"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Argumenty Mikuláša Varehu 5. časť.

           Mikuláš Vareha poslal 12 novinám, 24 redaktorom rôznych TV staníc na Slovensku, 32 politikom, 2 europoslancom, nemeckému premiérovi a ministrovi financií, anglickému premiérovi a ministrovi financií, francuzkemu premiérovi a ministrovi financií. V minulotýždňovom vydaní týždenníku E TREND sa občania mohli dočítať, ako Mikuláš Vareha ponúka medzi ostatnými aj ministrovi financií Petrovi Kažimírovi zmenu zákona o DPH. I napriek tomu,že štát vykonštruoval naňho megapodvod Mikuláš Vareha je nevinný.

Ako prvý reagoval na Varehov list Emanuel Barroso, čo Vám prikladám ako prílohu. Druhým bol francúzsky minister financií, ktorého odpoveď tiež prikladám. No márne čakal na reakciu slovenských politikov. Ďalej Vám uverejňujem list, ktorý taktiež napísal Mikuláš Vareha na reakciu článku zverejnenú v denníku Pluska zo dňa 3.4.2013 - Ako v raji? Mikuláš Vareha je už 30 mesiacov vo väzbe, jeho majetok pomaly ale isto sa rozkráda a niekedy sa zdá, na základe konkrétnych argumentov, že sa to robí organizovane.

Záujmom štátu bolo Varehu v prvom rade ekonomicky a sociálne zničiť, aj napriek tomu, že zamestnal 650 ľudí z toho 150 Rómov. Ak niekto podvodne podniká a to za účelom obrať štát, určite si nezoberie 650 ľudí do zamestnania. Ďalším faktom je, že Varehu nebolo potrebné ani objaviť ani odhaliť!!!

V roku 2004 začal svoje podnikateľské aktivity rozširovať v poľnohospodárstve, drevárstve, vinárstve, ovocinárstve, v živočíšnej výrobe a hobby chov divej zveri, mal približne 100 zamestnancov, kupoval firmy aj zo zamestnancami, ktoré by skončili krachom. Jeho srdcovou záležitosťou bolo, držať tento región pri živote. Jeho firmy sa rozrástli a fungovali na Holdingový systém. Mal rozdelené rizikové faktory, jedna firma mala zamestnancov, druhá vlastnila majetky, tretia bola výrobcom, štvrtá mala vozidlá a navzájom sa vypomáhali. Svojim ekonomickým systémom si vytvoril štát v štáte. Dokázal v kríze prijať 140 zamestnancov a to všetko bez štátnej pomoci. Mal silné sociálne cítenie nielen voči svojím zamestnancom ale aj voči ostatným obyvateľom a rómskym menšinám. Rómskych spoluobčanov postupne začal zamestnávať a učiť ich zodpovednosti. Medzi Jeho aktivity patrila aj služobná krava, ktorá do dnešného dňa funguje.

Vareha je svojprávny a zásadový človek, ktorý žil medzi svojimi zamestnancami a pracoval 18 hodín denne. Svojou dennou mravčou prácou sa vypracoval na počet zamestnancov 650 v šiestich firmách. Prvé preverovanie Jeho osoby a podnikania prišlo v roku 2007, keď polícia dala podnet na daňový úrad prekontrolovať všetky Varehove firmy. Po preverení všetkých obchodných aktivít kontrola sa ukončila s pozitívnym výsledkom a bolo skonštatované, že všetky Varehové obchody sú v poriadku .

To sa asi niekomu z vysokej politiky nepáčilo a v roku 2008 začali ďalšie kontroly, ktoré tak isto dopadli s dobrým výsledkom. V rokoch 2009 a 2010 mal vyše 2000 miestnych zisťovaní, Varehu ani s tým nevedeli položiť . Denne ho navštívilo najmenej 12 kontrolórov z celého Slovenska a mal aj taký deň, keď ich prišlo 34 a začal sa daňový šikan. Vareha aj toto ustál, do marca 2010 mal množstvo kontrol a všetky sa skončili dobrým výsledkom. Potom daniari zmenili taktiku na príkaz vyšších a začali dorubovať obchody na základe vlastných klamstiev, ktoré mali nariadené, dokonca dostali aj vzor Protokolu podľa ktorého sa mali riadiť.

Aj napriek tomu, že mal vyše 200 vyhratých súdnych sporov na krajskom súde voči daňového úradu, kde zakázali vykonávať ďalšie kontroly, oni pokračovali a pritom vedeli, že robia protizákonne, no prečo by nerobili, keď mali politické krytie. Celé dva roky mu zadržiavali peniaze a keď zistili, že Vareha súdy vyhráva a hrozilo, že zadržiavané peniaze budú musieť vyplatiť. Už na začiatku roku 2011 sa medzi daňovníkmi povrávalo, že budú musieť peniaze vyplatiť, dokonca bol určený aj termín, že do 8.3.2011. Namiesto vyplatenia 1.3.2011 v ranných hodinách ho zadržali a politická moc ukázala svoju pravú tvár . Ďalšie skutočnosti budem postupne zverejňovať aj s dôkazmi.

Vladimír Pavlík

List Barrosovi
Odpoveď Barroso
Preklad odpovede Barroso
List Francúzskeho ministra
List Kažimírovi
Ako v raji
Ako v raji PLuska


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka