim každý tretí deň. Világi sa údajne vyhol odpovedi. Világi sa podľa Haščáka navyše tomu biznisu ani nerozumie. Fico sa pýta či to má súvis s voľbami (financovanie SMK). Haščák si mysli, že nie. Rozprávajú o Ivanovi Miklošovi. Podľa Haščáka ho Fico preceňuje. Fico ho vníma ako šikovného zlodeja. Haščák hovorí, že Mikloš nekradne toľko ako si Fico mysli. Rozoberajú aj Rudolfa Zajaca. Haščák hovorí, že Zajac nedokázal dostať na svoju stranu stavovské organizácie. Fico sa pýta, prečo sa ho Dzurinda nezbavil. Haščák hovorí, že Dzurinda premeškal dobu kedy ho mohol vyhodiť. Novotný ako jeho možná náhrada je úplný neschopák. Rozprávajú celkovo o situácii v zdravotníctve Haščák sa pýta na pozíciu zdravotníctva v agende SMERu. Fico hovorí, že zdravotníctvo preskočilo za posledné roky všetky témy. Pre SMER je zdravotníctvo vynikajúci príklad ako zlyhali reformy. Fico uvádza, že na téme zdravotníctva vyrástla preferenciami Martináková. Haščák hovorí, že jej pomohol Kmotrík (JOJ, TA3). Podľa Haščáka Martináková na zdravotníctve pohorí. V odborných kruhoch je ako odborník cenený Pavol Paška. Haščák sa pýta na záujem SMERu o post ministra zdravotníctva. Fico hovorí, že sa o tento post nebudú biť. Možný kandidát SMERu je Pavol Paška, ktorý má ale bližšie k sociálnym veciam (MPSVaR). Aj Fico preferuje obsadenie MPSVaR. Haščák sa pýta Fica, či sa môže stretnúť s Paškom. Fico súhlasí. Haščák vysvetľuje koncepciu PENTY, že zdravotníctvo bude fungovať len ak sa podmienky nastavia na maržu 7 -10% a čistú efektívnosť. K zdravotníctvu sa vyjadruje SF, Paška, Urbáni, Soboňa. Urbáni sa teší len na provízie z „ILS“ (projekt elektronizácie zdravotníctva) za 10 mld. Sk. Haščák vníma ako odborníkov len Pašku a Soboňu. Pre PENTU je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou maržou. Hovorí, že v energetike je marža 20%. Podľa Haščáka sa tretina Nemocníc musí zavrieť. PENTA ide investovať 3 mld. Sk do nových polikliník. Do konca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s Paškom dlhodobo počítať. Z krátkodobého hľadiska ale Paška neurobí nič, čo by mu zväzovalo ruky. Haščák bol raz s Paškom pred 5 rokmi (stretnutie cez Flašíka). Haščák ide budúci týždeň do Londýna na 2 dni. Fico mu dohodne stretnutie s Paškom.

5.5.2006          (Jaroslav HAŠČÁK. funkcionár SMERu — pravdepodobne Ing. František HATÁR — osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA)

15.33   hod. - 16.05 hod.
Haščák prichádza 15.28. Határ prichádza 15.33.
Po príchode sa pozdravia. Tykajú si. Majú priateľský vzťah. Podľa uvedených skutočností sa stýkajú pravidelne. Határ sa sťažuje, že nedokáže byť stále vľúdny k ľuďom. Denne má 10 stretnutí a 80 telefonátov od neznámych ľudí, ktorí volajú na kontakt na R. Fica zverejnený na web stránkach SMERu a vyjadrujú podporu SMERu. Határovi už volali hádam všetci Ficovi spolužiaci zo základnej školy, ľudia čo sa s Ficom kedysi stretli a ľudia čo s ním boli v SDĽ a pod. Haščák sa pýta Határa, ako dopadol s tými vecami, o ktorých sa bavili naposledy - ako sa vyvíja názor R. Fica na zmenu daňového systému a na obsadenie postu ministra zdravotníctva v budúcej vláde. Haščáka zaujímajú najmä názory Fica na vývoj v zdravotníctve. Határ hovorí, že Ficovi tlmočil Haščákove predstavy o reforme v zdravotníctve a čo za ich presadenie dostanú oni (SMER, resp. Fico). Fico sa vyjadril, že je zatiaľ predčasné o tom hovoriť. Fico Határovi povedal, že berie na vedomie pozíciu PENTY v zdravotníctve ale pred voľbami im nemôže nič sľúbiť - bol by to hazard, pretože ešte nevedia s kým pôjdu do vlády a ako dopadne rozdelenie rezortov. Haščák hovorí, že v podstate sú len 2 reálne možnosti: koalícia SMER s HZDS a SDKÚ alebo koalícia SMER s SMK, KDH a SF (ak sa SF dostane do parlamentu). Haščák sa nevie vyjadriť, ktorá z uvedených variant by bola pre SMER lepšia. Iné možnosti podľa Haščáka nie sú. Spolu sa zhodnú na tom, že prípadné opozičné zmluvy SMERu zo SNS a KSS by boli pre SMER samovraždou. Výhodou koalície SMERu s HZDS a SDKÚ by bolo to, že by boli len traja koaliční partneri a nie štyria a mali by cez 90 poslancov v parlamente (aj keď podľa Haščáka 5 poslancov od Mečiara opäť ujde). Nevýhodou sú osobné averzie medzi lídrami uvedených strán. Druhá varianta (koalícia SMER, SMK, KDH a SF) by mohla poškodiť obraz SMERu u národne orientovaného voliča (najmä kvôli SMK). Határ hovorí, že SMER by išiel do koalície radšej s HZDS ako s SDKÚ. Határ hovorí, že ísť do koalície s SDKÚ s predsedom Dzurindom a podpredsedom Miklošom by bolo pre SMER tiež samovraždou. Haščák hovorí, že Mikloš nebude mať záujem o pozíciu v budúcej vláde, pravdepodobne pôjde robiť kariéru do nejakej medzinárodnej organizácie (Svetová banka) a k Dzurindovi Haščák nič nevie. Határ hovorí, že v SMERe sú najviac naklonení koalícii s HZDS (ak by sa Mečiar uspokojil s funkciou predsedu parlamentu). Ako ďalšieho partnera si vedia predstaviť HZD. Határ sa pýta Haščáka na jeho názor, či sa HZD dostane do parlamentu. Haščák si myslí, že nie (nemajú osobnosti). Határ je naklonený aj k SF ako koaličnému partnerovi SMERu („Budaj drží slovo“). Határ by ako koaličných partnerov SMERu nerád videl SMK a KDH. Diskutujú o ďalších variantoch. Komunikácia viazne. Uzatvárajú debatu s tým, že to nechajú tak, vo voľnejšej polohe a že Haščák nebude cez Határa na Fica tlačiť. Határ hovorí, že s Ficom komunikoval ohľadne kandidáta PENTY na ministra zdravotníctva, ktorého má SMER podporiť (Haščák ho na minulom stretnutí napísal Határovi na papier). Fico voči uvedenému menu nemal námietky. Fico si overoval uvedenú osobu cez svoje zdroje. Határ hovorí, že Fico má trochu strach robiť s Haščákom teraz dohody. Határ hovorí, že v SMERe je veľa ľudí proti PENTE. Hovorí o osobe Dušan Muňko (poslanec NR SR za SMER, tieňový podpredseda vlády), ktorý má zaťa v J&T a otvorene túto skupinu v SMERe presadzuje. Muňko je starý eštebák (pôsobil v Sature) a má okolo seba bývalých eštebákov, ktorý mu donášajú. Muňko chce stále organizovať stretnutie Fica s Patrikom Tkáčom z J&T. Határ Fica od tohto stretnutia odhovára - zatiaľ sa neuskutočnilo. Határ zatiaľ nezaznamenal v SMERe aktivity zo strany Slávia Capital. Haščák nevníma Sláviu Capital ako konkurenciu. Ako konkurenciu vníma len J&T, aj to len v niektorých oblastiach. Határ hovorí, že navrhoval Ficovi stretnutie s Haščákom. Fico povedal, že nie je proti, ale teraz je pod drobnohľadom a má na takéto stretnutia do volieb zákaz od volebného štábu SMERu. Ak bude ale Haščák moc chcieť, môžu sa ešte do volieb stretnúť. Határ hovorí, že šéfom volebného štábu SMERu je Marek Magyarics. Magyarics bol paradoxne jedna z hlavných osôb, ktorá presadila odstavenie Flašíka napriek tomu, že Flašík ho presadil do uvedenej funkcie. Flašík je teraz nahnevaný a snaží sa získať pozíciu v Slobodnom fóre (je tam volebný poradca). Flašík sa snaží v Slobodnom fóre získať vplyv cez manžela Martinákovej. Na záver žiada Haščák Határa aby Ficovi odkomunikoval Haščákov dotaz na stav v spoločnosti, ktorú Haščák píše Határovi na papier. PENTA pred cca 1 rokom pomáhala francúzskemu investorovi získať na papieri napísanú slovenskú spoločnosť. Ide o spoločnosť, ktorú vlastnia mestá Banská Bystrica, Zvolen a ďalšie obce. Fico v tejto veci komunikoval s Haščákom cez osobu, ktorú Haščák tiež napísal Határovi na papier Haščák chce aby Határ od Fica získal stanovisko ako to dopadlo, či to doriešil a v akom rozsahu (sumu). Határ potom môže Haščákovi oznámiť stav telefonicky (bez podrobností). Határ hovorí, že oznámi len, napr. 40 dkg salámy.
Pozn. spracovateľa: Pravdepodobne ide o spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorú od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. získala francúzska spoločnosť VEOLIA (cez Prvá vodárenská, a.s., Bratislava). Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. má na 30 rokov v prenájme všetky zariadenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Haščák chce pravdepodobne zistiť, či osoba cez ktorú s Ficom vtedy komunikoval odovzdala Ficovi sumu v takej výške ako deklarovala Haščákovi (40 dkg salámy = 40 mil. Sk). Je tiež možné, že Haščák uvedeným dotazom sleduje aj vyvolanie nátlaku na Fica, kvôli nízkej ochote spolupracovať v zdravotníctve. Lúčia sa, Határ sa pýta Haščáka kedy sa žení, Haščák odpovedá, že v júli. Határ odchádza.

5.5.2006          (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák)

18.48   hod.-21.41 hod.
18.48   prichádza Haščák. Bubeníková prichádza 18.53.
Začínajú rozprávať o vodárenských spoločnostiach.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad

Hovoria o tendri Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad na predaj jej 100% dcérskej spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorá má zmluvu na prenájom celej vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločností, a.s. (Základné imanie 1,626 mld. Sk, hodnota infraštruktúry cca 2,5 mld. Sk, v najbližších rokoch investície cca 10 mld. Sk). O uvedenú prevádzkovú spoločnosť majú záujem 4 spoločnosti (francúzska VEOLIA, francúzsky ONDEO (dcérska spoločnosť nadnárodnej skupiny Suez), nemecký Gelsenwasser a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava - PENTA). PENTA (Haščák) a Bubeníková konajú pravdepodobne v prospech francúzskeho VEOLIA . Táto spoločnosť (VEOLIA) už získala Stredoslovenskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá má na 30 rokov v prenájme celú vodárenskú infraštruktúru Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Základné imanie 4,337 mld. Sk). Haščák a Bubeníková chcú v prípade tendra na predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. použiť rovnaký scenár, ktorý im vyšiel pri Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (viď aj stretnutie Haščák, Határ, 5.5.2006). Haščák hovorí, že problémom je, že sa na starostov nedá spoľahnúť a nie je isté či budú dodržiavať dohody, t.j. či na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 12.5.2006 zahlasujú za predaj v prospech VEOLIA (obce majú cca 85% akcií, cca 15% akcií ešte FNM nepreviedol na obce). Nespoľahlivý je aj Sýkora (predseda ZMOS). Haščák hovorí, že Sýkora a riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Vladimír Pastorek obchádzajú jednotlivé regionálne združenia ZMOS a vysvetľujú starostom pripravovaný scenár. Starostovia sú na stretnutiach ticho, čo si Haščák vykladá buď ako súhlas alebo sa tomu vôbec nerozumejú. Haščák si dal urobiť prehľad všetkých akcionárov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (obce) a vychádza mu, že by už na svojej strane mali mať viac ako 50% starostov. Je tu ale riziko, že ak ich začne obchádzať konkurent francúzsky ONDEO a sľúbi im po 100 tis. Sk tak to starostovia priklepnú ONDEU. Haščák zaúkoloval v tejto súvislosti aj svojho veľmi dobrého rodinného známeho, ktorý bol 2 roky primátor Starej Ľubovne, a ktorý osobne pozná 70% uvedených starostov. Táto osoba ale do termínu rozhodnutia v tendri nestihne obehnúť všetkých starostov. Haščák má ohľadom výsledkov tendra už dohodu aj s primátorom Popradu Antonom Dankom (pravdepodobne úplatok) - Poprad je najväčším akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bubeníková dala zo stretnutí starostov urobiť aj prezenčné listiny, ktorými by ich v prípade zmeny postoja na valnom zhromaždení 12.5.2006 mohli zatlačiť do kúta („Na stretnutí ZMOS nemali námietky a teraz majú“).
Pozn. spracovateľa: Problémy okolo tendra na Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. boli aj medializované. Bubeníková považuje za problematickú účasť zástupcov FNM na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.12.5.2006 (FNM vlastní stále cca 15% akcií, ktoré ešte nepreviedol na obce). FNM stále vlastní uvedený balík len na základe toho, že nedodržal uznesenie vlády SR a nestihol všetky akcie previesť na obce (prevody sa ťahajú 2 roky - medializované). Zástupcovia dotknutých obcí by to mohli chápať ako cielený postup zo strany FNM a v súvislosti s hlasovaním na valnom zhromaždení by sa to mohlo obrátiť proti záujmom Haščáka a Bubeníkovej v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Musia dosiahnuť taký stav, že za predaj prevádzkovej spoločnosti určenému investorovi zahlasujú primátori a starostovia sami. Bubeníková preto Haščákovi navrhuje, že v stredu 10.5.2006 dá na schválenie do Výkonného výboru FNM BN materiál, v ktorom navrhne aby sa zástupcovia FNM nezúčastnili valného zhromaždenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Haščák súhlasí. Bubeníková ako ďalší problém uvádza svoju funkciu predsedu dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (od roku 2004 keď mal FNM ešte majoritu). Na valnom zhromaždení 12.5.2006 bude vzhľadom na zmeny v štruktúre akcionárov (väčšina akcií prevedených na obce) z tejto funkcie odvolaná. Za predsedu dozornej rady má byť zvolený primátor Popradu Anton Danko a dozorná rada sa má rozšíriť na 23 členov. Bubeníková hovorí, že ju predstavenstvo Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. poprosilo, aby na valné zhromaždenie 12.5.2006        prišla, pretože sa obávajú, že ich primátori a starostovia na valnom zhromaždení odvolajú. Bubeníková má ale 12.5.2006 aj valné zhromaždenie Burzy cenných papierov, kde jej Ivan (pravdepodobne Mikloš) povedal, že tam má ísť kvôli obhajobe ich projektu. Preberajú stále hlasovanie na valnom zhromaždení. Haščák si nie je istý podporou ním presadzovaného investora jednotlivými primátormi. Haščák napriek tomu, že má s primátorom Popradu Dankom dohodu mu moc neveri („je to debil nespoľahlivý“). Podľa Haščáka je vo všeobecnosti najväčší problém akvizícii vodárenských spoločnosti skutočnosť, že to PENTA nemôže robiť priamo, ale musí konať cez tretie osoby (Švigár - predseda predstavenstva V.O.D.S., a.s. Košice a pod ), ktoré sú v uvedených projektoch PENTOU finančne zainteresované a ktoré majú z tohto dôvodu „Ružové okuliare“. Haščák si preto nemôže byť istý výsledkom hlasovania na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Bubeníková vysvetľuje technické záležitosti okolo valného zhromaždenia a zmien v dozornej rade. Bubeníková hovorí, že sa dá zvoliť ako člen dozornej rady, resp. tam pošle nejakého svojho človeka.
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Bubeníková prechádza k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - WS (základné imanie
7,348 mld. Sk) kde majú pripravený podobný scenár ako v prípade Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. V súčasnosti tam prebieha výber audítora na forenzný audit (3 záujemcovia). Bubeníková tlačí tohto kádeháka (pravdepodobne predseda dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za FNM Ing. Anton Brath - riaditeľ sekcie práva, kontroly a sťažností FNM), že audítora musí dozorná rada schváliť do 6. (pravdepodobne júna) kedy bude vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti valné zhromaždenie. Audítorom sa má stať firma čo sídli v Carltone (Bubeníková si nevie spomenúť na meno). Bubeníková a Haščák budú mať prístup k výsledkom uvedeného auditu a budú ho môcť ovplyvniť (dajú tam 2 svojich audítorov). Bubeníková hovorí, že ako problém sa jej javi, že hneď ako začala získavať informácie okolo Východoslovenskej vodárenskej tak Vladimil Podstránsky (financmajster SMK) volal Stanislavovi Hrehovi (predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti), že Bubeníková im tam začína „núrať“. Na činnosť Bubeníkovej vo WS sa predsedu dozornej rady WS Antona Bratha pýtal aj Daniel Végh (predseda výkonného výboru FNM za SMK). Végh chcel od Bratha všetky podklady čo Brath a Bubeníková riešia vo Východoslovenskej vodárenskej. Végh to zdôvodnil, že uvedené podklady požaduje Ministerstvo financií (Podstránsky). Z uvedeného sa javí, že na predaj prevádzkovej činnosti Výchoslovenskej vodárenskej spoločnosti má najväčší záujem SMK, ktorá vníma Bubeníkovú a PENTU ako neželanú konkurenciu. Bubeníková navrhuje možnosť podsunúť redaktorke STV, ktorá sa zaoberá Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou (viď relácia Reportéri na STV1 „Nenápadný škandál“) informácie zo zistení vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čo by mohlo odvrátiť pozornosť od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Haščák súhlasí. Hovorí, že PENTA má o Podtatranskú vodárenskú spoločnosť eminentný záujem, pretože by v spojení so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou priniesla synergický efekt. Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť uvidia ako sa to vyvinie. Bratislavská vodárenská sa nedá získať a ostatné vodárenské spoločnosti sú pre Haščáka nezaujímavé.
Slovenská informačná služba
Bubeníková spomína rozhovor s Vladimír Dvořáčkom, v ktorom jej Dvořáček hovoril o odvolaní Podstránskeho z postu štátneho tajomníka ministerstva financií. Dvořáček spomínal súvislosť odvolania Podstránskeho s Bubeníkovou, (niekoľko viet nerozumieť). Spomínajú dátum 15.2.2006. Haščák hovorí, že ho práve v týždni okolo 15.2.2006 začala sledovať SISka (nielen jeho ale aj ostatných chalanov z PENTY) a robila im zle. Chalani zo sledky sa sťažovali, keď za Haščákom museli chodiť skoro ráno do posilovne. Haščák sa mal v tej dobe práve stretnúť s pokladníkom SDKÚ Igorom Kucejom. Kucej mu hovoril, že ho Mikuláš Dzurinda upozorňoval, že ak sa chce stretávať s PENTOU má si dávať väčší pozor. Haščák si myslí, že ich SIS sledovala preventívne na pokyn Pitnera v súvislosti s vrcholiacou privatizáciou letiska, Carga a v súvislosti s aktivitami okolo Ministerstva hospodárstva. Haščák ale pripúšťa aj možnosť, že Pitnerovi dal príkaz na sledovanie PENTY Mikuláš Dzurinda. Haščák bol v tom čase v súvislosti s kauzou kupovania poslancov na výsluchu, kde sa ho vyšetrovateľ pýtal ako sa mu ráno cvičí - evidentne mal informácie zo sledovania. Haščák preto pripúšťa aj možnosť ich sledovania SISkou v súvislosti s kauzou kupovania poslancov. Bubeníková hovorí, že práve od tohto obdobia (stred februára) sa jej vyhýba Ivan Mikloš. Je možné, že je to jeho reakcia na jej neochotu zapojiť sa do predvolebnej kampane SDKÚ. Predtým jej ale aspoň občas telefonoval a chodila s ním na niektoré výjazdy mimo Bratislavu. Od februára ju nekontaktuje.

Privatizácia teplární

Hovoria o konkrétnych termínoch. Do polovice augusta 2006 by sa to dalo zrealizovať. Je ale otázne či bude politická vôľa. Haščák o tom pochybuje. Bubeníková hovorí, že za ňou bola Erika (pravdepodobne Csekes - spoločníčka Világiho), ktorá zisťovala postoj Bubeníkovej k urýchlenému predaju teplární. Erika hovorila, že ak oni (SMK) nebudú v budúcej vláde, tak ich zástupcovia vo Výkonnom výbore FNM, ktorý môže privatizáciu teplární schváliť (Végh, Répassyová,Némethová) schvália urýchlený predaj teplární (kým sú ešte na FNM). Erika jej hovorila, že majú aj predbežný súhlas 2 zástupcov KDH a aj pozitívne signály z SDKÚ. Bubeníková sa jej pýtala, že od koho z SDKÚ, že či z prezídia. Haščák hovorí, že ho v tomto oslovil aj Világi. Haščák ani Bubeníková to nevidia reálne. Haščák spomína príklad z roku 1998, keď pred voľbami po úspešnom zrealizovaní VÚB kupónu oslovili Reháka a spol. (vtedajší predseda výkonného výboru FNM ) s ponukou na odkúpenie akcií RIF (Reštitučný investičný fond), ale ani Reháka nevedeli zlomiť („a to boli iní pištolníci“). Zhodujú sa na tom, že SMK vyvíja uvedené aktivity, pretože „je už na odchode z budovy".

-Poliklinika Tehelná, a.s.

Bubeníková hovorí, že zasadala dozorná rada. V tejto súvislosti sa na FNM spustila dosť veľká hádka a na Bubeníkovú a Jozefa Juricu zaútočil Jozef Mihalik (riaditeľ sekcie kapitálového trhu a dlhopisov FNM, zároveň predseda predstavenstva Polikliniky Tehelná, a.s.), ktorý im vyčítal, že neplnia platné uznesenie Prezídia FNM o príprave materiálu do vlády (pravdepodobne navýšenie Zl Polikliniky Tehelná) v čom ho podporil aj Daniel Végh (predseda výkonného výboru FNM). Haščák sa pýta či bol na zasadnutí aj Jozef Kojda (prezident FNM). Bubeníková hovorí, že nie, že Kojda keď sa riešia komplikované problémy, tak má zdravotné problémy, aj teraz mal nejaké žalúdočné ťažkosti. Bubeníkovej sa v súvislosti s Poliklinikou Tehelná zastal Peter Huňor (podpredseda výkonného výboru FNM a zároveň člen DR Polikliniky Tehelná). Bubeníková hovorí, že jej Peter Huňor dal na vedomie aj zápisnicu z rokovania dozornej rady. Riaditeľ Polikliniky Tehelná (Peter Rea), keď sa dozvedel, že sa koná dozorná rada, tak si zobral na ten deň dovolenku. Jurica, keďže nemá z polikliniky žiadne peniaze dal od toho ruky preč a zhodil to na Bubeníkovú. Bubeníková a Haščák teraz zvažujú možnosť dať Jozefovi Mihalikovi 200 tis. Sk aby do toho nevŕtal. Mihalika osloví s ponukou Haščák. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej, že má desiatky skúseností, že je lepšie sa dohodnúť ako bojovať. Bojovať odporúča len ak sa nedá dohodnúť. Haščák navrhuje v súvislosti s poliklinikou Tehelná osloviť s finančnými ponukami všetkých rozhodujúcich predstaviteľov Výkonného výboru FNM s ponukami 200 - 300 tis. Sk. Bubeníková súhlasí. Cca 10 min. hovoria o technike navýšenia základného imania Polikliniky Tehelná o 20 mil. Sk ich záujmovou skupinou takým spôsobom, aby to nevzbudzovalo podozrenia zo skrytej privatizácie.
Bubeníková hovorí o stretnutí s predstaviteľmi SSE - Patrik Luccioni a Peter Weis
Hovoria o Jadrovom fonde a GovCo, a.s. (väčšina rozhovoru je nezrozumiteľná). Haščák hovorí, že podľa prepočtov SE a ENELu sa v GovCo, a.s. najbližších 10 rokov minie 70—140 mld. Sk.
Od cca 19.47 do 20.43 majú sexuálny styk.
21.41 odchádzajú.

14.5.2006 a 21.5.2006 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák)

14.5.2006 od 10.08 hod. do 11.43 hod.
väčšinu rozhovoru nie je počuť, rozprávajú vo vedľajšej miestnosti a potichu (vyše 90% záznamu je nezrozumiteľných). Bubeníková rozprávala o priebehu valného zhromaždenia 12.5.2006 Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na ktorom bol schválený predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. francúzskej VEOLIA (Penta a Bubeníková konajú v jej prospech). Bubeníková potom rozprávala o súkromných problémoch a na záver mali pohlavný styk.
21.5.2006 sa stretli od 20.50 hod. do 22.15 hod.

väčšinu rozhovoru nie je počuť, rozprávajú vo vedľajšej miestnosti a potichu (vyše 90% záznamu je nezrozumiteľných). Hovoria o profesionálnej budúcnosti Bubeníkovej. Haščák jej ponúka miesto v Jadrovom fonde. Miesto šéfa ponúkol Haščák Vladimírovi RIGÁSZOVI a Ľubošovi ŠEVČÍKOVI. ŠEVČÍK miesto riaditeľa odmietol. Za SDKÚ už má v Jadrovom fonde miesto BNO Masár (Haščák. dal Bubeníkovej za úlohu zistiť,o ktorého Masára sa jedná), človek za SMK ešte nie je určený a za Malchárka, resp. PENTU už Haščák ponúkol miesto Sekerkovi a má ešte voľné 2

miesta, na ktoré musí zohnať ľudí do piatku. Uvedené funkcie budú na 6 rokov. Osoby do funkcií ešte bude musieť formálne schváliť minister hospodárstva Jirko Malchárek (bude „akože“ výberové konanie, kde „rozhodne“ komisia). Bude tam predseda, podpredseda a štyria správcovia hlavných podúčtov. Haščák ponúka Bubeníkovej správcovstvo toho najzaujímavejšieho účtu (kde bude najviac peňazí). Bubeníková váha. Hovorí, že tam budú tlaky, napr. zo strany VÚJE. Haščák hovorí, že tam možno budú tlaky, SISka, možno nejaké obvinenia, ale je to dobré miesto, kde sa dajú zarobiť peniaze. Haščák hovorí, že aj keď tam budú tlaky, nebude to horšie ako na FNM. Haščák hovorí, že na Bubeníkovej mieste by to vzal. Ukľudňuje Bubeníkovú, že napr. Zoltán Haršányi (VÚJE) je normálny človek a nemusí od neho očakávať nejaké extra tlaky. Skôr od stavebných firiem ako napr. Eurobuilding („Miloš STOPKA je polodebiľ). Bubeníková by ale najviac jednala so serióznymi zahraničnými firmami ako Siemens, Framatone, General Electric, ABB a pod. Haščák hovorí, že nechce na Bubeníkovú tlačiť aby uvedenú funkciu vzala, že určitý potenciál rizika tam je, že tam môže isť a až na mieste uvidí a môže sa neskôr rozhodnúť. Hovoria o bližšie neurčenom prípade vyšetrovania políciou, kde má Bubeníková problémy. Haščák hovorí, že je tu zlá správa. Haščák sa začne smiať a začína rozprávať o SIS (stíši hlas). Hovorí, že bol na „ďalšom vyšetrovaní“ a že ho idú zase obviniť. Hovorí, že zlá správa je to, že tí „chalani moji“, cez ktorých sa mal riešiť aj Bubeníkovej prípad, teraz riešia ten prípad zo SME proti SIS a NBÚ. Hovorí, že sa mu asi pred mesiacom ozval šéf kontrarozviedky zo SISky. Oslovila ho Kováčová, ľavé meno Petrášová, jeho žena a chcela sa s ním stretnúť. Pôsobila neisto a obával sa, či nebude nahrávaný (nie je jasné či Petráš alebo Haščák). Hovorí niečo o stretnutí na Bratislavskom hrade. Nie je jasné, či sa stretnutie uskutočnilo. Haščák hovorí, že si potom cez svoje kontakty zisťoval, prečo sa s ním Petráš chcel stretnúť. Haščák sa smeje, že zistil, že Petráš si myslí, že za jeho diskreditáciou v médiách sú oni (PENTA), čo nie je pravda („On si myslí, že za tým celým stojíme my, že ho chceme zničiť, jeho ženu a ďalších 10 ľudí zo SISky. On si tam urobil totálny biznis. Je tam taká siskársko - NBÚ mafia“. Spomína novinára Tótha. Haščák hovorí o trestnom oznámení, ktoré podal Petráš na policajtov čo ho riešia. Má to 15 bodov,z toho 14 bodov sa „týka nás“. V jednom bode z tých 14 je aj Tóth, čo pomáha! v Bubeníkovej veci. Od 21 hod. 15 min. 30 sec. Do 21 hod.16 min. 30 sec. šepká Haščák Bubeníkovej niečo o SIS. Takmer vôbec nerozumieť (počuť len útržky: „prachy", „Pittner“, „nechal si“, „platiť“, „veď je to dobrá polícia“, „budeš iba prenášať, budeš doručovateľom“).

18.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK, František HATÁR - osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA)

17.05 hod. - 17.40 hod.
Po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého stretnutia s Haščákom položiť Ficovi (transakcia okolo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.). Határ hovorí: „Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.“ Haščák sa pýta: „Prečo?“ Határ sa smeje a hovorí, že Fico Haščákovi odkazuje, že „Čo s tým má PENTA?“. Haščák hovorí, že si Fico asi nepamätá, že s ním o tom hovoril asi pred rokom a pol v tomto byte. Haščák vysvetľuje Határovi, že oni (PENTA) spolupracujú s francúzskou spoločnosťou VEOLIA, robia spolu projekty v Čechách, ale nerobia to napriamo, ale cez sprostredkovateľov. V prípade Stredoslovenskej vodárenskej dala PENTA dokopy VEOLIU s Jánom Kováčikom z Banskej Bystrice (FORZA), ktorý to robil. 3 alebo 4 starostovia boli za SMER a Haščák pred rokom a pol o tom rozprával tu s Ficom. Határ odpovedá, že mu Fico povedal, že sa to ešte s Jánom Kováčikom rieši. Határ hovorí, že počul, že PENTA ide spúšťať DIGITAL PARK spolu s nejakou českou firmou. Határ lobuje za BN stavebnú firmu na zhotovenie 2. časti DIGITAL PARKU. Haščák o projekte moc nevie, pretože to robí iný partner v PENTE. Kontaktuje ho telefonicky a overuje si, že na druhú časť ešte nemajú dodávateľa. Hovorí, Határovi nech si vyzdvihnú podklady, neskôr do doriešia. Haščák sa pýta Határa ako sa vyvíja situácia v SMERe. Határ hovorí, že je to husté, že východniari dávajú pociťovať ostatným, že však mi ešte čosi ukážeme. Hovorí, že problematickí sú Pavol Paška a krajskí predsedovia v Košiciach (Peťo Žiga, firma Taper, s.r.o.) a Prešove (Stanislav Kubánek), ktorí sa dostanú na poslanecké miesta. Sú to divní ľudia. Határ nechce povedať, že sú skorumpovaní, ale robia podozrivé veci a do Smeru došli len z vypočítavosti. Problematický je aj bratislavský krajský predseda Martin Glváč. Haščák hovorí, že v nich je už inkorporovaná nezávislosť, čo nebude dobré pre stabilitu strany. Határ hovorí, že v Smere sa začína šuškať, že keď po voľbách vznikne poslanecký klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako nezávislí. Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú firmu v zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie. Határ hovorí, že zatiaľ nemajú firmu v zahraničí, že zatiaľ to riešia sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom SMERU v súčasnosti je Ján Ďurian (Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS). Haščák hovorí, že do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali úver. Haščák sa pýta od koho. Határ nevie, ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák hovorí, že to nepotrebuje vedieť.Haščák hovorí, nech sa Határ spýta Fica na plánovaný systém financovania. Hovorí, že Smer by mal mať na to jednu osobu, ktorá sa im o to bude starať, musí to robiť citlivo, diskrétne, bude sa o to starať vonku a ktorá bude absolútne dôveryhodná a loajálna. Haščák hovorí Határovi: „Musíte mať svojho Palacku, keď to takto poviem“. Határ hovorí, že v minulosti sa na túto funkciu uvažovalo s Fedorom Flašíkom, ale Fico to odmietol. Haščák sa pýta Határa, komu Fico v Smere dôveruje (okrem Határa). Hovoria o Maďaričovi, Igorovi Federičovi, Václavíkovi ako o možných kandidátoch na pokladníka SMERu. Najviac hovoria o Igorovi Federičovi (má ambície byť vedúcim Úradu vlády SR). Haščák hovorí, že základné kritériá na pokladníka sú, že musí byť maximálne loajálny a musí vedieť robiť. Haščák hovorí, že PENTA spolupracuje s 40 firmami v zahraničí, že budúcemu pokladníkovi Smeru môže dať kontakty, ale dotiahnuť to bude musieť on sám (pokladník Smeru). Hovoria o budúcnosti Határa. Határ hovorí, že mu Fico hovoril, že by bol najradšej, keby Határ zostal jeho osobným tajomníkom, resp. ak bude Fico premiérom tak riaditeľom sekretariátu premiéra. Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane lukratívnu funkciu v exekutíve sa Fico o Határa ekonomicky postará. Haščák sa pýta Határa na jeho znalosti angličtiny. Határ hovorí, že by to musel oprášiť (2-3 mesiace). Haščák navrhuje Határovi, aby bol vedúcim Úradu vlády SR on (Határ). Határ hovorí, že ešte o tom musí hovoriť s Ficom. Határ sa pýta ako funguje Ladislav Šmárik. „Dobre som ho odporučil?“ Haščák hovorí, že funguje dobre, je pracovitý, má v zdravotníctve veľa kontaktov, má cit pre ľudí, trochu je emotívny, ale PENTA je s ním veľmi spokojná. Postavil PENTE záchranku za 4 mesiace - to je 1500 ľudí. PENTA bude vlastniť 70 staníc rýchlej zdravotníckej pomoci. Határ sa pýta ako chcel Haščák  pomôcť Smeru. Haščák hovorí, že tak aby to malo význam. Hovorí, že by im dal dajme tomu 5 mil. Sk. Határ hovorí, že im Haščák pomohol aj v minulosti. Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov Smeru (17 zamestnancov) a pre ľudí, ktorí im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze navyše oproti oficiálnemu príjmu. Haščák hovorí, že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj hotovosť, ktorú by mohol Határovi odovzdať. Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk cez Mníchov. Haščák si myslí, že to nie je pravda. Határ hovorí, že sa to dozvedeli od človeka zo Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom. Haščák hovorí, že Siemens dáva peniaze len za konkrétne obchody. Határ hovorí, že išlo práve o nejaký konkrétny obchod za 2 mld. Sk. Malo ísť o nejaký starší obchod na MV SR, ktorý malo dohodnuté KDH. Keď sa o tom dozvedel Dzurinda, tak KDH muselo s ním ísť napoly. Pri odchode sa Határ pýta na možné umiestnenie jeho známej vo firmách PENTY. Haščák nemá námietky. Odchádzajú.

26.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. František HATÁR - osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA)

10.39 hod. - 10.57 hod.
Határ začína rozprávať o svojich zdravotných problémoch (pred rokom ušiel hrobárovi z lopaty). Haščák hovorí, že dlho nevidel jeho šéfa (Fica) na korčuliach. Határ odpovedá, že Fico nemá čas na šport, že je stále na výjazdoch. Hovoria o Ficovej asistentke Zuzane (červené vlasy) a o jej vzťahu k Ficovi. Haščák doniesol Határovi peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMERu (v zmysle dohovoru viď stretnutie Haščák, Határ, 18.5.2006), ktoré odovzdáva Határovi -konkrétnu sumu nespomínajú. Haščák len hovorí: „Doniesol som ti tie veci, Dobre“ a vyťahuje pravdepodobne obálku (počuť šuchot). Haščák sa pýta Határa, či sa Fica pýtal na tú Stredoslovenskú vodárenskú. Határ hovorí, že sa pýtal, že Fico si nepamätá, že by sa o tom s Haščákom bavil, že má veľa roboty. Határ hovorí, že včera boli v SMERe Zuzana Martináková a Lukeš na utajenom stretnutí (len s Ficom a podpredsedami SMERu Paškom a Kaliňákom). Rokovali o možnej povolebnej koalícii. SF má záujem o post ministra financií. Haščák si myslí, že SF sa nedostane do parlamentu. Határ hovorí, že Martináková je presvedčená, že sa do parlamentu dostane. Na stretnutí v SMERe sa Martinákovej pýtali na jej mediálne vyhlásenia o povolebnej koalícii SMER, HZDS, SDKÚ. Martináková hovorila, že to tak nemysleli, že sa o tom dozvedeli cez svoje zdroje. Határ hovorí, že Dzurinda sa minulý štvrtok stretol s Mečiarom. Haščák hovorí, že to nie je pravda. Dzurinda s Mečiarom sa naposledy stretli pred trištvrte rokom. Odvtedy možno len na chvíľku v parlamente. Haščák hovorí, že takýchto „drístov“ bude s blížiacimi sa voľbami pribúdať. Hovoria o možných diskreditačných kampaniach týždeň pred voľbami. Spomínajú BN prepisy telefónnych hovorov. Határ nevie čo na nich ich politickí konkurenti ešte vymyslia. Határ rozpráva o medializovanom prípade, keď prišla Fica čakať na letisko do Schwechatu jeho asistentka Zuzana, kde ich vyfotila Plus7dni. Határ potom dostal od Fica úlohu vysvetliť to Ficovej manželke Svetlane. Mal jej povedať, že asistentku Zuzanu poslal na letisko za Ficom on, aby jej podpísal nejaké stranícke papiere. Ficova manželka Svetlana mu pri tejto príležitosti navrhla po 17 rokoch tykanie. Hovoria o prieskumoch verejnej mienky a o voľbách. Határ hovorí, že atmosféra je pre SMER priaznivá („Fico je pre veľa ľudí posledná šanca. Potom už úplne rezignujú.“). Podľa Határa bude mať SMER od 25 do 27% hlasov. Haščák hovorí, že SMER bude mať od 21 do 25% hlasov. Závisí to ale aj od volebnej účasti. Čím vyššia bude volebná účasť, tým lepšie pre SMER. Haščák predpokladá volebnú účasť okolo 55%. Ak bude 65%, tak SMER môže mať až 27% hlasov. Hovoria o ďalších faktoroch (3 zápasy na majstrovstvách sveta vo futbale vo volebný deň, voľby sú len 1 deň, počasie). Határ hovorí o predbežných dohodách v SMERe o rozdelení vládnych postov. Hovorí, že Fico má prioritne záujem o ministerstvá financií, dopravy a sociálnych vecí. Najvážnejším kandidátom na ministra dopravy je Ľubomír Vážny (poslanec SMERu). Presadzuje ho Sinai (pravdepodobne Bartolomej, bývalý gen. riaditeľ ŽSR za Rezeša). Podpredseda SMERu Igor Šulaj je podľa Határa mimo hry o vládne posty. Haščák sa pýta s kým uvažuje Fico na post ministra financií. Határ hovorí, že sa uvažuje aj o nestraníkoch. Hovorí o svojom bývalom spolužiakovi, ktorého dotiahol do SMERu, a ku ktorému sa kladne vyjadruje aj Fico. Ide o bývalého viceguvernéra ešte federálnej národnej banky Štefana Veselovského, ktorý potom pôsobil ako šéf aj v Slovenskej kreditnej banke. Veselovský má ambície na štátneho tajomníka. Hovoria o ďalších osobách - Vladimír Masár a ďalší Határov spolužiak, čo robil v Ľudovej banke. Határ sa pri odchode ešte informuje na tender na výstavbu Digital Park vyhláseného PENTOU (lobuje za BN spoločnosť).

      1. Jaroslav HAŠČÁK - František HATÁR
      2.  

Obaja rozoberali aktuálnu situáciu po voľbách. Határ hovorí, že je veľmi divoko, začínajú rokovania. Zhodnotil, že s SDKÚ to nepôjde, nedajú sa robiť žiadne ústupky. Határ sa Sláva pýtal, že či sa niečo nenašlo, nezaznamenalo, či niekoho „Penťáci“ neplatia v HZDS, ktorí následne odídu do SDKÚ. Slávo to jednoznačne poprel. Határ hovorí, že Ország takéto veci stále nosí??? Határ skonštatoval, že to už môže byť len koalícia Smer+HZDS+SNS alebo Smer +HZDS+SMK. Nič iné. Ďalej hovoril, že Palko chce byť predsedom KDH, nakoľko Hrušovský to neustriehol. Mikloš bol údajne veľmi arogantný na rokovaní a že po 10 minútach bolo po rokovaní, na ničom sa nevedeli zhodnúť. Za Smer boli rokovať Fico, Kaliňák a Paška a za SDKÚ boli Dzurinda, Mikloš a Horth. SDKÚ z ničoho nechce ustúpiť, všetko chce diktovať, otvorili iba soc. veci a zdravotníctvo, ale Fico upozornil Mikloša, že nie je niekde na prednáškach, ale na politickom stretnutí. Slávo ďalej zhodnotil, že s KDH sa nedá ísť, s Bugárom áno-je ústupčivý, nemal doteraz žiadny otvorený konflikt a Mufti je blázon, nevie si s ním predstaviť spoluprácu. Hatara mu oponoval, že bol z neho milo prekvapený, vedel sa kontrolovať a bol ústupčivý. Ďalej Hátara povedal, že Fico určil posledný termín na 5.7.2006, kedy sa rozhodne o všetkom. Ďalej sa rokuje oficiálne, ale aj pomimo. Ďalej spomínal, že Mikloš prišiel na rokovanie so Smerom akoby prišiel medzi cigánov, totálne arogantný, všetci z toho boli prekvapení, dokonca aj novinári a Paška. Slávo ďalej začal rozvíjať teóriu, že Smer bude mať 12 ministrov a ostatní dvaja po troch, že to jednoducho nebude fungovať, lebo druhí dvaja nebudú môcť nič ovplyvniť a že koaličná zmluva bude fungovať maximálne prvých 6 mesiacov a preto sa budú snažiť získať viac ministrov. Határ uviedol, že personálne obsadenie ministrov ešte nie je jasné, ani sa o tom oficiálne ešte nerokovalo, ale že Dušan Čaplovič bude mať školstvo, alebo vedu a kultúru a Paška bude mať zdravotníctvo, ale prejavil záujem aj ministra zahraničných vecí. Fico chce taktiež niektoré ministerstvá spojiť. Határ znovu zopakoval, že Fico to chce najneskôr do 5.7. ukončiť s tým, že najneskôr v tento deň pôjde za prezidentom. Iné je už programové vyhlásenie vlády. Momentálne je to tak, že čo povie Fico, tak to platí. Paška je ochotný neštandardne rokovať s SDKÚ a Kaliňák zase s KDH. Ďalej spolu rozoberali HZDS, že nemá budúcnosť a sú to ich posledné voľby. Muftimu údajne ponúknu šéfa parlamentu a bude spokojný a ticho a počas tohoto volebného obdobia si bude chcieť očistiť meno, zabezpečiť rodinu a preniesť sa nad amnestiami. Határ pomimo povedal, že má podozrenie, že sa vo voľbách uberali určité desatinky v prípade SF a KS,aby sa nedostali do parlamentu a že má k tomu určité indície a signáli. Határ navrhol Haščákovi, aby sa stretli s Ficom, ale zároveň mu položil otázku, že čo je medzi nimi aký spor, lebo Fico sa nechce s Haščákom stretnúť. Slávo to poprel a zhodli sa na tom, že v tomto období zrejme nie je dobré, aby Fica videli schádzať sa s nejakými podnikateľmi. Határ povedal, že sa šíria rôzne reči o Slávovi, ktoré ale roznášajú SIS-kári a eštebáci a rozohrávajú rôzne hry. Határ sa pochváli!, že mu Fico ponúkol miesto jeho sekretára alebo vedúceho úradu vlády, ale nie miesto v parlamente, ale že mu to vykompenzuje účasťou v dozorných radách podnikov. Po tomto Határ súkromne požiadal Haščáka, či by mu neposkytol 1 mil. Skk na súkromné účely, s čím Slávo súhlasil a nechcel to ani papierovo potvrdiť a zazmluvniť, nakoľko si dôverujú. Stačí, keď mu to do 1 - 2 rokov vráti. V rámci tohoto mu Slávo poradil, aby nešiel do DR, kde sú zahraniční investori, ako príklad uviedol SPP, kde síce každý v DR dostane v rámci tantiemov 1 - 2 mil. Skk, ale nech si vyberie napr. SEPS, GOVCO, Nár. diaľničnú spoločnosť a pod. Všetko bude záležať od toho, kto bude ministrom hospodárstva a dopravy. Taktiež mu odporučil miesto v prezídiu FNM, ktorý bude ešte aspoň tri roky fungovať a kde bude dostávať okolo 50 - 80 tis. mesačne, v rámci toho môže ísť do DR podnikov s účasťou štátu a keď podnik dosiahne zisk, tak môže navyše dostať navyše 1-2 mil. ako odmenu a zarobí si aj na domček. Keď už bude o všetkom rozhodnuté, tak si spolu sadnú a Haščák mu presne poradí, čo si má vybrať. Peniaze mu po niekom pošle v pondelok. S tým sa rozlúčili.

25.6.2006 Haščák – Bubeníková

Bola pustená televízia naplno a nebolo vôbec počuť rozhovor, iba Slávové poznámky typu áno, kto, prečo ...Bubeníková hovorila, že ju niekto??? začal buzerovať, že nemá knihu jázd...že mi nedá pokutu, keď s ním pôjdem do Nemecka...že nemám peniaze..(asi ju kontrolovala hliadka).... dlho ticho...vyvrcholenie sexovačky....sprcha....—Slávo hovorí Anke, že na FNM nemajú žiadnu zodpovednosť, že to konzultoval, neexistuje taký zákon...píše sa asi v tom zmysle, že sa majú správať zodpovedne a starosltlivo, starať sa o zverený majetok..., vidí to pre Anku pozitívne. Bubeníková sa stretla s Jirkom (zrejme Malchárek), ale nedalo sa s ním otvorene baviť, nakoľko neboli sami. Jirko jej povedal, že bol ohľadom SE, SSE s guvernérom a že ten to podporí...??? ....meno Školník z ÚRSO...že či tam má ísť na tú vládu, čo schválili materiál... ..Slávo hovoril Anke o stretnutí s Ferom Határom, rozoberali Mikloša, ako sa správal. Anka k tomu povedala, že sa bavila s Milanom Horthom a ten jej povedal, že sa Miklošovi ani nečuduje, ako sa správal, nakoľko mal niekoľko otvorených sporov s Ficom, ale že Mikiho odhováral, aby Mikloša zobrali spolu na rokovanie so Smerom, ale Miky povedal, že Mikloš pôjde, nakoľko sa doteraz zúčastňoval všetkých rokovaní a pod. Horth to údajne zhodnotil, ako chybu zo strany SDKÚ. ..Anke zazvonil tlf. a povedala, že už ide domov, so Slávom sa rozlúčila s tým, že si večer zavolajú a dohodnú sa na ďalšom stretnutí..Rozlúčili sa.

3.7.2006 Gorila

Varga mal tlf. Niekto, kto nechcel hovoriť do tlf. mu niečo chce poslať. Zolo nadiktoval adresu Vazovova 9/A, Bratislava. Niekoľko tlf., ktoré mal Varga, ale nič nebolo počuť. Varga má tlf., hovorí, ako v piatok má ísť s Jirkom (zrejme Malchárek) na nejakú oslavu do Modry a rozčuloval sa, že mu Jirko povedal, aby si nerobil žiaden program.
22.10 hod. Prišiel Malchárek k Zolovi, takmer nič nepočuť, bola pustená TV a stále niečo rapotalo...Malchárek hovoril Zolovi, že to analyzovali, čo mu Zolo povedal k Paškovi... je to Ficov známy, ktorý mu bude slúžiť ako otrok....Zolo hovoril, že tam bol aj Harabín, všetci sa tam stretávajú a že sa mu ten kinder manažment vôbec nezdá...Zolo hovori, že Katka o tom nemá vôbec informácie...Zolo niečo začal šepkať Malchárkovi...že vždy tam zastavil Jirkov Bavorák (zrejme služobný) s troma jedničkami". potom prešli do druhej miestnosti a nič nebolo počuť cca 30 min...Jirko hovoril niečo o Zolovom kamarátovi?...stále niečo rušilo - vyzerá to akoby púšťali počítačku na peniaze....Jirko sa pýtal Zola, či pôjde v piatok na „BOBOVÚ" oslavu??? Zolo odpovedal, že asi áno, lebo mu to sľúbil, keď bol u Jirka....Zolo hovoril, že je vytočený na toho Dušana a Jirko mu tiež pritakal, lebo aj jeho Dušan viackrát ojebal.. Malchárek hovoril, že investované peniaze má v tom on a Slávo (zrejme Haščák)...buď povedal na 95 alebo 25 rokov (nebolo dobre rozumieť) a nech to skúsi niekto vytiahnuť....nemajú dôkazy, to nebola malá vec ..Zolo hovoril, že na 90% tie informácie išli..Jirko na záver povedal Zolovi, aby zavolali „malému“ nech to tam zorganizuje...potom odišli z bytu.

 

      1. Gorila

 

Vargovi volal František OLEJNÍK z KE - 0915768363 (zrejme sa jedná o nejakého profesora z VŠ technickej) a chcel od Zola vybaviť nejaký sponzoring, nakoľko v septembri-októbri organizuje konferenciu k letiskám. Zolovi má Olejník poslať všetky podklady, katalógy a mená účastníkov. Má
ich poslať po Jozefovi POJEDINCOVl, ktorý je šéfom ochranky na letisku a teraz cestuje do KE.....Čo sa týka zdravotníctva, tak Zolo tieto veci posunie najvyšším majiteľom tohto smeru...

6.7.2006          Gorila
Varga mal tlf. a vybavoval si s neznámym tzv. trojnožku so satelitom, nakoľko ide kempovať do Šibeniku a chce tam chytať UPC. Taktiež sa dohadoval na špeciálnych kábloch, ktoré mu má neznámy pripraviť do jeho novostavby. Okrem iného spomenuli meno Ing. Dr. CSIPÁK (pravdepodobne sa jedná o niekoho z nájomcov bytu na Vazovovej ulici.) a že Varga už toľko vydrží. Varga sa v byte zdržal ešte cca 2 hod, v rámci toho sledoval TV, chodil po byte a šramotil.

9.7.2006          (Jaroslav HAŠČÁK. Anna BUBENÍKOVÁ)
13.15 hod.-14.38 hod.
Haščák štartuje počítač. Začínajú rozprávať o BN stretnutí Bubeníkovej s BN osobou. Haščák hovorí Bubeníkovej, že ten jeho človek čo to rieši! predtým sa má spojiť s Katarínou Remiášovou, ktorá má v Pente na starosti tieto veci. Haščák začína rozprávať, že podľa neho SMER s FNM moc nenarobí. Haščák sa mal stretnúť s Ficom tento weekend, ale to nevyšlo. Majú sa stretnúť v utorok alebo stredu. Haščák si chce s Ficom prejsť 10 vecí. Podľa Ficových reakcií a pocitov z tohto stretnutia uvidia. Haščák sa medzitým stretol s inými ľuďmi z HZDS a SMERu. HZDS je proti tomu, aby sa na bývalú vládu robili akékoľvek naháňačky. Jedinú výnimku tvorí Daniel Lipšic. Práve kvôli Lipšicovi bol do funkcie ministra spravodlivosti dosadený Harabín, ktorý má za úlohu nájsť na Lipšica nejaké veci a útočiť na neho. HZDS po oficiálnych i neoficiálnych líniách nahovára SMER aby sa vykašlali na naháňanie Dzurindu. Mečiar nechce naháňať Dzurindu, ktorého chápe ako dlhodobého spojenca. V SMERe ale chcú naháňať ľudí z SDKÚ, pričom poradie je Mikloš, Palacka, Prokopovič. Na Palacku tam je priestor za zmarený tender na 3. mobilného operátora. Mikloša vnímajú ako hlavného nositeľa korupcie v SDKÚ. Čo ale dokáže SMER v skutočnosti voči uvedeným osobám urobiť Haščák nevie. Stav na Ministerstve vnútre je taký, že Robo Kaliňák tam nemal byť, mal byť minister obrany. SMER ale nemal absolútne pripravené kádre a Kaliňák musel ísť na vnútro. Ten „pošahaný“ Miloš Žiak presadzuje na MV SR Šáteka, ktorý mu sľubuje, že pôjde po Dzurindovi (jediným Žiakovým cieľom je dostať Dzurindu). Haščákov všeobecný pocit ale je, že sú dosť neschopní a nedotiahnu veci do konca. Kaliňák je podľa Haščáka mäkký chlap a nemá na to žalúdok. Navyše sa chystajú na veľké lúpenie a budú mať čoskoro dosť starostí s vlastnými kauzami. Podľa Haščáka nie sú schopní kauzy bývalej vlády dotiahnuť do konca. Šátek toho ale schopný je. Bubeníková sa pýta Haščáka, že či nevie ako ďaleko sa dostal Šátek v minulosti. Haščák hovorí, že to vie úplne presne, že videl vyšetrovacie spisy. Haščák si myslí, že zopár káuz určite vyjde na povrch. V prípade ich vypuknutia bude najdôležitejšie zabezpečiť si prístup k vyšetrovacím spisom, aby vedeli reagovať. Treba vedieť zo spisu všetko od A po Z. Bubeníková rozpráva, že Rehákovi a Povrazníkovi (vedenie FNM za Mečiara) veľmi pomohli, keď vedenie FNM neposkytovalo polícii žiadnu súčinnosť (žiadosť o vyčíslenie škôd pre FNM a podobne), neboli v ničom nápomocní a tak aj zakapali mnohé kauzy. Spomínajú aj prípady Ladislava Krajňáka a Ladislava Vaškoviča, ktorým svojou nečinnosťou a nemilitantnosťou tiež pomohli. Haščák si myslí, že podobné to bude aj so súčasným vedením FNM. Bubeníková rozpráva, že práve preto chce to miesto. Ide pravdepodobne o post podpredsedu dozornej rady FNM (má za SDKÚ nahradiť Ondreja Mateja) - pozn. sprac.: do dozornej rady FNM nominuje zástupcov aj opozícia. Haščák radí Bubeníkovej aby vo veci išla za Dzurindom a použila ženské zbrane. Bubeníková hovorí, že s tým už predbežne súhlasil Ivan (pravdepodobne Mikloš) a Milan (pravdepodobne Hort). Haščák sa pýta, či vtom má Bubeníkovej pomôcť. Bubeníková odpovedá, že asi nie. Bubeníková hovorí, že to SSE na Ivana (pravdepodobne Mikloša) zabralo (ide pravdepodobne o províziu za schválenie unbundlingu Vládou SR). Haščák sa z hľadiska prípadného stíhania pýta Bubeníkovej: „Ty máš kde slabé miesto, čo si myslíš?" Bubeníková odpovedá : „PPC“. Haščák reaguje: „Len to?“ Bubeníková: „Čo iné?“ Haščák hovorí, že ani Laco Krajňák si nemyslel, že ho budú naháňať pre Banku Slovakia. Bubeníková hovorí, že na jej sekcii sa zakladali všetky štátne akciové spoločnosti a keď budú chcieť na ňu niečo našiť, tak vždy niečo nájdu. Haščák hovorí, že sa má v blízkej budúcnosti stretnúť s Kaliňákom, s Brhelom (sponzor SMERu) kvôli Transpetrolu a potrebuje ešte 1-2 týždne aby vedel ako to bude zo strany SMERU voči PENTE a SDKÚ fungovať. „Fakt je taký, že my Fica financujeme 8 rokov“. „Ťažko si teraz predstaviť, že Fico vyštartuje proti nám v niečom, čo by malo trestno-právny rozmer“. „Viem si predstaviť, že nás bude dodrbávať za letisko, pretože už zaujal takú pozíciu“. Trestné stíhanie ale Haščák úplne nevylučuje - „Oni sú poloblázni, schizofrenici“. Keď ale porovnáva situáciu s rokom 1998, keď sa robili čierne knihy, vyhrážali sa, ale nakoniec všetky veci spľasli, tak to Haščák vidí optimisticky. Spomína prípad úveru 280 mil. Sk od Slovenskej poisťovne, keď Penta uvedený úver nesplatila, započítala s polovymyslenou pohľadávkou a nakoniec to vyhrala na súde. Haščák sa vtedy (1998) stretol s financmajstrami DS Čečetkom a Blahom, sedeli tam aj Oszkár Világi a Ernest Valko, ktorí chceli polovicu z uvedenej sumy, inak bude mať PENTA problémy. Haščák to odmietol. Do PENTY vtedy zavolal aj „Richard Krajčovič“ a chcel peniaze z uvedeného prípadu. Haščák pokračuje, že v prípade privatizácie PPC nie je nič čoho by sa mohli chytiť. Môžu na nich útočiť len mediálne - rozdiel medzi cenou, za ktorú PENTA kúpila PPC od FNM a cenou, za ktorú predala PPC SE. Rozprávajú o privatizácii PPC. Bubeníková hovorí, že pri PPC sa už musela odkryť. Aj preto chce byť v dozornej rade FNM, aby mala veci pod kontrolou, aby mohla reagovať. Hovorí najmä Bubeníková. Väčšinu rozhovoru nie je počuť. Ďalších cca 30 min. rozpráva Haščák podrobne o systéme ako vyplatí Bubeníkovej provízie za služby v prospech PENTY (hovorí tomu „akčný plán“). Má sa to udiať prostredníctvom platby za 3 analýzy realitného trhu cez spoločnosť Elementa, a.s. Transakcia má byť uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií Elementy anglickou spoločnosťou pod vplyvom PENTY. Fiktívnosť kúpy akcií chcú vylúčiť tak, že Elementa vytvorí web stránky, cez ktoré akože anglický investor „objaví“ investičnú príležitosť v SR a zaplatí Bubeníkovej za analýzy realitného trhu a za BN halu v Medzilaborciach za 200 mil. Sk (reálna hodnota uvedenej haly je len okolo 10 mil. Sk). Má to prebehnúť do januára 2007. Haščák ukazuje v počítači Bubeníkovej konkrétne čísla. Prechádzajú kompletne celý „akčný plán“. Slabé miesto plánu je len skutočnosť, že Elementa nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v PENTE robilo 5 ľudí celý rok nemá kto „akože“ urobiť. Bubeníková hovorí, že si ich podrobne preštuduje a naučí sa ich BN osoba, ktorá robila v banke a bude sa vydávať za ich tvorcu. Haščák sa smeje, že v prípade vyšetrovania ho hádam nezavrú do miestnosti a nedajú mu to napísať odznova. Haščák stíšeným hlasom hovorí Bubeníkovej konkrétne obchody, za ktoré dostane Bubeníková od Penty provízie. Väčšinu rozhovoru nie je počuť. Nabudúce pripraví Bubeníkovej presnú tabuľku. Haščák hovorí, že jej urobil nadštandartnú, bezpečnú schému. Nikomu to tak nerobia. Ak sa s tým ale nejaký vyšetrovateľ bude zaoberať 2 roky, tak príde na prepojenie na PENTU. V prípade možnosti zvýšenia hlasitosti záznamu by bolo možné zistiť viac.

23.1.2006 (Zoitán Varga. neznámy)

12.30 hod.-12.49 hod.
Neznámy je podľa rozhovoru pravdepodobne bývalý príslušník SIS alebo PPZ, ktorý mal na starosti priestorové odposluchy a ochranu proti nim. V súčasnosti má vlastnú firmu zaoberajúcu sa bezpečnostnými systémami (kamery, ochrana proti odposluchom - rušičky, zašumovače, inštalácia odposluchu). Varga začína rozprávať, že tento byt vlastní cca 2,5 - 3 roky. Pred asi 3 týždňami dostal Varga informáciu, že riaditeľ SIS Pittner obvolal všetkých riaditeľov sekcii SIS a pýtal sa na Zoltána Vargu a hovoril o jeho širokom zábere (prepojenia na PPZ, SIS, finančné skupiny, politické špičky). Varga neskôr dostal informáciu, že zo SIS vyšla informácia o BN záležitostiach, o ktorých sa skupina okolo Vargu bavila cca pred 2 týždňami len v tomto byte, v zasadačke a v kancelárii ministra tia Ministerstve hospodárstva a v salóniku u Petra Kubu. Všetky tieto priestory bude potrebné dôkladne prezrieť a namontovať ochranu proti odpočúvaniu (rušičky, najlepšie do kríža). Na ministerstve hospodárstva namontujú zariadenia podľa požiadaviek ministra Malchárka (môžu dodať aj kamery). Varga sa neznámeho pýta či je jeho zámkový systém a kľúč od bytu bezpečný. Skúšajú bezpečnostný systém. Skúšajú rušičku signálu. Neznámy vysvetľuje Vargovi prácu s prístrojom, ktorý vyhľadáva ploštice (nájde s tým každú, ktorá je aktívna). Varga vysvetľuje, že na Ministerstve hospodárstva chcú presadiť pravidelnú bezpečnostnú ochranu proti odpočúvaniu (každý mesiac alebo každé 2 mesiace), na ktorom by ešte zarobili. Neznámy vysvetľuje Vargovi cenové relácie realizácie ochrany priestoru (bežná cena je 900 Sk —1100 Sk za m2, neznámy to pri vyšších objemoch je ochotný urobiť za 700 Sk za m2). Neznámy potrebuje vedieť podlahovú plochu priestorov, ktoré chcú ošetriť aby im mohol urobiť cenu. Dohadujú časový harmonogram ošetrenia uvedených priestorov. Začnú na Ministerstve hospodárstva, potom u Kubu. Tento byt má čas, pretože minimálne 1 mesiac tu aj tak nikto nebude rokovať. Ku koncu stretnutia hovoria, že Varga vybaví termíny na ošetrenie priestorov na Ministerstve hospodárstva a u Petra Kubu a s prácou môžu začať už vo štvrtok 25.1.2006. Ak sa mu nepodarí dovtedy získať termíny na MH SR a u Kubu, začnú vo štvrtok s týmto bytom. Rozprávajú o prípade odpočúvania v priestoroch Ministerstva hospodárstva za bývalého ministra hospodárstva Róberta Nemcsicsa, kde bol do technickej realizácie zapojený aj Neznámy. Neznámy tvrdí, že bol zaangažovaný len do obrany priestoru pred odposluchom (prístroje na zašumenie a rušičky). Otočné odposluchy montoval niekto iný. Podľa popisu situácie sa zdá, že uvedené systémy dal namontovať sám Nemcsics. Neznámy rozpráva o spoločnostiach dodávajúcich bezpečnostné systémy. Rozprávajú o spoločnosti Kelcom Liptovský Mikuláš, ktorá na MH SR dostáva veľké zakázky na bezpečnostné systémy a školenia zamestnancov. Varga sa neznámeho pýta či by jeho spoločnosť vedela Kelcom na MH SR nahradiť. Neznámy hovorí, že jeho spoločnosť ešte nemá bezpečnostnú previerku NBÚ. Nechajú to zatiaľ tak, možno to zrealizujú po voľbách. Rozprávajú o tunelovaní Transpetrolu cez dodávku bezpečnostných systémov od Kelcomu. Neznámy hovorí, že montoval Štefanovi (pravdepodobne Czuczovi) bezpečnostné systémy (kamery, alarm, atď.) na jeho súkromnom dome za 1,5 mil. Sk. Neznámy sa chcel stretnúť so Štefanom aj ohľadne zákazky pre Transpetrol, ale Štefan stále nemal čas. Rozprávajú o BNO osobe, s ktorou je Neznámy priateľ. Bezpečnostné systémy robí pre neho Róbert Ištvánffy (MP Elektronik, s.r.o.).

31.1.2006 (Zoltán Varga. neznámy)

16.10 hod.-16.23 hod.
Neznámy (pravdepodobne Jozef) ukazuje Vargovi rozpočet na ošetrenie priestorov od odposluchu. Neznámy vysvetľuje, že uvedený cenník platí pre jednorazové ošetrenie. Keby išlo o pravidelné ošetrovanie, môže ísť s cenou dolu (500 Sk za m2). Ponuka na priestory na MH SR (zasadačka, ministrova pracovňa) je na 112 tis. Sk, na salónik u Petra Kubu (ROKO) je na 10 tis. Sk (je to 17 m2) a tento byt spraví neznámy Vargovi zadarmo ako protihodnotu za BN službu, ktorú mu Varga poskytol v minulosti. Varga vysvetľuje, že náklady na ošetrenie jeho bytu bude platiť Jaroslav Haščák. Varga hovorí, že nemá dôvod dávať Haščákovi niečo zadarmo. Neznámy hovorí, že mu teda vyfaktúruje aj byt (cca 50 tis. Sk za 94 m2). Bavia sa o ponuke ošetrenia priestorov na MH SR. Ošetrenie by realizovali každé 2 mesiace (február, apríl, jún, august). Neznámy by mohol ísť ešte s cenou dolu (60 -70 tis. Sk za jedno ošetrenie). Varga sa neznámeho pýta, či potrebuje peniaze už na budúci týždeň. Neznámy hovorí, že to počká. Neznámy hovorí, že má na zajtra (1.2.2006) dohodnuté stretnutie so svojím bývalým kolegom Bohušom. Neznámy chce od Bohuša vedieť kam BNO „Geller“ (Geler, Geher) mieri. Rozprávajú o projektoch ochrany priestorov pred odposluchom, ktoré zrealizoval neznámy. Neznámy hovorí o potrebe bezpečnostnej previerky pre jeho firmu, aby mohol robiť štátne zákazky. Neznámy hovorí o BN projekte (pravdepodobne na MH SR), kde bol subdodávateľom pre bývalého prezidenta PPZ Štefana Lastovku (spoločnosť Fittich). Neznámy za priestorovú ochranu proti odposluchu vyfaktúroval Lastovkovi cca 250 tis. Sk v čom mal aj veľmi slušný zisk. Lastovka to obratom vyfaktúroval objednávateľovi vo výške 1 mil. Sk. Varga ide od piatka 3.2.2006 do utorka 7.2.2006 preč (Varga študuje v Košiciach, kde má skúšky). Ozve sa neznámemu v stredu alebo štvrtok budúci týždeň.

 

Priestor Gorila, február 2006

Do priestoru chodí už len Zoltán Varga (priemerne 3-4 krát týždenne). Väčšinou má cca 1 -2 hodiny, zapne TV, minimálne telefonuje.
Bolo zistené, že osobou, ktorá mu má ošetriť priestor proti odpočúvaniu je Ing. Jozef Mozolík, r.č. 620522/7248, bytom Štefana Králika 18, Bratislava - Devínska Nová Ves. Ing. Jozef Mozolík je majoritný spoločník (minoritný spoločník manželka) spoločnosti GISS, s.r.o., IČO: 35705990 (v spoločnosti v minulosti vystupovali ako spoločníci Milan Bališ a Zoltán Varga), ktorá sa zaoberá aj spravodajskou ochranou. Ing. Jozef Mozolík bol v dozornej rade spoločnosti S-8, a.s., IČO: 35807270 spolu s osobami František Miker a Prof. Vladimír Mathem. Miker (rozpustený v kyseline) bol ústrednou postavou prípadu tzv. Kyselinárov. Dňa 17.2.2006 boli v čase približne od 10.00 do 12.30 v priestore 2 pracovníci, ktorých posial Ing. Jozef Mozolík. Za asistencie Zoltána Vargu prevádzali bližšie nezistené bezpečnostné opatrenia. Bolo zistené, že Zoltánovi Vargovi robí „asistenta“ bližšie neustanovená osoba s prezývkou „Demo“. V dňoch 14.2. - 17.2. 2006 doniesla každý deň Vargovi peniaze v hotovosti, ktoré následne Varga na elektronickej počítačke prepočítaval:
•          dňa 14.2.2006 presne nezistené množstvo bankoviek, ktoré Varga prepočítava od 18.20 hod. do 18.35 hod.
• dňa 15.2.2006 presne nezistené množstvo bankoviek, ktoré Varga prepočítava od 15.00 hod. do 15.30 hod.
• dňa 16.2.2006 5,58 mil. Sk, ktoré Varga prepočítava od 13.25 hod. do 13.38 hod.
• dňa 17.2.2006 4,458 mil. Sk, ktoré Varga prepočítava od 13.40 hod. do 13.47 hod. (pochvaľuje si že BNO už neposlala tisíckorunáčky ale päťtisickorunáčky). Celkovo za tieto 4 dni prepočítal Varga cca 20 - 30 mil. Sk v hotovosti. Je predpoklad, že uvedená hotovosť je nelegálnym príjmom. Z bližšie neustanovenou osobou „Demo" sa Varga baví o údržbe bytov, ktoré sú pravdepodobne používané ako konšpiračné byty. Bavia sa o nábytku do týchto bytov, kľúčoch (niektoré má aj Jaroslav Haščák a Jirko Malchárek), upratovaní, dopĺňaní chladničky a pod. Varga a „Demo“ sa starajú o priestory:
• Tento priestor
• „Fedinka“ - pravdepodobne miesto trvalého bydliska Vargu na Fedinovej 2, Bratislava - Petržalka, tento byt je pravdepodobne tiež KB, pretože „Demo“ tam má zohnať stôl na rokovania.
• BN priestor na Heydukovej ulici, Bratislava - Staré Mesto
• BN priestor na Podjavorinskej ulici, Bratislava - Staré Mesto
• Nový priestor, ktorý získali do prenájmu od osoby Richard Palkovič, r.č. 680113/6804, bytom Vetrová 8, Bratislava. Môže ísť o byt, ktorý Palkovič vlastní v dome na rohu ulíc Bjornsonova a Povraznícka, Bratislava - Staré Mesto (LV: 5656, k.ú. Bratislava - Staré Mesto). Vo vchode domu, kde sa nachádza tento priestor je poštová schránka na meno Palkovičová. „Demo“ má do tohto priestoru zohnať stôl, na ktorom by sa pri rokovaní dali rozložiť papiere.
• BN priestor v Šamoríne (v Šamoríne je sídlo niektorých firiem, v ktorých figuruje Varga, Varga v Šamoríne aj býva).

V období od 18. 2. 2006 do 25. 2. 2006 (8 dní) v priestore nikto nebol.

28.2.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA)
12.27   hod.-12.56 hod.

Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne). Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru SIS (resp. malo mu byť nadriadeným oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si presne nevie spomenúť na meno odboru SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo s náboženstvom, politickými stranami a pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie D František RENÁTO). VARGA sa pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. REJDA hovorí, že s Jánom POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján POLÁK bol REJDOVI za svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH rodičov. POLÁKOVCI sú zo Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a teraz je advokátom (civil). JUDr. Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata Jána a naposledy s ním hovoril práve na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom siskár, potom advokát a potom znova siskár. JUDr. František POLÁK má dom v Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu správu o platení REJDU VARGOM. REJDA hovorí, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má s Františkom POLÁKOM stretnúť o 18.00 v Nitre. REJDA hovorí, že s odborom SIS, ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík VARGA vie o kauze. Ide o toho kňaza čo ho teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného stretnutia uviedol práve uvedenú kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na stretnutie a F. POLÁK možno bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA hovorí, že by na to nepristúpil. VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA spolupracovník SIS (mal by ďalší plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. POLÁKOM svojmu nadriadenému Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR — riaditeľ ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) - Tibor sa smial, že prečo dostáva REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky vzťah. REJDA hovorí, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR. VARGA si myslí, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia

podľa výsledku stretnutia. VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má REJDA napísať oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na neho vyťahovali jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, (podľa tohto čo siskári použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, že na PPZ skonči. V prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a ďalšej osoby zo SIS určitý materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi (pravdepodobne GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce uvedený prípad rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak by sa REJDA so SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s VARGOM vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM. REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA (pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo REJDA šetri. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania. V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí, že nie je pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel. VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA). Ide pravdepodobne o zakázku pre PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. Sk. Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskárí len skúšajú, že nič nevedia. Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša (pravdepodobne HRBÁČEK). VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na stretnutí bude F. POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že VARGU pozná (VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci VARGU s finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má podporiť príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom PENTY (napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo ZSNP Žiar nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU a PENTY môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a VARGA sa pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU.

20.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA)
11.08 hod. -11.53 hod. (v pozadí nechali hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je menej ako 50% záznamu)
Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie. REJDA by sa rád stretol so zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude figurovať, REJDA ani nepotrebuje vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či je záujem aby sa našlo niečo na trestné stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú Veriteľ, a.s, REJDA hovorí, že už má k záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby (úkony, spisy atď.). VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. („Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký problém. VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna. REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovorí, že správy na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS- odbor ekonomiky a boja proti organizovanej kriminalite. REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné majetky (pozn. sprac.: 3 SI v DT 5. odboru). REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na POLÁKA. VARGA hovorí, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI). REJDA hovori, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER. REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, „Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo. REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi (KALIŇÁK, KDH...), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALÍŠ nezavolal, aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra. REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už oznámil svojmu šéfovi. VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ).

30.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA)
14.50 hod. -15.18 hod.
REJDA hneď po vstupe do priestoru hovorí: „Zistil som kto to na nás vypisuje“. REJDA bol na stretnutí s BN „Marošom“, ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, že na nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz chytili pri Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je presvedčený, že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj (pozn. sprac.: asi POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovori, že to je Dana ARPÁŠOVÁ - manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá REJDOVI prechádza vo vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. Dana ARPÁŠOVÁ pracuje na SIS na odbore riadenom POLÁKOM. VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“. VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan" je aj za informáciami o spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných — o „Robovi, o Ľubovi“. VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“ REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,...) na SIS enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy sú tajné, majú do nich prístup len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, pretože nevie presne čo REJDA robí. VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už vtedy “by mu najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, VARGA, „Robo, ,,Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, kokotovi“. VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ. REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA - PETRÁŠA bol za svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal: „ Neboj sa Jano, najprv musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“. REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA zapisuje: „Ona ako agentka riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy - konateľ biskupského úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovorí, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná.“ VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK. PETRÁŠOVÁ- KOVÁČOVÁ je v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne (pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovorí, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva (HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať“. VARGA hovorí, že to dá Slávovi. VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod PETRÁŠOM. REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel povedať aj „Maroš“,... VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom mieste (REJDA mu povedal, že vie o týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na REJDU, že ich napísal osobne muž tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za Maďarov. REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký „ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom. VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovorí, že siskári sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov, že oni (REJDA a spol.) komunikujú z VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď." VARGA hovorí REJDOVI aby to Žemlovej pustil. REJDA hovorí, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov - zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci. REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to v poriadku. REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade urýchlenie kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB). Bolo tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné veci. VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) -  členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do baru piť aj bez členského. REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku. Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak odsúdení nebudú. Bavia sa o tom,  že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je jasné koho). Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým dojmom. Poznatky k činnosti predstaviteľov SBS Dynasty, a.s. a väzba na mediálnu kampaň voči príslušníkom SIS Slovenská informačná služba dlhodobo získava informácie k činnosti Súkromnej bezpečnostnej službe Dynasty, a.s. a k činnosti jej hlavného predstaviteľa Ing. Miroslava GUMANA (bývalý príslušník SIS), ktorý je predsedom dozornej rady spoločnosti. Slovenská informačná služba získala niekoľko na sebe nezávislých informácií o únikoch utajovaných informácii zo SIS smerom k tejto osobe a o jeho spolupráci so štruktúrami organizovaného zločinu. Boli získané informácie o úniku utajovaných skutočností zo SIS, keď Ing. Miroslav GUMAN potvrdil záujmovej osobe SIS, že osoba s ktorou sa má stretnúť je príslušník SIS, čím sťažil preverovanie jeho podozrivých aktivít a prezradil identitu príslušníka SIS neoprávnenej osobe. Ing. Miroslav GUMAN tiež dlhodobo spolupracuje a udržiava priateľský vzťah s Ing. Martinom BABIAROM, ktorý v SR reprezentuje záujmy ukrajinských skupín organizovaného zločinu (Ing. BABIAR je známy najmä z medializovanej kauzy keď si objednal vraždu predsedu Dozornej rady Chemko Strážske Milana ŠPAKA). Boli tiež získané informácie o snahe Ing. Miroslava GUMANA o výmenu SBS v Slovenských elektrárňach a.s. v roku 2000 v prospech SBS Dynasty, a.s. Z dôvodu jeho aktivít prišlo takmer ku vládnej kríze (DYNASTY sa vtedy zastával Jozef MIGAŠ).
Dňa 01.07.2005 bola Slovenskou informačnou službou získaná spravodajská informácia pod č.p. 63/956-V-391-52/2005-S o podnikateľskej činnosti SBS DYNASTY, a.s. a jej majiteľa Ing. Miroslava GUMANA v spojitosti so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. (ST). Na základe získaných informácii existuje podozrenie z nezákonného zneužívania utajovaných skutočností týkajúcich sa nasadzovania legálnych odposluchov štátnych inštitúcii, majúcich na túto činnosť oprávnenie v prostredí ST, a.s. a ich dcérskej spoločnosti mobilného operátora T-Mobile, a.s. Na odbore bezpečnosti ST, a.s. (riaditeľ František GAULIEDER), ktorý zabezpečuje podmienky na nasadenie zákonne povolených ITP, pracuje skupina osôb, ktorí sú bývalí príslušníci bezpečnostných a spravodajských zložiek MV SR, VOS a SIS. a ktorí pred rokom 1989 pôsobili vo VKR (Vojenská kontrarozviedka). Ide o osoby JUDr. Rudolf DEMEČKO, Mário BARKÁČ a Ing. Stanislav ŠIMON: Títo zamestnanci ST, a.s. zároveň pracujú na dohodu pre SBS DYNASTY, a.s., pre ktorú vykonávajú detektívne služby. Slovenská informačná služba zistila, že uvedené osoby aj napriek tomu, že nemajú bezpečnostnú previerku na stupeň utajenia DÔVERNÉ, sa oboznamujú s príslušnou dokumentáciou pri nasadzovaní legálnych odposluchov v tomto stupni utajenia. Prostredníctvom uvedených osôb dochádzalo v ST, a.s. aj k úniku informácií o osobách, na ktoré boli zákonne nasadené ITP. Uvedené informácie boli neoprávnene odovzdávané majiteľovi SBS DYNASTY, a.s. Ing. Miroslavovi GUMANOVI, ktorý ich využíval vo svojej podnikateľskej činnosti. Následne cca 1 mesiac po získaní vyššie uvedenej informácie bolo Slovenskou informačnou službou zistené, že osoby z vedenia SBS DYNASTY a.s. boli oboznámené s obsahom horeuvedenej spravodajskej informácie a aj s ďalšími operatívnymi utajovanými skutočnosťami SIS. Únik utajovaných skutočnosti smerom k SBS DYNASTY a.s. prebehol cez príslušníčku 6. odboru sekcie D SIS Iveta ŠIMONOVÁ, ktorá je manželkou zaangažovaného Ing. Stanislava ŠIMONA. Tieto skutočnosti boli popísané v spravodajskej informácii č.p. 63/956-V-391-59/2005-S z 16.8.2005, ktorá bola na ďalšie prešetrenie postúpená inšpekcii SIS - sekcii S. Okrem toho bola získaná doplňujúca informácia o úniku utajovaných skutočností s prostredia ST a.s. pod č.p. 63/956-V-391-60/2005-S. Dňa 23.11. 2005 obdržala SIS sťažnosť SBS DYNASTY a.s., „PODOZRENIE NA PODIEL PRÍSLUŠNÍKOV SIS NA DISKREDITOVANÍ SBS DYNASTY a.s.“, ktorá sa podľa sťažovateľa vo svojej podstate opierala o poznatky získané detektívnym preverovaním pracovníkov SBS DYNASTY a.s. v prostredí bývalých príslušníkov SIS a ŠTB z Košického regiónu. V skutočnosti však tieto poznatky SBS DYNASTY a.s. získala z prostredia SIS cez Ivetu ŠIMONOVU. Komisia SIS zriadená na prešetrenie sťažnosti SBS DYNASTY, a.s. vyhodnotila túto sťažnosť ako neopodstatnenú. Dňa 1.12.2005 podala sťažnosť riaditeľovi SIS aj príslušníčka SIS Iveta ŠIMONOVA. Sťažnosť bola v podobnom duchu ako sťažnosť SBS Dynasty, a.s. a bola namierená voči postupu príslušníkov SIS, ktorým mali úmyselne poškodiť jej dobré meno, práva a právom chránené záujmy spoločnosti Slovak Telekom a.s. a jej zamestnancov. Komisia sekcie D SIS zriadená na prešetrenie sťažnosti vyhodnotila aj túto sťažnosť ako neopodstatnenú. Únik utajovaných skutočností, ktorého sa mala dopustiť Iveta ŠIMONOVÁ prešetruje od polovice mesiaca august 2005 inšpekcia SIS - sekcia S SIS so zatiaľ neznámym výsledkom. Ing. Miroslav GUMAN sa spoločne s osobami Daniel JACKULIAK (bývalý zástupca riaditeľa VOS poverený riadením) a Stanislav ŠIMON (bývalý riaditeľ VOS, bývalý zástupca riaditeľa odboru sekcie D SIS) dlhodobo zaoberajú získavaním informácií o súčasných funkcionároch SIS a ich následným poskytovaním (spravidla anonymnou formou) ústavným činiteľom a vedúcim predstaviteľom orgánov štátnej správy. Ich hlavným dlhodobejším cieľom je získať po parlamentných voľbách v Slovenskej informačnej službe funkcie, resp. postavenie na ovplyvňovanie procesov v oblasti obchodovania s vojenským materiálom a v oblasti súkromných bezpečnostných služieb, t.j. v oblastiach v ktorých pôsobia ako súkromní podnikatelia v súčasnosti (GUMAN vo svojom okolí vyhlasuje, že po voľbách bude riaditeľom kontrarozviedky SIS). Krátkodobým cieľom ich činnosti je ovplyvniť vyjadrenie SIS k udeleniu licencie SBS DYNASTY, a.s. v zmysle zákona o prevádzkovaní SBS, nakoľko neudelením tejto licencie dôjde k zamedzeniu ich podnikateľskej činnosti. Aktivity uvedených osôb sa s blížiacimi parlamentnými voľbami stupňujú. Bolo tiež zistené, že diskreditačné informácie na funkcionárov SIS poskytli uvedené osoby aj Úradu boja proti korupcii PPZ SR, kde údajnú nelegálnu činnosť funkcionárov SIS prešetruje oddelenie vedené Ing. Jánom REJDOM, ku ktorému Slovenská informačná služba získala informácie o jeho nelegálnej činnosti, a ktorý má tak na diskreditácii funkcionárov SIS vlastný motív - viď ďalej. Poznatky ku korupčnej činnosti príslušníka PPZ SR a väzba na mediálnu kampaň voči príslušníkom SIS Slovenská informačná služba získala prostredníctvom použitia informačno-technického prostriedku (ITP) na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 23.11.2005 operatívne poznatky k činnosti príslušníka PPZ Ing. Ján REJDA, ktorý je vedúci oddelenia zvláštnych činnosti Úradu boja proti korupcii PPZ SR v prospech finančnej skupiny PENTA. Nasadením informačno - technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA SIS sledovala rozkrytie nelegálnych aktivít osoby Zoltán VARGA v oblasti podvodov na spotrebnej dani z liehu a jeho korupčnú spoluprácu s dovtedy neustanovenými príslušníkmi orgánov polície, štátnej správy a finančných inštitúcií (viď zdôvodnenie Žiadosti SIS na Krajský súd Bratislava o použitie informačno - technického prostriedku, č.p. 63/950-0-284-2/2005-5). Slovenská informačná služba nemala do nasadenia uvedeného ITP žiadnu vedomosť o spolupráci Zoltána VARGU s Ing. Jánom REJDOM. Ako jedna z prvých osôb, ku ktorej na základe použitia ITP získala SIS informácie o jeho spolupráci so Zoltánom Vargom bol 8.12.2005 zistený vtedy ešte neopoznaný príslušník PPZ, ku ktorému bolo dodatočne na základe ním uvedených identifikačných znakov až koncom decembra 2005 zistené, že sa jedná o osobu Ing. Ján REJDA (viď prílohu č. 2). Na základe nasadeného ITP bolo zistené, že Ing. Ján REJDA odovzdáva PENTE operatívne informácie z prostredia PPZ vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v rámci ÚBPK dostať. Za uvedenú činnosť inkasuje od finančnej skupiny PENTA prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 - 100 tisíc Sk na štvrťroka a za každý operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3 - 5 tis. Sk a za každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5 - 10 tis. Sk. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych operatívnych šetrení a tzv. realizákov. Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní významných štátnych zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva. Základné skutočnosti k nelegálnej činnosti Ing. Jána REJDU boli následne popísané v spravodajskej informácii č.p. 63/956-V-689-5/2006-S z 24.1.2006, ktorá z taktických dôvodov nebola odstúpená mimo SIS. Po záchyte týchto informácií sa z poverenia riaditeľa SIS uskutočnilo stretnutie riaditeľa sekcie D SIS, jeho zástupcov a riaditeľa 1. odboru sekcie D s Prezidentom Policajného zboru SR Antonom KULICHOM a riaditeľom Úradu boja proti korupcii PPZ SR Tiborom GAŠPAROM, ktorý je priamy nadriadený Ing. Jána REJDU. Na uvedenom stretnutí boli funkcionári PPZ oboznámení s korupčnou činnosťou Ing. Jána REJDU. Dňa 15.2.2006 bola zo SIS odstúpená spravodajská informácia č.p. 54-D-150-37/2006-S o činnosti finančnej skupiny PENTA pri privatizácii štátneho majetku, v ktorej sa po prvýkrát spomína aj Ing. Ján REJDA ako osoba pracujúca v prospech PENTY. Adresátmi boli predseda vlády SR a minister vnútra SR. Ing. Ján REJDA sa následne z viacerých zdrojov (porušením zákona o ochrane utajovaných skutočností) dozvedel, že Slovenská informačná služba disponuje informáciami o jeho činnosti v prospech finančnej skupiny PENTA. Ako obranu voči uvedeným informáciám SIS začal vo vzťahu k svojim nadriadeným a inšpekcii MV SR používať legendu, že skutočnosti zistené SIS sú vykonštruované a sú len obrannou protireakciou funkcionárov SIS na zistenia jeho oddelenia k nelegálnej činnosti funkcionárov SIS. Zistenia k údajnej nelegálnej činnosti funkcionárov SIS získal v priebehu roka 2005 od bývalých príslušníkov SIS a VOS Miroslav GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí nimi sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS. Slovenská informačná služba zistila, že uvedené materiály, ktoré Ing. Ján REJDA prezentuje ako kompromitačné materiály voči príslušníkom SIS (najmä PETRÁŠOVI) sú procesne nevyužiteľné a na ich základe je možné maximálne vznesenie obvinenia. Skutočnosť, že REJDA začal kompromitačné materiály voči príslušníkom SIS používať až po zisteniach SIS k jeho činnosti v prospech PENTY potvrdzuje aj audiozáznam SIS z použitia informačno-technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 23.11.2005 (viď skrátený záznam v prílohe č. 3 a 4). Ing. Ján REJDA k zisteniam SIS k jeho osobe skontaktoval 28.2.2006 aj predstaviteľa finančnej skupiny PENTA Zoltána VARGU, ktorému uvedenú skutočnosť tiež oznámil. Ing. Ján REJDA po následnom zistení, že spravodajské informácie o jeho nelegálnej činnosti v prospech finančnej skupiny PENTA pochádzajú priamo od riaditeľa sekcie D SIS PETRÁŠA opäť kontaktoval 30.3.2006 predstaviteľa záujmov finančnej skupiny PENTA Zoltána VARGU. VARGA po oboznámení sa so situáciou REJDOVI povedal: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu niečo na nich vymyslieť. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom.“ REJDA v ďalšom rozhovore uvádza: „Mám dosť papierov na neho (PETRÁŠA) a môžem urobiť to, že to pustím do médií, to čo mám. Žemlová mi hovorila: Jano, ak máš niečo na SISku ja to uverejním hneď.“  Zoltán VARGA odpovedá REJDOVI: „Pusti“. REJDA odpovedá: „Dobre“. K uvedeným skutočnostiam má Slovenská informačná služba audiozáznam z použitia informačno-technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 23.11.2005 (viď skrátený záznam v prílohe č. 5). Slovenská informačná služba spracovala 6.4.2006 súhrnnú informáciu k úniku utajovaných skutočností z prostredia PPZ, v ktorej popisuje činnosť Ing. Jána REJDU v prospech finančnej skupiny PENTA. Uvedená informácia bola listom riaditeľa SIS pod č.p. 63/964-V-342-53/2006-S odstúpená Ministerstvu vnútra SR a tvorí prílohu č.1 tohto materiálu. Informácia obsahuje popis viacerých konkrétnych prípadov nelegálnej činnosti Ing. Jána REJDU v prospech finančnej skupiny PENTA, tak ako ich REJDA sám interpretoval na stretnutiach s predstaviteľom PENTY Zoltánom VARGOM. Slovenská informačná služba disponuje audiozáznamami z ich stretnutí, ktoré potvrdzujú skutočnosti uvádzané vo vyššie uvedenej informácii SIS odstúpenej MV SR (viď skrátený záznam v prílohách č. 3,4 a 5). Slovenská informačná služba doteraz nedostala od Ministerstva vnútra SR žiadnu spätnú väzbu k predmetnému listu, SIS nebola informovaná o opatreniach MV SR prijatých na základe listu a ani nebola požiadaná o vysvetlenie, prípadne doplnenie v liste uvádzaných skutočností. Zo strany Ing. Jána REJDU boli následne vykonané aktivity smerom k postupnému zverejňovaniu informácií o aktivitách riaditeľa sekcie D SIS p. PETRÁŠA a jeho manželky, ktorá tiež pracuje v SIS. Tieto informácie prinášajú od 15. týždňa 2006 (12.4.2006) najmä novinári Monika ŽEMLOVÁ (SME) a Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). Ing. Ján REJDA fotokópie uvedených materiálov v rozpore so zákonom o ochrane utajovaných skutočností poskytol tiež predstaviteľom finančnej skupiny PENTA (cez Zoltána VARGU ich poskytol Jaroslavovi HAŠČÁKOVI). Slovenská informačná služba tiež zistila, že Ing. Ján REJDA počíta aj s možnosťou, že sa s predstaviteľmi SIS dohodne a vymení zastavenie spravodajského rozpracovania svojej osoby za zastavenie negatívnej medializácie funkcionárov SIS. Ing. Ján REJDA tiež počíta s možnosťou zmeny politickej situácie po parlamentných voľbách, keď sa do riadiacich pozícii v SIS môžu dostať vyššie uvedené osoby GUMAN, JACKULIAK, ŠIMON alebo osoba Juraj HOLDOŠ (presadzovaný finančnou skupinou PENTA), s ktorými sa dohodne. Na základe vyššie uvedených skutočností Slovenská informačná služba z dôvodu zaujatosti žiada, aby bolo vyšetrovanie prípadov údajnej nelegálnej činnosti funkcionárov SIS odňaté Úradu boja proti korupcii PPZ a preradené na vyšetrovanie Generálnej prokuratúre SR. Obdobný postup navrhujeme aj v prípade prešetrovania podozrení z nelegálnej činnosti funkcionárov Úradu boja proti korupcii PPZ
Odoslané riaditeľovi SIS Magalovi 19. 3. 2007 elektronickou poštou SIS
Vážený pán riaditeľ,
Som príslušníkom 5. odboru sekcie D SIS kde som funkčne zaradený ako vedúci analytického oddelenia. Obraciam sa na Vás so žiadosťou o riešenie trestnej činnosti príslušníkov SIS a riešenie narušenia osobnej bezpečnosti prislušníka SIS. Oznamujem Vám, že v mojom súkromnom byte bol koncom mesiaca november 2005 nainštalovaný informačno-technický prostriedok, prostredníctvom ktorého bola zaznamenávaná komunikácia v susednom byte vo vlastníctve záujmovej osoby Zoltán Varga pod krycím názvom ITP ,,Gorila“. Uvedené ITP bolo 23.11.2005 pod č.p. Ntt-3-D-879/2005 riadne schválené sudcom KS v Bratislave. Zároveň bol v súvislosti s týmto ITP založený spravodajský spis, ktorý viedol vtedajší zástupca riaditeľa 5. odboru pplk. Važecký (spis v súčasnosti v archíve). Všetky úkony týkajúce sa inštalácie ITP, výmeny pamäťových nosičov a ich vyťažovania som zabezpečoval ja osobne (inštaláciu v spolupráci s technikmi sekcie K). Tiež väčšinu písomností zo spisu k ITP Gorila (spracovanie zdôvodnení žiadostí o použitie ITP, informácií o priebehu používania ITP pre sudcu, nová žiadosť o použitie ITP „Gorila 1“ a pod) a všetky do spisu zaradené tzv. ,,skrátené záznamy" som spracovával ja osobne. Pplk. Važecký viedol uvedený spis len formálne a jeho úlohou bolo najmä zaraďovať do neho mnou dodané písomnosti. O všetkých v priebehu nasadenia ITP získaných skutočnostiach som priebežne (ústne a mailom) informoval vedenie odboru (riaditeľ pplk Nigút, zástupca pplk. Važecký) a vedenie sekcie (pplk. Petráš a pplk. Forgáč). Pre nové vedenie SIS som 25.8.2006 tiež vypracoval chronológiu ITP „Gorila“ a „Gorila 1“, chronológiu ohľadne požiadavky Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KGK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ a prehľad spravodajských informácií z ITP „Gorila“ spracovaných na 5. odbore.
V tejto súvislosti Vás žiadam o riešenie:
1. úniku utajovaných skutočností z predmetného ITP bývalým riaditeľom sekcie D pplk. Petrášom (Arpáš), ktorý predmetné utajované skutočnosti poskytol za úplatu 4 mil. Sk predstaviteľom finančnej skupiny PENTA a za úplatu 2 mil. Sk bývalému ministrovi hospodárstva J. Malchárkovi čím sa dopustil viacerých trestných činov a zároveň ohrozil moju osobnú bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny.

2. podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa funkcionármi 9. odboru sekcie D (riaditeľka Adamíková, jej zástupca Tkáčik), ktorí pravdepodobne na pokyn nadriadených vyhotovili odpovede na žiadosť Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ v tom zmysle, že SIS uvedenými audiozáznamami nedisponuje, čím zmarili vyšetrovanie OBKOK UIS PZ a zatajili dôkazový materiál k trestnej činnosti príslušníka PZ. Je možné, že podobným spôsobom odpovedali aj na žiadosti Generálnej a Špeciálnej prokuratúry, ktoré boli o uvedenom prípade trestnej činnosti príslušníka PZ tiež informované a je predpoklad, že tiež požadovali dôkazový materiál v podobe audiozáznamov. 3. podozrenia z trestného činu sprenevery a zneužívania právomoci verejného činiteľa pplk. Važeckým (prípadne ďalšími osobami). Je mi známe, že v súvislosti s ITP Gorila bolo z osobitných finančných prostriedkov odboru čerpaných minimálne 20 tis. Sk a niekoľko predplatených telefónnych kariet o čom sa nachádzajú doklady aj v spise ITP „Gorila“. Jediné reálne výdavky ale predstavovali 3000 Sk na odcestovanie mojej rodiny počas víkendu keď sa uvedené ITP inštalovalo. Zvyšných 17 tis. Sk a predplatené telefónne karty boli preukázateľne spreneverené. 4. podozrenia z niektorých ďalších trestných činov súvisiacich s predmetným ITP. Vážený pán riaditeľ, pri riešeni uvedených podozrení z trestnej činnosti sa obraciam priamo na Vás a nie na svojich priamych nadriadených hlavne z dôvodu, že nechcem rozširovať okruh osôb, ktoré by mali vedomosť o uvedených skutočnostiach spôsobilých ohroziť moju bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny (najmä umiestnenie ITP v mojom súkromnom byte). Dovoľujem si Vás upozorniť, že

metódy práce osôb, ktoré tvorili predmet uvedeného ITP sú trestné činy všetkých druhov, vrátane fyzickej likvidácie. Dovoľujem si Vám tiež oznámiť, že v predmetnom byte v susedstve s bytom záujmových osôb žijem so svojou manželkou a dvoma maloletými synmi (6 rokov a 3 roky). Dovoľujem si Vás preto požiadať o mlčanlivosť a tieto skutočnosti neoznamovať ďalším osobám v SIS. Som pripravený na spoluprácu s Vami, prípadne na spoluprácu s OČTK (až po zbavení mlčanlivosti). Oslovujem Vás najmä z dôvodu, že počas 9-ročného trvania môjho služobného pomeru v SIS som nikdy neprišiel do konfliktu zo zákonom a dodržiavanie tohto princípu je hlavnou zložkou mojej osobnej integrity. Neoznámením uvedených skutočností by som sa dopustil trestného činu Neoznámenia trestného činu (§340 Trestného zákona). Dúfam, že vzniknutú situáciu vyriešite spravodlivo a verím, že moju dôveru nezneužijete tak, ako to urobil pán Arpáš.
S úctou. mjr. Ing. Peter MRAVEC.

Ku všetkým uvedeným skutočnostiam je potrebné uviesť, že skutočnosti získané prostredníctvom ITP „Gorila“ neboli použité v procesnom konaní, niekoľkonásobný únik utajovaných skutočností nebol novým vedením SIS prešetrovaný, napriek tomu, že všetky podklady boli novému vedeniu SIS poskytnuté. Je potrebné tiež uviesť, že k úniku utajovaných skutočností z ITP „Gorila“ bola operatívnym pracovníkom Iveta Šimová získaná 19.3.2007 spravodajská informácia 63/956-V-804-10/2007-S, ktorá priamo hovorí o tom, že bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 - 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD nosiči. Požiadavkou predstaviteľov PENTY bolo, aby boli uvedené prostriedky presunuté z účtu na účet. Ďalším operatívnym prešetrovaním na 56. oddelení 5. odboru sekcie D (cez žiadosti na komerčné banky o výpisy z bankových účtov Arpášovej spoločnosti Identita, s.r.o.) bolo zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby od spoločnosti Barkont, s.r.o., IČO: 35850493, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Demovič, r.č. 720906/6425, bytom L. Novomestského 4, Pezinok, resp. Kríková 10, Bratislava. Uvedený Peter Demovič je v záznamoch ITP „Gorila" spomínaný ako „Demo“, ktorý spoločne so Zoltán Varga pracuje pre finančnú skupinu PENTA. Nový riaditeľ sekcie D napriek týmto skutočnostiam odmietol akékoľvek ďalšie kroky smerom k riešeniu úniku utajovaných skutočností ITP „Gorila“ ako aj k využitiu samotného obsahu ITP.
Príloha č. 1
Príloha listu riaditeľa SIS ministrovi vnútra SR č.p. 63/964-V-342-53/2006-S zaslaná 6.4.2006 Poznatky SIS k úniku utajovaných skutočností z prostredia P PZ SR Slovenská informačná služba získala poznatky k činnosti finančnej skupiny PENTA, ktorá získava operatívne informácie z prostredia polície a následne ich dokáže využiť pri ovplyvňovaní vyšetrovania v niektorých prípadoch, týkajúcich sa prevažne závažnej hospodárskej trestnej činnosti, ktoré sa riešia hlavne na Úrade boja proti korupcii (ÚBPK). Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní významných štátnych zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva. Osoba, ktorá za úplatu pre PENTU v rámci polície pracuje, je Ing. Ján REJDA, ktorý by mal byť v súčasnosti zaradený na ÚBPK vo funkcii vedúceho oddelenia zvláštnych činnosti - operácií s celoslovenskou pôsobnosťou. REJDOVÝM predchodcom v tejto funkcii bol PaedDr. Igor ORAVEC, ktorý ho doporučil ako svojho nástupcu. K REJDOVI bolo zistené, že v rámci polície v minulosti pracoval na PPÚ a taktiež bol vedúcim skupiny ochrany špeciálneho prokurátora JUDr. Michala SERBÍNA. Ďalej bolo zistené, že na úseku zabezpečenia bezpečnosti a ochrany spoločnosti (vrátane spravodajskej) plní pre PENTU úlohy skupina bývalých príslušníkov PPZ SR a spravodajských zložiek. V tejto skupine má významné miesto aj osoba Zoltán VARGA - bývalý príslušník PZ, ktorý pracoval taktiež na PPÚ. VARGA zabezpečuje a plní pre PENTU úlohy a na pokyn jej predstaviteľov sprostredkováva stretnutia s viacerými doposiaľ neustálenými príslušníkmi polície. VARGA je tiež prostredníkom na zber informácii medzi PENTOU a Ing. Jánom REJDOM. REJDA mu na jeho žiadosť dodáva všetky operatívne informácie vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v rámci ÚBPK dostať. Taktiež plní úlohy pre Zoltána VARGU (PENTU) vo forme rôznych prešetrovaní a miestnych operatívnych zisťovaní - lustrácii podľa zadania. Za tieto „služby“ pre PENTU dostáva prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 tisíc Skk na štvrťroka a za každý operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3-5 tisíc SKK a za každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5-10 tis. SKK. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych operatívnych šetrení a tzv. realizákov. REJDA aj so svojimi operatívcami riešil aj prípady okolo privatizácie Letiska M. R. Štefánika a privatizácie nákladnej železničnej dopravy ŽS CARGO. Obidva tieto prípady riešil REJDA na pokyn VARGU od PENTY. V prípade privatizácie Letiska M. R. Štefánika mu boli PENTOU (podklady k šetreniu zabezpečil Mgr. Jaroslav HAŠČÁK) dodané informácie o spolupráci ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a členov privatizačnej komisie za MDPT SR s konkurenčným konzorciom Albertis zastrešovaným finančnou skupinou J&T. Prostredníctvom začatého vyšetrovania následne PENTA v privatizačnom procese Letiska M.R. Štefánika vydierala predstaviteľov MDPT SR. Základné informácie o tejto činnosti REJDU už boli zo SIS na MV SR odstúpené. REJDA mal následne na otázky svojich nadriadených (prezident PPZ, riaditeľ UBPK) pripravenú legendu, ktorú mal aj papierovo podloženú v spise a to síce tak, že v prípade letiska sa potvrdila ich vlastná informácia P PZ, že subporadca MEINL Banky AG spoločnosť SH&E Limited spoločne s predsedom privatizačnej komisie Dr. Branislavom KVASNICOM pracovali v prospech konkurenčného subjektu J&T, ale nakoniec aj tak vyhralo konzorcium TwoOne. V prípade ŽS Cargo a.s. mali konať z iniciatívy JUDr. Jána VAĽU a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. Bolo tiež zistené, že REJDA a VARGA v prípade iniciácie niektorých šetrení ÚBPK v prospech PENTY používajú z dôvodov ochrany zdrojov formu anonymných oznámení, ktoré potom začne REJDA šetriť. VARGA dostal od Jaroslava HAŠČÁKA pre REJDU aj úlohu ohľadne bližšie nezisteného trestného oznámenia na Ing. Annu BUBENÍKOVÚ z FNM, ktorá pracuje v prospech PENTY (údajne predávala niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval). REJDA má zabezpečiť všetky dostupné poznatky k tomu prípadu a cez svoje kontakty v PZ snažiť sa to zahrať do stratena, resp. zastaviť prípadné trestné stíhanie. Obdobnú úlohu dostal REJDA aj čo sa týka poznatkov odstúpených zo SIS ohľadom BRATISLAVSKEJ TEPLÁRENSKEJ a.s., ktorá má ísť do privatizácie a má o ňu eminentný záujem PENTA. Ďalšou úlohou, ktorú REJDA dostal od PENTY je operatívne rozpracovanie predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluka HLAVAČKU. MUDr. Hlavačka už Pente tzv. prerástol cez hlavu a nekoná v súlade so záujmami PENTY a podľa vzájomných dohôd. REJDA má za úlohu na neho niečo nájsť. K danej veci sa REJDOVI podarilo zatiaľ zistiť len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie, o čo má PENTA eminentný záujem. Zoltán VARGA má REJDOVI od HAŠČÁKA poskytnúť ďalšie podklady na diskreditáciu MUDr. HLAVAČKU. REJDA sa v prospech PENTY zaoberá aj prípadom spoločnosti V.O.D.S. a.s., kde je už časť vo vyšetrovaní a ďalšiu časť prípadu má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. REJDA obdobným spôsobom spolupracuje aj s ďalšími bývalými príslušníkmi PPÚ PZ SR ako napríklad Michal HRBÁČEK, Vlastimil ZAMBOCH a Martin LIESKOVSKÝ a získava pre nich informácie dôverného charakteru z prostredia PZ. Dodatočne bolo zistené, že REJDA z prostredia SIS získal informácie o tom, že SIS disponuje horeuvedenými informáciami o jeho činnosti v prospech PENTY. REJDA v priebehu 13. týždňa 2006 na pokyn Zoltána VARGU ako protiopatrenie k zisteniam SIS kontaktoval novinárku denníka SME Moniku ŽEMLOVÚ (s ktorou udržuje neštandardné vzťahy) a poskytol jej na zverejnenie diskreditačné materiály k funkcionárom Slovenskej informačnej služby, ktoré boli v priebehu 14. týždňa 2006 ŽEMLOVOU aj čiastočne zverejnené. Je predpoklad, že obdobným spôsobom sa k diskreditačným informáciám k funkcionárom SIS dostal aj novinár Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). Kontakty na ŽEMLOVÚ a ŽITNÉHO získal REJDA od svojho predchodcu vo funkcii PaedDr. Igora ORAVCA. Diskreditačné informácie na funkcionárov SIS. ktorými REJDA disponuje mu už dávnejšie poskytli Miroslav GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí nimi sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS. Na základe horeuvedených skutočnosti je možné činnosť Ing. Jána REJDU kvalifikovať ako únik utajovaných skutočnosti a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Uvedené môže mať vplyv na posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti Ing. Jána REJDU podľa par. 14 ods. 2 písm. a) a c) bod 6 a 10 Zákona 215/2004 Z.z. Podľa zistení SIS priamy nadriadený REJDU - riaditeľ Úradu boja proti korupcii PaedDr. Tibor GAŠPAR je o horeuvedených aktivitách REJDU informovaný.
Doplňujúce údaje
Ing. Ján REJDA, r.č. , trvale bytom: Diely, Kmeťová 23/8, Nitra
JUDr. Michal SERBÍN, r.č. , trvale bytom: Plicková 7470/3, BA
Zoltán VARGA, r.č. trvale bytom Fedinová 1134/2, BA
Mgr. Jaroslav HAŠČÁK, r.č.
Dr. Branislav KVASNICA CSc., r.č.
Mgr. Ján VAĽO, r.č.
Ing. Anna BUBENÍKOVÁ. r.č.
MUDr. Svätopluk HLAVAČKA, r.č.
PaedDr. Igor ORAVEC, r.č.
Monika ŽEMLOVÁ, r.č.
Milan ŽITNÝ, r.č.
Ing. Miroslav GUMAN, r.č.
Daniel JACKULIAK, r.č.
Stanislav ŠIMON, r.č.
J&T, IČO: 31391087
ŽS CARGO a.s. IČO: 35828226
PENTA INVESTMENT a.s. IČO: 35898194
Letisko M.R.Štefánika, IČO:33884916
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. BA, IČO: 35823542
V.O.D.S. a.s. KE, IČO: 36200301
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA a.s., IČO: 36937874

 

 

Príloha č. 2
8.12.2005        - Identifikačné znaky funkcionára PPZ, ktorý pracuje pre Zoltána Vargu
- stretnutie sa uskutočnilo 8.12.2005 v čase od 16.40 hod. do 17.50 hod.
- pracuje vo vedúcej funkcii na Úrade boja proti korupcii PPZ SR v Bratislave na Račianskej ulici, pracovisko má na 5. poschodí (na 4. poschodí pod ním je Ústav justičnej a kriminálnej polície PPZ) - jeho organizačná zložka je zapojená do riešenia prípadu Recyklačného fondu - pôvodne pracoval pod Mgr. Ján Vaľo - zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Ešte predtým pôsobil na PPÚ PPZ SR (pravdepodobne spoločne s Vargom) - má titul inžinier - súkromne vlastní automobil Š — Felícia, chce si kúpiť ojazdenú Š - Octavia - býva v BN bytovom dome na samom vrchu, kde je člen domového výboru. Varga mu platí 50 tis. Sk štvrťročne paušál. Okrem toho mu Varga platí osobitne za každý pripad. Tento rok (2005) riešil pre Vargu 4 paušály, 3 realizáky a 4 ďalšie veci - spolu 11 vecí. Rozprávajú aj o osobe Gabčo, ktorá odchádza z PPZ a ktorého manželka, resp. partnerka robí v SIS. Varga získava informácie aj od iných policajtov, ktorí si myslia, že majú tie najdôležitejšie informácie. Varga sa sťažuje, že mu stále volajú a on sa koľkokrát stretáva k veciam ktoré nemajú hodnotu. Radšej sa ale stretne k nevýznamnej veci ako keby mu malo ujsť niečo dôležité. Dodatočne koncom decembra 2005 Slovenská informačná služba na základe uvedených identifikačných znakov zistila, že funkcionárom PPZ, ktorý sa 8.12.2005 stretol so Zoltánom VARGOM je Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR.

Príloha č. 3
28.2.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam
12.27   hod. - 12.56 hod. - skrátený záznam
Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne). Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru SIS (resp. malo mu byť nadriadeným oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si presne nevie spomenúť na meno odboru SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo s náboženstvom, politickými stranami a pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie D František RENÁTO). VARGA sa pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. REJDA hovorí, že s Jánom POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján POLÁK bol REJDOVI za svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH rodičov. POLÁKOVCI sú zo Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a teraz je advokátom (civil). JUDr. Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata Jána a naposledy s ním hovoril práve na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom siskár, potom advokát a potom znova siskár. JUDr. František POLÁK má dom v Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu správu o platení REJDU VARGOM. REJDA hovori, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má s Františkom POLÁKOM stretnúť o 18.00 v Nitre. REJDA hovorí, že s odborom SIS, ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík. VARGA vie o kauze. Ide o toho kňaza čo ho teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného stretnutia uviedol práve uvedenú kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na stretnutie a F. POLÁK možno bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA hovorí, že by na to nepristúpil. VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA spolupracovník SIS (mal by ďalší plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. POLÁKOM svojmu nadriadenému Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR - riaditeľ ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) — Tibor sa smial, že prečo dostáva REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky vzťah. REJDA hovori, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR. VARGA si mysli, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia podľa výsledku stretnutia. VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má REJDA napísať oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na neho vyťahovali jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, (podľa tohto čo siskári použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, že na PPZ skonči. V prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a ďalšej osoby zo SIS určitý materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi (pravdepodobne GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce uvedený prípad rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak by sa REJDA so SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s VARGOM vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM. REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA (pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo REJDA šetrí. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania. V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí, že nie je pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel. VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA). Ide pravdepodobne o zakázku pre PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. Sk. Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskári len skúšajú, že nič nevedia. Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša (pravdepodobne HRBÁČEK). VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na stretnutí bude F. POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že VARGU pozná (VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci VARGU s finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má podporiť príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom PENTY (napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo ZSNP Žiar nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU a PENTY môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a VARGA sa pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU.

Príloha č. 4
20.3.2006        (Zoltán VARGA, Ing. Ján REJDA) — skrátený záznam
11.08hod. - 11.53 hod. (v pozadí nechali hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je menej ako 50% záznamu)
Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie. REJDA by sa rád stretol so zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude figurovať, REJDA ani nepotrebuje vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či je záujem aby sa našlo niečo na trestné stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú Veriteľ, a.s. REJDA hovorí, že už má k záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby (úkony, spisy atď.). VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. (Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký problém. VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna. REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovori, že správy na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS - odbor ekonomiky a boja proti organizovanej kriminalite. REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné majetky. REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na POLÁKA. VARGA hovori, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI). REJDA hovorí, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER. REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, „Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo. REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi (KALIŇÁK, KDH...), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALIŠ nezavolal, aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra. REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už oznámil svojmu šéfovi. VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ).

Príloha č. 5
30.3.2006        (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam
14.50   hod. - 15.18 hod.
REJDA hneď po vstupe do priestoru hovori: „Zistil som kto to na nás vypisuje“. REJDA bol na stretnutí s BN „Marošom", ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, že na nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz chytili pri Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je presvedčený, že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj (pozn. sprac.: asi POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovorí, že to je Dana ARPÁŠOVÁ - manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá REJDOVI prechádza vo vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. Dana ARPÁŠOVÁ pracuje na SIS na odbore riadenom POLÁKOM. VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“. VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ je aj za informáciami o spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných - o „Robovi, o Ľubovi“. VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“ REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,...) na SIS enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy sú tajné, majú do nich pristúp len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, pretože nevie presne čo REJDA robí. VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už vtedy “by mu najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, VARGA, „Robo, „Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, kokotovi“. VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ. REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA-PETRÁŠA bol za svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal :„ Neboj sa Jano, najprv musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“. REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA zapisuje: „Ona ako agent a riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy -konateľ biskupského úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovori, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná." VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ je v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne (pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovori, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva (HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať". VARGA hovori, že to dá Slávovi. VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod PETRÁŠOM. REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel povedať aj „Maroš“,... VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom mieste (REJDA mu povedal, že vie o týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na REJDU, že ich napísal osobne muž tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za Maďarov. REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký „ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom. VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovori, že siskári sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov že oni (REJDA a spol.) komunikujú z VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď.“ VARGA hovori REJDOVI aby to Žemlovej pustil. REJDA hovori, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov - zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci. REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to v poriadku. REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade urýchlenia kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB). Bolo tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné veci. VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) - členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do baru piť aj bez členského. REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku. Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak odsúdení nebudú. Bavia sa o tom, že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je jasné koho). Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým dojmom.

Výtlačok jediný Počet listov: 2
Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR.

1. Operatívnou cestou boli zistené podozrenia z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady FNM SR Ing. Anny BUBENÍKOVEJ. Ing. Anna BUBENÍKOVÁ bola do tejto funkcie nominovaná politickou stranou SDKÚ. V minulom volebnom období (2002 - 2006) zastávala post členky Výkonného výboru FNM SR a zároveň riaditeľky sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM. Bolo zistené, že koncom roka 2006 zinkasovala Ing. Anna BUBENÍKOVÁ od predstaviteľa finančnej skupiny PENTA Mgr. Jaroslava HAŠČÁKA cca 200 mil. Sk za služby, ktoré v prospech tejto finančnej skupiny počas svojho pôsobenia na FNM v rokoch 2002 - 2006 vykonala. Išlo o súhrnnú odmenu za jej služby pri privatizácii spoločností ako Slovenské elektrárne, a.s. (poradcom talianskeho nadobúdateľa ENEL bola Penta), Paroplynový cyklus, a.s. (získala ho Penta), Slovenská plavba a prístavy, a.s. (spoluzískala ju Penta), za služby pri príprave privatizácie prevádzkovej činnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, ktoré získala Penta v spolupráci s francúzskou VEOLIOU (viď č.p. 63/950- D-275-35/2006-S) a za prípravu privatizácie teplární (najmä

Bratislavskej teplárenskej, a.s.), prípravu doprivatizácie rozvodných energetických podnikov (ZSE, SSE, VSE) a prípravu privatizácie Letiska M.R.Štefánika -Airport Bratislava, a.s. (posledné 3 privatizácie nakoniec neboli na základe uznesenia vlády o zastavení privatizácie uskutočnené). Niektoré z uvedených skutočností sú uvedené v č.p. 63/950 V 275 29/20Q6-S. Výplatu uvedenej sumy zrealizoval Mgr. Jaroslav HAŠČÁK prostredníctvom platby za 3 analýzy realitného trhu SR a za bližšie neustanovenú výrobnú halu v Medzilaborciach od bližšie nezistenej britskej spoločnosti pod vplyvom Penty v prospech BUBENÍKOVEJ. Fiktívnosť transakcie spočíva v tom, že uvedené 3 analýzy realitného trhu spracovali v skutočnosti pre interné potreby PENTY 5 pracovníci spoločnosti PENTA, ktorí na nej robili cca 1 rok. Tiež výrobná hala v Medzilaborciach má omnoho nižšiu reálnu hodnotu ako bolo v kúpno-predajnej zmluve deklarované (len cca 10 mil. Sk). Transakcia bola uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií spoločnosti Elementa, a.s. pod vplyvom Bubeníkovej anglickou spoločnosťou pod vplyvom PENTY. Podozrenie z fiktívnosti kúpy akcií sa snažili vylúčiť tak, že ELEMENTA, a.s. vytvorila web stránky so základnými údajmi k uvedeným analýzam (viď www.elementa.sk), cez ktoré akože anglický investor „objavil“ investičnú príležitosť v SR a zaplatil Bubeníkovej za analýzy realitného trhu a za halu v Medzilaborciach cca 200 mil. Sk. Uvedená transakcia prebehla do januára 2007 a následne vstúpila spoločnosť ELEMENTA, a.s. do likvidácie. Ako slabé miesto uvedeného plánu identifikoval HAŠČÁK skutočnosť, že spoločnosť ELEMENTA, a.s. nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v PENTE robilo 5 ľudí celý rok nemá kto „akože" urobiť. Z tohto dôvodu Ing. Anna BUBENÍKOVÁ určila bližšie neustanovenú osobu zo spoločnosti ELEMENTA, a.s. (táto osoba predtým robila v banke), aby si ich podrobne preštudovala, naučila sa ich naspamäť a vydávala sa v prípade preverovania transakcie políciou za ich tvorcu. Vyššie uvedené skutočnosti obsahuje aj záznam z ITP „Gorila 1“ zo dňa 9.7.2006 od 13.15 do 14.38 hod., ktorý sa nachádza na sekcii K. Uvedené ITP bolo zákonne schválené sudcom Krajského súdu Bratislava pod číslom Ntt-3-D-482/2006 a môže byť v prípadnom procesnom konaní použité ako dôkaz. Na základe uvedeného je dôvodné podozrenie, že Ing. Anna BUBENÍKOVÁ sa dopustila trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona), trestného činu prijímania úplatku (§ 328, ods. (3) Trestného zákona) a trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona).
2. Vyjadrenie spracovateľa:
Plnenie úlohy L2.1.1
3.         Doplňujúce údaje
• Mgr. Jaroslav HAŠČÁK, r.č. , bytom Križkova 949/9, Bratislava -Staré Mesto
• Ing. Anna BUBENÍKOVÁ, r.č. , bytom Grasalkovičova 1316/37, Ivanka pri Dunaji
• ELEMENTA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35902019, Sabinovská 10, Bratislava
• Pressburg Properties, a.s., IČO: 35974192, Sabinovská 10, Bratislava 4.   

Hodnotenie spoľahlivosti zdroja a hodnovernosti informácie: A1
Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR. ( 63/S50-D-342-3/2007-S z 22.05.2007)
15. včasnosť - Včasná
16. vierohodnosť - Vierohodná
17. celkové hodnotenie - pre UČ mimo sekcie 19. vyjadrenie analytika sekcie           
18. kontaktné tel. č.

Formulár operatívnej informácie časť B
(spätná väzba)
Výtlačok jediný! Počet listov formulára: 1
Stupeň dôveryhodnosti A1 - v súlade s vyjadrením ZÚ navrhujem odstúpiť SI na sekciu P s požiadavkou informovať externých príjemcov (MV SR a PPZ SR). Súhrnná informácia poukazuje na korupčnú činnosti Anny Bubeníkovej za služby pre finančnú skupinu PENTA pri privatizácii, resp. predaji štátneho majetku a tiež spôsob vyplácania úplatku. V súčasnosti Bubeníková zastáva naďalej post predsedníčky dozornej rady FNM. Navrhujem jej aktivity naďalej monitorovať. V spoločnosti Elementa, a.s., ktorá vstúpila do likvidácie 1.1.2007 je predseda predstavenstva Tibor Kosák, v DR je Ingrid Harachová, Róbert Weber a Pavel Vravko, ktorý v takomto zložení figurujú aj v spoločnosti Pressburg Properties, a.s.
Postúpil som dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník Lenka Malakova, čas 28.5.2007 12:31:59.
20. opatrenia riadiacich funkcionárov k práci s informáciou
Pridelil som 64 . oddeleniu.
Odporúčam prideliť na spracovanie analytikom riešiacim problematiku strategických priorít: Najzávažnejšie formy korupcie a klientelizmu. Postúpil som
dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník Štefan Skala, čas 23.5.2007 11:37:02.
Spracuje p. Malaková. Postúpil som dokument: Lenka Malakova. Príslušník Jozef Hajdúch, čas 23.5.2007 12:12:24.
Súhlasím s návrhom analytika. Postúpil som dokument: Riaditeľ 6. odboru. Príslušník Jozef Hajdúch, čas 28.5.2007 12:50:23.
Súhlasím so stanoviskom analytika 64. oddelenia. Postúpil som dokument: Riaditeľ sekcie. Príslušník Leo Frešo, čas 28.5.2007 12:52:19.
Zatiaľ ponechať v PF D. Postúpii som dokument: Riaditeľ 5. odboru. Príslušník Alex Peter, čas 7.6.2007 10:35:01.
Súhlasím PF sekcie D. Postúpil som dokument: Vedúci oddelenia analytikov 5. odboru. Príslušník Tibor Slávik, čas 7.6.2007 14:33:27.
Podľa § 340, ods. (1) Trestného zákona je trestným činom aj neoznámenie trestného činu
s trestom odňatia slobody až 3 roky. Postúpil - nie. Príslušník Peter Mravec, čas 11.6.2007 9:45:33.
Zameranle:
I - Informačné previerky i - Informačná
kontrola režimu spoločnosti Kontaktná osoba Miloš SULKA
Referenčné zákazky
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
SONY Slovakia s.r.o., Nitra
Samsung LCD Slovakia s.r.o.., Voderady
Kia Motors Slovakia s.r.o, Žilina
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. vw priemyselný park Lozomo
Dong Jin s.r.o., Dolná Streda
Green Integrated Logistics Slovakia, Swedwood Malacky, s.r.o.
Logistický park Karimpol, Senec
Autotest, s.r.o, Devínska Nová Ves
Getrag Ford Transmisslons Slovakia, s.r.o.
lKEA Bratislava, s.r.o.
Frans Maas Slovakia, s.r.o.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o.
Lagermax, s.r.o, Bratislava
Minebea, s.r.o,
Bohnenkamp International, s.r.o.,
Modra BROSE Bratislava, s.r.o.
LEAR Corporation Slovakia, s.r.o.
Bratislavské Teplárne /strategický podnik/  - 7 objektov
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava a Žilina
Optlmal, s.r.o. v APP Lozomo Goldbeck, s.r.o. v APP Lozomo RF, spol. s.r.o.
Malacky Faurecia Slovakia, s.r.o., závod Hlohovec
Spolupráca s bezpečnostnými a policajnými zložkami:
väzba na SIS prostredníctvom brata -JUDr. Pavol KOŠČ - riaditeľ kancelárie riaditeľa služby,
Riadenie riaditeľa vnútornej inšpekcie (dosadený P. Koščom).
Zadávanie úloh SIS zástupcovi r, kontrarozviedky vo vzťahu k podnikateľskej lobby.
SIS zabezpečuje informačný servis, ochranu spoločnosti Samsung, kontaktná osoba je p. Dorčák -zamestnanec Samsung, osobný priateľ Petra Košča
Priestor pre vytláčanie konkurencie z hľadiska bezpečnostných previerok zo strany SIS pre iné SBS ky.
Edcha Slovakia Cabrio, Veľký Meder
SONY Slovakia s.r.o
United Industries a.s. (cukrovary)
Walter PECHO (Nemecko), Drahomír KOUDELKA(ČR), Silke Hartman (Nemecko), Denisa BERTÓK (SR),
Eduard ŠEBO,Igor MANCEL,Marian ŠOLTY,Boris CAMBEL, Daniel POTURNAY
Dast Servis s.r.o
Dasb Security s.r.o
Dast Dealing s.r.o
Stanislav KOŠČ
Peter MIŠURA DR     - Peter KOŠC
- Miloš SULKA
- Tomáš TARABA
- nákup a predaj nehnuteľného majetku - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľného majetku - žiadne známa činnosť
- Kontaktná osoba Peter KOŠC , tel. č. 0905437600
Exlt Security
TOSA Slovakia
Nové záhrady II
ROYAL Market s.r.o
Slovak Invest Agency a.s
Slovak Invest Consulting s.r.o Slovak Invest Develops Slovak Invest Personal s.r.o EU Funds Consuling
Gen. Riaditeľ - TARABA
Fin. riaditeľ - Peter KOŠC
Riaditeľ ľuds. Zdrojov -Peter ZIMA
Tibbett & Britten Slovakia
Získané zákazky:
http://www. slovakinvesta
igency.sk/slovakinvest-
agency-sk
UNITY Security

Osobný poradca riaditeľa SIS
Považovaný za bezpečnostného experta premierom vlády SR Sponzor strany SMER
K 1.10.08 odporúčal nového riaditeľa odboru pre ekon. Trestnú činnosť SIS s ktorým sa v súčasnosti intenzívne stretáva.
100% - Mgr. Ing. Tomáš TARABA, Sladkovičová 54, Modrá
84% - Stanislav KOŠČ, Jirásková 2, Bratislava
71% - Karol GAMA, Budatinská 71, BA
69% - Peter MIŠURA, Chemická 9, BA
57% - Jozef ONDREJIČKA, Čajkovského 14, Trnava
57% - Zdenka PATASSYOVÁ, Hlavná 8, Nová Dedinka
52% - Miloš SULKA, Kollárová 34, Zlaté Moravce
45% - Marek NOGA, Žarnovica 3, BA
38% - Miloš IGAZ, Mlynarovičová 14, BA
38% - Anton VAVRINCÍK, Smolenická 16, BA
38% - Andrea ŠVIKRUHOVÁ, Azovská 10, BA
38% - JUDr. Mikuláš PINNEL, Svätopluková 11, Senec
32% - Peter PIXA, Trnavská 23, BA
32% - Ing. Miroslav JELČIC, Pečnianská 25, BA
32% - Jozef PENCIAK, Tr. SNP 19, Košice
32% - Johann N. Patocka, Dunajská 3, Ivanka pri Dunaji
32% - Jost Hahnebeck, Dusseldorf 402 29
32% - Vieroslav ŠMOHL, Topolčianska 17, BA
32% - Vojtech SAJKO, Južná Trieda 15, Košice
32% - Petrer PETRÁŠ, Stred’anská 31, Topoľčany
28% - Ondrej ŽEMBER, Kostolište
25% - Ing, Karol BÔRIK, Jelenia 6, Nové Zámky
25% - Ing. Peter PETRIČKA, Velké Lovce
25% - Mgr. Branislav JURÁS, Sklenárová 42, BA

 


    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka